Respekt Livets logotyp. Länk till startsidan för webbplatsen.

Humanae vitae översatt till svenska

Den kontroversiella påvliga encyklikan Humanae vitae på svenska.

Påven Paulus VI:s encyklika Humanae vitae väckte stor uppmärksamhet när den publicerades sommaren 1968. Frågorna som påven tar upp rör äktenskap och ansvarsfullt föräldraskap ur många aspekter, men encyklikan uppmärksammades i synnerhet för att påven bestämt tog avstånd från bruket av preventivmedel och i stället pläderade för naturlig familjeplanering.

Texten finns nu i sin helhet på svenska och publiceras tillsammans med det herdabrev som den Nordiska biskopskonferensen skrev tre månader efter att Humane vitae publicerats. Annika Lokrantz Bernitz har gjort översättningen.

Boken kan rekvireras gratis (mot porto) från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post info@respektlivet.nu. Den finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän