Nyheter 2016


20 december 2016
Par i Storbritannien som står inför att påbörja assisterad befruktning kan nu välja en helt ny tjänst från ett företag, vars affärsidé är att låna ut pengar till medicinska ingrepp. Det nya erbjudandet lyder: ”14 000 £...
19 december 2016
Nu har den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, gett tillstånd för att skapa barn med dna från tre personer, trots varning för hälsorisker och brist på studier.
19 december 2016
Amerikanska läkarföreningen för psykiater fastställer i en ny skrivelse att psykiatrer inte bör förskriva eller ge läkemedel till icke-terminalt sjuka i syfte att orsaka döden. Därmed går föreningen på samma linje som den allmänna l&...
19 december 2016
I Kanada, som nyligen legaliserade dödshjälp, lättas reglerna för dödshjälp till och med snabbare än i Nederländerna och Belgien. I provinsen Alberta tillåts nu sjuksköterskor ge dödliga injektioner. I alla andra länder i världen d&au...
19 december 2016
De som förespråkar läkarassisterat självmord gör det i regel med autonomin i åtanke – att ge människor möjlighet att själva kunna bestämma över sitt liv och sin död. Men utökad autonomi för vissa, går hand i hand med...
19 december 2016
Trots att 80 procent av Kubas befolkning använder preventivmedel, enligt landets regering, har landet ett av de högsta aborttalen i världen. Enligt en studie gjord av två kubanska läkare slutade mer än en av tre graviditeter med abort de senaste 30 åren.
12 december 2016
Den franska senatens utskott för sociala frågor antog förra veckan ett lagförslag, enligt vilket det är brottsligt att informera om negativa psykiska och fysiska konsekvenser som abort kan få för kvinnor. Om presidenten godkänner lagförslaget, finns pla...
12 december 2016
Medan assisterat självmord blir lagligt på allt fler platser, förblir det förbjudet i Sydafrika, enligt ett domslut förra veckan.
12 december 2016
Efter att antalet assisterade självmord i Schweiz ökat kraftigt har biskop Vitus Huonder i Chur instruerat prästerna i stiftet att inte ge sista smörjelsen till dem som valt assisterat självmord.
12 december 2016
Den australiensiske läkaren Philip Nitschke, som blivit känd som dödshjälpsförespråkare, startade nyligen en ny organisation, Exit Action, en dotterorganisation till hans förening Exit International. Den nya organisationen har som uttalat syftet att arbeta "m...
12 december 2016
86-årige Ed Moseley, som bor på ett seniorhem i amerikanska Acworth i Georgia, stickar små mössor till för tidigt födda barn. Tillsammans med vårdpersonalen, vänner och anhöriga har han stickat 300 mössor till den lokala neonatalintensivvår...
Den 11 december, tredje advent, firas Livets söndag i landets alla katolska kyrkor och kapell.
6 december 2016
Den amerikanska kongressen röstade förra veckan för att fördubbla anslagen för den utredningsskommitté, som tittar närmare på hur organisationen Planned Parenthood hanterat amerikanska skattepengar.
6 december 2016
Två kristna sjukhus i Kanada har meddelat att man inte kommer att assistera vid patienters självmord, trots den nya lag som gick igenom i somras. Det är Concordiasjukhuset, som drivs av det baptistiska samfundet mennoniterna, och katolska S:t Boniface. Sjukhusen, som båda ligge...
6 december 2016
Specialister i Newcastle kommer enligt uppgifter att söka tillstånd för att skapa Storbritanniens första barn med dna från tre personer, såvida den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, godkänner det. Samtidigt visar forskning att barn, s...
6 december 2016
Den franska nationalförsamlingen har godkänt ett förbud för webbsidor, som framhåller negativa psykiska och fysiska konsekvenser som abort kan ha för kvinnor, eller som tillhandahåller telefonrådgivning med målet att övertala kvinnor att inte g&o...
5 december 2016
Den brittiska skådespelerskan Liz Carr har skapat en musikal med titeln Assisted Suicide. The Musical. Produktionen har spelats på olika brittiska teatrar under november och syftar till att dra kritisk uppmärksamhet till hur läkarassisterat självmord marginaliserar funktio...
5 december 2016
Enligt ett beslut från hälsoministeriet i Texas måste aborterade foster numera alltid begravas eller kremeras och får inte längre behandlas som medicinskt avfall.
29 november 2016
I Nederländerna kan nu även alkoholister få dödshjälp. Journalisten Marcel Langedijk skildrar i en artikel i det holländska magasinet Linda hur hans broder Mark, som var gravt alkoholiserad, i somras avled efter att ha fått dödshjälp.
29 november 2016
Enligt en informell studie, genomförd av ett företag som driver en webbsida om assisterad befruktning, anlitar allt fler homosexuella par i USA surrogatmammor.
29 november 2016
Enligt officiella uppgifter har över 2,3 miljoner embryon kastats i Storbritannien sedan det infördes ett omfattande regelverk för assisterad befruktning 1991.
29 november 2016
Efter en undersökning bland medlemmarna i Australiens läkarförening har föreningen bekräftat sitt motstånd mot dödshjälp och assisterat självmord. "Läkare bör inte delta i insatser som har som primär avsikt att avsluta en människ...
28 november 2016
I Frankrike har högsta förvaltningsdomstolen bekräftat att en film, som visar ungdomar som har Downs syndrom, inte får visas som reklamfilm eftersom det är "olämpligt" för fransk tv.
24 november 2016
I en apostolisk skrivelse vid avslutningen av Barmhärtighetens jubelår i helgen gav påven samtliga präster även fortsatt möjligheten att ge absolution till kvinnor som ångrar en abort, något som påven för ett år sedan bestämde skulle ...
24 november 2016
I kampen mot immunbristsjukdomen aids sker enligt FN-organet UNAIDS betydande framsteg, men samtidigt pekar man på nya utmaningar i den senaste rapporten.
24 november 2016
Ett av Australiens främsta ivf-företag fortsätter att publicera potentiellt vilseledande information på sin webbplats, trots varning från konsumentombudsmannen.
24 november 2016
I Australiens delstat South Australia röstade parlamentet förra veckan mot assisterat självmord med minsta möjliga marginal.
24 november 2016
Skall även friska människor kunna få hjälp att begå självmord? I Nederländerna möter hälsoministerns planer på detta hård kritik, och inför nedskärningar inom äldreomsorgen anses utvidgningen av dödshjälp av må...
24 november 2016
I Belgien kritiserar en bioetisk expertgrupp ökningen av assisterat självmord bland sjuka äldre. Det är inte alltid klart om det finns ett orsakssamband mellan ett obotligt lidande till följd av sjukdom och dödshjälpsbegäran, anser de.
16 november 2016
Unga män som har blivit till med en typ av assisterad befruktning, där spermien injiceras direkt in i ägget, har lägre fertilitet än genomsnittet, enligt belgiska forskare.
15 november 2016
Respekts råd har i år beslutat att donera 183 000 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond donerat över 3 miljoner kronor sedan 2002 till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
14 november 2016
I Kanada känner sig personal på katolska sjukhus, palliativa vårdcentraler och enskilda läkare redan trängda av krav om att alla skall bistå med dödshjälp.
14 november 2016
I Storbritannien har ett lagförslag, med målet att förbjuda abort enbart pga. funktionshinder, godkänts i överhuset och behandlas nu vidare.
14 november 2016
Samtidigt med presidentvalet röstade även 66 procent av invånarna i delstaten Colorado för att legalisera assisterat självmord för terminalt sjuka patienter med mindre än sex månader kvar att leva.
8 november 2016
I Schweiz har en domstol fastslagit att ett vårdhem, som drivs av Frälsningsarmén, måste tillåta assisterat självmord eller avstå från statusen som välgörenhetsorganisation.
8 november 2016
Kambodja har blivit Sydostasiens senaste nation att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap, efter att landets regering utfärdat ett förbud i slutet av oktober.
8 november 2016
Agenturer som arbetar med "insamling av ägg" marknadsför sina illegala tjänster till desperata infertila par i Kina. Samtidigt lockas unga kvinnor, särskilt universitetsstuderande, av möjligheten att tjäna stora summor pengar i betalning.
8 november 2016
Den brittiska nyhetstjänsten BBC publicerade nyligen rapporten “China’s forbidden babies still an issue”, som pekar på att Kinas nyinförda tvåbarnspolitik fortfarande innebär ett hot om tvångsabort för kvinnor som väntar sitt tredje barn.
8 november 2016
Påvliga livsakademin har fått nya stadgar och därmed även nya ansvarsområden som bland annat gäller köns- och generationsfrågor, individuella rättigheter, humanekologi och förhållandet mellan människa och miljö.
8 november 2016
Nästan tre gånger fler än man förutspått har dött genom dödshjälp eller assisterat självmord i den kanadensiska provinsen Quebec, enligt den första officiella statistiken. Sedan lagen trädde i kraft i december förra året har 262 per...
25 oktober 2016
Ensamstående män och kvinnor, utan medicinska problem med infertilitet, kommer att klassas som "infertila" om de är ofrivilligt barnlösa, enligt en kommande definition för infertilitet från Världshälsoorganisationen WHO.
25 oktober 2016
Efter att lagstiftning för assisterat självmord hade antagits i Kalifornien nekade försäkringsbolaget den obotligt sjuka Stephanie Packer cytostatikabehandling, som hennes läkare hade rekommenderat. Försäkringen skulle dock täcka läkemedel för att ho...
25 oktober 2016
Enligt uppgifter från officiell dansk statistik väljer allt fler danska kvinnor att föda sina barn efter att de fått reda på att barnet har Downs syndrom.
25 oktober 2016
Att Kina nyligen började tillåta familjer att få två barn förväntas få en relativt liten effekt på befolkningstillväxten, med en förväntad topp på 1,45 miljarder 2029, jämfört med 1,4 miljarder 2023 om ettbarnspolitiken hade...
20 oktober 2016
Kommunfullmäktige i Rotterdam har lagt fram ett förslag om en bestämmelse i kommunen som syftar till att göra preventivmedel obligatoriskt "för mammor som anses som inkompetenta", eftersom det är "mer av en grundläggande rättighet att växa ...
20 oktober 2016
Enligt en aktuell amerikansk studie är kvinnor som söker abort säkrare på sitt beslut, även efter aborten, än personer som tar andra sjukvårdsbeslut.
18 oktober 2016
Mitokondriebyte, en metod för assisterad befruktning som man i vissa länder planerar använda för att förhindra att genetiska sjukdomar förs vidare, har nu även börjat användas för infertila par: i Ukraina är två kvinnor gravida med foster ...
18 oktober 2016
Läkarassisterat självmord för människor som inte är svårt sjuka eller döende kan snart vara en realitet i Nederländerna. Det är landets hälso- och justitieministrar som efterfrågar en lag, som skulle tillåta läkarassisterat sjä...
18 oktober 2016
Enligt en artikel i facktidskriften JAMA Oncology blir det läkemedel, som vanligen används vid läkarassisterat självmord i delstaten Washington, snabbt allt dyrare.
18 oktober 2016
De senaste uppgifterna om läkarassisterat självmord i Schweiz visar en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Majoriteten av de döda befann sig i livets slutfas.
14 oktober 2016
För sex år sedan räddades under stor dramatik 33 chilenska gruvarbetare, som hade varit instängda under jorden i 69 dagar. Nu vädjar några av dem till regeringen om att Chile också i fortsättningen ska bevara och skydda rätten till liv för ofö...
12 oktober 2016
Europarådets parlamentariska församling röstade igår ner ett förslag om att legalisera och reglera surrogatmoderskap i alla 47 medlemsländer.
11 oktober 2016
Vid Karolinska institutet i Huddinge har biologen Fredrik Lanner för första gången förändrat arvsmassan på friska, mänskliga embryon. Att manipulera den mänskliga arvsmassan på konstgjord väg är kontroversiellt, och många ser det som en...
11 oktober 2016
Sedan Kina avreglerade landets hårda bestämmelser för antalet barn tidigare i år har spermabanker rapporterat akut brist eftersom allt fler par letar efter hjälp att utöka sina familjer.
11 oktober 2016
Den rysk-ortodoxa kyrkan vill se ett strikt abortförbud i landet, och den rysk- ortodoxe patriarken Kyrill I skrev nyligen på ett upprop mot "lagliga mord på barn före födseln".
11 oktober 2016
En spermabank i London har utvecklad en app för mobiltelefoner där man kan söka igenom en förteckning över donatorerna och slå till omgående om man hittar någon som motsvarar förväntningarna.
3 oktober 2016
Kvinnor som använder hormonella preventivmedel löper högre risk för depression, enligt en ny dansk studie som publicerats i facktidskriften JAMA Psychiatry.
28 september 2016
En nederländsk barnläkare, som tagit fram det holländska ramverket för dödshjälp för spädbarn, förutser ett nytt kunskapscentrum för dödshjälp och palliativ vård för barn inom ett år.
27 september 2016
I Polen röstade förra veckan parlamentsledamöterna för vidarebearbetning av ett lagförslag, som går ut på att förbjuda abort utom vid fara för kvinnans liv. Ett annat lagförslag om att luckra upp den nuvarande restriktiva abortlagen avslogs.
27 september 2016
Den brittiska föreningen för obstetriker och gynekologer motiverar införande av en ny metod för genetisk fosterdiagnostik, det så kallade NIPT (non-invasive prenatal test), med livstidskostnaden för vården av en person med Downs syndrom. Efter att jämfö...
20 september 2016
Forskare från universitetet i brittiska Bath och tyska Fraunhoferinstitutet har tagit ett steg på vägen mot att framställa e embryon med hudceller istället för ägg med en ny metod. Om metoden så småningom utvecklas helt och fullt skulle den kunna anv&...
20 september 2016
Enligt en artikelserie i facktidskriften The Lancet är risken att en kvinna dör vid förlossning en på 36 i Afrika söder om Sahara, jämfört med en på 4 900 i rikare länder. Trots att professionell mödravård funnits till för fler kvin...
19 september 2016
Liksom i Sverige råder i Danmark i stort sett politisk enighet mot legalisering av dödshjälp, även om vissa politiker önskar förnyad debatt i frågan.
14 september 2016
Det nederländska parlamentet har med knapp majoritet enats om ett kontroversiellt lagförslag om organdonation. Förslaget går ut på att medborgare kan registreras som organdonatorer även om de inte uttryckligen har samtyckt.
14 september 2016
En ny studie om utvecklingen av dödshjälp i Belgien visar en ökning av rapporterade fall sedan dödshjälp blev tillåten samt att inställningen till dödshjälp bland läkare och patienter blivit mer tillåtande med tiden.
12 september 2016
Förutom de  kvinnor som låter frysa ner ägg av medicinska skäl, är den främsta anledningen att man inte hittat rätt partner för att bilda familj, visar en ny brittisk studie.
12 september 2016
En studie gjord i Kanada om användning av bilder på aborterade foster tyder på att bilderna bidrar till att människor ändrar åsikt om abort.
9 september 2016
Parallellt med de två barnmorskorna i Sverige, som gått miste om tidigare utlovade anställningar när de bett om att få undvika att medverka vid aborter, har det i Norge under det senaste året pågått ett fall med en läkare, som blivit avskedad efter ...
6 september 2016
Debatten om samvetsfrihet inom sjukvården har intensifierats de senaste månaderna efter att ett antal inflytelserika bioetiker uppmanat till snävare begränsningar för läkares rätt att motsätta sig att delta i kontroversiella ingrepp.
6 september 2016
I söndags, den 4 september, helgonförklarades Moder Teresa (1907-1997) i en ceremoni på Petersplatsen i Rom. Som ”de fattigas ängel” var hon även en mycket stark förespråkare för människolivets okränkbarhet och talade vid ett flertal ti...
6 september 2016
Samtidigt som många aktivister kräver mer tillgång till abort och preventivmedel har ny forskning funnit att många familjer i hela världen vill ha fler barn, inte färre. Många saknar dock det stöd de behöver för att uppnå den storlek p&arin...
31 augusti 2016
Nyheten om att mödradödligheten i Texas fördubblats spreds i mitten av augusti av media, som var snabba med att se ett samband mellan ökningen och det faktum att ett antal abortkliniker i delstaten stängt de senaste åren. Att det blivit svårare att göra abor...
31 augusti 2016
Utvecklingen inom fosterdiagnostiken har gått fort, och med allt bättre ultraljudsutrustning kan man undersöka fostret mer detaljerat. Ny statistik från Storbritannien visar en av konsekvenserna: abort på foster med läpp och gomspalt har blivit tre gånger vanli...
30 augusti 2016
En ny studie i tidskriften JAMA (The Journal of the American Medical Association) visar att både överlevnad och livskvalitet för barn med kromosomavvikelserna trisomi 13 eller 18 är bättre än man hittills känt till.
29 augusti 2016
Amnesty International i Irland och föreningen Irish Family Planning Association stöds med 300 000 dollar (drygt 2,5 milj. kr) av den amerikanske finansmannen och miljardären George Soros för att få till en legalisering av abort i Irland.
29 augusti 2016
Efter en femårig rättsstrid har pro-life-rådgivare fått rätt mot staden München att få tala med gravida kvinnor utanför abortkliniker.
24 augusti 2016
Efter att agenturer som förmedlar surrogatmoderskap blivit olagliga och mött motstånd i Thailand, Indien och Nepal har ett flertal flyttat till Kambodja, där surrogatmoderskap är helt oreglerat.
22 augusti 2016
På den 26:e internationella kongressen för det internationella transplantationssällskapet, The Transplantation Society (TTS), som nyligen för första gången hölls i Kina, visades ett antal presentationer från kinesiska forskare, vilket markerar slutet p&arin...
22 augusti 2016
Den brittiska nyhetskanalen BBC låter i en nypublicerad intervju tre indiska surrogatmammor komma till tals om sina upplevelser. De berättar att de känt sig känslomässigt traumatiserade av att behöva överlämna ett barn som de har burit på i nio må...
22 augusti 2016
I USA donerar allt fler sin kropp till universitet, rapporterar Associated Press. Den kraftiga ökningen av donatorer är en guldgruva för läkarutbildningen, som använder kropparna för kurser i anatomi eller för att öva kirurgiska metoder.
22 augusti 2016
I Storbritannien aborteras runt 20 ivf-barn per år efter att föräldrarna fått besked om att deras barn har Downs syndrom. Risken att få barn med Downs syndrom är högre bland äldre kvinnor, som också är de som främst får konstgjord befr...
19 augusti 2016
Belgiska läkare slår larm om att blir allt vanligare, att utländska medborgare reser till Belgien och besöker en akutavdelning, för att få tillgång till dödshjälp.
18 augusti 2016
En undersökning bland drygt 400 kvinnor, som alla gått igenom fertilitetsbehandling, visar att en av tre av dem blivit gravida på naturlig väg inom sex år efter avslutad behandling.
9 augusti 2016
En domare i Irlands högsta domstol fastslog nyligen att ofödda barn har alla rättigheter som födda barn, enligt Irlands grundlag.
9 augusti 2016
I USA har förväxlingar, borttappade könsceller och genetiska defekter ställt till stora problem för vissa ivf-kliniker och spermabanker de senaste åren, varför nu nya riktlinjer har införts för fertilitetsbranschen. Samtidigt råder i Australien oen...
9 augusti 2016
Enligt en aktuell amerikansk studie med ett otraditionellt synsätt är abort den vanligaste dödsorsaken bland den afroamerikanska befolkningen.
9 augusti 2016
I dag är det Schweiz, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Kanada och Colombia samt de amerikanska delstaterna Kalifornien, Montana, Oregon, Vermont och Washington, som tillåter assisterat självmord. En ny metastudie visar vad som händer efter legalisering av dödshjä...
2 augusti 2016
Kanadas parlament antog i juni en ny lag om assisterat självmord men redan har politiker börjat diskutera möjligheten att utvidga lagen till att låta läkare assistera minderårigas och psykiskt sjukas självmord.
2 augusti 2016
Ett fall med brittiska läkare, som utfört aborter pga. barnets kön, tas nu till Europadomstolen.
2 augusti 2016
Ett katolskt vårdhem i Diest i Belgien dömdes i juni av en civil domstol i Louvain att betala skadestånd för att 2011 ha vägrat att gå med på dödshjälp till en patient på vårdhemmet.
2 augusti 2016
Pro-lifeorganisationen Center for Medical Progress, som för ett år sedan offentliggjorde en rad filmer som visar hur abortorganisationen Planned Parenthood bryter mot den amerikanska lagstiftningen genom försäljning av fostervävnad, har friats från alla anklagelser i ...
16 juni 2016
FN-kommittén för mänskliga rättigheter har förklarat att Irlands förbud mot abort utsätter kvinnor för "diskriminering och grym, omänsklig eller förnedrande behandling" och uppmanar landet att ändra lagstiftningen eller grundlagen.
16 juni 2016
Den belgiska parlamentarikern Petra De Sutter gör ännu ett försök att lägga fram ett förslag till betänkande om surrogatmoderskap under ett möte nästa vecka i utskottet för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling i Europarå...
16 juni 2016
Läkarassisterat självmord är nu tillåtet i Kanada men varje provins har sitt eget regelverk. Provinsen Ontario går t.ex. så långt som att tillhandahålla de dödliga läkemedlen gratis.
8 juni 2016
Vuxna som behandlats med stamceller åldras inom tio år efter behandlingen betydligt snabbare än sina syskon, visar en amerikansk studie, som rekommenderar att patientgruppen får noggrann övervakning för att förutse och hantera sjuklighet och förhindra f&oum...
7 juni 2016
I en folkomröstning i söndags röstade schweizarna för att tillåta preimplantatorisk diagnostik. Det var runt 61 procent av väljarna som under vissa förutsättningar vill tillåta genetisk testning av embryon innan de implanteras i livmodern.
7 juni 2016
I en ny artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics argumenterar tre forskare för att dementa som tidigare i livet lämnat livsslutsdirektiv angående dödshjälp, bör kunna få dödshjälp trots att de har en till synes nöjd tillvaro. Forskarna m...
7 juni 2016
Nederländerna tillåter i dag endast att embryon överblivna efter konstgjord befruktning används för forskning. Hälsoministern Edith Schippers anser att denna regel begränsar forskning om reproduktionsteknik och förebyggande av vissa allvarliga sjukdomar och v...
2 juni 2016
Utredningen om utvidgade möjligheter för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar presenterade i februari sitt slutbetänkande, där man bl.a. föreslår att det skall bli möjligt att få assisterad befruktning där båda könscell...
31 maj 2016
En ny amerikansk studie visar att cancerpatienter i slutstadiet ofta har mycket dålig uppfattning om sitt eget tillstånd, varför de behöver regelbunden upplysning om prognosen från en läkare.
31 maj 2016
I Storbritannien har högsta domstolen fastställt att det är diskriminerande att förhindra ensamstående män eller kvinnor från att bli föräldrar till barn som föds av surrogatmammor. Lagstiftningen behöver nu ändras för att bli fö...
25 maj 2016
En norsk opinionsundersökning med över 3 000 svarande från 2015 visar tydligt, hur olika frågeformuleringar påverkar inställningen till dödshjälp och assisterat självmord.
24 maj 2016
Amerikanska forskare fortsätter att forska på människo-djur hybrider i embryostadiet, trots ett stopp för finansiering från myndigheten för hälsovård och socialomsorg, National Institutes of Health.
23 maj 2016
Brittiska parlamentsledamöter, barnmorskor, olika kristna grupper och allmänheten protesterar nu mot det brittiska barnmorskeförbundets, Royal College of Midwives, förslag om att tillåta abort under samtliga 40 graviditetsveckor.
23 maj 2016
Det brittiska hälsodepartementet har publicerat ny statistik över antalet aborter som görs i Storbritannien av kvinnor skrivna i Irland. Den visar en viss tillbakagång, som tros hänga ihop med att abortpiller numera lätt kan beställas på nätet.
18 maj 2016
Det brittiska förbundet för barnmorskor, Royal College of Midwives, med 30 000 medlemmar, vill legalisera abort fram till graviditetens slut och ta bort det nuvarande kravet på godkännande från läkare. Runt 200 av förbundets medlemmar har skrivit under en pr...
18 maj 2016
Socialstyrelsen presenterar ny abortstatistik och konstaterar att tonårsaborterna har minskat stadigt medan tidiga, medicinska hemaborter har blivit allt vanligare de senaste tio åren.
16 maj 2016
Som svar på den snabba utvecklingen av vetenskaplig forskning och uppkomna etiska frågor har det internationella sällskapet för stamcellforskning, ISSCR, publicerat uppdaterade riktlinjer för stamcellsforskning och utveckling av nya kliniska behandlingsmetoder.
16 maj 2016
Enligt en studie publicerad förra veckan i The Lancet görs det 56 miljoner aborter varje år i hela världen, vilket innebär att en av fyra graviditeter i världen slutar i abort. Studien har dock redan ifrågasatts och bedöms av kritiker vara ett sätt att ...
16 maj 2016
Kanadas regering kommer att återuppta finansiering av abort i utvecklingsländer, bekräftade utvecklingsministern nyligen.
11 maj 2016
Den amerikanska delstaten Utah kräver numera att läkare skall ge smärtlindring till foster vid abort fr.o.m. graviditetsvecka 20. Kvinnan bör även informeras om att fostret kan känna smärta vid abort. Den nya lagen kritiseras av läkare som menar, att det ä...
10 maj 2016
I december förklarade den nytillträdda polska regeringen att de ämnar avsluta statlig finansiering av provrörsbefruktning från mitten av 2016. Hälsominister Konstanty Radziwill vill istället införa ett "nationellt program för fortplantning" och...
10 maj 2016
Enligt den senaste statistiken förekom 147 010 dödsfall i Nederländerna i fjol, varav 5 516 genom dödshjälp eller assisterat självmord, en ökning med fyra procent jämfört med 2014.
10 maj 2016
I USA har delstaten Oklahoma, i fotspåren av delstaterna North Dakota och Indiana, godkänt ett lagförslag som förbjuder abort efter fastställd diagnos om Downs syndrom och andra genetiska avvikelser.
10 maj 2016
I USA och Storbritannien föreslås att embryon som används inom forskning bör få leva längre än den gräns på 14 dagar som gäller i dag.
2 maj 2016
I Kanada förbereds en ny lagstiftning för dödshjälp. Vissa grupper bland landets ursprungsbefolkning är oroliga för att lagen kommer att medföra sämre vård bland landets ursprungsbefolkning, som redan nu på många ställen tyngs av frekven...
2 maj 2016
Vid Karolinska Institutet i Stockholm förbereder sig stamcellsforskaren Fredrik Lanner på att modifiera mänskliga embryon genom att använda CRISPR-Cas9 metoden, efter godkännande från svenska myndigheter.
2 maj 2016
Den nederländska hälsoministern Edith Schippers har öronmärkt nästan 400 000 euro till en studie som ska undersöka om man bör utvidga dödshjälp till barn mellan ett och tolv år.
2 maj 2016
Även om läkare vet att det är viktigt att prata med sina patienter om vård i livets slutskede, känner de att dessa samtal är svåra och är ofta osäkra på vad de ska säga, visar en ny amerikansk undersökning.
25 april 2016
I Kanada arbetar parlamentet på ett lagförslag för assisterat självmord och dödshjälp. Nu framträder den första läkaren, som arbetar inom den palliativa vården, och som inte vill förnya sin läkarlegitimation för att undvika att bli t...
25 april 2016
Den amerikanska federala myndigheten Government Accountability Office (GAO) kommer att undersöka hur Planned Parenthood och andra federala abortutövare hanterar amerikanska skattepengar.
25 april 2016
Efter att regeringens särskilda utredare Eva Wendel Rosberg nyligen rekommenderade att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige och att lagstiftningen inte heller bör anpassas för att göra det lättare att bli förälder till barn som kommit till genom...
25 april 2016
Den skriande fattigdomen i Irak har lett till att det blir allt vanligare att sälja en njure. Regeringen har hittills varit långsam med att motverka handeln.
19 april 2016
Antalet aborter i Kina är markant högre än vad regeringen rapporterar, enligt en ny amerikansk rapport. Dessutom rapporteras tvångsabort och sterilisering fortfarande pågå, trots att man avskaffat kravet på bara ett barn.
19 april 2016
Efter två misslyckade ivf-behandlingar i Storbritannien vände sig en brittisk kvinna till en privatklinik på Cypern där hon fick fyra embryon implanterade. På grund av komplikationer under graviditeten tillbringade den 55-åriga mamman sedan elva veckor på ett ...
18 april 2016
Förra året infördes ett förbud i Indien för utlänningar att anlita indiska kvinnor som surrogatmammor. Ändå fortsätter handeln, eftersom surrogatmarknaden inte är reglerad. Villkoren på klinikerna varierar även stort.
14 april 2016
Europarådet anklagar Italien för att diskriminera kvinnor, eftersom majoriteten av Italiens gynekologer av samvetsskäl vägrar att delta i abort.
14 april 2016
Ökad tillgång till assisterad befruktning kräver allt fler donerade könsceller, vilket kan få allvarliga konsekvenser i länder med litet eller obefintligt regelverk. I USA har det nyligen framkommit att en spermadonator, som gett upphov till minst 36 barn i 26 familje...
11 april 2016
Italiens författningsdomstol har bekräftat att ett förbud mot forskning på mänskliga embryon är lagligt.
11 april 2016
Påven Franciskus tar bland många ämnen upp konstgjord befruktning, abort och dödshjälp i sin apostoliska exhortation Amoris laetitia (Kärlekens lycka).
6 april 2016
En brittisk undersökning har visat att celler med avvikelser hittade tidigt i graviditeten inte nödvändigtvis är ett tecken på att barnet kommer att födas med någon avvikelse.
5 april 2016
I en kontroversiell artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics föreslår några nederländska och belgiska läkare rättsliga reformer för att kunna kombinera dödshjälp och organdonation i Nederländerna och Belgien.
5 april 2016
Förra året gjordes färre aborter i Tyskland än under året innan, enligt tyska Statistisches Bundesamt. Samtidigt rapporterar Frankrike en ökning av antalet aborter.
5 april 2016
Enligt en rapport från den brittiska myndigheten HFEA har antalet kvinnor som låter frysa ner sina ägg tredubblats på fem år. År 2014 var det 816 kvinnor som använt metoden i ett försök att kunna bevara sin fertilitet och få barn senare i livet...
21 mars 2016
Transplantation av hematopoetiska stamceller, de celler som ger upphov till alla blodceller, har utvecklats från experimentell behandling till rutinbehandling och görs nu vid 656 institutioner i Europa.
21 mars 2016
Förra veckan röstade Chile för att tillåta abort vid våldtäkt, vid risk för kvinnans hälsa och när fostret inte är livsdugligt.
17 mars 2016
Utskottet för sociala frågor i Europarådets parlamentariska församling förkastade denna vecka ett utkast till rapporten "Mänskliga rättigheter och etiska frågor kring surrogatmoderskap".
16 mars 2016
I Belgien har tre nya lagförslag lagts fram, som alla innebär en radikal utvidgning av dödshjälplagen, bl.a. skall ingen läkare kunna få motsätta sig om en patient begär dödshjälp.
16 mars 2016
Den 12 mars samlades för första gången sammanslutningen En av oss i Paris, det första internationella forumet som förenar pro-life-rörelser i hela Europa med en gemensam röst för livet.
15 mars 2016
Socialstyrelsen redovisade förra veckan ny statistik över olika fosterskador och kromosomavvikelser, som visar bland annat att ettårsöverlevnaden hos barn med svåra och potentiellt livshotande hjärtfel har ökat markant i hela landet. Samtidigt framgår att a...
10 mars 2016
I Storbritannien föreslås ny rådgivning till gravida kvinnor som väntar barn med fosterskador. Istället för abort skall möjligheten finnas att graviditeten fullföljs och barnen blir organdonatorer när de dödförklarats för att på s&a...
8 mars 2016
Dödshjälpskliniken Exit i Schweiz meddelar i sin senaste årsrapport att de i fjol utförde 782 assisterade självmord, 199 fler än föregående år. Det motsvarar en ökning med 34 procent.
7 mars 2016
Den indiska regeringen har gett efter för internationella påtryckningar och infört ett statligt preventivmedelsprogram med det kontroversiella, injicerbara hormonet Depo-Provera.
7 mars 2016
Enligt den amerikanska tidskriften Bloomberg Businessweek har 162 abortkliniker i USA stängts de senaste fem åren, vilket är mer än någonsin under en femårsperiod.
7 mars 2016
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ämnar sätta upp nya mål om att inkludera abort och LGBT-gruppers rättigheter i FN:s utvecklingsplan. Båda åtgärderna skulle tillåta "humanitära mål som skall uppnås inom ramen för ett nytt prog...
1 mars 2016
Den brasilianska journalisten Ana Carolina Caceres föddes med mikrocefali, en missbildning av hjärnan, som innebär ett mindre huvud än genomsnitt och risk för fördröjd utveckling av hjärnan. Mikrocefali misstänks vara kopplat till Zika-viruset, som just n...
1 mars 2016
Den Heliga stolen, ständig observatör i FN, gjorde förra veckan ett uttalande under en diskussion om Zika-viruset där man påpekar att ökad tillgång till abort och abortframkallande medel är ett misslyckat svar på krisen från hela det internatione...
1 mars 2016
I USA är delstaten Oregon för många förebild för lagstiftning om assisterat självmord. Rapporten "Death with Dignity" för 2015 visar att antalet dödsfall ökar stadigt. Sedan lagen antogs 1997 har totalt 1 545 personer fått ett recept utsk...
29 februari 2016
Kinas ettbarnspolitik avslutades officiellt den 1:a januari och regeringen kämpar nu för att öka födelsetalen med tanke på den åldrande befolkningen. Stora familjer har i vissa kretsar blivit en statussymbol, och surrogatmoderskap är oreglerat.
29 februari 2016
I Kanada rekommenderar ett parlamentsutskott att läkarassisterat självmord omedelbart möjliggörs för vuxna med "svåra och obotliga" medicinska tillstånd – inklusive psykiska sjukdomar – och så småningom även för "m...
24 februari 2016
Surrogatmoderskap bör inte tillåtas i Sverige pga. risken att kvinnor utsätts för påtryckningar, anser regeringens särskilda utredare Eva Wendel Rosberg.
18 februari 2016
Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerade i veckan ett uttalande, ”Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter”. Bakgrunden till uttalandet är den allmänna diskussionen om höjda ersättningar vid äggdonation och en utredning fr...
15 februari 2016
Amerikanska vetenskapsakademin, National Academy of Sciences, har lämnat sin slutrapport om barn med arvsanlag från ”tre föräldrar” till läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA). Den rapporterande expertkommittén menar att metoden under vissa v...
15 februari 2016
Förra veckan röstade Nordirlands parlament med 59-40 röster mot ett förslag om att tillåta abort fram till förlossningen vid missbildning, incest eller våldtäkt.
15 februari 2016
Amerikanska bioetiker har studerat hur läkare i Nederländarna utvärderar dödshjälpsförfrågningar från patienter med psykiska problem och är oroade över hur det rapporteras går till.
9 februari 2016
I Belgien har ett fall av dödshjälp rapporterats till åklagare, gällande en ung kvinna som led av depression efter ett brutet förhållande och inte gav sig förrän en läkare gav henne diagnosen autism, så hon kunde få dödshjälp.
9 februari 2016
Förra veckan bekräftade påven Franciskus inför medlemmarna i den nationella italienska bioetiska kommittén Kyrkans stöd för det civila samhällets ansträngningar att främja ”sökandet efter sanning och skönhet i komplexa mänskli...
9 februari 2016
I Storbritannien har myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA för första gången beviljat en ansökan om tillstånd för genetisk manipulering av mänskliga embryon med hjälp av den s.k. CRISPR-tekniken.
9 februari 2016
Det finns ingen anledning att anpassa dödshjälpslagen till att inkludera äldre människor som är livströtta, förklarar en rådgivande kommitté för den nederländska regeringen.
9 februari 2016
En domstol i München avvisade nyligen en ansökan från ett föräldrapar om underhåll för deras funktionshindrade dotter. Kravet på skadestånd riktades mot en gynekolog, som under mammans graviditet inte hade upptäckt Downs syndrom och ett hjär...
2 februari 2016
Socialstyrelsen föreslår en lagändring så att fler vårdgivare än idag skall kunna erbjuda assisterad befruktning, ivf, med donerade könsceller.
2 februari 2016
Förra veckan röstade en av kommittéerna i Europarådets parlamentariska församling med 21 röster mot 17 om att den belgiska politikern Petra De Sutter, som ansvarat för rapporten Mänskliga rättigheter och etiska frågor kring surrogatmoderskap
2 februari 2016
I Brasilien används den nya zikavirusepidemin för att driva abortfrågan, eftersom viruset förmodas leda till allvarliga fosterskador som mikrocefali. 
2 februari 2016
Den franska nationalförsamlingen har godkänt en lag som tillåter terminal sedering men inte dödshjälp eller assisterat självmord.
2 februari 2016
Antalet fall av dödshjälp i Belgien har nu överstigit 2 000 för första gången sedan legaliseringen 2002.
2 februari 2016
En fransk surrogatmamma har gripits för bedrägeri efter att ha ljugit för två homosexuella par om att deras barn dött vid förlossningen, och istället sålt dem till två andra par.
2 februari 2016
Företrädare inom FN är kritiska till att Sierra Leone endast tillåter abort när kvinnans liv är i fara.
27 januari 2016
En stamcellsbehandling som rutinmässigt används för ben- och blodcancer har visat sig även ha positiva effekter mot multipel skleros (MS).
26 januari 2016
Med ”århundradets snöstorm” hängande över sig samlades i fredags tiotusentals till den 43:e March for Life i den amerikanska huvudstaden Washington.
26 januari 2016
Den europeiska kvinnolobbyn, den största paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i EU, välkomnar Europaparlamentets fördömande av surrogatmoderskap.
26 januari 2016
En ny rättstvist om nedfrusna embryon har seglat upp i USA i samband med en skilsmässa. Denna, och många andra liknande tvister, ställer frågan om nedfrusna embryons moraliska värde på sin spets.
18 januari 2016
Kanadas läkare bör inte tvingas att remittera patienter till dödshjälp om de anser sin delaktighet som "moraliskt motbjudande", kräver Kanadas läkarförening i en ny skrivelse.
18 januari 2016
Planned Parenthood har lämnat in en stämningsansökan mot den organisation som i somras avslöjade handel med kroppsdelar och vävnad från aborterade foster.
18 januari 2016
Den största brittiska spermabanken kritiseras för att ha vägrat att ta emot donationer från dyslektiska män.
18 januari 2016
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA bearbetar för närvarande en ansökan om tillstånd för genetisk manipulering av mänskliga embryon med hjälp av en ny metod.
13 januari 2016
Sveriges riksdag sa idag ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor.
11 januari 2016
Under ledning av den spanska parlamentsledamoten Elena Valenciano lades i Europaparlamentet nyligen fram en motion med rubriken "Skriftlig förklaring om värdighet i livets slutskede", som syftade till att förespråka dödshjälp i samtliga EU-länder. Trots ...
11 januari 2016
Ett katolskt vårdhem för äldre i den belgiska staden Diest har stämts av familjen till en 74-årig cancerpatient för att ha nekat tillträde till en läkare, som skulle ha gett henne dödshjälp.
11 januari 2016
President Barack Obama har, som väntat, lagt sitt veto mot ett lagförslag som skulle ha stoppat en stor del skattepengar till den omstridda amerikanska organisationen Planned Parenthood.
11 januari 2016
I december antog Europaparlamentet ett betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati, där man fördömer surrogatmoderskap som underminerar kvinnans människovärde.
11 januari 2016
I Kalifornien har en stämningsansökan lämnats in mot en surrogatmamma om att abortera en av de trillingar hon väntar, eftersom den beställande mannen inte vill ha tre barn.
11 januari 2016
I Nederländerna har hälsoministeriet reviderat sina riktlinjer för att möjliggöra även allvarligt dementa patienter att få dödshjälp om de tidigare har efterfrågat det.