Nyheter 2009


16 december 2009
Spaniens socialistregering enades förra veckan om att ändra den delen i den kommande abortreformen, som mött flest protester: att 16-åriga flickor skulle få göra abort utan föräldrarnas samtycke.
14 december 2009
Planned Parenthood, en amerikansk organisation som förespråkar fri abort och driver ett stort antal abortkliniker, anklagas än en gång för oetisk och destruktiv rådgivning i samband med aborter.
14 december 2009

En ny rapport från organisationen World Economic Forum visar att Irland, med en lagstiftning som inte tillåter abort, har lägst mödradödlighet och erbjuder bästa mödravård i världen. Samtidigt utmanar nu tre kvinnor Irlands abortlagstiftning i Europ...

9 december 2009
Förra året gjorde mer än 5 000 brittiska tonåringar abort för minst andra gången. Samtidigt ökar antalet tonårsmammor i Sverige.
9 december 2009
I takt med att allt fler amerikanska medborgare benämner sig som ”pro-life” minskar antalet abortinrättningar, visar en ny undersökning.
7 december 2009
För första gången på åtta år ger USA federalt stöd till forskning på embryonala stamceller, meddelar hälsomyndigheten National Institutes of Health (NIH).
7 december 2009
Nederländernas f.d. hälsominister, som genomdrev legaliseringen av dödshjälp, har nu erkänt att regeringens steg var ett misstag. Man borde först ha fokuserat på palliativ vård, säger hon i en intervju.
2 december 2009
Enligt uppgifter från världshälsoorganisationen WHO har antalet hivsmittade i Europa fördubblats mellan åren 2000 och 2008. Sydafrikas aidspolitik förändras samtidigt radikalt.
30 november 2009
Den franska nationalförsamlingen säger nej till ett lagförslag, som skulle ha gett straffrihet vid dödshjälp.
30 november 2009
Hälsokommissionen i de italienska senaten stoppar användningen av abortpillret Mifegyne, som används för medicinsk abort.
30 november 2009
Enligt FN-organet UNAIDS senaste rapport var antalet som i fjol smittades av hiv 30 procent lägre än när antalet nysmittade toppade 1996. Samtidigt ökar antalet människor som lever med hiv och är nu 33,4 miljoner, 20 procent fler än år 2000.
25 november 2009
Franska forskare har för första gången hittat ett sätt att använda mänskliga embryonala stamceller till att skapa ny hud, som man hoppas ska kunna transplanteras till dem som råkat ut för allvarliga brännskador.
23 november 2009
Är det acceptabelt att skapa en mus som kan tala, en apa med Downs syndrom, hundar med mänskliga händer eller fötter, eller går den medicinska forskningen för långt? Det ska brittiska forskare ta reda på med en ettårig studie med målet att fastställa riktlinjer för forskningen.
23 november 2009
FN:s befolkningsfond UNFPA publicerade nyligen sin årliga rapport om världsbefolkningen, där man kopplar insatser för att främja hållbar utveckling och klimatförändring till reproduktiva rättigheter. Kritiker ser rapporten som ett förtäckt försök att driva preventivmedelsfrågan med hjälp av pop...
23 november 2009
En belgisk man, som man trodde låg i vegetativt tillstånd i 23 år, var i själva verket hela tiden medveten om vad som hände runt honom.
23 november 2009
Forskare har hittat ett medel som man hoppas ska kunna förbättra utvecklingsförmågan för barn med Downs syndrom, samtidigt som andra forskare tar fram nya tester för att hitta foster med Downs. Hos föräldrar finns oro att läkemedlet kommer att förändra barnens personligheter.
18 november 2009
Japanska forskare arbetar med en ny teknik för att förbättra kvaliteten på ägg från äldre kvinnor som genomgår ivf-behandling. Tekniken innebär att ägg från två kvinnor används för att skapa ett enda fungerande ägg för befruktning, och innebär därmed tre föräldrar för barnet.
18 november 2009
I den amerikanska delstaten Kalifornien frångås nu alltmer forskning på embryonala stamceller, och det beviljas främst bidrag till forskning med adulta stamceller och iPS-celler.
16 november 2009
Enligt en ny studie från Finland drabbas 20 procent av de kvinnor som gör medicinsk abort med tabletterna Mifegyne av åtminstone en betydande komplikation. För knappt fyra procent av kvinnorna innebär aborten två eller fler komplikationer.
16 november 2009
Ett sjukhus i Frankrike har fällts i domstol för att ha räddat ett nyfött barn till livet.
12 november 2009
Donerade lungor som har skadats före transplantationen kan nu lagas med hjälp av genterapi. Man hoppas att man med hjälp av den nya metoden ska kunna använda lungor, som i dag inte går att transplantera.
11 november 2009
Israels parlament, Knesset, har än en gång avstått från att förbjuda reproduktiv kloning av människor och istället förlängt ett moratorium i ytterligare sju år.
9 november 2009
Ett ”fridfullt piller” för dem som vill begå självmord kommer att finnas att köpa via Internet fr.o.m. nästa år, enligt representanter för eutanasiorganisationen Exit International.
9 november 2009
En studie gjord i Nya Zeeland, som just publicerats, visar att abort ökar risken för att kvinnan drabbas av psykiska besvär som oro och depression.
6 november 2009
Amerikanska forskare har hittat ett effektivt och snabbt sätt att skapa pluripotenta stamceller från hudceller.
4 november 2009
Att implantera ett embryo efter provrörsbefruktning minskar risken för flerbarnsgraviditet utan att påtagligt förändra kvinnans möjlighet att bli gravid och få barn, rapporterar svenska forskare.
4 november 2009
Chefen för en abortmottagning i Texas har avgått efter att hon bevittnat en abort via en ultraljudsfilm.
4 november 2009
Fertilitetsexperter varnar kvinnor för att förlita sig på tester, som de själva kan utföra i hemmet, för att bedöma om de är tillräckligt fertila för att kunna skjuta upp barnafödande.
4 november 2009
Tidskriften Science rapporterar att forskare i Europa, i samarbete med amerikanska kollegor, planerar nya kliniska studier med vävnad från aborterade foster i försök att behandla parkinsons sjukdom, trots växande skepsis.
3 november 2009
En nyligen publicerad sammanställning, som visar att antalet ofödda barn med Downs syndrom som aborteras har mer än tredubblats på 20 år, har satt igång en intensiv debatt i Storbritannien.
3 november 2009
Socialstyrelsen införde den första november nya föreskrifter om hur en abort ska genomföras. Tanken är att kvinnan ska få tydligare information, stödsamtal före och efter abort, preventivmedelsrådgivning och erbjudande om efterkoll.
2 november 2009
Enligt en nyligen publicerad rapport från statliga myndigheter i Kina utförs varje år cirka 13 miljoner aborter i landet på grund av okunskap om preventivmedel bland ungdomar. Experter motsäger nu rapporten och säger, att aborterna är påtvingade av myndigheterna och skadar människors hälsa och den d...
2 november 2009
Förstadiet till mänskliga ägg och spermier har nyligen odlats fram av amerikanska forskare med hjälp av embryonala stamceller. Detta kan öppna för möjligheten att skapa barn på konstgjort sätt.
21 oktober 2009
Forskare har skapat en del av ett käkben i ett laboratorium genom att använda mänskliga adulta stamceller från benmärg.
21 oktober 2009
Den amerikanske fertilitetsläkare som implanterade sex embryon i en ensamstående mamma, som redan hade sex barn och som sedan fick åttlingar, har blivit utesluten ur sin läkarförening.
20 oktober 2009
Respekts råd har i år beslutat att donera 128 500 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond sedan år 2002 donerat över 900 000 kr till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
19 oktober 2009
I Spanien har en debatt om etisk användning av reproduktiv teknologi uppkommit efter att det har blivit känt att en transsexuell man förlorat tvillingar i vecka 18 efter missfall och nu vill upprepa ivf-behandlingen.
19 oktober 2009
Mer än en miljon människor deltog i lördags i en protestdemonstration i Madrid mot socialistregeringens planer att lätta på reglerna för abort.
19 oktober 2009
Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger har godkänt ett lagförslag om att annonser som erbjuder pengar för äggdonation ska informera om hälsoriskerna med att donera ägg.
14 oktober 2009
Ett sjukhus i Luxemburg, som drivs av katolska nunnor, anklagas av den inhemska tv-kanalen RTL att ha förvägrat en cancersjuk patient dödshjälp.
14 oktober 2009
Enligt en studie gjord vid universitetet i Cambridge kan patienter med svåra hjärnskador utan tecken på medvetande fortfarande visa inlärningsförmåga.
14 oktober 2009
Det har i dagarna framkommit att det ifjol på universitetssjukhuset i tyska Erlangen föddes ett friskt barn, efter en närmast fullgången graviditet, av en kvinna, som i 22 veckor låg i vegetativt tillstånd.
13 oktober 2009
En amerikansk spermiebank startar i dagarna ett särskilt erbjudande: donatorer som är lika kända skådespelare.
12 oktober 2009
Bristen på donerade organ är stor i hela världen och många patienter står i kö. År 2008 transplanterades t.ex. 27 809 organ inom EU medan 63 283 patienter fanns på väntelistan. Trots det är transplantationsexperter tydligt emot ekonomisk ersättning för att få fler att donera.
7 oktober 2009
Celler från navelsträngsblod visar sig i två oberoende studier vara bäst lämpade för omprogrammering.
6 oktober 2009
Forskning på hybridembryon har väckt både uppmärksamhet och hårda protester i Storbritannien de senaste åren. Nu framkommer det att samtliga forskningsprojekt med hybridembryon har blivit utan pengar.
6 oktober 2009
Ryssland har beslutat att förlänga ett moratorium för att klona människor med ytterligare fem år.
6 oktober 2009
Stödet för abort har fallit stort i USA det senaste året enligt en ny undersökning, som visar att det nu endast är 50 procent av den amerikanska befolkningen som är för lagliga aborter.
5 oktober 2009
Socialstyrelsens abortstatistik för första halvåret visar att antalet aborter och tonårsaborter minskat med två respektive åtta procent, jämfört med samma tidsperiod 2008.
30 september 2009
Amerikanska forskare meddelade nyligen att de har skapat rhesusapor med tre föräldrar genom att överföra cellkärnan från en äggcell till en annan, utan att tömma det nya ägget helt på alla arvsanlag. Forskarna planerar nu att använda metoden på människor och kritiseras för bristen på konsekvenstänka...
29 september 2009
En grupp överläkare i Storbritannien har gått ut och i ett öppet brev varnat för att allt för många äldre, som kategoriserats som döende, svälts ihjäl medan de sederas.
28 september 2009
Den hittills största studien om hivvaccin presenterades förra veckan som en milsten och ett genombrott. Vaccinet visar dock endast måttliga effekter.
28 september 2009
Hårda anklagelser har höjts mot Amnesty International om att organisationen skulle ha publicerat en rapport fylld av felaktigheter och snedvridningar i försök att smutskasta Nicaragua för att tvinga fram en förändring av landets abortlagstiftning.
23 september 2009
Trots press från internationella abortförespråkare har Dominikanska republiken röstat igenom ett författningstillägg som skyddar människoliv från befruktning till naturlig död.
23 september 2009
Den ekonomiska krisen tynger västerländska länder och därför utgår bidrag till program mot aids, vilket får ödesdigra konsekvenser. Samtidigt dör allt fler afrikaner i aids, och läkemedelsföretag vägrar att hjälpa drabbade länder med subventionerade läkemedel.
22 september 2009
Nya siffror från Danmark visar, att antalet ansökningar om abort p.g.a. avvikelser på fostret ökar.
22 september 2009
En brittisk fertilitetsexpert går nu ut och varnar för att kvinnor i vissa fall går igenom ivf-behandlingar trots mycket höga risker.
22 september 2009
Överåklagaren i England och Wales publicerar på onsdag nya riktlinjer för assisterade självmord, där det för första gången fastslås vilka åtgärder som fortsatt kommer att anses vara brottsliga och vilka som är tillåtna.
21 september 2009
På grund av att många indiska samhällsgrupper föredrar söner har det blivit vanligt att flickfoster aborteras, trots att det sedan 1994 har varit olagligt att informera föräldrarna om det ofödda barnets kön och att avbryta en graviditet på grund av kön. Lagen verkställs sällan, och antalet könsabort...
21 september 2009
Den 1:a oktober träder nya regler i kraft i Storbritannien, som ger stamcellsforskare tillgång till blod- och vävnadsprover som samlats in av den offentliga sjukvården vid biopsier och behandlingar samt till vävnadsbanker som byggt upp lager innan lagstiftningen införs.
16 september 2009
Tre schweiziska organisationer överklagar en överenskommelse mellan åklagarmyndigheten och föreningen Exit. Samtidigt anklagar jurister chefsåklagaren i Zürich för överträdelse av befogenheter.
14 september 2009
En nypublicerad rapport från den amerikanska organisationen Elliot Institute, som forskar om hur aborter påverkar kvinnor, vittnar om en ofta förekommande press på kvinnor att göra abort.
14 september 2009
Center for Reproductive Rights (CRR), en organisation i New York som på juridisk väg arbetar för att främja "sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa" i hela världen, publicerade nyligen sin årsredovisning för 2008. I den framhäver man insatserna för att främja abort globalt med hjälp av FN.
11 september 2009
Förra veckan höll FN:s befolkningsfond UNFPA och den tyska regeringen en konferens i Berlin om ”sexuell och reproduktiv hälsa och utveckling”, en fras som ofta används av dem som vill verka för ökad tillgång till abort. Trots att konferensen beskrevs som en global händelse, har det nu kommit fram at...
11 september 2009
Antal patienter som begär dödshjälp har fördubblats på tio år i Flandern, den flamländskspråkiga delen av Belgien.
11 september 2009
Enligt en helt ny metastudie, där man gått igenom ett stort antal studier utförda sedan 1957, är det tydligt att abort och hormonella preventivmedel ökar risken för bröstcancer.
9 september 2009
I Tyskland utfördes nyligen framgångsrikt, för första gången i världen, en transplantation av adulta stamceller i samband med en hjärtklaffskorrigering med titthålsoperation på en patient som led av hjärtsvikt.
9 september 2009
Kinesiska och europeiska forskare publicerade förra veckan nya etiska riktlinjer som syftar till att avhålla kinesiska läkare från att erbjuda patienter oprövade eller falska stamcellsbehandlingar.
8 september 2009
Det första barnet som kommit till med hjälp av en ny screeningmetod för ägg föddes nyligen i Storbritannien. Nu hoppas man att metoden ska kunna användas av kvinnor som flera gånger misslyckats med ivf-behandlingar.
8 september 2009
Det fett som tas ut vid fettsugning skulle kunna lämpa sig bra för att få fram stamceller, enligt nya rön från Stanford University School of Medicine i USA.
2 september 2009
Brittiska forskare har utvecklat en ny teknik med stamceller, som framgångsrikt används på patienter som behöver en ny höft.
1 september 2009
Ett danskt forskarlag har kommit fram till en metod som avslöjar anlag för psykiska sjukdomar hos foster. Upptäckten har startat en debatt om selektiva aborter i Danmark.
31 augusti 2009
Amerikanska stamcellsforskare har genom överföring av genetiskt material från en äggcell till en annan, utan att överföra några mitokondrie-DNA i processen, lyckats skapa rhesusapor med tre föräldrar.
31 augusti 2009
Kinas hälsoministerium har för första gången presenterat uppgifter som visar att 65 procent av landets donerade organ härstammar från avrättade fångar. För att undvika missbruk inom organhandeln införs nu ett nytt system.
31 augusti 2009
Slovakiens president Ivan Gašparovic skrev förra veckan under ett tillägg till landets abortlag som innebär att det nu krävs obligatorisk vägledning och en tvådagars vänteperiod före en abort. Samtidigt höjs åldersgränsen från 16 till 18 år för när föräldrars medgivande krävs.
26 augusti 2009
Enligt en ny rapport från statliga myndigheter i Kina utförs cirka 13 miljoner aborter årligen i landet, jämfört med 20 miljoner barn som föds.
26 augusti 2009
Den tyska förbundsdagen och förbundsrådet beslöt före sommarpausen att vård av svårt sjuka och döende ska bli en obligatorisk kurs med examination i den tyska läkarutbildningen.
25 augusti 2009
Storbritannien är ett av de länder där diskussionen om legalisering av eutanasi gått varm. Läkarkåren går emot, men nu framkommer det att så många som 16 procent av alla som dör i landet är sederade.
25 augusti 2009
För första gången i världshistorien kommer antalet människor över 65 snart att överstiga antalet barn under fem år.
25 augusti 2009
En ny studie pekar på att barnafödandet stiger igen i de rika, industrialiserade länderna.
25 augusti 2009
En sjuksköterska, som tidigare var anställd vid Dignitas i Schweiz, har åter igen uttalat sig mot sin före detta arbetsgivare i försök att varna allmänheten för verkligheten bakom fasaden.
24 augusti 2009
Det har tidigare rapporterats hur det dåliga ekonomiska läget resulterat i att fler kvinnor, i länder där man får betalt, donerar ägg. Nu ökar även antalet män som hör av sig för att donera spermier.
20 augusti 2009
Abortbåten Aurora, som erbjudit aborter till kvinnor från bl.a. Spanien och Polen, tvingas nu stanna kvar i Nederländerna efter en lagändring.
20 augusti 2009
En kvinna i Skottland stämmer ett sjukhus för att felaktigt ha testat henne för cystisk fibros. Kvinnan fick veta att hon inte var anlagsbärare, men födde ändå året efter en son som har sjukdomen.
20 augusti 2009
En svårt förlamad man i Australien har rätt att få igenom sin uttalade vilja att dö, fastslog en domstol i delstaten Western Australia förra veckan i ett banbrytande utslag.
19 augusti 2009
Statistik från världshälsoorganisationen WHO pekar på att en liberal abortlagstiftning inte automatiskt medför lägre mödradödlighet, i motsats till vad som ofta framhålls.
19 augusti 2009
Det amerikanska läkemedelsverket stoppar nu företaget Gerons försök med embryonala stamceller på ryggmärgsskadade patienter.
19 augusti 2009
Enligt uppgifter från nyhetstjänsten LifeSiteNews tvingas aidspatienter i Afrika till sterilisering på sjukhus som finansieras av USA: s internationella aidsprogram President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).
17 augusti 2009
Efter razzior på rumänska fertilitetskliniker, som misstänkts vara inblandade i internationell handel med mänskliga ägg och stamceller, har två israeliska och en rumänsk läkare gripits.
17 augusti 2009
Spanien är sedan några år tillbaka ett omtyckt mål för europeiska par som önskar få barn men inte kan på naturlig väg. Kliniken Bernabeu i Alicante vid Costa Blanca är en av dem som ger barnlösa par konstgjord befruktning, utan rätt för barnen att få veta om sitt ursprung.
13 augusti 2009
Föräldrarna till en tre månader gammal pojke i USA har valt att frysa ner hans spermieceller. Pojken, som genomgår behandling mot cancer, riskerar att bli steril, och föräldrarna vill säkerställa att han ska kunna få egna barn i framtiden.
13 augusti 2009
I slutet av juli presenterades i tidskriften Nature ett viktigt genombrott inom stamcellforskningen: kinesiska forskare har för första gången lyckats få fram ett fullvuxet djur från iPS-celler.
12 augusti 2009
Tidigare studier har visat att så många som 40 procent av de patienter som ges diagnosen permanent vegetativt tillstånd är feldiagnostiserade. En ny studie från Belgien bekräftar detta.
11 augusti 2009
Ett kinesiskt företag har börjat erbjuda DNA-tester för barn, där man undersöker elva olika gener. Enligt företaget kan testet användas för att förutse barnets talanger, så att föräldrarna ska kunna hjälpa barnet att utvecklas i rätt riktning.
11 augusti 2009
Den schweiziska föreningen Exit, som tillhandahåller assisterade självmord, har enats med åklagarmyndigheten i Zürich om riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Exit hoppas att riktlinjerna så småningom ska bli till ett nationellt regelsystem.
11 augusti 2009
Dubbelt så många svenskar är positiva till dödshjälp än som är emot. Det visar en ny rapport, som därmed bekräftar tidigare liknande undersökningar. Förespråkare vill nu få upp frågan om dödshjälp på riksdagens agenda.
16 juni 2009
Styrelsen för rådgivningsorganet Empire State Stem Cell Transplantation (ESSCB) i New York har beslutat att kvinnor i delstaten ska betalas med offentliga medel för att uppmuntra donation av ägg för embryoforskning. Kritiker varnar för att kvinnor kommer att utnyttjas för spekulativ forskning.
15 juni 2009
Europeiska unionens råd avstår från att rekommendera selektion av embryon för att utrota sällsynta sjukdomar. Istället rekommenderar man en helhjärtad satsning inom EU för att underlätta livet för berörda patienter och deras familjer.
10 juni 2009
Kritiken mot den liberala hållningen till läkarassisterat självmord i delstaten Oregon fortsätter. Nu har det kommit fram att en kvinna nyligen nekades ersättning för cancerbehandling; i stället föreslogs assisterat självmord.
10 juni 2009
Antalet barn som kom till med hjälp av konstgjord befruktning ökade med 25 procent mellan år 2000 och 2002, visar nya siffror.
5 juni 2009
Det är inte bara antalet aborter som ökar i USA i den ekonomiska nedgången. Nu rapporteras även om ett ökat antal adoptioner.
5 juni 2009
I Nederländerna ökade antalet som får dödshjälp med tio procent mellan 2007 och 2008. Enligt uppgifter från landets eutanasikommission dödades ifjol 2 331 personer på begäran; 2007 var det 2 120.
5 juni 2009
Enligt en ny lag i Tyskland får föräldrar inte göra genetiska tester på ofödda för att fastställa kön, och fosterdiagnostik får endast göras för rent medicinska ändamål.
3 juni 2009
För första gången var det förra året en majoritet av tonårsgraviditeterna i Storbritannien som slutade med abort.
2 juni 2009
Nära 70 procent av spanjorerna motsätter sig planerna på en reform av abortlagstiftningen, visar opinionsundersökningar.
2 juni 2009
Med en ny lag som tillåter läkarassisterat självmord har det i delstaten Washington nu rapporterats om det första lagliga assisterade självmordet.
2 juni 2009
Rekordmånga britter har tagit beslutet att bli medlemmar i dödshjälpsorganisationen Dignitas, avslöjar tidningen The Observer.
27 maj 2009
Allt fler amerikaner reagerar på president Obamas liberala syn i livsfrågor och försöker nu påverka utvecklingen. Det senaste är tre kongressledamöter, som i ett brev till presidenten manar till att upprätthålla samvetsklausulen för vårdpersonal samt restriktioner för statligt ekonomiskt stöd till a...
27 maj 2009
I Schweiz samlar två grupper inom kantonen Zürich nu underskrifter mot den pågående dödshjälpsturismen och mot lagligt assisterat självmord.
27 maj 2009
Amnesty International och FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har gått ihop i en appell till Nicaragua om att landet ska luckra upp sin abortlagstiftning.
25 maj 2009
Människor med Downs syndrom insjuknar sällan i cancer, vilket enligt forskare beror på att vissa gener, som ligger på kromosom 21, försämrar cancertumörers förmåga att nybilda blodkärl. Eftersom det finns tre kromosom 21 hos dem som har Downs, istället för två, finns det därmed också fler gener som ...
25 maj 2009
Det har hävdats av många att det krävs embryonala stamceller för att studera genetiska grunder för sjukdomar, men de ledande stamcellsforskarna Ian Wilmut och James M. Wilson kräver återhållsamhet när det gäller löften om behandlingar och pekar på andra sorters stamceller som är bättre lämpade för f...
20 maj 2009
Apotek i Australien säljer numera ett hemmatest, IntelliGender, så att kvinnor själva kan fastställa könet på sitt ofödda barn. Det väcker oro i Australien om att selektiv abort på grund av kön nu kommer att öka.
20 maj 2009
Ett rekordstort antal barn i världen föds av ogifta mödrar, och det traditionella äktenskapet överges i snabbare takt, enligt en ny rapport från den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
20 maj 2009
Efter att Ryssland kommit ifrån sitt förflutna som det land med den högsta andelen aborter i världen, kommer signaler om att den ekonomiska krisen nu förvärrar situationen igen.
19 maj 2009
Den tyska förbundsdagen röstade förra veckan för en ny reglering vid sena aborter, som gör utförlig rådgivning och tre dagars betänketid före aborten obligatorisk.
19 maj 2009
Den spanska regeringen godkände förra veckan ett lagförslag, som ska tillåta kostnadsfri abort upp till vecka 14. Från 16 års ålder kommer inte föräldrarnas tillstånd att krävas.
18 maj 2009
En ny opinionsundersökning från början av maj visar att 51 procent av de tillfrågade benämner sig som ”pro-life” vad gäller abort medan endast 42 procent anser sig vara ”pro-choice”. Det är första gången som en majoritet av vuxna amerikaner är ”pro-life”.
18 maj 2009
En nyligen publicerad forskningsrapport pekar på strukturella brister i FN:s datainsamling och analys av den globala mödravården. Rapporten konstaterar att FN:s politik för mödrahälsovård baseras på dåligt underlag och därför äventyrar kvinnors hälsa i utvecklingsländerna.
15 maj 2009
Svensk sjukvård är bäst i världen när det gäller att ta hand om så många organ som möjligt från avlidna, visar en ny studie.
13 maj 2009
En ny rapport om tillgång till vård för upp till 10 000 kinesiska barn med hiv och aids pekar på stora brister i Kinas vårdpolitik.
13 maj 2009
En amerikansk domare har get tillstånd till en 13-årig flicka att stämma den spermabank hon kommer ifrån efter att det upptäckts att hon lider av den genetiska sjukdomen Fragile x-syndrom.
13 maj 2009
Antalet övertaliga embryon i Frankrike växer. I slutet av 2006 fanns 176 523 embryon som var nedfrusna efter konstgjord befruktning, runt 25 procent fler än året före.
11 maj 2009
Med sin liberala abortpolitik stöter den amerikanske presidenten Barack Obama på motstånd. Framför abortkliniker förekommer allt oftare demonstrationer, och nu protesterar även professorer iklädda sina oficiella ämbetsdräkter, som annars endast används vid mycket högtidliga tillfällen.
11 maj 2009
En översyn av förekomsten av eutanasi i Belgien visar att eutanasi är en utbredd företeelse som ofta sker ofrivilligt och inte enligt lagens ramar. Det menar Raphael Cohen-Almagor, bioetiker och expert på eutanasi.
11 maj 2009
Sedan den 17 mars i år är eutanasi lagligt även i Luxemburg. Nu uppmanar sexton läkare sina kollegor att skriva under ett upprop mot eutanasi.
6 maj 2009
Ettbarnspolitiken i Kina har genomdrivits med påtvingade aborter som ett ofta använt verktyg. Nu visar det sig att den utbredda infertiliteten orsakad av de många aborterna gett upphov till ett underjordiskt nätverk av surrogatmödrar.
6 maj 2009
I Storbritannien överväger myndigheten för fertilitetsfrågor Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) att ge tillstånd till långsiktig lagring av embryon i syfte att kunna använda dem för att skapa nya kroppsdelar eller bota sjukdomar.
4 maj 2009
En forskargrupp vid de tyska universiteten i Bielefeld och Frankfurt har hittat adulta stamceller i gommen.
4 maj 2009
Efter att de amerikanska delstaterna Oregon och Washington legaliserat läkarassisterat självmord följde även delstaten Montana efter i slutet av förra året.  Nu visar det sig att läkarna i Montana är ovilliga att skriva ut receptbelagda läkemedel för att hjälpa patienter att ta livet av si...
29 april 2009
Det i mångas ögon mest etiskt kontroversiella med assisterad befruktning är att det förstörs så många embryon. Det exakta antalet är dock svårt att uppskatta.
29 april 2009
Socialstyrelsen rapporterar att det under 2008 utfördes drygt 38 000 aborter, vilket innebär en ökning med över 1 procent jämfört med 2007. Tonårsaborterna har däremot minskat för andra året i rad.
29 april 2009
Enligt egna uppgifter har forskare i Sydkorea tagit fram en genetiskt förändrad gris för organtransplantation genom kloning.
27 april 2009
En amerikansk-brasiliansk studie på 23 diabetiker fann att flertalet hade möjlighet att producera eget insulin efter transplantation av stamceller från den egna benmärgen.
27 april 2009
Hälsomyndigheten i Spanien har nu för första gången gett tillstånd till två par att vid konstgjord befruktning testa embryona, för att se om de bär på vissa cancergener.
27 april 2009
I USA står blivande föräldrar inför en rad beslut innan barnet föds. De måste välja barnavårdscentral, ta ställning till om barnet ska omskäras eller inte, och besluta om de bör låta det ofödda barnet testas för eventuella genetiska sjukdomar. På senare år har en ny fråga uppstått: om man ska betala...
20 april 2009
Äggdonation blir allt oftare räddningen för kvinnliga studenter och unga husköpare i USA, som erbjuds 5 000 dollar per donation. De långsiktiga hälsoeffekterna av äggdonation har dock aldrig undersökts.
20 april 2009
Den oscarsbelönade filmen Juno är berättelsen om en kvick tonåring i USA som blir gravid och väljer att adoptera bort barnet. I realiteten finns dock få amerikanska tonåringar som i dag väljer adoption.
15 april 2009
En grupp forskare vid brittiska Keele University vill på sikt injicera patientegna stamceller i kroppen för att de, hoppas man, med hjälp av magneter ska kunna ledas till rätt ställe i kroppen, där de ska laga trasiga ben.
15 april 2009
Högsta domstolen i Schweiz bekräftade förra veckan ett beslut från den schweiziska läkemedelsmyndigheten, som förbjuder den kontroversiella organisationen Dignitas att inneha sömnmedlet pentobarbital.
15 april 2009
Kort före valet till EU-parlamentet den 7 juni, kommer nu parlamentets utskott för folkhälsofrågor med ett betänkande där man efterlyser selektion av embryon för att utrota sällsynta sjukdomar.
1 april 2009
Parlamentet i delstaten Sydaustralien har godkänt ett lagförslag som tillåter forskning på hybridembryon skapade av mänskliga ägg och sperma från djur.
1 april 2009
Bland brittiska skolflickor ökar antalet oönskade graviditeter och aborter. Därför planerar ett antal skolor nu att införa en SMS-tjänst, för att flickor ska kunna beställa dagen-efter-piller från skolsköterskan om de har haft oskyddat samlag kvällen före.
31 mars 2009
Ett kemiskt test som ska hjälpa människor att avgöra, om de läkemedel de har köpt är starka nog för att döda, kommer inom kort att börja säljas i Storbritannien.
31 mars 2009
Ett av de största brittiska försäkringsbolagen har i dagarna kungjort, att kunder som genomgår genetiska tester kan få lägre försäkringspremier.
31 mars 2009
Enligt en studie från universitet i Bryssel ges dödshjälp i Belgien till minderåriga, trots att lagen enbart tillåter dödshjälp till vuxna.
30 mars 2009
Ett föräldrapar i kanadensiska Quebec har stämt ett sjukhus på 3,5 miljoner kanadensiska dollar (ca. 24 miljoner kr) för att ha gett deras dotter sondmatning utan föräldrarnas godkännande.
30 mars 2009
Brittiska forskare ska inom kort starta ett projekt för att skapa blod med hjälp av embryonala stamceller.
30 mars 2009
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor rekommenderar i nya riktlinjer läkare att informera par som påbörjar ivf-behandling om de risker det kan innebära för barnet.
