Tänk om föräldrarna inte har råd med ett barn?

Svar:

Vi kommer aldrig att få bukt med problemet med fattigdom genom att se till att fattiga inte får barn. Snarare har vi en plikt som medborgare att hjälpa till att skapa ett öppet samhälle där alla är välkomna och där alla kan få hjälp. Tyvärr görs mycket lite i Sverige för att hjälpa unga föräldrar som väljer att föda sitt barn trots ekonomiska svårigheter. I de undersökningar som gjorts med unga mammor finns dock inte en enda mamma som ångrar sitt beslut att behålla barnet.