Livets slut

“Stundom bota, ofta lindra, alltid trösta”, skrev Hippokrates för 2 400 år sedan. Idag har vi blivit bättre på att bota och lindra sjukdomar, men döden är inte desto mindre ett ofrånkomligt faktum för oss alla. Och döden är i de flesta fall en lång process. Den palliativa vården är en form av vård som specialiserar sig på symptombehandling när sjukdomen inte längre svarar på botande behandling.

Eutanasi är ett grekiskt ord, vars innebörd är “god död”. I nutida debatt betyder eutanasi, som på svenska ofta kallas dödshjälp, en avsiktlig handling som avser att döda patienten, på hans eller hennes uttryckliga eller förmodade begäran. I Sverige är eutanasi förbjudet, men debatten om huruvida det ska tillåtas blossar upp då och då.

Under FAQ finns de vanligaste frågorna och svar som rör äldrevård och dödshjälp/eutanasi.
 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän

Dokument från den Heliga Stolen

Exhortationen Amoris laetitia, 2016 (välj språk i länkarna överst på sidan)

Dokument från Påvliga vetenskapsakademin om varför hjärndödskriteriet är giltigt som dödsbegrepp, 2008 (på engelska)

Svar från Troskongregationen om artificiell närings- och vätsketillförsel, 2007 (på engelska)

Påven Johannes Paulus II tal till deltagarna i internationell kongress om permanent vegetativt tillstånd, mars 2004 (på engelska)

Uttalande från världsförbundet katolska läkare och Påvliga livsakademin om livet i vegetativt tillstånd, 2004 (på engelska)

Förklaring från Påvliga livsakademin om den döende personens värdighet, 2000 (på engelska)

Evangelium vitae. Encyklika från påven Johannes Paulus II om livets okränkbarhet

Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal från Påvliga rådet för hälsovårdspastoral, 1995

Salvifici doloris. Apostoliskt brev från påven Johannes Paulus II om lidandets mening i kristen belysning, 1984 (på engelska)

Declaratio de eutanasia. Förklaring om eutanasi från Troskongregationen, 1980 (på engelska)

Andra kyrkliga dokument

Yttrande från EU:s biskopskonferens, COMECE, om etik inom palliativ vård i EU, 2016

Att vårda livet. Herdabrev från de nordiska katolska biskoparna om vård i livets slutskede, 2002

Artiklar från tidskriften Signum

"Eugenik i vår tid" av Glenn Hægerstam. 5/2016

"Vår sista tid är nu" av Mikaela Luthman. 2/2016

"Rädslans makt i mötet med den döende människan" av Jenny Lindberg. 4/2014

"Om sammanblandningen av vegetativt tillstånd med livets slutskede" av Anne-Marie Gravgaard-Boeck och Bengt Säfsten. 1/2011

"Ett klargörande av den katolska synen på vård i livets slutskede?" av Helena D'Arcy. 5/2009

"Etisk kontrovers kring komapatient" av Erwin Bischofberger. 3/2009

"Dödshjälp och överskridna gränsen" av Erwin Bischofberger, Barbro Carlsson och Sture Gustafson. 9/2008

"Dödshjälp och det sluttande planets etik" av Gonzalo Herranz Rodriguez. 4/2007

"Den svårtolkade eutanasifrågan" av Erwin Bischofberger. 3/2007

"Får andlighet plats inom sjukvården?" av Bengt Säfsten. 4/2006

"Närmare livet" av Axel Carlberg. 5/2005

"Det utdragna döendet och människans värdighet" av Josef Römelt. 10/2004

"Frihet till döds" av Erwin Bischofberger. 8/2003

"Människans makt över döden" av Erwin Bischofberger. 3/2002

"Regeringens nej till eutanasi" av Erwin Bischofberger. 2/1998

"Eutanasi i Europa" av Axel Carlberg. 2/1999

"Den sena friheten" av Erwin Bischofberger. 7/1997

"Två år med äldrereformen" av Erwin Bischofberger. 3/1994

Andra relevanta dokument

Hotet mot värdigheten, en genomgång av konsekvenserna av läkarassisterat självmord, med särskilt fokus på Oregonmodellen, mars 2017

Rapporten om dödshjälp från The Anscombe Bioethics Centre, 2015

Vägledning från Europarådet om vårdbeslut vid livets slut, 2014

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede från Socialstyrelsen, 2013

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling, Socialstyrelsen, 2011

Tydliggörande om palliativ sedering från Socialstyrelsen, 2010

Behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede. Läkemedelsverket, 2010

Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede. Svenska Läkaresällskapet, 2010

Avgöranden i livets slutskede. Statens medicinsk-etiska råd skrivelse till regeringen, 2008

"Så småningom tillåts dödshjälp i Sverige". Artikel i Läkemedelsvärlden februari 2008

När klockan klämtar. Artikel i Läkemedelsvärlden februari 2008

Upprop från Cercle Baumont, ett medborgarinitiativ i Luxemburg, om den nya eutanasilagen i Luxemburg, februari 2008

Människovärde i vården - ett lotteri värt att tala om. Artikel i Läkartidningen nov. 2007

"Välj livet" av Jane Campbell, the Guardian 26 augusti 2003

Rekommendation 1418 (1999) från Europarådets parlamentariska församlingen om behandling av kroniskt sjuka och döende personer

Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling. Svenska Läkaresällskapet, 2007