Hem » Media

Media

Här publicerar vi fortlöpande länkar till relevanta tidnings- och debattartiklar, radio- och tvprogram.

"En fråga för samhället - inte för läkarna"
Läs artikeln om dödshjälp i begravningsbranschens tidning Memento (klicka på länken Ledaren, högst upp i mitten på sidan) >>

Ökat svenskt bistånd till arbete för sexuell hälsa
Läs artikeln i Vårdfokus >>

"Ingen konflikt mellan fri abort och framgångsrik prematurvård"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Ett barn är ett barn är ett barn
Läs ledarkrönikan i Katolskt magasin >>

Fortfarande många frågor kring livmodertransplantationer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Motivet påverkar hur IVF-behandling känns
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Gör ett val för miljön - skaffa bara ett barn
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Minister pressades om sena aborter
Läs artikeln i Världen idag >>

Donatorns hjärta förvaras längre med ny metod
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

SD kommer ut som abortmotståndare
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Debatten om läkarassisterat suicid speglat i Läkartidningen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Deras son föddes av en kvinna i Georgien
Lyssna på intervjun i Sveriges Radios P4 >>

Färre föds med Downs syndrom med enklare fostertest
Lyssna på nyhetsinslaget i Ekonyheterna i Sveriges Radio >>

100 år räcker - sen vill hon säga tack och adjö
Lyssna på inslaget om dödshjälp i Sveriges Radios P4 >>

"Alla gravida bör få kännedom om NIPT"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Sena aborter - bättre bra än bråttom om regelverket ska ses över
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

SD vill ha samvetsfrihet för barnmorskor
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Endast etik kan rädda utsortering av foster med Downs syndrom
Läs ledaren i Dagen >>

SD i Stockholm är ett hot mot aborträtten
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Gråzon mellan abort och livräddning
Lyssna på Utrikeskrönikan om sena aborter i Sveriges Radio >>

Oro inför nytt fostertest
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radios Ekonyheter >>

Baksidan av fosterdiagnostiken
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Liv till vilket pris som helst?
Läs artikeln i Signum >>

Är det moraliskt fel att genmodifiera människor?
Läs artikeln i Signum >>

Hjälp att dö
Lyssna på Människor och tro om dödshjälp >>

”Inte vårdens förmåga som ska avgöra om abort ska tillåtas”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

För tidigt födda klarar sig allt bättre
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

När blir fostret en människa?
Läs krönikan i Dagen >>

”Dödshjälp – en potentiell katastrof för läkarkåren”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Sluta jaga foster med Downs syndrom
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

Varför erbjuds inte gravida den säkraste vården?
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Inför döden är vi inte alls alla lika
Läs ledaren i Dagen >>

Sena aborter tas upp i riksdagen
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Övertro på medicinska tester och appar"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ett steg närmare stamcellsbehandling för Parkinson
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Rutinundersökning med ultraljud kan ge besked om avvikelser
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Rättsliga rådet: "Politiker bör se över abortlagen"
Läs artikeln i Världen idag >>

Invasiv fosterterapi utvecklas allt mer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Obstetriskt ultraljud och prenatal diagnostik i första trimestern
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Invasiv fosterterapi - författarintervju
Läs intervjun i Läkartidningen >>

"Vad är det värt att ge våra barn ett bättre liv?"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Debatten om de mycket sena aborterna är välbehövlig
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Ni duckar om rätten till egna kroppen, SD
Läs slutrepliken i Aftonbladet >>

Målet är tydliga rutiner för sena aborter
Läs repliken i Läkartidningen från barnläkaren som försökt rädda barn vid sena aborter >>

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Någon gång blev ditt liv värt något
Läs krönikan i Världen idag >>

Ska Sverige undervisa andra länder i vad som är moraliskt rätt?
Läs kommentaren i Signum >>

Viss oro bland bvc-personal för surrogatbarns framtida hälsa
Läs artikeln i Aftonkuriren >>

Tummen ner för att sänka ersättningen för äggdonation i Skåne
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

"Abortgränsen bör sänkas med en vecka"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Etiken måste få väga tyngre än juridiken vid sena aborter
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

I kanadensiska Ontario kan eutanasi innebära avskaffad samvetsfrihet
Läs artikeln i Signum >>

"Utgångspunkten måste vara alla människors okränkbara värde"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Den mörka sidan av Ellen Key
Läs kulturartikeln i Helsingborgs Dagblad >>

"Kvinnofientlighet bakom SD:s syn på aborträtten"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

SD: Därför krävs ändrad gräns för aborter
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Fullt rimligt resonera om gränsen för abort
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Låt abortsökande kvinnor få den vård de har rätt till
Läs debattartikeln i Eskilstuna-Kuriren >>

"Fel av läkare att återuppliva barn efter sen abort"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

"Vi måste diskutera om abortgränsen ska sänkas till vecka 20"
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

Ersättning för äggdonation kan halveras
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Köp inte dödshjälpslagens instegsmodell
Läs debattartikeln i Kyrkans Tidning >>

"Även barnmorskor bör få följa den inre kompassen"
Läs debattatikeln i Krisitanstadsbladet >>

När foster blir barn
Läs ledaren i Barometern >>

Busch Thor vill inte sänka abortgränsen
Läs artikeln i Världen idag >>

Abort - bör gränsen ändras?
Se debatten i Aktuellt på SVT Play (inslaget börjar 12 min. in i sändningen) >>

Efter 22 veckor är fostret ett barn
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

"Ingen gagnas av att vård ges till aborterade foster"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Ivo öppnar för tillsyn kring sena aborter
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Sena aborter ett etiskt dilemma som måste lösas
Läs ledaren i Dagen >>

Barnläkare: sena aborter i vecka 22 är inte så sällsynt
Läs artikeln i Dagen >>

Sjukvårdschef: "Aborterna lämnar ingen oberörd"
Läs artikeln i Världen idag >>

Menar regeringen att barn ska bli statslösa?
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Att köpa en graviditet
Lyssna på debatten om surrogatmoderskap i Sveriges Radios Studio Ett >>

Sena aborter - foster livräddas
Se Aktuellt på SVT Play (inslaget med efterföljande debatt börjar 12 min. in i sändningen) >>

Barnmorskeförbundets ordförande om sena aborter: Oprofessionellt att påbörja en återupplivning
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Läkare försöker rädda aborterade foster
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Professor: Kan leda till att aborträtten avskaffas helt
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd: Läkarna bryter mot lagen
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Barnmorskeförbundets ordförande om sena aborter: Oprofessionellt att påbörja en återupplivning
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Nytt grepp för crispr-tekniken på mänskliga embryon
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

IVF växer - studenter uppmanas frysa sina ägg
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Lång väntan på insemination för ensamstående
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Kristna organisationer berörs ej av Sida-stopp
Läs artikeln i Dagen >>

Aborträtten i Italien hotad
Läs reportaget i Feministiskt Perspektiv >>

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Pro life-rörelse fick rätt om reklam för strikt abortlag
Läs artikeln i Dagen >>

Ja till abort i Chile - under vissa omständigheter
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Vem bestämmer hur en värdig död ser ut?
Läs understreckaren i Svenska Dagbladet >>

Surrogatfabriker fly undan lagen
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Sätt stopp för handeln för de ofödda barnen
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Protester mot första konferensen för surrogatmoderskap
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radio >>

Långa väntetider till assisterad befruktning för ensamstående
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Lagförslag om organdonation väntas i vår
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Nu har CRISPR-tekniken tagit ett steg närmare kliniken
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Jämtin inleder krig om bistånd för abortfrågan"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Het debatt om samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Finländskt bränsle till dödshjälpsdebatt
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

SFOG:s nationella riktlinjer för NIPT är oetiska
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Ultraljud och NIPT till alla är önskvärt, men inte realistiskt
Läs repliken i Läkartidningen >>

Dödshjälp - hur kommer vi vidare i debatten?
Se SMER:s seminarium i Almedalen och läs referatet >>

Tveeggad sax som klipper i våra gener - hopp och bot om behandling eller farlig forskning?
Läs referatet från SMER:s seminarium i Almedalen och titta på en inspelning av debatten >>

Pengar från UMU, ADF och Respekt hjälpte betala barnmorskornas rättegångskostnader
Läs artikeln i Dagen >>

Ett giftigt hat mot barnmorskorna
Läs ledaren i Världen idag >>

Barnmorskan som vägrar utföra abort och som stämmer Sverige
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

Kampen om livmodern
Läs reportaget med uttalande av Respekt i OmVärlden >>

Självklart skulle samvetsfrihet för barnmorskor fungera i Sverige
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Svenskar använder surrogatmödraskap i Georgien
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Vår dotter föddes av en surrogatmamma
Lyssna på kortdokumentären i Sveriges Radio >>

Surrogatmamma i hemlighet
Lyssna på kortdokumentären i Sveriges Radio >>

Oscar och Niclas söker surrogatmamma
Lyssna på kortdokumentären i Sveriges Radio >>

Självklart är barnmorskorna abortmotståndare
Läs kolumnen i Metro >>

Vägrade ge dödshjälp - förlorade jobbet
Läs artikeln i Världen idag >>

Lars nya succékoncept: Anställer personer med funktionsnedsättning
Läs artikeln i Året Runt >>

Surrogatmamman i Tblisi
Lyssna på dokumentären i Sveriges Radio >>

Surrogatmödrar från Georgien får inte alltid betalt
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Ny våg av hat mot barnmorskorna
Läs artikeln i Världen idag >>

Allt fler brittiska kvinnor aborterar bort tvillingar
Läs artikeln i Dagen >>

Ber Europadomstolen pröva rätt till samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Ellinor Grimmark: Vi kände oss hatade i Sverige när vi ville slippa medverka vid aborter
Läs artikeln i Dagen >>

Abort blir aldrig okontroversiellt
Läs ledaren i Dagen >>

Nej, ett foster är inte en människa
Läs krönikan i Expressen >>

Samvetsfrihet fråga för Europadomstolen
Läs artikeln i Dagen >>

Kristna värdepartiet utmanar KD inför valet
Läs artikeln i Världen idag >>

Succéseriens dystra kvinnosyn redan här
Läs debattartikeln om surrogatmoderskap i Aftonbladet >>

För vems skull?
Läs krönikan om fosterdiagnostik i dövastidning >>

"Tyvärr kan kvinnors rättigheter aldrig tas för givna"
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Släpp den kidnappade abortdebatten fri
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

"Abortfrågan är kidnappad av superkonservativa högerkristna"
Läs artikeln i Dagen >>

RFSU:"Det handlar om en bredare bild är bara kristna"
Läs intervjun om abortdebatten i Dagen >>

Abort utgör inte kärnverksamheten
Läs krönikan i Världen idag >>

Foster kan känna igen ansikten
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Superbebisar och robotar som tröstar - nytt liv utmanar människan
Läs artikeln på Lunds universitets webb >>

Graviditet tycks inte öka risken för canceråterfall
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Även Linda Steen-insamlingen i hamn
Läs artikeln i Världen idag >>

Tysk läkare vägrade abort - vann i Arbetsdomstolen
Läs artikeln i Världen idag >>

De kräver ett arbete som de inte vill utföra
Läs ledaren i Expressen >>

Till samvetsfrihetens försvar
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Ellinor Grimmark: "Tack snälla!"
Läs artikeln i Världen idag >>

Alla gravida i Skåne får gratis fostertest
Läs artikeln i Världen idag >>

"Mer av biståndet bör satsas på sexuell hälsa"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Grimmark-insamlingen är i mål
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortregister klart i höst
Läs artikeln i Världen idag >>

"Vi pratar om allt - men inte om abort"
Läs artikeln i Sydöstran >>

Debbie är tvungen att adoptera sitt eget barn
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

De kämpar mot världens hårdaste abortlag
Läs artikeln i Dagens ETC >>

»Hon byggde en kuvös genom att lägga pojkarna i varsin skokartong med flaskor fyllda med varmt vatten.«
Läs krönikan i Läkartidningen >>

Vart tionde par kämpar med att få barn
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Barnlängtan ursäktar inte utnyttjande
Läs ledaren i Hallands Nyheter >>

Den svåra samvetsfriheten
Läs artikeln i Signum >>

"Vi känner djup oro över att samtalen om rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig"
Läs Margot Wallströms debattartikel i Helsingborgs Dagblad >>

"Vi måste börja prata om abort"
Läs artikeln i Blekinge Läns Tidning >>

"Varannan kvinna gör en abort"
Läs artikeln i Fria Tidningen >>

Polen begränsar tillgången på dagen-efter-piller
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Genredigering - vilka värderingar ska styra?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Omdebatterad personalförmån i Sverige: Frys ner dina äggceller
Läs artikeln på svenska YLE:s webb >>

Många vill skänka pengar till Ellinor Grimmark
Läs artikeln i Världen idag >>

Gäller inte mänskliga rättigheter i praktiken?
Läs ledaren i Världen idag >>

Par från Kina ska bli gravida i Malmö
Läs artikeln på SVT:s webb >>

I korthet: Upprepade aborter blir allt vanligare
Läs ledarnotisen i Dagen >>

Stöd kan bli bättre till par som genomgår fosterdiagnostik i samband med provrörsbefruktning
Läs pressmeddelandet från Göteborgs universitet om en ny avhandling >>

Föreläsningar och samtal om läkarassisterat självmord
Se alla inlägg från Läkarförbundets seminarium om läkarassisterat självmord i mars på UR Play >>

Katolsk fond betalar Grimmark och Steen 100 000 kr av rättegångskostnad
Läs artikeln i Dagen >>

Ellinor Grimmarks make vädjar om pengar för rättegångskostnader
Läs artikeln i Dagen >>

Abort fortfarande olagligt i Honduras
Läs artikeln i Världen idag >>

Ellinor Grimmarks kamp är församlingens kamp!
Läs debattartikeln i Världen idag >>

WHO lägger 1,7 miljarder på resor för anställda
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Varför skulle man vilja välja bort ett barn som har Downs syndrom?
Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

AD prövar inte fallet med abortvägrande barnmorskan
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Barnmorska kämpar med miljonräkning efter abort-nej
Läs artikeln i Världen idag >>

"Att sluta med förnuftet i behåll"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Nytt beslut - alla gravida i Skåne blir erbjudna KUB-tester
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Påven Franciskus: "Ingen forskning motiverar användningen av mänskliga embryon"
Läs artikeln på Signums webb >>

Livets fond ger 100 000 kr till barnmorskorna Ellinor och Linda
Läs artikeln på Katolskt Magasins webb >>

Mer besjälad än någonsin
Läs betraktelsen i Läkartidningen >>

Trumps besked glädjer abortmotståndare
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Sverige är ett skräckexempel på avkristning
Läs debattartikeln i Dagen >>

Göra abort hemma - säker metod som kan passa i vissa länder
Läs artikeln på Sveriges Radios webb>>

"Journalister, varför bryr ni er inte om oss?"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Anti-abortrörelser på frammarsch i USA
Se inslaget i TV4 >>

Rädda barnen tvingas böja sig för Trumps abortpolitik
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Amerikanska anti-abortaktivisters sluga nya vapen: lagar och lögner
Läs debattartikeln i Fria Tidningen >>

Surrogatfrågan har fått nytt liv av "The handmaid's tale"
Läs kulturdebattartikeln i Dagens Nyheter >>

SKL anmäls för diskriminerande riktlinjer
Läs artikeln om åldersgränser för assisterad befruktning i Vårdfokus >>

Mamma: "Ett barn med Downs syndrom är en gudagåva"
Läs artikeln om fosterdiagnostik och lyssna på intervjun i Sveriges Radio >>

"Marknadsmoralen går före föräldraskapets moral"
Läs slutrepliken om surrogatmoderskap i Svenska Dagbladet >>

"Inget stötande med surrogatmödraskap"
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

"Ett inhumant sätt att se på surrogatmoderskap"
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

De bortglömda barnen såldes till den som bjöd lägst
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

Gen-testa din dejt
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Vetenskapens värld om livmodertransplantationer och fosterdiagnostik
Se programmet på SVT Play >>

SFOG ger nationella riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Författarintervju med författaren till nya nationella riktlinjer om NIPT
Läs intervjun i Läkartidningen >>

Kirurg får böter för brott mot abortlagen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ny genteknik kan utrota sjukdomar - och missbrukas
Läs artikeln i Dagen >>

"CRISPR-teknik kan användas för att odla fram elitbarn"
Läs artikeln i Dagen >>

SR: Vi var inte partiska
Läs artikeln i Världen idag >>

"RFSL:s och RFSU:s material hindrar integrationen"
Läs artikeln i Världen idag >>

Saknas i världen - 117 miljoner flickor
Läs artikeln i Arbetet >>

Surrogatmödraskap: "Väldigt skev syn på människan"
Se inslaget och debatten i TV4 >>

Lammfoster överlevde fyra veckor i konstgjord livmoder
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Nya nationella riktlinjer för extremt för tidigt födda
Läs kommentaren i Läkartidningen >>

Riktlinjer vid hotande förtidsbörd ska ge bättre och mer jämlik vård
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Så övergav M sina ideal kring moderskapet
Läs kulturdebattartikeln om surrogatmoderskap i Svenska Dagbladet >>

Center-stämma kräver utredning av dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Sjukvårdare positiva till eutanasi
Läs artikeln på svenska yles webb >>

"Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?"
Läs intervjun i Läkartidningen >>

Drygt 6 000 fick hjälp att dö
Läs artikeln i Världen idag >>

Anlagen vi ärvde
Läs recensionen i Axess >>

Brister i kriterietillämpning vid dödshjälp
Läs artikeln i Signum >>

Sveriges Radios oförmåga att vara opartiska
Läs ledaren i Världen idag >>

Abortbåt har stannat utanför Mexicos kust
Läs notisen i Dagen >>

P-piller gav sämre livskvalitet
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Vinstvarsel i samvetsfråga
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Samvetet lär prövas i Strasbourg
Läs ledaren i Barometern >>

Wikström: "Att vägra ge abort är vårdvägran"
Läs sjukvårdsministerns kommentar till rättsfallet i Arbetsdomstolen >>

Därför är det dåligt att den abortvägrande banrmorskan förlorade i AD
Läs kolumnen i Metro >>

Olle lär sin familj att leva i nuet
Läs artikeln i Smålänningen >>

Om den kristna barnmorskan som vägrar aborter
Lyssna på Sveriges Radios Människor och tro (inslaget börjar 17.10 min in i programmet) >>

Grimmark: "Andra barnmorskor ber mig driva fallet vidare"
Läs artikeln i Dagen >>

Kamp för kvinnans rätt att välja
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Trots domen - barnmorskan har möjligheter kvar
Läs kommentaren i Svenska Dagbladet >>

"Nu går vi till Europadomstolen"
Läs artikeln i Världen idag >>

"Låt inte barnmorskans nederlag stoppa debatten om samvetsfrihet"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Barnmorskan vill vara en martyr
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Rätten till fri abort under attack
Läs kolumnen i Aftonbladet >>

Sverige svartlistar antiabort-barnmorska
Läs reportaget i Wall Street Journal (på engelska) >>

Får man jobba som barnmorska och vägra medverka till aborter?
Se debatten i Aktuellt (inslaget börjar efter 25 minuter) >>

Barnmorskan är ett hot mot aborträtten
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Abortvägran avgörs ännu en gång
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Dags att våga predika om abort
Läs debattartikeln i Dagen >>

DO: "Stockholms läns landsting diskriminerade gravid man"
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Här ska nya betaceller tillverkas på löpande band
Läs artikeln om tillverkning av adulta stamceller på Diabetesportalen >>

Surrogatföräldern: "Går inte att lagstifta bort en barnlängtan"
Se debatten i Nyhetsmorgon >>

Nytt blodprov för gravida inom regionen
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

"Uppdraget är att hjälpa till liv"
Läs intervjun i Hemmets Vän >>

Anna vill inte att folk ska vara rädda för Downs syndrom
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Så många väljer abort vid kromosomavvikelse
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Lobbyisterna försöker kladda på svensk lagstiftning
Läs kommentaren i Dagens Nyheter >>

Vad är det för fel med att känna tacksamhet?
Läs krönikan i Expressen >>

Oväntad allians i arbetet mot surrogatmödraskap
Läs artikeln i Signum >>

Varje människa är ett ovärderligt hantverk
Läs krönikan i Dagen >>

Snart kan gravida göra kub-test i Halland
Läs artikeln i Hallands Nyheter >>

Är du rasbiolog, eller?
Läs ledaren i Hallands Nyheter >>

Kvinnor måste uppge aborthistorik i Arkansas
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Wilma om aborten: ”Aldrig upplevt en så stark smärta”
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Oeniga om aborten: ”Kändes som hon valde bort mig också”
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Jag är glad att min mamma lät mig födas
Läs debattartikeln i Dagen >>

Transfrågan - allt annat än enkel
Läs ledaren i Världen idag >>

Först ut att få omprogrammerade celler från donator
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Organdonation - offer, gåva eller delad resurs?
Läs artikeln och lyssna på programmet från Vetenskapsradion >>

Första barnet fött efter singelinsemination
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Enighet i panelen: »Mer samtal om dödshjälp behövs«
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Efter abortinslag: ”SVT är en propagandamaskin”
Läs artikeln i Världen idag >>

I Kanada tog läkarförbundet ledningen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Satsar för fler spermier
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Låt kvinnor välja själva om de vill bli surrogatmödrar
Läs kolumnen i Metro >>

”Pappor ångrar sig när de ser bebisen”
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Hit åker kvinnor från Mellanöstern på ”abort-spa”
Se inslaget och läs artikeln på SVT:s webb >>

Målsökande dna-teknik viktig för samhället - men väcker också etiska frågor
Läs artikeln om genmodifiering av människor på svenska Yles webb
>>

Nu växer motståndet mot barnhandel
Läs ledaren i Dagens ETC >>

Alf Svensson: Kvinnor och barn blir objekt vid surrogatmoderskap
Läs krönikan i Dagen >>

Öppna Moderater: Fel (S)äga nej till surrogatmödraskap - hur kan ni kalla ert parti feministiskt?
Läs debattartikeln i Örnsköldsviks Allehanda >>

"Jaha, det var en pojke det här"
Se kortdokumentären på SVT:s webb
om en kvinna som gjorde abort på 1970-talet >>

"Grundlöst och osant om läkare i Oregon"
Läs slutrepliken i Svenska Dagbladet >>

Vi måse prata om abort
Se intervjun på SVT:s webb >>

Religionens gränser - var går de?
Läs artikeln i Arbetet >>

Varför så tysta om abort, killar?
Läs krönikan på SVT:s webb >>

Kvinna får asyl efter fängelsedom för abort
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Östgötacentern eniga om dödshjälp
Läs artikeln i Norrköpings Tidningar >>

Seminarium och rapportsläpp "Hotet mot värdigheten" - Om läkarassisterat självmord
Se seminariet på YouTube >>

Glänta inte på dörren till det sluttande planet
Läs ledaren i Världen idag >>

I Blekinge aborteras nästan alla med Downs
Läs artikeln i Världen idag >>

Kritik mot Oregonmodellen i ny rapport
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Livmodern är ett ständigt slagfält"
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Abortmotståndarna rockar sockor för sina egna syften
Läs ledaren i Bohuslänningen >>

Kollekt kan gå till abort- och hbtq-frågor
Läs artikeln om Svenska kyrkan i Världen idag >>

"Ett dödspiller garanterar inte en lugn och värdig död"
Läs repliken i Svenska Dagladet av bl.a. Respekts rådsmedlem Mikaela Luthman >>

P1 glömde fråga prolife – rättades av RFSU
Läs artikeln i Världen idag >>

Ny svensk rapport synar Oregons dödshjälpsmodell
Läs artikeln i Världen idag >>

Clapham: "Vi vill bidra med fakta"
Läs artikeln i Världen idag >>

Han är den ensamme abortören
Se kortdokumentären om en gynekolog i Italien på SVT Play >>

Kalle fick ekonomiska bekymmer efter att ha donerat en njure
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Respekten för människolivet är samhället grundbult
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Min vän Rita hade ett överflöd av både livsglädje och kromosomer
Läs krönikan på svenska Yles webb >>

