Vilken är kyrkans hållning vid graviditet efter våldtäkt?

Graviditet efter våldtäkt förekommer självklart, men ingen har rätt att säga, att barn som blivit till genom våldtäkt inte har rätt att leva.

Den våldtagna kvinnan behöver ett kraftfullt stöd från sin omgivning, men en abort kommer aldrig att straffa våldtäktsmannen, att göra själva våldtäkten ogjord eller att sudda ut minnet. Tvärtom kan kvinnan då komma att lida av traumatiska upplevelser både till följd av våldtäkten och aborten. Undersökningar som gjorts av kvinnor som blivit gravida efter våldtäkt visar i själva verket att majoriteten önskar att få behålla barnet, men att många som väljer abort gör det pga. press från omgivningen.

Läs gärna När jag blev mamma, berättelsen om hur en svensk utbytesstudent efter en mycket brutal våldtäkt kämpade för att behålla sitt ofödda barn.

 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän
Andra frågor om abort

Vad är abort?

Hur utförs en abort?

Hur många aborter görs i Sverige?

Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är fel?

Vad säger kyrkan om moderns liv är i fara?

Är ett ofött barn verkligen utvecklat nog att känna smärta?

Varför ska inte den gravida kvinnan få bestämma över sin egen kropp?

Vilken är kyrkans hållning vid graviditet efter våldtäkt?

Vad är post-abort-syndrom?

Är det inte bättre att ett gravt funktionshindrat barn inte föds till ett livslångt lidande?

Tänk om föräldrarna inte har råd med ett barn?

Har inte alla rätt att födas önskade och efterlängtade?

Är det inte kvinnofientligt att vara mot abort?

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Gravida kvinnor i tredje världen löper ofta mycket stor risk att dö under graviditeten. Borde inte kvinnor i dessa länder ha tillgång till legal abort för att rädda deras liv?

Hur är det med unga kvinnor som föder barn i utvecklingsländer? Skulle inte abort hjälpa dem?

Bör inte abort legaliseras så att det blir säkert? Hur är det med rapporterna om de tusentals kvinnor som dör varje år p.g.a. illegala aborter?

Finns det inte tillräckligt många barn i världen?

Är inte abort en reproduktiv rättighet och en del av kvinnors övergripande reproduktiva hälsovård? Äventyrar inte politik som begränsar kvinnors val deras hälsa?

Har katolska kyrkans lära om abort alltid varit densamma?

Vart kan jag vända mig om jag behöver vägledning eller har fler frågor om abort?