Nyheter 2010


21 december 2010
Fyra år efter att Seattles barnsjukhus gav upphov till en intensiv debatt genom beslutet att få en mycket handikappad flicka att sluta växa, har en grupp som studerar etiken kring kortväxthet bestämt att proceduren är moraliskt tillåten under vissa förutsättningar.
21 december 2010
Appellationsdomstolen i Bryssel har kommit fram till att föräldrar kan stämma läkare som inte lyckas diagnostisera “allvarliga funktionsnedsättningar” på ofödda barn. Man antar att om föräldrarna hade fått diagnosen hade barnen aborterats.
20 december 2010
Europadomstolen fann förra veckan att Irland agerat fel när en cancersjuk kvinna, som fruktade för sitt liv vid fortsatt graviditet, inte fick tillgång till abort i landet.
14 december 2010
En studie har nyligen visat att kvinnor som får donerade ägg vid ivf-behandlingar löper större risk att få havandeskapsförgiftning.
14 december 2010
En ny kampanj för att få fler spermiedonatorer, särskilt inriktad mot unga idrottsmän, har sjösatts i nordvästra England.
14 december 2010
Det råder akut brist på donerade ägg i Storbritannien, vilket en klinik nu försöker att lösa genom att importera ägg från Östeuropa.
8 december 2010
De relativt nya iPS-cellerna blir allt viktigare för sjukdoms- och läkemedelsforskning.
7 december 2010
Läkare vid Great Ormond Street Hospital i London har använt stamceller från donerat navelsträngsblod för att behandla ett barn med en ovanlig genetisk missbildning.
7 december 2010
De flesta kvinnor som varit äggdonatorer fortsätter att vara positiva till detta efter ett år, visar ny forskning.
7 december 2010
Celler från moderkakor kan vara lösningen för många äldre som lider av kärlsjukdomar.
6 december 2010
Tekniker för reproduktiv hälsa leder till alltmer komplicerade familjerelationer. En kvinna kan komma att bli historisk i Storbritannien genom att fungera som surrogatmamma till sin bror och dennes manlige partner. Då blir hon både mor och moster till ett och samma barn.
3 december 2010
En brittisk kvinna har befunnits vara skyldig till mord på sin hjärnskadade son, då en domstol nyligen slog fast att barmhärtighetsmord också är mord. Frances Inglis fick först en livstidsdom fastslaget till minst nio år, men en högre instans minskade straffet till fem år.
3 december 2010
Den socialistiska regeringen i Spanien vill godkänna ett lagförslag i mars 2011, som handlar om vård i livets slutskede och kommer att tillåta människor med obotliga sjukdomar att ”dö med värdighet”.
3 december 2010
Ett screening test skulle märkbart kunna öka framgången för ivf, har forskare i USA kommit fram till. Testet gör att läkare snabbt kan välja ut de embryon som har störst sannolikhet att överleva.
3 december 2010
Fertilitetsbehandling kan påverka barns kön så mycket att det - om det används i hög grad - kan skapa demografiska problem i framtiden.
2 december 2010
Ett ökande antal kvinnor föder barn efter att de fyllt 50 eftersom ivf-kliniker tänjer på reglerna för äldre patienter.
24 novemeber 2010
Det största privata vårdföretaget i Sydafrika har medgett att man tagit emot miljontals kronor för illegala organtransplantationer.
24 november 2010
Efter att de första kliniska försöken någonsin med embryonala stamceller nyligen påbörjats har nu ett andra forskarlag fått tillåtelse att göra försök, denna gång på synskadade patienter.
21 november 2010
Vatikanens tidning L’Osservatore Romano publicerade på lördagen utdrag ur den tyska journalisten Peter Seevalds nya intervjubok Världens ljus med påven Benedikt XVI.
16 november 2010
Blodprov som med 99 procents säkerhet avslöjar fostrets kön redan i sjunde graviditetsveckan har redan börjat användas på vissa håll.
16 november 2010
Antalet äldre kvinnor som föder tvillingar eller trillingar fortsätter att öka i Storbritannien, i takt med att allt fler kvinnor får fertilitetsbehandling utomlands.
16 november 2010
Forskare har för första gången lyckats få fram blodceller direkt från hudceller i vad som beskrivs som ett stort framsteg för adult stamcellsforskning.
10 november 2010
Tidigare studier har visat att risken för neurologiska sjukdomar är högre hos barn som har kommit till med hjälp av provrörsbefruktning. Nya studier visar att risken reduceras till normalnivå om bara ett embryo implanteras.
9 november 2010
Forskare har lyckats multiplicera spermiestamceller från unga pojkar för att kunna återställa fertiliteten hos dem som blivit sterila efter cancerbehandling.
9 november 2010
Ludwig Minelli, som grundat den kontroversiella schweiziska självmordskliniken Dignitas, menar att även makar till dem som får assisterat självmord bör kunna få hjälp att dö, oberoende av om de är sjuka eller inte.
27 oktober 2010
En kommentar från den amerikanska läkarföreningen American Society for Reproductive Medicine (ASRM), angående en studie om in-vitro fertiliserings effektivitet, avslöjar att bara 7,5 procent av alla befruktade ägg resulterar i levande födda barn.
26 oktober 2010
Högsta domstolen i Irland gav nyligen avslag till ett par, som å sina barns vägnar hade sökt kompensation för att barnen föddes med ”fel” hudfärg.
19 oktober 2010
En frisk pojke har fötts efter att som embryo förvarats nedfryst i nästan 20 år. Den ansvarige läkaren vill bevisa att nedfrysning inte förstör embryons livskraft.
19 oktober 2010
Det indiska rådet för medicinsk forskning (ICMR) godkände 2007 riktlinjer som förbjuder export av mänskliga embryon. Nu efterfrågar läkare tydligare lagstiftning om huruvida de får importeras.
18 oktober 2010
Alltför många företag utnyttjar fortfarande fattiga och utsatta människor för kliniska läkemedelsprövningar, säger en professor i bioetik.
18 oktober 2010
Endast hälften av alla fall av dödshjälp i Belgien rapporteras, enligt en studie i medicintidskriften British Medical Journal.
15 oktober 2010
Efter mycket om och men har nu den första patienten någonsin behandlats med stamceller från mänskliga embryon i en fas 1-studie.
15 oktober 2010
I brittiska Birmingham har ett treårigt genetikprojekt påbörjats i försök att få bukt med stadens höga barnadödlighet, som beror på genetiska faktorer. Medvetenheten om ärftliga genetiska sjukdomar ska ökas genom utbildning, vård och klinisk forskning.
14 oktober 2010
Respekts råd har i år beslutat att donera 272 000 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond sedan 2002 donerat över en miljon kronor till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
14 oktober 2010
Socialstyrelsen meddelar att väntelistan för organtransplantation i dag är längre än någonsin. Bara sedan 1 januari har antalet svårt sjuka som behöver ett eller flera organ vuxit från 628 till 750 personer. För att rädda fler liv uppmanas nu svenskarna att aktivt ta ställning till organ- och vävnad...
12 oktober 2010
Delegationen för medicinsk etik inom Svenska Läkaresällskapet har uppdaterat de etiska riktlinjer, som ska ge läkare stöd i beslut om symtomlindrande medicinsk behandling genom palliativ sedering.
11 oktober 2010
I Storbritannien har läkare med en ny teknik använt adulta stamceller för att återskapa skadad vävnad och ben.
11 oktober 2010
När ett kanadensiskt par fick veta att barnet som den surrogatmamma de hade engagerat bar på sannolikt skulle födas med Downs syndrom, krävde de att hon gjorde abort. Surrogatmamman var dock fast besluten att fortsätta graviditeten.
11 oktober 2010
Europarådets parlamentariska församling röstade förra veckan ner en resolution, som hotade att försvåra för vårdpersonal att åberopa samvetsfrihet. I stället bekräftade den parlamentariska församlingen rätten till friheten att avstå från vissa ingrepp.
