Nyheter 2005


publicerad 20 december 2005 Dödshjälpsorganisationen Exit har fått tillstånd att utföra eutanasi på universitetssjukhuset i Lausanne.
publicerad 16 december 2005 Ordföranden för den statliga eutanasikommissionen i Belgien, Wim Distelmans, har uttalat sig för en liberalisering av landets eutanasilag.
publicerad 16 december 2005 Kontroversen kring den koreanske forskaren Hwang Woo-suk, som hittills varit världsledande inom embryonal stamcellsforskning, fortsätter.
publicerad den 16 december 2005 Med en ny lag, som träder i kraft i Israel nästa år, kommer eutanasi uttryckligen att tillåtas i landet. Det är dock, enligt judisk lag, förbjudet för en människa att avsluta en annan människas liv, och man kommer därför att använda sig av en maskin, som kan ...
publicerad 15 december 2005 På en presskonferens den 15 december presenterade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson ett regeringsbeslut om en nationell biobank för stamceller från navelsträngsblod.
publicerad 13 december 2005 Enligt en ny norsk undersökning riskerar kvinnor som gjort abort mer långvariga psykiska problem än kvinnor som fått missfall.
publicerad 13 december 2005 I kanton Zürich i Schweiz har under de gångna fem åren 851 människor tagit sitt liv med hjälp av självmordsorganisationerna Exit och Dignitas. Detta är tio gånger fler än mellan åren 1995 till 1999.
publicerad 13 december 2005 Den nederländska läkarorganisationen har gett ut nya riktlinjer för hantering av smärtlindring vid livets slut.
publicerad 12 december 2005 På tredje advent, den 11 december, firades Livets söndag i Stockholms katolska stift för femte året i rad.
publicerad 9 december 2005 Regeringen vill tillåta att föräldrar till barn med vissa dödliga sjukdomar via assisterad befruktning får ett nytt barn som skapats för att bli donator till sitt sjuka syskon.
publicerad 9 december 2005 EU-kommissionens president José Manuel Barroso utsåg i oktober de nya ledamöterna i European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), en oberoende grupp som fungerar som rådgivare till EU-kommissionen i etiska frågor inom vetenskap och teknologi...
publicerad 6 december 2005 Man ställer sig frågande till om det verkligen kan vara rätt att experimentera med barn för forskningens skull.
publicerad 6 december 2005 Regeringen och oppositionen i Italien är bekymrade över landets låga födelsetal och vill därför uppmuntra kvinnor till att föda sina barn för att undgå katastrofala ekonomiska konsekvenser för landet
publicerad 6 december 2005 Människorättsorganisationen Amnesty International har sedan organisationen startades ställt sig neutral i abortfrågan. Nu har frågan om Amnestys inställning till abort börjat efterfrågas allt mer, och inom organisationen vill man därför inom snar framtid arbeta fr...
publicerad 5 december 2005 Nederländerna kommer man nu att tillsätta en kommission som ska reglera eutanasi på spädbarn, offentliggjorde landets regering i slutet av november.
publicerad 2 december 2005 Svenska forskare vill för första gången importera mänskliga befruktade ägg. En italiensk förening för patienter som går igenom assisterad befruktning vill skänka ett lager med embryon som inte får användas i hemlandet.

publicerad 1 december 2005 Torsdagen den 1 december uppmärksammas FN:s World AIDS Day runt hela världen.

publicerad 1 december 2005 Antalet gravida kvinnor som vänder sig till katolska kyrkan i Skottland för ekonomiskt och andligt stöd har nått rekordnivåer.
publicerad 1 december 2005 Inte bara i Kina utan även i Indien börjar det nu talas allt mer öppet om de många flickor som aldrig fått födas på grund av könsselektiva aborter. Den indiska läkarföreningen har gått ut och fördömt vad man man anser kommer att leda till en demografisk katastrof.
publicerad 30 november 2005 I måndags presenterade vårdminister Ylva Johansson ett lagförslag som ska leda fram till en samlad lagstiftning om genetisk integritet.
publicerad 30 november 2005 EU:s forskningsministrar vidtog i måndags en överordnad plan för hur unionens forskningsanslag skall användas i perioden 2007 – 2013.
publicerad 28 november 2005 Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson tänker inte ta några steg för att luckra upp förbudet mot eutanasi i Sverige. Det gjorde hon klart i en interpellationsdebatt i riksdagen den 15 november
publicerad 28 november 2005 FN:s organ för befolkningsfrågor United Nations Population Fund (UNPF) anklagas av en tidigare tjänsteman för att kräva att bidragsmottagare ställer sig positiva till rätten till reproduktiv hälsa, en term som ofta används som omskrivning för rätten till abort.
publicerad 25 november 2005 Den sydkoreanske stamcellsforskaren Hwang Woo-suk, som 2004 var först att framställa mänskliga embryon genom kloning och som tidigare i år blev först med att klona en hund, har hamnat i blåsväder den senaste tiden.
publicerad 25 november 2005 Påven varnar för vetenskap separerad från moraliska normer och människolivets värdighet.
publicerad 25 november 2005 Kvinnor som blivit gravida genom assisterad befruktning löper större risk att få en jobbig graviditet med högt blodtryck, blödningar och missfall.
publicerad 25 november 2005 Sjukvårdspersonal ska få rätt att slippa medverka vid abort och assisterad befruktning.
publicerad 22 november 2005 FN-organet UNAIDS och Världshälsoorganisationen WHO offentliggjorde den 21 november ny global hiv- och aidsstatistik i rapporten AIDS Epidemic Update 2005.
publicerad 21 november 2005 Holländska biskopar har reagerat på det stigande antalet dödsfall efter eutanasi och vill nu förhindra att de som har avlidit på detta sätt får en kyrklig begravning.
publicerad 21 november 2005 Patienter som överlevt en hjärtattack och blir behandlade med adulta stamceller från sin egen benmärg visar nära dubbel så stor förbättring av hjärtats pumpförmåga än patienter i en kontrollgrupp.
publicerad 18 november 2005 FN fastställer att om en kvinna nekas möjligheten till abort i vissa fall, är det ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
publicerad 18 november 2005 Frågan om tillgång till mediciner är avgörande för skillnaden mellan att en person med hiv ska kunna fortsätta ett liv, med vissa inskränkningar, eller så småningom dö i aids.
publicerad 18 november 2005 I en färsk studie från Norge, där svårt sjuka cancerpatienter intervjuades om sin hållning till eutanasi, framkom det, att trots att flertalet av dem som deltog var positivt inställda till eutanasi, var det ingen som önskade det för egen del.
publicerad 16 november 2005 Gerald Schatten har avbrutit samarbetet med sin koreanske kollega och att han hävdar att Hwang Woo-suk nonchalerar etiska regler.
publicerad 16 november 2005 I veckans nummer av Läkartidningen berättas om hur assisterad befruktning utvecklats sedan man i Sverige startade med forskningsområdet för 25 år sedan.
publicerad 15 november 2005 Med hjälp av fel diagnos fick en tysk kvinna tidigare i år dödshjälp hos den omstridda organisationen Dignitas i Schweiz trots att hon inte var allvarligt sjuk. Fallet undersöks nu av åklagaren i Augsburg.
publicerad 9 november 2005 En stor majoritet av svenskarna kan tänka sig att donera sina organ efter sin död och skulle själva vilja ta emot organ om de drabbas av en allvarlig sjukdom.
publicerad 9 november 2005 Brist på organ är den viktigaste orsaken till långa transplantationsköer i Sverige. Antalet donationer från avlidna per miljon invånare här i landet är lägre än för flertalet andra länder i Europa.
publicerad 8 november 2005 I den utredning om abort för utländska kvinnor som i går lämnades till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, föreslogs en lagändring från och med första juli nästa år.
publicerad 7 november 2005 Surrogatmoderskap är ett omdiskuterat sätt att assistera par som lider av ofrivillig barnlöshet, och på grund av de många etiska och rättsliga problem som omgärdar metoden är det i Europa endast Storbritannien, Grekland och Ryssland som tillåter surrogatmammor.
publicerad 7 november 2005 Utländska kvinnor ges rätt till abort i Sverige. Det föreslår en utredning, som lämnades till regeringen i dag.
publicerad 7 november 2005 Efter att Socialstyrelsen nyligen presenterade abortstatistiken för årets första sex månader, har debatten om det höga antalet tonårsaborter i Sverige tagit fart.
publicerad 2 november 2005 Författningsdomstolen i Portugal har nekat landets regerande socialistparti den folkomröstning om abort, som regeringen hade planerat i november.
publicerad 1 november 2005 Europarådets parlamentariska församling (PACE) godkände i början av oktober en resolution med titeln Women and Religion in Europe (1464; 2005).
publicerad 28 oktober 2005 Sedan en månad tillbaka pågår i USA ett försök, där föräldrar tillåts välja kön på sitt barn. Könsselektering har i USA hittills bara tillåtits vid risk för särskilt allvarliga, könsbundna sjukdomar.
publicerad 28 oktober 2005 Debatten om eutanasi har förnyats när nyheten om Joakim Alpgårds självmord på en klinik i Schweiz uppmärksammades i media.
publicerad 28 oktober 2005 Begreppet fosterreduktion, det vill säga att avlägsna ett eller flera men inte alla foster vid flerbördig graviditet, är ett relativt nytt ord, som uppkommit sedan tekniken gjort det möjligt att selektivt abortera ett eller flera ofödda barn.
publicerad 27 oktober 2005 Det har de senaste veckorna tillkännagivits att en ny metod utvecklats för att skörda embryonala stamceller.
publicerad 24 oktober 2005 Som följd av selektiva aborter och ofta förekommande barnadråp på flickor, har könsbalansen mellan flickor och pojkar i Indien rubbats kraftigt.
publicerad 24 oktober 2005 Guvenör Richard Codey i den amerikanska delstaten New Jersey har tillkännagivit, att man kommer att starta USA:s första allmänna blodbank för navelsträngsblod och blod från moderkakor.
publicerad 19 oktober 2005 Forskare i Sydkorea, USA och Storbritannien avslöjade i dag att de kommer att starta ett internationellt samarbete för embryonal stamcellsforskning.
publicerad 19 oktober 2005 Joakim Alpgård blev i lördags den första kände svensk som tagit sitt liv på självmordskliniken Dignitas i Schweiz.
publicerad 19 oktober 2005 Den engelska tidningen The Guardian rapporterar i dag att embryon som skapas på fertilitetskliniker genom assisterad befruktning har långt fler genetiska defekter än man tidigare trott.
publicerad 19 oktober 2005 Vid ett möte i början av oktober med den italienske kardinalen Tarcisco Bertone bad den kubanske presidenten Fidel Castro om kyrkans hjälp att minska antalet aborter i landet.
publicerad 17 oktober 2005 Tidsskriften New Scientist rapporterar, att patienter med kroniska leverskador blivit botade genom behandling med stamceller från sin egen benmärg. Efter behandlingen förbättrades både leverns tillstånd och patienternas allmänna hälsa.
publicerad 17 oktober 2005 Den filippinska presidenten Gloria Macapagal-Arroyo meddelade vid FN:s generalförsamling i New York att hon ämnar använda pengar från FN till att sprida information om naturlig familjeplanering på Filipinerna.
publicerad 12 oktober 2005 Självmordskliniken Dignitas öppnar ännu en filial - denna gång i Storbritannien.  
publicerad 11 oktober 2005 Att avbruten behandling eller medicinering praktiseras oftast i Schweiz och minst i Italien är konklusionen av en europeisk studie som jämfört förekomsten i sex europeiska länder mellan oktober 2000 och september 2003.
publicerad 11 oktober 2005 Katolska kyrkan i Sydkorea har meddelat att de kommer att stödja forskning på adulta stamceller med egna medel.
publicerad 10 oktober 2005 Den nya chefsdomaren för amerikanska Högsta domstolen, John Roberts, började sitt förordnande i onsdags då högsta domstolen tog upp tillåtandet av läkarassisterat självmord i delstaten Oregon.
publicerad 7 oktober 2005 I ett tal i FN denna vecka manade Vatikanens permanenta observatör i FN, ärkebiskop Celestino Migliore, att regeringar, samhällen och familjer måste värdesätta äldre, skapa möjligheter för dem att bidra till samhället och säkerställa adekvat vård och social service...
publicerad 6 oktober 2005 Den italienske familjefadern Salvatore Crisafulli låg i två år i koma, och näst intill dödförklarades av läkarna. Nu har han vaknat och berättat, att han under tiden i koma förstod allt som hände runt honom.
publicerad 5 oktober 2005 Med anledning av det stigande antalet hivinfektioner i Europa manar FN till förbättrad kamp mot aids.
publicerad 4 oktober 2005 En av de mera dramatiska räddningshistorierna från orkanen Katrina kommer från östra New Orleans, där läkare och räddningspersonal i skenet av en ficklampa räddade mer än 1 000 frusna embryon från ett översvämmat och övergivet sjukhus.
publicerad 4 oktober 2005 Ludwig Minelli, Dignitas grundare, vill elda på debatten om assisterat självmord och göra det mindre tabubelagt.
publicerad 3 oktober 2005 Nederländernas regering kommer inom snar framtid att ge klartecken till eutanasi på barn och därmed kraftigt vidga de nuvarande lagarna för eutanasi.
publicerad 30 september 2005 Tidningen Washington Post skriver i en artikel från 23 september om den allt mer intensiva jakten på organdonatorer i USA. Fler och fler patienter, som väntar på transplantationer, lägger ut personliga sökningar på Internet, där de efterlyser donatorer till främ...
publicerad 28 september 2005 En 34-årig brittisk kvinna för kampen om sina frysta befruktade ägg till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, after att brittiska domstolar förbjudit henne att använda embryona och de dessutom snart ska förstöras.
publicerad 28 september 2005 Tidskriften Läkartidningen rapporterar i sin nätupplaga att en ny statlig utredning föreslår att kraven på etikprövning av forskning utökas. Utredningen vill även införa en ny modell för tillsättning av ledamöter i etikprövningsnämnderna.
publicerad 27 september 2005 Professorn i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Torbjörn Tännsjö, tar i en debattartikel i Dagens Nyheter upp frågan om eutanasi.
publicerad 27 september 2005 Den kontroversielle fertilitetsexperten Panos Zavos, verksam vid Kentuckyuniversitetet i USA, rapporterade i måndags att han misslyckats med ett försök att klona en människa.
publicerad 27 september 2005 Europeiska kommissionen presenterade förra veckan sitt förslag till de särskilda programmen inom ramen för det sjunde forskningsramprogrammet (FP7).
publicerad 26 september 2005 För att underlätta forskning kring Downs syndrom har brittiska forskare skapat en mus med motsvarigheten till Downs syndrom.
publicerad 23 september 2005 Hjärnceller från aborterade foster har använts i ryggmärgsexperiment på möss. Försöken har nått vissa framgångar, men väcker starka etiska invändningar och protester hos många.
publicerad 23 september 2005 I september 1994 höll FN en världskongress om befolkning och utveckling i Kairo, som uppföljdes av kvinnokonferensen i Peking 1995. Konferensen i Kairo resulterade i ett aktionsprogram, det så kallade Kairoprogrammet, om befolkningsfrågor med tyngdpunkten på sex...
publicerad 23 september 2005 En ny studie från Yaleuniversitetet i USA bekräftar att en stor majoritet av embryon som implanteras efter assisterad befruktning inte resulterar i fullgångna graviditeter.
publicerad 21 september 2005 USA:s regering meddelade denna vecka att man för fjärde året i rad kommer att vägra stödja FN:s befolkningsorgan UNFPA. Detta därför att UNFPA, enligt USA, stödjer Kinas enbarnspolitik, vilken i delar av landet lett till starka påtryckningar, fängsling, två...
publicerad 20 september 2005 Presidenten för det internationella Fatimavärldsapostolatet, Américo Pablo López Ortiz, har utnämnt den 2 oktober till bönedag för livet. Hans intention är, att hundra miljoner böner ska frambäras till Guds moder för skyddandet av livet, framförallt för de ofödd...
publicerad 16 september 2005 Den ökande användningen av kondomer i försöksgruppen medverkade till en ökning av det riskfyllda beteende, som leder till hivsmitta.
publicerad 15 september 2005 Fertilitetsforskare i Göteborg prövar för första gången i Sverige genetisk fosterscreening på 300 kvinnor, som genomgår provrörsbefruktning. Metoden, premimplantatorisk genetisk screening (PGS) är kontroversiell, men har godkänts etiskt av Göteborgs universitet....
publicerad 15 september 2005 Den sydafrikanske kardinalen Wilfried Fox Napier kräver att Sydafrikas regering ger bättre information till befolkningen om aids. Han menar att det är ”fullkomligt omöjligt” att förstå att landets regering gjort aidsfrågan till ett tabu.
publicerad 14 september 2005 Sedan 1960-talet har det gjorts försök med xenotransplantation, det vill säga transplantation av organ från djur till människor. Till en början använde man sig av organ från apor, men sedan 80-talet har främst grisar använts i försöken.
publicerad 13 september 2005 En rapport från Storbritannien har avslöjat att den växande marknaden för organ från aborterade barn nu med all sannolikhet även innefattar organ från levande födda barn. Rapporten anklagar mödravårdssjukhus i Ukraina för att se igenom fingrarna med att för tidi...
publicerad 12 september 2005 I Storbritannien vid Roslininstitutet i Edinburgh, där fåret Dolly blev till, har man nu skapat mänskliga embryon genom så kallad virgin conception – jungfrulig konception.
publicerad 9 september 2005 Forskare vid Newcastleuniversitet i Storbritannien har fått tillåtelse att överföra genetiskt material från ett ägg och en spermie till en annan kvinnas ägg.
publicerad 8 september 2005 Tidningen Ny Teknik rapporterar att brittiska forskare har hittat en ny typ av stamcell i navelsträngsblod. Detta är en viktig upptäckt som öppnar för nya möjligheter, säger Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet i Stockholm....
publicerad 7 september 2005 Den brittiska tidningen New Scientist rapporterar denna vecka att embryonala stamceller är mer instabila än man hittills förstått.
publicerad 6 september 2005 Människorättsorganisationen Amnesty International fördömer i sin senaste rapport, 2005 Amnesty International Report, Kinas fortsatta förtryck mot kvinnor i form av påtvingade aborter, till följd av landets ettbarnspolitik.
publicerad 6 september 2005  Vid ett möte för kyrklig vårdpersonal i New Delhi den 31 augusti, uttalade sig Indiens vårdminister Anbumani Ramadoss mycket positivt om katolska kyrkan och hennes ansträngningar för att hjälpa aidsdrabbade.
publicerad 5 september 2005 Forskare vid Weill Medical College vid Cornell University i USA förutspår att det inom loppet av 20 år ska finnas en konstgjord livmoder, som gör det överflödigt för barn att växa i sin mammas mage.
publicerad 31 augusti 2005 En allmän biobank för sparande av navelsträngsblod bör inrättas i Sverige, anser Statens Medicinsk-Etiska Råd. Redan i dag används stamceller från navelsträngsblod för behandling av flera allvarliga sjukdomar.
publicerad 30 augusti 2005 Det rapporteras mycket om det växande antalet aidssjuka och hivsmittade på olika håll i världen, som ofta är ensamma, utsatta och inte sällan utan försörjning. En mängd olika organisationer arbetar aktivt med hiv- och aidsdrabbade, och man uppskattar att katolska ...
publicerad 25 augusti 2005 Antalet aborter i Ryssland ökar stadigt, och är nu fler än antalet levande barn som föds. Än mer skrämmande är det faktum, att en femtedel av alla aborter görs av flickor under 18 år.
publicerad 24 augusti 2005 Ett ofött barn har för första gången räddats till livet genom en banbrytande operation.
publicerad 23 augusti 2005 I Europa finns endast fem länder vilkas lagar förbjuder abort: Polen, Litauen, Portugal, Malta och Irland. På Irland hölls 1983 en folkomröstning i frågan och resultatet överensstämde med lagstiftningen.
publicerad 16 augusti 2005 Att länder lagstiftar olika för att reglera stamcellsforskning har Respekt kontinuerligt rapporterat om. Även mellan religioner finns betydande skillnader i synen på embryon och därmed stamcellforskning.
publicerad 15 augusti 2005 En brittisk bröstcancerspecialist presenterade i början av augusti forskningsresultat som bidrar till förklaringen varför bröstcancerfrekvensen ökar markant i vissa delar av västvärlden.
publicerad 14 augusti 2005 The Human Fertilisation and Embryology Authority, (HFEA), Storbritanniens råd för fertilitetsfrågor, överväger att föreslå, att embryon ska tillåtas screenas för gener som kan leda till cancer.
publicerad 13 augusti 2005 Den brittiska läkarföreningen General Medical Council (GMC), som överser och sätter riktlinjerna för landets läkare, vann i slutet av juli sitt överklagande av en dom, som sedan ett år gett patienter i Storbritannien rätten att få tillgång till näring och vätska, ...
publicerad 9 augusti 2005 Den nationella etikkommissionen för humanmedicin i Schweiz (NEK) har bestämt att dödshjälp även i fortsättningen ska vara tillåten. Kommissionen menar dock att det finns ett behov av ett rättsligt regelverk, och därför ska organisationer som ger dödshjälp ställas u...
publicerad 6 augusti 2005 FN:s organ för hälsofrågor, WHO, varnar i en pressrelease från den 29 juli för cancerrisken från p-piller.
publicerad 5 augusti 2005 TT rapporterade att anställda vid Jönköpings läns landsting i smyg redan utfört minst en olaglig abort på en utländsk kvinna.
publicerad 4 augusti 2005 En 26-årig hjärndöd gravid kvinna, som hållits vid liv i över två månader på ett sjukhus i Virginia i USA, födde den 2 augusti en flicka i 26:e graviditetsveckan.
publicerad 1 augusti 2005 Efter en mångårig debatt har nu den tyska delstaten Bayern beslutat att ändra begravningslagen till förmån för aborterade foster.
publicerad 31 juli 2005 I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 31 juli 2005, ifrågasätter kd-ledaren Göran Hägglund och riksdagsledamoten Per Landgren (kd) regeringens etiska ställningstagande gällande stamcellsforskning. Artikelförfattarna kritiserar även avsaknaden på en debatt kring ...
publicerad 28 juli 2005 En grupp neurokirurger vid Karolinska universitetssjukhuset har lyckats odla fram nya, fungerande hjärnceller från stamceller, som tagits från ett antal patienter.
publicerad 20 juli 2005 Läkare som utför sena aborter ska efter vecka 20 berätta för den gravida kvinnan att det ofödda barnet kan känna smärta.
publicerad 19 juli 2005 Hundratals forskare, som arbetar med försök på embryonala stamceller, möttes i slutet av juni i Kalifornien i USA för att diskutera sina forskningsresultat. Under mötet erkände forskarna att embryonala stamceller inte gett upphov till några framgångar, trots att man ...
publicerad 15 juli 2005 Under början av juli månad har tre betydande genombrott med adulta stamceller rapporterats. Det första gällde Sydkorea, där man i februari tillkännagjorde att man klonat mänskliga embryon.
publicerad 14 juli 2005 Nyhetstjänsten LifeSite News rapporterar att en grupp engelska forskare visat, att det inom snar framtid kan vara möjligt att skapa äggceller och spermier med hjälp av embryonala stamceller.
publicerad 13 juli 2005 En nyligen tillsatt utredning ska klargöra om det är den gravida kvinnan eller läkaren som har det sista ordet när det gäller fosterreduktion, det vill säga att abortera ett eller flera foster vid en flerbördsgraviditet.
publicerad 20 juni 2005 Den prestigefyllda brittiska medicinska tidskriften The Lancet fördömde nyligen (nr. 9 475, juni 2005) ständiga påståenden i media om att man inom en snar framtid kommer att kunna bota ett antal kända sjukdomar med hjälp av embryonala stamceller.
publicerad 16 juni 2005 I den senaste Eurobarometern var en av frågorna hur pass viktigt det ofödda barnets värdighet kommer att vara i Europa om tio år.
publicerad 15 juni 2005 Ett livsslutsdirektiv måste vara så avfattat att allas lika människovärde inte kränks och att inte några livssituationer, t.ex. dem som funktionshindrade lever i, nedvärderas.
publicerad 14 juni 2005 Tidningen Dagens medicin rapporterar att svensk sjukvård för första gången finansierat ett skräddarsytt barn, det vill säga ett barn som skapats för att ge reservdelar till ett sjukt syskon.
publicerad 13 juni 2005 Bara cirka 26 procent av de runt 50 miljoner som kunnat delta i söndagens och måndagens folkomröstning röstade, enligt preliminära siffror. Det krävdes minst 50 procents valdeltagande för att resultatet skulle bli giltigt.
publicerad 8 juni 2005 De forskare som talar för användningen av embryonala stamceller i motsats till adulta stamceller, framhåller ofta antagandet om de embryonala stamcellernas förmåga att förvandlas till i stort sett alla sorters celler.
publicerad 2 juni 2005 Vid Respekts debattkväll i april om eutanasi uppmärksammades en kommande skrivelse från socialdepartementet om vård i livets slutskede. Denna trettio sidor långa skrivelse har regeringen nu lämnat över till riksdagen.
publicerad 1 juni 2005 I Italien förbereds just nu en folkomröstning, i vilken italienarna kommer att rösta om de vill avskaffa den gällande lagen som begränsar konstgjord befruktning och forskning på embryon.
publicerad 31 maj 2005 Risken att barn föds för tidigt ökar märkbart om föregående graviditet avslutades med kirurgisk abort, beroende på att livmodern kan skadas vid abortingreppet.
publicerad 27 maj 2005 I en debattartikel i Aftonbladet blottlägger Lars Hamberger och Tomas Seidal på ett skoningslöst sätt abortsituationen i Sverige.
publicerad 26 maj 2005 Forskare i Korea har kunnat skräddarsy stamceller till att passa en patient genom att införa patientens egen arvsmassa i en äggcell som tömts på sin egen cellkärna. Resultaten anses bland många forskare vara ett viktigt steg mot bot för svåra skador och sjukdomar som ...
publicerad 25 maj 2005 Representanthuset i USA:s kongress beslöt den 24 maj att upphäva president George Bushs restriktioner mot embryonal stamcellsforskning, vilka sedan augusti 2001 starkt begränsat federalt stöd till embryonal stamcellsforskning.
publicerad 24 maj 2005 För första gången har det dokumenterats, att en alzheimerpatient i Nederländerna har begärt och fått aktiv dödshjälp, och kritiker till dödshjälp varnar nu att detta kommer att ske upprepade gånger, eftersom trycket växer på läkarkåren i ett åldrande samhälle.
publicerad 23 maj 2005 Påven Benedikt XVI sade i ett tal nyligen att han inte har några planer på att ändra den katolska kyrkans ståndpunkt i frågor som abort och eutanasi.
publicerad 17 maj 2005 Socialstyrelsen har nu offentliggjort statistiken över abortsiffrorna för år 2004. Under det året utfördes 34 454 aborter, vilket är 19 aborter färre än året innan.
publicerad 16 maj 2005 I den amerikanska delstaten Kalifornien görs för närvarande en storsatsning på stamcellsforskning, med avsikt att göra delstaten världsledande inom stamcellsforskning och därigenom stärka ekonomin.
publicerad 12 maj 2005 Bristen på organ för donation är stor i Sverige. Samtidigt visar undersökningar att många vill bli donatorer. Olika initiativ har tagits för att komma till rätta med detta problem, och en metod som kommit på tal är icke-terapeutisk ventilation.
publicerad 10 maj 2005 Mänskliga embryon utväljs för medicinska behandlingar genom preimplantatorisk genetisk diagnostik.
publicerad 9 maj 2005 Brasilien blev förra veckan det första land som avböjde hjälp från Bushadministrationens omfattande aidsprogram. Bakgrunden är att USA har stramat åt villkoren för stöd till humanitär hjälp.
publicerad 3 maj 2005 I USA lade den nationella akademin för vetenskap (NAS) förra veckan fram rekommendationer för riktlinjer som ska gälla för amerikansk forskning på mänskliga embryonala stamceller. Riktlinjerna gäller bland annat djurförsök med mänskliga stamceller samt information till...
publicerad 2 maj 2005 Statens Medicinsk-Etiska Råd tog upp frågan om en stamcellsbank vid ett symposium i mitten av april. Anders Fasth, professor i immunologi, menar att det kan ifrågasättas om det finns någon medicinsk nytta med att spara det egna barnets navelsträngsblod.
publicerad 28 april 2005 Europarådets parlamentariska församling godkände 1999 en rapport som den österrikiska parlamentsledamoten Gatterer författade, i vilken det finns en vägledande rekommendation för behandling av svårt sjuka och döende patienter.
publicerad 26 april 2005 Mitch Daniels, guvernör i den amerikanska delstaten Indiana, skrev i förra veckan under ett lagförslag som kräver att sjukvårdspersonal ska erbjuda gravida kvinnor information om ultraljudsundersökning och möjlighet att få lyssna på sitt barns hjärtljud.
publicerad 25 april 2005 Fram till nu har det antagits att adulta stamceller, tagna från till exempel benmärg, inte utvecklar cancer. Detta kan dock visa sig ha varit felaktigt.
publicerad 21 april 2005 Katolska kyrkans kardinaler har valt en stark förespråkare för det mänskliga livet till ny ledare för kyrkan. Den nyvalde påven Benedikt XVI var tidigare prefekt i Vatikanens troskongregation, vilken har till uppgift att fastställa kyrkans ställning i nyckelfrågor, ...
publicerad 19 april 2005 Irans parlament godkände förra veckan en lag som tillåter abort under graviditetens första fyra månader, under förutsättning att kvinnans liv är i fara eller att fostret är mentalt eller fysiskt handikappat.
publicerad 18 april 2005 Tidningen Dagens Medicin (15/2005) rapporterar att svenska läkare är betydligt mer negativt inställda till aktiv dödshjälp och läkarassisterat självmord än läkare i många andra länder. Dessutom är de mer ovilliga att släppa ifrån sig beslutanderätten när patienten n...
publicerad 14 april 2005 Frankrikes parlament har nu godkänt den omdebatterade lagen om vård vid livets slut.
publicerad 12 april 2005 Sveriges nya lagstiftning om stamcellsforskning, som gäller sedan 1 april 2005, är en av världens mest liberala.
publicerad 11 april 2005 I en ledare i Svenska Dagbladet (8 april 2005) tar ledarskribenten Claes Arvidsson upp bristen på donerade organ och organdonation, och belyser en ofta förbisedd etisk komplikation.
publicerad 7 april 2005 Indien har gått upp på andra plats efter Sydafrika när det gäller antalet smittade och sjuka i hiv och aids. Liksom i Sydafrika och andra drabbade länder är det barnen till de smittade som får bära konsekvenserna. Alltfler barn tvingas sluta skolan och tigga på gatan...
publicerad 5 april 2005 Terri Schiavo har avlidit. Efter att ha legat i vegetativt tillstånd i 15 år avslutades hennes liv genom att man förvägrade henne all näringstillförsel. Den mycket omtalade amerikanskan, vars öde den senaste tiden rapporterats och debatterats flitigt i media i hela v...
publicerad 3 april 2005 Påven Johannes Paulus II avled i sitt hem på kvällen lördagen den 2 april. Med hans död har vi förlorat en påve, som i alla lägen framhöll det mänskliga livets okränkbara värde, och som outtröttligt talade för de svagaste i samhället. F. Axel Carlberg OP, Respekts or...
publicerad 22 mars 2005 Amerikanskan Terri Schiavo, vars öde den senaste tiden rapporterats och debatterats flitigt i media i hela världen, drabbades 1990 av hjärtstillestånd med hjärnskador som följd.
publicerad 21 mars 2005 I många länder har diskussioner om abortlagstiftningen tagit ny fart. Det som diskuteras är gränsen för sena aborter och den oroande tendensen att abort används för att välja bort barn med eventuella handikapp. I takt med den alltmer utvecklade tekniken för fosterdia...
publicerad 17 mars 2005 För att skapa en plattform utifrån en katolsk värdegrund bildade ett 20-tal läkare från Danmark och Sverige en förening den 12-13 mars.
publicerad 15 mars 2005 Respekt har tidigare rapporterat om det årliga mötet för den Påvliga livsakademin, där dignitärer från kyrkan och experter inom medicin och bioetik möts för att reflektera över begreppet livskvalitet och medicinsk etik.
publicerad 12 mars 2005 Europaparlamentet har anslutit sig till det beslut som FN:s sjätte kommitté fattade den 18 februari.
publicerad 11 mars 2005 Den 10 mars antog Europaparlamentet en resolution mot handel med mänskliga äggceller. Ledamöterna hänvisar till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där det finns ett förbud mot att låta människokroppen utgöra en källa till ekonomisk vinning.
