Nyheter 2014


18 december 2014
Högsta domstolen i Storbritannien upphävde i veckan ett tidigare beslut om två barnmorskors rätt till samvetsfrihet vid övervakning av abort.
8 december 2014
Donerade organ från Nederländerna används även i Skandinavien, och i Danmark höjs nu kritiska röster mot att organ från dödshjälpspatienter kan komma till Danmark, där dödshjälp är olaglig.
8 december 2014
En domstol i Storbritannien har kommit fram till att kraftig alkoholkonsumtion under graviditet inte kan betraktas som ett våldsbrott mot det ofödda barnet.
8 december 2014
Den franska nationalförsamlingen antog förra veckan, med 143 röster för och sju emot, en resolution som fastslår en grundläggande rätt till abort i Frankrike, Europa och världen.
8 december 2014
I Thailand har det provisoriska parlamentet röstat ja till ett lagförslag om att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap.
1 december 2014
FN:s övervakningskommittéer och interna granskningssystem blir alltmer fientligt inställda till länder vilkas lagar skyddar ofödda barn och definierar äktenskapet som något mellan en man och en kvinna.
1 december 2014
I Storbritannien skall en domstol avgöra om en gravid kvinna begått "våldsbrott" mot sitt ofödda barn genom att dricka för mycket alkohol under graviditeten.
1 december 2014
I Frankrike presenteras inom kort ett lagförslag om dödshjälp, som inte väntas tillåta assisterat självmord, utan ge beslut om livsslutsdirektiv och utvecklingen av den palliativa vården.
1 december 2014
I Nederländerna arbetar läkare på riktlinjer för att öka antalet organdonatorer bland människor som begär dödshjälp.
25 november 2014
FN:s befolkningsfond UNFPA skriver i sin senaste rapport att det nu finns fler ungdomar i världen än någonsin tidigare, vilket man beskriver som ett unikt tillfälle för global utveckling, men bara om kommande generationer blir färre.
25 november 2014
En namninsamling skall presenteras för Europarådets parlamentariska församling för att uppmärksamma hur barn som överlever abort lämnas att dö eller dödas sedan genom kvävning eller dödlig injektion. Insamlingen är en uppmaning om att ...
24 november 2014
I Nederländerna konstaterar etikern Theo Boer att läkare ibland ger efter för lätt för patienters krav på dödshjälp, och nu vill även hälsominister Edith Schippers se över riktlinjerna för dödshjälp.
24 november 2014
Enligt en ny studie från schweiziska vetenskapsakademin vill majoriteten av schweiziska läkare inte delta i assisterat självmord, även om över hälften av läkarna i princip är positiva till assisterat självmord.
24 november 2014
I Madrid demonstrerade i helgen tiotusentals personer för att uppmana regeringen att införa strängare abortregler, så att abort endast tillåts vid våldtäkt och vid risk för kvinnans hälsa.
20 november 2014
Den indiska regeringen kritiseras från flera håll efter avslöjanden om att en statligt finansierad steriliseringskampanj resulterat i att 13 kvinnor avlidit och 20 blivit svårt sjuka eller skadade.
20 november 2014
I Nya Zeeland kommer inom kort nära 2 000 frysta embryon, som lagrats på fertilitetskliniker de senaste tio åren eller längre, att kastas.
19 november 2014
Enligt lag måste nu statligt finansierade vårdhem i den schweiziska kantonen Neuchâtel ge tillträde till företrädare för dödshjälpsorganisationen Exit så att de kan informera om och utföra assisterat självmord. Det finns ingen möjl...
19 november 2014
I Finland har ett medborgarinitiativ för vårdpersonals rätt till samvetsfrihet fått ihop 50 000 underskrifter, vilket krävs för att förslaget skall tas upp till behandling i riksdagen.
19 november 2014
På en konferens för katolska läkare i Rom nyligen, framförde påve Franciskus sitt budskap: "att leka med livet är en synd mot Skaparen", och uppmanade deltagarna att göra "det modiga valet" att aldrig medverka till abort eller dödshjä...
Under vecka 45 flyttade Respekts kansli till:

Katolska biskopsämbetet
Götgatan 68
Box 4114
102 62 Stockholm

tfn: 08-50 55 76 86

17 november 2014
I Storbritannien betalar regeringen ut stora summor i skadestånd efter misslyckad preventivmedelsanvändning och steriliseringar.
13 november 2014
Respekts råd har i år beslutat att donera 268 000 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond nu donerat över 2,5 miljoner kronor sedan 2002 till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
13 november 2014
I Israel vägrar ett försäkringsbolag att betala för vården av ett funktionshindrat barn och får rätt av Högsta domstolen, som menar att föräldrarna borde ha gjort abort.
13 november 2014
Urvalet av metoder för fosterdiagnostik blir allt bredare, vilket för många gravida kvinnor och par medför beslutskonflikter, som de är dåligt förberedda på. Vissa undersökningar ger endast en beräkning av sannolikheter och ingen exakt diagnos, vi...
10 november 2014

Ett av de tyngsta argumenten för laglig abort är oron över att många fler kvinnor kommer att dö om de tvingas vända sig till illegala abortkliniker. Erfarenheter från Chile, där abort är helt förbjudet, visar dock att detta inte nödvän...

10 november 2014
Den palliativa vården kan hjälpa så gott som alla svårt sjuka patienter och lindra symtom som smärta, andnöd, illamående eller ångest samt psykosocial stress, skriver tyska läkare i en aktuell artikel.
6 november 2014
Amerikanskan Brittany Maynard rönte stor uppmärksamhet de senaste veckorna, efter att hon gick ut på YouTube och berättade om sitt förestående läkarassisterade självmord, då hon drabbats av en aggressiv hjärntumör. Den unga kvinnan blev v&aum...
5 november 2014
Ordföranden för den Påvliga livsakademin säger i en intervju att den cancersjuka Brittany Maynards självmord i helgen som gick var ett misstag. Hennes läkarassisterade självmord var ”förkastligt” och skall inte missförstås som ett uttry...
5 november 2014
I Storbritannien har parlamentet röstat 181-1 för ett lagförslag från ett flertal ledamöter från olika partier om att aborter pga. kön skall bli olagliga.
3 november 2014
Enligt kinesiska forskare skall barn som varit nedfrysta som embryon vara mer sociala, självsäkra och ha bättre kommunikationsfärdigheter än de barn som blivit till naturligt eller genom andra former av fertilitetsbehandling.
3 november 2014
I Storbritannien visar en enkätundersökning bland sjuksköterskor att nio av tio av dem inte har tid att ta hand om döende eller uppfylla patientens sista önskemål. Nästan hälften svarade att de inte alltid får tid att tala med patienterna om vård ...
3 november 2014
I Kroatien är det allt fler sjukhus som inte erbjuder abort, eftersom gynekologer vägrar att genomföra dem av samvetsskäl.
22 oktober 2014
Ministerkommittén i Europarådet kommer inte att ta ställning till frågan om hur man skall göra med barn som lever efter misslyckade sena aborter, eftersom man inte kan enas om någon gemensam ståndpunkt.
22 oktober 2014
Ett skadeståndskrav mot den danska spermabanken Nordic Cryobank väcker frågan om huruvida en spermabank kan göras ansvarig för "defekt sperma" – på samma sätt som t.ex. en telefontillverkare kan hållas ansvarig för att sälja en de...
22 oktober 2014
Företagen Apple och Facebook meddelade nyligen att de framöver kommer att betala för kostnaderna för kvinnliga anställda att frysa ner ägg, så att de kan skjuta upp barnafödande och satsa på karriären istället. Nyheten har mötts av h&arin...
15 oktober 2014
I en artikel i vetenskapstidskriften The Lancet presenteras ny forskning om behandling av ögonsjukdomar. I artikeln hävdas att det är ofarligt att transplantera stamceller från mänskliga embryon till människor, men kritiker menar att forskningen fortfarande är p&a...
13 oktober 2014
I Indien har ännu ett fall med ett par från Australien, som har övergivit en surrogattvilling, avslöjats. Det har visat sig att tjänstemän vid Australiens ambassad i New Delhi visste om vad som hände.
13 oktober 2014
Afrikanska kvinnor får bristfällig information om preventivmedel och kontinentens hälsoministrar är omedvetna om läkemedlens allvarliga biverkningar. Det menar kvinnorättsexperten Kwame Fosu, som ifrågasätter att farliga preventivmedel sprids där det sa...
13 oktober 2014
Tyska professorer i palliativ medicin motsätter sig enhälligt legalisering av läkarassisterat självmord. Det är inte en medicinsk uppgift och inte ett adekvat svar på lidande, menar de i ett uttalande.
13 oktober 2014
I Storbritannien ifrågasätter två mammor till barn som föddes i graviditetsvecka 23 nu offentligt den lagliga abortgränsen, som där är vecka 24.
8 oktober 2014
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider upp till 40 procent av alla människor minst en gång under sin livstid av en psykisk sjukdom. I Belgien och Nederländerna kan människor få ett slut på denna till synes outhärdliga livssituation, och efterfr&a...
8 oktober 2014
I Storbritannien erbjuder alltfler mödravårdscentraler det nya fosterdiagnostiska testet Nipt, ett blodprov som med 99 procents sannolikhet visar om det ofödda barnet har Downs syndrom eller någon annan kromosomavvikelse. En studie visar nu att brittiska kvinnor föredrar d...
8 oktober 2014
I Storbritannien visar en undersökning från augusti att endast 18 procent är positiva till en metod som skapar barn med arvsanlag från tre föräldrar. Majoriteten av de tillfrågade menar att regeringen bör säkerställa den medicinska säkerheten...
8 oktober 2014
Inför nästa år budgeterar Oslo kommun för abortförebyggande åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter.
2 oktober 2014
Den utredning som under två år utreder en rad nya möjligheter för assisterad befruktning – däribland assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, surrogatmoderskap och embryodonation – presenterade i våras sitt första delbetänkand...
1 oktober 2014
Europadomstolen stora kammare har avvisat ett klagomål om att inte få tillgång till läkemedel för att kunna begå självmord, fallet Alda Gross v. Schweiz, efter att det avslöjats att den klagande tog sitt liv för tre år sedan.
1 oktober 2014
I Belgien rapporteras ett äldre par planera att gemensamt få läkarassisterat självmord eftersom de är rädda för ensamhet om en av dem dör före den andra. Paret får stöd och hjälp att förverkliga sin plan av sina barn och en belgisk d...
1 oktober 2014
Nu rapporteras att Mexiko seglar upp som destination för dem som söker surrogatmammor efter att Indien och Thailand blivit mer restriktiva på området.
1 oktober 2014
Den tyska förbundsdagen planerar en omröstning om läkarassisterat självmord nästa år. Troligt är att dödshjälpsorganisationer och -kliniker kommer att förbjudas medan tillstånd föreslås ges för läkarassisterat självmo...
1 oktober 2014
Patienter i permanent vegetativt tillstånd kan vara mycket mer medvetna om sin omgivning än man tidigare trott, visar en ny studie från universitetet i Western Ontario.
1 oktober 2014
Enligt en svensk studie, som nyligen publicerades i facktidskriften Nursing Ethics, efterfrågar vårdpersonal tydligare förhållningsorder vid livets slut samt regelbundna etiska diskussioner.
25 september 2014
Den spanska regeringen sätter stopp för den planerade reformen av gällande abortlagstiftning, meddelade Spaniens regeringschef Mariano Rajoy i veckan.
23 september 2014
I Japan ökar antalet barn som föds efter provrörsbefruktning markant. Det är nu ett av 27 barn som kommer till på detta sätt jämfört med ett av 74 för tio år sedan, enligt den japanska läkarföreningen för gynekologer och obstetriker....
22 september 2014
I Storbritannien har forskning visat att avkommor som föds med arvsanlag från tre föräldrar, med en metod där två olika ägg används, ärver anlag från alla tre föräldrar.
22 september 2014
Enligt en studie som gjorts vid Chicagouniversitetet söker gravida tonårsflickor stöd hos sina föräldrar och hos vuxna som är engagerade i deras liv, oavsett om de beslutar att föda barnet eller göra abort.
16 september 2014
Motståndet mot legalisering av läkarassisterad dödshjälp växer bland brittiska läkare, särskilt bland dem som arbetar inom palliativ vård med döende patienter.
16 september 2014
För tjugo år sedan infördes en begränsning på två barn per familj och fri abort till gifta kvinnor i Vietnam. Idag har landet trots tillgång till preventivmedel och reproduktiv hälsovård det högsta antalet aborter i Asien och bland de högst...
16 september 2014
I Japan godkändes nyligen den första kliniska studien med inducerade pluripotenta stamceller (iPS) på patienter med åldersförändringar i gula fläcken, som leder till nedsatt syn.
10 september 2014
En afrikansk katolsk präst ifrågasätter starkt hur läkemedel för medicinsk abort kan vara så vanliga i hans land Sydsudan, trots att abort är olagligt.
10 september 2014
Att hälla en hink isvatten över sig och därmed uppmärksamma forskning om den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS, har spridit sig som en löpeld på sociala medier över hela världen de senaste veckorna. Enorma summor har strömmat in...
9 september 2014
En belgier, vars mamma fått dödshjälp pga. depression, har fört ett fall till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, mot Belgiens lagstiftning om dödshjälp.
9 september 2014
Kommersialiseringen av ivf når nya höjder i New York med "ägg-frysnings-partyn" för kvinnor i karriären, som vill vänta med att få barn. Experter varnar för att kvinnor luras till dyr förvaring av ägg utan att vara säkra på att...
9 september 2014
Det är endast beteendeförändringar som kan stoppa aidsspridningen, fastslår aidsexperten Edward C. Green i ny artikel.
9 september 2014
I Storbritannien pågår en offentlig diskussion om fördelarna med "mitokondrie-dna-överföring", en metod att ta arvsmassa från två kvinnor för att undvika ärftliga, mitokondriella sjukdomar. Förespråkare har försäkrat all...
3 september 2014
I Sydafrika har en kvinna stämt en mottagning för fosterdiagnostik i Kapstaden för s.k. "felaktig liv", dvs. att personalen inte  informerade henne om att barnet hon väntade var i riskzonen för Downs syndrom, vilket ledde till att kvinnan inte gjorde abort.
1 september 2014
I Nederländerna har en klinik, som har specialiserat sig på dödshjälp åt patienter vilkas läkare inte vill ge dödshjälp, fått en varning efter att en äldre kvinna, som inte ville tillbringa sina sista dagar på vårdhem, fått d&oum...
1 september 2014
Efter fallet med den övergivna pojken Gammy i Thailand träder nu även en brittisk surrogatmamma fram och berättar att ett av de barn hon fött lämnats kvar hos henne, eftersom flickan föddes med ett funktionshinder.
27 augusti 2014
Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna dömde under sommaren i två fall av s.k. "felaktig födelse" efter påstådd felbehandling inom mödravården som lett till att barn inte aborterats utan i stället föddes med f...
25 augusti 2014
Antalet aborter i USA har minskat stadigt sedan 1973, då mätningarna började. Utvecklingen beror på striktare regler, som så småningom kommer att göra det nästan omöjligt att driva abortkliniker, menar danske amerikaexperten Niels Bjerre-Poulsen.
25 augusti 2014
I Storbritannien debatteras för närvarande legalisering av läkarassisterat självmord. En av många som motsätter sig lagförslaget om legalisering är den prominente musikalkompositören Andrew Lloyd Webber.
25 augusti 2014
Dödshjälp kan vara en lösning för fattiga människor, som inte har råd med palliativ vård, föreslår Litauens hälsominister.
25 augusti 2014
Enligt en ny studie som publicerats i facktidskriften Journal of Medical Ethics har antalet självmordsturister till Schweiz fördubblats på fyra år.
25 augusti 2014
En studie i facktidskriften Journal of Medical Ethics har undersökt norska läkarstuderandes inställning till samvetsfrihet för vårdpersonal. Majoriteten skulle vilja motsätta sig dödshjälp, men studenternas tolerans mot samvetsvägran i allmänhet &au...
21 augusti 2014
Den välkände ateisten och professorn vid Oxford Richard Dawkins fick många att höja på ögonbrynen under veckan när han uttalade, att det vore omoraliskt att inte abortera ett foster med Downs syndrom, för att kunna ”försöka igen”.
21 augusti 2014
Storbritannien är på väg att tillåta den kontroversiella metoden mitokondriebyte, som leder till barn med tre genetiska föräldrar. Enligt planerna kommer barnen dock aldrig att få tillgång till information om kvinnan som donerat sitt mitokondrie-dna.
19 augusti 2014
Nederländaren Theo Boer, professor i etik vid universitetet i Groningen och tidigare ledamot i dödshjälpskommittén, varnar nu Storbritannien att legalisera läkarassisterat självmord.
18 augusti 2014
Thailand planerar ny lagstiftning som skall förbjuda surrogatbarn att lämna landet. Regeringens beslut kommer i kölvattnet av den övergivna pojken Gammy, som föddes av en thailändsk surrogatmamma och har Downs syndrom.
18 augusti 2014
En domare har nu kommit fram till ett beslut i en vårdnadstvist om ivf-tvillingar mellan den biologiska och den genetiska mamman, genom att tilldela barnen till den biologiska mamman, dvs. kvinnan som födde barnen.
18 juni 2014
I Kanada har Quebec blivit den första provinsen som legaliserar dödshjälp. Lagförslaget klubbades nyligen igenom i nationalförsamlingen med röstsiffrorna 94 mot 22.
18 juni 2014
I Storbritannien visar en utredning av aborter av ofödda barn med Downs syndrom att hälften av aborterna inte registreras.
18 juni 2014
Melinda Gates meddelade i början av månaden att hennes och makens internationella stiftelse för familjeplanering och fattigdomsbekämpning, Bill & Melinda Gatesstiftelsen, har beslutat att inte finansiera aborter.
18 juni 2014
Efter påtryckningar från FN kommer Chile att ändra sin lagstiftning och överge landets försvar för människoliv från befruktningen genom att acceptera att abort legaliseras under vissa omständigheter.
12 juni 2014
Styrelsen för medborgarinitiativet En av oss uttrycker i ett pressmeddelande sin upprördhet över EU-kommissionens beslut att inte vilja ge någon uppföljning till medborgarinitiativets lagförslag och meddelar att man bildar en ny sammanslutning som kommer att fortsä...
12 juni 2014
I en kontroversiell artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics försvarar tre israeliska bioetiker begränsad användning av organtransplantationer från hivpositiva.
12 juni 2014
Män och kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling drabbas med hög sannolikhet av stress. Många blir överväldigade av en rad existentiella frågor, som kan vara svåra att hantera ensam, säger danska experter.
9 juni 2014
En undersökning bland amerikanska läkare visar att många skulle avstå från livsuppehållande behandling och högintensiv vård om de själva skulle bli terminalt sjuka, trots att de förespråkar den för sina patienter.
3 juni 2014
En av världens mest framstående vetenskapstidskrifter, Nature, stödjer legalisering av embryon med tre föräldrar för att bekämpa mitokondriella sjukdomar.
3 juni 2014
I Belgien ökade antalet fall av dödshjälp med nästan en tredjedel 2013 jämfört med föregående år; i genomsnitt dog fem personer genom dödshjälp varje dag.
3 juni 2014
EU-kommissionen meddelade förra veckan att de inte kommer lägga fram ett lagförslag i enlighet med förslaget från medborgarinitiativet En av oss, som hade fått stöd av drygt 1,7 miljoner EU-medborgare.
27 maj 2014
En fransk neurobiolog menar att även om forskningen på embryonala stamceller är jämförelsevis billig kostar den mänskliga liv och har de senaste tjugo åren inte visat någon framgång.
27 maj 2014
Behovet av donerade organ, särskilt njurar, är större än utbudet, vilket leder till att allt fler själva börjar leta efter donatorer, ofta med hjälp av sociala medier.
22 maj 2014
Den schweiziska dödshjälpsorganisationen Exit vill skingra tabun kring självmord bland äldre och menar att även friska äldre människor bör få begå assisterat självmord utan läkarintyg.
21 maj 2014
Det amerikanska företaget IntelliGender säljer sedan fem år ett test via Internet, som mäter hormoner i mammans urin och  redan i tionde graviditetsveckan visar om det ofödda barnet är en pojke eller flicka. Danska politiker vill nu förbjuda testet för a...
20 maj 2014
Att ensamstående kvinnor skall få rätt till assisterad befruktning föreslås i ett utredningsförslag, som överlämnades till regeringen i fredags.
20 maj 2014
I Australien planerar hälsominister Jillian Skinner ett statligt register över spermadonatorer, så att barn kan leta efter information om sin biologiska pappa. Fertilitetskliniker kommer att tvingas lämna över gammal information om anonyma donatorer.
20 maj 2014
Från Danmark kom nyheten förra veckan att ett danskt företag erbjuder resor till Cypern för att där kunna välja barnets kön vid fertilitetsbehandling. I Danmark är detta endast tillåtet för att undvika allvarliga, ärftliga, könsbundna sju...
16 maj 2014

Spaniens regeringschef Mariano Rajoy har ännu inte lyckats driva igenom en ny abortlagstiftning men säger att han är öppen för att debattera det nuvarande lagförslaget och vill komma fram till något ”rimligt”.

14 maj 2014
Den bioetiska kommittén i Europarådet presenterade nyligen en guide för beslut för behandling vid livets slut.
14 maj 2014
I Storbritannien ökar antalet kvinnor över 40 som gör abort eftersom de felaktigt tror att de inte är fertila längre, visar officiell statistik.
14 maj 2014
Den illegala organhandeln sker i första hand på bekostnad av fattigare länder med organ som säljs till sjukhus eller patienter från rikare länder. I Wien pågår nu FN:s årliga konferens för brottsbekämpning, som bland annat belyser den inter...
12 maj 2014
I Belgien har ännu ett officiellt klagomål lämnats in mot Wim Distelmans, ordförande i den kommitté som reglerar dödshjälp, angående en kvinna som fått dödshjälp mot depression.
12 maj 2014
Den brittiska ivf-experten professor Lord Robert Winston varnar för att utvecklingen inom ivf går mot genetisk selektion.
12 maj 2014
Den mexikanska organisationen TAD (Think, Action, Development), som arbetar med bioetiska frågor, menar att legaliseringen av abort i Mexico City 2007 inte har inneburit någon verklig förbättring för stadens kvinnor.
7 maj 2014
Surrogatmoderskapsförespråkare hävdar ofta att kvinnor i utvecklingsländer drar nytta av systemet, eftersom de tjänar en årslön genom en enda graviditet. Den amerikanska barnläkaren Jonathan W. Knoche har undersökt omfattning, hälsorisker och etik ...
7 maj 2014
En av de större ägarna av abortkliniker i Storbritannien, Marie Stopes, har i en undersökning av sin abortverksamhet visat att mer än hälften av de unga kvinnor som gör abort använt preventivmedel när de blev gravida. Samtidigt gör en av fyra upprepade ab...
7 maj 2014
I Berlin har nästan 50 nyfödda lämnats på särskilda uppsamlingsställen, babyluckor, de senaste åren och stadens sjukvårdsförvaltning har beslutat att fortsätta verksamheten.
6 maj 2014
En dansk kvinna har klagat hos patientombudsmannen efter att ha blivit mamma trots att ha försökt göra abort, ett klagomål som är problematiskt, anser docent i etik och moralfilosofi.
5 maj 2014
Norges hälsominister Bent Høie tar tillbaka ett förslag om samvetsfrihet för allmänläkare efter stora protester.
5 maj 2014
Internetsidan ”The Abortion Survivors Network” är en mötesplats för människor från hela världen, som överlevt en abort. Där möts de, som egentligen inte borde ha kommit till världen, och visar konkret att abort handlar om människoli...
5 maj 2014
En mindre studie på 220 kvinnor i den indiska staden Aurangabad visar att riskfaktorn för att utveckla bröstcancer ökar markant med antalet aborter.
5 maj 2014
Enligt två studier i tidskriften The Lancet har barn- och mödradödligheten minskat i de flesta länder runt om i världen sedan 1990, vilket enligt experter beror på politiska förändringar, ökade resurser till vården, bättre hälsovår...
29 april 2014
Brittisk sjukvårdpersonal som söker medlemskap i sammanslutningen The Faculty of Sexual and Reproductive Health – en del av läkarsällskapet för obstetriker och gynekologer – men har moraliska betänkligheter mot aborterande preventivmedel får, enligt n...
28 april 2014
Ett amerikanskt företag, GenePeeks, som marknadsför en metod för dna-analys av virtuella embryon för att göra det lättare att välja ”rätt” spermadonator, startar inom kort sin verksamhet på två fertilitetskliniker i USA och hoppas kunna...
28 april 2014
I Danmark görs ca 7 000 aborter varje år och vid en av 500 lyckas läkaren inte få ut fostret. Enligt Øjvind Lidegaard, professor och överläkare vid Rikshospitalets gynekologiska avdelning, överlever därför runt 14 foster en abort varje år. ...
28 april 2014
Även om dödshjälp är lagligt i Nederländerna vägrar några nederländska apotekare att tillhandahålla de dödliga läkemedlen.
24 april 2014
Under det pågående parlamentsvalet i Indien, med mer än 800 miljoner väljare, uppmanas de viktigaste politiska partiernas kandidater att driva igenom lagstiftning för att reglera landets växande kommersiella surrogatmoderskapsmarknad.
23 april 2014
En liten men växande grupp kvinnor använder surrogatmammor av sociala skäl snarare än medicinska.
23 april 2014
Forskare i USA har för första gången klonat celler från vuxna människor, en 35-åring och en 75-åring, till ett tidigt, embryonalt stadium, och sedan skapat vävnad från embryona med samma dna-profil som celldonatorerna.
22 april 2014
En dansk opinionsundersökning bekräftar att allmänhetens fördomar mot unga mammor har lite att göra med verkligheten.
10 april 2014
I dag torsdag hölls en hearing i EU-parlamentet om medborgarinitiativet En av oss. Tonen var understundom mycket hätsk bland de EU-parlamentariker, som är motståndare till initiativets förslag, och det var tydligt att uppfattningarna bland parlamentarikerna går vitt i...
9 april 2014
En 89-årig brittisk kvinna fick nyligen tillgång till assisterat självmord vid den schweiziska självmordskliniken Dignitas på grund av att hon inte längre ville leva i den digitala tidsåldern.
7 april 2014
En ny dokumentärfilm ser på den organiserade verksamheten med kommersiellt surrogatmoderskap i Indien genom ögonen på en surrogatmamma i Delhi.
7 april 2014
Från rubriker om "paradigmskifte" till "slarvigt och oansvarigt" två månader senare – så snabbt har omdömet om japanska forskningsresultat om att förvandla adulta celler till embryo- liknande stamceller skiftat. Facktidskriften New Scientis...
7 april 2014
Den brittiska myndigheten The Human Fertility and Embryology Authority (HFEA) rapporterar att rekordmånga lesbiska par blir föräldrar genom fertilitetsbehandling i Storbritannien. Antalet ökade med mer än en tredjedel under 2012.