Jag är så trött på er abortmotståndare
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Omaka strumpor hyllar alla med Downs syndrom
Läs artikeln på SVT:s webb >>

"Rocka sockorna - glöm inte det"
Läs debattartikeln av fyra skådespelare med Downs syndrom på SVT:s webb >>

Hon ordnar aborter över nätet
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Dödshjälp delar finsk riksdag
Läs artikeln i Världen idag >>

"Dödshjälp är inget sluttande plan"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Sätt ner foten mot dödshjälp
Läs ledaren i Dagen >>

Dåligt patientskydd vid assisterat självmord
Läs artikeln i Dagen >>

"Svensk debatt om dödshjälp är förenklad"
Läs intervjun i Dagen >>

Abort och rätten att säga nej
Se Korrespondenterna på SVT Play om abortlagstiftning och samvetsfrihet inom vården >>

Abortfrågan i världen
Lyssna på Radiokorrespondenterna i Sveriges Radio >>

"Abort dödar små polacker"
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Här är metoderna som hotar aborträtten
Läs artikeln på SVT:s webb >>

”Att utföra abort är att vara en del av svensk sjukvård”
Läs krönikan i Dagens Medicin >>

Första kliniska IPS-cellsförsöket publicerat
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Stamceller gjorde patienter blinda
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

”Abortfrågan är en fråga om liv och död”
Läs debattartikeln av Respekts Benedicta Lindberg i Katolskt magasin >>

Här går drömmen i uppfyllelse
Läs artikeln i Aftonbladet om väderpresentatören med Downs syndrom>>

Barnönskan går inte att stå emot
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

”Att minska antalet foster är som en abort”
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Intern kritik mot S-nej till surrogatmödraskap
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

RFSU:s blinda fläck i abortfrågan
Läs krönikan i Världen idag >>

När sexualradikaler drar åt olika håll
Läs ledaren i Världen idag >>

S-ledning säger nej till surrogatmödraskap
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Rekordfå aborter i Norge under 2016
Läs artikeln i Dagen >>

När du ler stannar tiden
Lyssna på programmet i Sveriges Radio om funktionsnedsättning och livskvalitet >>

"Kvinnor måste få välja när de vill ha barn"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Dryg miljard till aborter
Läs artikeln i Världen idag >>

Maria Hildingsson: "Det är inte EU:s jobb att samla pengar till aborter i tredje världen"
Lyssna på intervjun i Vatikanradion >>

Kvinnor behöver fler val än abort
Läs ledaren i Dagen >>

Utred självvalt livsslut
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

"Orimliga skillnader i väntan på njure"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Genterapi ger hopp för blodsjuka
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Anna, 41, bär på en annan kvinnas barn
Läs artikeln i Expressen >>

Dags att hylla de annorlunda människorna
Läs krönikan i Skaraborgs Allehanda >>

Palm om Adaktusson: "KD är desperata"
Läs artikeln i Expressen >>

Dödshjälp debatteras i finska riksdagen
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Nu kartläggs dödshjälp
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Döden kommer klockan tre på söndag
Läs krönikan i Vårdfokus >>

”Vore det oetiskt av mig att hjälpa min far att dö?”
Läs krönikan i Dagens Medicin >>

EU-länder till motangrepp mot Trumps abortmotstånd
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Hänvisning till "inre röst" problematisk
Läs debattartikeln i Dagen >>

Het abortdebatt blossar upp i Italien
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Kampen för aborträtten skärps
Läs krönikan i Feministiskt Perspektiv >>

"Abortvägran, religiös klädsel och obligatorisk skolundervisning - så fungerar religionsfriheten"
Läs analysen i Dagens Juridik >>

Samvetet eller samhället – vad är rätt att lyssna till?
Läs essän i Ystads Allehanda >>

”Kalla samvetsfrihet för vad det egentligen är: Abortmotstånd”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Dödshjälp leder i fel riktning
Läs debattartikeln i Dagen >>

Aborter, bistånd och lobbyister
Lyssna på programmet Konflikt i Sveriges Radio >>

Ny överlevnadstrend för väldigt tidigt födda
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

En elefant i rummet
Läs krönikan i Dagen >>

Medborgarinitiativet om eutanasi lämnades till riksdagen
Läs artikeln på svenska Yles webb >>

Livshjälp i stället för dödshjälp
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

Skapa samverkan mellan privata och offentliga stamcellsbanker
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Till värn för värdigheten - Dödshjälpens mörka baksida i Belgien och Holland
Se filmen på YouTube (svensk text) >>

”Vifta inte bort invändningarna mot dödshjälp”
Läs repliken i Dagens Medicin >>

"Det största misstaget är att inte närma sig frågan alls"
Läs artikeln om brytpunktssamtal i Läkartidningen >>

"Vi får inte tro att vi vet vad som är viktigt för patienten"
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Här lär sig läkare hålla de svåra samtalen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Min tröst är just din sorg"
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Har vi samvete att neka samvetsfrihet?
Läs debattartikeln i Sändaren >>

Läkare som vårdar döende patienter tveksamma till eutanasi
Läs artikeln på svenska Yles webb >>

Lagen hänger inte med forskningen kring genteknik
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Vad är ett bra liv för ett barn?
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radios P4 >>

Yttrandefrihet är självklart - när alla tycker lika
Läs ledaren i Världen idag >>

Dödshjälp borde skrämma vettet ur alla tänkande människor
Läs krönikan i Världen idag >>

Natural Cycles får certifikat och storsatsar
Läs artikeln i Dagens industri >>

Chockhöjd hyra för 21-åring med Downs syndrom
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Trump utmanas i abortfrågan
Läs artikeln i Dagen >>

Religösa samvetsskäl får inte ges särställning
Läs Humanisternas debattartikel i Dagens Samhälle >>

"Patienten ska utföra sista handlingen"
Läs repliken i Dagens Medicin >>

Hennes yrkesliv - en kamp för kvinnors reproduktiva hälsa
Läs artikeln i Läkartidningen om läkaren, som inte vill se någon tidsgräns i abortlagen >>

Hur ser Jackelén eller Mukwege på abort?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Samvetsfrihet även för gravida kvinnor
Läs debattartikeln i Dagen >>

Abort handlar också om respekt för liv
Läs kulturkrönikan i Svenska Dagbladet >>

Påven "Be för de ofödda barnen i fara som riskerar att aborteras bort!"
Läs artikeln på Vatikanradions webb >>

Hur är det med självkänslan, abortvänner?
Läs opinionsbloggen i Världen idag >>

Kan hudceller bli ett barn?
Lyssna på Vetandets värld i Sveriges Radio >>

”Oregons modell borde vara självklar i Sverige”
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Svenskar måste sluta brännmärka avvikare
Läs ledaren i Expressen >>

Här är Sveriges svar på Trumps politik
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede
Läs artikeln i Läkartidningen >>

»Det finns evidens för hur patienter kan få en bra sista tid«
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Läkarförbundet: Vi tar ställning mot dödshjälp
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

”Assisterat döende en fråga för medborgarna”
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Norska barnmorskor: Inga problem med samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Vill ha ursäkt av TV4: "Över anständighetens gräns"
Läs artikeln i Världen idag >>

Faktaresistens bara på andra sidan Atlanten?
Läs artikeln av Respekts ordförande Helena D'Arcy på Signums webb >>

”Eutanasi går knappast ihop med läkaretiken”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Apropå! Rätten att värdera ett liv
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Task-shifting för att minska abortrelaterad mödradödlighet
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Följ lagarna, följ abortlagen och följ Europakonventionen!
Läs debattartikeln i Världen idag >>

"Barnmorskemålet handlar inte om aborträtt"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Många blev kränkta av uttalande om abort
Läs artikeln i Världen idag >>

Ensidigt när Sveriges Radio tar sig an Grimmark-fallet
Läs opinionsbloggen i Världen idag >>

"Holländsk dödshjälp bör fungera som förebild"
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

"Barnmorskan har lagen på sin sida"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Öppet förakt mot meningsmotståndare i tv-rutan
Läs ledaren i Dagen >>

Tankens giftormar får inte ringla sig in
Läs insändaren i Östra Småland Nyheterna >>

Vi måste stoppa anti-abortrörelsens framfart
Läs kolumnen i Metro >>

Det finns inte enbart abortmotståndare på andra sidan Atlanten
Läs ledaren i Örnsköldsviks Allehanda >>

Forskare skapade "mänskligt" grisembryo
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Gör vi allt för att tysta samvetet?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ellinor Grimmark hånades i tv
Läs artikeln i Dagen >>

Ta ansvar för världens kvinnor
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

Ellinor Grimmark har utsatts för offentlig mobbning
Läs debattartikeln i Expressen >>

Önskade död åt abortmotståndare i TV4
Läs artikeln i Världen idag >>

Klart barnmorskan inte ska behöva abortera
Läs debattartikeln i Expressen >>

Stödde barnmorskan - mötte hatvåg på nätet
Läs artikeln i Världen idag >>

Det offentliga har ingen religionsfrihet
Läs debattartikeln i Expressen >>

"Kvinnan - mer värd än ett embryo"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

"Sök inte jobbet om din religion sätter gränser"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Uppåt för dagen-efter-piller
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

"Läkarna bör inte motarbeta assisterat döende"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Förintelsen började med funktionshindrade barn
Läs debattartikeln i Dagen >>

"Därför tackar vi nej till amerikanskt bistånd"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Rätt sätta barnet i fosterfamilj
Läs artikeln i Världen idag >>

Inför rätten att själv besluta om behandling inför livets slut
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Jurister avfärdar tal om anti-abortkampanj
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortkritisk lobby medger inblandning i rättsfall
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

"För offentligt anställda ska lag gå före religion"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Bilden av abortmotståndet väcker protest
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Grimmark: "Tacksam för alla som stöttar"
Se intervjun i SVT >>

Målet för lobbyn - försvåra abort
Lyssna på debatten om samvetsfrihet i Studio ett >>

Barnmorskan vill även pröva åsiktsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

377 000 kronor insamlade till Linda Steen
Läs notisen i Världen idag >>

Hon var ett streck på en sticka men hon betydde allt för mig
Läs krönikan i Världen idag >>

Samvetsfrihet mer än en abortfråga
Läs ledaren i Dagen >>

Abortvägrande barnmorska kan påverka hela Europa
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Ellinor Grimmark: Det är fortfarande min kamp
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio >>

"Min uppgift har varit att rädda livet på mina patienter"
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ett steg framåt i Sverige men bakåt i USA
Läs reflexionen i Läkartidningen >>

Vad visste KD om abort-kampanjen?
Läs ledaren i Dagens ETC >>

När anti-abortlobbyn kom till Sverige
Lyssna på reportaget i Sveriges Radio >>

Amerikansk lobbygrupp vill påverka den svenska aborträtten
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Abortvägrande barnmorskor får stöd av amerikansk lobby
Lyssna på inslaget i Ekot och läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Nationella rekommendationer för privat stamcellssparande på väg
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Antalet aborter i USA det lägsta på mer än 40 år
Läs artikeln i Dagen >>

Pro-life feminister utestängda från lördagens kvinnomarsch i Washington
Läs artikeln på Signums webb >>

Anti-abortorganisation till Sverige
Läs artikeln i Dagen >>

Respekt: Deras metoder fungerar inte i Sverige
Läs artikeln i Dagen >>

Assisterad befruktning för singelkvinnor - bra eller dåligt?
Lyssna på debatten i P1-morgon >>

Subventionerade spermier eller cancervård - det är bara att välja
Läs krönikan i Expressen >>

"Utan de här cellerna dör patienter i onödan"
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Stora skillnader i synen på vård och behandling av terminalt sjuka
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Dödssjuka patienter får inte livsviktig behandling"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Dödshjälp kan bli lagförslag i Finland
Läs artikeln i Världen idag >>

Lita inte på statlig välvilja
Läs krönikan i Dagen >>

"Lagen borde utgå från att alla donerar sina organ"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

"Ja, Planned Parenthood sålde fosterdelar"
Läs artikeln i Världen idag >>

Finland vill debattera dödshjälp i riksdagen
Läs artikeln i Dagen >>

Yle-mätning: Klar majoritet för eutanasi
Läs artikeln i Hufvudstadsbladet >>

IS: 62 riksdagsledamöter är för eutanasi
Läs artikeln i Hufvudstadsbladet >>

Kromosomscreening kan leda till fler IVF-bebisar
Lyssna på inslaget och läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Jonas Sjöstedt: ”Alltför högt aborttal i Sverige”
Läs artikeln i Världen idag >>

"De mindre värda"
Läs krönikan om abortfrågan på Realtid.se >>

Vem bestämmer vad som är rätt värdegrund?
Läs ledaren i Katolskt magasin >>

"Jag kan inte, för jag får inte enligt svensk lag... men jag kan hjälpa dig att få sova."
Läs krönikan i Läkartidningen >>

Läkare fick hantera stamceller på en fotpall
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Så ska det bli enklare för ensamstående och barnlösa par att bli föräldrar
Läs artikeln i Norrtelje Tidning >>

Läkarassisterat självmord - ett självmål för svensk sjukvård
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Sjuksköterskor ger dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Sperma köpt på nätet blir allt mer populärt
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

26 par kan ha fått fel sperma vid IVF-behandling
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Samvetet är inte något kollektivt
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Lagförslag upprör i Frankrike
Läs artikeln i Världen idag >>

Ge döende makt över sista tiden i livet
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Att fira Jesusbarnet är förpliktigande
Läs debattartikeln i Dagen >>

Schweizisk biskop: Ingen smörjelse bör ges vid eutanasi
Läs artikeln i Dagen >>

Brittiskt ja till omstridd IVF-metod med dna från tre föräldrar
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Ingen sjukas smörjelse vid eutanasi, säger schweizisk biskop
Läs artikeln på Signums webb >>

Förslag om abortsköterska debatteras i SVT Opinion
Läs artikeln i Världen idag >>
Se debatten i SVT-Play (börjar 32:36) >>

”Personliga åsikter om abort hör inte hemma i vården”
Läs repliken på SVT Opinion >>

Stora brister i den palliativa vården
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

"Tillåt samvetsfrihet i abortvården"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Är självmord frihet?
Läs ledaren i Världen idag >>

Fransk lag kan förbjuda prolife-information
Läs artikeln i Världen idag >>

Stora brister i vården av döende
Läs artikeln i Dagen >>

Försök till sabotage mot MRO-aktion
Läs artikeln i Världen idag >>

Smer vill ha dialog om dödshjälp
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vi kristna är kallade att stå på livets sida
Läs debattartikeln i Dagen >>

Swärd: Vi är för tysta
Läs artikeln i Världen idag >>

Texas: Aborterade foster ska begravas
Läs artikeln i Världen idag >>

Vårdförbund avfärdar förslag om "abortsköterska"
Läs artikeln i Världen idag >>

Smer inte klara att ge råd om dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Prinsessa vittnade om Jesus i EU-parlamentet
Läs artikeln i Världen idag >>

Falska förespeglingar om läkarassisterat självmord
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Säg nej till sluttande planet
Läs debattartikeln i Dagen >>

IVO: Fel nämna Gud i abortsamtal
Läs artikeln i Världen idag >>

"Den svenska sjukvården är inte neutral"
Läs artikeln i Världen idag >>

"Grundlös anklagelse om 'avlivning' "
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Pojke med Downs syndrom gör modellsuccé
Läs artikeln på Omni >>

Inför yrkeskategorin abortsköterska
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Nej, barnmorskebristen beror inte på abortvården
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Barnmorskor måste sätta kvinnans behov främst
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Abortsköterskor hjälper bara abortmotståndarna
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Måste vi vara så rigida om barnmorskerollen?
Läs slutrepliken i Dagens Samhälle >>

Personer med Downs ombes dra ner i mungiporna och inte le i onödan, typ.
Läs krönikan i Världen idag >>

Läkare i Kanada vill vägra dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Oro för att öppna dörren för dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Fick inte veta att mamman skulle dö
Läs artikeln i Världen idag om en man vars mamma fick dödshjälp >>

Kritik: Obalanserat när RFSU skriver om abort i Metro
Läs intervjun med Respekts Benedicta Lindberg i Världen idag >>

RFSU värjer sig mot kritiken
Läs artikeln i Världen idag >>

Så kan mitokondriebyte göras säkrare
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Avför dödshjälpen från dagordningen
Läs ledaren i Dagen >>

"Risk att fel personer får hjälp att begå självmord"
Läs artikeln i Dagen >>

Så fungerar Oregonmodellen
Läs artikeln i Dagen >>

"Självvalt livsslut" - frihet eller fara?
Läs artikeln i Dagen >>

Läkarförbundet: Dödshjälp ska inte vara en politisk fråga
Läs intervjun i Dagen >>

Dödshjälp krockar med samvetsfrihet
Läs notisen i Dagen >>

Jag önskade att min sjuka son skulle få dö
Läs debattartikeln i Metro >>

Nytt sätt att få friska kraftverk till sjuka celler hos mammor
Lyssna på inslaget och läs artikeln på Vetenskapsradions webb >>

Hjärträddning avskrivs utan patienters kännedom
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Professor: Morfinplåster dödar dementa
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Individuella gentester växande trend
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Surrogatboom i laglöst Georgien
Läs artikeln i Dagens ETC >>

"När processen startat får ingen part backa"
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Nya insikter om embryots utveckling i 3D-atlas
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Frågan om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Existentiell kris i livets slutskede förstärker de fysiska symtomen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

»I den allt sjukare kroppen bor det en individ som lever«
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Etiksamtal kan få sjuksköterskor och läkare att mötas
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Påven: Fler får förlåta abort
Läs artikeln i Världen idag >>

Nytt nätverk för dödshjälp i riksdagen
Läs artikeln i Världen idag >>

Ge dödshjälpen motstånd
Läs debattartikeln i Dagen >>

"Om aktiv dödshjälp funnits hade jag inte suttit här idag"
Se inslaget på TV4 webb >>

”Tror inte att man vill veta”
Se inslaget och läs artikeln på SVT:s webb >>

Spermadonation gör att de flesta adopterade barn i landet kommer från Sverige
Läs artikeln i Länstidningen Östersund >>

SKL föreslår enhetlig ersättning för ägg- och spermiedonation
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Färre aborter – vår tids största hot?
Läs ledaren i Världen idag >>

Nya abortregler kan missa målet
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Trump tar steg mot att infria löften till kristna
Läs artikeln i Världen idag >>

Kyrkan måste stå upp för människovärdet
Läs ledaren i Världen idag >>

Aktuellt befäste RFSU-monopol
Läs ledaren i Dagen >>

Osäker framtid för hjälp till barnlösa
Läs artikeln om livmodertransplantationer i Göteborgs-Posten >>

Fler kvinnor kan få ny metod för fosterdiagnostik
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Behovet av vård går före religiös särbehandling
Läs ledaren i Bohuslänningen >>

Dyrt med abort i Sverige för utländska kvinnor
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Stor intervju: Tillsätter domare som är mot abort
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Snart kan pappa vara överflödig
Läs reportaget i Dagen >>

"Skärpt etik krävs för nya metoder i vården"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Nytt test ska minska missfall i vården
Läs artikeln på SVT.s webb >>

Regeringen mot majoriteten i abortfrågan
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Efter livet - en serie om döden
Läs artikelserien och se filmerna på Aftonbladets webb (klicka på länken Kapitel längst upp till höger) >>

Det kan inte vara okej att hyra en kvinnokropp för att få barn
Läs krönikan i Expressen >>

Låt oss fortsätta leva utan aktiv dödshjälp
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Linda Steen överklagar domen
Läs artikeln i Världen idag >>

Frågan om aktiv dödshjälp väcks till liv i riksdagen
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Efter olyckan blev Martin emot aktiv dödshjälp
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Vi kan övervinna döden - en stund
Läs artikeln på forskning.se >>

Stoppa surrogatindustrin
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

Barnmorskan överklagar abortdomen
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Starka namn för eutanasi i medborgarinitiativ
Läs artikeln om eutanasi i Finland på Yles webb >>

Domstol gick inte med på att barnmorskans samvetsfrihet kränkts
Läs artikeln i Världen idag >>

Inget skadestånd till abortvägrande barnmorska
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Dö ska vi alla – men när?
Läs artikeln på Signums webb >>

”Man kan välja att blunda eller öppna en laglig väg”
Se debatten om surrogatmoderskap på SVT:s webb >>

Nybliven pappa kritisk till surrogatförmedlarna
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Nu startar den första svenska surrogatagenturen
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Tala öppet om dödshjälp
Läs debattartikeln i Östgöta Correspondenten >>

Schweizisk organisation för dödshjälp stäms
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

FN:s siffra om mödradödlighet sågas
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Otydligt om Clinton vill tillåta abort till födseln
Läs artikeln i Världen idag >>

Brittiska överhuset vill se tidsgräns för abort av funktionshindrade
Läs artikeln på Signums webb >>

Vem får tala, vem tystas?
Läs krönikan i Dagen >>

Barnmorskor togs emot i Europaparlamentet
Läs artikeln i Världen idag >>

Nu finns den första svenska genkartan
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Tvinga oss inte att skämmas"
Läs krönikan i Dagens ETC >>

Kampen för aborträtten får aldrig ta paus
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Ryska konservativa vill ha strängare abortlagar
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

Barnafödande för fosterlandet
Läs kolumnen i Dagens Arena >>

Abortmotståndare, katoliker och terrorister
Läs ledaren i Världen idag >>

"Rätt till liv" i barnkonvention
Läs artikeln i Världen idag >>

Försäkring vägrade betala cellgifter men erbjöd självmordspiller
Läs artikeln på Signums webb >>

"Den belgiska lagen respekterar rätten att leva och, under noggrannt definierade omständigheter, rätten att dö"
Läs debattartikeln av Peter Singer i Helsingborgs Dagblad >>

Polsk läkare vill tala om aborter
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Stark rättslig grund för samvetsfrihet
Läs debattartikeln i Hemmets Vän >>

Macchiarini-skandalen skjuter upp forskning med hjärtdöda
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Forskare oroas över ny metod att skaffa barn
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Strid om abortförbudet delar Polens kvinnor
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Jessica, 37, åker till Danmark för att bli mamma: För långa köer i Sverige
Läs artikeln i Metro >>

Svenskt EU-bråk om känd abortmotståndare
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Svenska barnmorskor går på export till Asien
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

”Bara att det erbjuds kan ses som en rekommendation”
Läs artikeln i Världen idag >>

IVO och Läkemedelsverket oense om tillstånd för stamcellsbehandling
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Karolinska gjorde försök på för tidigt födda
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Svenska forskare genförändrar människoembryon
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Vill skärpa abortlag trots protester
Läs artikeln i Östgöta Correspondenten >>

Aborträtten fortsätter att vara hotad i Europa
Läs ledaren i Sundsvalls Tidning >>

"Vi vann ett slag men kriget fortsätter"
Läs artikeln i Ottar >>

Polen kan skärpa abortlag - trots protesterna
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

FN väljer en homofob och abortmotståndare
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Det är outhärdligt att tänka på att barnet lämnades att dö på sjukhuset
Läs ledaren i Dalarnas Tidningar >>

Stå upp för aborträtten
Läs ledaren i Kristianstadstidningen >>

SD-ledamöter vill sänka abortgräns
Läs artikeln i Altinget >>

Är människor och djur lika mycket värda?
Lyssna på Sveriges Radios Människor och tro med bl.a. Respekts Helena D'Arcy >>

Abortmotståndarna - SD och kristna högern har funnit varandra
Läs ledaren i Hela Hälsingland >>

"Det som glöms är rätten att själv välja döden"
Läs slutrepliken i Svenska Dagbladet >>

Värdig vård för alla på lika villkor
Läs debattartikeln i Trelleborgs Allehanda >>

Aborträtten hotas överallt
Läs ledaren i Upsala Nya Tidning >>

Desmond Tutu tar ställning för dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Nya regler för donation skulle ge fler organ
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Kontroversiella försök på KI
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Rekordmånga organdonationer förra året
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Kyrkan bakom kovändning om abortförbud
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Dödshjälp är ingen modell för framtiden"
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Mer forskning krävs om vår inställning till dödshjälp
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Kanske dags att registrera männen som är delaktiga i aborter?
Läs krönikan i Expressen >>

Polen backar om abortförbud
Läs artikeln i Dagen >>

Vi behöver tala om döendet
Läs debattartikeln i Världen idag >>

SD-kvinnor vill inskänka aborträtten
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Samvetsfrihet tillämpas på svenskt sjukhus
Läs artikeln i Världen idag >>

Läkarutspel om Downs upprör
Läs artikeln i Världen idag >>

"Läkaren ska alltid lindra, aldrig döda"
Läs repliken om dödshjälp i Svenska Dagbladet >>

"Sverige kan hjälpa polska kvinnor som nekas abort"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

"Detta vidriga lagförslag måste skrotas"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Abortmotståndet växer i högerextremismens spår
Läs ledaren i Aftonbladet >>

"För nationalisterna är aborträtten ett hot"
Läs krönikan i Expressen >>

Polska kvinnors svarta strejk angår även oss
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Aborträtten under attack
Läs ledaren i Hallands Nyheter >>

Glöm inte när svenska kvinnor åkte till Polen för att genomgå abort
Läs ledaren i Arbetarbladet >>

Aborträtten en rättighet för alla kvinnor
Läs ledaren i Sydöstran >>

När blir man ett barn? När blir man en människa?
Läs debattartikeln i Morgonbladet >>

Bo i rätt del av landet om du vill bli mamma
Läs ledaren i Sundsvalls Tidning >>

Dödligt alternativ
Läs ledaren i Ystads Allehanda >>

Dödshjälp kan ge värdig död för alla
Lyssna på debatten i Sveriges Radios Studio Ett >>

Polska kvinnor välkomna att göra abort i Blekinge
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Positiv statistik om aborter var felaktig
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Polen nära totalt abortförbud - kvinnor kallar till storstrejk
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Polska kvinnor splittrade om abort i Sverige
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Ökat abortmotstånd oroar
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Nu registreras personuppgifter vid aborter - trots tidigare motstånd
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

”Låt alla få dö utan svåra plågor”
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Norge välkomnar Ellinor Grimmark
Läs artikeln i Dagen >>

Abortlag kan skärpas
Läs artikeln i Världen idag >>

Läkar­förbundet: Satsa på vård – inte dödshjälp
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Avrättade samvetsfångars organ används för transplantationer i Kina
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Föddes med dna från tre personer
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Samvetsfrihet nu, för barnens skull
Läs debattartikeln i Dagen >>

De flesta amerikaner är för abortrestriktioner
Läs artikeln på Signums webb >>

Patric tycker att adoption borde vara mer självklart
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Etik och organisation centralt i barnmorskerättegången
Läs artikeln i Eskilstuna-Kuriren >>

RFSU menar att lobbyism ligger bakom abortmål
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Sveriges borgerliga sviker Polens kvinnor
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Hård polsk abortlag på väg att skärpas
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Förskare: vanligare med rättsfall om samvetsfrihet i framtiden
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Het debatt om abort i Polen kan sluta i totalförbud
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Abort - vi måste prata om den fysiska smärtan
Läs krönikan i Östersunds-Posten >>

Landstingens dilemma - priset på ett liv
Lyssna på Kaliber och läs mer på Sveriges Radios webb >>

Milgram och samvetsfriheten
Läs ledaren i Världen idag >>

Pilleraborter gav oväntade följder
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Landsting: Ingen plats för dig i vår organisation
Läs artikeln i Dagen >>

Tårögd Linda Steen vittnade i rätten
Läs artikeln i Världen idag >>

Barnmorskan: Jag kan inte avsluta människoliv
Läs artikeln i Världen idag >>

Ett land som dödar patienter inom ramen för vård har helt enkelt lämnat det civilicerade samhället bakom sig
Läs krönikan i Världen idag >>

Knut föddes i veckan då andra aborteras
Läs artikeln i Världen idag >>

Söker barnmorskor - där Steen nekades tjänst
Läs artikeln i Världen idag >>

Öppet brev: Varför inte utreda frivillig dödshjälp?
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

"En stat som tar livet av minderåriga är pervers"
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

Därför tror juristen på mer än skadestånd för barnmorskan
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Abortvägrande barnmorska möter landstinget Sörmland i tingsrätten
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Fråga om samvetsfrihet åter i svensk domstol
Läs artikeln i Dagen >>

Bratt stöder barnmorskan
Läs notisen i Världen idag >>

Ska hon mista jobbet när barn dör?
Läs debattartikeln i Aftonbladet av bl.a. Respekts ordförande Helena D'Arcy >>

Kritik efter att barn fick dödshjälp: "En styggelse"
Läs artikeln i Världen idag >>

"Vill inte låta barn ligga och självdö"
Läs artikeln i Världen idag >>

Kritik mot sen abort - fostret levde
Läs artikeln i Dagen >>

Anmälande överläkare: "Aborten strider mot lagen"
Läs artikeln i Dagen >>

Alla har rätt till en värdig död
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

»Nej« till surrogat­moderskap i Sverige
Läs kommentaren i Läkartidningen >>

När döden går att få på recept
Läs Understreckaren i Svenska Dagbladet >>

Låt oss få makten över vår egen död
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Kvinnor som gör abort ska inte tvingas till registrering
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Backlash för kvinnors rättigheter i Europa
Läs krönikan i Feministiskt Perspektiv >>

Dödshjälp i Belgien ökar kraftigt
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Våra familjer är inte önskade inom kyrkan
Läs debattartikeln i Expressen >>

Barn eller restprodukt?
Läs ledaren i Världen idag >>

Barn fick dödshjälp efter slopad åldersgräns
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Hon vägleder gravida inför tuffa beslut
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Aborten misslyckades - tvingades föda barn
Läs artikeln i Norrländska Socialdemokraten >>

Register i åsiktkorridor
Läs ledaren i Barometern >>

Kvinna ansågs vara döende - kritik efter feldiagnos
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Utställda döda väcker etiska probelm
Läs artikeln på News 55 >>

Hjälp med att få barn måste bli rättvis
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

"Blinda fläckar" i vården
Läs artikeln i Världen idag >>

Alla aborter hamnar inte i patientregistret
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortdemonstration i Chile mot regeringens arbete för legalisering
Läs artikeln på Vatikanradios webb >>

Protester mot hospice upprör präst
Läs artikeln i Dagen >>

Abort på grund av gomspalt ökar i Storbritannien
Läs artikeln i Världen idag >>

Regeringen öppnar för abortregister
Läs artikeln i Världen idag >>

Läkare emot utredning om dödshjälp i vården
Läs artikeln i Världen idag >>

Clintons abortpolitik skrämmer kristna
Läs artikeln i Världen idag >>

Läkare: utred frågan om självvalt livsslut
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Tillåt dödshjälp
Läs ledaren i Kristianstadsbladet >>

"Tanken på att svårt sjuka ska gömmas undan är rent bisarr"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Singlar får samma villkor för IVF som par
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Abort föreslås ges 50 års fängelse
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Pengabeslut om assisterad befruktning
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Irlands sista strid om abort
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Studio Ett >>

Indien vill stoppa kommersiellt surrogatmödraskap
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Indien vill stoppa surrogatmödrar till utlänningar
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Indien: Ny lag ska stoppa "babyfabrikerna"
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Behöver vi ens fäder?
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Fler tonårsgravida efter robotbebis
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Proposition om donation på väg
Läs notisen i Läkartidningen >>

Embryot påverkas av odlingsmedium
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Abortfrågan splittrar Polen
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

"Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation och inte forcerar samtal om att sjukdomen är obotlig."
Läs krönikan i Läkartidningen >>

Utred självvalt livsslut
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

"Åldersgränser en prioriteringsfråga"
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Jane tog ett banklån för att kunna bli mamma
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

"Att vilja ha barn efter 40 är inget skamligt"
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Vi ska ge hjälp till liv, inte död
Läs krönikan i Dalarnas Tidningar >>

Det okränkbara människovärdet är att få välja själv
Läs ledaren i Dalarnas Tidningar >>

Inga pengar till singelkvinnor
Läs artikeln på SVT:s webb >>

"Samvetsfrihet är en demokratisk princip"
Läs artikeln i Världen idag >>

Par kan tvingas abortera i åttonde månaden
Läs artikeln i Världen idag >>

Olikheter berikar vårt samhälle
Läs debattartikeln i Hallands Nyheter >>

"Våra argument är både sakliga och tillräckliga"
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Allt fler fryser ner sina ägg
Läs artikeln i Nerikes Allehanda >>

Nationalism och högerextremism nya krafter i abortmotståndet
Läs artikeln i Vårdfokus >>

”Organstölder i Kina kostar mängder av liv”
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Par överklagar åldersgräns för IVF-behandling
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Bilder på aborterade foster orsakade ilska
Läs artikeln i Världen idag >>

Ny teknik utmanar etiken
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Mexiko säger nej till laglig abort
Läs artikeln i Nya Länstidningen >>

Det räcker inte att aborten är fri
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Surrogatmödraskap måste förbjudas även utomlands
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

Dödshjälp
Lyssna på Filosofiska rummet i Sveriges Radio >>

Dödshjälp ovärdigt livsavslut
Läs debattartikeln i Dagen >>

Risk för människohandel
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

RFSU: Offra inte barnen för en politisk markering
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

”Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap”
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Kvinnor kan besluta själva om de vill bära någons barn
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

"Förbud av surrogatarrangemang är för barnens bästa"
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

RFSU: "Surrogatbarn ska inte skambeläggas"
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Dödshjälp aldrig en ”rättighet”
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Eugenik i vår tid
Läs artikeln i Signum >>

Ingen samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige
Läs artikeln i Signum >>

Ovanlig födelsedag väcker debatt till liv – 20 år sedan fåret Dolly klonades
Läs artikeln på Signums webb >>

Ny fosterdiagnostik ställer etiken på prov
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Tusentals protesterar mot abortförslag
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Läkarna tyckte de skulle göra abort - här är mammans fantastiska svar
Läs artikeln i Expressen >>

Läkaren sa att hon skulle göra abort – här är mammans svar
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Läkare med rätt att låta dö
Läs ledaren i Hallands Nyheter >>

Blekinge först med säkrare fosterdiagnostik
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Surrogatfrågan splittrar partierna
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Surrogatmödraskap sker okontrollerat i Sverige
Läs artikeln och se på inslaget på SVT:s webb >>

Surrogatmammor får inte se barnet när det fötts
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Surrogatmamman "Nana" fick inte sina pengar
Läs artikeln och se på inslaget på SVT:s webb >>

Surrogatmamman: "Jag är väldigt stolt"
Läs artikeln och se på inslaget på SVT:s webb >>

Forskningen sparsam – men visar att det går bra
Läs artikelnoch se på inslaget  på SVT:s webb >>

50 svenska barn föds årligen av surrogatmamma
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Alla har inte rätten att bli föräldrar
Läs debattartikeln i Expressen >>

”Ofrivilligt barnlösa svenskar måste söka andra vägar”
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

WHO: 56 miljoner aborter årligen i världen
Läs artikeln i Världen idag >>

"Barnlängtan är inte kriminellt"
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

"Barnen drabbas av ett förbud mot surrogatmoderskap"
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

KU-kritik mot Wikströms tweet om samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Läkarassisterat självmord legalt i Kanada från och med i dag
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Minister får KU-kritik för kommentar om samvetsfrihet
Läs notisen i Dagen >>

Dödshjälp på väg i Kanada
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ensamstående kvinnor har höga krav på donator
Läs reportaget i Sydsvenskan >>

Kritiserat kub-test finns snart i hela landet
Läs artikeln i Världen idag >>

Spermadonator: "Jag kan ha flera hundra barn"
Läs reportaget i Sydsvenskan >>

”Förbjud surrogathandel med barn köpta i utlandet”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Dödshjälpsdebatten i fokus igen
Lyssna på debatten om dödshjälp med bl.a. Helena D'Arcy i Människor och tro >>

Beslut om kub-test väcker känslor
Läs artikeln i Hallands Nyheter >>

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken
Läs artikeln i Läkartidningen >>

3 frågor till Bo Jacobsson
Läs intervjun med författaren till NIPT-artikeln i Läkartidningen >>

Kontakt med spermadonator ska studeras
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

Hon letar efter sin anonyme donatorpappa
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

En demokratisk fascism?
Läs artikeln på Signums webb >>

Kanada på väg införa aktiv dödshjälp
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Kanadensisk lag om dödshjälp på gång
Läs notisen i Göteborgs-Posten >>

"Vi har en bra abortlag"
Läs artikeln i Jönköpings-Posten >>

Kroatien: Stor samling mot rätten till abort i Zagreb
Läs artikeln i Feministiskt Perspektiv >>

Barnmorskor vill slopa tidsgräns för abort
Läs artikeln i Världen idag >>

Tonårsaborterna minskar men antalet aborter ökar
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Dödshjälp förtjänar debatt
Läs ledaren i Sändaren >>

Åldersgränsen för assisterad befruktning kan höjas
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Mer betalt för danska kvinnors ägg
Läs notisen i Svenska Dagbladet >>

”Vårdvägran måste regleras i lagen”
Läs artikeln i Personal & Ledarskap >>

Grimmark: ”Sverige behöver vakna”
Läs artikeln i Smålands-Tidningen >>

”Gör abort annars kommer du att dö”
Läs artikeln i Världen idag >>

Tuff sommar för födslar
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Forskare: Samvetsfrihet är extra laddat i Sverige
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Bra och mindre bra i abortstatistiken
Läs ledaren i Dagen >>

De bedrägliga stamcellerna
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Föräldraskapet är inget att välja bort!
Läs debattartikeln i Dagen >>

Forskare: Sluta hajpa stamceller
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Färre tonårsaborter enligt osäker statistik
Läs artikeln i Världen idag >>

Nederländerna utreder dödshjälp för barn
Läs artikeln i Dagen >>

Spermadonator förlorar i hovrätten - förklaras vara far till treårig pojke
Läs artikeln i Dagens Juridik >>

Mor har aldrig sagt hur hon vill ha det - vem är jag att avgöra liv eller död?
Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

"Abortdebatten är inget nytt för vår tid, den är lika gammal som människan."
Lyssna på krönikör Ulrika Knutson i Godmorgon, världen >> 

Historiskt få aborter i världen
Läs artikeln i Ystads Allehanda >>

Holländska läkare gav dödshjälp åt offer för sexövergrepp
Läs artikeln på Signums webb >>

72-årig kvinna har blivit mamma – för första gången
Läs artikeln i Aftonbladet >>

”Gudskelov! Äntligen en berömdhet som står upp för barn med Downs syndrom”
Läs artikeln på Signums webb >>

Jakten på min donatorpappa
Lyssna på dokumentären i Sveriges Radio >>

Paolo Macchiarini tror fortfarande på sin metod
Läs intervjun i Läkartidningen >>

Kyrkan måste stå upp för de ofödda barnen
Läs ledaren i Världen idag >>

Samvetsfallet tas upp i Arbetsdomstolen
Läs artikeln i Världen idag >>

En urspårad abortdebatt
Läs debattartikeln i Dagen >>

C-kvinnorna säger nej till surrogatmödraskap
Läs artikeln i Dala-Demokraten >>

Samkönat par fick rätt till Carmen
Läs artikeln i Dalarnas Tidningar >>

Att vara ofrivilligt barnlös upptar varje sekund
Läs debattartikeln i Expressen >>

Tove, 19: "Jag förlorade mina vänner när jag blev mamma"
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Var finns Gud i cancersmärtan?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Spermadonatorer måste godkänna att donera till ensamstående mammor
Läs artikeln och lyssna på inslaget på SVT:s webb >>

Oplanerad men efterlängtad från allra första stund
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Katoliker från hela världen vädjar till polska biskopar
Läs artikeln i Dagen >>

Rätten till barn – och rätten till ”rätt” barn
Se på Debatt i Lund med bl.a. Respekts ordförande Helena D'Arcy >>

Crispr-tekniken får ny kraftfull kostym
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Omdiskuterad app lika effektiv som p-piller
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Kanada föreslår dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Frihet till samvete
Läs kolumnen i Nya Wermlands-Tidningen >>

Hjärndöd kvinna i Polen födde pojke
Läs artikeln i Världen idag >>

Det är livshjälp som behövs
Läs debattartikeln i Dagen >>

Gravida kan tvingas till Sverige för abort
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

EU-parlamentet får inte blunda för utvecklingen i Polen
Läs krönikan i Feministiskt Perspektiv >>

Samvetsfrihet är rätten att tacka nej
Läs ledaren i Katrineholms-Kuriren >>

Kanada på väg mot laglig dödshjälp
Läs artikeln i Sundsvalls Tidning >>

Då ska extremt för tidigt födda räddas
Läs artikeln i Nerikes Allehanda >>

"Dödshjälp underlättar organdonation"
Läs artikeln i Världen idag >>

Nya frågor kring lärosätets motiv
Läs artikeln i Världen idag >>

Ny dom i USA: katolska sjukhus kan inte tvingas utföra aborter
Läs nyheten på Signums webb >>

Nej till dödshjälp på Kalmar bibliotek
Läs ledaren i Barometern >>

Donationskort i min plånbok
Läs krönikan i Dagen >>

5 frågor till Mats Brännström
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Försökte ändra mänskligt embryo
Läs artikeln i Världen idag >>

Kyrkan i Polen manar till totalt abortförbud
Läs artikeln i Dagen >>

Aborttrenden måste stoppas
Läs ledaren i Örnsköldsviks Allehanda >>

Konflikt i Polen om abortlagstiftningen
Läs artikeln på Signums webb >>

"Underlätta för kvinnor i Polen att resa till svenska abortkliniker"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Stor förvirring kring ny inseminationslag
Läs artikeln i Världen idag >>

Därför provocerar den nya befruktningslagen
Läs artikeln i Kvällsposten >>

Ny lag ger ensamstående rätt till insemination
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Allvarligt hot om totalförbud mot abort i Polen
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

Abort rättighet för alla världens kvinnor
Läs ledaren i Sydöstran >>

#aborträtt: "Vår feministiska plikt att protestera"
Läs krönikan i Feministiskt Perspektiv >>

Första modellen med Downs syndrom
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Därför är samvetsfrihet en så laddad fråga
Läs artikeln i Dagen >>

Johan Hakelius: Abortdebatten har varit ohållbar
Läs artikeln i Dagen >>

Vem har rätt till ett barn?
Lyssna på debatten i Människor och tro >>

Spermadonator – nu har han tio okända barn
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Karin fick barn tack vare en dansk donator
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Livmodertransplantation kräver etisk genomlysning
Läs kommentaren i Läkartidningen >>

Livmodertransplantation i Sverige - 5 första barnen födda
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Elliot, 4, har Downs syndrom: "Andra får oss att känna oss annorlunda"
Läs artikeln i Metro >>

Fotoutställning om drömmar och ikoner
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Sluta aldrig att bära annorlunda strumpor
Läs debattartikeln i Expressen >>

Nu hyllar vi de annorlunda människorna
Läs krönikan i Skaraborgs Allehanda >>

Ny metod - en tidsfråga
Läs artikeln om fosterdiagnostik i Jönköpings-Posten >>

Barn kan inte aborteras till hälften
Läs ledaren i Eskilstuna-Kuriren >>

Nya tester leder till fler aborter
Läs artikeln och lyssna på inslaget i P4 Västmanland >>

En överraskning som förändrade livet
Läs artikeln och lyssna på inslaget i P4 Västmanland >>

Kritisk till utvecklingen: "Vilken grupp ger vi oss på nästa gång?"
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Vår son lärde mig vad som är viktigt i livet
Läs debattartikeln i Expressen >>

Surrogatmoderskap handlar inte om barnen utan om de vuxna
Läs repliken i Läkartidningen >>

Internationella Downs Syndromdagen 21/3 – När fötterna blir huvudsaken
Läs artikeln i Katolskt magasin >>

Allt fler foster med Downs syndrom aborteras bort: "Förskräckligt samhälle"
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Så diskriminerar vi barnen med Downs
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

De utrotningshotade
Läs fotoreportaget om Ikoner, en utställning på Fotografiska i Stockholm >>

Gjorde abort – dog i blodförgiftning
Lyssna på inslaget i P4 Kronoberg >>

”Regeringen sviker ensamstående barnlängtande kvinnor”
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Sverige långt efter med njurtransplantationer
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Låt oss sluta skaffa barn
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

M: Vi säger ja till surrogatmoderskap
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Befria pappor från påtvingat föräldraskap
Läs krönikan i Dagens Samhälle >>

Hon har gjort två aborter: "En parasit som jag inte ville ha kvar"
Se samtalet i TV4:s Nyhetsmorgon >>

Behandling med celler testas mot parkinson
Läs om försöken med hjärnceller från aborterade foster i Ny Teknik >>

Kraftig ökning av aborter på foster med Downs
Läs artikeln i Världen idag >>

Kan införa dödshjälp - även för barn
Läs artikeln i Världen idag >>

Surrogatmödraskap och den fria viljan
Läs krönikan i Dagens ETC >>

Det aborterade barnet var också en människa
Läs debattartikeln på Nyheter24 >>

Jag blev gravid som 15-åring - abort var aldrig ett alternativ
Läs debattartikeln på Nyheter24 >>

Jag vill i första hand fly från rädslan inte från smärtan
Läs reflektionen i Helsingborgs Dagblad >>

Regionen backar - Dvalin har rätt till syskon
Läs artikeln i Arbetarbladet >>

Cyniskt av feminister säga nej till surrogatmammor
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Tänk om kring surrogatmödraskap
Läs debattartikeln i Expressen >>

Vår sista tid är nu
Läs artikeln i Signum >>

”Steg tillbaka när p-medel väljs bort”
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

"Dödshjälp är ett nederlag för vården"
Läs kulturdebattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ofrivillig barnlöshet har redan förmörkat för många liv
Läs ledaren i Dalarnas Tidningar >>

LUF: Tillåt juridiska aborter för män
Läs artikeln i Expressen >>

Var fjärde missnöjd med sin abortvård
Läs artikeln i Expressen >>

Elin blev deprimerad - men fick ingen hjälp
Läs artikeln i Expressen >>

Måste abort framstå som okomplicerat?
Läs krönikan i Expressen >>

"Som hon tyckte att jag var ung och dum"
Läs artikeln i Expressen >>

Kvinnor ska inte utnyttjas som "behållare"
Läs ledaren i Världen idag >>

Svenska p-appen ökar omsättningen med 900 procent
Läs artikeln i Veckans Affärer >>

Kvinnan har splittrat kärnfamiljen
Läs kulturreportaget i Svenska Dagbladet >>

Att utesluta halva mänskligheten från samtal
Läs debattartikeln på Signums webb >>

Ny lag ger längre väntan på barn
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Spermabristen blir akut för Sahlgrenska
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Tvillingaborter inte förbjudna i Sverige
Läs artikeln i Världen idag >>

Fortsatt förbud i Skåne för stamcellsinsamling
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

Döden livsviktig fråga
Läs ledaren i Sändaren >>

Inte mänsklig rättighet att få barn
Läs ledaren i Sydöstran >>

Varför äger någon annan din kropp?
Läs krönikan i Östgöta Correspondenten >>

Barnlängtan försvarar inte surrogatmammor
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Aborterna delar USA
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

Visst kan vi tala om aborter
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Ett problem att filosofi har förbisetts av KI
Läs kulturdebattartikeln i Dagens Nyheter >>

Därför är den medicinska etiken på KI bristfällig
Läs kulturdebattartikeln i Dagens Nyheter >>

Den praktiska filosofins elände
Läs kulturdebattartikeln i Dagens Nyheter >>

Utredare: Nej till surrogatmödraskap
Lyssna på intervjuer med bl.a. utredaren och en surrogatmamma i Studio Ett >>

Motståndarna: "Ett barn är ingen sak man ger bort"
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Förespråkarna: "Organdonation är ju tillåtet"
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Att kunna befrämja ett liv
Läs ledaren i Blekinge Läns Tidning >>

Hur känner barnet?
Läs krönikan om surrogatmödraskap i Folkbladet >>

Är rätten till fri abort hotad nu?
Läs debattartikeln i Expressen >>

Är längtan efter barn viktigare än barnen?
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

"Barn är inte något du kan beställa"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Etiskt råd utan klar riktning
Läs ledaren i Barometern >>

Dåliga vägar till föräldraskap
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Nej till surrogatmödraskap
Läs ledaren i Barometern >>

"Oacceptabelt att säga surrogatbarn"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Dödshjälp förtjänas att utredas
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

LUF-distrikt vill tillåta "juridisk abort"
Läs artikeln i Världen idag >>

"Kriminalisera surrogatmödraskap"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Rätt att säga nej till surrogatmödrar
Läs ledaren i Upsala Nya Tidning >>

Rätten att leva, rätten att dö
Läs ledaren i Norran >>

Dödsdansen
Läs kulturdebattartikeln i Aftonbladet >>

Surrogatmoderskap och källor
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Norge: Lagligt abortera en av två tvillingar
Läs artikeln i Världen idag >>

Tännsjös etik kommer inte rädda KI
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ingen rättighet att bli förälder
Läs ledaren i Dagen >>

Beslut om surrogatmödraskap välkomnas och kritiseras
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Mänsklig längtan till omänskligt pris
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Analys: ”Räkna med livlig debatt kring surrogat”
Läs artikeln i SVT Nyheter >>

SVT avslöjar: Utredare säger nej till surrogatmödraskap
Läs artikeln på SVT:s webb >>

De hoppas bli först ut
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Mer katolsk pragmatik, tack
Läs debattartikeln i Dagen >>

Erik och Johan skaffade barn med surrogatmamma
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Ska vi strunta i lagar och domslut?
Läs ledaren i Världen idag >>

Sahlgrenska vill erbjuda fler transplantation av livmoder
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Dödshjälp
Lyssna på Filosofiska rummet >>

Den sista bördan
Läs ledaren i Världen idag >>

"Legalisera surrogatmödraskap"
Läs repliken på SVT Opinion >>

Förbjud handeln, inte kvinnokroppen
Läs ledaren i Länstidningen Östersund >>

Uppmuntra fler kvinnor att sälja sina ägg!
Läs ledaren i Kristianstadsbladet >>

Surrogatmammor - rättighet eller oetiskt?
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Etikråd mot höjd ersättning vid äggdonation
Läs artikeln i Dagen >>

Smer kritiskt till schablonersättning vid äggdonation
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Erfarenheter från länder som tillåtit altruisktiskt surrogatmoderskap visar att det i praktiken är omöjligt"
Läs repliken i Helsingborgs Dagblad >>

Aborträtten alltjämt ett ideologiskt slagfält
Läs understreckaren i Svenska Dagbladet >>

"Riskabelt att höja ersättningen till donatorer"
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Europas syn på aborter bindande även för oss
Läs krönikan i Dagens Samhälle >>

Hur garanterar vi då att döden blir en möjlighet snarare än en plikt?
Läs krönikan i Sändaren >>

Är livet alltid värt att fortsätta leva?
Läs ledaren i Borås Tidning >>

"Kvinnor i Sverige är kapabla att själva bestämma över sina kroppar"
Läs repliken i Helsingborgs Dagblad >>

"Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap"
Läs inlägget på SVT Opinion >>

Theodor Kallifatides: Vi bör inte tillåta dödshjälp i Sverige
Läs intervjun på News55 >>

"Det är ingen mänsklig rättighet att få barn till varje pris"
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Medicinskt-etiskt råd kräver reglering
Läs artikeln i Dagen >>

Därför har DHR och KD fel om dödshjälp
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Visst behövs dödshjälp även i Sverige
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Första barnen födda genom frysta ägg
Läs artikeln i Norra Skåne >>

Vi kan be för de människor som leder utvecklingen mot det sluttande planet
Läs krönikan i Världen idag >>

Grönt ljus för genterapi på embryon
Läs artikeln i Dagen >>

Zikaviruset väcker liv i abortfrågan
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Fri abort krävs i zikavisusets spår
Läs ledaren i Dagens Arena >>

"Låt oss få välja"
Läs slutrepliken på DN Debatt >>

Dödshjälp inget för svensk vård
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Dödshjälp ingen rättighet
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Jävsdiskussion i surrogatfrågan
Läs artikeln i Dagens ETC >>

FN vädjar om aborträtt i zikaområden
Läs artikeln i Dagen >>

"Riskabelt tillåta aktiv dödshjälp"
Läs repliken på DN Debatt >>

"Sverige halkar inte efter i dödshjälpsfrågan"
Läs repliken på DN Debatt >>

Döden på egen hand
Läs ledaren i Ystads Allehanda >>

Att döda de svaga är lönsamt men oetiskt
Läs ledaren i Aftonbladet >>

SKR och kvinnolobby tveksamma till inseminationslag
Läs artikeln i Dagen >>

Kyrkorna och RFSU möttes för samtal om sexualitet
Läs artikeln i Världen idag >>

"Risken är att dödshjälp kan bli en lönsam affär"
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

Äntligen får ensamstående kvinnor inseminera sig
Läs debattartikeln i Nyheter24 >>

Ministern vill införa tvingande könstester av foster - och övervaka mamman
Läs reportaget i Expressen >>

Man behöver inte vara idiot för att man skaffar barn tidigt
Läs krönikan i Expressen >>

Kvinnor väntar med barn alldeles för länge
Läs debattartikeln i Expressen >>

"Jag vill avgöra själv när mitt underbara liv är slut"
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

"Vårdens resurser ska användas till livets tjänst"
Lyssna på debatten i Sveriges Radios P1-morgon >>

Därför tar hovrätten inte upp Grimmarks fall
Läs artikeln i Världen idag >>

Brittiska forskare får genförändra mänskliga embryon
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Klartecken för genförändring av mänskliga embryon
Lyssna på samtalet i Sveriges Radio >>

Kritik mot värvningskampanjer för att få fram fler spermadonatorer
Läs artikeln i Världen idag >>

”Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Mer än 7 000 dödfödda varje dag
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Abortvägran blir arbetstvist
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Förintelsen började med funktionshindrade barn
Läs debattartikeln i Dagen >>

Fler män behöver donera sperma
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Hovrätten tar inte upp överklagande om samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Roks tar avstånd från surrogatmödraskap
Läs repliken i Katrineholms-Kuriren >>

Spermabrist i spåren av ny lag
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Med rent samvete
Läs krönikan i Fokus >>

Jag vill gärna leva – men inte till varje pris
Läs debattartikeln i Expressen >>

Emelie, 28, gjorde abort: Vi måste prata om smärtan
Läs artikeln i Metro >>

"Kvinnor har högre krav idag"
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Jag blir en bra mamma – även utan en partner
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Oklara konsekvenser för barnet
Läs artikeln i Världen idag >>

Klarare bild av hur en människas utveckling börjar
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Öppna för fler vägar till barn
Läs ledaren i Kristianstadsbladet >>

Norge: Nästan alla foster med Downs syndrom aborteras
Läs artikeln i Världen idag >>

En människa är okränkbar
Läs krönikan i Dagen >>

"Hetsa inte mot människor som vill hjälpa andra att få barn och mot de barnlösa som längtar"
Läs repliken i Helsingborgs Dagblad >>

"Tillåt surrogatmödraskap i Sverige"
Läs debattartikeln i Dala-Demokraten >>

Vill gendiagnostisera befruktat ägg utanför kroppen
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Vuxnas längtan sätts framför barns rätt"
Läs artikeln i Världen idag >>

Rekordår för donerade organ
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Ensamstående kan få insemineras
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Obama räddade bidrag till Planned Parenthood
Läs artikeln Världen idag >>

"Har en kvinna inte rätt att bära ett barn åt någon annan om hon vill det? Nej, säger Roks. Kvinnors kroppar är inte till för att tillfredsställa andras behov."
Läs debattartikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Har svenska jurister något att lära av den franska tillämpningen av eutanasilagen?
Läs krönikan i Tidningen Kulturen >>

Två års kamp för ett syskon till Dvalin - lagen ger dem rätt men regionen säger nej
Läs artikeln i Hudiksvalls Tidning >>

I Gävleborg får man bara hjälp till ett barn - i andra landsting två
Läs artikeln i Hudiksvalls Tidning >>

"Det handlar om integritet - inte stigmatisering"
Läs repliken i debatten om abortregister på SVT Opinion >>

"Sänkt gräns för abort kan leda till svårt lidande"
Läs debattartikeln på DN Debatt >>

Sekulariseringen präglar debatt om samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Böneadoption av ofödda barn öppnade mina ögon
Läs debattartikeln i Dagen >>

Kritiserad abortorganisation får miljarder i skattesubventioner
Läs artikeln i Dagen >>

Tolerans stavas samvetsfrihet
Läs ledaren i Världen idag >>

Abortgränsen och verkligheten
Läs ledaren i Signum >>

Bör man göra allt man kan? Om etiska dilemman i vården
Lyssna på Filosofiska rummet med bl. a. Respektledamoten Jenny Lindberg >>

Jesus som ofött barn i Marias mage
Läs debattartikeln i Dagen >>

Människovärdet är unikt och okränkbart
Läs debattartikeln i Dagen >>

Katolskt klargörande behövs
Läs debattartikeln i Dagen >>

"Ta kvinnors oro och skyddsbehov på allvar"
Läs inlägget i debatten om abortstatistik på SVT Opinion >>

USA: senaten mot presidenten i fråga om bidrag till "Planned Parenthood"
Läs artikeln på Signums webb >>

Ska vi lagstifta bort barns rätt till två föräldrar?
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Varför provocerar abortvägran?
Läs debattartikeln i Norrbottens-Kuriren >>

Empiriska data ger påven rätt om kondomer och hiv
Läs artikeln på Signums webb >>

Vi måste prata om nästa Nobelpris
Läs kolumnen i Dagens Nyheter om genmodifiering av mänskliga embryon >>

Så finansieras rättegångarna om samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

God livshjälp i hela landet
Läs ledaren i Dagen >>

Arbetarbladet borde värna om mänskliga rättigheter och åsiktsfrihet
Läs insändaren till Arbetarladets ledarredaktion >>

Vården i livets slut blir allt bättre
Läs reportaget i Dagen >>

"Abortvård riskerar att stigmatiseras"
Läs repliken på SVT Opinion >>

Därför firar vi Livets söndag
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Dyra aborter strider mot kvinnokonventionen
Läs artikeln i Fria Tidningar >>

Vi måste agera för att värna kvinnors rätt till sin egen kropp
Läs debattartikeln i Feministiskt Perspektiv >>

Ingen samvetsfrihet i finsk vård
Läs artikeln i Världen idag >>

"Abortregister - ett hot mot kvinnor"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Sverige - samvetets stora problembarn
Läs debattartikeln i Dagen >>

Vården svåra val - om vår tids etikfrågor
Lyssna på Vetandets värld på Sveriges Radio >>

Föräldrar vill att barnen känner till donationen
Läs om en ny avhandling om donation av könsceller >>

Hon sparar stamceller för framtiden
Läs artikeln på SVT:s webb >>

"Ur etisk synpunkt är det mycket att fundera över"
Läs artikeln om att spara stamceller på SVT:s webb >>

"Misstag att tillåta insamling av stamceller"
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Abort är inte något normalt
Läs debattartikeln i Dagen >>

Onödigt dramatiskt om abortlagen
Läs debattartikeln i Hallandsposten >>

"Risk för uttdraget lidande om 21-veckorsfoster ska räddas"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Ny rättegång om samvetsfrihet - tjänst drogs tillbaka
Läs artikeln i Dagen >>

Påven och kondomerna
Läs artikeln på Signums webb >>

Nu ska stamceller bygga vår hälsa
Läs en utförlig artikel om stamcellsforskning i Sverige på Karolinska Institutets webb >>

Värna aborträtten med rädda fostret
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Rätten till fri abort är under attack
Läs ledaren i Dagens ETC >>

Stödet för ett register efter abort ökar stort
Läs artikeln i Expressen >>

Varnar för att ny fosterdiagnostik kan användas rutinmässigt
Läs artikeln i Världen idag >>

Förenkla inte om dödshjälp
Läs debattartikeln i Dagen >>

Juridiken klarnar, men...
Läs repliken om livsuppehållande behandling i Läkartidningen >>

Spermiebrist hotar i vår
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Äggdonatorer kan få bättre betalt
Läs artikeln och se nyhetsinslaget på SVT:s webb >>

Äggdonatorn Sara: Jag vill inte gå för mycket minus
Läs artikeln på SVT.s webb >>

Ja till assisterad befruktning för ensamstående
Läs artikeln i Världen idag >>

Rätten till vår död
Läs ledaren i Skånska Dagbladet >>

Begränsande abortlag prövas i Högsta domstolen
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Ja till assisterad befruktning
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Inte självklart att ändra praxis för sena aborter
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Försvara aborträtten
Läs ledaren i Trelleborgs Allehanda >>

En seger för kvinnohälsa
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

För och emot aktiv dödshjälp i Sverige
Se inslaget på Dagens webb >>

Abortmotståndet har bytt skepnad
Läs ledaren i Arbetarbladet >>

Obehaglig abortmotståndarstrategi
Läs ledaren i Länstidningen Östersund >>

Gabriel Wikström och Åsa Regnér bör avgå
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Abortgräns tas upp i riksdagen
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Gränsen mellan abort och överlevnad har suddats ut
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Politisk oenighet kring abortregister
Läs artikeln i Altinget >>

Ruth Nordström i intervju om kampen för samvetsfrihet
Se inslaget på Världen idags webb >>

Barnmorskan Grimmark överklagar abortdom
Läs artikeln i Dagen >>

Vården ger ok till abortregister
Läs artikeln i Världen idag >>

Twittrade om Grimmarkdom - KU-anmäls
Läs artikeln i Dagen >>

När juridik blir politik
Läs krönikan i Jönköpings-Posten >>

Påven binder samman abortmotstånd med socialt och ekologiskt ansvar
Läs artikeln på Signums webb >>

Utred bortre gränsen
Läs ledaren i Skånska Dagbladet >>

Gräns för graviditet
Läs debattartikeln om surrogatmoderskap i Östgöta Correspondenten >>

Socialstyrelsen ska utreda sen abortgräns
Läs artikeln i Dagen >>

Dags att domstolar tar Europarätten på allvar
Läs ledaren i Barometern >>

Ohederligt om samvetsfrihet
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Fyrkantiga cirklar i abortdebatten
Läs ledaren i Världen idag >>

Socialstyrelsen: Rädda inte barn som lever efter sena aborter
Läs artikeln i Världen idag >>

”Ibland släpar jag hela sorgehus efter mig”
Läs krönikan i Dagens Medicin >>

Livmodertransplantationer i USA
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Hård kritik mot ministern: "Bör hamna i KU"
Läs artikeln i Världen idag >>

Barnmorskan som vägrar utföra abort förlorade i tingsrätten
Lyssna på inslaget i Människor och tro >>

Ni säger samvetsfrihet – vi säger vårdvägran
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Abortvägrande barnmorska förlorade
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Barnmorskan får inget skadestånd
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Tingsrätten: Grimmark diskriminerades inte
Läs artikeln i Dagen >>

Grimmark förlorade i första instans
Läs artikeln i Världen idag >>

S: Vi vill inte ändra abortlagen
Läs artikeln i Världen idag >>

Tankar på ny abortgräns får kritik
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Aborträtten hotas av samvetsfrihet
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Laglig abort ingen garanti
Läs reportaget i RFSU:s tidning Ottar >>

Äldre i Nederländerna rädda för att bli "nersövda"
Läs reportaget i Dagen >>

Statligt råd vill se över sen abortgräns
Läs artikeln i Dagen >>

Fransk abort i nionde månaden
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Studio Ett om abortsituationen i Frankrike, där aborter får göras under hela graviditeten >>

I El Salvador är abort helt förbjudet
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Studio Ett >>

Ska gränsen för abort sänkas?
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Studio Ett >>

Starkt stöd för att införa abortregister
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

På spaning efter det goda dödandet
Läs understreckaren i Svenska Dagbladet om Torbjörn Tännsjös nya bok Taking Life >>

Landsting anklagar barnmorska för "efterhandskonstruktion"
Läs artikeln i Världen idag >>

Jag kan inte glömma vår abort
Lyssna på Tendens i Sveriges Radio >>

Jag ångrar inte mina aborter
Lyssna på Tendens i Sveriges Radio >>

I El Salvador är abort helt förbjudet
Läs utrikesreportaget på Sveriges Radios webb >>

Abortgräns ska ses över
Läs artikeln i Dagen >>

Gråzon - abort och barn som räddas
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Fler barn får födas i Kina
Läs artikeln i Världen idag >>

Vetenskapsradions särskilda sida för CRISPR/Cas9
Lyssna på flera inslag om genteknik >>

Beslutet ligger alltid hos läkaren
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Etiken och juridiken tydlig kring livsuppehållande behandling
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

"Tingsrätten är medveten om opinionstrycket"
Läs artikeln i Världen idag >>

Påstådd kränkning – "en efterhandskonstruktion"
Läs artikeln i Dagen >>

Etikprofessor varnar för utvecklingen i Nederländerna
Läs artikeln i Dagen >>

Över 5 000 fick dödshjälp förra året
Läs artikeln i Dagen >>

Fortsatt öppna dörrar för livet
Läs ledaren i Dagen >>

Kritik mot uttalande om NIPT-test
Läs artikeln i tidningen Mitt-i >>

Nya celler hjälper hjärnan läka
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Juridisk och politik krockar om niqab och abortvägran
Läs ledaren i Vestmanlands Läns Tidning >>

Svenska kvinnor använder fel preventivmedel
Läs artikeln till Dagens Nyheter >>

Han är far till alla barnen
Läs ledaren i Hallands Nyheter >>

Indien vill stoppa surrogatmödrar
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Kina ersätter ettbarnspolitiken med tvåbarnspolitik
Läs artikeln på Signums webb >>

Ny teknik kräver genomtänkt etik
Läs ledaren i Dagen >>

Läkaren: Vill du boka tid för abort på en gång?
Läs artiekln i Dagen >>

Statligt råd varnar för utsortering av foster
Läs artikeln i Dagen >>

Gravida har rätt till säkra test oavsett bostadsort
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Surrogatmoderskap verkar funka bra
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Kina överger ettbarnspolitik
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Håller argumenten för den liberala abortlagen?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Inför en enhetlig ersättning till ägg- och spermiedonatorer
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Samvetsfrihet hotar inte abortvården
Läs slutrepliken i Aftonbladet >>

Provrörsbefruktning valfråga i Polen
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Nu erbjuds gravida nytt DNA-test
Läs i tidningen Mitt i hur Stockholms Läns landsting nu erbjuder det nya testet gratis till alla gravida i riskzonen för avvikelser>>

Människovärde även för ofödda
Läs debattartikeln i Dagen >>

Vill vi ha ett samhälle där läkare tvingas döda sina patienter?
Läs repliken i Metro >>

Vi har förlorat känslan för lidandet
Läs understreckaren i Svenska Dagbladet >>

Stamceller ska ges till foster i ny studie
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Ett etiskt råd med uppdrag att påverka
Läs artikeln i Altinget >>

KD - det största hotet mot Sveriges kvinnor
Läs debattartikeln i Metro >>

Lesbisk kvinna får rätt om insemination
Läs notisen på SVT:s webb >>

"Starka skäl talar emot aktiv dödshjälp"
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Återtransplanterad äggstocksvävnad återställde fertiliteten
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Samvetsfrihet behövs för patientsäkerheten
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ta kamp mot den verkliga intoleransen
Läs ledaren i Världen idag >>

Swärd: Så gick det till när vi skrev uppropet
Läs artikeln i Dagen >>

Adaktusson: Aftonbladet ljuger och lägger locket på om samvetsfriheten
Läs debattartikeln i Dagen >>

"Detta går emot alla publicistiska regler"
Läs artikeln i Dagen om debatten om samvetsfrihet >>

Svaga argument tål inte att bli motsagda
Läs ledarnotisen i Dagen >>

Ovärdig debatteknik i Aftonbladet
Läs ledarnotisen i Dagen >>

Planned Parenthood ska sluta att ta betalt för oföddas vävnad
Läs artikeln i Världen idag >>

Klargör juridiken kring livsuppehållande behandling
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Aborträtten ska inte styras av motståndarna
Läs ledaren i Ystads Allehanda >>

Vem är det som är galen?
Läs krönikan i Dagen >>

Rätten till vård bör vara rättesnöret
Läs repliken i Aftonbladet >>

Läkare i Tyskland emot dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Bakom Busch Thor står mörkermännen
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Nytt bakslag för Planned Parenthood
Läs artikeln i Världen idag >>

Kristdemokraterna sa nej till ny lag om samvetsfrihet
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Ögonöppnande bok fyller 50
Läs artikeln i Världen idag om hur Lennart Nilssons fotograferingar gick till >>

"De som har störst nytta får organen"
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Vi stödjer rätten till samvetsfrihet
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

91 kristna ledare i upprop för samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Ofödda barn reagerar på musik redan vid vecka 16
Läs artikeln i Världen idag >>

KD ska ta strid för samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Samvetet inte andras ansvar
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Satsa på palliativ vård - inte dödshjälp
Läs kolumnen i Läkartidningen >>

Ett luddigt men viktigt mervärde
Läs krönikan i Dagen >>

Tänk om barnmorskan trots allt har rätt?
Läs ledaren i Världen idag >>

En unik samling av foster i glasburkar
Läs reportaget i Läkartidningen >>

Livet som mamma blev räddningen för Emma
Läs artikeln i Arboga Tidning >>

Mänskliga rättigheter är inte bara det vi gillar
Läs kolumnen i Expressen >>

Präster och pastorer i upprop för samvetsfrihet i vården
Läs artikeln i Världen idag >>

De vill ta målet Europa
Läs artikeln i Smålands-Tidningen >>

Råddes göra abort efter en feldiagnos
Läs artikeln i Smålandsposten >>

Elva vittnen hördes om samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Tufft när samvetsfrihet lyftes i tingsrätten
Läs artikeln i Världen idag >>

Hätskhet från normrivarna
Läs krönikan i Dagen >>

Klarar vårt land av oliktänkande?
Läs ledaren i Världen idag >>

Tokhögerns abortkamp
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Utredningsförslag ska ge fler donationer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Hemflygande påve i radikalt försvar av samvetsfriheten
Läs artikeln på Signums webb >>

Samvetet inför rätta
Läs ledaren i Barometern >>

Abortvägran prövas i tingsrätten
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Människor & tro >>

Organdonationer kan underlättas
Läs ledaren i Dagen >>

”Så kan vi dubbla antalet donatorer”
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Varför inte, Centerpartiet?
Läs ledaren i Skånska Dagbladet om Centerns beslut att inte utreda legalisering av dödshjälp >>

Barnmorska stämmer landstinget - rättegång inleds i dag
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Graviditeter klarade cancervård
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Samvetsklausul är det nya abortmotståndet
Läs debattartikeln i Expressen >>

Abortmotståndarna hittar nya metoder
Läs ledaren i Hudiksvalls Tidning >>

Vårdvägran vid abort går upp i tingsrätten
Läs artikeln i Ottar >>

Nu ska samvetsfriheten prövas
Läs artikeln i Världen idag >>

Hillary Clinton för abort genom hela graviditeten
Läs artikeln i Världen i dag >>

Livet med en extra kormosom
Läs reportaget i Upsala Nya Tidning >>

Kvinna avled efter abort
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Screening för livet
Läs artikeln i Karolinska universitetssjukhusets magasin >>

"Att ge betyder inte att få"
Läs artikeln om eutanasi i Belgien i Hufvudstadsbladet >>

"Dödshjälp för terminalt sjuka vuxna borde vara tillåtet"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

"Jag är gravid. Och jag ska göra abort"
Läs krönikan i Dagens ETC >>

Vägen till Vincent
Läs reportaget i Dagens Industri om det första barnet som fötts med en transplanterad livmoder >>

"Juridiken kräver inte samvetsklausul"
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Norrbottensmodellen går nu på export till övriga Sverige
Läs artikeln i Norrbottens-Kuriren >>

Barnmorskeförbundet vill ändra etisk kod
Läs artikeln i Dagen >>

Sigge föddes frisk - trots läkarnas dom
Läs artikeln i Dagen >>

Barnmorskeförbundet vill ändra i etisk kod
Läs artikeln i Världen idag >>

Få politiska initiativ trots bristande abortstatistik
Läs artikeln i Världen idag >>

Värna livets okränkbarhet
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

Abortfrågan i fokus i USA
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Samvetets pris är för högt
Läs ledaren i Södermanlands Nyheter >>

Ingen tvingas att bli barnmorska
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

The Economist kampanjar för aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Resumé >>

Vårdförbundets etiska kod talar för samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Tröst inför döden
Läs kolumnen i Upsala Nya Tidning >>

SMER firar 30-årsjubileum
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Professsor: "Samvetsfrihet kommer att vinna"
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Linda vill inte utföra aborter - stämmer landstinget
Se inslaget på SVT:s Nyheter >>

Barnmorskan: Jag vill stå upp för det jag tror på
Läs artikeln i Dagen >>

Sjuksköterska: Uppenbarligen kan vi inte ta aborträtten för given
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

Rätten till en värdig död: Vi måste få bestämma över vår sista tid
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Rådet är mycket enkelt: Byt jobb
Läs ledaren i Värmlands Folkblad >>

Låt inte tron styra rättigheterna
Läs ledaren i Gotlands Folkblad >>

Abortnekande barnmorskor inte välkomna i Sörmland
Läs artikeln i Södermanlands Nyheter >>

Ännu en barnmorska agerar för samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Är abortmotståndare värre än antisemiter?
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Det behöver pratas mycket mer kring aborter
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Värdesätts inte kvinnors rätt till hälsa och vård?
Läs ledaren i Världen idag >>

Barnmorskan: Därför stämmer jag landstinget
Läs artikeln i Världen idag >>

V: Sverige har inte för höga aborttal
Läs artikeln i Världen idag >>

Som att ösa en ocean med en tesked
Läs krönikan i Dagens ETC >>

Gratis preventivmedel missar målet
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Socialstyrelsen osäker på sin egen abortstatistik
Läs artikeln i Världen idag >>

Aborterna sker allt tidigare
Läs notisen i Dagens Medicin >>

Brittisk ärkebiskop bakom upprop mot aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Surrogatmödraskap sett ur förälderns perspektiv
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Forskare: ”Gentesta barn med autism”
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Lagförslag om assisterat självmord het debattfråga i Storbritannien
Lyssna på inslaget i Människor och tro >>

Påven: Aborter får förlåtas
Läs artikeln i Dagen >>

Hon har sju ägg i frysen
Läs artikeln på SVT:s webb och se inslaget >>

De har räddat 200 barn från att slängas
Läs artikeln i Världen idag >>

Spara blod ny trend som sågas av forskare
Läs artikeln om blodstamceller på SVT:s webb >>

Rätt att erbjuda utsatta sexkurs
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Etik handlar ej om ”underliv”
Läs krönikan i Dagen >>

”Ingen såpa på etikens sluttande kana, tack!”
Läs krönikan i Dagens Medicin >>

Fler gravida erbjuds test för Downs syndrom
Läs artikeln i Dagen >>

Äggen förväxlades - han fick fel föräldrar
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Ytterligare fem fall av förväxling i Danmark
Läs artikeln i Aftonbladet >>

"Offra inte KD:s själ på opportunismens altare"
Läs slutrepliken på SVT Opinion >>

Handel med fosterorgan avslöjad i ny Planned Parenthood-film
Läs artikeln i Dagen >>

Odlade organ kan lösa organbrist
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Offentlig start för en bättre fosterdiagnostik
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Gör surrogatmoderskap lagligt i Sverige"
Läs artikeln i QX >>

"De sänkta ersättningarna är ett hot mot kvinnovården"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Bristande lagstiftning leder till kraftig ökning av surrogatmödraskap i Nepal
Läs artikeln på Vatikanradions webb >>

Nytt avslöjande eldar på abortdebatt
Läs artikeln i Världen idag >>

Enklare och snabbare fosterdiagnostik
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Barn med Downs syndrom har också rätt att finnas
Läs debattartikeln i Metro >>

Ny fosterdiagnostik - för dem som har råd
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Fi, V, KD och SD säger nej till surrogatmoderskap
Läs artikeln i QX >>

M, FP och C säger ja till surrogatmoderskap
Läs artikeln i QX >>

S och MP har inte bestämt sig om surrogatmoderskap
Läs artikeln i QX >>

Tala klarspråk om vårdens begränsningar
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Samvetsfrihet när det passar
Läs ledaren i Barometern >>

"Många kan känna sig påtvingade dödshjälp"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

"Omöjligt införa dödshjälp utan samvetsfrihet"
Läs artikeln i Världen idag >>

Att inte vilja se
Läs krönikan om samvetsfrihet i Dagen >>

Sluta blunda för vad abort är
Läs debattartikeln i Östgöta Correspondenten >>

"Vem ska få leva och vem ska få dö?"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

"Bilden av sänkningen är missvisande"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Att sparka på den som ligger
Läs iakttagelsen på Signums webb >>

Vetenskapligt stöd för nytt trisomitest
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Liten risk att donatorbarn träffar sitt halvsyskon
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Att ta på allvar: det självvalda livsslutet
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Döden hör livet till
Läs repliken i Upsala Nya Tidning >>

Anna Kinberg Batra säger ja till surrogatmoderskap
Läs artikeln på QX >>

Med språket som politiskt vapen
Läs ledaren i Världen idag >>

Foster som får aborteras eller barn som ska räddas?
Läs reportaget i Dagen >>

"Om viljan fanns skulle man kunna få ner antalet sena aborter väsentligt"
Läs artikeln i Dagen >>

Dålig statistik över aborter
Läs artikeln i Dagen >>

"Sverige måste våga utreda frågan om frivillig dödshjälp"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

"Vi har rätt att säga nej till behandling"
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

"Riskerna med frivillig dödshjälp dödshjälp är uppenbara"
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

Läkare: Vi ska inte avsluta liv
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Utred även livstestamente
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Ett sluttande plan
Läs debattartikeln om dödshjälp och samvetsfrihet i Upsala Nya Tidning >>

Dödshjälp är en etisk kollaps
Läs ledaren i Dagen >>

Läkaruttalande utan konsekvens
Läs ledaren i Dagen >>

Abortfrågan debatteras åter i USA
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Studio Ett >>

"Ny fosterdiagnostik värd sitt pris"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Om vikten av värdighet vid livets slut
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Svensk medietystnad om Planned Parenthood
Läs artikeln i Världen idag >>

"I Sverige aborteras 19 barn per timme"
Läs debattartikeln på Nyheter 24 >>

Portugal skärper abortlagen
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Fosterhandel utan debatt
Läs debattartikeln i Dagen >>

Dödshjälp ställer livet på sin spets
Läs understreckaren i Svenska Dagbladet >>

Kardinal O’Malley: Ovärdig handel med embryon
Läs artikeln på Signums webb >>

Abortorganisation misstänks för handel med organ från aborterade foster
Läs artikeln på Signums webb >>

Krav på utredning om dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Omodern nödvändighet
Läs ledaren i Barometern >>

Dödsstöt för samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagens ETC >>

"Surrogatmödraskap är bra men räcker inte"
Läs debattartikeln på SVT 24:s webb >>

Icke-invasiv fosterdiagnostik hittade tidig cancer hos gravida
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Alla borde få bestämma när det är dags att dö
Läs debattartikeln i Metro >>

Blodprov säkert sätt att upptäcka vissa kromosomavvikelser hos foster
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Anmälan om bristande samvetsfrihet avslås
Läs artikeln i Dagen >>

Ja till surrogatmödraskap ger inte kvinnor mer frihet
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Kvinnor är mer än behållare, RFSU
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

Inte alls modigt bestämma över kvinnors huvuden
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Drönare släpper abortpiller över Polen
Läs notisen i Svenska Dagbladet >>

MP öppnar farlig dörr
Läs ledaren i Världen idag >>

"En flicka lämnades att dö efter abort - hon levde i 20-30 minuter"
Läs debattartikeln på Nyheter 24:s webb >>

Anmälan mot Sverige om samvetsfrihet avgjord
Läs artikeln i Världen idag >>

Allt fler annonserar efter organ i sociala medier
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Fördomar om ett plågsamt liv
Läs artikeln i Föräldrakraft >>

Bra att frågan om dödshjälp utreds
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Nej till surrogatmoderskap är modig feminism
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Samvetsfrihet borde inte vara ett problem
Läs repliken i Sändaren >>

"Vem skulle vilja säga att han eller hon skulle kunna tänka sig att bli donator, bara det är tillräckligt bra betalt?"
Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

"Att jämföra äggdonation med att donera en njure för pengar är missvisande."
Läs repliken i Sydsvenska Dagbladet >>

KD sågar MP-beslut om att utreda dödshjälp
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Grönt ljus till initiativ om samvetsfrihet
Läs artikeln i finländska Vasabladet >>

Kritik mot RFSU:s ja till surrogatmödraskap
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Säger ja till att kvinnor ska kunna vara "värdgravida"
Läs artikeln i Metro >>

Arbetslinjen tränger undan samvetet
Läs krönikan i Smålandsposten >>

Kvinnors rättigheter allt mer en höger-vänster-fråga
Läs debattartikeln i Expressen >>

Din kondom kan också gå sönder, Ebba
Läs krönikan i Dagens ETC >>

Nämn inte a-ordet
Läs reportaget om "abortmotståndarnas framgångsrika strategi" i Fokus >>

Lögner hjälper inte kvinnor
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

SD och KD ratar jämställdshetsstrategi
Läs artikeln i Dagens Arena >>

Vincents historia får dödshjälpsdebatten att koka
Läs artikeln i Metro >>

Extremt för tidigt födda barn klarar sig bra
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

"Rätten till abort tas för given"
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

Linda vill stödja andra som blivit dåligt bemötta
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Där abortförbud råder äter kvinnor tvättmedel i ren desperation
Läs debattartikeln i Sändaren >>

Födde efter transplanterad äggstock
Läs notisen i Dagens Medicin >>

Åttaåriga Elise: "Jag är inte Downs syndrom"
Läs artikeln och se filmen på Aftonbladets webb >>

NT-rådets ställningstagande till eculizumab är oacceptabelt
Läs debattartikeln i Läkartidningen om dyra läkemedel och landstingens prioriteringar >>

Säker på surrogat
Läs reportaget i Ottar >>

Kriget mot gravida
Läs reportaget i Ottar >>

Varningsklockorna ringer när abortvården bantas
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Vänstern hycklar och skrämmer upp kvinnor
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

Darth Vaders ande vilar över abortdiskussionen
Läs artikeln i Svensk Tidskrift >>

KD hotar aborträtten i Stockholm
Läs debattartikeln i Metro >>

Med Ebba Busch Thor tas ett kliv bakåt
Läs debattartikeln i Expressen >>

Schyman ohederlig om KD och aborträtten
Läs repliken i Expressen >>

Stamcellerna kan hjälpa Ulla
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Förslag om abortförbud i Spanien
Läs notisen och se inslagen på TV4:s webb >>

EU-domstol sa ja till dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Läkarkritik mot att dyr medicin stoppas
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Insatser för att rädda för tidigt födda barn varierar mellan sjukhus
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb om barn som föds i vecka 22>>

Landsting slutar betala medicin för dödssjuka
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Ger grönt ljus till att avbryta livsuppehållande behandling
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Att Kristdemokraterna tafsar på aborträtten är inte en slump"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Även i döendet är livskvalitet livsviktigt
Läs understreckaren i Svenska Dagbladet >>

Samvetsfrihet blir FN-fråga
Läs artikeln i Världen idag >>

"Tillför mer resurser så att ensamstående kan få IVF"
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Mamma, pappa och barn är grunden för vårt samhälle
Läs kommentaren i Världen idag >>

Donerar ägg för att hjälpa - inte för pengar
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Skottlands parlament röstade nej till aktiv dödshjälp
Läs artikeln på Signums webb >>

Nästa generation läkare vill svära eden
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Snart kommer vi inte kunna fira Mors dag
Läs debattartikeln i Dagen >>

De vill slåss för barnlösas röster
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Isabella Lövin & Åsa Regner: Vi behöver stärka kvinnors rättigheter
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

Perus kongress röstar nej till abort vid våldtäkt
Läs artikeln på Globalportalens webb >>

Hjälp att dö eller hjälp att leva?
Läs ledaren i Världen idag >>

Katoliker vädjar om hjälp till Boko Harams offer och deras barn
Läs artikeln på Signums webb >>

Vill hindra handel med barn
Läs artikeln i Världen idag >>

Laglig dödshjälp ett värdigt slut på livet
Läs debattartikeln i Gefle Dagblad >>

Fler svenska kvinnor blir gravida i Danmark
Läs notisen i Dagens Medicin >>

"Insemineringsförslag strider mot barnkonventionen"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Ministrar: Vi tar strid i EU för kvinnors rättigheter
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Inget förslag om läkared
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Alliansen halverar bidrag till aborter
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Att vara barnmorska handlar inte bara om gulliga bebisar
Läs debattartikeln i Nerikes Allehanda >>

Samvetsfrihet är viktig
Läs ledaren i Hemmets Vän >>

Upprörda känslor om samvetsfrihet
Läs artikeln i Smålands Dagblad >>

Ogenomtänkt kring inseminering av singelkvinnor
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

KD-toppen: Barn har rätt till två föräldrar
Läs artikeln på SVT:s webb och se debatten >>

Bra ändra förlegad lagstiftning
Läs ledaren i Västerbottens-Kuriren >>

Vårdens uppgift är inte att avsluta någons liv
Läs repliken i Sydsvenska Dagblaget >>

Har vi en skyldighet att leva i livets absoluta slutskede?
Läs slutrepliken i Sydsvenska Dagbladet >>

Bortsortering pågår vid sidan av kärleken
Läs blogginlägget om fosterdiagnostik på Sydsvenska Dagbladets webb >>

Han kan inte bli gravid enligt landstinget
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ensamma mammor - javisst, med prövning
Läs ledaren i Expressen >>

"Assisterad befruktning för ensamstående ska tillåtas"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Regeringen vill ge singlar rätt att insemineras
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

"Det är allas rätt att inte bli köpta och sålda"
Läs repliken på SVT Opinion >>

"Självklar rättighet med antalsneutrala äktenskap"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Äldre döende riskerar sämre vård
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

"Liam hade överlevt om han hade fått vård"
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Artister med Downs syndrom och autism intog scenen på Melodifestivalen
Läs artikeln i Signum >>

Även där kan väl samvetet få tala?
Läs ledaren i Dagen >>

Skrev abortkritiskt – stängdes av från jobbet
Läs artikeln i Dagen >>

Så organiserar sig motståndarna mot aborter och hbtq-rättigheter
Läs reportaget i OmVärlden >>

Mirakelflickan fyller tonåring
Läs artikeln i Östersunds-Posten >>

Kampen om aborter
Lyssna på Morgonpasset i P3 om abortens historia i Sverige (diskussionen varar i 50 min och börjar efter 1 tim och 2 min) >>

Sveriges kvinnolobby bemöter kritiken om surrogatuppropet
Läs artikeln i Fria Tidningen >>

Vi g(r)illar olika
Läs kolumnen i Världen idag >>

Surrogatmödraskap alltid en handelsform
Läs repliken i Expressen >>

Kvinnolobbyn hoppar i säng med homofober
Läs debattartikeln om surrogatmoderskap i Expressen >>

Jag erkänner: jag hade fel
Läs ledaren i Gotlands Allehanda om abortsiffrorna på Gotland  >>

Rätten till abort kan aldrig tas för given
Läs kulturkrönikan i Kvällsposten >>

"Sveriges Kvinnolobby fördömer barnlösa"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

"Viktiga perspektiv stängs ute ur surrogatutredning"
Läs artikeln i ETC >>

Debatt om surrogatmoderskap
Se SVT:s Debatt om surrogatmoderskap (inslaget börjar efter 28 min och 35 sek) >>

Abortdebatten kräver ärlighet
Läs krönikan i Göteborgs-Posten >>

Att inte tillåta aktiv dödshjälp i livets slutskede är övergrepp
Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Marocko lättar på abortförbud
Läs artikeln i Borås Tidning >>

Livet är ingen soffa
Läs betraktelsen om dödshjälp på Signums webb >>

Befolkningsbegränsning löser inte klimatproblemen enligt Caritas
Läs artikeln på Signums webb >>

Stoppa exploateringen av kvinnor och barn
Läs ledaren i Världen idag >>

Färre aborter på Gotland
Läs notisen i Världen idag >>

"Min son är ingen handelsvara"
Läs repliken på SVT Opinion >>

"Inför förbud mot surrogatmödraskap"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Kajsa Ekis Ekman om surrogatmoderskap
Se föredraget (på engelska) på YouTube om outsourcing av graviditeter >>

Svenska feminister i kampanj med abortmotståndare
Läs artikeln i Fria Tidningen >>

FN-protest mot att barn nekas abort
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Akut p-piller lanserat på svenska apoteken
Läs artikeln i Kvällsposten >>

Upphävd abort-dom ger hopp
Läs artikeln i Fria Tidningar >>

Genvägar till nya och bättre människor?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

När rasar ladan?
Läs ledaren i Världen idag >>

Barnmorskans ord fick mig att skämmas
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Sverige gillar inte alls olika
Läs krönikan i Dalarnas Tidningar >>

RFSU: Juridikprofessorn har fel om samvetsfrihet
Läs artikeln i ETC >>

Vem har rätt till barn när de bara är embryon?
Läs kolumnen i Svenska Dagbladet >>

Donatorbarn ska följas upp
Läs artikeln i Dagen >>

De sena aborterna - en svensk skamfläck
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

KD borde kräva gratis preventivmedel i stället
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Hon födde sin son - 54 dagar efter sin egen död
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Kulturfientligt samvetsmotstånd
Läs ledaren i Dagen >>

Krav på stopp för omstridd forskning
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Drottningen och "abortmotståndarna"
Läs ledaren i Världen idag >>

"Sätt döden på den politiska agendan"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Sverige talar om barns rättigheter i Vatikanen
Läs artikeln i Katolskt magasin >>

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”
Läs artikeln i Katolskt magasin >>

Tioåring våltogs av styvpappa - vägras abort
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Läkarna vägrar att ge Liam, 4, vård
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Samvetsfrihet i nygammal belysning
Läs inlägget på Signums webb >>

Samvetsfrihet finns redan i abortlagen
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Överläkaren anmälde sen abort - fostret levde
Läs artikeln i Dagen >>

KD:s maskerade abortmotstånd
Läs ledaren i Gefle Dagblad >>

Läkare vägrar vårda kristna i protest mot Busch Thor
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ingen rättighet att få bli barnmorska
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

KD står helt bakom dagens abortlagar
Läs repliken i Aftonbladet >>

Varför delar inte abortmotståndarna ut kondomer?
Läs kolumnen i Metro >>

De kan freda sitt eget samvete
Läs ledaren i Nya Kristinehamns-Posten >>

Samvetet domstolosprövas
Läs ledaren i Barometern >>

Vad samvetsfriheten inte betyder
Läs ledaren i Upsala Nya Tidning >>

Levde efter abort – lämnades att dö
Läs artikeln i Världen idag >>

Adaktusson utesluter inte lag om samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Samvetet inget skäl att neka abort
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Du glömde patienten, Ebba Busch Thor
Läs ledaren i Expressen >>

KD vill ge vården rätt att välja bort
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Läkare anmäler sjukhuset för abort
Läs artikeln i Norrbottens-Kuriren om ett barn som levde 30 min efter aborten >>

Stressa inte fram viktiga beslut om abortvården
Läs repliken i Dagens Samhälle>>

Självklart ska ingen tvingas utföra aborter
Läs ledaren i Örnsköldsviks Allehanda >>

Ebba Busch Thor, du är inte inblandad i graviditeten
Läs ledaren i Arbetet >>

Surrogatmammors barn flygs ut
Läs artikeln i Östgöta Correspondenten om surrogatbarnen i Nepal >>

Dom fastslår att mannen är far till båda barnen
Läs artikeln på Sveriges Radios webb om mannen som endast ville vara far till en ivf-tvilling >>

Forskare genmodifierade mänskligt embryo
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Använder Crispr på mänskliga embryon
Läs artikeln i Life Science Sweden >>

Samvetsklausul möts med protester
Läs artikeln i Dagens medicin >>

Ebba Busch Thor: Vårdpersonal ska få neka utföra aborter
Läs artikeln i Aftonbladet >>

SSU och Grön Ungdom: Står du upp för rätten till abort Busch Thor?
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

Första genförändrade embryot väcker debatt
Lyssna på Vetandets värld i Sveriges Radio >>

4 av 10 säger nej till abort på grund av kön
Läs artikeln i Dagen >>

Varför vill upplysarna mörka om aborter?
Läs ledaren i Världen idag >>

"Sparpaketet äventyrar rätten till säker abort"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Alliansen: "Medicinska aborter säkrare för kvinnor"
Läs repliken i Dagens Samhälle >>

"2 000 indiska flickor aborteras varje dag"
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Abortfrågan komplex inom kyrkorna
Läs artikeln på Sveriges Radios webb med bl.a. Respekts ordförande >>

"Att göra abort kändes både rätt och fel"
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Läkare vill låta alla gravida göra testet
Läs artikeln i Världen idag >>

Ny ledning för Kristna värdepartiet
Läs artikeln i Världen idag >>

Förlamade Martin: Glad att jag inte blev erbjuden dödshjälp
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Abort kan kontrolleras i hemmet
Läs artikeln i Dagen >>

Deras arbete - att sitta vid dödsbädden
Läs artikeln i Dagen >>

Svensk expert: Skulle kunna fungera här
Läs artikeln i Dagen >>

För första gången tillåts en behandling som går i arv
Läs artikeln i Forskning & Framsteg >>

Överläkaren: "Fortfarande tabu att prata om döden"
Läs artikeln i Östersunds-Posten >>

Obotligt sjuke Björn: "Tillåt aktiv dödshjälp"
Läs artikeln i Östersunds-Posten >>

Förbudet mot abort dödar 47 000 kvinnor varje år
Läs artikeln i ETC >>

Kan man undkomma döden? Transhumanismens ädla mål får katolskt svar på tal
Läs artikeln på Signums webb >>

Gipsfigur av ofödda barn väcker debatt
Läs artikeln i Världen idag >>

Alla har rätt till ett värdigt slut på livet
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Dödshjälp är ingen motsats till palliativ vård
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Foster-dna i mammans blod bra screening för Downs syndrom
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Landstingets nej till KUB-test
Läs artikeln i Världen idag >>

Fosterdiagnostik ska användas i livets tjänst
Läs debattartikeln i Borås Tidning >>

Fatima övertalades att inte göra abort
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Goda resultat för icke-invasiv fosterdiagnostik
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ny metod ska ge säkrare svar än KUB-testet
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Västmanland avvaktar riktlinjer om nytt fostertest
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges radios webb >>

Abortlagar skärps i USA
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Tonåringar nekas preventivmedel
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Gipsfoster i 3D – ny trend som väcker känslor
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Vari ligger det skadliga?
Läs artikeln om barn med dna från tre personer i Signum >>

Kunskap och makt över ofött liv
Lyssna på inslaget i Studio Ett >>

Landstinget Västmanland vill ompröva beslut om KUB
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Svårt få göra KUB-test i annat län
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

”Ingen sämre livskvalitet med Downs syndrom”
Läs artikeln i Dagen >>

Första genetiska kartläggningen av en nation
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Barn med dna från tre föräldrar
Lyssna på Kropp & Själ i Sveriges Radio >>

Nekar kubtest för gravida: "Etiskt övervägande"
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Gravida nekas KUB-test i Halland
Läs artikeln i Dagen >>

KUB-test för gravida införs i Sörmland
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Byt taktik kring aborter
Läs debattartikeln i Dagen >>

"Vi vill ha ett samhälle som har plats för alla"
Läs slutrepliken från bl.a. Respekts ordförande på SVT Opinion >>

Downs syndrom sorteras nu bort
Läs ledaren i Dalarnas Tidningar >>

Inte enkelt med aborter
Läs debattartikeln i Hemmets Vän >>

Abort är inget etiskt dilemma
Läs debattartikeln i Dagen >>

En uppgraderad människa
Läs ledaren i Kyrkans Tidning >>

Öppet brev till regeringen om organdonation och dödshjälp
Läs P C Jersilds brev i Sans Magasin >>

Första europeiska transplantationen med hjärta som slutat slå
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Internationella rutiner om medicinsk abort och missfall ändras
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Låt Downsdagen bli påminnelse
Läs krönikan i Dagen >>

Gratis preventivmedel var inte hela sanningen
Läs artikeln i Världen idag >>

Samvetsfrihet en mångfaldsfråga
Läs ledaren i Dagen >>

Plånboken bör inte få avgöra tillgång till nya effektiva läkemedel
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Eutanasi väcker stora känslor
Läs artikeln på svenska YLE >>

Sjuka Valentina ville få hjälp att dö - nu har hon ändrat sig
Läs artikeln i Metro >>

Abortmotståndet får en partiledare i Busch Thor
Läs ledaren i ETC >>

Stefan Löfven sviker feminismen
Läs debattartikeln om abortsituationen i Polen >>

Tabu-stämpeln på aborter måste tvättas bort
Läs krönikan i Expressen >>

Skåningar kan få vänta tre veckor på abort
Läs artikeln i Fria Tidningen >>

Aborter ingen framgång för jämställdheten
Läs repliken i Borås Tidning >>

"Av årets 365 dagar firas mångfalden endast en"
Läs debattartikeln av bl.a. Respekts ordförande på SVT Opinion >>

"De vill bekämpa kvinnors fria val"
Läs repliken på SVT Opinion >>

"Ja till livet kidnappar vår fråga"
Läs repliken på SVT Opinion >>

Drömmen om det perfekta samhället lever
Läs krönikan om fosterdiagnostik i Skaraborgs Allehanda >>

Äggnedfrysning kontroversiell förmån
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Vi är lyckligt lottade, jag är så himla nöjd"
Läs artikeln om en mamma som fick ett barn med Downs som 18-åring >>

Norsk dom väcker frågor om ofödda barnets skyddsvärde
Läs artikeln i Världen idag >>

När får ett barn ett människovärde?
Läs ledaren i Världen idag >>

Rättsskydd för drömmar
Läs ledaren i Världen idag >>

Ta på dig omaka strumpor för att uppmärksamma Downs syndrom
Läs artikeln i Expressen >>

Elisabeth Sandlund får människorättspris
Läs artikeln i Dagen >>

"Barn med oönskade egenskaper sorteras bort"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Frankrike tillåter dödande smärtlindring
Läs artikeln på svenska YLE:s webb >>

Fängelse för abortmedel i smoothie
Läs artikeln i Piteå-Tidningen >>

Genforskare vill dra i nödbroms
Läs ledaren i Dagen >>

Kraftig ökning av aborter på foster med Downs syndrom
Läs artikeln i Världen idag med uttalande av Respekt >>

Grimmark mötte FN-rapportör
Läs artikeln i Världen idag >>

Stefan Löfven glömde abortprotesten i Polen
Läs artikeln i Expressen >>

Norrbotten in framkant med minskade aborter
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Partier skyr frågan om rätt till dödshjälp
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Det rätta barnet
Se dokumentärfilmen på SVT Play om två mammor som får barn med Downs syndrom, barn som de flesta väljer bort >>

Hoppfullt för KD när Aftonbladet ser rött
Läs ledaren i Världen idag >>

Hit kan du åka för att dö
Se intervjun med ordföranden i Statens medicinsk-etiska råd om dödshjälp i TV4 >>

Kärleksparet valde att dö på dödsklinik
Se inslaget om ett svenskt par som bestämde sig för läkarassisterat självmord i TV4 >>

Spansk protest mot abortbeslut
Läs notisen i Aftonbladet >>

Färre aborter av foster med Downs syndrom
Läs artikeln i Nerikes Allehanda >>

Blivande KD-ledaren säger ja till samvetsfrihet
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Hög abortfrekvens vid fosterskador i Stockholm
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Fler aborter vid skador i Stockholm
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Abortmotståndare och radikalfeminister drabbade samman
Läs artikeln i Dagen >>

EU-parlamentet uttalar stöd för aborträtten
Läs artikeln i ETC >>

Busch Thor tycker till om aborträtten
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Påtvingarna som inte vill påtvingas
Läs ledaren i Världen idag >>

Kritiserad rapport fick stort stöd
Läs artikeln i Världen idag >>

Ingen vanlig adoption
Läs ledaren om surrogatmoderskap i Barometern >>

Snart kan länet hjälpa utsatta par
Läs artikeln i Örnsköldsviks Allehanda >>

Stå upp för aborträtten
Läs debattartikeln i Borås Tidning >>

Vi behöver fler i vården som vägrar abort
Läs debattartikeln i Borås Tidning >>

Abort - en tystad historia
Läs kolumnen i Svenska Dagbladet >>

Abort på EU-agendan igen
Läs artikeln i Världen idag >>

”Om jag vetat då vad jag vet idag hade jag inte fällt en enda tår”
Läs artikeln om att leva med Downs syndrom i Katolskt magasin >>

Födde barn med sin mammas livmoder
Läs artikeln i Expressen >>

Vårdpersonal försvarar samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Samvetsflyktingen från Sverige
Läs ledaren i Världen idag >>

S lutar åt nej till surrogatmödraskap
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Kvinnor förtjänar bättre än abort, RFSU
Läs debattartikeln i Dagen >>

Abort, en mänsklig rättighet - men inte i alla länder
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Nathea hyllar olikheter med olikfärgade strumpor
Läs artikeln i Föräldrakraft >>

Blodprov eller ultraljud ska hitta sjukdomar
Läs artikeln i Smålänningen >>

Mannen får adoptera sitt barn - som hans mamma fött
Läs artikeln i Metro >>

Abort eller inte - det är inte frågan
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

De kräver råd om ny fosterdiagnostik
Läs artikeln i Dagen >>

Ett gott råd i abortfrågan
Läs krönikan i Dagen >>

"Det växer" - en serieroman om abort
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon om tabun kring abort >>

Läkare villiga ge dödshjälp till friska
Läs artikeln i Världen idag >>

Par med ärftliga sjukdomar ska få hjälp att skaffa barn
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Genetikens fader var före sin tid
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio om den katolske munken Gregor Mendel, ärftlighetslärans fader >>

Finns det egentligen någon aborträtt?
Läs ledaren i Världen idag >>

En förälder räcker oftast väl
Läs ledaren i Eskilstuna Kuriren >>

Livs- eller dödshjälp vid åldrandet?
Läs artikeln på Signums webb >>

Halvt svar på etisk fråga om information om dyra läkemedel
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vad vill vi veta när vi väntar barn?
Lyssna på Sveriges Radios Människor och tro >>

Flickaborter förbjuds inte i brittisk lag
Läs artikeln i Världen idag >>

Thailand stoppar surrogatmammor
Läs artikeln i Världen idag >>

"Granska ensamma mammor hårdare"
Lyssna på debatten om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor i Sveriges Radio >>

Fördjupad konflikt runt hur dyra cancerläkemedel ska hanteras
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Smers ordförande: ”Det här är ett äkta etiskt dilemma”
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Begrava sina embryon?
Lyssna på debatten med Respekts Helena D'Arcy i Studio Ett >>

Sahlgrenska nekade par begrava frusna embryon
Lyssna på inslaget med Respekts Benedicta Lindberg i Sveriges Radio >>

Möjligt få arvsanlag från tre personer
Läs artikeln i Världen idag >>

Två föräldrar är fler än en
Läs ledaren om assisterad befruktning för ensamstående i Barometern >>

Hormoner kan ge tarmskador
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Nu vill Spanien inskränka aborträtten - igen
Läs artikeln i Dagens Arena >>

Fattigas kroppas inte till salu
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Organhandel väcker protester
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

De skaffade barn via en surrogatmamma
Se inslaget på TV4 Play >>

Goda principer måste få kosta
Läs krönikan i Dagen >>

Nationalistiskt abortmotstånd
Läs artikeln i Ottar >>

Ellinor skrev öppet brev efter jihadistjämförelse
Läs artikeln i Världen idag >>

Tyngre krav på ensamföräldrar krävs
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Barn med dna från tre föräldrar - så går det till
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Så skiljer sig Europa och USA i fråga om läkarnas syn på etiken
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ny lag mot thailändska surrogatmödrar
Läs artikeln i Dagen >>

Många väljer bort fosterdiagnostik
Läs artikeln i Världen idag >>

"Fostertest tecken på utbredd rädsla"
Läs artikeln i Dagen >>

Etiskt krafttag mot utsortering
Läs ledaren i Dagen >>

Så kan framtidens spädbarn designas
Läs artikeln i Dagen >>

Par får inte begrava sina embryon
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Kristen lobby vill stoppa EU-stöd till abort
Lyssna på inslaget i Människor och tro >>

Barnmorska upprörs över Sahlins uttalanden
Läs artikeln i Dagen >>

Fatta snabbt beslut svårt för anhöriga
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Britterna river stora hål i tabun mot mänsklig kloning"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Märkliga turer kring abortstatistiken
Läs ledarnotisen i Dagen >>

Kanadas HD öppnar för dödshjälp
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Kanadas högsta domstol öppnar för läkarassisterat självmord
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Tveksamt behandla barnlöshet med stamceller
Läs artikeln i Ny Teknik >>

All of Us ska stärka aborträtten i EU
Läs artikeln i Ottar >>

Infekterad abortdebatt i Chile
Lyssna på inslaget och läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Karin Bojs: Glappet mellan ­forskning och lidande är stort
Läs vetenskapskrönikan i Dagens Nyheter >>

När vetenskapen har gått vilse
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Feministiskt EU-nätverk tar strid för aborträtten
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Ett tabu är äntligen borta
Läs ledaren om abortregister i Barometern >>

Experten: Horribelt
Läs artikeln om palliativ vård i Aftonbladet >>

Storbritannien röstar ja till att designa om DNA för att undvika ärftliga sjukdomar
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Public service + RFSU = Sant
Läs ledaren i Världen idag >>

Luddiga skäl mot valfrihet
Läs ledaren i Dagen >>

Embryon med tre föräldrar – kritiker varnar för riskerna
Läs artikeln på Signums webb >>

Brittiskt ja till mitokondriebyte
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ja till barn med dna från tre biologiska föräldrar
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Genuin omsorg kan också leda fel
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Debatt om abortlag i Nordirland fortsätter
Läs artikeln på Signums webb >>

Avundsjuka blir rättesnöre i vården
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Oetiskt att sätta likhet framför kvalitet
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Frågan om samvetsfrihet är långt större än abortfrågan
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Patientens rätt är viktigare
Läs repliken i Läkartidningen >>

Drastisk förbättring av IVF
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Omstridd IVF-behandling kan få ja
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Så upplevde de aborten
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Sjukvårdsministern: Vi ska titta närmare på abortstatistiken
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Vårdpersonal borde få följa sitt samvete
Läs krönikan i Lag & Avtal >>

Nytt försök att mjuka upp abortlag
Läs notisen i Aftonbladet >>

Är fosterdiagnostik rashygien?
Läs artikeln på Signums webb >>

Vad får en människa kosta?
Läs artikeln på Signums webb >>

Läkare varnar: Abortvården hotas av ett undantag i lagen
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Lyckad nedfrysning eller förlorade ägg?
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Dålig kunskap inför fosterdiagnostik
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

40 år med fri abort - så blev det
Läs debattartikeln i Sändaren >>

Stod utan pappa - i sju månader
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Nytt läromedel om sex utmanar RFSU
Läs artikeln i Dagen >>

Förintelsen började med funktionshindrade barn
Läs debattartikeln i Dagen >>

Värna rätten att värna livet
Läs ledaren i Världen idag >>

Förslag om förbjudna aborter dras tillbaka
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Bland feminister och kardinaler – breddad amerikansk pro-life-rörelse på marsch
Läs artikeln på Signums webb >>

Information om dyrt behandlingsalternativ ett etiskt dilemma
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Det handlar om att ta sig igenom dagen"
Läs reportaget i Expressen om en familj med ett annorlunda barn >>

Brist på register skadar abortvården
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Europadomstolen prövar avbrytande av behandling
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Drastisk förbättring av provrörsbefruktning
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Surrogatmammorna
Se dokumentärfilmen på TV4 Play >>

Fler intensivvårdsplatser skulle ge fler organdonationer
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Samvetsfrihet krockar med aborträtten
Läs artikeln i Östgöta-Correspondenten >>

Snedvriden bild av abort
Läs artikeln i Östgöta-Correspondenten >>

Samvetsfrihet hotar rätten till abort
Läs artikeln om medborgarinitiativet i Finland på svenska YLE:s webb >>

Samvetsfrågan i tingsrätten
Läs artikeln i Världen idag >>

Grimmark mötte landstinget i tingsrätten
Läs artikeln i Dagen >>

Kvinnliga läkare mot samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

”Det är inte det bästa för barnet”
Läs artikeln om surrogatmoderskap i Aftonbladet >>

”Vi vill ha bort allt som får oss att känna skuld”
Läs intervjun i Världen idag >>

De har aldrig ångrat aborten
Läs artikeln i Östgöta Correspondenten >>

Aborträtten måste försvaras
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

"Jag blir glad när någon vågar fråga"
Läs intervjun i Dagens Nyheter >>

Åsiktskorridoren utesluter komplicerade frågor
Läs kolumnen i Svenska Dagbladet >>

Motståndet mot abort fortsätter
Läs reportaget i Upsala Nya Tidning >>

"Den söta fria döden": Ett farligt budskap
Läs artikeln på Signums webb >>

Par vill begrava sina embryon
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

100-åringen som inte lät sig återupplivas
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Att följa sitt samvete funkar inte alltid i vården
Läs debattartikeln i Hallands Nyheter >>

Samvetsfriheten och Jante
Läs artikeln på Signums webb >>

Samvetsfrihet borde vara liberal hjärtefråga
Läs debattartikeln i Expressen >>

Hans Linde (V): Försvara aborträtten
Läs repliken i Expressen >>

Samvetsfrihet inget hinder för aborträtt
Läs motrepliken i Expressen >>

Samvetsvägran minskar tillgängligheten till säkra aborter
Läs slutrepliken i Expressen >>

40 år av fri abort i Sverige
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-Morgon >>

"Abortmotståndare organiserar sig annorlunda"
Se inslaget i TV4:s Nyhetsmorgon >>

Tydligare än någonsin att vi måste kämpa för aborträtten
Läs debattartikeln i Dagens Arena >>

Rätten till abort är en mänsklig rättighet
Läs debattartikeln på Nyheter 24 >>

Rekordmånga donerade organ
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

USA-politiker kräver redovisade abortkostnader
Läs artikeln på Signums webb >>

"Fel att inte erbjuda dödshjälp"
Se inslaget i TV4:s Nyhetsmorgon >>

Samvetsfrihetens andliga grund
Läs debattartikeln i Dagen >>

Dödshjälpen för belgisk våldtäktsman avbryts
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Risk för svarta pengar vid äggdonationer
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Downs syndrom: Föräldrar väljer bort barnet för lätt
Lyssna på inslaget i P4 Jönköping >>

Alla värden kan inte budgeteras
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Flicka fick veta att hon var gravid – då hänvisade skolsköterskan henne till antiabortsajt
Läs artikeln i Metro >>

Samvetsfrihet hotar aborträtten
Läs inlägget på Dagens Seglora >>

Mer moralism än realism
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

För livet i tiden
Läs Världen idags magasin om människovärde >>

Livlig debatt om samvetsfrihet i P1
Läs artikeln i Världen idag >>

"Håll två tankar i huvudet samtidigt, RFSU"
Läs slutrepliken om RFSU:s aborträttsfestival på SVT Opinion >>

En hotad rätt
Läs kolumnen i Sydsvenska Dagbladet >>

Barn måste få veta hur de kom till
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Vi gillar olika, på riktigt
Läs debattartikeln i Dagen >>

Stå upp för allas lika värde
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Ska vi ha samvetsfrihet i Sverige?
Lyssna på debatten i Sveriges Radios Människor och tro med bl.a. Respekts ordförande >>

"RFSU firar inte aborter"
Läs repliken på SVT Opinion >>

Kampen för rätten till abort
Läs artikeln i Expressen >>

Höj taket, stäng ute våldet
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

"Kan skapa onödig oro"
Läs artikeln om gentester på SVT:s webb >>

"Arbetsvägran är ett bättre ord än samvetsfrihet"
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Hård kamp för kvinnan
Läs intervjun med Kristina Gemzell Danielsson >>

Tid för reproduktiv rättvisa
Läs reportaget i Ottar >>

Blandade känslor kring fosterdiagnostik och KUB-test
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P4 >>

Unik tranplantation utmanar sjukvården
Läs artikeln i Curie >>

Mamma tack vare ny livmoder
Läs artikeln i Curie >>

Fosterdiagnostiken i Sverige står vid ett vägskäl
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Öppnar för ersättning för organdonation
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

"Pengar får aldrig vara ett påtryckningsmedel"
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Abortfestivalen skojar bort svåra etiska frågor"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Ny icke-invasiv fosterdiagnostik engagerar
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Etisk genväg för stamcellsterapin?
Läs krönikan på SMERs webb >>

Nej till samvetsklausuler
Läs artikeln i OmvårdnadsMagasinet >>

Så har abortdebatten förändrats
Läs artikeln i Världen idag >>

Vi borde sörja 40 år av aborter
Läs ledaren i Världen idag >>

Samvetsfrågan kan inte skiljas från aborträtten
Läs inlägget på Dagens Seglora >>

Att leva med djävulens sjukdom
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Ensidigt i debatt om surrogatmödrar
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Sjukvården finns till för patientens skull
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Assisterad befruktning kan bli tillåten för ensamstående kvinnor
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Tänk om inte Jesper hade funnits
Lyssna på Tendens i Sveriges Radios P1 >>

Abortmotståndarnas nya taktik - litar till juridiken
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Förslag om samvetsklausul fick nej
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Tydligt nej till samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

"Vi står på kvinnornas sida"
Läs slutrepliken på SVT Opinion >>

P-medel på samma villkor i landet
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Samvetsklausul eller inte?
Läs debattartikeln i Jönköpings-Posten >>

Fosterdiagnostik gav mig ett val
Lyssna på Tendens i Sveriges Radios P1 >>

"Vad gör landstinget om en barnmorska vägrar?"
Läs artikeln i Länstidningen Östersund >>

Rätt att vägra utföra abort?
Se inslaget i TV4 >>

Vi måste få hävda vårt samvete
Läs debattartikeln i Bohuslänningen >>

Gynekolog föredrar gällande lag
Läs artikeln i om abortdebatten i Finland i Vasabladet >>

Försvara aborträtten
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

Samvetsfrihet – för majoritetens skull
Läs repliken till RFSU, från en norsk läkare och professor, i Svenska Dagbladet >>

Blivande föräldrar gav svar om KUB-test
Läs artikeln i Läkartidningen >>

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”
Läs repliken fr. bl.a. Respekt på SVT Opinion >>

Samvetsfrihet inget problem i grannländerna
Läs repliken fr. bl.a. Respekt i Svenska Dagbladet >>

Rätten att dö kan bli en plikt
Läs ledaren i Expressen >>

Samvetsfrihet är ju hypermodernt
Läs krönikan i Expressen >>

Tro är en privatsak - inte en arbetsmiljöfråga
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Äger vi rätten över vår egen död?
Läs krönikan i Expressen >>

Därför svängde politikerna om utredning av samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Partier kovände om samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Samvetsklausul är ett angrepp mot aborträtten
Läs ledaren i Arbetet >>

"Svåra etiska dilemman löses bäst lokalt"
Läs repliken på SVT Opinion >>

Kompetensen ökar på båda sidor
Läs ledaren i Barometern >>

Beslut om KUB-test tas gemensamt
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Vård utan undantag
Läs ledaren i Upsala Nya Tidning >>

Nedfrysta ägg som skattefri löneförmån
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

SKL har enats om assisterad befruktning
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Är vi icke önskvärda i Sverige?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Religiösa vårdanställda kräver rätt att säga ja till liv
Se debatten i TV4:s Nyhetsmorgon >>

"Samvetsfrihet ett verktyg för abortmotståndarna"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

KD söker på omvägar begränsa aborträtten
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Ska en barnmorska få vägra utföra aborter på grund av sin tro?
Lyssna på debatten i Sveriges Radios Studio Ett >>

Svåra frågor - tvärsäkra svar
Läs ledaren i Barometern >>

Samvetslös samvetsfrihet
Läs ledaren i Skaraborgs Allehanda >>

Samvetsfriheten är ingen lätt fråga
Läs Svenska Dagbladets ledarblogg >>

Tyska regeringen vill förbjuda dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Samvetsfrihetens farliga gränslöshet
Läs reportaget i Ottar >>

Bakvänt fokus på samvete
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Att vara barnmorska är ingen mänsklig rättighet
Läs krönikan i Göteborgs-Posten >>

Allvarligaste hotet mot ett jämställt samhälle
Läs ledaren om samvetsfrihet i Gotlands Allehanda >>

"Samvetsfrihet hotar patientsäkerheten"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Liberalism och åsiktsförtryck
Läs ledaren i Världen idag >>

Norge visar varför samvete inte ska få styra
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ska man införa en samvetsklausul i vården?
Lyssna på debatten i Sveriges Radios Godmorgon världen (inslaget börjar efter 5 min 50 sek) >>

RFSU vill stoppa utredning om samvetsklausul
Läs artikeln i Dagen >>

KD Kronoberg: "Vi vill inte alls avskaffa aborträtten"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Kvinnan ska få bestämma själv
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Folkpartiet släpper igenom anti-abortförslag
Läs artikeln i ETC >>

Att vägra abort är sabotage
Läs kolumnen i Metro >>

Landsting ska rösta om samvetfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Europarådet: Fel att ställa in konferensen
Läs artikeln i Dagen >>

RFSU sätter press efter beslutet om samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Personspecifika stamceller var lika stabila oavsett ursprung
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Barnmorskeförbundet: Kan leda till ökad mödradödlighet
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Förslaget känns som ett stort steg bakåt
Läs kolumnen i Aftonbladet >>

Sköterskan: Därför vägrar jag utföra aborter
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Ett steg närmare samvetsfrihet i Kronoberg
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Står M, C och KD för aborträtten?
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Steg mot att urholka aborträtten i Sverige
Läs artikeln i Expressen >>

Vårdpersonal kan ges rätt att vägra abort
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Ja till motioner om samvetsklausuler
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Nätforum en svart marknad för svenska surrogatmödrar
Läs reportaget i Metro >>

Därför ställde universitetet in konferens
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Flera kvinnor döda i steriliseringskampanj i Indien
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Studio Ett >>

Deras barn hamnar i kläm - Sverige laglöst land för surrogatbarn
Läs artikeln i Metro >>

Flera döda efter steriliseringskampanj
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Går totalt emot vad FN står för"
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

"Skilj noga på personliga åsikter och yrkesetik"
Läs slutrepliken i Dagens Nyheter >>

Är förbundet redo för diskussion om samvete i vården?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Läkarförbundet diskuterar gärna samvetsfrågor
Läs repliken i Läkartidningen >>

Varför föds så få barn med Downs sydrom?
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Nya möjligheter att undvika sjukdomar
Läs artikeln och se inslaget om genetisk fosterdiagnostik på SVT:s webb >>

Arvet lever efter nazismens funkofobi
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

Vårdarna vill välja själva
Läs artikeln om ett upprop för samvetsfrihet bland vårdanställda i Finland >>

Tyska biskopar kritiserar Apple och Facebook
Läs artikeln på Signums webb >>

Det finns ingen rimligare lösning än att mamman själv bestämmer
Läs krönikan i Sändaren >>

Sverige missar kunskap om läkemdel och fosterskador
Läs artikeln i Dagens Apotek >>

Dödsjuk vill välja själv
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Ett värdigt inlägg om dödshjälp
Läs ledaren i Skånska Dagbladet >>

Värdekonservativa krafter växer sig allt större
Läs debattartikeln i Värmlands Folkblad >>

Transmän får hjälp att frysa sina ägg
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Brittany valde att dö
Läs artikeln i Världen idag >>

Undvik fundamentalistiska påståenden i abortdebatten
Läs repliken i ETC >>

Hemlösa Ana, 21, har inte råd att göra abort
Läs artikeln i Metro >>

Luckra inte upp rätten till abort
Läs ledaren i Norra Västerbottens Tidning >>

Svåra frågor om surrogatmoderskap
Läs artikeln på Lundagårds webb >>

Låg tolerans bland de "toleranta"
Läs ledaren i Världen idag >>

"Kvinnor överskattar förmågan att bli gravid"
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Den som vägrar abort hör inte hemma i den svenska sjukvården
Läs ledaren i ETC >>

Så vill KD inskränka rätten till fri abort
Läs artikeln i ETC >>

"Aborträtt och rätt till samvetsfrihet går att förena"
Läs repliken i Dagens Nyheter >>

"Sverige har fått ett nytt åsiktsmonopol"
Läs ledaren i Världen idag >>

Tvillingpappa mot sin vilja - överklagar dom
Läs artikeln i Kvällsposten >>

Tunna argument mot samvetsfrihet
Läs ledaren i Dagen >>

"Vad ska jag göra med fostret när det lever?"
Läs artikeln i Världen idag >>

Ingen är tvingad att utföra aborter
Läs ledaren i Ystads Allehanda >>

Livstecken vid sena aborter oproblematiskt för Vårdförbundet
Läs artikeln i Världen idag >>

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”
Läs repliken från bl.a. Respekt i Dagens Nyheter >>

”Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Human avlivning och överlevnadsrisk
Läs ledaren i Världen idag >>

"HMD Silvia kunde ha räddat livet på oskyliga"
Läs artikeln i Dagen >>

Sena aborter: Vem vill medverka, och kan man avliva foster humant?
Läs reflexionen i Signum >>

Det fria och toleranta Sverige?
Läs ledaren i Världen idag >>

Nu smyger sig abortmotståndet in i debatten igen
Läs ledaren i Örnsköldsviks Allehanda >>

Svensk och norsk sexköpslagstiftning förebild i hela Europa
Läs artikeln, som även tar upp abortlagstiftningen, i Välden idag >>

Abort och trafficking kan inte jämföras
Läs slutrepliken i Svenska Dagbladet >>

Det handlar om rätten till sin egen kropp
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Hade Moder Teresa fått fredspriset i dag?
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Drottningen tvingas in i åsiktskorridoren
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

"Reaktionerna är konstiga"
Läs artikeln om den inställda konferensen i Uppsala i Världen idag >>

Agendan är också att undergräva abortlagstiftningen
Läs repliken i Expressen >>

Inte romantik à la Romeo och Julia
Läs krönikan om dödshjälp i Dagen >>

Stamceller fungerade långvarigt mot ögonsjukdomar
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Slipat motstånd
Läs artikeln om det svenska abortmotståndet i Ottar >>

Anställda får betalt för att frysa sina ägg - så de kan göra karriär
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Gillade ni olika, Aftonbladet?
Läs ledaren i Världen idag >>

Universitetet misstänkte "andra motiv"
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortlag i Texas blockeras av HD
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Absurt att abortfråga avstyrde konferensen"
Läs artikeln i Expressen >>

Ett kompiskalas för alla
Läs artikeln i Hudiksvalls Tidning >>

Nordström slår tillbaka mot abortkritiken
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Så fick RFSU drottningen att avstå från människorättspris
Läs artikeln i Dagen >>

Panik hos hovet och universitetet
Läs ledaren i Dagen >>

Deras pojke dog innan han var född
Läs artikeln i Dagen >>

Abortsyn blir bromskloss i viktig debatt
Läs artikeln med uttalanden från Respekt i Världen idag >>

En snabb död är inte det mest humana
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Surrogatmödraskap är oförenligt med barnkonventionen
Läs ledaren i ETC >>

Dödshjälp handlar om medmänsklighet
Läs kolumnen i Metro >>

Levde bara fyra timmar i mammas armar - men hade ett helt liv på Facebook
Läs artikeln i Metro >>

Se upp för slipade abortmotståndare
Läs debattartikeln i Expressen >>

"Kvinnors rätt till sina egna kroppar är under attack"
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Barnlösas perspektiv får ta över i utredning
Läs slutrepliken i Svenska Dagbladet >>

De förbjudna frågorna
Läs ledaren i Kvällsposten >>

Totalförlamad kunde kommunicera med EEG
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Debatt om dödshjälp
Se SVT Debatt (debatten börjar efter 21 min) >>

Barnmorska: ”Varför finns inga regler för hur man avlivar foster humant?”
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Drottningen får pris av abortmotståndare
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Sluta döva samvetet kring abort
Läs debattartikeln i Dagen >>

"Det var ett mirakel"
Läs om flickan som föddes i v. 22 i Uppsala i Upsala Nya Tidning >>

Missriktad hänsyn gör att patienter dör
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Varnar för stigmatisering
Läs artikeln i Världen idag >>

Många frågor om ny fosterdiagnostik
Läs artikeln i Världen idag >>

Vi måste prata om fosterdiagnostiken
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Hon är 29 år och ska dö den 1 november
Läs artikeln i Metro om en ung kvinna som snart begår assiterat självmord >>

Chile på väg att häva totalförbud mot aborter
Läs artikeln i OmVärlden >>

Svårare göra abort efter lagändringar
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Organdonationerna fortsätter att öka
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Utred förbud mot surrogatmödraskap
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Barnets bästa inte alltid det genetiska
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Nytt hopp för barnlösa?
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Unik födsel efter livmodertransplantation
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

De tusentals historier som inte hörs
Läs krönikan i ETC >>

Sluta attackera rätten till abort
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Ny attack mot aborträtten
Läs ledaren i Örnsköldsviks Allehanda >>

Läkarförbundet säger ja till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Läs notisen i Läkartidningen >>

Debatt om den nya fosterdiagnostiken och Downs syndrom
Se SVT Debatt (debatten börjar efter 25 min) >>

Forskare: att frysa in ägg är säkert
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Politikerna som är för dödshjälp
Läs om Aftonbladets undersökning bland riksdagsledamöterna >>

Pengar som tack vid donation debattämne vid kongress
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Ellinor stoppades från att jobba som barnmorska
Se inslaget på SVT Nyheter >>

Övergiven baby får 1,5 miljoner
Läs artikeln i Metro >>

Rädslans makt i mötet med den döende människan
Läs artikeln i Signum >>

SVT skambelägger fosterdiagnostik
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Den främsta samvetsfrågan
Läs ledaren i Smålandsposten >>

"Fosterdiagnostiken gav mig ett val"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

Vi hyllar svensk aborträtt 40 år
Läs pressmeddelandet från RFSU >>

Etiken riskerar att hamna på efterkälken
Läs ledaren i Dagen >>

Kristdemokrater vill införa samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

S-kvinnor rasar: "Man kränker kvinnor på det här sättet"
Läs artikeln i Smålandsposten >>

KD i Kronoberg: "Vårdpersonal ska slippa aborter"
Läs artikeln i Dagen >>

Donatorer säger ja till barnkontakt
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Fler kan få hjälp att få barn
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Tema: De nya barnen - Surrogatmoderskap
Se inslaget i TV4 >>

Tema: De nya barnen - världsunik svensk forskning
Se inslaget i TV4 >>

Tema: De nya barnen – insemination via donator
Se inslaget i TV4 >>

Lukas Berggren: En antropologisk revolution
Läs artikeln i Världen idag >>

Deprimerad fick hjälp att dö
Läs artikeln i Världen idag >>

Planer på skärpta abortlagar i Spanien överges
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Ruth Nordström: Ska KD lära av nederlaget?
Läs ledaren i Världen idag >>

"Ny metod innebär farlig utveckling"
Läs debattartikeln på SVT Opinion >>

De demonstrerar för inskränkt aborträtt
Läs notisen i Expressen >>

Viktig etisk deklaration fyller 50 år
Läs artikeln på Signums webb >>

"Om en människa inte vill leva som grönsak, vilken mening finns det då med att hålla liv i en kropp?"
Läs Peter Singers artikel i Sydsvenska Dagbladet >>

Kristna värdepartiet efter valresultatet: "Vi önskar mer"
Läs artikeln i Världen idag >>

Ny säkrare fosterdiagnostik
Lyssna på Vetandets värld i Sveriges Radio >>

Framväxande ny teknik kräver etiskt forum
Läs debattartikeln i Östgöta-Correspondenten >>

Så gick det i valet för Kristna värdepartiet
Läs artikeln i Dagen >>

”Det ligger på Guds hjärta”
Läs artikeln i Världen idag >>

Nytt blodtest för gravida väcker etiska frågor
Lyssna på inslag och debatt i Sveriges Radios P1-morgon >>

Kan inte sluta mörda - får dödshjälp
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Faderskap består för tvillingpappa
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Outredd fosterdiagnostik erbjuds den som har råd
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Dömd våldtäktsman får dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Spanien skrotar lagförslag om att förbjuda abort
Läs artikeln i Ottar >>

Tuffa spanska abortlagar kan utebli
Läs artikeln på Europaportalen >>

Frågan som partierna motade undan
Läs kommentaren i Världen idag >>

Etiskt gisslandrama i valtider
Läs inlägget på Signums blogg >>

Med nöd för Sveriges alla ofödda
Läs artikeln i Världen idag >>

Läkare varnar för sent barnafödande
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Gravid erbjuds prov för flera tusen
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Nästan som en politisk instans"
Läs artikeln i Världen idag >>

Ny fosterdiagnostik utvärderas
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

RFSL flyger under radarn
Läs krönikan i Expressen >>

Ur nazismens grymheter föddes forskningsetiken
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Tillsätt en svensk Neubergerkommission"
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ta tag i etiken i diagnostiken!
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Lastbil mot abort i Skåne
Läs artikeln och se inslaget på SVT:s webb >>

Dödshjälp - ett värdigt slut
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Märklig koppling mellan abort, nationalism och fascism
Läs artikeln på Signums webb >>

Vad står RFSL för - egentligen?
Läs ledaren i Världen idag >>

Eutanasioffer fick minnesmärke i Berlin
Läs artikeln på svenska YLE om nazitysklands eutanasiprogram >>

Liberalt lån av livmoder
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Samvetsfrihet får stöd av var tredje toppkandidat
Läs artikeln i Dagen >>

Låt samvetets röst tala i riksdagen
Läs ledaren i Dagen >>

Historiskt beslut tillåter abort i Peru
Läs artikeln i Ottar >>

Då dör Sydkoreas befolkning ut
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Surrogatskandal i Thailand
Lyssna på inslaget om nya kontroversiella fall i Sveriges Radios P1-morgon >>

Webbstöd ny hjälp vid fosterdiagnostik
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Få partier vill ta i abortfrågan
Läs artikeln i Världen idag >>

Slipa argumenten
Läs Dagens Nyheters huvudledare som ifrågasätter insemination för ensamstående >>

"Geografiskt lotteri" för barnlösa
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Frågan om naturvidrig teknik alltid är av ondo
Läs essän på Sveriges Radios webb >>

Livmodern inte en del av marknadsekonomi
Läs kolumnen i Världen idag >>

"Kom och var tillsammans med mina barn en stund."
Läs det öppna brevet till Richards Dawkins på Katolsk Observatör >>

Replik från RFSU och gen-replik från ledarredaktionen om insemination för ensamstående
Läs repliken och svaret från ledarredaktionen på Svenska Dagbladets webb >>

Världsvid insamling möter katolskt motstånd i USA
Läs inlägget på Signums webb >>

Vilka står näst på tur, Dawkins?
Läs ledaren i Världen idag >>

Vilken "etik" styr Sverige?
Läs ledaren i Världen idag >>

Fler åker till Schweiz för assisterat självmord
Läs artikeln i Världen idag >>

Etikprofessor varnar för assisterat självmord
Läs artikeln i Världen idag >>

Dawkins: Omoraliskt att inte abortera Downs-barn
Läs artikeln i Världen idag >>

Göran Hägglund har rätt om inseminationen
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Eutanasiturismen blomstrar i Schweiz
Läs artikeln på svenska YLE:s webb >>

Likriktning i medicinsk-etiska frågeställningar
Läs artikeln i Världen idag >>

Alla borde ha rätt till sitt samvete
Läs ledaren i Världen idag >>

Åldersgräns för fostertest en kvarleva
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Mer surr i surrogatdebatten
Läs krönikan i Västerbottens-Kuriren >>

Har pappan blivit betydelselös?
Läs ledaren i Världen idag >>

Hög tid för samvetsfrihet
Läs ledaren i Norrköpings Tidningar >>

Vem ska ta hand om Gammy?
Läs kolumnen om surrogatmoderskap i Svenska Dagbladet >>

Ny vändning i fall med surrogatpojken
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Kvinnans eget val att bära andras barn
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Aldrig en rättighet att köpa ett barn
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Domstol ändrar beslut om dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Pappa till tusen
Läs reportaget om spermabanken Cryos International >>

Ojämlik tillgång till fosterdiagnostik
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Frysta ägg en kostsam plan B
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Mitokondriebyte - potentiell terapimetod med etiska implikationer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Spermiedonatorer vill träffa barnen
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Abortförbud i Europa
Lyssna på reportaget i P1:s Studio Ett >>

Befria oss från galgen
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Dödshjälp ska vara samma rättighet som abort
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Författaren ville dö - nu väljer hon att leva
Läs artikeln i Kvällsposten >>

Oenighet om samvetslag
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Debatt kring lagförslag om assisterat självmord
Läs artikeln i Världen idag >>

En debatt på liv och död
Läs ledaren i Helsingborgs Dagblad >>

Surrogatmödraskap - en polariserad debatt
Läs artikeln i Dagens ETC >>

"Surrogatmödraskapet förstärker makthierarkier"
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Ett mecka för barnlösa
Läs reportaget i Dagens ETC >>

Nu börjar surrogatbarnen att tala ut
Läs ledaren i Dagens ETC >>

"Effektiv argumentation om surrogatbarn - men är den sanningsenlig?"
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Barn är ingen rättighet
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Vi måste prata om de livsavgörande frågorna
Läs ledaren i Örnsköldsviks Allehanda >>

Att ta betalt eller inte, det är frågan
Läs ledaren i Norran >>

Lita på kvinnans eget omdöme
Läs ledaren i Västmanlands Läns Tidning >>

Ytligt ja till värdmödraskap
Läs ledaren i Barometern >>

Rätten till ett barn, vad får det kosta?
Läs ledaren i Folkbladet >>

Folkpartiet: "Tillåt surrogatmoderskap"
Läs debattartikeln i Expressen >>

Kräver indraget faderskap efter könskorrigering
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Samvetsfrihet och den svenska abortlobbyn
Läs ledaren i Världen idag >>

Anglikansk ärkebiskop stödjer aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Organtranplantationer räddar liv och hindrar organtrafficking
Läs reflektionen i Signum >>

Embryon planterades in i fel kvinna
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Debatt om surrogatmödraskap efter att baby övergavs
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Surrogatmödraskap splittrar mellan och inom partierna
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Läkarkritik mot sänkt abortgräns
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Samvete eller inte samvete?
Läs reflexionen i Läkartidningen >>

En revolution för reproduktionen
Läs understreckaren i Svenska Dagbladet >>

Inre moralisk kompass viktigt
Läs debattartikeln i Dagen >>

Möjliga organdonatorer missas på landsortssjukhus
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Surrogatmödraskap het fråga på kvinnokonferens
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Surrogatmödraskap är alltid ett utnyttjande av kvinnans kropp"
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Förbud mot surrogatmödraskap elitistiskt
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Alla sliter och drar i surrogatmamman
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Den döendes lidande styr våra avgöranden
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Provita: Livstecken är tecken på liv
Läs artikeln i Världen idag >>

”För tidigt sänka abortgränsen”
Läs artikeln i Världen idag >>

Födda genom surrogat av fasters ägg och pappas spermie
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Privat stamcellsbank startar
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Partierna vågar inte ta i frågan om hjälp att dö
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Kända profiler mot surrogatmödraskap
Läs artikeln i Aftonbladet >>

På rätt sida om framtiden
Läs artikeln i Ottar >>

Donationer till okända ska utredas
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Hon föder gärna andras barn
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Olivia gravid vid 15 - nu tar hon studenten
Läs artikeln i Expressen >>

Etiken måste få påverka tekniken
Läs ledaren i Dagen >>

Oacceptabelt att skicka runt gravida
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Är vi kloka nog för genteknik?
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Kalkylen avgör vem som ska få bli frisk
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Somliga får finna sig i epitetet egoister
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Kristna värdepartiet ångrar sig
Läs artikeln i Norrländska Socialdemokraten >>

Amerikanen Robert Mitton har bestämt sig för att dö
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Medborgarinitiativet nådde inte ända fram
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortförbud väcker protester
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

EU avfärdar krav från abortkritiker
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Mirakelbabyn Amelia föddes trots abort
Läs artikeln i Expressen >>

KD vill inte tillåta insemination för ensamstående kvinnor
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Kristna Värdepartiet: Svårt se Stanleys logik
Läs debattartikeln i Dagen >>

Gentest kan ge fler svar än vi vill ha
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Brett vårdstöd för embryo-donation
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Är barn en mänsklig rättighet?
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Är det en kvinnlig rättighet att få barn?
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Surrogatmödrar i Sverige? – Så tycker politikerna
Läs artikeln på Nyheter 24:s webb >>

Äggdonatorer mer restriktiva än spermadonatorer
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Barnmorska stämmer landstinget i Jönköping
Läs artikeln i Dagen >>

Det egoistiska moderskapet firar triumfer
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Inget tyder på att våra barn mår dåligt
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Sjukvården följer inte längre lagen
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Avdammad eller ny ed
Läs artikeln på Signums webb >>

Starkt fackligt stöd för rätten till abort
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Obarmhärtigt mot tiotusentals barnlösa
Läs debattartikeln på SVT:s webb >>

Sen start för kristna värdepartiet
Läs artikeln i Världen idag >>

En europeisk abortpolitik skulle urholka svensk lag
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Abort och bistånd debatteras i EU
Läs artikeln i FUF-bladet >>

Stefan Swärd ny ordförande i Ja till livet
Läs artikeln i Världen idag >>

Saknas: säd
Läs artikeln i Fokus >>

KD har en förvriden syn på vad som är barns bästa
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Holländsk läkare trotsar abortförbud
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Alla barn är lika välkomna
Läs ledaren i Västerbottens-Kuriren >>

Har KD en dold agenda i Bryssel?
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Stefan Swärd ny ordförande för Ja till Livet
Läs artikeln i Dagen >>

KD: Det blir strid om assisterad befruktning
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle >>

Kristna värdepartiet ställer upp i EU-valet
Läs artikeln i Dagen >>

Rätt för singlar att insemineras
Läs artikeln i Dagen >>

KD: Nej tack - RFSU: Äntligen
Läs artikeln i Världen idag >>

Försörjning och ansvar
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Faderlösa barn är utsatta barn
Läs ledaren i Barometern Oskarshamns-Tidningen >>

Alliansen splittrad om inseminering
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Folkpartist: Borde diskutera värdeförskjutningarna
Läs artikeln i Världen idag >>

Kvinnornas liv och hälsa står på spel
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Mänskliga rättigheter måste gälla alla!
Läs krönikan på Feministiskt Perspektivs webb >>

Kvinnors hälsa på spel i valet
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Motion om läkareden bifölls
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Här är politikerna som vill införa dödshjälp
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Lars Adaktusson (KD) frågas ut i P1-morgon om bl.a. abort
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Skribenterna diskuterar Adaktussons utfrågning
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

”I Sverige kommer alla donatorer att vara öppna”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Rätt till assisterad befruktning för singel
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Singlar ska få rätt att insemineras
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Par erbjuds välja barnets kön
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

"Integrationen viktig för Sverige"
Läs intervjun med biskop Anders Arborelius i Dagen om bl.a. Sveriges höga abortsiffror >>

Reglerna för insemination skiljer sig åt i landstingen
Läs artikeln i Fria tidningen >>

"Humana stamceller "reparerade" skadat hjärta hos apor
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Danska par erbjuds välja barnets kön
Läs notisen i Dagens Nyheter >>

Frihetspiller utpekat som kvinnofälla
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Fri abort en stridsfråga i EU - trots allt
Läs artikeln i Ottar >>

Barnmorskor: Dåligt urval leder till fler aborter
Läs artikeln i Sydsvensa Dagbladet >>

Vill studera samvetsfrihet i Europa
Läs artikeln i Världen idag >>

"Abortmotståndare värnar inte om livet"
Läs debattartikeln på SVT:s webb >>

Med kluven tunga i parlamentet?
Läs artikeln i Ottar >>

Gert Gelotte: Väl påläst debutant
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Kampen för abort har inga gränser
Läs debattartikeln i nättidningen Dagens arena >>

Hökmark sviker Europas kvinnor
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

SD:s åsikter om sjukvård i linje med övriga EU
Läs debattartikeln i Västmanland tidning >>

"Kämpa för fri abort – eller lämna Amnesty"
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap
Läs kommentaren från Statens medicinsk-Etiska Råd >>

Dan Munter: Avfärda inte kommersiellt surrogatmödraskap
Läs debattartikeln i nättidningen Dagens arena >>

Adaktusson om abort: "Fanns inga dolda avsikter"
Läs mer om KD:s ställningstagande i EU-parlamentet och se intervjun från SVT >>

Barnmorskan som vägrar abort ger inte upp
Lyssna på inslaget i Människor och tro >>

IVF-regler görs lika i hela landet
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Abortmotståndare diskrimineras i Storbritannien
Läs artikeln på Signums webb >>

"Föraktar vi andra kan vi inte kalla oss toleranta"
Läs intervjun i Aftonbladet >>

Kristna Värdepartiet: "En abort dödar en liten ofödd människa"
Läs debattartikeln på Nyheter24:s webb >>

Barnmorskan inte diskriminerad
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ett växande hot i EU
Läs debattartikeln i Corren >>

Mats Wingborg: Stärk EU-politikens abortvänliga partier!
Läs debattartikeln i nättidningen Dagens arena >>

Livets egen bank
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Cellen som ska lösa allt
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Google stoppar annonser för abortrådgivning
Läs artikeln i Världen idag >>

1,9 miljoner namn måste tas på allvar
Läs ledaren i Dagen >>

Transplantation av livmoder ännu på försöksstadiet
Läs artikeln i Läkartidningen >>

På fertilitetsfronten mycket nytt
Läs översikten i Läkartidningen >>

Surrogatmoderskap - erfaret team bör följa hela processen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Egen äggbank för att skydda fertiliteten mot åldrande
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Bevarad fertilitet trots sjukdom med risk för sterilitet i unga år
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Bilden är sann men storyn är propaganda mot abort
Läs artikeln i Metro >>

Kroppsceller från vuxna personer klonades
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Hägglund: lag om samvetsfrihet skulle bli otymplig
Läs artikeln i Världen idag >>

KD och SD i debatt om barnmorskans abortvägran
Läs artikeln i Dagen >>

Abort debattfråga i EU efter namninsamling
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Människor och tro >>

Nekas jobb i Sverige men välkomnas i Norge
Läs artikeln i Dagen om samvetsfrihet >>

Staten äger inte mina organ
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Spanskt motstånd mot ny abortlag
Läs artikeln i Kommunalarbetaren >>

Bibelhögern vill styra i EU
Läs reportaget i ETC >>

Abortkämpe blir svensk doktor
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Läkare i Italien vill inte utföra abort
Läs artikeln i Arbetaren >>

"Abortlagarna i Sverige är extrema"
Läs artikeln i Aftonbladet >>

"Vi borde tala om våra aborter"
Läs artikeln i Kommunalarbetaren >>

Sju av tio danskar för dödshjälp
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Allt fler barnmorskeledda abortmottagningar öppnas
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Burop och hyllningar mötte embryokampanj
Läs artikeln i Dagen >>

Cecilia Verdinelli: Barnafödande på olika villkor
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

Visslingar och burop mötte abortmotståndare
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Kristdemokrater vill ha policy för samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Ruth Nordström: Nu tar vi fight för samvetsfrihet
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Äggbank har gett resultat
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Tumultartad hearing i EU-parlamentet om abort
Läs artikeln i Ottar >>

Abortmotståndet måste tas på allvar
Läs kolumnen i Aftonbladet >>

Nu ska utländska kvinnor få kunskap om abort i Sverige
Läs artikeln i Ottar >>

Oklart om döda mäns spermier
Läs artikeln i Corren >>

Kvinna vill ha barn med avliden man
Läs artikeln i Dagen >>

Fallet Grimmark ger nya argument i Europarådet
Läs artikeln i Dagen >>

Frågan om naturvidrig teknik alltid är av ondo
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Nu hotas rätten till abort i hela Europa
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Abortmotståndare kampanjar i EU
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

DO: Fallet Ellinor inte diskriminering
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortvägrande barnmorska inte diskriminering
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Aborter var ingen stor grej - det var sånt som hände
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Miljonkostnader för HBT-certifiering
Läs debattartikeln i Kyrkans Tidning >>

"Låt min syster få föda mitt barn"
Läs artikeln i Mama >>

Pillret som tog världen på sängen
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Frågan som inte debatterades i barnläkarfallet
Läs artikeln på Signums webb >>

Äldre ska få mer hjälp vid livets slutskede
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

”Så här får det inte gå till”
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Det blir en flicka!
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Abortvägran bör inte ge skadestånd
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Aktiv dödshjälp till barn är avskyvärt
Läs insändaren i Upsala Nya Tidning >>

Underrapportering till WHO om mödradödlighet i Sverige
Läs artikeln i Läkartidningen >>

”En av de galnaste saker vi stödjer är utvecklingen av en ny kondom”
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Alf Svensson avslöjad – röstar mot kvinnorna
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Samvete och abort
Läs kolumnen i Svenska Dagbladet >>

SD vill stoppa påhittad abortturism
Läs artikeln i Skövde Nyheter >>

”Kyrkans syn på abort är fel”
Läs artikeln i Världen idag >>

Döda foster värmer upp sjukhus – minister rasar
Läs artikeln i Dagen >>

Abortfoster används för att värma upp sjukhus
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Stötande att inte ta barnmorskans motiv på allvar
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Samvetsklausul i vården drabbar patienterna
Läs repliken i Läkartidningen >>

Forskare: Om tio år kan vi odla hjärtan
Läs artikeln i Expressen >>

Genetiska test av hela arvsmassan inte tillförlitliga
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Dubbel barnlycka efter sju års kamp
Läs artikeln och lyssna på intervjun med paret, som tycker det talas för lite om adoption som alternativ till ivf >>

Bitte Assarmo: Dag väl värd att fira
Läs kommentaren i Världen idag >>

Samvetets pris
Läs ledaren i Signum >>

Allt yngre söker för barnlöshet
Lyssna på inslaget i P4 Sjuhärad >>

Stress dubblar risk för barnlöshet
Läs artikeln på SVT:s webb >>

”Det ska framgå tydligare vad det innebär att vara barnmorska”
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Det villkorade människovärdet – fosterskador och abort i Sverige
Läs artikeln i Signum >>

Dear future mom
En sevärd, kort film till oroliga, blivande mammor med hälsningar från barn med Downs syndrom >>

Nyfödda Kristna värdepartiet hoppas på 15-procentigt väljarstöd
Läs artikeln i Dagens Opinion >>

Respiratorn skulle stängas av – nu har hon skrivit boken om hur hon överlevde
Läs pressmeddelandet om en bok av en kvinna som vaknade ur koma >>

Dokusåpor på sjukhus är ett etiskt problem
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ingen frisk syn på människovärdet
Läs ledaren i Västerviks Tidningen >>

Assisterat självmord debatteras i England
Läs artikeln i Världen idag >>

Livmodern en farlig plats för alla barn
Läs debattartikeln i Sändaren >>

Det måste vara en dålig norgehistoria
Läs krönikan i Expressen >>

Med säkra aborter går mödradödligheten ner
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Ministern tvingas backa efter kritik
Läs artikeln i Expressen >>

Debatt om abortvägran i riksdagen
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Samvetsklausul och fallet Ellinor
Läs interpellationen på Sveriges riksdags webb >>

BB-krisen kan lösas med samvetsfrihet
Läs ledaren i Världen idag >>

Surrogatmamma blir mamma i Danmark
Läs artikeln i Nytt från Öresund >>

Livmodern inte till låns
Läs ledaren i Kyrkans tidning >>

Expert på samvetsfrihet illa berörd av svenska debatten
Läs artikeln i Världen idag >>

”Den enskildes samvete den bästa tillgången”
Läs artikeln i Världen idag >>

Att omskära eller inte
Läs inlägget på Signums webb >>

Replikskifte om samvetsfrihet och abort
Läs replikskiftet i Svenska Dagbladet >>

Abort är inte en fråga för Europarådet
Läs kolumnen i Svenska Dagbladet >>

Nybildat parti med abortmotstånd
Läs ledaren i Hela Gotland >>

Många inom vården vill åberopa samvetsfrihet
Läs debattartikeln i Dagen >>

Tricket som kan manipulera medicinetiken
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Forskare vill dra tillbaka banbrytande stamcellsstudier
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Abortvägrande läkare hot mot rätten till vård
Läs artikeln i Ottar >>

Miljöpartist för fri abort till vecka 22
Läs artikeln i Världen idag >>

Gravida kvinnor är inte statens egendom
Läs debattartikeln på SVT Debatt >>

Abortkliniker stänger i två områden i Texas
Läs artikeln i Expressen >>

Öppet brev till den spanska regeringen:
Vi protesterar för de spanska kvinnornas rätt till sina egna kroppar
Läs brevet på Folkpartiets webb >>

Mer än en miljon skrev på mot abortbistånd
Läs artikeln i Ottar >>

Barn är ingen vara
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Makten över döden
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Människor och tro >>

Besök i dödens väntrum
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Människor och tro >>

I väntans tid på rätten att föda andras barn
Läs reportaget i Dagens Nyheter >>

Ett barn blir till
Läs reportaget om surrogatföräldrar i Dagens Nyheter >>

Färre falskt positiva svar med DNA-screening
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Cellerna som reparerar hjärnan
Läs artikeln i Forskning & Framsteg >>

Värdefull människa eller inte som aborteras?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Svensk forskning: Män kan få livmoder
Läs artikeln i Metro >>

Förenklande med abortförbud
Läs debattartikeln i Dagen >>

Abort i vecka 23 får kritik av IVO
Läs artikeln i Läkartidningen >>

”Vi hittade sju syskon via nätet”
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Gör plats för de svaga
Läs ledaren i Sändaren >>

Hemmet för ett rofyllt slut
Läs artikeln om det katolska vilohemmet Maria Regina i Nacka Värmdö Posten >>

Skriv under för samvetsfrihet, uppmanar Sea
Läs artikeln i Världen idag >>

Aborträtt hotas i flera EU-länder
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Tid för svensk samvetsfrihet
Läs debattartikeln i Dagen >>

Medborgarkrav mot stamcellsforskning och abortbistånd
Läs artikeln på Europaportalen >>

Samtal om surrogatmödraskap
Se debatten på Humanistbloggen >>

"Jag tycker det ska vara den sista utvägen"
Se på inslaget om samvetsfrihet i TV4 Play >>

Olof Djurfeldt: Trovärdigheten för KD i fara
Läs krönikan i Dagen >>

Sök sanningen om abort och dess offer
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ett antiabortparti är orimligt
Läs debattartikeln i Dagen >>

Maktpolitik inget för kyrkan
Läs debattartikeln i Dagen >>

”En av oss” blir utfrågning
Läs artikeln i Världen idag >>

Kung Philippe godkände lag om dödshjälp för barn
Läs artikeln i Världen idag >>

KD-röster: DO bör ta upp samvetsfrihetsfallet
Läs artikeln i Världen idag >>

Forskare försöker att starta graviditet i donerad livmoder
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Embryo insatt i transplanterad livmoder
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Barnshopping, nej tack
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

”Svårt se detta som diskriminering”
Läs artikeln i Världen idag >>

Blodstamcellstransplantation kan på sikt bota svår MS
Läs pressmeddelandet på Forskning.se >>

Faderskapet består för pappa till tvillingar
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Embryodonation: Gränslöst i dubbel betydelse
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Reproduktion under diskussion
Läs inlägget på Signums webb >>

DNA-test var bäst för att upptäcka Downs syndrom
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Nekad barnmorska talar ut: ”Det är bra att frågan lyfts”
Läs artikeln i Jnytt >>

Rajoy backar om abortrestriktioner
Läs artikeln på Europaportalen >>

Om samvetets krav – och makthavarens
Läs debattartikeln i Kvällsposten >>

Dödshjälp på sluttande plan
Läs ledaren i Borås Tidning >>

Christina, 28, samlar in pengar till sin död
Läs artikeln i Metro >>

Läkare: Sjuka skulle känna sig pressade att ta sitt liv
Läs artikeln i Metro >>

Abortmotståndarna organiserar sig politiskt
Läs artikeln i Riksdag & Department >>

Surrogatmödraskap är nästa steg på vår resa
Läs debattartikeln på QX >>

Större nätverk bakom fler organdonationer
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

”Jag vill rädda liv, inte släcka det”
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Selektiva aborter etisk fråga
Läs debattartikeln i HelaHälsingland >>

Fick tvillingar – pappan vill häva faderskapet
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Förtroendet för landstinget har skadats
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

”Inför donation efter hjärtdöd”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Skriv under för samvetsfrihet, uppmanar Sea
Läs artikeln i Världen idag >>

Professor: Sverige lär få samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

DO har talat med arbetsgivarna
Läs artikeln i Världen idag >>

”Barn är inte beslutskapabla”
Läs artikeln i Världen idag >>

Nej till samvetsfrihet
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Abortförbud är inte alls orimligt
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ruth Nordström: Ett iskallt samhälle utan samvetsfrihet
Läs ledaren i Världen idag >>

Sverige vill påverka spansk abortlag
Läs artikeln i Världen idag >>

Dumpade barn ingen vill kännas vid
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Aborträtten handlar inte om jämställdhet
Läs ledaren i Hela Gotland >>

Belgien ger barn dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Abortdebatt: Ska barnmorskor tvingas göra abort?
Se inslaget i TV4 Nyhetsmorgon >>

Siewert Öholm: Hjärntvättskrav för barnmorskor
Läs kommentaren i Världen idag >>

Fyraåring vädjar till belgiske kungen
Läs artikeln i Dagen >>

Belgien röstar för aktiv dödshjälp för barn
Se inslaget i Sveriges Television >>

Vidga debatten om samvetsfrihet
Läs ledaren i Dagen >>

RFSU: Liten men högljudd grupp driver abortmotståndet
Läs artikeln i HVB-Guiden >>

Vill inte vara pappa till tvillingar
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

I dag kan sjuka barn få rätt till dödshjälp
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

"Surrogatmödraskap en oacceptabel handel med kvinnor och barn"
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Jönköping. "Barnmorskor här måste kunna göra alla arbetsuppgifter"
Läs artikeln i Vårdfokus >>

"Aborter handlar om hälsa, inte om samvete"
Läs debattartikeln i Dagens ETC >>

Abort i Europa – land för land
Läs artikeln i Aftonbladet >>

”Mitt samvete förbjuder mig att utföra aborter”
Läs artikeln i Dagens ETC >>

Samvetet måste få utmana lagen
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ellinor Grimmark i möte med media
Läs artikeln i Världen idag >>

Landsting försvarar rätten att neka abortvägrare jobb
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Gert Gelotte: Ingen tvingas utföra aborter
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Aborträtten handlar inte om jämställdhet
Läs ledaren i Hela Gotland >>

Abortvägrande barnmorska får stöd
Läs artikeln i Värnamo Nyheter >>

Kropp och kommers
Läs recensionen i Sydsvenska Dagbladet >>

Sverige ett undantag i Europa
Läs artikeln i Världen idag >>

Samvetets röst i sjukvården
Läs inlägget på Signums webb >>

DO: Från handskakning till abort
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Sång om abort berörde i radio
Läs artikeln i Världen idag >>

Lukas Berggren: Offer och förövare i Femen-attacken
Läs ledaren i Världen idag >>

Inga domar, trots europeisk samsyn
Läs artikeln i Världen idag >>

”Klausul vore det bästa”
Läs artikeln i Världen idag >>

FP-politiker: Behövs beredskap hos arbetsgivare
Läs artikeln i Världen idag >>

Vi har rätt att slippa möta abortvägrande barnmorskor
Läs ledaren i Flamman >>

Nordebo: Aktiv dödshjälp – nödvändig frihet eller något att frukta?
Läs debattartikeln i Västerbotten-Kuriren >>

En halv miljon demonstrerade i Frankrike
Läs artikeln i FriaTider >>

En mänsklig rättighet att slippa utföra abort
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Barnmorskan har fel om mänskliga rättigheter
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Din vård beror på var du bor
Läs artikeln i Östersunds-Posten >>

”Abortmotståndare inte välkomna som barnmorskor”
Läs artikeln i Världen idag >>

Ruth Nordström: Sverige behöver en samvetsklausul
Läs ledaren i Världen idag >>

Stolt svart-vita i frågor som rör människovärdet
Läs debattartikeln i Dagen >>

Stamceller bildas av miljöförändring
Läs artikeln i Göteborsg-Posten >>

Femen är dömd att misslyckas
Läs ledaren i Dagen >>

Nya gränser för mänskligheten
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Genombrottet: Säkra stamceller ska testas i ögat
Läs artikeln i NyTeknik >>

Jag vill rädda liv, inte släcka det
Läs debattartikeln och se på debatten i Aftonbladet >>

Inga kvinnor ska vägras säker vård
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Regeringen: Reglering av samvetsfrihet behövs inte
Läs artikeln i Världen idag >>

Norge har redan samvetsklausul
Läs artikeln i Världen idag >>

Oklart om Fallet Ellinor kommer att prövas
Läs artikeln i Världen idag >>

Samvetsöm barnmorska mister tjänst - igen
Läs artikeln i Världen idag >>

Siewert Öholm: Barnmorska – det heligaste yrket
Läs kommentaren i Världen idag >>

Rätt att inte anställa abortmotståndaren
Läs ledaren i Motala & Vadstena Tidning >>

Bromsklossen som blev en drivkraft
Läs ledaren i Dagen >>

KD vill förebygga aborterna
Läs debattartikeln i Dagen >>

Lukas Berggren: Fallet Ellinor vittnar om samvetsförtryck
Läs ledaren i Världen idag >>

Samvetet måste ha frihet att tala
Läs ledaren i Dagen >>

Ny metod kan öka tillgången till stamceller
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Ny metod att skapa stamceller kan bota diabetes och Parkinson
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Nollvision kring abort
Läs debattartikeln i Dagen >>

Feminister måste enas kring aborträtten
Läs debattartikeln på SVT debatt >>

Abortvägrande barnmorska får stöd
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Kristdemokraterna lever farligt
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Jane tog sitt liv på dödsklinik: "Log"
Läs artikeln i Expressen >>

Samvetsfrihet på sluttande plan
Läs ledaren i Barometern Oskarshamns-Tidningen >>

Föräldrar efterlyser tydliga regler
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Ville inte utföra aborter – tjänst drogs tillbaka
Läs artikeln i Världen idag >>

Ulf Ekman: Barnen är vår framtid
Läs ledaren i Världen idag >>

När ärret sitter på en främling
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ellinor blev utan jobb när hon vägrade utföra aborter
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Vägrade utföra abort - nekades jobb
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Vi tar striden för kvinnors rätt till abort
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Vi vill värna både modern och barnet
Läs repliken i Aftonbladet >>

KD måste visa färg i abortfrågan
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ett stängt samtalsfönster
Läs ledaren i Sändaren >>

Spansk backlash i abortfrågan
Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Konservativ offensiv mot den svenska aborträtten
Läs ledaren i Darlarnas Tidningar >>

Får man filma döende patienter?
Läs inlägget på Signums webb >>

"Vad kan vara mer privat än döendet och sista tiden i livet?"
Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Ruth Nordström: KD utmanas om människovärdet
Läs ledaren i Världen idag >>

Ett spöke går åter runt
Läs ledaren i Kristianstadsbladet >>

Fri abort kan slopas i Spanien
Se inslaget i Sveriges Television >>

Förbättringar av vården i livets slutskede
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Nödvändigt men inte enkelt
Läs ledaren i Kyrkans tidning >>

Aborträtt en svår fråga med självklart svar
Läs ledaren i nättidningen Dagens Seglora >>

Underskatta inte Europas abortmotståndare
Läs ledaren i nättidningen Dagens Arena >>

Oseriöst stå upp för de ofödda?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Svar direkt: Totalförbud mot aborter som grund är kontraproduktivt på flera sätt
Läs repliken i Dagen >>

Jespers syndrom gör hela familjen starkare
Läs artikeln i Expressen >>

Nya partiet - hot mot Kristdemokraterna
Läs artikeln i Expressen >>

Växande kritik mot förslag om förbud mot abort i Spanien
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Ingen anledning att diskutera abortfrågan
Läs ledaren i Sundsvalls Tidning >>

Respektera varandras val
Läs ledaren i Helsingborgs Dagblad >>

Fri abort endast en fråga om privatmoral?
Läs inlägget på Signums webb >>

Svalt intresse för fosterdiagnostik
Se inslaget i SVT Mittnytt >>

Lukas Berggren: En hälsosam blåslampa
Läs kommentaren i Världen idag >>

”KD kan inte bara rycka på axlarna”
Läs artikeln i Världen idag >>

Abort: Konkurrerande rättigheter
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Hård kritik mot nytt kristet parti
Läs artikeln i Världen idag >>

IVF ligger bakom var tredje tvillingfödsel
Läs artikeln i Läkartidningen >>

”Många kvinnor vet för lite om fertilitet”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

”Jag vill inte bara tänka på barn”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Därför startar vi ett nytt kristet parti
Läs debattartikeln på SVT Debatt >>

Julia, 58, är gravid – med sitt eget barnbarn
Läs artikeln i Expressen >>

Kalabalik målet för nyaste partiet
Läs ledaren i Dagen >>

Abortkritiskt kristet parti bildas
Läs artikeln i Världen idag >>

Norge skärper gräns för sena aborter
Läs artikeln i Världen idag >>

Striden om aborter i Texas fortsätter
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

”Fler typer av familjer ­behöver få ett erkännande”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Tunna argument mot abortregister
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Operation dröjer trots att donator finns
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Gräns för könsbyte kan sänkas 
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Höj ersättningen till äggdonatorer
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Norge skärper abortlagstiftning
Läs artikeln i Expressen >>

Utan lagstöd straffas ”fel” åsikt om abort
Läs ledaren i Världen idag >>

Styrsystemet riskerar öka ojämlikheten i vården
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Samvetsfrihet inom vården
Lyssna på inslaget i Människor och tro >>

Spanskt röstfiske med aborter
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Höj ersättningen för kvinnor som donerar ägg till barnlösa par!
Lyssna på inslaget i P1-morgon >>

Dansk man vill ha ­”juridisk abort”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Skarp kritik mot abortuppgifter
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Dödshjälp: Brant lutning i Belgien
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Kubtester leder till kraftig ökning av aborter
Se inslaget i Rapport >>

Spanien kan vända om abort
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Abortkliniker blir hemliga i statistiken
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Högern vill inskränka aborträtten
Läs debattartikeln i Barometern Oskarshamns-Tidningen >>

Belgien avskräcker från aktiv dödshjälp
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Dödshjälpsdebatten är återupplivad
Läs debattartikeln i Dagen >>

SMER på det sluttande planet
Läs artikeln i Signum >>

Resurser till vad om inte till förlossningsvård?
Läs artikeln i Signum >>

Frågan om dödshjälp upp i högsta domstolen i Storbritannien
Läs notisen på Signums webb >>

”Medicinarna förefaller ointresserade”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Ny lag kräver "våldtäktsförsäkring"
Läs artikeln i Nyheter 24 >>

Abortmotståndare till universitetet
Läs artikeln i ETC Örebro >>

Tvinga inte till sen abort
Läs ledaren i Norran >>

Fira Livets söndag den tredje advent!
Läs debattartikeln i Dagen >>

Belgien säger ja till dödshjälp för barn
Läs artikeln i Expressen >>

Ruth Nordström: Brev till ett älskat barn
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Kyrkoledare: ”Fira Livets söndag tredje advent”
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Inte en fråga för EU
Läs krönikan i Barometern Oskarshamns-Tidningen >>

”Kalsongfrågor” skapar EU-kalabalik
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Nederlag för Estrelarapporten
Läs artikeln i Världen idag >>

Få donatorbarn söker sitt ursprung
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Det är ett dilemma"
Läs artikeln om pgd i Örnsköldsvik Allehanda >>

"Det är ett stort psykiskt lidande"
Läs artikeln om pgd i Örnsköldsvik Allehanda >>

Surrogatmoderskap – för vems bästa?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

”Abort är inte en mänsklig rättighet”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Organ till salu - men till vilket pris?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Stefan Gustavsson: Allt är inte rättigheter
Läs kommentaren i Världen idag >>

”Könsaborter är illegala”
Läs artikeln i Världen idag >>

Karin Bojs: Etiska krav – annars blir dna fri kommers
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

”Abort är och ska vara kvinnans val”
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Elisabeth Sandlund: Etiken måste komma i fokus
Läs ledarkrönikan i Dagen >>

Självmord väcker dödshjälpsdebatt
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Svenskor blir mamma i allt högre ålder
Läs artikeln i Världen idag >>

Utbuad resolution tas upp på nytt
Läs artikeln i Världen idag >>

Belgien delat kring dödshjälp för barn
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Anna Dahlqvist: Abortlagar bäddar för skam
Läs artikeln i nättidningen Publikt >>

Protester mot slopat krav på etikprövning
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Etiskt ersätta njurdonation?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

SD satsar på kvinnor och begränsad abort
Läs artikeln i Aftonbladet >>

”Regeringar ska utbildas” för att acceptera abort och preventivmedel
Läs artikeln i Ottar >>

SD sprider falska myter om aborter
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

SD sprider inga myter om abort
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Ny rysk lag förbjuder reklam om aborter
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Inga aborter bör fördömas
Läs krönikan i Göteborgs-Posten >>

Historisk bebis ger hopp
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Fler aborter med test
Läs artikeln i Världen idag >>

Alla människor ska få plats
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Roland Poirier Martinsson: Rimlig ändring av abortlagar
Läs krönikan i Världen idag >>

Gentester på nätet stoppas av FDA
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

"Män som steriliserar sig borde få frysbevara sina spermier"
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Frågor om gentest får inga enkla svar
Läs artikeln i Corren >>

När en döende patient blev ”bra tv”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Kina tummar på regeln om ett enda barn
Läs artikeln i Signum >>

Kub-tester leder till fler tidiga aborter
Se debatten i TV4:s Nyhetsmorgon >>

Europas kvinnor behöver vår hjälp
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Texas får införa strängare abort


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän