Är inte abort en reproduktiv rättighet och en del av kvinnors övergripande reproduktiva hälsovård? Äventyrar inte politik som begränsar kvinnors val deras hälsa?

Reproduktiv hälsa kan inte särskiljas från kvinnors hälsa i allmänhet. Vi måste inse att en kvinnas hälsa börjar i livmodern och fortsätter till hennes naturliga död. I vissa länder är ofödda flickor och mödrar i behov av prenatal vård och flickor behöver skyddas för att inte bli selekterade p.g.a. könet. Flickebarn måste få hjälp i varje skede av deras utveckling och behöver skyddas från våld som barnamord, våldtäkt, incest, sexuellt utnyttjande i hemmet, abort, tvångsarbete, sexhandel samt hiv och aids. 

Strukturer i samhället behöver ändras för att hjälpa kvinnor. Att godkänna abort som en lösning betyder att samhället inte längre måste ta graviditet på allvar och slipper stödja kvinnan.

Abort är inte vård utan ett tecken på att kvinnors behov på hälsovård inte har uppfyllts. Forskning pekar på att kvinnor drivs till abort genom brist på praktiskt och känslomässigt stöd. En kvinna som gjort abort har inte nödvändigtvis gjort ett fritt val; ofta ser hon inte ett livskraftigt alternativ till aborten.

Man kan dra paralleller till länder med hög andel självmord bland kvinnor. Svaret är inte att underlätta för de kvinnor, som inte ser andra möjligheter i livet, att begå självmord. Lösningen är att ta itu med de djupare frågorna som driver kvinnor till desperata lösningar. 

 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän
Andra frågor om abort

Vad är abort?

Hur utförs en abort?

Hur många aborter görs i Sverige?

Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är fel?

Vad säger kyrkan om moderns liv är i fara?

Är ett ofött barn verkligen utvecklat nog att känna smärta?

Varför ska inte den gravida kvinnan få bestämma över sin egen kropp?

Vilken är kyrkans hållning vid graviditet efter våldtäkt?

Vad är post-abort-syndrom?

Är det inte bättre att ett gravt funktionshindrat barn inte föds till ett livslångt lidande?

Tänk om föräldrarna inte har råd med ett barn?

Har inte alla rätt att födas önskade och efterlängtade?

Är det inte kvinnofientligt att vara mot abort?

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Gravida kvinnor i tredje världen löper ofta mycket stor risk att dö under graviditeten. Borde inte kvinnor i dessa länder ha tillgång till legal abort för att rädda deras liv?

Hur är det med unga kvinnor som föder barn i utvecklingsländer? Skulle inte abort hjälpa dem?

Bör inte abort legaliseras så att det blir säkert? Hur är det med rapporterna om de tusentals kvinnor som dör varje år p.g.a. illegala aborter?

Finns det inte tillräckligt många barn i världen?

Är inte abort en reproduktiv rättighet och en del av kvinnors övergripande reproduktiva hälsovård? Äventyrar inte politik som begränsar kvinnors val deras hälsa?

Har katolska kyrkans lära om abort alltid varit densamma?

Vart kan jag vända mig om jag behöver vägledning eller har fler frågor om abort?