Nyheter 2015


16 december 2015
Den 12 november avgjorde Jönköpings tingsrätt det omskrivna fallet om rätten till samvetsfrihet i vården. Som en del av domen beslöts det att målsägande Ellinor Grimmark ska betala motpartens rättegångskostnader, och nu påbörjas en insa...
15 december 2015
Jérôme-Lejeune-stiftelsen, som arbetar med forskning kring Downs syndrom samt vård och opinionsbildning, kommer nu även att stödja forskning och studier om Downs syndrom och bioetik i Spanien, för att främja bättre vård för berörda.
15 december 2015
På hemresan efter sitt besök i Afrika i slutet av november höll påven Franciskus som brukligt en presskonferens, där han bl.a. kommenterade en fråga om användning av kondomer för att förhindra spridning av hiv och aids.
14 december 2015
I Belgien har en grupp med bl.a. psykiatriker, psykologer, filosofer, läkare och apotekare publicerat ett öppet brev i den flamländska tidningen De Morgen, där de uppmanar regeringen att ta bort möjligheten till dödshjälp på grund av psykiskt lidande.
10 december 2015
En europeisk namninsamling för att uppmana Europarådet att verka för ett förbud av surrogatmoderskap har nu uppnått över 100 000 underskrifter.
7 december 2015
Genetisk modifiering med en ny metod – CRISPR – verkar redan så lovande att en internationell kongress med amerikanska, brittiska och kinesiska forskare hölls i Washington förra veckan för att diskutera hur man ska reglera verksamheten. Deltagarna kunde dock inte ena...
7 december 2015
Kinas beslut att avskaffa ettbarnspolitiken har inte bara gjort många par glada utan även glatt ivf-kliniker, även utanför Kina. Affärerna blomstrar, eftersom många par är angelägna att få en pojke.
7 december 2015
Den amerikanska senaten röstade i början av månaden för ett lagförslag som skall stoppa statligt bidrag till organisationen Planned Parenthood, i kölvattnet av sommarens skandal när det framkom att organisationen sålt fosterdelar till forskning. Vita huset h...
7 december 2015
Högsta domstolen i Belfast fastslog förra veckan att Nordirlands nuvarande abortlag strider mot mänskliga rättigheter. Domslutet kritiseras för sin ton mot funktionshindrade och för att inte ta hänsyn till det ofödda barnet.
7 december 2015
Trots framgångar i kampen mot immunbristsjukdomen aids är det fortfarande världens näst vanligaste dödsorsak bland tonåringar. I Afrika är aids den ledande dödsorsaken i åldersgruppen 10-19 år, rapporterade den tyska stiftelsen Weltbevölkeru...
2 december 2015
I Nederländerna, där dödshjälp är tillåten sedan 2002, arbetar nu dödshjälpsförespråkare för att den nederländska läkarföreningen skall godkänna läkemedel som gör det möjligt för människor att sj&au...
2 december 2015
Enligt den kinesiska organdonationskommittén räknar man i år med mer än 2 500 organdonatorer, men bara en liten del av deras organ används, rapporterar tidningen Beijing Youth Daily.
2 december 2015
De senaste 25 åren har mödradödligheten minskat kraftigt, enligt WHO:s nya rapport "Maternal Mortality 1990-2015".
1 december 2015
Från Danmark kommer regelbundet rapporter om att en stor majoritet av barnen med Downs syndrom aborteras. I den danska tidningen Kristeligt Dagblad berättar en mamma om hur det var att få en dotter med Downs för åtta år sedan.
23 november 2015
En domstol i Storbritannien har gett tillstånd för att avsluta livsuppehållande åtgärder för en kvinna med Multipel skleros (MS).
23 november 2015
I en kolumn i danska Kristeligt Dagblad anklagas läkare och gynekologer för att pressa blivande föräldrar till att välja abort efter riskbedömning för Downs syndrom, ofta utan ett säkert, diagnostiskt test.
23 november 2015
USA:s högsta domstol har accepterat ett mål där abortkliniker utmanar delar av abortlagen i delstaten Texas, som kräver att abortkliniker måste leva upp till rigorösa säkerhetsbestämmelser.
23 november 2015
En nyligen publicerad dokumentär om en deprimerad 24-årig belgisk kvinna, som i somras fick sin ansökan om assisterat självmord godkänd, slutar överraskande med att hon i sista minuten beslutar sig för att leva.
23 november 2015
Inom ramen för en större kampanj för abort publicerar Amnesty International ett brev med 838 underskrifter från läkare i 44 olika länder för att förmå Irland och El Salvador att legalisera abort.
17 november 2015
Från flera håll kritiseras den nyligen antagna tyska lagstiftningen, som förbjuder kommersiell och upprepad hjälp till självmord. Kritiken riktar sig mot lagens ordalydelse om assisterat självmord.
17 november 2015
Den brittiska tidningen The Daily Telegraph rapporterar om en kvinna som ångrar sin äggdonation i utbyte mot gratis fertilitetsbehandling. Medan hennes egen fertilitetsbehandling misslyckades, resulterade hennes donerade ägg i ett barn.
17 november 2015
Efter att ett fall av dödshjälp för första gången har rapporterats till åklagare, ifrågasätts nu den belgiska dödshjälpslagstiftningen.
17 november 2015
Sedan den ekonomiska krisen började i Grekland har antalet aborter ökat med 50 procent och andelen missfall fördubblats från två till fyra procent av alla förlossningar. Det föds nu 30 procent färre barn än före krisen, enligt den tyska nyhetstj&au...
17 november 2015
I Pakistan har preimplantatorisk screening för att välja barnets kön blivit en lukrativ affär för fertilitetsklinikerna.
17 november 2015
Läkare i Nederländerna, som är vana att erbjuda dödshjälp till sjuka patienter, möter ofta en annan inställning hos invandrare med olika trostillhörigheter.
10 november 2015
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg meddelar i ett pressmeddelande att de föreslagit Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att livmodertransplantation ska kunna utgöra ett alternativ till assisterad befruktning och ingå i det allm...
9 november 2015
Den indiska regeringen har infört ny lagstiftning, som förbjuder utlänningar att anlita indiska kvinnor som surrogatmammor.
9 november 2015
Den tyska förbundsdagen röstade förra veckan för ett lagförslag som förbjuder kommersiell och upprepad hjälp till självmord.
9 november 2015
Den internationella marknaden för surrogatmoderskap har visat sig vara motståndskraftig. Efter att Indien, Nepal och Thailand har förbjudit internationella kunder att använda lokala surrogatmammor, flyttar kliniker och förmedlare nu verksamheten till Kambodja.
4 november 2015
Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerade nyligen en ny rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, som används för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21.
3 november 2015
Den franske läkaren Nicholas Bonnemaison har åtalats för att ha dödat sju äldre patienter under 2010 och 2011. Han friades på alla punkter i första instans, men åklagarna överklagade, och han har nu befunnits skyldig för ett dödsfall, fö...
3 november 2015
Den belgiska läkaren Marc Van Hoey, ledande förespråkare för läkarassisterat självmord i Belgien, kan komma att åtalas för att ha gett en äldre kvinna dödshjälp pga. depression.
3 november 2015
Förra veckan tillkännagav den kinesiska regeringen att den ersätter ettbarnspolitiken med tvåbarnspolitik. Det ändrar dock inte förhållandena för de "illegala" barn, som fötts som andra barn och som befinner sig i ett rättsligt tomrum.
3 november 2015
Australiens främsta förespråkare av assisterat självmord och dödshjälp, läkaren Philip Nitschke, har gått med på att sluta propagera för dödshjälp i utbyte mot att han får behålla sin läkarlegitimation.
3 november 2015
En domare i Londons högsta domstol har beslutat att två systrar som blivit till genom spermadonation måste ha kontakt med deras homosexuelle far och hans partner.
3 november 2015
En kommissionen för att övervaka den då nya dödshjälpslagstiftningen inrättades i Belgien 2002. Den består av 16 ledamöter, varav åtta läkare (fyra måste vara professorer), samt 16 suppleanter. Av de totalt 32 platserna är dock sju vaka...
23 oktober 2015
Respekts råd har i år beslutat att donera 231 700 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond donerat över 2,7 miljoner kronor sedan 2002 till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
22 oktober 2015
Nya siffror om konsekvensen av den utbredda fosterdiagnostiken i Danmark har presenterats i dagarna. Samtidigt visar en undersökning att majoriteten av danskarna är positiva till utvecklingen, som, om den fortsätter, leder till att inga fler barn med Downs kommer att födas i Danm...
21 oktober 2015
I Vietnam lanserades i helgen en kampanj mot abort på flickor, bl.a. med hjälp av strängare regler för abort. Också i Nepal har fri abort haft konsekvens för antalet födda flickor.
19 oktober 2015
En grupp inom UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, bestående av vetenskapsmän, filosofer, jurister och ministrar, har krävt ett tillfälligt förbud mot genetisk modifiering av mänskliga könsceller och efterlyser en bred offentlig deb...
19 oktober 2015
Den amerikanska organisationen Planned Parenthood har meddelat att man inte längre kommer att acceptera någon form av ersättning för fostervävnad, i ett öppet brev till den amerikanska hälsomyndigheten, National Institutes of Health, från ordföranden Ce...
19 oktober 2015
I den amerikanska delstaten Idaho har en surrogatmamma, som var gravid med tvillingar åt ett spanskt par, avlidit pga. graviditetsrelaterade komplikationer.
14 oktober 2015
Den nya fosterdiagnostiken med ett blodprov på mamman, som nu erbjuds på privata kliniker i allt högre grad, har lett till att det blivit lättare att screena foster för kromosomavvikelser med mindre allvarliga konsekvenser. Nu ifrågasätts möjligheten fö...
13 oktober 2015
I en debattartikel i Aftonbladet går biskop Anders Arborelius tillsammans med den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen och ett 90-tal andra ledare och representanter från en mängd kyrkor och samfund ut till stöd för rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal. ...
13 oktober 2015
Efter att en liten grupp kvinnor i Sverige – för första gången i världen – fött barn som de burit i en donerad livmoder, planerar man inom kort även i Storbritannien att påbörja kliniska försök med kvinnor, som ska få en donerad l...
13 oktober 2015
Antalet fall av dödshjälp och läkarassisterade självmord i Nederländerna fortsätter att stiga, enligt officiella siffror, som visar att ökningen var tioprocentig under 2014.
12 oktober 2015
Lugna toner av Mozart och Bach såväl som rockigare musik av Queen gör att foster, så unga som 16 veckor, reagerar på musik i livmodern, visar en ny undersökning. Det är tio veckor tidigare än man tidigare trott.
12 oktober 2015
I Spanien har en 12-årig flicka, som led av en sällsynt, irreversibel neurologisk sjukdom, på föräldrarnas begäran fått närings- och vätsketillförsel inställd. Hon avled i slutet av förra veckan.
12 oktober 2015
Fransmannen Vincent Lambert, som befinner sig i ett minimalt responsivt tillstånd sedan en trafikolycka 2008, får hållas vid liv av behandlande läkare, fastslår en fransk domstol, som därmed dömer i motsats till tidigare instanser.
8 oktober 2015
I ett uttalande riktar de katolska biskoparna i Kalifornien skarp kritik mot delstatens nya lag som tillåter assisterat självmord. Biskoparna menar att lagen visar att delstatens folkvalda politiker sätter omtanken om de svagaste åt sidan. 
8 oktober 2015
I veckan publicerade författningsdomstolen i Polen ett beslut, som är avgörande för vårdanställdas rätt till samvetsfrihet.
7 oktober 2015
Trots 224 000 stödunderskrifter för rätten till vård för barn som överlever abort avslog presidiet för Europarådets parlamentariska församling förra veckan ansökan eftersom frågan anses vara politiskt olämplig.
5 oktober 2015
I Storbritannien rapporterar fertilitetskliniker att allt fler unga kvinnor, som aldrig har haft något sexuellt förhållande, efterfrågar assisterad befruktning.
28 september 2015
I november kommer den tyska förbundsdagen att rösta om fyra lagförslag gällande dödshjälp, varav tre går ut på att legalisera läkarassisterat självmord.
28 september 2015
De katolska biskoparna i Afrika uppmanar västvärlden att upphöra med det arbete, som de menar sprider en "dödens kultur" på deras kontinent. I ett gemensamt uttalande fördömer biskoparna i Afrika och Madagaskar program med skönskrivningarna "se...
28 september 2015
I sitt tal inför FN:s generalförsamling förra veckan klargjorde påven Franciskus sambandet mellan omsorg om miljön med omsorg om mänskligheten.
28 september 2015
I Australien är könsselektion av embryon inte tillåten varför det förekommer att australiensiska par reser till USA för könsselektiva ivf-behandlingar.
28 september 2015
I Nederländerna har anhöriga beslutat att lämna in ett klagomål mot en allmänläkare som vägrat godkänna dödshjälp för deras 19-åriga dotter.
23 september 2015
USA:s representanthus röstade förra veckan med 241 röster för och 187 mot ett moratorium för federal finansiering av organisationen Planned Parenthood, som hamnat i blåsväder efter att det avslöjats att organisationen sålt delar av aborterade foster. Le...
23 september 2015
Vid två tillfällen under sitt besök i Kuba i veckan talade påven Franciskus klarspråk mot abort och dödshjälp och kritiserade föraktet för mänskligt liv.
21 september 2015
FN:s befolkningsfond UNFPA manar den nigerianska regeringen att dra tillbaka sin reservation mot innehåll gällande "sexuell och reproduktiv hälsa" och "reproduktiva rättigheter" i FN:s nya utvecklingsplan, så att medborgare kan gynnas av policyn.
21 september 2015
Efter delstaterna Oregon, Washington, Montana och Vermont ser det ut som att även Kalifornien är på väg att legalisera läkarassisterat självmord. I början av månaden röstade senaten med 43 röster för och 34 mot ett lagförslag som till&ari...
21 september 2015
Att Kanadas högsta domstol ogiltigförklarade landets förbud mot läkarassisterat självmord i februari börjar påverka läkare, visar nya riktlinjer för Ontarios läkarförening. Föreningen har i tysthet utfärdat nya direktiv, enligt vilket...
21 september 2015
En amerikansk domstol har avvisat en stämning för s.k. "felaktig födelse" från ett samkönat vitt par, där den ena kvinnan inseminerades med spermier från en afroamerikansk donator.
17 september 2015
I Belgien har en frisk 85-årig kvinna fått dödshjälp pga. sorgen över sin dotters plötsliga bortgång.
16 september 2015
Efter fyra timmars debatt röstade de brittiska parlamentsledamöterna förra veckan med 330-118 mot ett lagförslag, som skulle tillåta läkare att hjälpa obotligt sjuka människor att begå självmord.
16 september 2015
Nepals högsta domstol har utfärdat ett moratorium, som omedelbart stoppar surrogatverksamhet för utländska beställare.
16 september 2015
Efter nästan två års debatt, har det spanska parlamentet antagit en skärpning av abortlagstiftningen. I överhuset i Madrid röstade förra veckan 145 senatorer för att förbjuda att minderåriga gör abort utan föräldrarnas samtycke. Tot...
9 september 2015
Enligt Socialstyrelsens statistik för 2014 sker aborter i Sverige allt tidigare i graviditeten och oftast genom på medicinsk väg, i över hälften av fallen i hemmet.
8 september 2015
Den amerikanska bioetikgruppen Witherspoon Council on Ethics and the Integrity of Science varnar för att det förekommer försök med kloning av människoembryon i amerikanska laboratorier, även om uppmärksamheten från media är liten. Gruppen manar till ett ...
8 september 2015
I en skrivelse till FN poängterar den Heliga stolen vikten av att formuleringen i FN:s nya globala utvecklingsmål "ingen lämnas kvar" skall gälla alla människor från befruktningen till den naturliga döden, och reserverar sig på sju punkter mot m&a...
8 september 2015
Två ledande brittiska palliativspecialister kritiserar läkares "okunnighet" i behandlingen av döende patienter. Grunderna för mänsklig omsorg glöms bort på grund av fixering vid ett "heroiskt krig mot sjukdomen" och patienternas andliga behov ...
2 september 2015
I Schweiz planerar en partiöverskridande kommitté en folkomröstning om en ny lag om reproduktiv medicin. Målet är att förhindra "utbredd godtycklig" tillämpning av preimplantatorisk diagnostik (PGD), dvs. genetisk diagnostik av mänskliga embryon, ...
31 augusti 2015
Enligt en ny studie från amerikanska Guttmacher Institute behöver sju miljoner kvinnor i utvecklingsländerna medicinsk behandling på grund av aborter varje år. Komplikationer efter abort orsakar också 8-15 procent av mödradödligheten i världen, enligt...
31 augusti 2015
Kina har utfärdat nya lagar för att reglera stamcellsforskning, för att komma åt oseriösa kliniker som erbjuder icke-fungerande behandlingar. De nya lagarna kritiseras för att sakna straffpåföljd.
27 augusti 2015
Att förbjuda en kvinna att donera sina överblivna embryon till medicinsk forskning strider inte mot respekten för hennes privatliv, fastslog Europadomstolens stora kammare i dag.
25 augusti 2015
I Spanien har högsta domstolen slagit fast att apotekare har rätt till samvetsfrihet och inte ska vara tvungna att sälja dagen-efter-piller.
24 augusti 2015
I den belgiska tidningen De Morgen berättar den unga kvinnan om sitt beslut att dö genom dödshjälp eftersom hon sedan barndomen är övertygad om att "livet inte är något för henne". Tre belgiska psykiatriker har nu godkänt kvinnans ansö...
24 augusti 2015
I Storbritannien har antalet ensamstående kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling mer än tredubblats på mindre än tio år. Vissa experter förklarar ökningen med att karriärkvinnor senarelägger familjebildning men ändå väljer att...
21 augusti 2015
Det var för två år sedan som Sverige anmäldes till Europarådets kommitté för sociala rättigheter av organisationerna Federationen för katolska familjeföreningar i Europa, (FAFCE) och svenska Provita och Kristna Läkare och Medicinstudenter (...
20 augusti 2015
Regeringen överlämnade i slutet av juni en proposition till riksdagen om att tillåta assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, vilket hittills inte varit möjligt i Sverige. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
19 augusti 2015
FN:s globala mål för de kommande 15 årens utveckling innehåller formuleringar som befaras kunna användas för att öka tillgången till abort i hela världen, varnar experter.
19 augusti 2015
Schweiz högsta domstol, med säte i Lausanne, tog nyligen upp ett fall där två homosexuella män fick barn med en surrogatmamma i Kalifornien. Domstolens beslut blev att schweizisk lag förbjuder all form för surrogatmoderskap, oavsett kvinnans civilstånd.
19 augusti 2015
I Nederländerna får läkare enligt de medicinska riktlinjer för dödshjälp till barn, som kallas Groningenprotokollet, ge spädbarn dödshjälp. Antalet rapporterade fall är på tillbakagång, vilket enligt en artikel i facktidskriften Journal ...
19 augusti 2015
Ett antal amerikanska delstater drar in sitt ekonomiska stöd till Planned Parenthood efter att det kommit fram att organisationen är engagerad i olaglig försäljning av kroppsdelar från aborterade foster.
16 juni 2015
En ledande forskare har publicerat svidande kritik mot konsekvensen av Belgiens dödshjälpslagstiftning i tidskriften Journal of Medical Ethics. Enligt rapporten är det tusentals patienter som varje år får dödshjälp av sin husläkare, trots att de aldrig bett ...
16 juni 2015
I Irland kritiseras Amnesty International för sitt engagemang mot landets abortlagstiftning. Kritiker menar att organisationen istället borde arbeta för bättre mödrahälsovård och mot överträdelser av mänskliga rättigheter.
15 juni 2015
Företaget Dansk Reklame Film har i dagarna vägrat att visa en kampanjfilm mot abort, som organisationen Retten til Liv ville visa på danska biografer. Det bör inte vara olagligt att ifrågasätta abort, anser en dansk genusforskare.
15 juni 2015
Schweiz röstade i söndags ja till att tillåta preimplantatorisk diagnostik (PGD) på mänskliga embryon med siffrorna 62 procent för och 38 procent emot.
15 juni 2015
Idag används alltför ofta dyra läkemedel, även om de bara förlänger patientens liv med några månader, varnar en dansk onkolog. Beslutsfattare bör ta tag i frågan om när det inte lönar sig att behandla, menar flera danska läkare.
15 juni 2015
I Belgien slår företrädare för den palliativa vården larm: efterfrågan på palliativ vård ökar stadigt men kan inte tillgodoses.
10 juni 2015
Europaparlamentet röstade denna vecka för den s.k. Noichl-rapporten, om en EU-strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män efter 2015, enligt ett utkast skrivet av den tyska parlamentsledamoten Maria Noichl. Resolutionen omnämner abort ”en mänsklig r...
10 juni 2015
I den amerikanska delstaten Texas betyder ett nytt, federalt domstolsbeslut att abortkliniker måste drivas med samma standard som sjukhus för att kunna ge säker vård, vilket medför att majoriteten av befintliga kliniker måste stängas.
9 juni 2015
Europadomstolen i Strasbourg dömde förra veckan att det inte är ett brott mot rätten till liv om läkare i Frankrike avbryter vätske- och näringstillförseln för en man, som befinner sig i ett minimalt responsivt tillstånd. Domstolen fastslår sa...
9 juni 2015
Påven Franciskus träffade i början av månaden en grupp föräldrar och deras funktionshindrade barn i Vatikanens kapell Santa Marta. Han betonade ännu en gång kyrkans lära att abort inte är lösningen om man får reda på att ens of&ou...
9 juni 2015
I Storbritannien uppmärksammar en ledande gynekolog att kvinnor behöver få barn tidigare i livet för att stoppa en "tidsinställd fertilitetsbomb". Hon menar att det inte räcker att förlita sig på att befolkningsnivån hålls stadig genom ...
9 juni 2015
Tyska cancerläkare ser en lagändring för läkarassisterat självmord som "inte nödvändig och inte önskvärd", eftersom få patienter efterfrågar det.
3 juni 2015
Det är inte första gången dödshjälpskliniken Dignitas hamnat i blåsväder. Nu avslöjar en brittisk tidning att en av de läkare kliniken rekommenderar potentiella medlemmar att söka upp, för att få intyg för självmord, är en...
1 juni 2015
Nyheten från slutet av april om att kinesiska forskare lyckats modifiera mänskliga embryon genetiskt slog ner som en bomb. Många forskare och etiker har ifrågasatt hela forskningsområdet och föreslår ett internationellt moratorium för genetisk modifiering...
28 maj 2015
Statistik från USA visar att över 600 000 nedfrusna mänskliga embryon lagras bara i USA. Enligt tidigare studier är över två av tre par som har nedfrusna embryon osäkra på vad de ska göra med dem.
25 maj 2015
Rädslan för en smärtsam död på sjukhus är orsak till det breda stödet bakom en förändrad lagstiftning om dödshjälp i Storbritannien, menar en brittisk etiker.
25 maj 2015
Hoppet att tillfriskna med hjälp av egna stamceller har lett till en explosionsartad tillväxt av privata stamcellskliniker i USA, trots att metoden fortfarande befinner sig i experimentstadiet och flera patienter har avlidit efter behandling.
25 maj 2015
Efter att ha inseminerats i Ukraina födde en ensamstående 65-åriga lärare från Berlin förra veckan tre pojkar och en flicka i 26:e graviditetsveckan. Barnen är inte fullt utvecklade och vårdas i kuvös.
20 maj 2015
Tonåringen Valentina Maureira från Chile fick uppmärksamhet i hela världen när hon på YouTube i februari bad landets president om att verka för att införa dödshjälp, eftersom hon då önskade att dö. Hon ändrade sedan helt inst&...
20 maj 2015
En kvinna från Storbritannien, där de som donerar könsceller måste vara beredda att uppge sin identitet om barnet i vuxen ålder önskar ta reda på den, har fått undantagstillåtelse att importera embryon, som skapats på en klinik i utlandet med ...
12 maj 2015
Världens största spermabank erbjuder nu kvinnor som donerar ägg en spasemester i utlandet för att kringgå det danska förbudet mot försäljning av ägg.
11 maj 2015
Efter jordbävningen i Nepal har man från Israel evakuerat 26 surrogatbarn medan surrogatmammorna lämnats kvar. I Israel är det främst homosexuella män som får surrogatbarn i Nepal efter att Indien skärpt lagstiftningen.
11 maj 2015
Enligt en ny studie kan ett  litet antal mycket för tidigt födda barn överleva utanför livmodern tidigare än läkare hittills trott var möjligt, vilket väcker frågor om hur barnen bör behandlas och kan få konsekvenser för abortdebatte...
4 maj 2015
I Sydafrika har en domstol gett en 65-årig man rätt till läkarassisterat självmord, ett prejudikat som skulle kunna bidra till ändrad lagstiftning om dödshjälp i landet.
4 maj 2015
I USA stämmer ett lesbiskt par en av landets ledande spermabanker för vilseledande, eftersom spermadonatorn visade sig att inte ha de förutsättningar som angetts.
4 maj 2015
För ett år sedan antog Tyskland en lagstiftning som tillåter kvinnor att föda barn på sjukhus anonymt. Nu meddelar organisationen Diakonie att systemet är en ”stor framgång” och att fler än förväntat har använt möjligheten. ...
28 april 2015
För första gången har forskare ändrat generna i ett mänskligt embryo, ett genombrott som fått stor uppmärksamhet den senaste veckan.
28 april 2015
Ett par dagar gamla spädbarn visar i magnetresonansavbildning liknande smärtsvar som vuxna. Barnens smärtgräns var t.o.m. fyra gånger lägre än vuxnas, vilket motsäger tidigare antaganden om att nyfödda inte känner smärta.
28 april 2015
En majoritet av danskarna stödjer fri abort enligt en ny undersökning, men skepsisen mot sena aborter är betydande.
27 april 2015
Det europeiska patentverket (EPO) i München har upphävt ett patent för tillverkning av mänskliga äggceller i enlighet med ett överklagande från organisationen Testbiotech mot företaget Merck Serono.
27 april 2015
Nyligen publicerade dokument från utrikesdepartementet i Australien avslöjar hur ett australiensiskt par som fick tvillingar med hjälp av en surrogatmamma i Indien bara ville ta hem tvillingflickan och inte hennes bror, eftersom paret redan hade en son.
21 april 2015
I Frankrike antog nationalförsamlingen förra veckan en ny abortlagstiftning, där det tidigare kravet på sju dagars betänketid tagits bort. Den nya lagen gör det även möjligt för läkare att utföra kirurgiska aborter på vårdcentraler ...
20 april 2015
En studie från det tyska universitetet Saarland, som undersökt utvecklingen hos tvillingar där den ena har trisomi 21, visar att inte bara tvillingen med Downs drar nytta av situationen, utan även den andra tvillingen, eftersom den tidigt lär sig tolerans och respekt.
20 april 2015
I Tyskland väntar en 65-årig kvinna fyrlingar, vilket har väckt debatt bland fertilitetsexperter.
15 april 2015
En namninsamling har i dagarna presenterats för Europarådets parlamentariska församling (PACE) för att uppmärksamma hur barn som föds levande efter en abort lämnas att dö eller i vissa länder dödas med metoder som dödliga injektioner. Insamling...
13 april 2015
I den amerikanska delstaten Kansas skrev förra veckan guvernören Sam Brownback under ett lagförslag, som förbjuder den kontroversiella abortmetoden "dilation and evacuation", som görs i USA vid de flesta sena aborter. Delstaten blev därmed den första att ...
13 april 2015
En ny studie pekar på hur överoptimistisk rapportering uppstår i samspelet mellan journalister och forskare, med fokus på rapportering om potentiella stamcellsbehandlingar.
13 april 2015
Västvärlden bör sluta med sitt imperialistiska sätt att främja abort, homosexualitet och genderförvirring i Nigeria, kräver den katolske ärkebiskopen Gabriel Abegunrin.
31 mars 2015
Fjorton europeiska länder har undertecknat Europarådets första internationella konvention mot organhandel.
31 mars 2015
Samarbetsgruppen En av oss manar europeiska institutioner till att tillmäta det mänskliga embryot större värde som ”en av oss” och kommer att överklaga EU-kommissionens avslag på fjolårets medborgarinitiativ ”En av oss”.
31 mars 2015
I Saudiarabien bröts, enligt hälsoministern, omkring 165 000 förlovningar förra året efter att obligatoriska hälsokontroller avslöjat att paret är ”genetiskt inkompatibelt”.
24 mars 2015
Att förändra enskilda gener i embryon har varit möjligt i ett par år, men har hittills – så vitt man vet – inte gjorts på mänskliga embryon. Men de tekniska landvinningarna går fort, och nu varnar biologer för de följder det skulle ku...
23 mars 2015
I Frankrikes parlament godkände nationalförsamlingen förra veckan ett lagförslag som tillåter obotligt sjuka patienter att sövas tills de dör, så kallad terminal sedering.
23 mars 2015
En studie från universiteten i Gent och Bryssel visar att dödshjälp i norra Belgien mer än fördubblats under sex år och nu utgör 4,6 procent av alla dödsfall.
23 mars 2015
I Storbritannien förstörs varje år, enligt officiella uppgifter, nära 170 000 överblivna embryon.
16 mars 2015
Det spanska företaget iGenomix har utvecklat ett nytt blodtest, som kan påvisa 600 olika genetiska avvikelser, som en anlagsbärare riskerar föra över till sina barn. Kritiker varnar för att metoden leder till oro om stigmatisering av personer med "fel gener".
16 mars 2015
Internationella Downs syndrom-dagen uppmärksammas med uppmaningar om att ta på sig på sig udda strumpor för att slå vakt om olikhet.
16 mars 2015
Europaparlamentet antog förra veckan två icke-bindande rapporter, kallade Tarabella- respektive Panzeri-rapporten, som kritiserats för att de bland annat uttalar sig för tillgång till lagliga aborter i hela EU.
16 mars 2015
Förra året registrerade sig drygt 13 000 personer från den tysk- och italiensktalande delen i Schweiz hos dödshjälpsorganisationen Exit, vilket ännu en gång är ett rekordstort antal.
16 mars 2015
I Tyskland visar ny statistik en stadig tillbakagång i antalet aborter.
10 mars 2015
Finland kommer att representeras av punkbandet Pertti Kurikan Nimipäivät i Eurovisionstävlingen, ett band som består av fyra funktionshindrade punkare, varav en med Downs syndrom.
10 mars 2015
Surrogatmoderskap kan lätta fattiga indiska kvinnors ekonomiska problem, men ny forskning visar att kvinnorna inte vet något om riskerna och ofta inte får något att säga till om i viktiga medicinska beslut om deras graviditet.
10 mars 2015
I Storbritannien har nu för första gången en ensamstående man fått barn med hjälp av sin egen mamma som surrogatmamma.
10 mars 2015
Enligt den danska hjälporganisationen Mødrehjælpen, efterfrågor många kvinnor mer öppenhet kring att abort kan leda till psykiska problem som skuld, tvivel och depressiva tankar, som ofta är tabubelagda.
10 mars 2015
Majoriteten av Kanadas palliativspecialister vill inte medverka till läkarassisterat självmord, enligt en undersökning som nyligen genomförts av landets sällskap för palliativläkare.
10 mars 2015
Den amerikanska läkarföreningen Society for Assisted Reproductive Technology rapporterar att mer än 1,5 procent av de barn som föddes i USA 2013 var ivf-barn.
6 mars 2015
Parallellt med lagändringen i Storbritannien härom veckan pågår även i Norge diskussioner om möjligheten med ivf-barn där arvsanlag från flera personer används. Danmark ser med spänning på Norge och kan ta efter beslutet. Nu varnar en dansk ...
5 mars 2015
I Frankrike har läkarförbundet tillsammans med barnmorskeförbundet i dagarna publicerat uttalanden där de försvarar samvetsfrihet för vårdpersonal i samband med abort.
4 mars 2015
En schweizisk självmordsklinik befarar att deras patienter remitteras till psykatrin om de berättar om sina självmordstankar. I ett brev manar de läkare som driver kliniken därför kommande patienter att inte berätta om sina planer på dödshjälp f&oum...
4 mars 2015
Den belgiska biskopskonferensen varnar för att dementa utsätts för intensiva påtryckningar om dödshjälp i det rådande samhällsklimatet i Belgien.
3 mars 2015
Det påstås ofta att lagstiftning som begränsar tillgången till abort bidrar till illegala aborter och därmed ökad mödradödlighet. En studie från Mexiko visar nu att begränsning tvärtom kan bidra till lägre mödradödlighet och d...
2 mars 2015
Att det konstgjorda hormonet anabola steroider medför risk för allvarliga konsekvenser för kroppen och hälsan är allmänt känt. Nu kräver tre österrikiska forskare att det även är dags att studera de neurologiska effekterna av steroidbaserade pre...
25 februari 2015
Thailands parlament har antagit en lag som förbjuder surrogatmoderskap för utländska par.
25 februari 2015
Efter omröstningen i överhuset i går tisdag blir Storbritannien nu det första landet att legalisera ivf-barn där arvsanlag från tre personer används.
23 februari 2015
Samtidigt som Thailand har utformat en ny lag som förbjuder utländska par att använda sig av thailändska surrogatmammor kommer ett förslag från Nya Zeeland om att surrogatmamma borde vara ett yrke som sjuksköterska eller lärare och integreras i sjukvård...
23 februari 2015
Omkring en av tre läkare i Nederländerna är beredd att ge dödshjälp till någon med tidig demens, psykisk sjukdom eller som är trött på livet, visar en undersökning som publicerats i Journal of Medical Ethics.
23 februari 2015
I Storbritannien försöker en kvinna på juridisk väg att få bli gravid och föda sitt eget barnbarn – med hjälp av sin döda dotters ägg.
10 februari 2015
Den danske professorn i etik Thomas Søbirk Petersen kritiserar spermabanken Cryos International, som aktivt försöker förhindra att donatorbarn och spermadonator får kontakt med varandra. Han menar att företaget i stället borde ta ansvar för "familje&ar...
9 februari 2015

Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har dömt den italienska staten till skadestånd till ett italienskt par vars barn, som föddes av en surrogatmamma i Ryssland, omhändertagits.

9 februari 2015
I debatter om vård i livets slutskede är det många som uttrycker oro över möjliga effekter av läkarassisterad dödshjälp på palliativ vård. Två belgiska forskare har nu jämfört utvecklingen av palliativ vård i länder d&a...
9 februari 2015
Kanadas högsta domstol fastslog förra veckan att ett förbud mot assisterat självmord strider mot grundlagen och kränker grundlagen om fri- och rättigheter.
5 februari 2015
Det brittiska parlamentets underhus röstade i veckan med 328 röster för och 182 mot för att tillåta mitokondrieöverföring på människor, det vill säga skapa barn med arvsanlag från två kvinnor och en man. Därmed går man emot E...
5 februari 2015
Två äldre kusiner från Skottland tog i november förra året sitt liv tillsammans på en schweizisk klinik, eftersom de inte ville hamna på separata vårdhem. Ingen av dem var obotligt sjuk.
3 februari 2015
Europarådets parlamentariska församling har utsett den belgiska politikern Petra De Sutter att vara föredragande för en kommande rapport med titeln Mänskliga rättigheter och etiska frågor kring surrogatmoderskap. Till saken hör att hon dels är ansvarig ...
27 januari 2015
Kina har i särklass störst könsobalans bland alla länder i världen. Nu har även familjeplaneringskommissionen insett problematiken, men en uppluckring av ettbarnspolitiken kommer för sent, menar kritiker.
26 januari 2015
Idag väljer 80 procent av ensamstående kvinnor själva vilken donator de använder, när de behöver hjälp för att bli föräldrar.
26 januari 2015
I Frankrike påbörjades en debatt om dödshjälp förra veckan. President François Hollande och premiärminister Manuel Valls är båda för en liberalisering av lagen och vill öppna för att tillåta terminal sedering.
26 januari 2015
I den amerikanska huvudstaden Washington samlades i torsdags uppskattningsvis 200 000 människor till den årliga March for Life. Bland deltagarna fanns i år i högre grad än förr demokrater, feminister, sekulära och ateister, som alla är överens om att of...
26 januari 2015
I Nederländerna har en dödshjälpsklinik för tredje gången på ett år fått en varning för att man gett dödshjälp till personer som inte är döende.
21 januari 2015
I höstas meddelade företagen Apple och Facebook att de framöver kommer att betala för kvinnliga anställda att frysa ner ägg, så att de kan skjuta upp barnafödande och satsa på karriären istället. I en artikel i facktidskriften Deutsches Ä...
19 januari 2015
Under sitt besök i Filippinerna förra veckan manade påve Franciskus vid flera tillfällen till respekt för familjen och människolivet samt till försvar för rätten till samvets- och religionsfrihet.
19 januari 2015
Kirurger kan ibland rädda ofödda barns liv och hälsa genom operationer som kan förhindra eller lindra funktionshinder, men som också innebär risker för mor och barn. Antalet operationer som görs är mycket begränsade, eftersom ingreppen är kompl...
19 januari 2015
I Danmark är det allt oftare volontärer, som vakar hos döende medan familjemedlemmar får en stunds vila eller när vårdpersonalen vid vårdhem och sjukhus inte hinner med. Antalet volontärer har mer än fördubblats de senaste fem åren.
14 januari 2015
Från 12 års ålder tills han blev 26 var Martin Pistorius fången i sin kropp, oförmögen att röra sig eller tala. Så småningom frisknade han till, och berättar nu om sitt liv i en bok, där han vill visa att människor som är djupt m...
12 januari 2015
Enligt italiensk media har en kvinna som förklarades hjärndöd i oktober fött en pojke nio veckor efter att läkarna enades om att ge henne livsuppehållande åtgärder för att rädda barnet.
12 januari 2015
Det blir allt vanligare att använda sig av provrörsbefruktning för att välja barnets kön och därigenom utsätta fertila kvinnor för påfrestande fertilitetsbehandlingar.
8 januari 2015
USA är ett av få länder i världen som tillåter aborter efter graviditetsvecka 20. Uppskattningsvis görs det ca 18 000 aborter efter vecka 20 varje år, men ett nytt lagförslag vill nu förbjuda denna typ av aborter.
8 januari 2015
Enligt en ny rapport från den nederländska läkarföreningen KNMG får runt 650 spädbarn dödshjälp varje år i landet, eftersom de antas lida, eller på grund av att barnets förestående naturliga död är känslomässigt p&a...
8 januari 2015
Den irländska högsta domstolen gav nyligen order om att livsuppehållande åtgärder för en gravid kvinna, som hade varit hjärndöd i nära fyra veckor, skulle stängas av.