Nyheter 2008


17 december 2008
Samtidigt som FN:s konvention om de mänskliga rättigheternas fyller 60 år har flera grupper som arbetar för livet och för familjen presenterat en skrivelse, som stöds med 5,4 miljoner namnunderskrifter, till FN. Skrivelsen uppmanar till att konventionen ändras till att skydda ofödda barn från abort ...
17 december 2008
Ett amerikanskt företag börjar i dagarna sälja ett test som är tänkt för föräldrar som vill testa sina barns eventuella talanger för sport.
15 december 2008
Som konsekvens av den allt snabbare utvecklingen inom den biomedicinska vetenskapen, har Troskongregationen i dagarna publicerat ett nytt dokument om bioetik: Dignitas Personae.
12 december 2008
Två nya studier om effekterna av abort för kvinnor har nyligen publicerats. Båda visar att abort kan leda till ökad risk för kvinnors psykiska hälsa.
10 december 2008
En domstol i den amerikanska delstaten Montana har i ett domslut kommit fram till att delstatens innevånare har rätt till läkarassisterat självmord.
8 december 2008
Parkinson, MS och diabetes är några av de sjukdomar som läkare skulle vilja kunna bota med hjälp av stamceller. Än så länge är det inte möjligt, men vissa sjukhus har bråttom och vill tjäna på förhoppningarna redan nu. För att undvika oseriösa stamcellsbehandlingar har därför nya internationella rik...
8 december 2008
Storhertig Henri av Luxemburg kommer med all sannolikhet att för all framtid förlora sitt politiska inflytande som konsekvens av sin vägran att godkänna en ny lag som tillåter eutanasi.
8 december 2008
Antalet aborter har i Spanien mer än fördubblats på tio år.
3 december 2008
FN uppmanar alla världens länder att utvidga undersökningarna av nyfödda som ligger i riskzonen för att smittas av hiv, eftersom överlevnadschansen ökar med 75 procent om barnen får behandling inom 12 veckor efter förlossningen.
1 december 2008
Embryonala stamceller, som enbart kan fås fram i laboratorier genom att förstöra embryon, är enligt europeisk patenträtt inte möjliga att patentera.
1 december 2008
Enligt uppgifter från internationella Röda Korset har antalet hivsmittade personer i Afrika söder om Sahara stabiliserats i år. I Östeuropa och Asien samt i Sverige stiger dock antal smittade.
28 november 2008
Borgmästaren i den ryska staden Novorossiysk i södra Ryssland nära Svarta havet har utnämnt denna vecka till en abortfri vecka.
28 november 2008
Kanada är ett av mycket få länder som tillåter abort ända fram till förlossningen. Nu visar en opinionsundersökning att en majoritet är för att ofödda ska ges lagligt skydd.
28 november 2008
Ett nytt bioetiskt dokument kommer, enligt nyhetskällan Catholic News Service, att publiceras i december. Dokumentet kommer bland annat att ta upp kloning och stamcellsforskning.
26 november 2008
Det tyska läkarförbundet säger kompromisslöst nej till läkarassisterat självmord, trots att en liten grupp läkare kan tänka sig att assistera vid självmord, enligt en ny undersökning.
24 november 2008
Navelsträngsblod, som är rikt på adulta stamceller, kan komma att erbjuda råmaterial för nya hjärtklaffar till spädbarn som föds med hjärtfel, hoppas forskare.
24 november 2008
Läkare och sjukhus i den amerikanska delstaten Washington säger nej till läkarassisterat självmord, som invånarna nyligen röstade för att legalisera.
24 november 2008
Nya siffror från Storbritannien visar att fler väljer att behålla barn med Downs syndrom i stället för att göra abort.
24 november 2008
Oron för konsekvenserna för barn som fötts efter assisterad befruktning kvarstår. Nu publiceras ännu två studier som tyder på att riskerna för medicinska komplikationer för denna grupp av barn är högre än för barn som tillkommit naturligt.
21 november 2008
En kvinna ifrån Colombia har på ett spanskt sjukhus fått ett nytt luftrör transplanterat till sig, till stor del byggt av stamceller från henne själv.
19 november 2008
Efter det amerikanska presidentvalet gjorde Barack Obama, i ett av sina första uttalanden, klart att han har som avsikt att tillåta statlig finansiering av forskning på embryonala stamceller. Ordföranden för Påvliga rådet för hälsovårdspastoral varnar honom nu för de etiska konsekvenserna av be...
18 november 2008
De katolska nunnor som har tagit hand om  Eluana Englaro på sitt hospice de senaste 14 åren vägrar nu att genomföra domstolsbeslutet att låta henne svälta och törsta ihjäl.
18 november 2008
Singapores planer på att bli ett centrum för medicinsk utveckling har drivit hälsoministern till att ge grönt ljus för ekonomisk ersättning till dem som donerar njure eller ägg.
17 november 2008

Nederländska myndigheter kungjorde i fredags att inga fall av eutanasi på barn rapporterades under år 2007.

17 november 2008
En brittisk kvinna, som förut var infertil, kommer i dagarna att föda barn efter en lyckad äggstockstransplantation.
17 november 2008
Uruguays president Tabaré Vázquez lade i fredags in sitt veto mot den nya abortlagstiftning som kongressen i landet röstade igenom tidigare samma vecka.
17 november 2008
I Nederländerna pågår en diskussion om huruvida läkare är förpliktade att utföra dödshjälp. En organisation som arbetar för dödshjälp kräver nu att läkare, som vägrar utföra patienters begäran om dödshjälp, prickas.
14 november 2008
I går lämnade Statens medicinsk-etiska råd (SMER) en skrivelse till regeringen om avgöranden i livets slutskede. I skrivelsen öppnar SMER för att läkare i Sverige ska ha möjlighet att förskriva läkemedel i stora doser så att patienter själva kan avsluta sina liv.
14 november 2008
Italiens högsta juridiska instans gav i går slutligt klartecken för att en 37-årig kvinna, som legat i koma sedan en bilolycka 1992, ska sluta sondmatas. Kvinnans far har kämpat sedan 1999 för att hon ska dö.
13 november 2003
En 13-årig skolflicka i Storbritannien har efter en hård strid vunnit mot ett sjukhus som ville tvinga henne att genomgå en hjärttransplantation. Flickan har varit svårt sjuk i hela sitt liv och önskar inget annat än att få bo hemma och slippa sjukhusmiljön återstoden av sitt liv.
12 november 2008
Italiens Högsta domstol, Corte di Cassazione, kommer inom de närmsta veckorna att ta ställning i ett fall som handlar om huruvida en far har rätt att ta bort näringstillförseln till sin dotter.
12 november 2008
Senaten i Uruguay röstade i tisdags ja till ett lagförslag som tillåter abort fram till tolfte graviditetsveckan. Landet kan därmed få Sydamerikas mest liberala abortlagstiftning.
10 november 2008
Organdonation är en unik, medmänsklig gärning och får inte underkastas marknadskrafter. Innan organ kan transplanteras måste det utan tvivel stå klart att donatorn verkligen är avliden. Detta poängterade påven Benedikt XVI i fredags inför en kongress om organdonation.
10 november 2008
Som ett resultat av det amerikanska valet kommer nu även delstaten Washington att tillåta läkarassisterat självmord.
7 november 2008
Medicinsk vetenskap ställs just nu mot religiös övertygelse i en aktuell rättsprocess i USA. Ett barnsjukhus i huvudstaden Washington DC vill stänga av en hjärndöd pojkes respirator, vilket är mot föräldrarnas vilja.
7 november 2008
Efter att ha legat på is i tio år planerar forskare i Lund nu att återuppta försök med nervceller från aborterade foster.
7 november 2008
Tonåringar som ser på TV-program med många sexscener blir dubbelt så ofta oönskat gravida än jämnåriga som inte ser den typen av program, visar en ny studie.
5 november 2008
En ny studie visar att allt fler som begår assisterat självmord i Schweiz inte är dödligt sjuka och att det är fler kvinnor än män som önskar dö i förtid.
4 november 2008
En svårt cancersjuk tonåring önskar få ut sina frysta spermier från sjukhuset för att hans sambo ska få föda deras gemensamma barn. Sjukhuset säger nej.
4 november 2008
Colin McGuckin, professor i regenerativ medicin vid universitetet i Newcastle och expert på adulta stamceller, kungjorde i slutet av oktober att han lämnar Storbritannien i protest mot, som han ser det, ett för stort fokus på embryonala stamceller.
4 november 2008
Enligt aktuell statistik från Socialstyrelsen för perioden januari-juni 2008 ökade antalet aborter i jämförelse med samma period 2007.
29 oktober 2008
Under en audiens för den italienska kirurgföreningen uppmanade påven Benedikt XVI läkare att kännas vid den inneboende värdigheten i läkaryrket och att aldrig överge patienter, hur obotligt eller hopplöst deras tillstånd än är.
28 oktober 2008
Antalet adoptioner i Sydafrika av barn vilkas föräldrar avlidit i aids är på tillbakagång, samtidigt som antalet föräldralösa barn stiger.
28 oktober 2008
Efter att det brittiska underhuset förra veckan sade ja till en omstridd ny lag, som bland annat reglerar forskning på embryon, kräver tyska läkare och politiker ett etiskt moralkodex för läkare i Europa.
28 oktober 2008
Respekts råd beslutade vid rådsmötet i oktober att donera 114 000 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond sedan år 2002 donerat över 800 000 kr till viktiga insatser för de allra svagaste både i Sverige och i utlandet.
24 oktober 2008
Enligt en nyligen publicerad studie kostade den förra sydafrikanska regeringens inställning till hiv/aids och avoghet mot bromsmediciner uppskattningsvis 330 000 människoliv mellan åren 2000 och 2005. Till det tillkommer 35 000 hivsmittade nyfödda, som under samma period förvägrades förebyggande med...
22 oktober 2008
Spanska kvinnor gavs i fredags möjlighet att göra abort ombord på ett holländskt fartyg utanför den spanska kusten. Ingreppen utfördes på internationellt vatten och på så sätt kringgicks spansk lag.
22 oktober 2008
Tidningen Dagens Medicin rapporterar att Smittskyddsinstitutet vägrar hjälpa polisen att hitta en hivsmittad man i Stockholm, eftersom myndigheten anser att det ska vara tillåtet att smitta andra med hiv.
22 oktober 2008
Jakten på källor för adulta stamceller pågår på många håll i världen. Nu har en internationell forskargrupp kommit fram till att man inom tio dagar kan framställa pluripotenta adulta stamceller (iPS-celler) från hårrötter. Den relativt korta odlingstiden kombinerat med en förbättrad utvinning av sta...
20 oktober 2008
För första gången har det i Spanien skapats ett barn för att rädda livet på ett syskon, som bär på en dödlig sjukdom.
14 oktober 2008
En studie som förra veckan publicerades i tidskriften British Medical Journal visar att 26 procent av studiens deltagare, som alla bad om assisterat självmord i den amerikanska delstaten Oregon, led av depression.
14 oktober 2008
Enligt ett beslut som röstades igenom i våras blir Oklahoma snart den fjärde amerikanska delstaten där det görs obligatorisk ultraljudsundersökning före abort.
13 oktober 2008
En grupp forskare från Storbritannien och Tyskland har lyckats omprogrammera celler ur testiklar till adulta stamceller med pluripotenta egenskaper.
8 oktober 2008
Ännu en gång planerar tysken Roger Kusch att hjälpa tre äldre, som är friska men ensamma och trötta på livet, till döden. Händelsen skapar stor upprördhet, men politikerna står än så länge handfallna inför aktionerna.
7 oktober 2008
Efter att det blivit uppenbart att den nuvarande oreglerade marknaden för assisterad befruktning och surrogatmödraskap i Indien blivit ohållbar, har landets regering nu presenterat nya regleringar, som förväntas röstas igenom nästa månad.
6 oktober 2008
Den nya regeringen i Sydafrika tar avstånd från föregångarna och medger att det finns bättre behandlingsmetoder mot aids än vitlök och rödbetor.
6 oktober 2008
Med anledning av de mänskliga rättigheternas 60-årsjubileum arbetar några abortorganisationer för att få abort accepterat som en mänsklig rättighet. En aktion för att samla namnunderskrifter i protest mot detta har startats.
3 oktober 2008
En representant i delstatsparlamentet i Louisiana föreslår att fattiga kvinnor ska erbjudas 1 000 dollar för att sterilisera sig, medan rika, välutbildade familjer ska ges skattelättnader för att uppmuntra dem att få fler barn.
30 september 2008
Två av varandra oberoende amerikanska studier visar att en stor andel av de par som genomgår assisterad befruktning vill att deras överblivna embryon används till forskning. Mer än hälften vill även att deras embryon ska säljas till andra infertila par.
30 september 2008
Ett enkelt blodprov kan snart vara det enda som behövs för att tidigt under graviditeten få fram detaljerad, genetisk information om det väntade barnet.
29 september 2008
Storbritanniens motsvarighet till Högsta domstolen ska denna vecka börja förhandla om en, i brittisk press omtalad, begäran om klart besked vad gäller åtal vid medhjälp till självmord.
29 september 2008
Amerikanska forskare rapporterar att de har skapat adulta stamceller som kan förvandlas till alla typer av celler i kroppen utan att utveckla tumörer.
29 september 2008
Två riksdagsledamöter från folkpartiet (fp) lade i fjol en motion om att utreda frågan om surrogatmödraskap för att öppna för en framtida legalisering. Motionen har fått diskussionen om surrogatmödraskap att blossa upp på nytt.
29 september 2008
Med 1 000 vita träkors uppmärksammade pro-life-aktivister från hela Tyskland förra veckan i Berlin alla de ofödda barn som varje vardag aborteras i landet.
24 september 2008
Amerikanska Family Research Council publicerade förra veckan en rapport där man undersöker abortdata från 1985-1999 från nästan alla USA:s delstater. Rapporten visar, att de delstater som infört lagar om att föräldrar måste informeras innan en minderårig flicka kan få abort, lyckats minska antalet a...
23 september 20087
En ny rapport visar att det brittiska offentliga sjukvårdssystemet, the National Health Service (NHS), befinner sig under stor ekonomisk press pga. många flerbördsförlossningar efter assisterad befruktning.
23 september 2008
Läkare och politiker i Ryssland kämpar i det tysta för att minska antalet aborter.
22 september 2008
Ett partiövergripande arbetsutskott i tyska förbundsdagen har kommit överens om ett nytt förslag om livsslutsdirektiv.
16 september 2008
En av de mest ansedda vetenskapstidskrifterna i världen, The Lancet, publicerade i slutet av augusti en ledare, där man går emot det amerikanska psykologförbundet, som tidigare i augusti i en rapport kom fram till att abort inte leder till några psykologiska problem för kvinnor.
16 september 2008
I en artikel i tidningen Aftonbladet rapporteras att äggdonationer, som varit tillåtet i Sverige sedan 1 januari 2003, blir allt vanligare. Samtidigt avråder läkare kvinnor från att donera ägg till närstående.
16 september 2008
Under sitt besök i vallfärdsorten Lourdes i Frankrike manade påven Benedikt XVI i måndags de närvarande pilgrimerna att acceptera döden ”i den timme som utvalts av Gud”.
10 september 2008
Tidningen Dagens Nyheter avslöjar att omkring 45 000 äldre dementa i Sverige får läkemedel mot psykos för att bli lugna. Flera av medicinerna är i första hand tänkta för schizofrena och kan döda eller skada de gamla.
10 september 2008
USA:s största lobbyorganisation för kvinnor, Concerned Women for America (CWA), har lanserad ett nytt internationellt projekt för att minska antalet aborter efter diagnosen Downs syndrom.
8 september 2008
Den spanska regeringen planerar att luckra upp den nuvarande abortlagen. Jämställdhetsminister Bibiana Aído har tillsatt en expertgrupp som ska lägga fram ett lagförslag till våren.
8 september 2008
Hivsmittan sprider sig i Indien visar aktuella siffror från organisationen BBC World Service Trust. Runt 2,5 miljoner indier är hivpositiva och tendensen är stigande. Nu ska ringsignalen i mobiltelefoner bromsa utvecklingen.
1 september 2008
Enligt en ny EU-rapport kommer om sju år invandring att vara det enda som bidrar till befolkningsökning i Europa. Många länder frågar sig redan nu hur de ska få råd att ta hand om den åldrande befolkningen.
29 augusti 2008
Forskare har nu lyckats göra om fullt utvecklade celler till en annan celltyp inne i kroppen på ett levande djur, rapporterar den vetenskapliga tidskriften Nature.
29 augusti 2008
I en studie som beskrivs i Läkartidningen avslöjas, att den typ av fosterdiagnostik som görs ofta inte är kvinnans eget beslut.
27 augusti 2008
Ett flertal rapporter kommer nu från USA om en ökning av antalet kvinnor som väljer att sälja ägg, samtidigt som ekonomin för många hushåll snabbt försämras.
26 augusti 2008
I takt med att allt fler människor lever allt längre, försöker vissa dödshjälpsförespråkare arbeta för att valet att avstå från näring och vätska ska bli ett vedertaget sätt att avsluta sitt liv.
25 augusti 2008
Japanska forskare har skapat stamceller från en tioårig flickas visdomständer, ännu en källa för etiskt oproblematiska stamceller.
25 augusti 2008
Användningen av dagen-efter-piller ökar stort i Sverige. Samtidigt fortsätter även aborterna att öka.
25 augusti 2008
En ny lagändring ger amerikanska vårdanställda rätt att vägra utföra ingrepp som går emot deras övertygelse, meddelade Bushadministrationen förra veckan.
25 augusti 2008
P-piller kan få kvinnor att välja fel man, visar ny forskning. Det framkommer nämligen att p-piller kan störa luktsinnet och göra att kvinnan tappar den naturliga förmågan att välja den man som är mest lämplig för henne att få barn med.
25 augusti 2008
När brittiska forskare fick tillstånd att skapa hybridembryon från ko och människa kom starka reaktioner. Nu har även tillstånd getts för embryon från gris och människa.
25 augusti 2008
Barn som kommit till genom provrörsbefruktning löper större risk att dö vid förlossningen, födas för tidigt och väga lite vid förlossningen, visar en norsk studie.
20 augusti 2008
Forskare vid Harvard Stem Cell Institute och Columbiauniversitet rapporterade i slutet av juli att de har omprogrammerat hudceller från två patienter med ALS, en svår degenererande nervsjukdom. Av hudcellerna blev iPS-celler, den sorts nya stamceller som på engelska kallas induced pluripotent stem c...
20 augusti 2008
Två separata studier utförda av forskare från Oslo universitet bekräftar att kvinnor som gör abort kan löpa högre risk av att drabbas av depression och missbruk.
18 augusti 2008
Transplantationsexperter från hela världen skrev i maj på en deklaration för att sätta fokus på det växande problemet med organhandel.
17 augusti 2008
I januari publicerades statistik som visade att aborterna i USA sjunkit till den lägsta nivån på 30 år och nu är 25 procent färre än 1990. Ny statistik visar nu, att det lägre antalet aborter åtföljts av lägre barnadödlighet.
15 augusti 2008
Provrörsbefruktningar som utnyttjas för att välja kön på barnet har blivit allt vanligare i länder där det är olagligt med abort på grund av fostrets kön, rapporterar Sveriges Radio.
15 augusti 2008
Efter ett år, åtta månader och tolv dagar dog Marcela de Jesus Ferreira, en liten flicka med anencefali, det vill säga avsaknad av storhjärna, som länge överlevt mot alla odds.
15 augusti 2008
Sydkoreas konstitutionsdomstol (motsvarande högsta domstolen) kom i slutet av juli fram till att föräldrar har rätt att få veta könet på deras ofödda barn. Beslutet väcker oro för att det ska leda till könsselekterande aborter.
13 augusti 2008
En tre veckor gammal flicka har blivit Indiens första föräldralösa surrogatbarn efter att det japanska par som betalade flickans mamma för graviditeten skiljt sig bara veckor innan flickan föddes.
13 augusti 2008
Trettio år efter att det första barnet föddes med hjälp av provrörsbefruktning, säger fertilitetsexperter att de måste ta hand om ett växande problem med reproduktionsturism som utsätter kvinnor och barn för risker.
12 augusti 2008
I början av juli fick den 79-åriga tyskan Bettina Schardt hjälp att begå självmord. Hon var inte dödssjuk eller led av smärtor, utan ville inte hamna på ålderdomshem. Fallet väckte stor upprördhet i Tyskland och fick debatten om dödshjälp att åter blossa upp i Europa.
12 augusti 2008
En indisk kardinal är beredd att adoptera ett barn som föräldrarna vill abortera på grund av hjärtfel.
12 augusti 2008
Organisationen Women on Web erbjuder kvinnor i länder med restriktiv abortlagstiftning abort via internet.
18 juni 2008
Organbristen är stor i många länder och på flera håll använder man så kallade Non Beating Heart Donors, hjärtdöda patienter, som donatorer i försök att utvidga antalet möjliga donatorer. I Frankrike vill man nu också ändra reglerna så att organ ska få tas efter hjärtstillestånd.
18 juni 2008
I New York kommer nu särskilda räddningsteam för olyckor med dödlig utgång att förbereda potentiella organdonatorer för transplantation. Att på detta sätt skicka ut två ambulanser är ett försöksprojekt som redan rört upp känslor: att människor som oväntat dör omedelbart behandlas för organtransplant...
18 juni 2008
Frankrikes president Nicolas Sarkozy presenterade förra veckan en flerårsplan för utbyggnad av palliativ vård.
17 juni 2008
Louise Brown, som kort efter att hon fötts visades upp på många förstasidor runt om i världen som det första provrörsbarnet, fyller 30 år den 25 juli.
16 juni 2008
Antalet fostervattensprover ökar i takt med att mammorna blir äldre. Samtidigt väljer fler abort när de ser att fostret har någon typ av skada.
16 juni 2008
En ny studie från Australien tycks tala emot det ofta använda argumentet att preventivmedel är ett utmärkt sätt att förhindra aborter.
12 juni 2008
Den brittiska regeringen föreslår att sparad vävnad från avlidna ska kunna användas till att framställa embryon genom kloning för att få fram stamceller.
12 juni 2008
Överlevnaden för personer med Downs syndrom har förbättrats kraftigt under de senaste årtiondena. Mer än hälften av dem som har kromosomrubbningen får numera uppleva sin 60-årsdag.
12 juni 2008
Enligt statistik från Statistiska centralbyrån har antalet kvinnor under tjugo år som blir mammor minskat med nästan 40 procent de senaste tjugo åren.
12 juni 2008
I en studie på uppdrag av BBVA Foundation, en forskningsstiftelse som tillhör den spanska banken BBVA, har inställningen till embryonal stamcellsforskning i tolv europeiska länder samt USA, Japan och Israel undersökts.
10 juni 2008
Studier från Europa och USA uppskattar att 40 procent av alla patienter i vegetativt tillstånd har fått fel diagnos. Brittiska forskare försöker därför nu utveckla en metod som mer tillförlitligt bedömer svårt hjärnskadade patienter som vaknar upp från att ha varit i koma och börjar andas själva, me...
9 juni 2008
I USA är sperma- och äggdonation en växande marknad med följden att donatorer kan ha flera hundra barn samt att ett stort antal barn undrar vem deras biologiska föräldrar och syskon är.
9 juni 2008
Den skandalomsusade koreanske stamcellsforskaren Hwang Woo-suk, som år 2005 felaktigt utgav sig för att ha varit den förste som tog fram embryonala stamceller från embryon som tillkommit genom kloning, har nu hittat ett nytt arbetsområde: klonade hundar.
9 juni 2008
En omfattande vetenskaplig studie om hivprevention ledd av forskare från två amerikanska toppuniversitet, Harvard och University of California, Berkley, drar till slutsats att de vanligaste strategierna för att förhindra hiv – kondomutdelning, hivtestning och behandling av könssjukdomar – har mycket...
9 juni 2008
Världshälsoorganisationen WHO och FN-organet UNAIDS anklagas för missbruk av resurser och politiskt korrekthet av tidigare medarbetare.
9 juni 2008
Vid en konferens i Vatikanen tidigare i våras uppmanade påven Benedikt XVI i sitt tal alla katoliker att hjälpa kvinnor som gått igenom abort.
4 juni 2008
I en enkätundersökning visade sig majoriteten av svenska gynekologer och obstetriker vara positivt inställda till ägg- och spermiedonation.
4 juni 2008
Sedan dödshjälpsorganisationen Dignitas grundades för tio år sedan har 868 personer fått hjälp att begå självmord.
