Tankar kring att vara katolsk läkare

Referat från seminarium
Datum: 11 januari 2003
Plats: S:t Thomas församling, Lund

Arrangör: Respekt och Steno-forum för katolska läkare i Sverige

Vinjetter ur vardagen
Sven Almer, docent, Universitetssjukhuset, Linköping

Är skönlitteratur en källa till människokunskap för läkare?
Christer Petersson, docent, Vårdcentralen Strandbjörken, Växjö

Att älska så det gör ont
Pater Martinus Martin ocd
inställt p.g.a. sjukdom

Hälsa och bot – tankar om läkarens personliga utveckling
fr. Maximilien o.s.b., läkare (allmänmedicinare), Helsingborg

Anne-Marie Gravgaard från Steno-forum började dagen med att hälsa alla välkomna och beklagade p. Martinus Martins sjukdom. Anne-Marie genomgick sedan kort den litteratur som fanns tillgänglig för seminariets deltagare under dagen. Välkomsten avslutades med att Anne-Marie läste högt från Sven Delblancs bok Slutord, där författaren beskriver upplevelser under en sjukhusvistelse.

Sven Almer fortsatte sedan med en personlig betraktelse från sitt arbete som internmedicinare kallad Vinjetter ur vardagen . Sven hade delat upp sin betraktelse i tre ”facetter” med vardera två ”vinjetter”:

 • Arbetet i sig
 • Hur uppfattar vi vårt arbete? Är arbetet en väg eller ett mål?
 • Får vi självaktning från arbetet eller från makt?
 • Framgång i arbete och forskning
 • Sven läste här upp två utdrag som behandlade framgångens baksida
 • Krav och styrning inom läkarkåren
 • Överdriven fokusering på ekonomi och rationalisering – vad har blivit av människans värdighet?
 • Den ökande splittringen inom läkarkåren Diskussionen som efterföljde Sven Almers betraktelse berörde en rad olika områden, bl.a. följande:

 

 • vad händer när läkare tappar entusiasmen för sitt arbete? På många håll har detta skett i oroväckande grad; vad görs åt detta?
 • rehabilitering inom äldrevården sker i allt mindre grad; har vården blivit en förvaringsplats för äldre?
 • håller läkarens lojalitet mot patienten på att försvagas?
 • hur behandlar läkare patienter som ofta är allt mer välinformerade och krävande?

Christer Peterson talade därefter om sin kärlek till litteratur och hur medicinens och litteraturens världar hör ihop och kan komplettera varandra. Bl.a. nämnde Christer s.k. Narrative Based Medicine, d.v.s. användning av skönlitteratur som komplement till traditionell medicinsk behandling. Christer gav även en rad exempel på litteratur som behandlar läkarens roll, däribland Diktade doktorer, en antologi utgiven av Läkaresällskapet.

Efter detta anförande följde en diskussion om bl.a. kunskap kontra information – är människan i färd att glömma bort sin kunskap trots, eller kanske rent av på grund av, den ständigt ökande tillgången på information?

Fr. Maximilien, som arbetar som distriktsläkare i Helsingborg, avslutade seminariet med några tankar kring bl.a. varför man väljer att bli läkare och hur detta förändrats genom tiderna. Fr. Maximilien berättade även om hur de första sjukhusen uppstod i klostrens gästhem och redogjorde för betydelsen av orden hospice/hospital (lat. hospitalis – gästvänlig) och lasarett (ital. lazzaretto , ombildat efter Lazarus, de sjukas skyddspatron).

 

Dagen avslutades med en livlig diskussion, och trots att en av programpunkterna utgått drog seminariet en hel del över tiden p.g.a. mycket engagerade deltagare – ett gott tecken för framtida seminarier!

 

 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän