11 september 2018

Respekt tar nu emot ansökningar till Livets fond

som ger bidrag till församlingars, ideella föreningars och organisationers insatser för:

  • små eller ofödda barn
  • äldre
  • utsatta familjer
  • sjuka eller personer med funktionshinder

Enskilda personer beviljas bidrag endast om projektet innebär ett nära samarbete med en ideell förening, församling eller organisation eller ger konkret hjälp till en av ovannämnda grupper. 

Livets fond stöder inte enskildas tandvård, sjukvård eller privata inköp. Ansökningar från privatpersoner till egna eller familjens behov behandlas inte. Verksamheter i Sverige eller med anknytning till Sverige prioriteras.