13 november 2017

Vi firar Livets söndag

 

Den 17 december, tredje advent, firas Livets söndag i landets alla katolska mässor.

I alla mässor på Livets söndag uppmärksammas vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet, och ett herdabrev från kardinal Anders Arborelius ersätter predikan.

Kollekten från mässorna på Livets söndag går till Livets fond, som administreras av Respekt. Från Livets fond delar Respekt varje höst ut bidrag till ändamål i Sverige och utlandet som främjar en livets kultur. I år beviljades följande ansökningar:

 1. Claphaminstiutet, till debattartiklar och kunskapsspridning om människovärdet: 12 000 kr
 2. Samfundet Dominikansystrarna, för en bok om Kroppens teologi för unga: 40 240 kr.
 3. Bokförlaget Catholica, till tryckkostnader för Kroppens teologi för unga: 25 000 kr.
 4. Föreningen Naturlig familjeplanering Sverige, till utbildning och fortbildning av NFP-handledare: 22 600 kr.
 5. Tro & Ljus, till ett sommarläger för funktionshindrade: 15 000 kr.
 6. Livsval, till en konferens om abortfrågan i mars 2018: 10 000 kr.
 7. Malteserorden, till resekostnader till Lourdes för sjuka och äldre: 12 000 kr.
 8. Katolskt magasin, till en artikelserie om abort, eutanasi och samvetsfrihet: 20 000 kr.
 9. Wojtek Tokarz, till en katolsk familjefestival i oktober 2017: 10 000 kr.
 10. S:t Alberts vårdhem i Polen, till en hiss för rullstolsbundna: 20 000 kr.
 11. Johannes Kettelhoit, till blinda barn i Indien: 10 000 kr.
 12. Centre des enfants et jeunes handicape i Gahanga Kigali i Rwanda, till ett hem för funktionshindrade barn: 50 000 kr.
 13. Den barmhärtige Samaritens förening, till ett barnhem i Migori i Kenya: 50 000 kr.
 14. S:ta Eugenia församling, till Team Eugenias hjälp för prostituerade: 10 000 kr.

Bidragen till boken om Kroppens teologi för unga beviljades tack vare de gåvor som inkom i samband med prästvigningen av p. Thomas Idergard S.J. och p. Mikael Schink S.J. i september 2017.

Totalt har Respekt genom Livets fond nu donerat över tre miljoner kronor till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet. Tillgångarna i Livets fond kommer från gåvor till Respekt och från stiftskollekten som upptas på Livets söndag.

Läs mer om Livets fond >>