Vad är en biobank och finns en sådan i Sverige?

Svar:

En biobank är en samling biologiskt material, och finns vid varje sjukhus. I flera länder har man på senare tid byggt upp så kallade biobanker för stamceller från navelsträngsblod. Man tar då tillvara blodstamceller från moderkakan och navelsträngen och fryser ned dessa för långtidsförvaring efter att ha kontrollerat vävnadstypen. Cellerna kan sedan användas vid behandling av exempelvis leukemi, om annan donator av blodstamceller inte finns att tillgå. Sverige finns de enda nationella biobankerna för stamceller från navelsträngsblod vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Biobankerna styr över när, var och hur insamlingen av navelsträngsblod sker. Initiativet till insamling kan alltså inte komma från enskilda gravida kvinnor.