Livets uppkomst och början

Människolivets början har i alla tider gett upphov till etiska frågeställningar. I en tid med allt fler möjligheter där många begränsningar tycks ha försvunnit, blir det allt viktigare för oss som individer att veta var vi står i frågor som fertilitet och familjeplanering. När valmöjligheterna kan tyckas förvirrande är saklig information och ett etiskt ställningstagande viktigare än någonsin. Detta gäller inte minst fosterdiagnostik och abort. Samhällsdebatten om dessa frågor går stundtals högt. På sidan Media samlar vi de viktigaste inläggen. Många djupgående artiklar finns även här till höger, tillsammans med andra dokument.

Det är viktigt att vi alla kommer fram till ett personligt ställningstagande, när livet konfronterar oss med dessa svåra frågor.

Under FAQ finns de vanligaste frågorna och svar som rör oplanerad graviditet, assisterad befruktning, fosterdiagnostik och abort.
 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän

Dokument från den Heliga Stolen

Exhortationen Amoris laetitia, 2016 (välj språk i länkarna överst på sidan) 

Påvens brev till ordföranden för Påvliga rådet för evangelisation med anledning av Barmhärtighetens år, 2015 (på engelska)

Evangelii Gaudium. Skrivelse från påven Franciskus om evangeliet i dagens värld, 2013 (på engelska)

Förtydligande om abort. Troskongregationen, 2009 (på engelska)

Dignitas personae. Instruktion från Troskongregationen om ett antal bioetiska frågor, 2008

Påven Benedikt XVI:s brev från oktober 2008 om Humanae vitae (på engelska)

Påven Benedikt XVI:s tal vid en internationell kongress i maj 2008 med anledning av Humanae vitaes 40-årsjubileum

Slutkommunikén från Påvliga livsakademins 12:e generalförsamling om det mänskliga embryot, 2006 (på engelska)

Slutkommunikén från Påvliga livsakademins 10:e generalförsamling om fortplantning och reproduktionsmetoder, 2004 (på engelska)

Uttalande om den så kallade "Dagen-efter-piller". Påvliga livsakademin (på engelska), 2000

Evangelium vitae. Encyklika från påven Johannes Paulus II om livets okränkbarhet, 1995

Donum vitae. Instruktion från Troskongregationen om konstgjord befruktning, 1989

Familiaris consortio. Apostoliskt brev från påven Johannes Paulus II om familjen, 1981 (på engelska)

Questio de abortu. Förklaring från Troskongregationen om abort, 1974 (på engelska)

Humanae vitae. Encyklika från påven Paulus VI om familjeplanering, 1968

Andra kyrkliga dokument

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Yttrande från Katolska biskopsämbetet, maj 2016

Surrogatmoderskap. Rapport från den bioetiska reflektionsgruppen i kommissionen för EU:s biskopskonferenser (COMECE), februari 2015

Om delbetänkandet av utredningen om utökade möjligheter till assisterad befruktning. Yttrande av Katolska biskopsämbetet, oktober 2014

De nordiska biskoparnas herdabrev till familjekongressen i Jönköping, 14-16 maj 2010

Life-Giving Love in an Age of Technology. Dokument från amerikanska biskopskonferensen som redogör för kyrkans lära om assisterad befruktning, 2009 (på engelska)

Livets gåva - en etisk meditation i påsktid av biskop Anders Arborelius, 2009

"Abort är ingen bagatell"- reflektion från Katolskt Magasin nr. 1 2009 

Synpunkter från Katolska kyrkan på förslag till föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), 2007

Om betänkandet från utredningen om utländska aborter, Abort i Sverige. Yttrande av Katolska biskopsämbetet, 2006

Till de oföddas försvar. Av Jesuiterna i USA, 2003

Om behandling av ofrivillig barnlöshet. Yttrande av Katolska biskopsämbetet, 2001

Att värna om livet. Herdabrev från de nordiska katolska biskoparna om det ofödda barnets värdighet, 1999

Artiklar från tidskriften Signum

"Ingen samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 5/2016

"Det villkorade människovärdet – fosterskador och abort i Sverige" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 2/2014

"Surrogatmödraskap – en mänsklig rättighet eller oetiskt?" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 3/2013

"Ska det vara en pojke eller en flicka?" av Bengt Säfsten. 7/2012

"Personen som försvann – utvecklingen av svensk abortlagstiftning" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 5/2012

"Graviditetstest: En fråga om kontroll över planerat föräldraskap eller relationer som lyckade eller misslyckade projekt" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 5/2012

"Insemination – en rättvis prioritering?" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 2/2012

"Fertilitetsturism" av Anne-Marie Boeck Gravgaard och Bengt Säfsten. 2/2011

"Att föda åt en annan – erfarenheter från fransk surrogatmödradebatt" av Myriam Szejer och Jean-Pierre Winter. 8/2009 

"Mamma, pappa, provrörsbarn" av Konrad Hilpert. 5/2009

"Roms nya budskap om bioetik" av Erwin Bischofberger. 1/2009

"Livet - vår rättighet" av John-Gunnar Forsberg. 4/2007

"Vaccinerna och etiken" av Bengt Säfsten. 9/2006

"Amnesty och abortfrågan" av Per Lindqvist. 5/2006  

"Embryots själ" av Jan Almäng. 2/2006

"Att skaffa eller få barn" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 6/2005

"Vilken abortlagstiftning vill vi då ha?" av Gert Gelotte. 3/2005

"Abort - Kvinnans fria val?" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 3/2005

"Vården av extremt tidigt födda" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 5/2004

"Den sexuella frihetens pris" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 3/2004

"Talande tystnad" av Erwin Bischofberger och Axel Carlberg. 2/2003

"Har barn samma rätt till liv som vuxna?" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 1/2001

"Att värna om livet" av Kerstin Hedberg Nyqvist. 1/2000

"Att skaffa eller att få barn" av Erwin Bischofberger. 1/1999

"Det glömda ofödda barnet" av Erwin Bischofberger. 9/1998

"Nya bud om liv och död" av Axel Carlberg. 8/1997

Andra relevanta dokument

Olika vägar till föräldraskap, utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, SOU 2016:11

Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om offentligt finansierad assisterad befruktning, aug. 2016

Internationella sällskapet för stamcellforskning, ISSCR, riktlinjer för stamcellsforskning, 2016

Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21-etiska aspekter, Smer 2015

Internationella etikkod för barnmorskor (på engelska), 2014

Analys från Ave Maria International Law Journal om abort i europeisk lagstiftning (på engelska), 2015

Lagstiftning om bioteknik i Norden - en översikt (på engelska), 2015

Världskarta med alla länders abortlagstiftning (på engelska), 2015

Lagstiftning om bioteknik i Norden – en översikt, 2014

Kommentarer om handel med ägg, njurar och kommersiell surrogatmoderskap, SMER 2014

"Om jag inte skyddar dem är jag inte värd ett vitten", artikel från Katolsk Observatör om Jerome Lejeune, läkaren som fastslog orsaken till Downs syndrom, april 2014

Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) – ny föreskrift från Socialstyrelsen, 2013

Fosterskador och kromosomavvikelser, Socialstyrelsens rapport 2012

Efter Smers rapport: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning

Statens medicinsk-etiska råd: Assisterad befruktning – etiska aspekter, 2013

Statens medicinsk-etiska råd: Sammanfattning Assisterad befruktning – etiska aspekter, 2013

Nätdatabas från University of Iowa över världens minsta överlevande barn 

Film om det ofödda barnets utveckling, av Alexander Tsiaras

Statens medicinsk-etiska råd: Fosterdiagnostik - Etisk analys för diagnostik med foster-DNA, 2011

Statens medicinsk-etiska råd: Assisterad befruktning - 15 år senare, 2010 (konferensrapport)

Socialutskottets och Statens medicinsk-etiska råds öppna seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod, okt. 2009

Yttrande från Statens medicinsk-etiska råd om en ny metod för riskbedömning vid fosterdiagnostik, 2007

Yttrande från Statens medicinsk-etiska råd om fosterreduktion, 2005