3 juni 2008
Hösten 2006 föddes världens hittills mest för tidigt födda barn efter en graviditet på endast 21 veckor och sex dagar. Att flickan överlevde uppmärksammades förra våren över hela världen.
3 juni 2008
Antalet aborter stiger för tredje året i rad i Skottland, till synes opåverkat av att även försäljningen av dagen-efter-piller ökar efter hård marknadsföring.
2 juni 2008
Den nederländska hälsoministern Jet Bussemaker gav förra veckan grönt ljus för utsortering av embryon som bär på förhöjd risk för bröstcancer.
2 juni 2008
Kina släpper straffavgiften för de familjer som överträtt förbudet att få fler än ett barn och förlorat ett av sina barn i jordskalvet. Dessutom kommer familjer som förlorat sitt enda barn att få tillstånd för ett nytt barn.
30 maj 2008
Debatten om möjligheten att vårda döende i respirator enbart med syftet att kunna donera deras organ fortsätter, och tydliga regler efterfrågas nu av allt fler.
28 maj 2008
Enligt de lagar som gäller får vårdpersonal i dag endast söka i donationsregistret efter uppgifter om patientens donationsvilja efter att patienten har avlidit. Donationsrådet ska nu utreda om lagen ska ändras, så att det blir tillåtet att titta i donationsregistret redan innan en person har avlidit...
26 maj 2008
Enligt en ny studie från HIV-Centrum vid Karolinska universitetssjukhuset har sjukvården problem att upptäcka hiv i ett tidigt stadium.
26 maj 2008
Storbritannien är i stort behov av en bioetikkommission. Det menar kardinal Cormac Murphy-O'Connor efter förra veckans parlamentsomröstning, som visade parlamentarikernas stora meningsskiljaktigheter i grundläggande etiska frågor.
21 maj 2008
I delstaten Washington i USA har den tidigare guvernören Booth Gardner startat en kampanj för att legalisera assisterat självmord.
21 maj 2008
Forskare från Cornelluniversitetet i New York har skapat ett genmodifierat embryo. Det tros vara första gången det har gjorts.
21 maj 2008
I Brasilien har ett lagförslag lagts fram som ska ge möjlighet till kvinnor att föda anonymt, istället för att abortera eller senare överge barnet om de inte har möjlighet att själva ta hand om det.
21 maj 2008
Ett Madridbaserat institut som arbetar med familjepolitik, Institute for Family Policies, har för andra gången överräckt sin årliga rapport till EU-parlamentet. I rapporten varnas för katastrofala följder av den sjunkande befolkningen i Europa och påpekas att abort är kontinentens ledande dödsorsak.
19 maj 2008
Inför en omröstning denna vecka om en ny lag i Storbritannien, där ett förslag om att sänka abortgränsen ingår, visar en opinionsundersökning att 73 procent av landets kvinnor vill se en sänkning av dagens gräns på 24 veckor.
19 maj 2008
Encyklikan Humanae Vitae uppmärksammas just nu mer än på länge: i sommar är det 40 år sedan den publicerades.
19 maj 2008
Jordbävningen i Sichuanprovinsen visar ännu en gång grymheten med Kinas ettbarnspolitik: många föräldrar har förlorat sitt enda barn.
14 maj 2008
Ett forskarlag från Australien och Grekland har hittat en ny metod som kan göra det lättare att identifiera vilka embryon som mest troligen kan bli till barn.
13 maj 2008
Abortdebatten har tagit fart i Nordirland, som är den enda del av Storbritannien där abort endast är tillåtet i få undantagsfall.
13 maj 2008
Från Storbritannien kommer alarmerande rapporter om att antalet aborter hos kvinnor som tidigare har gjort abort nu ligger på en rekordhög nivå.
12 maj 2008
Sedan ett japanskt sjukhus förra året konstruerade en babylucka, där spädbarn kan lämnas anonymt, har man tagit emot 16 barn och hundratals samtal från människor, som bett om råd.
12 maj 2008
Den schweiziska självmordsorganisationen Exit planerar nu att även hjälpa fullt friska människor att ta sina liv.
12 maj 2008
Kongressen i den amerikanska delstaten Kalifornien kommer att ge 271 miljoner dollar i stöd till ytterligare tolv centra för embryonal stamcellsforskning, meddelade California Institute of Regenerative Medicine förra veckan.
9 maj 2008
I ett försök att minska en växande svart marknad för njurar i Filipinerna har regeringen förbjudit organdonation till utlänningar.
7 maj 2008
Officiell statistik för 2007 visar att antalet eutanasifall ökar i Nederländerna. Ändå är inte alla människor som dör av eutanasi medräknade.
7 maj 2008
De amerikanska senaten röstade i slutet av april enhälligt igenom en ny lag som ska förhindra genetisk diskriminering från arbetsgivare, försäkringsbolag och fackföreningar.
6 maj 2008
Ledamöterna i EU-parlamentet har röstat ja till ett förslag om organdonationskort som ska användas i hela Europa. Förslaget går också ut på att starta ett koordinationscentrum för organdonation inom EU.
6 maj 2008
För första gången har genterapi använts för att bota en ögonsjukdom med gott resultat. Det handlar om en mycket ovanlig ärftlig ögonsjukdom, men förhoppningen är nu att även vanligare ögonsjukdomar ska kunna behandlas genom att spruta in fungerande gener i ögat.
28 april 2008
Regeringen lanserade förra veckan en ny strategi för att utveckla missbruks- och beroendevården, som bland annat innebär att ofödda barn ska skyddas från att skadas av mammans alkohol- eller narkotikamissbruk.
23 april 2008
Antalet aborter i Ryssland har minskat med en fjärdedel på fem år. Ändå är antalet aborter per 1 000 kvinnor fortfarande nästan tre gånger så högt som i väst.
23 april 2008
Nära 70 procent av gynekologerna i Italien vägrar göra aborter av moraliska skäl, och antalet ökar.
23 april 2008
Läkares syn på eutanasi är enligt en australiensisk studie beroende på deras specialistområde. Läkare som i huvudsak arbetar med svårt sjuka och döende är mer negativt inställda till eutanasi än deras kollegor.
21 april 2008
Enligt uppgifter från FN:s barnfond UNICEF smittades ifjol 420 000 barn under 15 år av hiv. Flertalet föddes hivpositiva; de hade smittats av mamman före, under eller strax efter förlossningen.
21 april 2008
Enligt aktuell statistik från Socialstyrelsen gjordes förra året fler aborter i Sverige än under något annat år sedan 1990. Utvecklingen går mot att aborterna görs allt tidigare i graviditeten. Antalet tonårsaborter minskar något, men det finns stora regionala skillnader.
18 april 2008
En ny studie från amerikanska National Academy of Sciences visar att könsselektiva aborter förekommer även bland vissa etniska grupper i USA.
18 april 2008
Europarådets parlamentariska församling antog i onsdags en resolution som uppmanar rådets samtliga medlemsländer att avkriminalisera abort. Länderna uppmanas också till att garantera kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter.
16 april 2008
I Sydafrika legaliserades abort för tolv år sedan. I en opinionsundersökning, som nyligen publicerades, kommer det dock fram att nio av tio sydafrikaner fortfarande anser att abort är fel.
16 april 2008
Den spanska tidskriften Huellas publicerar en intervju med en välkänd onkolog om hur hennes inställning till eutanasi förändrats efter att hon fick cancer.
16 april 2008
Det kristna sociala folkpartiet (CSV) i Luxemburg försöker få till stånd en kompromisslösning för den planerade legaliseringen av eutanasi.
16 april 2008
I Frankrike har sju vårdorganisationer uttalat sig mot legalisering av eutanasi med motiveringen att laglig eutanasi radikalt skulle förändra samhällets grund.
14 april 2008
EU:s ekonomiska stöd till flickaborter måste stoppas. Det kräver den brittiske EU-parlamentarikern Nirj Deva.
14 april 2008
Regeringen tillsätter en arbetsgrupp, under ledning av Anders Milton, som ska se hur antalet oönskade graviditeter och fall av könssjukdomar kan minska, meddelade socialministern i förra veckan.
14 april 2008
Enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen, som röstades fram i fredags, kommer det att ske en uppluckring av den tyska stamcellslagen. Forskare kommer nu att få importera embryonala stamceller som har kommit till före 1 maj 2007.
14 april 2008
Nya fakta i fallet med Chantal Sébire, som för ett par veckor sedan tog sitt liv efter att hon fått avslag på sin vädjan om att få dödshjälp, hade kunnat ge debatten som följde hennes död en annan vändning.
14 april 2008
För första gången görs nu i Sverige försök att skapa barn som blir till för att rädda livet på ett annat barn, ett äldre syskon som bär på en dödlig sjukdom.
9 april 2008
Den förre justitieministern i den tyska delstaten Hamburg, Roger Kusch, förevisade nyligen sin färdigställda självmordsmaskin, som han har tänkt sig ska hjälpa obotligt sjuka att avsluta sina liv.
9 april 2008
En ledande belgisk politiker vill att möjligheten för sjuka barn och ungdomar samt dementa att få eutanasi ska föras upp i parlamentet.
8 april 2008
Den spanska föreningen Fundación Vida, en ekumenisk förening som arbetar för att stötta gravida kvinnor, varnar i ett uttalande för att antalet aborter av ofödda barn med Downs syndrom stigit markant.
7 april 2008
Brittiska forskare har för första gången skapat embryon som är hybrider av mänskligt DNA och äggceller från en ko. Det skedde en månad innan det brittiska parlamentet ska fatta beslut om ny lagstiftning på området.
2 april 2008
Ett australiensiskt par ville till varje pris få en dotter och vände sig därför till en klinik för att få hjälp att med assisterad befruktning välja ut ett flickembryo. Men vid förlossningen fick de en chock: barnet var en pojke. Nu stämmer de kliniken.
2 april 2008
Inför en ny lag i Storbritannien, som kommer att reglera bland annat genetisk diagnostik, har debatterna varit många och intensiva. Den nya lagen kommer att förbjuda att genetiskt avvikande embryon implanteras i kvinnor, vilket fått ett dövstumt par att protestera.
2 april 2008
The Royal College of Psychiatrists, den brittiska föreningen för psykiater, varnar i ett uttalande för att kvinnor kan riskera dålig psykisk hälsa om de gör abort.
2 april 2008
Enligt Smittskyddsinstitutets rapport Aids 2007 insjuknade 71 personer i immunbristsjukdomen aids i Sverige förra året. Inte sedan 1996 har det varit ett så stort antal.
31 mars 2008
Hälsoutskottet i Europaparlamentet har nyligen enhälligt uttalat sig för att arbeta för att främja och säkerställa tillgången på organ för transplantation inom EU.
31 mars 2008
Röda Korset i Kina har nu startat ett första landsomfattande program mot aids. Kampanjen ska omfatta alla 31 provinser och sprida kunskap om sjukdomen och prevention mot hiv samt ge direkt hjälp till alla hivsmittade.
18 mars 2008
Domstolen i den franska staden Dijon har avslagit en begäran om dödshjälp för en kvinna med en sällsynt cancersjukdom. Enligt domaren är hennes önskemål inte förenligt med gällande lag.
18 mars 2008
Dignitas har förändrat honom, nu vill han hjälpa alla att dö som kommer till honom, säger Kurt Wernli om sin före detta vän Ludwig Minelli, grundaren till Dignitas. Av en före detta medarbetare blir han nu anklagad för allvarliga lagöverträdelser.
17 mars 2008
I Frankrike har debatten om eutanasi tagit fart igen efter att en kvinna med en sällsynt cancersjukdom har bett om undantag från eutanasiförbudet inför domstol.
17 mars 2008
Ett österrikiskt par som fick en handikappad son har stämt det ansvariga sjukhuset. Gynekologen, som ansvarade för kvinnans vård under graviditeten, upptäckte aldrig att den ofödda pojken var handikappad.
14 mars 2008
Den tyska förbundsdagen kommer den 11 april att ta beslut om en ny stamcellslag. Frågan om en eventuell uppluckring i regleringen av embryonal stamcellsforskning har blivit en av de mest omstridda frågorna i parlamentet.
14 mars 2008
FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon fördömer i klara ordalag könsselektion.
12 mars 2008
Tre katolska ministrar i Storbritanniens regering gör motstånd mot en planerad lag som ska tillåta brittiska forskare att framställa hybridembryon.
12 mars 2008
Den spanska handikapprörelsen (Spanska kommissionen för handikappades representanter) har i ett uttalande gått emot ett avsnitt i den spanska abortlagen, som tillåter abort vid missbildning eller andra avvikelser.
12 mars 2008
Undersökningar vid St Bartholomew’s Hospital i London visar att fyrtio procent av alla brittiska fertilitetskliniker har blivit lurade att behandla patienter som använder felaktig identitet, ljuger om sin ålder eller om vem den potentielle fadern är.
11 mars 2008
En forskare i australiensiska Perth har visat att modersmjölk innehåller celler som vid en första analys liknar stamceller.
11 mars 2008
En välkänd smittoväg för hiv är från mor till barn i samband med graviditet, förlossning eller amning. Enligt en ny amerikansk studie ser dock en av fyra hivpositiva kvinnor graviditet och barn som en självklar del av sina framtida liv.
10 mars 2008
En studie som publicerats i Journal of General Internal Medicine har visat att läkare i den amerikanska delstaten Oregon, där läkarassisterat självmord är lagligt, förskriver dödliga doser av läkemedel till patienter som i själva verket inte lider av allvarliga symptom på sin sjukdom.
7 mars 2008
Under ett toppmöte i FN förra veckan försökte EU:s representanter att få mötesdeltagarna att ta upp kvinnors rätt till abort. Försöket misslyckades efter att representanterna från Polen och Malta reagerade starkt.
5 mars 2008
Ett amerikanskt företag kungjorde förra veckan att de ämnar ta fram etiska alternativ till läkemedel och vaccin.
5 mars 2008
En studie från USA visar att risken att drabbas av missfall efter ett fostervattenprov inte är lika hög som man hittills befarat.
5 mars 2008
I kampen om att få fler familjer att föda och sedan behålla sina döttrar ger den indiska regeringen nu löften om bidrag till fattiga familjer.
5 mars 2008
Den tyska socialdemokraten och EU-parlametarikern Evelyn Gebhardt kritiserar Europeiska kommissionen för att inte agera i frågan om äggdonation i Storbritannien.
5 mars 2008
Över hundra ledamöter i EU-parlamentet vill att den politiska majoriteten i Litauen säger nej till en ny abortlag, och har skrivit ett brev till Litauens parlament.
5 mars 2008
Stacey Herald från Kentucky i USA är bara 72 centimeter lång. När hon blev gravid fick hon rådet att göra abort men vägrade, och födde en frisk dotter på 46 centimeter.
29 februari 2008
Mycket få svenska läkare skulle kunna tänka sig att delta aktivt för att hjälpa en patient att dö, även om det vore lagligt. Det visar en stor internationell studie.
26 februari 2008
I dag, tisdag, avslutas en internationell kongress arrangerad av Påvliga livsakademin där man diskuterat livets slutskede och vården av obotligt sjuka och döende.
25 februari 2008
Antalet kvinnor som får barn i 50-årsåldern ökar starkt i Sverige. Flertalet blir gravida efter provrörsbefruktning utomlands.
25 februari 2008
En ny brittisk studie visar att barn som kommit till genom assisterad befruktning har fler problem med hälsan och tillbringar nästan dubbelt så mycket tid på sjukhus jämfört med barn som kommit till på naturlig väg.
25 februari 2008
En studie som publicerats i den brittiska tidskriften BMC Psychiatry visar att kvinnor som gör abort ofta visar symptom på post-traumatiskt stressyndrom efteråt.
25 februari 2008
Läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är bland de första i världen att behandla ofödda barn som lider av den ovanliga skelettsjukdomen osteogenesis imperfecta.
22 februari 2008
Påven Benedikt XVI uppmanar Troskongregationen att särskilt uppmärksamma ”bioetikens svåra och komplexa problem”.
21 februari 2008
Luxemburgs parlament antog i tisdags en lag som tillåter dödshjälp och assisterat självmord.
19 februari 2008
Frankrikes högsta domstol har beslutat att föräldrar till dödfödda barn eller föräldrar som får missfall kan registrera ett namn på barnet, oavsett när i graviditeten barnet föds.
18 februari 2008
Antalet personer i Belgien vilkas liv avslutades med hjälp av eutanasi steg under förra året till 500. Det är cirka femton procent fler än året före. Kontrollkommissionen räknar med att bara vartannat fall anmäls, vilket gör att den verkliga siffran kan vara dubbelt så hög.
18 februari 2008
Abortfrågan har seglat upp som en av de stora valfrågorna inför det stundande valet Italien. Den tidigare premiärministern Silvio Berlusconi ser dock aborter snarare som en samvetsfråga, medan publicisten Giuliano Ferrara har bildat dett nytt parti: Abort, nej tack.
18 februari 2008
Till följd av ett bristande antal äggdonatorer och ägg värvar en belgisk fertilitetsklinik studentskor med lukrativa erbjudanden.
13 februari 2008
Brittiska forskare presenterade nyligen resultaten av de försök man arbetat med i ett par år: att skapa embryon med två mammor och en pappa. Tanken är att kunna förhindra att ärftliga sjukdomar går från mödrar till barn.
13 februari 2008
Ett nytt EU-direktiv kan göra att betydligt färre hjärtklaffar och hornhinnor från avlidna kan tas till transplantation, vilket kan leda till vävnadsbrist.
8 februari 2008
I veckan rapporterades om en kvinna i Storbritannien, vars liv räddades av hennes ofödda tvillingar. De sparkade loss en tumör, vilket ledde till att läkare upptäckte hennes cancer.
8 februari 2008
Brittiska forskare har ansökt om att få starta försök som går ut på att göra spermier av kvinnors benmärg. På andra håll pågår försök med att skapa ägg av stamceller från män.
8 februari 2008
Tidskriften Fokus har låtit göra en opinionsundersökning om svenskars inställning till dödshjälp. Enligt undersökningen är en stor majoritet för att tillåta dödshjälp för obotligt sjuka.
8 februari 2008
Ett offentligt sjukhus i Storbritannien planerar att ersätta surrogatmödrar, som ställer upp på att föda barn för infertila par, med upp till 15 000 pund.
6 februari 2008
Ett svenskt företag ligger i startgroparna för att erbjuda individualiserade gentest via Internet för cirka 3 000 kronor.
6 februari 2008
Italienska gynekologer uppmanar sina kollegor att ge barn som överlever abort samma vård som önskade barn. Den ansvarige ministern protesterar och kallar det en grymhet mot mamman, som inte vill ha barnet.
6 februari 2008
Läkare i Finland rapporterar att de för första gången har skapat en överkäke av adulta stamceller från en patients fettvävnad.
4 februari 2008
Enligt ett pressmeddelande från Donationsrådet råder det stor brist på organ i Sverige. Fler än 600 personer väntar just nu på att få ett eller flera nya organ.
29 januari 2008
Efter att idén om ett moratorium för abort presenterades i december har Vatikanen nu kungjort att man vill starta en global kampanj för att få med FN och enskilda regeringar. Kampanjen kommer att startas i Sydamerika.
29 januari 2008
En metod som kan bli ett stort framsteg för organtransplantationer är under utveckling. Det rör sig om en teknik som kan leda till att många patienter kan slippa läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ.
28 januari 2008
Vid ett besök från en delegation från Norden försvarade Nicaraguas president Daniel Ortega landets beslut att kriminalisera alla aborter. Samtidigt gjorde han klart att aborter i de fall då de utförs för att rädda kvinnans liv inte är straffbara.
28 januari 2008
En liga som sysslat med illegal organhandel sprängdes förra veckan av indisk polis. I Indien är organhandel reglerat enligt lag sedan 1994.
28 januari 2008
För första gången har spanska forskare fått grönt ljus för terapeutisk kloning.
25 januari 2008
Många föddes långt efter att fri abort infördes i USA. Ändå arbetar de för att lagen ska ändras, och deras engagemang ses av många som en tydlig trend.
25 januari 2008
Debatten om utökad fosterdiagnostik har varit intensiv sedan i höstas. Särskilt är det jakten på ofödda med Downs syndrom som upprör, och många tror att antalet som föds med Downs kommer att minska markant de närmaste åren. Nu rapporteras från Norge att detta redan händer där.
25 januari 2008
Barn som föds döda efter den 22:a graviditetsveckan kommer i framtiden att bli folkbokförda. Sverige kommer därmed efter många år att anpassa sig till internationella riktlinjer.
23 januari 2008
I Washington demonstrerade i veckan uppskattningsvis 225 000 människor för att uppmärksamma 35-årsdagen av att abort blev lagligt i USA. Demonstranterna krävde att abortlagen ändras.
23 januari 2008
Ett brittiskt par som väntade barn, fick av läkare veta att deras barn troligen skulle dö några timmar efter förlossningen. Skulle det överleva skulle det bli svårt funktionshindrat. Paret beslöt sig för att behålla barnet och kvinnan födde senare en fullt frisk liten pojke.
23 januari 2008
Socialstyrelsens aktuella rapport om hur kunskaper, attityder och beteenden rörande hiv och aids har förändrats i Sverige mellan åren 1987 och 2007 pekar på att allt färre bryr sig, trots ökad kunskap om viruset. Framför allt gäller detta unga människor.
23 januari 2008
En utdragen strid mellan Portugals läkarförening och landets regering, som pressar läkarna att anpassa deras etiska riktlinjer till den nya abortlagen, fortsätter.
21 januari 2008
Läkare i Storbritannien har beslutat att inte göra hysterektomi på en 15-årig cp-skadad flicka. Det var flickans mamma som i somras ansökte om operationen, för att flickan skulle slippa menstruationssmärtor.
21 januari 2008
Den 12 januari 1998 undertecknade 19 av de då 40 medlemsländerna Europarådets överenskommelse att förbjuda reproduktiv kloning. Fortfarande finns inget internationellt gällande regelverk som förbjuder reproduktiv kloning av människor.
18 januari 2008
Färsk statistik från USA visar att antalet födda år 2006 var det högsta sedan 1961. Samtidigt minskar antalet aborter i landet markant.
18 januari 2008
Barnneurokirurgen Rob de Jong från Nederländerna kritiserar i en artikel i medicintidskriften Child's Nervous System praktiken att i Nederländerna ge eutanasi till spädbarn som föds med ryggmärgsbråck.
16 januari 2007
Enligt statliga medier i Zimbabwe har apoteken allvarliga svårigheter att fylla på sina förråd på grund av landets ekonomiska kris. Minst hälften av läkemedelsförråden är förbrukade. Läkemedel mot hiv och aids, malaria, diabetes, högt blodtryck samt epilepsi finns enligt den senaste undersöknin...
15 januari 2008
Allt fler tecken tyder på att befolkningskontrollen i Kina håller på att bli hårdare. I Hubei-provinsen har hundratals människor tvingats lämna kommunistpartiet och förlorat sina arbeten efter att ha brutit mot ettbarnspolitiken.
15 januari 2008
Två veckor efter att den nya abortlagen som tillåter abort för utländska kvinnor trätt i kraft, uppmärksammar en av Danmarks största dagstidningar att sena aborter därmed blivit tillgängliga även för danska kvinnor.
14 januari 2008
Mellan den 8 och 12 januari strejkade i Spanien minst 32 privata abortkliniker. Nästan inga aborter utfördes i landet under tiden.
14 januari 2008
Ännu en gång publiceras nyheten att vetenskapsmannen Robert Lanza skapat embryonala stamceller på ett etiskt acceptabelt sätt. Redan år 2006 fick en liknande metod massiv kritik, och inte heller nu finns något belägg för att metoden skulle vara oskadlig.
9 januari 2008
Ny statistik från Storbritannien visar att över en miljon embryon kasserats av landets fertilitetskliniker de senaste 14 åren. Samtidigt ökar hela tiden antalet embryon som skapas.
9 januari 2008
Intresse för att donera ägg mot halverad kostnad för fertilitetsbehandling visar sig bland Storbritanniens kvinnor, trots ovissa konsekvenser för deras hälsa.
9 januari 2008
I USA har ett tredje forskarlag lyckats med att skapa stamceller ur vanliga hudceller.
7 januari 2008
Giuliano Ferrara, grundare och chefredaktör på den italienska tidningen Il Foglio, föreslår ett världsvitt moratorium för abort. Förslaget presenterades den 18 december, samma kväll som moratoriet för dödsstraff godkändes av FN. Den italienska biskopskonferensen under ledning av kardinal Angelo...