Skall inte samhället verka för bättre hälsa och livskvalitet för alla till varje pris?

Svar:

Givetvis skall samhället verka för bättre hälsa och livskvalitet för alla, men inte till varje pris. Det ligger en fara i att det friska, välfungerande och ”normala” värderas högre än det som är mindre välfungerande. Nyttotänkandet är djupt rotat och sällan ifrågasatt i det svenska debattklimatet. Värdet ”nytta” måste paras med andra värden, exempelvis respekt för mänskligt liv. I diskussionen om stamcellsforskning gör man det lite för lätt för sig om man väljer att avfärda motståndarna som religiösa och vetenskapsfientliga fanatiker. Frågan handlar trots allt om mänskligt liv i många dimensioner. Stamcellsforskningen är dessutom dyr och forskningsstödet begränsat, och därför måste man göra prioriteringar. För många forskare är det också en prestigefråga. Efter mångårig forskning längtar man efter resultat.