07 september 2017

Ansökningsperioden för bidrag från Livets fond pågår nu

Ansökningsperioden för bidrag från Livets fond pågår fram till och med den 21 oktober.

Livet fond finansierar insatser som främjar respekten för det mänskliga livet och bidrar till en livets kultur. Bidrag kan sökas av ideella föreningar, organisationer och privatpersoner, dock ej för eget bruk.

Läs mer om vem som kan ansöka, vilka ändamål fonden stöder och ladda ner ansökningsblanketten >>