Duett eller duell? Att vara ung och katolik i dagens Sverige.

Referat från föredraget.

Datum: 21 september 2006
Tid: 19.00-21.00
Plats: Kristus Konungens församling, Parkgatan 14, Göteborg
Föredragshållare: Minna Salminen-Karlsson, lektor vid Uppsala universitet

2005 utkom Minna Salminen-Karlsson med intervjuboken ”Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop” om katolska ungdomar i Sverige, där hon har djupintervjuat 20 katolska ungdomar som vill ta sin tro på allvar.

Boken tar upp vad ett sådant ställningstagande innebär för dem i det svenska samhället, där livsstilen och de allmänna värderingarna ligger långt från de katolska. Hur integrerar man i sin person och sitt liv två olika världsuppfattningar och moralsystem? Hur objektiv är egentlig skolan, och hur öppen är man för elever med andra livsåskådningar? Vad får man säga och tycka i skolan? Och, å andra sidan, hur öppen är kyrkan, med sina höga ideal för ungdomarnas sökande och ifrågasättande?

 

Minna Salminen-Karlsson inledde sitt föredrag med att påpeka att dessa 20 intervjuade ungdomar inte nödvändigtvis representerar alla katolska ungdomar i Sverige, eftersom de har ett mycket stort engagemang i kyrkan och en stark katolsk identitet. Boken Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop ger svar på frågan om vad som händer om man har en stark katolsk identitet och förklarar varför många tar avstånd från sin katolska identitet.

Problem för katolska ungdomar börjar inte med tillgång till media, som ofta ger en överdriven bild av det svenska samhället, eftersom media föredrar att rapporterar om skandaler och extremsituationer. Redan i barndomen genom förskola, skola, lärare och resten av samhället, som alla bygger på andra värderingar än de katolska, konfronteras ungdomarna med andra värdegrunder. Katolska ungdomar duellerar med det svenska samhället, sade Minna. Trots detta finns en moral i samhället som inte är helt motsatt den katolska, som bygger på ideologi. Även om många inte tror på Gud är de t.ex. för fred och värdesätter livet och familj.

Minna plockade sedan några citat ur sin bok Hon berättade om en katolsk pojke som upptäckte att alla i hans klass tyckte att hat är en del av människans natur. Han insåg då att hans klasskompisar tyckte olika i grundläggande frågor, vilket gjorde det svårt för honom att vara kyrkans ansikte i skolan. De intervjuade ungdomarna i boken menade att de inte har fått tillräcklig hjälp av kyrkan med hur de ska tala med sina medmänniskor, som inte har begrepp om Gud. Minna tror att kyrkans representanter kanske inte kan tänka sig in i denna situation och därför lämnar ungdomar oförberedda.

Trots allt förekommer det även lite duett i de katolska ungdomarnas liv. Många svenskar vill förmedla värderingar till sina barn som t.ex. självständighet och att de ska bli harmoniska människor. Som katolsk förälder kan man skriva under på många av dessa värderingar. Ordet samvete förekommer dock sällan i svenskt språkbruk, däremot säger man när man har varit dum, att det ”inte känns bra”.

Abort och sex före äktenskapet skapade flest konflikter för de katolska ungdomarna Minna hade intervjuat. När abort diskuteras i en gymnasieklass slår man som katolik på en stängd dörr, eftersom ingen vill höra på att det handlar om ett liv, menade en ungdom i boken. Fri abort är något grundläggande i Sverige. Den svenska moralen grundas på en annan syn, även om kvinnor och män anses vara jämställda tillskrivs i början framförallt mamman ansvaret för att ett barn ska ha en bra uppväxt. Kan man inte garantera det anses man som kvinna vara ansvarslös om man väljer att föda barn. Den katolska synen krockar med den svenska, då katoliker menar att det är Gud som skapar barnet och att vi fått uppdraget att ta hand om det efter bästa förmåga. I en skolklass måste abortfrågan argumenteras varsamt, eftersom det alltid kan förekomma klasskompisar som har gjort abort och som inte ska känna sig sårade genom diskussionen, påpekades i Minnas bok.

Sexualitet anses av många i Sverige vara en färdighet som man utvecklar, sade Minna. Olika sorters vänskap mellan barn kallas för kärlek istället för vänskap. Sedan gör man slut efter två veckor och när man är 14 år har man kanske varit tillsammans och gjort slut med sex olika personer. De katolska ungdomarna lär sig att äktenskapet är ett sakrament och att sexualitet är så stort och vackert att det behöver de trygga ramar som ett äktenskap ger. De ifrågasätter dock detta och menar, att det borde räcka med att vara förlovad. De menar även att prästerna har svårt att förstå hur ungdomar har det nuförtiden, när alla runtomkring har en annan syn på sexualitet.

De intervjuade ungdomarna hade trots allt inte mycket kritik mot den katolska kyrkan. De önskar dock tydligare undervisning, framförallt svar på varför vissa saker ses som en synd och hjälp med argumentering av kyrkans ståndpunkter. Plikten att gå till kyrkan varje söndag uppskattades av ungdomarna. Mässan känns för några som en bekräftelse, att man har valt rätt, delvis därför att man träffar många andra med samma tro.

Församlingens syn på ungdomar borde förbättras, menar några av de intervjuade ungdomarna. De bör i högre grad erkännas som en resurs och ses som kyrkans framtid, istället för att hänvisas till någon källarlokal. Många vill fungera som kateketer, sitta med i kyrkorådet och hålla i kyrkokören.

Föredraget följdes av en livlig och givande diskussion.

Respekt tackar Minna Salminen-Karlsson för det mycket intressanta föredraget, som belyste de katolska ungdomarnas situation i Sverige.

 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän