Nyheter 2007


20 december 2007
En pojke i Storbritannien som genomgått genterapi för att bota honom från en sällsynt immunbristsjukdom har drabbats av leukemi. Det är inte första gången genterapi resulterar i leukemi, men försöken med genterapi fortsätter, om än i mycket liten skala.
20 december 2007
Indiens regering föreslår högre böter och längre fängelsestraff i upp till sju år för alla, som på något sätt tar del i landets många aborter på flickor.
20 december 2007
Kvinnor som tidigare har gjort abort löper tre gånger större risk att senare i livet föda för små eller underburna barn, enligt en studie som publiceras i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.
18 december 2007
I Storbritannien går utvecklingen snabbt när det gäller vilka sjukdomar man får diagnostisera genetiskt på embryon. Senast är det högt kolesterol, som den ansvariga myndigheten HFEA nu gett klartecken att screena för.
17 december 2007
Spanska myndigheter ingriper nu mot flera abortkliniker som har utfört illegala aborter, förfalskat dokument och struntat i grundläggande hygien. Tidigare i höstas arresterades gynekologen Carlos Morin, som upprepade gånger utfört sena, illegala aborter på sin klinik.
17 december 2007
I en intervju med tidningen New York Times förra veckan berättar en av världens ledande stamcellsforskare om hur han nått fram till sina epokgörande upptäckter, och om varför han helst undviker att arbeta med embryonala stamceller.
14 december 2007
Den indiska lösningen på problemet med äldrevård är markant olik den svenska. Enligt en ny lag kan barn som överger åldrande föräldrar riskera upp till tre månaders fängelse.
10 december 2007
Mer än 700 medlemmar i den portugisiska läkarföreningen uppmanar ledningen att kompromisslöst hålla fast vid läkarkårens etiska oberoende och autonomi.
10 december 2007
Efter att en 64-årig tysk kvinna har blivit Tysklands äldsta mamma med hjälp av äggdonation i utlandet höjs nu röster om att sätta stopp för fertilitetsturism, inte minst för att skydda fattiga kvinnor från att bli utnyttjade.
7 december 2007
På tredje advent, den 16 december, firas Livets söndag i landets alla katolska kyrkor.
5 december 2007
Var tredje läkare är beredd att assistera vid självmord under vissa villkor, enligt en undersökning bland 1 200 läkare. Äldre läkare är mer positiva än yngre kollegor.
5 december 2007
I tidskriften Nature Biotechnology rapporterar japanska forskare hur de nu kan undvika den negativa bieffekten att pluripotenta stamceller blir cancerogena. Forskningsledaren Shinya Yamanaka menar dock att användning på människor dröjer.
3 december 2007
Trots ansträngningar att förhindra att hiv- och aidsdrabbade i Kina stigmatiseras är det mycket vanligt, enligt FN.
3 december 2007
Även i Vietnam är nu obalansen mellan könen onaturlig stor. Landet är det senaste som rapporterar att antalet flickor är alldeles för få.
3 december 2007
Donna Joy Vance fyllde 16 år förra veckan. Hennes födelsedag har uppmärksammats i USA då hennes mamma sent i graviditeten fick veta att hennes ofödda barn var svårt handikappat, att hon inte skulle kunna överleva förlossningen, och att en abort därför var det bästa hon kunde göra för sitt barn.
29 november 2007
Vid en audiens i Vatikanen i går onsdag manade påven Benedikt XVI att allt som är möjligt ska göras för att hindra att aids sprider sig.
28 november 2007
Nyligen offentliggjorda siffror från European Centre of Disease Control and Prevention (ECDC) visar att antalet hivsmittade i Europa har fördubblats sedan 1999. Samtidigt har uppskattningen av antalet smittade globalt reviderats ner kraftigt från 40 miljoner år 2006 till 33 miljoner i dag.
26 november 2007
Tydligare information om aborters efterverkningar ska nu hjälpa till att sänka det skyhöga antalet aborter i Ryssland och förbättra befolkningstillväxten.
26 november 2007
Självmordsorganisationen Dignitas fortsätter att uppröra känslor i Tyskland. Enligt styrelseledamoten Uwe-Christian Arnold har man nu hittat en pensionerad läkare i Berlin som är beredd att assistera sjuka människor vid självmord.
21 november 2007
Hälften så många barn kommer att födas med Downs syndrom. Det tror chefsläkare Henrik Almkvist, Stockholms läns landsting, effekten blir av att allt fler landsting inför KUB-testet, en ny form av fosterdiagnostik.
20 november 2007
En informationskampanj i USA för att upplysa om Downs syndrom och sprida acceptans för berörda barn och deras familjer fortsätter, och en journalist skriver om hur god vilja måste omsättas i praktiken.
20 november 2007
Vid en internationell konferens i Lissabon i början av november presenterades undersökningar om de allvarliga psykologiska och medicinska konsekvenser som många kvinnor drabbas av efter en abort.
19 november 2007
Ett ryskt par som väntade femlingar vägrades hjälp av ryska läkare om inte några av barnen aborterades. De fem barnen, alla flickor, förlöstes istället på ett brittiskt sjukhus.
19 november 2007
Professor Ian Wilmut, en av världens mest kända kloningsexperter vars forskargrupp skapade det klonade fåret Dolly, överger nu forskning på embryonala stamceller till förmån för adulta stamceller, tack vare en helt ny upptäckt.
16 november 2007
Riksdagen röstade i går ja till regeringens förslag om att ge utländska kvinnor rätt till abort i Sverige. Sju kritiska kristdemokraterna kvittade ut sig, och räddade därmed alliansen från ett möjligt nederlag.
16 november 2007
Brittisk press har denna vecka rapporterat brett om Gabriel Jones, som överlevde ett abortförsök och motbevisade fosterdiagnostikens tvärsäkerhet genom att födas fullt frisk.
14 november 2007
Under många år har Indien varit ett land där utlänningar har kunnat få konstgjord befruktning till ett lägre pris än i länderna i väst. Sedan en tid blir det även vanligare att indiska kvinnor bär och föder barn för utländska kvinnor mot betalning.
12 november 2007
Efter uppsägning av lägenheten och förvisning från hotell och ett industriområde har den schweiziska dödshjälpsorganisationen Dignitas svårt att hitta lokaler för verksamheten. Man har därför börjat använda sig av parkerade bilar.
8 november 2007
Genom att vänta med cellgiftsbehandling till fjärde graviditetsmånaden kan det ofödda barnet skyddas mot skadliga effekter av behandlingen.
5 november 2007
I en pågående tvist mellan Chiles regering och apotek om försäljning av dagen-efter-pillret får apotekarna stöd av landets biskopar.
5 november 2007
FN:s organ för befolkningsfrågor, UNFPA, varnar i en ny rapport för att snedfördelningen mellan antalet födda flickor och pojkar i Asien kommer att få svåra sociala konsekvenser under de kommande åren. Rapporten presenterades förra veckan vid en regional konferens om reproduktionsfrågor i Hyderabad ...
5 november 2007
I slutet av oktober stoppades det mest lovande försöket hittills med aidsvaccin. Det upptäcktes att vaccinet inte skyddar mot aids, utan i stället verkar öka känsligheten för att smittas med hiv.
24 oktober 2007
Portugals hälsominister Antonio Correia de Campos har meddelat den portugisiska läkarföreningen att föreningens etiska riktlinjer måste ändras.
24 oktober 2007
Att par som genomgår IVF-behandling av ett amerikanskt företag erbjuds att spara stamceller från överblivna embryon för framtida sjukdomsbehandlingar, möts av hård kritik från brittiska fertilitetsexperter.
22 oktober 2007
Att frysa ner ägg är inte något man ska erbjuda friska kvinnor som har valt att skjuta upp barnafödande, säger amerikanska experter.
22 oktober 2007
Mer än en tredjedel av alla hivsmittade i Afrika söder om Sahara som tar bromsmediciner dör eller slutar med behandlingen efter mindre än två år, visar en ny studie.
17 oktober 2007
En mammas beslut att låta operera bort livmodern, äggstockarna och äggledarna på sin 15-åriga funktionshindrade dotter, så att hon aldrig kommer att utvecklas till kvinna, har mött hård kritik.
17 oktober 2007
Världshälsoorganisationen WHO publicerade i början av månaden ett dokument som ställer tydliga krav på regeringar att möjliggöra god vård i livets slutskede.
17 oktober 2007
En 72-årig man i Storbritannien har fått tillåtelse att donera sperma till sin svärdotter och kommer på så sätt att bli både farfar och pappa till barnet.
16 oktober 2007
Mer än hälften av de över 100 000 hivsmittade barnen i Kenya saknar tillgång till bromsmediciner.
15 oktober 2007
Fler svenskar än tidigare donerar organ, men hur många som faktiskt skulle kunna donera organ varje år vet man inte. Därför påbörjas nu en nationell kartläggning.
15 oktober 2007
En global studie av antalet aborter visar att nästan var fjärde graviditet i världen slutar i abort.
10 oktober 2007
Enligt statliga medier i Kina kommer landet inom snar framtid endast att tillåta transplantation av organ från avrättade fångar till deras närmaste släktingar.
9 oktober 2007
Allt fler vill nu stoppa organisationen Dignitas i Schweiz efter uppgifter om att grundaren drivs av vinstintressen. En avhoppare talar om oegentligheter och flertalet kommuner har stängt ner självmordsverksamheten.
8 oktober 2007
En ny studie som publicerats i amerikanska Journal of the American Medical Association drar två tydliga slutsatser: när par som väntar barn använder genetisk screening för att hitta särskilda sjukdomar ökar risken för abort. Får paret i stället möta experter på sjukdomen och får veta mer om den sjun...
8 oktober 2007
Benenson Society är en ny organisation som arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna, dock med neutral syn på abortfrågan.
8 oktober 2007
Förra veckan publicerade Socialstyrelsen abortstatistiken för första halvåret 2007. Jämfört med samma period i fjol har antalet aborter ökat.
8 oktober 2007
Upptäckten av hur välutvecklade unga ofödda barns sinnen är har förändrat neonatalvården. Man lägger numera stor vikt på nära kroppskontakt med föräldrarna för de allra minsta för tidigt födda barnen.
1 oktober 2007
Efter protester från grannarna, som tröttnat på kistor utanför sina fönster, får självmordskliniken Dignitas i Schweiz inte längre använda sina lokaler för assisterat självmord.
26 september 2007
I Australien har ett lesbiskt par stämt sin fertilitetsläkare eftersom de fick tvillingar istället för som önskat endast ett barn.
26 september 2007
Endast 300 gram vägde en liten flicka som föddes i mars på universitetssjukhuset i Göttingen i Tyskland. Modern teknik ger numera extremt för tidigt födda barn mycket större chanser att överleva.
24 september 2007
I ett herdabrev uppmanar Polens biskopar alla katoliker till organdonation. Uppmaningen är tänkt som ett led i försöket att öka antalet donerade organ i landet.
24 september 2007
Forskare har hittat adulta stamceller i mustestiklar och har lyckats isolera och utveckla dem till bland annat hjärtmuskelceller.
19 september 2007
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket rekommenderar fertila kvinnor att öka sitt intag av b-vitaminet folsyra för att minska risken för fosterskador i centrala nervsystemet. Svenska livsmedel kommer dock inte att berikas med folsyra meddelade Livsmedelsverket i veckan.
17 september 2007
Det är en moralisk plikt att ge patienter i ett så kallat vegetativt tillstånd näring och vätska, och att avbryta sondmatning och därigenom avsluta en människas liv är moraliskt oförsvarbart. Det slås fast av Vatikanen i ett dokument, som kungjordes i dagarna.
17 september 2007
I Storbritannien kommer kvinnor att få ekonomiskt stöd till fertilitetsbehandlingar om de donerar hälften av sina ägg till embryonal stamcellsforskning, meddelade Medical Research Council i London förra veckan.
17 september 2007
Trots befolkningstillväxt, undernäring och aids har barnadödligheten i hela världen sjunkit under de senaste åren, rapporterar FN:s barnfond UNICEF. Milleniummålet är dock ännu inte nått.
17 september 2007
Universitetssjukhuset i Düsseldorf i Tyskland rapporterar om banbrytande framsteg med stamcellsbehandling av en patient med akut hjärtsvikt.
12 september 2007
Indien reviderade nyligen landets höga antal hiv och aidssmittade till hälften av vad man tidigare antagit. Antalet smittade i huvudstaden New Delhi stiger dock kontinuerligt.
12 september 2007
Djupfrysta embryon från mer än 30 000 par ligger i fertilitetsklinikers kylförvaringar i Australien. Siffran kom fram vid en inventering som Australian Institute of Health and Welfare nyligen genomförde.
10 september 2007
På ett ålderdomshem i Hamburg presenterade den tyske politikern och dödshjälpsförkämpen Roger Kusch nyligen en prototyp för en automat, som ska ge möjlighet för obotligt sjuka personer att ge sig själva en dödlig injektion.
10 september 2007
Förra veckans besked att ge forskare från universiteten i Newcastle och Durham tillstånd att skapa embryon genom att blanda mänskligt DNA med äggceller från kor möter hård kritik från bioetikexperter.
5 september 2007
I dag kom beskedet att de forskare från universiteten i Newcastle och Durham, som tidigare ansökt om tillstånd att skapa embryon genom att blanda mänskligt DNA med äggceller från kor, har fått grönt ljus.
5 september 2007
För 18 år sedan ändrade Världshälsoorganisationen WHO gränsen för när ett barn i laglig mening blir ett barn från graviditetsvecka 28 till vecka 22. I Sverige har man dock vidhållit vecka 28 som gräns, trots att många arbetat för en ändring.
3 september 2007
I Botswana har man genom rätt medicinering lyckats sänka överföringen av hiv från mor till barn till mindre än fyra procent. Skulle fler afrikanska länder följa Botswanas exempel skulle hundratusentals spädbarn förhindras i att smittas varje år.
29 augusti 2007
En italiensk kvinna som väntade tvillingar tog nyligen beslutet att abortera en av dem, som hade fått diagnosen Downs syndrom. Läkaren aborterade av misstag det andra barnet och kvinnan beslutade då att också abortera tvillingen med Downs.
29 augusti 2007
Ett antal skånska föräldrar till barn med Downs Syndrom har nu skrivit ett protestbrev till sjukvårdsregion Skåne mot det så kallade KUB-testet, eftersom de är rädda för att ett allmänt test skulle leda till fler aborter av barn med Downs syndrom.
27 augusti 2007
På grund av ettbarnspolitiken i Kina är könsfördelningen bland barn på många håll så snedvriden att landet kan drabbas av en tickande ungkarlsbomb. Därför planerar kinesiska myndigheter nu att göra det svårare att abortera flickor.
27 augusti 2007
I Papua Nya Guinea förekommer det, enligt en hälsoarbetares rapport, att aidssjuka begravas levande av anhöriga, som inte vågar vårda dem av rädsla för att själva bli smittade.
27 augusti 2007
Chen Guangcheng, Kinas ledande opponent mot påtvingade aborter, har utmärkts med Ramon Magsaysay-priset, Asiens motsvarighet till Nobels fredspris. På väg till prisutdelningen bortfördes hans fru på Pekings flygplats av poliser.
22 augusti 2007
Att fostervattenprov inte är riskfritt för ofödda barn har varit känt sedan länge. En brittisk läkare ifrågasätter nu i en vetenskaplig artikel, huruvida offentliga medel till sjukvården verkligen ska användas för dessa undersökningar, som resulterar i att hundratals friska foster avlider efter miss...
20 augusti 2007
Amnesty International bekräftar nu det kontroversiella beslutet att stödja abort under vissa omständigheter och lämnar därmed den neutralitet organisationen hittills haft i frågan.
20 augusti 2007
Högsta domstolen i Sydkorea har fastslagit att ett foster inte kan betraktas som människa förrän moderns värkarbete har satt igång.
20 augusti 2007
En nederländsk klinik annonserade nyligen att man vill ge barnlösa par möjlighet till graviditet med hjälp av adopterade embryon.
15 augusti 2007
Två kvinnor i Storbritannien har fått tillåtelse att få sina embryon screenade för en defekt gen som kan leda till bröstcancer. Samtidigt har tillåtelse getts för att screena mot skelning.
14 augusti 2007
Sedan Portugals nya abortlag, som tillåter abort, trädde i kraft 15 juli i år, åberopar en stor del av landets läkare en samvetsklausul och vägrar att utföra aborter.
14 augusti 2007
En sjuårig flicka som lider av infertilitet kan en dag komma att föda en halvbror eller -syster efter att hennes mor blivit den första kvinnan i världen, som donerar sina ägg till sin egen dotter.
10 augusti 2007
En metod att elektriskt stimulera hjärnan har medfört att en man som legat i koma i över sex år fick visst medvetande tillbaka och började tala och äta. Det är första gången som förbättringar kunnat framkallas hos en svårt hjärnskadad, medvetslös person.
10 augusti 2007
Drygt hälften, 56 procent, av alla européer kan tänka sig att donera organ efter döden. Det visar en färsk undersökning som utförts av EU-kommissionen och som refereras i tidskriften The Lancet.
10 augusti 2007
Indiens regering planerar att registrera alla graviditeter i ett försök att stoppa den utbredda aborteringen av ofödda flickor och sänka den höga spädbarnsdödligheten.
27 juni 2007
En ny sammanställning från Socialstyrelsen visar att antalet provrörsbefruktningar i Sverige ökar; antalet barn som fötts efter provrörsbefruktning har nära fyrdubblats sedan 1991.
25 juni 2007
Irländska Amnesty distanserar sig från Amnesty Internationals nya abortförespråkande policy.
25 juni 2007
Ännu en gång utnyttjar president George W. Bush sin vetorätt för att avfärda en lag som skulle ge möjlighet till federalt stöd för embryonal stamcellsforskning i USA.
25 juni 2007
Debatten om kloningens etiska gränser blommade upp förra veckan i Österrike efter en rapport av biologen Karl Illmensee i den österrikiska medicintidskriften Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie (1/2007) där han beskriver sina experiment med klonade mänskliga embryon.
25 juni 2007
Allt fler franska läkare använder sig av en samvetsklausul för att undvika att utföra abort. Samtidigt har den kända abortförespråkaren, politikern Simone Veil, ändrat åsikt i frågan.
20 juni 2007
En ny studie bekräftar att antalet barn födda med Downs syndrom har halverats sedan Danmark år 2004 införde en ny undersökningsmetod för gravida kvinnor. Antalet aborter på grund av Downs syndrom har samtidigt fördubblats.
20 juni 2007
Det spanska parlamentet godkände nyligen en ny lag för biomedicinsk forskning som tillåter terapeutisk kloning av människor. Spanien är därmed det fjärde europeiska landet och det nionde i världen som tillåter att mänskliga embryon framställs genom kloning.
19 juni 2007
Som reaktion på Amnesty Internationals nya hållning i abortfrågan uppmanar kardinal Renato Martino, ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred, alla katoliker att avsluta allt ekonomiskt stöd till organisationen.
13 juni 2007
Manlig omskärelse som ett led i bekämpningen av Sydafrikas aidskris var ett av debattämnena på den tredje nationella konferensen om aids, som hölls i sydafrikanska Durban i förra veckan.
12 juni 2007
Nästan var sjätte svensk tycker att gränsen för fri abort ska sänkas från nuvarande 18:e veckan, visar en ny undersökning.
11 juni 2007
Navelsträngsblod från okända donatorer kan hjälpa leukemipatienter likväl som matchande benmärg från nära släktingar. Fördelen med navelsträngsblod är att väntetiden på passande givare förkortas.
11 juni 2007
Under titeln “Familjens utveckling i Europa år 2007” presenteras ett nytt dokument som visar alarmerande siffror för Europas befolkningstillväxt.
7 juni 2007
Förutom klimatförändring och begränsning av koldioxidutsläpp är det utvecklingspolitik med betoning på bekämpning av aids, malaria och tuberkulos som är de framstående ämnena under det pågående G8-mötet i Heiligendamm i Tyskland.
3 juni 2007
Den första juni firade den rysk-ortodoxa kyrkan i Vladivostok den internationella dagen för livet med att på kvällen tända 5 000 levande ljus till minnet av alla barn som dött i aborter.
3 juni 2007
En polsk man, som för 19 år sedan föll i koma efter en järnvägsolycka, har vaknat upp till en ny värld, där Polen inte längre styrs av kommunister.
3 juni 2007
Inför det nederländska tv-programmet, där en cancersjuk kvinna skulle donera sin ena njure till en av tre kandidater, rasade debatten, och många tog officiellt avstånd från showen. Programmet visade sig dock vara en bluff.
30 maj 2007
Amnesty Internationals beslut att förespråka världsvid rätt till abort har till följd att många medlemmar hotar att lämna organisationen, och ett stort antal har redan avslutat sitt medlemskap.
29 maj 2007
En grupp föräldrar till barn med Downs syndrom i USA har startat en kampanj för vårdpersonal för att informera om vad ett liv med Downs verkligen innebär.
28 maj 2007
Bristen på läkare och annan sjukvårdspersonal i Afrika har upprepade gånger nämnts som ett av de största hindren i kampen mot hiv/aids. Nu varnar även organisationen Läkare utan gränser för situationens allvar.
28 maj 2007
Socialstyrelsen fattade i dag beslutet att tillåta landets första reservdelssyskon genom att ge tillstånd till en viss typ av genetisk undersökning, så kallad PGD/HLA.
21 maj 2007
Den brittiska regeringen presenterade förra veckan ett lagförslag som ska tillåta forskare att framställa hybridembryon till stamcellsforskning som består av 99,9 procent människoceller och 0,1 procent djurceller.
21 maj 2007
Japanska kvinnor, som inte har möjlighet att ta hand om sitt nyfödda barn, har nu fått möjlighet att lämna barnet till adoption genom att anonymt lägga det i en lucka vid ett sjukhus i Kumamoto.
13 maj 2007
Enligt en enkätundersökning utförd av Erasmus Medical Center i Rotterdam, som publicerats i New England Journal of Medicine (NEJM 2007; 356: 1957-1965), förekommer eutanasi i Nederländerna i allt mindre utsträckning då många läkare föredrar terminal sedering.
13 maj 2007
Kina planerar att införa hjärndödsbegreppet för att öka organtillgången.
13 maj 2007
Enligt Socialstyrelsens statistik, som publicerades förra veckan, utfördes i fjol 36 045 aborter, en ökning med 2 procent jämfört med år 2005. Antalet tonårsaborter ökade med 5 procent.
11 maj 2007
Regeringen fattade igår beslut om utländska kvinnors rätt att få göra abort i Sverige. Trots den interna kritiken inom kristdemokraterna har förslaget nu skickats till lagrådet, och abortlagen kommer att ändras så att Sverige blir det enda land i Europa, dit man kan resa för att få en abort utförd, ...
10 maj 2007
Efter att det i juli förra året blev tillåtet att efter särskild prövning skapa så kallade reservdelssyskon i Sverige har Socialstyrelsen, den instans som ska pröva alla fall, fått fyra ansökningar om att få ta fram syskon med hjälp av det som kallas PGD-HLA-matchning.
10 maj 2007
Med hjälp av ett nytt test, som går att beställa via Internet, kan man avslöja könet på ett foster redan efter sex veckors graviditet. Testet säljs av ett brittiskt företag, som hänvisar till att föräldrar vill veta barnets kön så tidigt som möjligt för att bland annat köpa passande kläder.
30 april 2007
Fler än 215 000 EU-medborgare smittades med hiv mellan år 1998 och 2005, visar officiell statistik från EuroHIV.
30 april 2007
En ny abortlag, som tillåter abort utan restriktioner under graviditetens tre första månader, antogs förra veckan i Mexico City. Lagens giltighet begränsas dock till den mexikanska huvudstaden, medan resten av landet endast tillåter abort efter våldtäkt eller om graviditeten utgör allvarliga hälsori...
27 april 2007
Tidningen Dagens Medicin rapporterar att flera svenska sjukhus förlänger respiratorvård för att kunna tillvarata organ från döda patienter, vilket enligt Socialstyrelsen är olagligt. I en skrivelse till socialminister Göran Hägglund (kd) slår läkare larm om att praxis i svensk sjukvård håller på att...
25 april 2007
Den djupgående stigmatiseringen som omger hiv och aids i Sydafrika kan ha förvärrads av okunskapen över hur hiv sprids, menar Helen Epstein i en debattartikel i Los Angeles Times.
25 april 2007
Brittiska forskare har för första gången odlat fram delar av ett människohjärta med hjälp av adulta stamceller.
23 april 2007
Europeiska kommissionen kommer att finansiera ett europeiskt register för embryonala stamceller från människor.
23 april 2007
I den kinesiska provinsen Guangxi pågår en abortkampanj särskild riktad mot kristna kvinnor.
19 april 2007
Högsta domstolen i USA meddelade igår att delstater som förbjuder den abortmetod som används i USA vid mycket sena aborter, handlar i enlighet med konstitutionen.
18 april 2007
En professor vid Nevadauniversitetet i USA, Esmail Zanjani, kungjorde i slutet av mars att han efter sju års ansträngningar lyckats skapa ett får med 15 procent människoceller. Syftet med arbetet har varit att få fram djurorgan för transplantation till människor.
18 april 2007
Tidskriften JAMA, The Journal of the American Medical Association, rapporterar om en studie i vilken en grupp ungdomar med diabetes klarade sig utan insulin i upp till flera år, efter att de behandlats med adulta stamceller från sitt eget blod.
18 april 2007
Brittiska läkare slår nu larm inför en kommande kris för abortverksamheten i Storbritannien. Allt fler läkare åberopar en samvetsklausul, som funnits sedan 90-talet, för att inte behöva utföra aborter.
17 april 2007

Enligt en undersökning från universitet i Gent beror vartannat dödsfall bland spädbarn i Belgien på eutanasi eller på avbruten behandling. I fem av sex fall tar läkaren beslutet i samråd med föräldrarna.

16 april 2007
Trots hot om veto från president George W. Bush röstade senaten i Washington med stor majoritet för en utvidgning av den etiskt omstridda embryonala stamcellsforskningen.
16 april 2007
Det blir ingen skärpning av den polska abortlagen, efter att regeringen förlorade alla fem omröstningar i frågan.
11 april 2007
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i stor sammansättning har slutgiltigt avslagit en brittisk kvinnas begäran om att mot sin före detta partners vilja få ett av deras sex embryon implanterat.
11 april 2007
Den brittiska delen av Amnesty International har nu också tagit ställning för abort och meddelar, att länder som förbjuder abort bidrar till att man bryter mot mänskliga rättigheter. Ställningstagandet kom efter en intern omröstning, som dock visade att medlemmarna inte stödjer beslutet.
10 april 2007
Enligt en ny avhandling från Uppsala universitet får tonårspojkar som är med om en oplanerad graviditet sämre stöd än flickor. Många mår dåligt och har självmordstankar.
2 april 2007
Enligt nya riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik ska beslutskapabla patienter, som är så svårt sjuka eller skadade att de endast överlever med hjälp av respirator, i vissa fall kunna få hjälp av sin läkare att avsluta sitt liv genom att avbryta respiratorn och då äv...
28 mars 2007
Tidningen Dagens Medicin rapporterar om en väntande politisk strid om medicinsk abort. Två av regeringspartierna vill att abortlagen ska ändras så att barnmorskor får rätt att utföra medicinska aborter.
28 mars 2007
En desperat önskan att få barn har lett ett brittiskt par till en ovanlig åtgärd: en affischkampanj på Londons bussar. Målet är att få tag på en lämplig äggdonator innan fertilitetskliniken sätter stopp för behandling på grund av kvinnans höga ålder.
27 mars 2007
Brittiska forskare tror att de i framtiden ska kunna bota allvarligt sjuka ofödda barn med hjälp av genterapi.
26 mars 2007
Åklagarmyndigheten i Zürich har ännu en gång startat en förundersökning mot den omstridda organisationen Dignitas i Schweiz. Anklagelsen denna gång gäller misstanken om att Dignitas representanter utfört eutanasi, vilket inte är tillåtet i Schweiz.
21 mars 2007
En 35-årig polsk kvinna har fört kampen att få abort till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, som nu dömer den polska staten att betala 25 000 euro i skadestånd till henne.
19 mars 2007
Den franska läkaren som olagligen utförde eutanasi på en döende kvinna dömdes till ett års villkorligt fängelsestraff. Sjuksköterskan som injicerade giftet friades helt.
19 mars 2007
Enligt ett kontroversiellt lagförslag i USA:s delstat South Carolina ska fångar kunna förkorta sitt straff med upp till 180 dagar om de donerar ett organ.
14 mars 2007
Det portugisiska parlamentet beslutade förra veckan att liberalisera abortlagstiftningen. Enligt de nya reglerna blir abort fram till vecka tio straffritt.
12 mars 2007
Mer än 2000 franska läkare och vårdanställda har i ett öppet brev medgivit att de har utfört eutanasi. I ett upprop i tidningen Nouvel Observateur förra veckan kräver de ett slut på den juridiska processen för två kollegor som olagligt utfört eutanasi samt en reform av den franska eutanasilagstiftni...
12 mars 2007
Av ideologiska skäl och för att försvara rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, blockerar EU-länderna FN:s förslag på förbud mot könsselektion.
9 mars 2007
Kyrkliga företrädare vädjade i tisdags till socialminister Göran Hägglund att ompröva förslaget till förändring av abortlagen.
7 mars 2007
Den norska regeringen arbetar på en uppmjukning av bioteknologilagen, men könsselektion är än så länge förbjudet i Norge. Därför vänder sig norska par till en klinik i Storbritannien och betalar stora summor för att få den perfekta famil...
5 mars 2007
Belgiens regering arbetar på ett förslag om att konstgjord befruktning också ska vara tillåtet för ensamstående kvinnor och lesbiska. Under särskilda förhållanden ska kvinnor dessutom få möjlighet att få ett befruktat ägg i...
5 mars 2007
En spansk kvinna som lider av en svår muskelsjukdom har fått rätt att låta stänga av sin respirator, som är livsviktig för henne. Fallet har utlöst en debatt om eutanasi i Spanien.
5 mars 2007
En ny undersökning visar att subventioner av p-piller till unga inte leder till att antalet aborter blir färre. Undersökningens resultat går tvärt emot det ofta använda argumentet om att antalet aborter minskar när preventivmedel blir lättillgänglig...
1 mars 2007
Förra veckan rapporterade världens medier om när fyra månader gamla Amillia Sonja Taylor skrevs ut från Baptist Children's Hospital of Miami i USA. Tidningen Dagens Medicin skriver denna vecka att flera experter som tidningen har varit i kontakt med anser att den amerikans...
26 februari 2006
Den indiska regeringen planerar nya åtgärder mot selektiva aborter av flickor, som vid det här laget har lett till en markant obalans mellan könen i vissa delar av landet.
26 februari 2007
Den brittiska myndighet som reglerar assisterad befruktning, Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), tog förra veckan beslutet att också kvinnor som inte genomgår fertilitetsbehandling ska kunna donera ägg till forskning.
22 februari 2007
Världens mest för tidigt födda spädbarn fick denna vecka åka hem efter att ha tillbringat fyra månader på det sjukhus, där hon föddes i oktober. Då hade det gått 21 veckor och sex dagar av graviditeten.
21 februari 2007
Enligt tidningen Dagens Medicin kräver nu regeringen att EU hindrar svenska patienter från att söka dödshjälp i EU på skattebetalarnas bekostnad. Regeringen vill också begränsa svenska patienters rätt att söka öppenvård i EU.
15 februari 2007
Tidningen Dagens Medicin rapporterar att en läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna vill skräddarsy embryon så att barnen kan donera benmärg till ett äldre, sjukt syskon. Tekniken är tillåten i Sverige om synnerliga skäl föreligger, vilket k...
14 februari 2007
Högsta domstolen i Schweiz har i ett prejudicerande mål avgjort att psykiskt sjuka ska ha samma möjligheter som kroppsligt sjuka patienter att ta sitt liv genom assisterat självmord.
12 februari 2007
Ett enkelt blodprov från modern tidigt under graviditeten kan snart komma att ersätta de flesta av de fostervattensprov som tas idag. Blodprovet kan bland annat visa om det blivande barnet har Downs syndrom eller andra kromosomavvikelser.
12 februari 2007
Portugiserna röstade i söndags för fri abort. Ja-sidan vann med 59,3 procent av rösterna, men valdeltagandet var endast 43,6 procent, och resultatet är därför inte tvingande. Den socialistiske premiärministern José Socrates, som själv vill se en la...
