Nyheter 2003


publicerad 16 december 2003 En majoritet i det franska parlamentet röstade i slutet av november ja till en ny lag, som gör det till ett brott att förorsaka missfall mot kvinnans önskemål. Lagen måste nu även godkännas av det franska senatet för att bli gällande.
publicerad 16 december 2003 I början av december hölls i Belgien för första gången ett större läkarmöte om eutanasi, efter det första året av legaliserad eutanasi i landet. Flera hundra läkare deltog i mötet, och i samband med detta publicerades för första gången officiella siffror, som vis...
publicerad 15 december 2003 Statens medicinsk-etiska råd (SMER) arrangerade den 5 december en debattdag kring ämnet Handikapp och bioetik. Dagens talare inkluderade handikappföreträdare, läkare, forskare, samhällsvetare och etiker som alla bidrog med kunskaper och erfarenheter och deltog i ...
publicerad 12 december 2003 En fransk kvinna har gått till Europadomstolen i Strasbourg för att få fastställt, att ett ofött barn har rätt till liv. Europadomstolen, som prövar brott mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, anser att målet är så viktigt att fallet ska avgör...
publicerad 10 december 2005 Finansiering av forskning på mänskliga embryon fortsätter att orsaka en upprörd etisk debatt i EU. Europakommissionärerna kommer nu tillsammans med EU:s nästa ordförandeland, Irland, att tvingas försöka lösa frågan.
publicerad 5 december 2003 Det faktum att ett ofött barn aborterades i sjätte månaden endast p.g.a. gomspalt visar hur vi har blivit slavar under iden att värdet av vårt liv finns i fysisk perfektion.
publicerad 3 december 2003 ”Lika villkor för alla unga” är huvudtemat den 3 december, internationella handikappdagen, som avslutar det europeiska handikappåret 2003.
Den 1 december uppmärksammas FN:s World AIDS Day runt hela världen med temat ”mot diskriminering och stigma - lev och låt leva”.
publicerad 25 november 2003 Forskning på mänskliga embryon har skapat en upprörd etisk debatt i EU. I dag tillåts inte EU-finansiering av forskning på stamceller från embryon, då det är förbjudet i många av EU:s medlemsländer.

Pressmeddelande12 november 2003:

Människor med psykiska sjukdomar känner sig utpekade och stigmatiserade i den debatt som under senaste halvåret pågått om den psykiatriska vården i Sverige, aktualiserad av flera tragiska våldsbrott.

publicerad 23 oktober 2003 Socialdepartementet kommer i dag att ge direktiv till en utredning som ska undersöka möjligheten för utländska kvinnor att göra abort i Sverige.
publicerad 15 oktober 2003 FN-förhandlingar om att förbjuder kloning av människor  som har pågått av och till sedan 2001, kollapsade i början av oktober.
publicerad 2 oktober 2003 I dag väntar 597 personer på ett att bli transplanterade, men många hinner dö innan en lämplig donator blir tillgänglig. Nu kan man anmäla sin vilja att donera organ på internet.
publicerad 18 september 2003 Antalet aborter i Sverige fortsätter att stiga. Respekt har sedan i våras efterlyst ett brett samarbete för att vända den katastrofala aborttrenden.
publicerad 9 september 2003 På abortkyrkogården finns möjlighet för mammor och pappor att lämna en hälsning till det barn som aldrig föddes. "Det spelar ingen roll om andra säger att jag gjorde rätt när jag vet i mitt inre att jag gjorde fel. Saknar dig så min lilla treåring. Mamma"
publicerad 15 augusti 2003 Forskare presenterade i juli resultat av försök, där man arbetat med att utveckla ägg från aborterade flickfoster. Vid försöken användes äggstockar från foster som aborterats mellan 22:a och 33:e graviditetsveckan.
publicerad 19 juni 2003 Många gravida tonåringar känner sig pressade att göra abort, trots att de själva inte bestämt sig. Många av de unga mammorna saknar stöd från samhället för att kunna förbättra en ofta pressad livssituation.
publicerad 19 juni 2003 I Sverige har det förekommit nio fall där läkare gett medicin för att påskynda döden. Ledningen på Socialstyrelsen har reagerat med bekymring och bestörtning över resultaten. Dödshjälp är förbjudet och emot alla etiska regler.
publicerad 19 juni 2003 Stockholms katolska stift har lämnat in ett yttrande till socialdepartementet om delbetänkandet Rättslig reglering av stamcellsforskning. I delbetänkandet föreslås följande riktlinjer för kommande svensk lagstiftning:

publicerad 24 april 2003 Parlamentsledamöterna röstade för att EU:s medlemsstater skall förbjuda forskning kring mänsklig kloning i reproduktivt syfte. Förbudet ska även gälla forskning på embryon skapade enbart i forskningssyfte samt skapandet av stamceller genom s.k. terapeutisk k...

publicerad 15 april 2003 Att klona människor kan vara omöjligt med den teknik som hittills använts för kloning av djur. Det har visat sig vid försök att klona rhesusapor att cellerna inte delar sig på det sätt som krävs för att ett embryo ska utvecklas.
publicerad 27 mars 2003 Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet aborter stiger. Det är dags att göra något åt detta problem. Därför föreslår Respekt att Socialstyrelsen kallar samman alla intresserade parter.
publicerad 20 mars 2003 Antalet tonårsaborter i Sverige är nu högst i Norden. Socialstyrelsen har i dag ingen förklaring till den fortsatta ökningen eftersom sekretesslagen hindrar forskning inom området. De nuvarande siffrorna innebär ett misslyckande för svensk abortpolitik.
publicerad 13 mars 2003 Ett seminarium, "Hjälp att dö eller döda", anordnades av Karolinska Sjukhusets etikråd och samlade cirka 350 deltagare. Panelen bestod av företrädare för religion, medicin och filosofi.
publicerad 12 mars 2003 En ung man, som i höstas tog livet av sin svårt hjärnskadade mor på ett sjukhem i Uppsala, dömdes den 12 mars av Uppsala tingsrätt till ett års fängelse för dråp.
publicerad 19 februari 2003 Medicinsk abort i hemmet kan därför bli ett nytt alternativ för kvinnor som vill undvika kirurgiska ingrepp i sjukhusmiljö. Om aborter i hemmet ska godkännas måste abortlagen dock ändras, då den nu innebär att alla aborter måste utföras på sjukhus.
publicerad 17 februari 2003 Riksdagens Kommitté om genetisk integritet är positiv till terapeutisk kloning och föreslår ändringar i lagstiftningen för att den ska tillåtas i Sverige för att främja embryonal stamcellsforskning med bl.a. terapeutisk kloning som följd.  
publicerad 24 januari 2003 Socialminister Lars-Erik Engquist uttryckte i början av januari en önskan om att förenkla registreringen för de svenskar som önskar donera sina organ. Idag är det relativt krångligt att anmäla sig som donator samtidigt som inte alla meddelar sitt beslut till sina ...
publicerad 31 december 2002 En sekt påstår sig ha skapat världens första klonade människa. Enligt Brigitte Boisselier kommer nästa barn att födas i början av januari medan de övriga tre förväntas födas i slutet av januari.