Respekt Livets logotyp. Länk till startsidan för webbplatsen.
Ny bild

Jag behövde en nästa, var du där?

Respekt är en katolsk rörelse, som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död.

Respekt värnar om en livets kultur. Varje år ger Respekt genom Livets fond bidrag till insatser i Sverige och utomlands som främjar människolivet och hjälper de allra svagaste, som ofta inte kan tala för sig själva. Genom att aktivt delta i samhällsdebatter om aktuella frågor där människovärdet står på spel, står vi upp för Kyrkans människosyn och värnandet om allas rätt till liv.

Här på hemsidan, på våra samtalskvällar och genom seminarier ger Respekt information och vägledning om en mängd medicinsk-etiska frågor. Titta gärna på våra FAQs om du har frågor, läs igenom eller ladda ner vårt material, eller kontakta oss direkt.


Analyser

Ny bild

Vad är genetisk diagnostik? Är det etiskt riktigt att transplantera vävnad från djur till människor? Kan dödshjälp någonsin vara berättigad? Vad gör jag, om fosterdiagnostik visar, att vårt ofödda barn bär på en sjukdom? Vad anser katolska kyrkan? Och varför?

Få svar på dessa och andra frågor >>

 

Vi använder cookies >>

Evenemang

Respekt arrangerar en rad evenemang runt om i landet. Genom seminarier, samtals- och diskussionskvällar, debatter och föredrag vill vi ge deltagarna möjlighet att ta ställning till de viktiga frågor som vi konfronteras med.

Läs mer >>