publicerad 10 mars 2005 FN:s generalförsamling har antagit en deklaration som uppmanar regeringar världen över att förbjuda alla former av kloning av människor.
publicerad 7 mars 2005 Tio år efter FN: s kvinnokonferens i Beijing möts delegaterna igen i början av mars i New York till ett nytt möte under rubriken Beijing+10. Den dominerande frågan för mötet har blivit rätten till abort.
publicerad 3 mars 2005 Tidningen Dagen rapporterar att en spansk klinik låter kvinnor adoptera frusna embryon som blivit över vid konstgjord befruktning. Detta för att förhindra att de används till forskning. Katolska kyrkan har uttalat sitt stöd för projektet.
publicerad 2 mars 2005 Eutanasi är inte tillåtet i USA, men delstaten Oregon tillåter läkarassisterat självmord. Delstaterna Kalifornien och Vermont överväger nu att införa liknande lagar om assisterat självmord.
publicerad 1 mars 2005 I höstas införde landstinget i Stockholms, Uppsala och Östergötlands län en ny metod för fosterdiagnostik, så kallad nackuppklarning (nupp), en ultraljudsundersökning som görs mellan den tolfte och fjortonde graviditetsveckan.
publicerad 17 februari 2005 Tio år efter publiceringen av Evangelium vitae, encyklikan om det mänskliga livets okränkbarhet, är förkunnelsen om livets glada budskap viktigare än någonsin.
publicerad 15 februari 2005 Katolska kyrkan kräver inte heroiska handlingar av varje enskild individ men prisar de personer som med sitt liv intygar att det ofödda barnet också är en okränkbar person med samma rätt till liv.
publicerad 14 februari 2005 Enligt tidningen Dagens Medicin, nr. 6/2005, har en omfattande informationskampanj resulterat i att över 160 000 nya personer i fjol anmälde sig till donationsregistret. Även antalet donatorer ökade i viss mån under 2004.
publicerad 10 februari 2005 En offentlig navelsträngblodbank som kunde sammanföra givare med behövande skulle vara till större nytta. En fjärdedel av dagens patienter hittar ingen passande donator när de är i behov av benmärgstransplantation, trots att runt fem miljoner människor är registr...
publicerad 7 februari 2005 Från och med 1 mars 2005 tillåter även Schweiz forskning på embryonala stamceller efter att majoriteten röstat för det i såväl en omröstning i parlamentet i december 2003 som en folkomröstning i november 2004.
publicerad 3 februari 2005 Kardinal Georges Cottier, påvens personliga teolog och teolog vid det påvliga hushållet, sade nyligen i en intervju att kondomer bör kunna användas i kampen mot aids, dock enbart under högst begränsade omständigheter.
publicerad 2 februari 2005 En av anledningarna till att forskare nu framställer människa-djur hybrider är att de vill kunna ha tillgång till forskningsobjekt som är så lika människan som möjligt för att bland annat testa mediciner. Att framställa människa-djur hybrider är dock inte okontrov...
publicerad 1 februari 2005 Enligt en artikel i tidningen Nature Medicine är de godkända mänskliga embryonala stamcellslinjerna i USA troligen nedsmittade med icke-mänskliga molekyler. Forskarna rekommenderar därför att man börjar på nytt med nya stamcellslinjer som aldrig har blivit utsatta...
publicerad 27 januari 2005 Nederländska läkare skriver i en ny studie om 22 svårt sjuka barn som dödats genom eutanasi sedan 1997. Ingen av de inblandade läkarna har dömts fastän eutanasi på barn är olagligt i Nederländerna.
publicerad 25 januari 2005 I Storbritannien är tillgången på kvinnliga äggceller begränsad. Samtidigt har ett enda sjukhus i Bukarest lika många äggcelldonatorer som alla sjukhus i Storbritannien tillsammans.
publicerad 20 januari 2005 Liksom navelsträngsblod kan moderkaksstamceller användas i många behandlingar utan risk för att vävnaden avstöts, vilket inte är ovanligt vid embryonal och fetal celltransplantation.
publicerad 17 januari 2005 I december 2004 startades i Sydney i Australien ett initiativ, det första i Australien, för att ge stöd till gravida kvinnor som överväger abort. Det är det katolska organet Centacare som startat vad som kallas Centacare Pregnancy Support Program.
publicerad 11 januari 2005 Enligt en rapport i tidningen Science är vissa människor mindre mottagliga än andra för hivvirus och aids.
publicerad 10 januari 2005 Det talas mycket om rätten att dö medan rätten att leva tas för givet, men det finns situationer där dessa rättigheter kan komma i konflikt.
publicerad 7 januari 2005 Liksom i stora delar av Afrika är aids ett tabubelagt ämne i Sydafrika. Inte många offentliga personer har öppet framträtt och medgett att deras anhöriga drabbats av sjukdomen.