Hur kan dödshjälp skada samhället? Det är ju bara en individ det gäller.

Att legalisera dödshjälp är inte en privatsak. Dödshjälp och assisterat självmord drabbar även tredje part, till exempel läkare, vårdpersonal, apotekspersonal, familj och vänner. Lagen skulle alltså bli i allra högsta grad beroende av utomståendes vilja att medverka.

Vi lever i dag i ett samhälle där det är uttryckligen förbjudet att döda en människa. Det gör att vi alla är skyddade och har en solid bas för vårt samhälle. Om samhället skulle acceptera dödande under vissa omständigheter skulle det markant ändra vår inställning till varandra. Ett samhälle som accepterar dödshjälp visar inget sant medkännande, eftersom det som borde vara vård av de sjuka ersätts med att avsiktligt döda dem. 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän