14 februari 2018

Tillsammans för livet

Att möta någon som funderar på abort

Kista Träff, Kista Torg 7, Stockholm kl. 9-16

 

Med bl.a. Outi Papunen, Malin Schelin, Helena D'Arcy och Joseph Abrahamsson