Hur är det med unga kvinnor som föder barn i utvecklingsländer? Skulle inte abort hjälpa dem?

Unga kvinnor föder barn inte för att de inte har tillgång till abort, utan därför att kulturella seder främjar tidiga äktenskap, tidig sexuell aktivitet och påtvingade graviditeter. Det sker ofta innan den unga kvinnan är fysiskt redo att bära ett barn. 

Abortlagstiftning förändrar inte allvarliga hälsoproblem. Istället krävs positiv, livslång, bekräftande utbildning om kvinnors kroppar och om de effekter tidigt äktenskap och moderskap innebär. Utbildning, arbete, kompetens och sysselsättning hjälper unga kvinnor och män med deras framtid. Flickor och pojkar som stannar längre kvar i skolan får nytta av utbildning som lär dem självrespekt och positiv självkänsla, och de får kunskap och hopp om framtiden. De får därmed möjlighet till beslut som är bättre för deras hälsa som t.ex. att säga ”nej” till samlag. Således är utbildning lösningen, inte abort.

Kvinnor i utvecklingsländer förtjänar också mödravård, kunniga barnmorskor och tillgång till akut förlossningsvård. Slutligen behöver unga kvinnor inte bara utbildning utan även skydd från exploatering, inklusive trafficking, tvångsarbete, fysisk misshandel och olika sexmetoder (t.ex. förekommer det inom vissa kulturer att män våldtar unga flickor i falsk förhoppning om att det kommer att bota dem från hiv/aids).
 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän
Andra frågor om abort

Vad är abort?

Hur utförs en abort?

Hur många aborter görs i Sverige?

Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är fel?

Vad säger kyrkan om moderns liv är i fara?

Är ett ofött barn verkligen utvecklat nog att känna smärta?

Varför ska inte den gravida kvinnan få bestämma över sin egen kropp?

Vilken är kyrkans hållning vid graviditet efter våldtäkt?

Vad är post-abort-syndrom?

Är det inte bättre att ett gravt funktionshindrat barn inte föds till ett livslångt lidande?

Tänk om föräldrarna inte har råd med ett barn?

Har inte alla rätt att födas önskade och efterlängtade?

Är det inte kvinnofientligt att vara mot abort?

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Gravida kvinnor i tredje världen löper ofta mycket stor risk att dö under graviditeten. Borde inte kvinnor i dessa länder ha tillgång till legal abort för att rädda deras liv?

Hur är det med unga kvinnor som föder barn i utvecklingsländer? Skulle inte abort hjälpa dem?

Bör inte abort legaliseras så att det blir säkert? Hur är det med rapporterna om de tusentals kvinnor som dör varje år p.g.a. illegala aborter?

Finns det inte tillräckligt många barn i världen?

Är inte abort en reproduktiv rättighet och en del av kvinnors övergripande reproduktiva hälsovård? Äventyrar inte politik som begränsar kvinnors val deras hälsa?

Har katolska kyrkans lära om abort alltid varit densamma?

Vart kan jag vända mig om jag behöver vägledning eller har fler frågor om abort?