7 februari 2007
Disciplinärendet mot läkaren som misstänktes för eutanasi i fallet Piergiorgio Welby i december 2006, har lagts ner. Den italienska läkarföreningens utskott, som hade som uppdrag att undersöka läkarens agerande, beslutade förra veckan att inte gå vidare.
6 februari 2007
Vatikanen kommer inom kort att publicera ett dokument som tar upp etiska frågeställningar om embryots människovärde som direkt svar på vetenskapens utveckling inom området de senaste tjugo åren. Dokumentet kommer att vara en uppföljning av Donum Vitae, som...
5 februari 2007
Vatikanen publicerade förra veckan ett tal från ärkebiskop Celestino Migliore, Vatikanens ständige FN-observatör i New York, angående konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 dece...
5 februari 2007
International Society for Stem Cell Research (ISSCR), en internationell, oberoende organisation, har med hjälp av en grupp experter inom vetenskap, medicin, etik och juridik från 14 länder arbetat fram ett dokument med vad man kallar "rigorösa etiska riktlinjer" för forskning med mänskliga...
2 februari 2007
Den sydkoreanska regeringen förväntas inom kort förbjuda äggdonation till forskning. Initiativet tas på grund av stamcellsforskaren Hwang Woo-suks tidigare metoder att komma åt ägg till sina försök.
31 januari 2007
Vid en demonstration i Portugals huvudstad Lissabon deltog i söndags 18 000 personer för att visa sitt missnöje med den kommande folkomröstningen om en liberalisering av landets restriktiva abortlag. Samtidigt visar en opinionsundersökning dalande stöd för en liber...
29 januari 2007
I Norge presenterades förra veckan ett nytt lagförslag enligt vilket gällande förbud att använda embryonala stamceller för forskning ska hävas. Regeringens lagförslag vill tillåta att överblivna embryon från IVF-behandlingar ska få användas till forskning om givaren och en etisk kommitté ger tillstå...
28 januari 2007
En kvinna med hjärnskador har framgångsrikt behandlats med adulta stamceller, rapporterar läkaren Zhu Jianhong och kollegor från Fudanuniversitet i Kina i tidskriften New England Journal of Medicine. Behandlingen följdes av en rad andra liknande försök, vars resu...
23 januari 2007
I en rapport i den amerikanska tidskriften Obstetrics and Gynecology genomgås 23 tidigare studier i ett försök att argumentera för att bättre tillgång till dagen-efter-pillret minskar antalet oönskade graviditeter och därmed antalet aborter. Artikelförf...
23 januari 2007
Det svenska bioteknikföretaget Cellartis i Göteborg ska starta världens första fabrik för massproduktion av stamceller från mänskliga embryon. Fabriken byggs i Dundee i Skottland och är ett samarbete med den skotska regeringen och universitetet i Glasgow.
22 januari 2007
I Storbritannien fördröjs beslutet om huruvida äggceller från kor ska få användas till framställning av mänskliga embryonala stamceller.
17 januari 2007
Den brittiska tidningen The Observer rapporterar att katoliker i Storbritannien, av rädsla för en allt större acceptans för eutanasi, har börjat bära med sig ett kort med budskapet att de inte vill att vårdpersonal avslutar vätsketillförsel, i den mån det blir aktuellt.
15 januari 2007
Två ledamöter i styrelsen för Nordisk förening för katolska läkare skriver i det senaste numret av Läkartidningen (nr 0701-02 - volym 104) om ett belgiskt lagförslag som gäller utvidgad rätt till eutanasi för barn under 16 år och vux...
15 januari 2006
Representanthuset i USA röstade förra veckan igenom ett lagförslag som tillåter statlig finansiering av den etiskt kontroversiella embryonala stamcellsforskningen. President Bush använde dock genast sitt veto för att stoppa lagförslaget.
11 januari 2007
Amerikanska forskare har funnit att fostervatten kan vara en ny källa för stamceller. Enligt rapporten i tidskriften Nature Biotechnology kan stamcellerna i fostervatten utvecklas till vilket organ som helst.
10 januari 2007
Turerna kring Piergiorgio Welbys död ett par dagar före julafton var många och vida rapporterade av media i hela Europa. Anledningen var att han på grund av en svår muskelsjukdom mot slutet av sitt liv endast kunde röra sina ögonlock, vilket ledde till att han b...
9 januari 2007
För att påverka den nuvarande obalansen mellan könen har myndigheterna i den kinesiska provinsen Henan beslutat att förbjuda abortframkallande medel.
8 januari 2007
För första gången har ett barn som insjuknat i leukemi framgångsrikt behandlads med adulta stamceller från sitt eget navelsträngsblod, rapporterar tyska och amerikanska läkare i den amerikanska läkartidskriften Pediatrics (2007; 119: e296-e300). Två år efter behandlingen finns inga leukemiceller kva...