Respekt Livets logotyp. Länk till startsidan för webbplatsen.

Respekt lanserar 90-konto för Livets fond – BG 900-5034

Svensk Insamlingskontroll beviljade 2015 trossamfundet Romersk-katolska kyrkan (som motsvaras av Stockholms katolska stift) rätten att inneha 90-konto. Respekt, som förvaltar Livets fond, är en del av Stockholms katolska stift varför Livets fond nu också har kunnat få ett eget 90-konto för sin insamlingsverksamhet.

För att erhålla rätten att inneha 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav. Ett av de kraven är att högst 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration. Stockholms katolska stift har valt att låta 100 procent av de insamlade medlen i Livets fond gå vidare till behövande ändamål enligt stadgarna för Livets fond och i stället använda stiftets egna medel för att täcka kostnaderna för administration och insamling.

Bland övriga krav för att få 90-konto är att Svensk Insamlingskontroll har rätt att granska årsredovisningen och följa upp att insamlade medel används på rätt sätt samt att det finns ett tydligt och klart syfte med insamlingarna.

Stöd arbetet för de allra svagaste genom en gåva till Livets fond! Märk inbetalningen Livets fond BG 900-5034.


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän