Gravida kvinnor i tredje världen löper ofta mycket stor risk att dö under graviditeten. Borde inte kvinnor i dessa länder ha tillgång till legal abort för att rädda deras liv?

Att legalisera abort kommer inte att ge kvinnor den omfattande vård de behöver och förtjänar. Gravida kvinnor dör eftersom de inte har tillgång till mödravård, säkra och hygieniska förhållanden vid förlossningen, antibiotika, transfusioner och eftervård. Det kommer legalisering av abort inte att ändra. 

Mödradödligheten kommer att minska när regeringar prioriterar kvinnors liv och agerar för att rädda dem. Fokus måste riktas på tillgång till mödravård, utbildning om näringsriktig kost, akutvård, hjälp och vård vid och efter förlossningen samt förebyggande och behandling av sjukdomar. Även enkel utrustning för att säkerställa hygieniska förlossningar, rena verktyg för att klippa av navelsträngen och vård av nyfödda kan minska mödra- och spädbarnsdödlighet.
 

 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän
Andra frågor om abort

Vad är abort?

Hur utförs en abort?

Hur många aborter görs i Sverige?

Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är fel?

Vad säger kyrkan om moderns liv är i fara?

Är ett ofött barn verkligen utvecklat nog att känna smärta?

Varför ska inte den gravida kvinnan få bestämma över sin egen kropp?

Vilken är kyrkans hållning vid graviditet efter våldtäkt?

Vad är post-abort-syndrom?

Är det inte bättre att ett gravt funktionshindrat barn inte föds till ett livslångt lidande?

Tänk om föräldrarna inte har råd med ett barn?

Har inte alla rätt att födas önskade och efterlängtade?

Är det inte kvinnofientligt att vara mot abort?

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Gravida kvinnor i tredje världen löper ofta mycket stor risk att dö under graviditeten. Borde inte kvinnor i dessa länder ha tillgång till legal abort för att rädda deras liv?

Hur är det med unga kvinnor som föder barn i utvecklingsländer? Skulle inte abort hjälpa dem?

Bör inte abort legaliseras så att det blir säkert? Hur är det med rapporterna om de tusentals kvinnor som dör varje år p.g.a. illegala aborter?

Finns det inte tillräckligt många barn i världen?

Är inte abort en reproduktiv rättighet och en del av kvinnors övergripande reproduktiva hälsovård? Äventyrar inte politik som begränsar kvinnors val deras hälsa?

Har katolska kyrkans lära om abort alltid varit densamma?

Vart kan jag vända mig om jag behöver vägledning eller har fler frågor om abort?