Nyheter 2017


Ansökningsperioden för bidrag från Livets fond pågår fram till och med den 21 oktober.

18 augusti 2017
Nya siffror som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine visar att hundratals människor får dödshjälp i Nederländerna varje år utan att någonsin ha bett om det. Samtidigt beklagar en av dödshjälpslagens förkämpar att död...
15 augusti 2017
Chile, som hittills haft en mycket strikt abortlagstiftning, legaliserar abort i vissa fall.
14 augusti 2017
Enligt aktuell statistik från Storbritanniens största abortkedja British Pregnancy Advisory Service (BPAS) använde mer än hälften av kvinnorna som gjorde abort i Storbritannien förra året minst en typ av preventivmedel.
14 augusti 2017
Under sommaren skrev flera medier om att forskare har lyckats korrigera en mutation, som tidigare orsakat ett ärftligt hjärtfel hos mänskliga embryon, med hjälp av den så kallade CRISPR-tekniken. Nu manar internationella specialister till försiktighet för att meto...
14 augusti 2017
Experter inom medicin och juridik från 15 länder kräver strängare regler för att förhindra att patienter utsätts för potentiellt dödliga experimentella stamcellsbehandlingar, vilkas säkerhet inte har bevisats.
14 augusti 2017
Även om det har gjorts stora ansträngningar i Indien att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap för utlänningar blomstrar fortfarande den inhemska surrogatverksamheten.
14 augusti 2017
Den tyska förbundsförfattningsdomstolen avvisade nyligen två av totalt 13 klagomål mot det tyska förbudet för kommersiell och upprepad hjälp till självmord.
14 augusti 2017
Enligt den nederländska regeringen har en kampanj för att samla in medel för tillgång till preventivmedel, abort och program för kvinnors sexuella hälsa i utvecklingsländer hittills fått in 305 miljoner dollar.
14 augusti 2017
Ordensgemenskapen Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna), som driver 15 psykiatriska vårdhem i hela Belgien, tillät formellt dödshjälp på sina vårdhem i juni, bara några veckor efter att de belgiska biskoparna förklarat att de inte accepter...
15 juni 2017
En kanadensisk sjuksköterska som arbetade inom äldrevården har blivit av med sitt arbete efter att inte ha velat gå med på att hjälpa patienter att begå självmord, rapporterar nyhetstjänsten LifeSiteNews.
14 juni 2017
Ny statistik från England och Wales, som länge hade skyhöga abortsiffror för tonåringar, visar att andelen tonårsaborter sjunkit till nästan hälften på bara tio år. Det totala antalet aborter ligger kvar på samma nivå.
12 juni 2017
Kvinnor får barn allt senare – av olika anledningar och ofta utan problem. Under vissa omständigheter kan en sen graviditet dock innebära risker för mamman, visar en ny studie. Forskarna vill att studieresultaten skall leda till bättre rådgivning för kvinno...
12 juni 2017
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) undersöker för närvarande huruvida tre olika spiraler, som innehåller hormonet levonorgestrel, kan leda till humörsvängningar, sömnstörningar, rastlöshet, ångest och depression.
12 juni 2017
Under de senaste åren har myndigheter i Storbritannien tvingats göra betydande nedskärningar i offentliga utgifter, och anslag till både sex- och samlevnadsundervisning och preventivmedelsdistribution för tonåringar har hårdbantats. Effekten har varit ovän...
8 juni 2017
En församlingspräst i Italien hittade klotter på sin kyrka: "Fri abort till alla – även Maria". Prästens Facebooksvar till klottraren har fått stor uppmärksamhet.
8 juni 2017
En nyligen publicerad studie från Columbia University Medical Center i USA avslöjar att den så kallade CRISPR-tekniken kan leda till hundratals oönskade mutationer.
8 juni 2017
Högsta domstolen i den amerikanska delstaten Iowa tillåter nu föräldrar att stämma läkare som inte talat om att ett ofött barn har avvikelser så att mamman kan göra abort.
8 juni 2017
För ett år sedan trädde en lag, som tillåter läkarassisterat självmord, i kraft i Kalifornien. Redan har minst 504 terminalt sjuka vuxna har fått recept utskrivna för att kunna begå självmord, enligt gruppen Compassion & Choices.
1 juni 2017
Delstatsparlamenten i Tasmanien och Maine röstade förra veckan nej till att legalisera assisterat självmord. Det var tredje gången på tio år som Tasmanien hade en omröstning i frågan.
31 maj 2017
I Luxemburg har dödshjälp och assisterat självmord varit tillåtet sedan 2009. Nya siffror visar, att antalet fall av dödshjälp ökar något.
31 maj 2017
Den 26-27 maj samlades medlemmarna i sammanslutningen En av oss i Budapest vid ett internationellt möte för att förena pro-life-rörelser i hela Europa till en gemensam röst för livet.
31 maj 2017
Enligt en undersökning av opinionsinstitutet ComRes i Storbritannien vill en majoritet av britterna att den nuvarande abortlagstiftningen skärps. En klar majoritet är för oberoende rådgivning före aborten och för fler alternativa erbjudanden till stöd fö...
29 maj 2017
I början av året förklarade en överläkare på en gynekologisk avdelning på ett sjukhus i Tyskland att han av religiösa grunder inte ville att aborter skulle utföras på kliniken. Klinikchefen, som offentligt gav sitt stöd till gynekologen, sad...
24 maj 2017
Antalet aborter fortsätter att vara högt i Sverige, men tonårsaborterna minskar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
23 maj 2017
En debatt om abort av ofödda med kromosomavvikelser har blossat upp igen i Danmark. Som exempel på att verkligheten kan bli en helt annan än vad man befarar, rapporterar Danmarks Radio om en av Danmarks mest kända fotomodeller. Hon har en kromosomavvikelse, som numera får ...
23 maj 2017
I USA har två forskargrupper för första gången lyckats producera hematopoetiska stamceller från kroppens egna celler, dvs. de viktiga stamceller som ger upphov till alla blodceller och som används för att behandla barn och vuxna som har blodsjukdomar som lymfom,...
17 maj 2017
Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, som båda förlorat rättegångar mot landsting i mål gällande möjligheten att arbeta som barnmorska utan att medverka till aborter, har båda krävts på höga belopp för landstingens rätte...
15 maj 2017
I västländerna är den dominerande filosofin inom bioetik respekt för autonomi, vilken bl.a. cementerades i filosoferna Tom Beauchamp och James Childress epokgörande bok Principles of Biomedical Ethics, som kom 1985. I sin bok definierade författarna de fyra principer, s...
15 maj 2017
Ordföranden för det österrikiska bioetikinstitutet IMABE, Johannes Bonelli, menar att det är en "farlig blandning" att koppla ihop dödshjälp och efterföljande organdonation. Att appellera om organdonation till personer som önskar ta livet av sig s&au...
15 maj 2017
Att en kortfilm, som visar ungdomar som har Downs syndrom inte får visas som reklaminslag, eftersom den bedömts vara "olämplig" för fransk tv, överklagas nu i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.
15 maj 2017
Den Europeiska unionens domstol kommer att höra en ansökan från medborgarinitiativet En av oss den 16 maj. Fallet handlar om huruvida EU-kommissionen felaktigt valde att inte lägga fram ett lagförslag i enlighet med förslaget från medborgarinitiativet En av oss, ...
9 maj 2017
En domstol i Singapore kom tidigare i år fram till ett ovanligt domslut, som tros vara det första i världen på området: att föräldrar har ett starkt intresse av genetiskt släktskap med sina barn och att de kan förtjäna kompensation om detta samban...
9 maj 2017
I ett prejudicerande fall har en kvinna från Kanada fått rätt av en domstol till 100 000 kanadensiska dollar (678 000 kr) från sitt försäkringsbolag för att betala för en surrogatmamma, efter att hon själv blivit svårt skadad i en bilol...
8 maj 2017
Det väckte stor uppmärksamhet i Belgien förra veckan när det blev känt att styrelsen för en grupp psykiatriska sjukhem, som ägs av en katolsk orden, nu kommer att tillåta dödshjälp på hemmen. Ordens ledare, broder René Stockman, som &au...
3 maj 2017
En brittisk journalist, som utgett sig för att vara intresserad av att frysa ned sina ägg för senare bruk, har avslöjat läkare vid en rad ivf-kliniker med att ge överdrivna löften om chanserna för att senare kunna bli gravid.
3 maj 2017
I Belgien leder den katolska ordensgemenskapen Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna) 15 psykiatriska vårdhem. Ordensgeneralen, belgaren br. René Stockman, är känd för sitt motstånd mot dödshjälp, men styrelsen för ordens institutioner...
2 maj 2017
Knappt ett år efter att dödshjälp legaliserades i Kanada i juni 2016 publiceras de första siffrorna över antalet döda. Det visar sig att över 1 300 människor som fått dödshjälp officiellt har inrapporterats under de första nio m&arin...
26 april 2017
Ny statistik från England och Wales visar att 33 procent av de barn som föds i vecka 23 överlever i minst ett år. Landet tillåter abort fram till vecka 24, och nu höjs röster för att justera lagen nedåt.
24 april 2017
Transplantationsverksamheten har utvecklats markant sedan de första framgångsrika hjärttransplantationerna gjordes i slutet av 1960-talet. Nyutvecklade metoder finns nu som innefattar livmoder-, penis- och struphuvudstransplantationer, och inom snar framtid kan forskare komma att b&o...
24 april 2017
I Australien har nya riktlinjer för assisterad befruktning publicerats av etikkommittén inom det nationella rådet för hälsa och medicinsk forskning. Riktlinjerna kritiseras av ivf-kliniker för att hålla fast vid förbud för könsselektion.
24 april 2017
Den indiska delstaten Assam i nordöstra Indien är på väg att anta en strikt "tvåbarnspolitik", pga. oro för den snabba befolkningstillväxten i regionen. Om förslaget antas blir Assam den åttonde delstaten i Indien att lagstifta om max tv&arin...
24 april 2017
Läkaren Ganesh Rakh blev så upprörd över hur en pappa försummade sin nyfödda dotter på ett sjukhus i Hadapsar i Indien att han slutade ta betalt för förlossningar av flickor. Under de gångna fem åren har han förlöst 750 flickor gra...
24 april 2017
Thailändska gränsvakter har tagit en smugglare med sex behållare med spermier, som han försökte smuggla till Laos. Enligt en thailändsk tulltjänsteman hade han redan lyckats att ta sig över gränsen 13 gånger med smugglad sperma till surrogatverksam...
19 april 2017
Att vävnad och organ doneras från människor som fått dödshjälp förekommer både i Belgien och Nederländerna samt i Kanada, där dödshjälp är tillåtet sedan förra året. I en ny artikel i vetenskapstidskriften the Journ...
18 april 2017
Ett sjukhus i London som drivs av den offentliga vården, the National Health Service (NHS), kommer att börja sälja donerade spermier till patienter i ett försök att bidra till sjukhusets kostnader.
18 april 2017
Efter att president Trump förra veckan undertecknade en ny lag, är det nu möjligt för delstater i USA att omfördela offentliga bidrag från kliniker som utför abort och istället ge pengar till vårdinrättningar som endast tillhandahåller mö...
18 april 2017
Mer än 6 000 fall av dödshjälp förekom i Nederländerna förra året, enligt aktuell statistik. Det är runt tio procent mer än året innan.
13 april 2017
Den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark, som förlorade en utlovad anställning efter att ha medverkat i en intervju i en lokaltidning där hon öppet berättade om sin inställning till aborter, blev inte diskriminerad av Region Jönköpings län. Det slog Arbet...
11 april 2017
Den ökade förekomsten av zikavirus i Sydamerika i fjol sammanföll med flera rapporter om barn som föddes med mikrocefali, dvs. för litet huvud. I februari förra året klassificerade därför världshälsoorganisationen WHO smittspridningen av zikavi...
10 april 2017
En ny film från pro-lifeorganisationen Center for Medical Progress visar en medicinsk chef vid en Planned Parenthoodklinik i Arizona, som berättar att foster som överlevt en abort ibland lämnas att dö ”beroende på vem som är i rummet”.
10 april 2017
En månad efter domen i en tysk förvaltningsdomstol som tillåter assisterat självmord under vissa omständigheter har redan tolv efterfrågningar om dödligt läkemedel inkommit till det tyska institutet för läkemedelskontroll.
10 april 2017
Den nederländska regeringens förslag till dödshjälp för "dem som har levt klart sitt liv " har blivit omtalat, men det har ännu inte legaliserats. Det nederländska läkarförbundet menar att det skulle innebära för många risker och...
10 april 2017
Eric Hoskins, hälsominister i Kanadas provins Ontario, meddelade nyligen att det från maj kommer att finnas en samordningstjänst för läkarassisterat självmord dit patienter kan vända sig om de vill ha dödshjälp. Patienter kommer via tjänsten att f&a...
10 april 2017
Debatten om abortlagen fortsätter i Irland inför en förväntad folkomröstning om abortlagen senare i år eller under 2018. På en demonstration för en uppluckring i abortlagen i Dublin i mars visade det sig att kunskapen om abort och mänskliga rättigh...
5 april 2017
President Trump meddelade i går tisdag att man kommer att dra in USA:s stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA, på samma sätt som hans föregångare George W. Bush valde att göra 2002-2008.
4 april 2017
I Mexiko föddes förra året ett barn, som blev till med en ny metod, där en cellkärna från en kvinnas ägg överförs till en annan kvinnas ägg och sedan befruktas, vilket resulterar i ett barn med arvsanlag från tre personer. Metoden har tagits ...
4 april 2017
När det gäller frågor om reproduktion hamnar katoliker och feminister ofta på diametralt olika sidor i debatten. Det finns dock ett ämne där man skapat ett ovanligt kamratskap: surrogatmoderskap.
3 april 2017
I USA röstade senaten i torsdags för att tillåta enskilda delstater att stoppa federalt stöd till organisationen Planned Parenthood och andra kliniker som tillhandahåller abort.
3 april 2017
Tysklands nationella vetenskapsakademi Leopoldina publicerade nyligen ett diskussionsunderlag i vilket elva tyska forskare menar att modifiering av embryon bör tillåtas under vissa omständigheter. Kritiker menar att liknande krav har förts fram tidigare och att de är underb...
3 april 2017
Högsta domstolen i Australiens delstat Victoria likställde nyligen offentlig visning av bilder på ett dött foster med brott. Domstolen menar att den offentliga visningen av döda foster "kan vara så smärtsam att det blir potentiellt skadligt" och att det...
3 april 2017
Storbritanniens högsta domstol avvisade förra veckan en klagan om en lagändring för att tillåta assisterat självmord. Domstolen motiverar beslutet med att det brittiska parlamentet uttalade sig mot en lagändring så sent som 2015.
28 mars 2017
Regeringen i Bolivia har lagt fram ett lagförslag som kan ge fattiga kvinnor rätt att göra abort på grund av deras ekonomiska situation. I dag är det endast tillåtet att göra abort om kvinnan har blivit våldtagen, utsatt för incest eller om hennes liv ...
28 mars 2017
Representanthuset i den amerikanska delstaten Hawaii röstade förra veckan ned ett förslag om att legalisera assisterat självmord efter en intensiv debatt bland ledamöterna.
27 mars 2017
Sedan Kanada legaliserade dödshjälp i juni förra året har transplantationskirurger tagit vävnad och organ från 26 avlidna efter dödshjälp i Ontario. Det handlar främst om hornhinnor, hud, hjärtklaffar, ben och senor.
23 mars 2017
Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet släppte i veckan en rapport om läkarassisterat självmord, delvis finansierad av Livets fond. Rapporten, som sammanställts av överläkare i palliativ vård Mikaela Luthman, som är medlem i Respekts råd, och Anne-B...
22 mars 2017
I Kina har forskare nu använt en ny metod, den så kallade CRISPR-tekniken, för att modifiera livsdugliga embryon och kommit fram till att tekniken fungerar "långt ifrån perfekt".
20 mars 2017
Det irländska parlamentets underhus röstade i början av mars ned ett lagförslag som skulle sänka straffet för illegal abort från 14 års fängelse till en euro.
20 mars 2017
I Nya Zeeland avslutades nyligen en kampanj under vilken 16 000 medborgare skriftligen förklarade för ett parlamentariskt utskott att de är emot legalisering av läkarassisterat självmord.
20 mars 2017
Costa Rica har av den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter tvingats tillåta provrörsbefruktning mot landets egna lagar, och tidigare denna månad föddes det första provrörsbarnet i landet.
14 mars 2017
Debatten om fosterreduktion har den senaste tiden varit aktuell i både Norge och Danmark. Statens medicinsk-etiska råd publicerar därför nu i dokumentserien SMER kommenterar en skrift om fosterreduktion för att klargöra situationen i Sverige.
14 mars 2017
Domskälen från den tyska förvaltningsdomstolen, som nyligen förklarade assisterat självmord lagligt i undantagsfall, har inte publicerats än, men redan har det kommit fram att det var den schweiziska självmordskliniken Dignitas, som drivit fram fallet med den f&ou...
14 mars 2017
Efter att provinsen Quebec legaliserade dödshjälp i december 2015 har antalet människor som fått dödshjälp ökat markant. Redan efter ett år med laglig dödshjälp har Quebec gått om Belgien när det gäller andelen människor som av...
13 mars 2017
Lord Shinkwin, ledamot i det brittiska överhuset, menar att Storbritanniens abortlagstiftning är "ett tillstånd att döda för brottet att vara funktionshindrad" och han anklagar vården för att behandla funktionsvariationer "som en tragedi som bö...
13 mars 2017
I Storbritannien godkänner läkare vid Marie Stopes, landets näststörsta kedja av abortkliniker, tusentals aborter per år enbart efter korta telefonsamtal med den gravida kvinnan, enligt den brittiska tidningen The Daily Mail.
13 mars 2017
I Italien använder mer än sju av tio gynekologer rätten till samvetsfrihet för att inte medverka vid aborter. Detta gör det ibland svårt att efterfölja abortlagen på vissa platser, varför landet utsätts för påtryckningar från EU oc...
7 mars 2017
Surrogatmoderskap är olagligt i Spanien, men spanska par köper surrogattjänster i utlandet, och en debatt pågår om huruvida det är en rättighet eller en form av exploatering.
7 mars 2017
En ny gräsrotsrörelse i Danmark förenar människor med funktionsvariationer mot dödshjälp. Enligt gruppens stiftare vill man uppmärksamma, att det inte finns några säkra sätt att värdera, vilka som skall ha rätt att dö.
6 mars 2017
District of Columbia har nu följt sex amerikanska delstater som tillåter läkare att skriva ut dödliga läkemedel till döende patienter som vill avsluta sina liv. Kritiker menar att det kommer att leda till missbruk och skada stadens mest utsatta befolkning.
6 mars 2017
Den brittiska hälsomyndigheten National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), en ungefärlig motsvarighet till Socialstyrelsen, har publicerat nya riktlinjer där man uppmanar vårdpersonal att samtala med döende patienter om deras religiösa eller andliga t...
6 mars 2017
Vid en konferens i Bryssel förra veckan lovade ett antal länder och privata donatorer totalt 190 miljoner dollar (ca 1,3 miljarder kronor) till internationella organisationer som arbetar med abort och familjeplanering. Det är knappt en tredjedel av vad president Trump har dragit tillb...
6 mars 2017
Tysklands federala högsta instans för förvaltningsrättsliga mål, Bundesverwaltungsgericht, förklarar assisterat självmord för lagligt i "extrema undantagsfall", utan att definiera detta närmare. Kritik kommer från flera håll, och do...
6 mars 2017
Organisationen 40-dagar-för-livet (40 Days for Life) fyller tio år och startar nu återigen under fastetiden en bönekampanj på 344 platser runtom i världen med bön och fasta för att verka för ett slut på abort.
6 mars 2017
Ett antal av de läkare i Kanada, som valt att finnas med på en lista över läkare som kan tänka sig att ge dödshjälp, har bett att bli strukna från listan bara några månader efter legaliseringen p.g.a. moraliska betänkligheter och känslo...
6 mars 2017
Det nya blodtestet som används inom fosterdiagnostiken, det så kallade NIPT-testet, ses som ett genombrott inom fosterdiagnostik för genetiska sjukdomar, eftersom det minskar risken för missfall jämfört med fostervattens- och moderkaksprov och rapporteras ha 99 procent...
1 mars 2017
För att kompensera de medel som faller bort genom president Trumps beslut att dra in amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med preventivmedel och abort i utvecklingsländer, kommer fyra europeiska regeringar att stå värd för en konferens i Bryssel, fö...
28 februari 2017
I den amerikanska delstaten Utah skall foster, enligt en ny lag, få bedövning eller smärtlindring vid abort efter graviditetsvecka 20. Att ge bedövning till ett ofött barn är komplicerat och riskfyllt, och läkare har därför bett lagstiftarna klargör...
28 februari 2017
I Nederländerna har 350 läkare undertecknat en namninsamling som en del av ett upprop för att uttrycka sin vägran "att avsluta försvarslösa människors liv". Bland undertecknarna finns många allmänläkare, geriatriker samt ett antal av de l&...
27 februari 2017
Politiker, som stödjer fortsatt statligt stöd till Planned Parenthood, kan inte göra anspråk på att vara praktiserande katoliker, skriver biskop Edward Scharfenberger i stiftet Albany i New York, i ett uttalande.
27 februari 2017
Många länder är på väg att utöka sina erbjudanden av fosterdiagnostik med en ny generation genetiska tester som syftar till att upptäcka bl.a. Downs syndrom. Den internationella kampanjen Stop Discriminating Down (SDD) arrangeras av Jérôme Lejeune-st...
27 februari 2017
Den 14 februari antog Europaparlamentet en icke-bindande resolution, som uppmanar EU att ta över den globala finansieringen av aborter för att kompensera de medel som faller bort genom president Trumps beslut att dra in amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med preventi...
27 februari 2017
Organisationen Women on Waves drivs av nederländska abortförespråkare, som reser med båt till länder där abort är illegalt, för att utföra aborter på internationellt vatten. Senast besökte organisationen Guatemala, som dock avvisade en i &Oum...
14 februari 2017
En husläkare i Norge, som blivit av med sin anställning då hon inte ville sätta in spiral på patienter, har förlorat domstolsförhandlingarna mot den kommun, som tidigare var hennes arbetsgivare.
14 februari 2017
Nya siffror visar att tendensen med fallande abortsiffror i USA håller i sig. Medan 2011 och 2014 sjönk abortsiffran med 14 procent till en ny, rekordlåg nivå.
14 februari 2017
När en överläkare på en gynekologisk avdelning på ett sjukhus i Tyskland i december förklarade att han av religiösa grunder inte ville att aborter utförs på kliniken, utlöstes en livlig debatt.
13 februari 2017
Europaparlamentets talmanskonferens, ett internt organ bestående av Europaparlamentets talman och gruppledarna för de politiska grupperna i parlamentet, har avvisat ett förslag om en INI-rapport (en rapport som skrivs på eget initiativ) gällande surrogatmoderskap, genom vi...
13 februari 2017
En högt uppsatt regeringstjänsteman har erkänt att organstölder från avrättade fångar fortfarande kan förekomma i Kina. Nu ställs krav på internationella inspektioner i landet.
13 februari 2017
Sedan Kina tillåtit fler par att få två barn använder alltfler kvinnor frysta embryon för att få ett andra barn.
7 februari 2017
Nya siffror visar att allt mer pengar går från den offentliga vården i Storbritannien som kompensation till föräldrar, som fått barn med funktionshinder.
7 februari 2017
Flera avslöjanden från organisationen Live Action om Planned Parenthoods brist på mödravård har nu offentliggjorts. Denna gång gäller det ultraljudsundersökningar av gravida kvinnor, vilket nästan inga Planned Parenthood-kliniker erbjuder, så ti...
7 februari 2017
Det har nu fastslagits av en övervakningskommitté att en läkare, som tvingade en äldre, dement kvinna till dödshjälp medan hennes familj höll fast henne, inte begått något formellt fel.
7 februari 2017
I Storbritannien rekommenderar nya riktlinjer från läkarsällskapet British Medical Association (BMA) att en gravid kvinna inte längre bör kallas "blivande mamma", utan "gravid person".
7 februari 2017
En studie i Australien om kvinnor som frivilligt väljer att frysa ner sina ägg, visar att en av tre kvinnor, har varit gravid tidigare och att väldigt få använder sina lagrade frysta ägg för att få barn, främst därför att de inte vill vara ens...
7 februari 2017
Utredningen av Planned Parenthood Federation of America, som letts av den republikanska kongressledamoten Marsha Blackburn, har resulterat i en gedigen rapport över handel med kroppsdelar från aborterade foster och visar vilken lukrativ affär det ofta varit för både abortk...
1 februari 2017
I Bryssel öppnas i dagarna en så kallad ”baby box”, dvs. ett uppsamlingsställe för nyfödda barn på initiativ av organisationen ASBL Corvia, som hjälper hemlösa.
31 januari 2017
Den återkommande March for Life gick av stapeln i fredags i Washington. För första gången talade en sittande vicepresident, och även påven Franciskus skickade en hälsning.
31 januari 2017
I en en aktuell studie i facktidskriften Canadian Medical Association Journal hävdar forskare från universitetet i Calgary att läkarassisterat självmord kommer att bidra till besparingar inom sjukvården på så mycket som 139 miljoner kanadensiska dollar år...
31 januari 2017
I USA har forskare låtit grisembryon injicerade med mänskliga celler – förstadiet till mänskliga organ – växa i grisar, i försök att på lång sikt kunna odla mänskliga organ i grisar, genetiskt anpassade till patienter för transpla...
31 januari 2017
Ett nytt avslöjande av den amerikanska abortorganisationen Planned Parenthood går tvärt emot organisationens framhållande av att man är en viktig vårdgivare för kvinnor. Det har bevisats att Planned Parenthood bara gör aborter och inte erbjuder mödrav&...
30 januari 2017
Som svar på president Donald Trumps beslut att dra in federalt bistånd till organisationer som arbetar med preventivmedel och abort i utvecklingsländer, har man i Nederländerna startat ett internationellt initiativ, som skall ge ekonomiskt stöd till abortkliniker. I Afrika...
24 januari 2017
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, ofta kallad Europadomstolen, kungjorde i dag att man i ett överklagande till domstolens stora kammare kommit fram till, att den italienska staten inte agerat fel, när man 2011 fråntog ett par det barn, de hade best&a...
24 januari 2017
Med början d. 1 mars kommer ett blodprov, som kan spåra kromosomavvikelser hos foster, att erbjudas nationellt i Danmark.
24 januari 2017
I Paris marscherade i söndags tusentals människor mot abort i den årliga March for Life. Enligt polisen var det runt 10 000 deltagare medan arrangörerna talade om 50 000, som krävde fler insatser för att förebygga aborter.
24 januari 2017
Sex brittiska demenssjuka har fått hjälp att begå självmord på schweiziska självmordskliniker av en brittisk psykiater, som för tio år sedan blev av med sin legitimation.
23 januari 2016
I Ukraina föddes nyligen ett barn, som blev till med en ny metod där en cellkärna från en kvinnas ägg överförs till ett donerat ägg och barnets dna därmed kommer från tre personer.
23 januari 2016
Chile, ett av de sex länderna i världen där abort är helt förbjudet, har tagit ett steg närmare legalisering. För två år sedan fördes ett lagförslag fram av president Michelle Bachelet, ett förslag som nu kommer att gå vidare till e...
23 januari 2016
I Storbritannien har en lagändring godkänts som tillåter ensamstående att få barn genom surrogatmoderskap.
17 januari 2017
Utvecklingen av dödshjälp och assisterat självmord i de länder som legaliserat det har blivit en katastrof. Regelverket fungerar inte och antalet fall ökar, inte bara för obotligt sjuka, varnar olika experter.
16 januari 2017
Efter att surrogatmoderskap har blivit olagligt i Thailand, Indien, Nepal och Kambodja har nu kliniker hittat ett nytt, fattigt land i Asien. Enligt medieuppgifter har många av de 50 surrogatagenturer, som startade verksamhet i Kambodja de senaste två åren, nu flyttat till grannlan...
16 januari 2017
Kanada legaliserade läkarassisterat självmord i juni förra året och bara ett halvt år senare publicerar bioetiker från Quebec en artikel i The Journal of Medical Ethics, där de efterfrågar organdonation efter dödshjälp.
16 januari 2017
Spanien är världsledande i organdonation från avlidna, enligt en artikel i facktidskriften American Journal of Transplantation.
16 januari 2017
Medan allt fler delstater i USA antar lagar som tillåter assisterat självmord, är det i Ohio sedan 1 januari kriminellt att hjälpa någon att ta livet av sig.
16 januari 2017
På en nederländsk ivf-klinik kan ägg från 26 kvinnor ha befruktats med fel spermier. Huvudsjukhuset i Utrecht varnade patienter i december om att ett "handhavandefel" kan ha lett till att fel spermier har använts.
12 januari 2017
I Finland har ett medborgarinitiativ om att ta upp frågan om laglig dödshjälp i riksdagen samlat de 50 000 underskrifter, som krävs för att initiera en parlamentarisk debatt.
9 januari 2017
Enligt en aktuell studie, som publicerats i Journal of American Medical Association, visar kvinnor som genomgått abort inga tecken på ökad psykisk ohälsa. Snarare tycks studien visa, att det i själva verket är kvinnor som nekats abort som lider mer. Studien kritiseras...
9 januari 2017
Enligt en utredning gjord av USA:s representanthus har International Planned Parenthood Federation (IPPF) brutit mot federal lagstiftning och mot enskilda delstaters lagar genom organisationens handel av kroppsdelar från aborterade foster.
9 januari 2017
I Nederländerna får patienter med svår demens endast i sällsynta fall dödshjälp. Många läkare vill bara ge dödshjälp om patienten själv kan yttra att hon vill dö och känner sig annars osäkra.