Introduktion till Naturlig familjeplanering

Referat
Datum: 24 maj 2003
Plats: S:ta Eugenia, Stockholm

Deltagarna hälsades välkomna av Helena D’Arcy från Respekt, som presenterade de tre talarna:

  • F. Damian Eze, kaplan i Domkyrkoförsamlingen
  • Bernadetta Majerczyk, leg. läkare och ordförande i RÅDO
  • Magnus Wetterberg, Katolska utskottet för äktenskap och familj

F. Damian startade sitt anförande med att diskutera den teologiska bakgrunden till Naturlig familjeplanering (NFP) och framhöll att alla tre ord i termen NFP är lika viktiga:

  • Naturlig
  • Familj
  • Planering

F. Damian poängterade att det handlar om att för det gifta paret ansvarsfullt planera sin familj. F. Damian, framhöll genom hela sitt anförande att ett barn från konceptionsögonblicket är ”någon”, inte ”något”. F. Damian berättade också att NFP inte är ett preventivmedel som godkänns av kyrkan utan ett sätt att för mannen och kvinnan att tillsammans ta ansvar för sin fortplantning. NFP utgör ingen barriär och inverkar inte på kvinnans biologiska balans.

Bernadetta Majerzcyk berättade sedan om de metoder som finns för NFP. Med hjälp av bilder genomgick hon hur kvinnans kropp fungerar, hur varje kvinna har både fertila och infertila perioder och hur alla kvinnor kan lära sig att känna igen de tecken som finns för fertilitet. Bernadetta svarade på en mängd frågor som kom från de intresserade deltagarna och hänvisade till den litteratur och de handledare som finns tillgängliga.

Magnus Wetterberg från Katolska utskottet för äktenskap och familj talade sedan om sin personliga erfarenhet av NFP. På ett mycket öppet sätt berättade han om hur NFP inte bara är något som rör kvinnan utan båda parter och om hur viktigt det är för gifta par att se barn som en naturlig del av äktenskapet i stället för något ont som ska förhindras. Magnus menade att NFP bygger upp gemenskapen hos paret och hjälper till att hålla äktenskapet levande. Säger mannen och kvinnan ja till varandra helt och fullt får det ringverkningar även på andra delar av förhållandet.

För mer information om NFP, kontakta Respekt (info@respektlivet.nu) eller föreningen Naturlig Familjeplanering Sverige (www.familjeplanering.com) som erbjuder handledning och kurser i NFP. Kontakta även Helena för hänvisning till de böcker som finns på såväl svenska som engelska.

Fler introduktioner till NFP planeras i höst i såväl Malmö som i Göteborg. Information om dessa kommer att finnas på Respekts hemsida.


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän