Nyheter 2004


publicerad 14 december 2004 Brasilianska forskare har framgångsrikt transplanterat adulta stamceller i en kvinnas hjärna. Behandlingen underlättar hennes återhämtning efter en hjärnblödning, som förlamat henne och gjort henne oförmögen att tala.
publicerad 13 december 2004 Antalet hivinfekterade kvinnor stiger dramatiskt. Män som misshandlar sina fruar verkar också vara mer hänsynslösa på andra sätt som till exempel att sova med prostituerade och inte bry sig om de utsätter sin fru för fara. Det kan också bero på att misshandlade h...
publicerad 9 december 2004 Den nederländska lagen tillåter sedan 2001 eutanasi för vuxna patienter som lider av obotliga sjukdomar och själva uttrycker önskan att avsluta sitt liv. Ungdomar under 16 år måste ha sina föräldrars instämmande. Enligt ett nytt lagförslag skall åldersgränsen för ...
publicerad 8 december 2004 Landshövdingen i Värmlands län, Eva Eriksson, har förklarat abort till en mänsklig rättighet och planerar nu att även utländska kvinnor i framtiden ska kunna få abort i Sverige, även om de inte är bosatta i landet.
publicerad 7 december 2004 I mars i år stramade Italien åt lagen om provrörsbefruktning (IVF). Den nya fertilitetslagen ger embryot rättigheter, och från att ha varit Europas mest liberala land för fertilitetsbehandlingar blev Italien över en natt kontinentens mest strikta på detta område.
publicerad 30 november 2004 Onsdagen den 1 december uppmärksammas FN:s World AIDS Day runt hela världen.
publicerad 29 november 2004 I sitt remissvar på betänkandet ”Genetik, integritet och etik” (slutbetänkande från Kommittén om genetisk integritet – SOU 2004:20) har Stockholms katolska stift framhållit att abortinriktad fosterdiagnostik som har ett selektivt syfte är oförenlig med principen ...
publicerad 26 november 2004 Enligt en studie som nyligen redovisades vid den medicinska riksstämman i Göteborg, är ungefär var 50:e abort, till följd av fosterdiagnostik med ultraljud, onödig, då abortbeslutet grundar sig på felaktig information till den gravida kvinnan. I verkligheten har ...
publicerad 25 november 2004 Regeringens lagförslag innebär en rad åtgärder för att möjliggöra forskning på befruktade mänskliga ägg i syfte att på sikt kanske kunna utveckla nya behandlingsmetoder för svåra sjukdomar. Däremot skall mänsklig reproduktiv kloning uttryckligen förbjudas, såväl ...
publicerad 23 november 2004 Christian Medical Association (CMA), USA:s största kristna läkarsammanslutning, fördömde nyligen tillståndsgivandet för abortpillret RU 486, i Sverige känt som Mifegyne. Enligt föreningen styrdes tillståndsgivandet av politiska intressen, och särskilt pekar CMA p...
publicerad 22 november 2004 FN:s medlemsländer har slutit en kompromiss som gör att det föreslagna avtalet att förbjuda mänsklig kloning nedgraderas till en icke-bindande deklaration.
publicerad 15 november 2004 Storbritanniens Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) lade på en konferens i början av november fram ett förslag som innebär att föräldrar kan börja välja genetiska egenskaper på barn som blir till genom IVF (in vitro fertilisering, eller konstgjord...
publicerad 11 november 2004 Den 22 oktober avslutades en två dagar lång debatt i FN:s juridiska råd om en eventuell kloningskonvention utan en slutgiltig överenskommelse. Diskussionen om en konvention har nu, efter att i tre år debatterats i FN, återigen skjutits på framtiden.
publicerad 9 november 2004 I en vädjan om internationella donationer för att hindra svält i södra Afrika, varnade the World Food Program för att aids dramatiskt kan förvärra hungersnöden i området. Detta trots att man i år haft en övergenomsnittlig skörd i regionen, men aids fortsätter att ...
publicerad 2 november 2004 Forskare i Storbritannien söker just nu tillåtelse att utföra experiment som kommer att kunna resultera i att barn med tre föräldrar föds.
publicerad 26 oktober 2004 I Storbritannien har en mor startat en rättslig prövning för att granska lagligheten i de riktlinjer för tonårsaborter som sjukvårdsmyndigheterna i landet utfärdade i somras.
publicerad 25 oktober 2004 Sedan januari 2004 tillfrågas alla gravida kvinnor i delstaten Illinois i USA om de samtycker till att vid förlossningen donera blodet från sitt nyfödda barns navelsträng.
publicerad 21 oktober 2004 Ärkebiskop Giovanni Lajolo, utrikessekreterare vid den Heliga Stolen, talade i september i New York inför FN:s generalförsamling vid deras 59:e sammanträde. I sitt tal klargjorde han Vatikanens ståndpunkt i några av de ämnen som stod på generalförsamlingens agenda...
publicerad 19 oktober 2004 Den franska regeringen planerar att ändra lagen som berör behandlingen av döende patienter.
publicerad 13 oktober 2004 I debatten om kloning har det i USA uppstått en strid om vilka ord man bör använda. Den ena falangen anser att begreppet terapeutisk kloning inte på ett vetenskapligt sätt beskriver framställandet av embryon på konstgjord väg, medan den andra hävdar att ett byte a...
publicerad 12 oktober 2004 I amerikansk och brittisk rättspraxis är det ofta domstolar som får fatta dessa svåra beslut, som enligt katolsk etik egentligen borde fattas av föräldrarna och läkarna tillsammans.
publicerad 11 oktober 2004 En ny lag skulle innebära obligatorisk rådgivning inför abort, något som hittills bara görs fram till tolfte graviditetsveckan. Kvinnor i denna svåra situation bör få rådgivning.
publicerad 7 oktober 2004 Det finns läkare som undviker att specialisera sig inom gynekologi och obstetrik, för att slippa medverka vid aborter. Att sjukvårdspersonal ofta mår dåligt av att genomföra abortingrepp är ett faktum.
publicerad 5 oktober 2004 Inför den trettonde världsdagen för de sjuka, som firas i Yaounde i Kamerun 11 februari 2005, offentliggjorde Vatikanen påven Johannes Paulus II:s budskap. Påven skriver, att när miljoner afrikaner lider av sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos, är kontinenten...
publicerad 30 september 2004 Många cancerformer som drabbar barn och unga kan idag botas på ett helt annat sätt än tidigare med hjälp av kemoterapi och strålbehandling. Tyvärr är livmodern ofta känslig för dessa terapier och behandlingar varför sterilitet inte är en ovanlig bieffekt för kvi...
publicerad 20 september 2004 Yttrandet från Katolska biskopsämbetet, Stockholms katolska stift, om genetik, integritet och etik (SOU 2004:20)
publicerad 14 september 2004 En rad organisationer, inklusive National Right to Life Committee, Feminists for Life och Human Life International, har nu uttalat, att de anser att förespråkandet av magsårsmediciner i abortsyfte är mycket ansvarslöst av Women on Waves.
publicerad 13 september 2004 Monsignore Sgreccia skrev i en artikel i tidningen l'Osservatore Romano om Vatikanens totala motstånd mot eutanasi i allmänhet, och mot eutanasi på barn i synnerhet.
publicerad 9 september 2004 Förvirring härskar över hur fertilitetskliniker i USA hanterar överblivna IVF embryon
publicerad 7 september 2004 En ledande irländsk forskare anser att Irland aldrig bör stödja embryonal stamcellsforskning därför att det är ”ociviliserat och barbariskt”.
publicerad 6 september 2004 Katolska läkare varnar i ett uttalande att det i Nederländerna har tagits ytterligare ett steg mot ett samhälle där livet inte respekteras, då det nu har blivit tillåtet att utföra eutanasi på barn.
publicerad 2 september 2004 Enligt amerikanska Population Research Institute har en hel generation kinesiska flickor dött på grund av Kinas ökända enbarnspolitik.
publicerad 31 augusti 2004 Från den första september gäller Socialstyrelsens nya författning med föreskrifter och allmänna råd om abort.
publicerad 26 augusti 2004 Vid ett tal i den italienska staden Rimini yttrade sig påven Johannes Paulus II om forskningsetik.
publicerad 25 augusti 2004 En nederländsk domstol godkände nyligen ett regeringsbeslut att abortbåten Langenort måste stanna inom en radie av 25 km utanför Amsterdam om personalen på båten ska utföra kirurgiska aborter.
publicerad 24 augusti 2004 Trots att kloning av människor redan är olagligt i Tyskland, uppmanade läkarföreningar och en bred skara av politiker nyligen den tyska regeringen att ta en tydlig etisk ståndpunkt i detta ärende och trycka på ett bindande internationellt förbud.
publicerad 17 augusti 2004 Leslie Burke, en 44-årig brevbärare från Lancaster i Storbritannien som under våren drivit en rättsstrid om rätten att få leva.
publicerad 16 augusti 2004 I den franska vallfärdsorten Lourdes i Pyrenéerna firade påven på Marie uppståndelses dag (den 15 augusti) mässan och hyllade i sin predikan livet.
publicerad 12 augusti 2004 Ett brittiskt forskarlag har nu fått klartecken till att börja skapa mänskliga embryonala stamceller genom kloning.
publicerad 10 augusti 2004 Statlig råd i Japan ger forskare grönt ljus för att producera mänskliga embryonala stamceller genom kloning.
publicerad 5 augusti 2004 Brittiska hälsovårdsmyndigheter tillåter nu som första land i världen att mänskliga embryon används för medicinska behandlingar genom PGD (preimplantatorisk genetisk diagnostik, dvs att genetiskt diagnostera embryon innan de implanteras i livmodern) och HLA (histoc...
publicerad 11 augusti 2004 Holländska forskare från Erasmus Medisch Centrum i Rotterdam och VU Medisch Centrum i Amsterdam hävdar i en studie som publicerades i början av augusti att 43,8 procent av alla dödsfall hos patienter på sjukhusen i landet har sin orsak i medicinska beslut.
publicerad 30 juli 2004 Den Heliga Stolen i Rom annonserade den 29 juli upprättandet av en stiftelse som ska hjälpa hiv- och aidspatienter, speciellt de som lever i Afrika.
publicerad 29 juli 2004 Medlemmarna i den brittiska läkarföreningen, British Medical Association (BMA), röstade på sitt årsmöte i början av juli ja till nya riktlinjer för vård av barn som överlevt abortförsök.
publicerad 28 juli 2004 Eutanasiförespråkare talar om viljan att göra slut på svårt sjukas lidande. Men allt eftersom eutanasi blir vanligare framkommer det i fler och fler tillfällen att dödshjälp ges till patienter som inte är nära döden och inte lider under svåra smärtor.
publicerad 27 juli 2004 Resultaten av två nya studier bidrar med nya argument till den allt hårdare debatten om embryonal stamcellsforskning.
publicerad 21 juli 2004 Cumvivium kommer att arbeta för att ge världens fattiga tillgång till mediciner genom att använda katolska kyrkan, som med ett etablerat nätverk bestående av 128 000 vårdinrättningar är världens största sjukvårdsorganisation, som plattform.
publicerad 20 juli 2004 När kloning används för att reproducera möss ökar riskerna för missbildningar jämfört med mer konventionella reproduktionsmetoder.
publicerad 13 juli 2004 Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna friade den 8 juli en läkare som åtalats för dråp av ett foster.
publicerad 7 juli 2004 Enligt FN-organet UNAIDS, som i dagarna släppte sin senaste rapport om hiv/aids-situationen i världen, ökar spridningen av hiv. 37 miljoner bär nu på viruset, och samtidigt som situationen i Afrika fortfarande är värst, sprider sig epidemin snabbast i delar av Asien o...
publicerad 24 juni 2004 Kliniken Dignitas, som är baserad i Zürich, erbjuder sina tjänster till såväl schweizare som utlänningar, och följden har blivit att Dignitas blivit ett känt begrepp även utanför Schweiz gränser. Ludwig Minelli, Dignitas grundare, erkänner att kliniken assistera...
publicerad 29 maj 2004 Svar från Maria Hasselgren, katolska kyrkans pressekreterare, till Birgitta Ohlssons (fp) debattartikel i Norrköpings Tidningar, 29 maj 2004.
publicerad 27 maj 2004 Världens första stamcellsbank öppnade nyligen i Hertfordshire i Storbritannien, vilket väcker farhågor att sökandet efter mirakelkurer kommer att fortsätta att leda till förstörelse av mänskliga embryon.
publicerad 18 maj 2004 Påven Johannes Paulus II helgonförklarade Gianna Beretta Molla vid en högtidlig mässa i Rom den 16 maj 2004. Gianna Beretta Molla var italiensk barnläkare och fyrabarnsmamma som dog 1962, vid en ålder av 34 år, efter att ha fött sitt fjärde barn.
publicerad 13 maj 2004 I en studie som publicerades den 30 april i tidskriften Science, rapporteras att förekomsten av hiv i Uganda har sjunkit med 70% sedan tidigt 90-tal. Detta beror enligt studien i huvudsak på en framgångsrik offentlig hiv/aids-förebyggande kampanj, som uppmanar befolkn...
publicerad 12 maj 2004 Antalet mycket sena aborter ökar, enligt en artikel i Dagens Medicin. En förklaring är att unga kvinnor från invandrarfamiljer allt oftare avbryter graviditeter i ett sent skede. Den bortre gränsen för abort går vid 22 fullgångna graviditetsveckor, och i fjol biföll R...
publicerad 6 maj 2004 I rapporten som publicerats i JAMA berättas om nio par, vars barn drabbats av olika former av leukemi. Under 2002-2003 skapades bland dem 199 embryon, av vilka 45 passade som donatorer, 28 inplanterades och fem resulterade i graviditet och friska barn. Att genom PGD sk...

publicerad 2 maj 2004 Europarådets parlamentariska församling godtar inte rekommendationen om legalisering av eutanasi.

publicerad 28 april 2004 Sju av tio svenskar är positiva till att donera organ, men mindre än hälften av dessa har gjort sin önskan känd. Därför är risken stor att de aldrig blir donatorer, trots att de vill det. Hösten 2003 startade projektet Livsviktigt, då regeringens uppdrag till Landst...
publicerad 22 april 2004 Om ett lesbiskt par önskar få gemensamma barn med den här metoden, är det teoretiskt inte omöjligt alls, säger Outi Hovatta, professor i gynekologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Det finns ett antal tekniska hinder till varför tekniken inte i dag s...
publicerad 21 april 2004 En ny rapport från Socialstyrelsen visar att abortgränsen och gränsen för när ett barn kan överleva efter förlossningen har flutit samman. Samtidigt som barn numera kan räddas till livet i 22:a graviditetsveckan kan lika gamla ofödda barn aborteras av psykosociala s...
publicerad 1 april 2004 Upptäckten är den senaste i en rad framgångar för forskning på adulta stamceller som rapporterats från runt om i världen. Den stödjer de växande bevisen för att adulta stamceller kan visa sig vara överlägsna de mycket omdebatterade embryonala stamcellerna.
publicerad 26 mars 2004 I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen en rad åtgärder för att möjliggöra forskning på befruktade mänskliga ägg för att på sikt möjligen kunna utveckla nya behandlingsmetoder för svåra sjukdomar.
publicerad 25 mars 2004 Enligt Socialstyrelsens preliminära statistik för 2003 fortsätter antalet aborter att stiga. Det totala antalet aborter 2003 var 34 400 jämfört med 33 365 under 2002, en ökning motsvarande nästan 3 procent. Tonårsaborterna föll under året med 3 procent, den första mi...
publicerad 19 mars 2004 Flicka förblödde hemma efter att ha tagit de abortframkallande tabletterna på sjukhuset. Dödsfallet, som först helt nyligen rapporterades i svensk och utländsk media, är det första kända i Sverige sedan medicinsk abort introducerades.
publicerad 9 mars 2004 I en artikel på Dagens Nyheters debattsida publicerad den 6 mars presenterar socialminister Lars Engqvist och utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros en ny lagstiftning för stamcellsforskning.
publicerad 17 februari 2004 Samtidigt som nyheten om att sydkoreanska forskare lyckats framställa mänskliga embryon genom kloning gick över världen i mitten av februari 2004, kom nyheten att forskare vid Duke University i North Carolina, USA lyckats använda adulta stamceller från navelsträn...
publicerad 5 mars 2004 Den statliga kommittén om genetisk integritet överlämnade i dag sitt betänkande till socialminister Lars Engqvist. Betänkandet, med titeln Genetik, integritet och etik, behandlar bland annat frågor som rör genetisk information, genetisk screening, fosterdiagnostik och...
publicerad 4 mars 2004 Efter att jag fick diagnosen Parkinsons sjukdom för två år sedan, läste jag allt jag kunde om sjukdomen. Jag tror inte att kloning kommer att erbjuda särskilt mycket hopp för Parkinsonspatienter inom snar framtid. Men mina invändningar är också moraliska, et...
publicerad 2 mars 2004 Leslie Burke, en 44-årig brevbärare från Lancaster i Storbritannien, kommer under våren att gå till domstol för att hans rätt att leva ska fastställas. Domstolens beslut i frågan om Leslie Burkes önskemål kommer med sannolikhet att ha betydelse för tusentals människor...
publicerad 24 februari 2004 Forskarna kommer att sluta klona mänskliga embryon, eftersom rapporten om kloning av mänskliga embryon resulterade i en mängd protester.
publicerad 13 februari 2004 Sydkoreanska forskare från Seoul National University publicerade i går en rapport i tidningen Science som visade, att de lyckats framställa 30 mänskliga embryon genom terapeutisk kloning, även kallat somatisk kärnöverföring.
publicerad 12 februari 2004 Den schweiziska läkareföreningen SAMS (Swiss Academy of Medical Sciences) gav i början av februari tillstånd till sina medlemmar att hjälpa patienter som lider av obotliga sjukdomar att dö. Schweiz är det land i Europa där det förkommer flest assisterade självmor...
publicerad 3 februari 2004 I oktober 2003 tillsatte Socialdepartementet en utredning, som vid årsskiftet ska presentera ett förslag om hur abortlagen ska skrivas om. Ändringen kommer att gälla utländska kvinnor, som från och med nästa år föreslås kunna komma till Sverige för att utföra abor...
publicerad 28 januari 2004 Statens medicinsk-etiska råd, SMER lämnade den 23 januari synpunkter till Socialdepartementet om PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik. Rådet föreslår också att så kallad preimplantatorisk genetisk screening, PGS, bör kunna få tillämpas i forskningssammanhang...
publicerad 21 januari 2004 Australiens National Health and Medical Research Council (NHMRC) rekommenderar starkt att man startar klinisk forskning inriktad på transplantation av organ från grisar till människor, för att på så sätt få bukt med allt längre väntelistor till organtransplantatio...
publicerad 13 januari 2004 Desmond Johns menar att UNAIDS uppskattar katolska kyrkans insatser i aidsarbetet. Det gäller i första hand det medicinska omhändertagandet av och engagemanget för hiv-smittade och aidssjuka i de allra fattigaste länderna i världen.
publicerad 12 januari 2004 Det blir nu tillåtet i New Jersey att låta graviditeter med klonade barn fullföljas, medan man i de andra länder och delstater som tillåter kloning av mänskliga embryon måste förstöra klonade embryon efter ett fåtal dagar.