2 april 2014
Den schweiziska dödshjälpsorganisationen Exit rapporterar för 2013 en ökning av antalet assisterade självmord med 25 procent jämfört med föregående år.
1 april 2014
I Danmark lanserades nyligen en webbsida med 36 filmer där föräldrar berättar om sina livsval: att behålla sitt barn med Downs syndrom eller att göra abort.
1 april 2014
En FN-resolution om hiv och aids bland kvinnor och flickor som nyligen förhandlades fram av FN:s kvinnokommission orsakade stor oenighet, då länder utanför Afrika inte kunde gå med på att uppskjuten sexdebut skulle stå med som ett sätt för flickor och...
1 april 2014
I Danmark köpte flera tusen personer förra året ett faderskapstest från privata företag för att få svar om vem som är biologisk pappa till ett barn. Företagen erbjuder nu även faderskapstest på foster, så att kvinnor från slutet ...
1 april 2014
I Storbritannien rapporterar hälsoministern om den markanta ökningen av äldre mammor, vilket sätter press på vården då äldre mammor och deras barn kräver mer vård.
27 mars 2014
I Storbritannien lanseras nya riktlinjer, som uppmanar till att alla under 25 år skall kunna få tillgång till gratis preventivmedel, inklusive p-piller, spiral och kondom på skolor, universitet och ungdomsklubbar, för att sänka det stora antalet oönskade ton&ar...
27 mars 2014
I Danmark måste patienter med amyotrofisk lateral skleros, ALS, för att få respirator göra ett avtal med läkaren om att senare avsluta respiratorbehandlingen när de inte längre kan kommunicera. Kritiker menar att det är ett oetiskt ultimatum patienterna uts&...
24 mars 2014
I USA och Storbritannien överväger statliga myndigheter legalisering av embryon med "tre föräldrar". Ett flertal forskare och bioetiker har nu uttryckt oro för metodens konsekvenser.
24 mars 2014
I Storbritannien uppmanar barnläkare regeringen att tillåta hjärndöda spädbarn att donera organ, vilket i dag är förbjudet.
19 mars 2014
I Storbritannien visar en ny opinionsundersökning en kraftig opposition mot ett regeringsförslag om att läkarsamtal före abort inte längre skall vara obligatoriskt.
19 mars 2014
I den kinesiska staden Guangzhou stängdes i veckan en babylucka, eftersom antalet överlämnade barn hade blivit för stort. Det är främst sjuka och funktionshindrade barn som överges.
19 mars 2014
EU-domstolen i Luxemburg fastslog denna vecka att kvinnor, som har fått barn med hjälp av en surrogatmamma inte har rätt till mammaledighet. Domstolen ger däremot medlemsländerna frihet att införa generösare regler.
17 mars 2014
Hotet mot svaga äldre och funktionshindrade från anhöriga, som frestas att bli av med dem med hjälp av dödshjälp, har ökat "dramatiskt" i spåren av den ekonomiska nedgången, hävdar en av Storbritanniens mest framstående handikappak...
17 mars 2014
Socialstyrelsen samlar sedan en tid åter in abortstatistik efter ett tillfälligt stopp, och publicerar statistiken över aborter som utförts 2012.
17 mars 2014
Rekordmånga brittiska barn föds nu av en surrogatmamma. Men trots att altruistiskt surrogatmoderskap är tillåtet i landet ökar antalet britter som använder sig av en surrogatmamma utomlands.
11 mars 2014
Amnesty International, en organisation som ursprungligen grundades för att försvara dem som dömts för politiska brott och för att bekämpa brott mot mänskliga rättigheter, lanserade nyligen en ny kampanj för bland annat tillgång till abort.
11 mars 2014
International Planned Parenthood Federation (IPPF) har vunnit en seger mot italienska läkares möjlighet till samvetsfrihet i Europarådet. Rådets kommitté för sociala rättigheter röstade nyligen för att upprätthålla IPPF:s klagomål mot...
11 mars 2014
Den kända indiska läkaren och affärskvinnan Nayna Patel planerar att bygga världens största klinik med 110 platser för fertilitetsbehandling och surrogatmoderskap.
11 mars 2014
Enligt en ny studie från belgiska forskare har förespråkare för familjeplanering och abort hindrat resurser att användas till att sänka den globala mödradödligheten.
10 mars 2014
I USA föddes häromåret en liten flicka med hiv och behandlades omedelbart. Sedan elva månader är hon nu utan virus, vilket läkare från Los Angeles meddelade förra veckan på en konferens i Boston.
10 mars 2014
Antalet personer som fått hjälp att begå självmord på den schweiziska kliniken Dignitas har mer än fördubblats sedan 2007. Från de nordiska länderna kommer flest från Sverige.
10 mars 2014
Danska forskare har för första gången grundlig undersökt vad det kostar att bli gravid med fertilitetsbehandling.
6 mars 2014
I veckan kom nyheten att man för första gången inplanterat ett embryo i en donerad livmoder vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Samtidigt spekulerar man bl.a. i Danmark huruvida vetenskapen snart möjliggör att foster kan växa i konstgjord miljö ...
6 mars 2014
En läkare i Italien har uppnått stora framgångar med att hjälpa par bli gravida genom att undersöka deras allmänna hälsa och behandla bakomliggande orsaker till infertilitet, utan assisterad reproduktionsteknik.
6 mars 2014
Det har framkommit att en 80-årig italiensk kvinna rest till en självmordsklinik i Schweiz för att begå assisterat självmord, eftersom hon "tyngdes av åldrandet och den oundvikliga förlusten av sitt goda utseende, som hon var stolt över".
6 mars 2014
I Indien där surrogatmoderskap är en blomstrande industri, kan studenter, unga akademiker och mammor i behov av pengar donera sina ägg. I avsaknad av lagstiftning tänjer man på riktlinjer och rekommendationer och riskerar kvinnors hälsa vilket lett till dödsfall p...
4 mars 2014
När danska kvinnor idag gör abort efter graviditetsvecka 12, är det oftast av helt andra skäl än tidigare. För 25 år gjordes abort för att kvinnan bedömdes vara för ung, idag görs mer än hälften av alla aborter efter vecka 12 vecka p&...
3 mars 2014
Belgiens kung Philippe undertecknade i söndags den nya lag som tillåter dödshjälp för minderåriga.
3 mars 2014
År 2012 föddes endast 49 barn med Downs syndrom i Norge. Antalet har inte varit så lågt sedan statistiken påbörjades.
3 mars 2014
Det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration undersöker nu möjligheten att tillåta embryon med "tre föräldrar" för att bekämpa vissa mitokondriella sjukdomar. Samtidigt lanserar den brittiska regeringen ett samråd om hur man s...
27 februari 2014
Enligt den amerikanska läkarföreningen Society for Assisted Reproductive Technology blev ca 1,7 procent av alla barn som föddes i USA 2012 till i laboratorier. Den överväldigande majoriteten av provrörsbarnen klarade sig dock inte hela vägen till förlossningen...
27 februari 2014
Medborgarinitiativet En av oss har gått igenom ännu en fas, och de olika ländernas myndigheter har nu bekräftat underskrifterna. Av 1,9 miljoner insamlade signaturer godkändes dryga 1,7 miljoner. Nästa steg är att inom kort presentera initiativets krav för Eu...
27 februari 2014
Den irländska tidningen The Irish Times meddelade i en ledare nyligen att den inte längre kommer att använda termen "pro-life" för att beskriva dem som är emot landets legalisering av abort.
27 februari 2014
Efter samråd med medlemmarna har den brittiska läkarföreningen för allmänläkare beslutat att fortsatt vara mot läkarassisterat självmord och dödshjälp.
27 februari 2014
En undersökning bland 1 301 personer som begått assisterat självmord i Schweiz visar att majoriteten var ensamstående, högutbildade kvinnor, bosatta i städer.
13 februari 2014
Idag röstade Belgiens andrakammare för att tillåta dödshjälp för minderåriga. 86 ledamöter röstade för och 44 emot medan 12 avstod. Landet blir därmed det första i världen som inte har någon åldersgräns för d&ou...
13 februari 2014
För åtta år sedan erkände den då omtalade koreanska kloningsforskaren Hwang Woo-suk att han hade förfalskat studier om kloning av mänskliga embryonala stamceller. En cellinje från hans dåvarande forskning, som han nu har fått patent för i ...
12 februari 2014
Med hjälp av in vitro-fertilisering har cirka fem procent av alla par som lider av barnlöshet kunnat bli föräldrar. En grupp forskare har granskat studier av kvinnor som genomgått ivf och av barn som kommit till genom ivf, och konstaterar att ivf överanvänds utan ...
12 februari 2014
Ordföranden i Det Etiske Råd i Danmark föreslår en tvådelad abortgräns för att även kvinnor som senare in i graviditeten får besked om fosteravvikelser skall kunna få tillgång till helt fri abort. Förslaget kritiseras dock för at...
12 februari 2014
I Danmark har man börjat tillämpa ett blodprov som redan tidigt under graviditeten med 99,9 procents säkerhet kan upptäcka kromosomavvikelser som Downs syndrom samt fastställa barnets kön. Danska läkare beklagar att provet än så länge endast erbjuds...
11 februari 2014
Uppgifter från Storbritanniens största kedja av abortkliniker, British Pregnancy Advisory Service (BPAS), visar att två av tre kvinnor, som gör abort, använt preventivmedel när de blev gravida.
10 februari 2014
I Sverige och Norge föds tre gånger fler barn med Downs syndrom än i Danmark på grund av landets systematiska och utbredda fosterdiagnostik. Det har lett till att danska familjer med barn som har Downs känner sig diskriminerade, och några har valt att flytta till Nor...
6 februari 2014
Enligt en ny studie från amerikanska Guttmacher Institute hade antalet aborter i USA 2011 sjunkit till den lägsta nivån på mer än trettio år.
6 februari 2014
Nyhetstjänsten BioEdge rapporterar om en kvinna i Spanien som 2012 fick ett skadestånd på nästan två miljoner kronor efter en selektiv abort, eftersom gynekologen aborterade fel tvilling.
5 februari 2014
En aktuell studie i facktidskriften Journal of Medical Ethics pekar på att dödshjälp i Belgien inte alltid är efterfrågat av patienten, och ett flertal läkares kunskap om bruket av palliativ sedering är bristfällig.
5 februari 2014
En nätundersökning bland 1 000 kvinnor i åldrarna 18-40 år från hela USA, visar att de vet lite gällande grundläggande fakta om sex, fertilitet, graviditet och sin egen reproduktiva hälsa.
5 februari 2014
I Ryssland vill regeringen förbättra de låga födelsetalen genom att inrätta krisgraviditetscentra för att ge kvinnor alternativ till abort.
3 februari 2014
I ett nytt förslag från danska Sundhedsstyrelsen förslås möjligheten att hålla svårt skadade vid liv tills anhöriga har bestämt huruvida de vill donera den döendes organ. Förslaget kritiseras med hänsyn till de anhörigas känsl...
29 januari 2014
Socialstyrelsen kommer inom kort att åter hämta in abortuppgifter för statistik, och kommer att använda en ny metod för att undvika att kvinnor kan identifieras, även om det kan få konsekvenser för vissa forskningsprojekt, skriver Expressen och Svenska Dagbl...
29 januari 2014
I den amerikanska delstaten Texas har ett sjukhus, efter ett domstolsbeslut, stängt av respiratorn på en hjärndöd, gravid kvinna.
28 januari 2014
I höstas rapporterade världens media att Kina skulle lätta på ettbarnspolitiken. Det var förhastade slutsatser av media i väst, som försvårar ansträngningarna att stoppa tvångsaborter, kritiserar kvinnoaktivisten Reggie Littlejohn.
28 januari 2014
Antalet medicinska aborter har skjutit i höjden, visar uppgifter från den danska databasen Tigrab. På bara tio år har andelen medicinska aborter i Danmark ökat från 23 till 62 procent, trots att metoden kan få dramatiska konsekvenser, varnar en docent i folkh&...
28 januari 2014
Den franska nationalförsamlingen röstade förra veckan för att ta bort en begränsning om att abort endast är tillåtet i nödsituationer.
28 januari 2014
I Storbritannien föreslår regeringen en lättnad av abortlagen genom att ta bort kravet att kvinnan måste konsultera två läkare före abort, rapporterar den brittiska tidningen The Daily Telegraph.
27 januari 2014
En årlig opinionsundersökning, som görs i december på uppdrag av den katolska välgörenhetsorganisationen Knights of Columbus, visar att en växande majoritet i USA inte är nöjda med gällande abortlagstiftning och att allt fler vill se abortlagen beg...
23 januari 2014
Under våren kommer 200 blodgivare i Finland att erbjudas möjlighet till frivillig genetisk testning, rapporterar Yle, det finska public-service bolaget. 
22 januari 2014
Den brittiska tidningen The Daily Mail skriver om en kvinnas upplevelser som surrogatmamma: upprepade missfall, oenighet över pengar och bittra besvikelser.
22 januari 2014
I Danmark konstaterar sjukvårdsministern samt en ledamot i Det Etiske Råd att det flesta skjuter beslut om huruvida de vill ha livsuppehållande behandling framför sig, istället för att meddela sin vilja genom ett livslutsdirektiv.
20 januari 2014
Den brittiska tidningen The Independent skriver att statistik från 2011 tyder på att selektiva aborter av flickfoster innebär att det saknas mellan 1 400 och 4 700 flickor i familjer i England och Wales med ursprung i Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Indien, Kina och Nepal.
20 januari 2014
Den schweiziska dödshjälpsorganisationen Dignitas noterar en markant ökning av antalet assisterade självmord i organisationens regi.
16 januari 2014
I Danmark rekommenderar ledamöter i Det Etiske Råd och ledande läkare att donation av befruktade ägg bör tillåtas, eftersom de menar att det är oetiskt att tusentals befruktade ägg förstörs varje år.
15 januari 2014
Totalt nio kvinnor har nu fått transplanterade livmödrar som donerats av anhöriga genom operationer vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och kommer inom kort, enligt ansvariga läkare, att försöka bli gravida.
15 januari 2014
Vid genetisk screening av nyfödda skapas en karta över barnets arvsmassa för att identifiera sjukdomar som skulle kunna utvecklas under barndomen eller senare i livet. Screeningsmetoden finns redan men är dyr, och eventuella genetiska orsaker till många sjukdomar är fo...
14 januari 2014
Påven Franciskus förklarade på måndagen i sitt nyårstal till den diplomatiska kåren att dödandet av ofödda barn innebär en allvarlig kränkning av den mänskliga värdigheten och framhöll att det är ”skrämmande”...
14 januari 2014
Den tyska förbundsdagen planerar en ny lag, som skall förbjuda all organiserad dödshjälp. 
14 januari 2014
FN:s befolkningsfond UNFPA kritiseras för en kontroversiell rapport som hävdar att den afrikanska befolkningen i Kenya är för stor och växer för snabbt. För att hantera "utmaningen" krävs ökade insatser inom "familjeplanering" och &quo...
13 januari 2014
På en fertilitetsklinik i USA har 9 000 barn ”designats” genom att man valt bort gener som orsakar sjukdomar, eller valt barnets kön samt hår- eller ögonfärg. Den norske etikprofessorn Berge Solberg tror inte att nordeuropeiska fertilitetskliniker kommer att er...
13 januari 2014
Enligt danska Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse och flera av landets fertilitetsläkare är vissa kvinnors barnlängtan så stor att de ljuger om hur länge de har försökt få barn, för att snabbare få tillgång till fertilitetsbehandl...
8 januari 2014
Högsta domstolen i Norge har slagit fast att en kvinna, som nekats fostervattenprov och därefter födde ett barn med Downs syndrom, inte har rätt till ekonomisk ersättning.
8 januari 2014
Aktuell statistik från danska Sundhedsstyrelsen visar att antalet sena aborter ökade under 2012.
8 januari 2014
Huruvida mänskliga embryon är egendom eller har egna rättigheter är en fråga som för närvarande behandlas av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.
8 januari 2014
Ytterligare en studie pekar på att abort ökar risken för bröstcancer: en jämförelse mellan indiska kvinnor, som visar ett starkt samband mellan reproduktiva faktorer och bröstcancer.
7 januari 2014
I USA:s delstat Washington har ett par, vars son föddes med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, tilldelats 50 miljoner dollar i skadestånd, eftersom vårdcentralen och laboratoriet inte hanterat gentestet på det ofödda barnet korrekt.