Bör inte abort legaliseras så att det blir säkert? Hur är det med rapporterna om de tusentals kvinnor som dör varje år p.g.a. illegala aborter?

Att legalisera abort betyder att fler kvinnor kommer att utsättas för abort med risker för fysiska och känslomässiga komplikationer, men löser inte på något sätt de djupare frågor kvinnor möter och tar inte itu med kvinnors verkliga behov. Abort ger ingen kvinna utbildning eller färdigheter för ett arbete. Det är inte ett sätt att få mat på bordet eller tillgång till rent vatten. Efter en abort återvänder kvinnan till samma situation som hon befann sig i innan. En enda abort är en för mycket, och den innebär att vi har misslyckats att ge stöd till kvinnan. 

Legalisering av abort gör det inte säkrare, det finns inget sådant som säkra aborter. Förutom det döda barnet kan både legala och illegala aborter orsaka komplikationer med allvarliga konsekvenser för kvinnan, som exempelvis en perforerad livmoder, kirurgiska fel, blödningar eller infektioner.

Senare i livet kan kvinnor som har gjort abort drabbas av infertilitet, missfall eller för tidig förlossning, bröstcancer, depression, missbruk, relationsproblem eller oförmåga att anknyta till senare födda barn.

Tyvärr finns det ingen tillförlitlig global statistik om abort. Vissa länder saknar grundläggande födelse- och dödsregister, så rapporterna är baserade på uppskattningar och antaganden. Världshälsoorganisationen WHO medger att uppgifter om osäkra aborter är ofullständiga och innehåller väsentliga fel. Vissa av de uppgifter som nämns är helt enkelt falska. I boken Aborting Amerika erkänner den amerikanske gynekologen Bernard Nathanson att han och en amerikansk lobbygrupp för abort, NARAL, ljög om antalet kvinnor som dör genom illegala aborter, som en del av deras framgångsrika strategi att verka för att legalisera abort i USA:

”...det var alltid 5 000 - 10 000 dödsfall per år. Jag erkänner att jag visste att dessa siffror var helt falska ... men enligt ”moralen” i vår revolution, var det bra siffror och allmänt accepterade ... ”.

Medan vissa abortförespråkare manipulerar statistik är kvinnors verkliga behov eftersatta. Kvinnor dör fortfarande, antingen av brist på lämplig vård eller så offrar de sina barns liv i brist på livsbekräftande valmöjligheter. Vad kvinnor vill ha och behöver är full delaktighet som medborgare, lika tillgång till resurser och möjligheter och rättsligt skydd mot diskriminering, våld och förtryck.
 

 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän
Andra frågor om abort

Vad är abort?

Hur utförs en abort?

Hur många aborter görs i Sverige?

Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är fel?

Vad säger kyrkan om moderns liv är i fara?

Är ett ofött barn verkligen utvecklat nog att känna smärta?

Varför ska inte den gravida kvinnan få bestämma över sin egen kropp?

Vilken är kyrkans hållning vid graviditet efter våldtäkt?

Vad är post-abort-syndrom?

Är det inte bättre att ett gravt funktionshindrat barn inte föds till ett livslångt lidande?

Tänk om föräldrarna inte har råd med ett barn?

Har inte alla rätt att födas önskade och efterlängtade?

Är det inte kvinnofientligt att vara mot abort?

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Gravida kvinnor i tredje världen löper ofta mycket stor risk att dö under graviditeten. Borde inte kvinnor i dessa länder ha tillgång till legal abort för att rädda deras liv?

Hur är det med unga kvinnor som föder barn i utvecklingsländer? Skulle inte abort hjälpa dem?

Bör inte abort legaliseras så att det blir säkert? Hur är det med rapporterna om de tusentals kvinnor som dör varje år p.g.a. illegala aborter?

Finns det inte tillräckligt många barn i världen?

Är inte abort en reproduktiv rättighet och en del av kvinnors övergripande reproduktiva hälsovård? Äventyrar inte politik som begränsar kvinnors val deras hälsa?

Har katolska kyrkans lära om abort alltid varit densamma?

Vart kan jag vända mig om jag behöver vägledning eller har fler frågor om abort?