I vilka länder är dödshjälp tillåtet?

Svar:

När detta skrivs (2017) är dödshjälp på vissa villkor lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Kanada. I Schweiz tillåts assisterat självmord, så länge den som assisterar inte drar personliga fördelar av personens död, och i Tyskland tillåts assisterat självmord i "extrema undantagsfall".

Delstaterna Oregon, Montana och Washington, Kalifornien, Vermont och Colorado samt huvudstaden Washington DC i USA tillåter läkarassisterat självmord.