30 mars 2009
De italienske senaten röstade förra veckan ja till ett lagförslag, som förbjuder dödshjälp och erkänner livslutsdirektiv. Går lagförslaget igenom blir det även förbjudet att avbryta vätske- och näringstillförsel till patienter i koma.
25 mars 2009
På amerikanska abortkliniker märks nu en ökning av antalet kvinnor, som på grund av sin ekonomiska situation inte anser sig ha råd med barn och därför gör abort.
23 mars 2009
Med förhoppning om effektiva behandlingar flyger förtvivlade patienter världen runt till kliniker som utlovar behandlingar med embryonala stamceller. I en artikel i tidskriften Science kräver nu forskare övervakning och reglering av marknaden.
23 mars 2009
I Luxemburg är sedan den 17 mars dödshjälp och läkarassisterat självmord tillåtet, efter att ett omstritt lagförslag trätt i kraft.
20 mars 2009
Den 21 mars firas världsdagen för Downs syndrom, ett initiativ som kommit till för att sprida kunskap om och förståelse för människor med Downs syndrom.
18 mars 2009
Ett flertal nya studier visar starka samband mellan abort och för tidigt födda barn senare i kvinnans liv.
18 mars 2009
En appellationsdomstol i New York har beslutat att föräldrar till en man som för elva år sedan avled i cancer inte får använda mannens nedfrysta sperma för att skapa ett barnbarn.
16 mars 2009
Beslutet att hjälpa blivande föräldrar att välja barn med ”rätt” ögon- och hårfärg har mött hård kritik. Kliniken bakom idén har nu beslutat att man skjuter på planerna.
16 mars 2009
I april kommer brittisk lagstiftning att tillåta att ensamstående kvinnor som genomgår konstgjord befruktning (IVF) att välja i stort sett vilken vuxen person som helst som juridisk förälder till sitt barn. Undantag är enbart om personen är nära genetisk släkt med modern.
16 mars 2009
En ledande brittisk forskare föreslår att man för att minska organbristen bör använda njurar och lever från aborterade foster till svårt sjuka patienter som väntar på transplantation. Förslaget förkastas av pro-life rörelser och kristna grupper som moraliskt motbjudande.
11 mars 2009
I Japan implanterades fel embryo i en kvinna när hon genomgick konstgjord befruktning. Efter att det hade upptäckts gjorde kvinnan abort.
11 mars 2009
Den amerikanska delstaten Oregon, där läkarassisterat självmord har tillåtits sedan 1997, har publicerat en rapport där det framgår att ökningen av läkarassisterat självmord mellan 2006 och 2008 var 30 procent. Samtidigt legaliserar ytterligare en delstat, Washington, läkarassisterat självmord denna...
11 mars 2009
Den amerikanske presidenten Barack Obama gör en helomvändning: forskning på embryonala stamceller kommer med omedelbar verkan att få statlig finansiering och stöd, meddelade presidenten i måndags.
9 mars 2009
Det amerikanska hälsoministeriet meddelade i slutet av februari, att man planerar att dra tillbaka möjligheten till en långtgående samvetsklausul som infördes under Bushregeringens sista dagar.
4 mars 2009
Enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO har antalet hivsmittade över femtio år ökat, utan att det hittills har fått någon större uppmärksamhet.
3 mars 2009
Med ett nytt genombrott inom stamcellsforskningen hoppas nu många forskare att det snart ska bli möjligt att lämna den kontroversiella metoden att använda celler från mänskliga embryon.
2 mars 2009
En ny brittisk studie visar att allt fler föräldrar som genomgått konstgjord befruktning med hjälp av donerade ägg eller spermier söker efter andra familjer vilkas barn kommer från samma givare. De hittar många halvsyskon, i enstaka fall så många som 55 stycken.
28 februari 2009
Ett lesbiskt par i Australien ansökte hösten 2007 om skadestånd från en gynekolog efter att assisterad befruktning på en av kvinnorna resulterade i tvillingar och inte ett barn, som önskat. Nu har de tilldelats motsvarande 1,9 miljoner kr.
25 februari 2009
En brittisk kvinna som lider av MS och sedan flera år kämpat för att hennes man ska garanteras straffrihet om han medverkar vid hennes självmord har förlorat i ännu en instans.
25 februari 2009
I Sverige har det hittills varit olagligt för ensamstående kvinnor att inseminera sig för att få barn. I går bestämde Allianspartierna att inte säga ja till insemination för ensamstående utan i stället låta frågan utredas.
25 februari 2009
I Kina har immunbristsjukdomen aids avancerat till den vanligaste dödsorsaken bland alla infektionssjukdomar.
25 februari 2009
Nu har även debatten om dödshjälp flammat upp i Polen, efter att mamman till en 40-årig hjärnskadad patient uttalat att hon önskar att sonen ska dö på samma sätt som italienskan Eluana Englaro.
24 februari 2009
Den kontroversielle italienske gynekologen Severino Antinori planerar att hjälpa ett par där mannen ligger i koma att bli föräldrar.
23 februari 2009
En svårt sjuk pojke från Israel behandlades för åtta år sedan med fetala stamceller, vilket nu har resulterat i tumörer i hjärnan och ryggmärgen. Det är stamcellsbehandlingen som tros vara orsaken till tumörerna.
11 februari 2009
Fertilitetsteknologin har utvecklats fort och det blir allt vanligare att kvinnor låter frysa ner sina ägg för att anpassa barnafödande till karriären. Andra väljer att bli gravida långt efter klimakteriet. Nu börjar experter på området ifrågasätta utvecklingen.
10 februari 2009
Italienskan Eluana Englaro, som legat i koma sedan 1992 på grund av en permanent hjärnskada efter en bilolycka, avled måndag kväll efter tre dagar utan näring och vätska.
9 februari 2009
Debatten om huruvida läkare ska assistera vid självmord pågår även i Storbritannien, där det under de senaste fem åren skett en radikal förändring i inställningen till dödshjälp bland allmänläkare.
9 februari 2009
Den kontroversielle tyske politikern och dödshjälpsaktivisten Roger Kusch har förlagts med näringsförbud för sin verksamhet med assisterat självmord.
4 februari 2009
Forskare som velat använda ägg från djur för att framställa mänskliga kloner till stamcellsforskning meddelade i början av veckan att metoden inte fungerar. Än finns det dock forskare som vägrar att ge upp.
3 februari 2009
Det offentliga sjukhuset i Grampian i Skottland vädjar på personalens lönebesked om att de som är intresserade av att donera spermier eller ägg ska kontakta sjukhusets fertilitetsklinik.
2 februari 2009
En ny studie har kommit fram till att människor som donerar en njure lever lika länge som andra. Överraskande nog får de dessutom färre njurproblem.
2 februari 2009
Efter den uppseendeväckande födseln av åttlingar i Kalifornien förra veckan kommer nu kritiska frågor om hur en läkare kunde ge en ensamstående mor, som redan hade sex barn, fertilitetsbehandling och implantera åtta embryon.
30 januari 2009
FN:s barnfond UNICEF, världens största barnrättsorganisation, har i dagarna publicerat sin årsrapport, som i år fokuserar på mödravård och mödradödlighet.
29 januari 2009
En metod att säkerställa faderskap redan på ofödda barn misstänks i flera fall ha lett till abort i fall där barnet var resultatet av att kvinnan varit otrogen.
28 januari 2009
Skarp kritik kommer från Vatikanen mot president Obamas beslut att stödja abortinrättningar över hela världen med hjälp av amerikanska skattemedel.
28 januari 2009
Tre dagar efter den amerikanske presidenten Barack Obamas tillträde fick ett företag tillstånd från det amerikanska läkemedelsverket att göra försök med embryonala stamceller på ryggmärgsskadade patienter.
26 januari 2009
En ny studie visar att kvinnans ålder är en mycket betydande faktor för huruvida konstgjord befruktning lyckas eller inte.
26 januari 2009
I tider med stigande abortsiffror ger Storbritannien nu ett ekonomiskt bidrag till alla gravida kvinnor från vecka 25.
23 januari 2009
Montana har nu officiellt blivit den tredje amerikanska delstaten som tillåter läkarassisterat självmord.
21 januari 2009
Europarådets parlamentariska församling kommer i slutet av månaden att rösta om att anta en ny resolution om utökad palliativ vård.
20 januari 2009
Som motpol till ett nätverk bestående av fem riksdagsledamöter, som dagarna före jul bildades för att verka för dödshjälp, har nu ett antal riksdagsledamöter gått samman i ett nätverk mot dödshjälp.
19 januari 2009
Brittiska forskare har fått tillstånd att behandla strokepatienter med celler från aborterade foster. Behandlingen väcker dock starka etiska invändningar.
19 januari 2009
Kinas kommission för familjeplanering har kommit fram till att 70 procent av de kinesiska kvinnorna vill ha två barn eller fler, men med landets stränga familjeplaneringslag får par inte ha mer än ett barn. Undantag gäller etniska minoriteter, föräldrar som själva är ensambarn och på landsbygde...
19 januari 2009
Förra veckan utfärdade Europaparlamentet en ny resolution om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU åren 2004-2008 (2007/2145(INI)). Resolutionen kräver med formuleringen ”rätten till reproduktiv och sexuell hälsa” rätten till abort.
16 januari 2009
I början av januari invigde den polske ärkebiskopen Stanislaw Nowak landets tredje babylucka.
14 januari 2009
Britternas strävan efter att bli ledande inom stamcellsforskning genom att skapa hybridembryon har gått i stå i avsaknad på forskningsmedel, detta endast ett år efter att den kontroversiella tekniken legaliserades.
12 januari 2009
I ett pressmeddelande fastslår Donationsrådet att det aldrig tidigare i Sverige har genomförts så många organtransplantationer under ett år som i fjol.
12 januari 2009
Brittiska forskare har upptäckt att höga halter av det manliga könshormonet testosteron i fostervatten har samband med autistiska egenskaper hos barnet. Genom fostervattenprov öppnas därför möjligheten att diagnostisera autism redan på fosterstadiet.
12 januari 2009
Europadomstolen anser att en ansökan om att förskona italienskan Eluana Englaro från eutanasi inte är godtagbar, eftersom den framförts av en organisation, som inte har någon egentlig anknytning till Eluana.
12 janauri 2009
På Baylor College of Medicine i Houston i den amerikanska delstaten Texas erbjuds ett omfångsrikt genetiskt test för ofödda barn. Testet får kritik från många håll.
8 januari 2009
En amerikansk undersökning av kvinnor som donerat ägg avslöjar att en ansenlig andel får men efter ingreppet.
8 januari 2009
I Storbritannien föds i dagarna det första barnet som på embryostadiet screenats för en defekt gen som kan leda till bröstcancer.