Billingsmetoden är en naturlig metod för familjeplanering som går ut på att hitta de dagar i menstruationscykeln då kvinnan inte borde kunna befruktas.