18 december 2017

Livets söndag uppmärksammat i media

 

Den 17 december, tredje advent, firades Livets söndag i landets alla katolska mässor.

I alla mässor på Livets söndag uppmärksammades vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet, och ett herdabrev från kardinal Anders Arborelius ersatte predikan.

Läs artikeln i Katolskt magasin om Livets söndag >>

Läs artikeln i Dagen om Livets söndag >>

Läs ledaren i Världen idag om Livets söndag >>

Kollekten från katolska mässorna på Livets söndag gick till Livets fond, som administreras av Respekt. Från Livets fond delar Respekt varje höst ut bidrag till ändamål i Sverige och utlandet som främjar en livets kultur. I år beviljades följande ansökningar:

 1. Claphaminstiutet, till debattartiklar och kunskapsspridning om människovärdet: 12 000 kr
 2. Samfundet Dominikansystrarna, för en bok om Kroppens teologi för unga: 40 240 kr.
 3. Bokförlaget Catholica, till tryckkostnader för Kroppens teologi för unga: 25 000 kr.
 4. Föreningen Naturlig familjeplanering Sverige, till utbildning och fortbildning av NFP-handledare: 22 600 kr.
 5. Tro & Ljus, till ett sommarläger för funktionshindrade: 15 000 kr.
 6. Livsval, till en konferens om abortfrågan i mars 2018: 10 000 kr.
 7. Malteserorden, till resekostnader till Lourdes för sjuka och äldre: 12 000 kr.
 8. Katolskt magasin, till en artikelserie om abort, eutanasi och samvetsfrihet: 20 000 kr.
 9. Wojtek Tokarz, till en katolsk familjefestival i oktober 2017: 10 000 kr.
 10. S:t Alberts vårdhem i Polen, till en hiss för rullstolsbundna: 20 000 kr.
 11. Johannes Kettelhoit, till blinda barn i Indien: 10 000 kr.
 12. Centre des enfants et jeunes handicape i Gahanga Kigali i Rwanda, till ett hem för funktionshindrade barn: 50 000 kr.
 13. Den barmhärtige Samaritens förening, till ett barnhem i Migori i Kenya: 50 000 kr.
 14. S:ta Eugenia församling, till Team Eugenias hjälp för prostituerade: 10 000 kr.

Bidragen till boken om Kroppens teologi för unga beviljades tack vare de gåvor som inkom i samband med prästvigningen av p. Thomas Idergard S.J. och p. Mikael Schink S.J. i september 2017.