6 oktober 2010
Ytterligare experter kritiserar nu en FN-rapport om mödradödlighet för bristande forskningsmetoder och för att vara vilseledande.
6 oktober 2010
Ordföranden för Vatikanens Påvliga livsakademi kritiserar att årets Nobelpris i medicin tilldelas ivf-pionjären Robert Edwards, eftersom ivf-metoden har lett till att stora mängder mänskliga embryon förstörs.
4 oktober 2010
Nobelkommitén tillkännagav på måndagsförmiddagen att årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till engelsmannen Robert Edwards, som var upphov till världens första provrörsbarn 1978.
Nobelkommiténs sekreterare Göran Hansson var den som tillkännagav beslutet med motiveringen: "Nobelkommi...
4 oktober 2010
En amerikansk studie, som kommit fram till att tonåringar inte lider psykisk skada av abort, får hård kritik av en expert på området och motsägs av andra, större studier.
4 oktober 2010
Indiska tulltjänstemän beslagtog förra veckan fem embryon, som hade skickats från USA för att implanteras i indiska surrogatmammor.
29 september 2010
Socialstyrelsen publicerar sin halvårsstatistik för aborter och meddelar att siffran är på väg upp igen. Antalet aborter bland tonåringar fortsätter dock att minska.
29 september 2010
Indiens författning förbjuder diskriminering på grund av kast, och bland unga indier är det alltmer en icke-fråga. Den gamla sociala ordningen håller sakta på att försvinna, men spelar fortfarande en stor roll på fertilitetskliniker.
29 september 2010
Den 7 oktober röstar Europarådets parlamentariska församling om resolutionen Women's Access to Lawful Medical Care: The Problem of Unregulated Use of Conscientious Objection, som om den går igenom kommer att försvåra för vårdspersonal att åberopa samvetsfrihet.
28 september 2010
Enligt vissa FN-organ är det enda sättet att minska mödradödligheten att legalisera abort. En ny FN-rapport, sammanställd av oberoende forskare, visar dock att även om abort inte har legaliserats i markant högre grad har den globala mödradödligheten minskat med en tredjedel på tjugo år.
27 september 2010
Parlamentet i delstaten Western Australia röstade förra veckan med stor majoritet mot legalisering av dödshjälp.
23 september 2010
En ny studie från Nya Zeeland visar att antalet ivf-behandlingar fördubblades mellan 2004 och 2008 medan antalet tvillingfödslar avtagit.
22 september 2010
Forskare från Storbritannien och Kina samarbetar för att studera epigenetiska skillnader mellan 5 000 enäggstvillingar för att så småningom kunna utveckla nya behandlingsmetoder och läkemedel.
22 september 2010
För första gången har mänskliga ägg mognat i en tredimensionell, konstgjord äggstock. Den nya tekniken förväntas kunna göra in-vitro fertilisering (ivf) lättare och effektivare, bidra till att förlänga kvinnors fertilitet samt leda till bättre förståelse av äggstockarnas funktion.
21 september 2010
Den amerikanska delstaten Oregon legaliserade läkarassisterat självmord 1995. En ny studie visar att personal på hospice, som främst tar hand om människor i livets slutskede, sällan utför läkarassisterat självmord.
21 september 2010
Inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) har hyllats som ett möjligt alternativ till embryonala stamceller, men det blir nu allt tydligare att även de kan medföra etiska dilemman.
17 september 2010
Italien är ett av få länder som har lyckats vända aborttrenden. I över två decennier har antalet aborter minskat.
15 september 2010
Vid installationen av den nya tyska ambassadören vid Heliga stolen varnade påven Benedikt XVI för att framsteg inom bioteknik kan skada människans värdighet och uppmanade till försiktighet vid medicinsk tillämpning.
14 september 2010
Brittiska kvinnor är enligt en ny undersökning beredda att betala i snitt 170 000 kr för fertilitetsbehandling. En av tio kan tänka sig att ge så mycket som 575 000 kr.
14 september 2010
En undersökning bland belgiska barnsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar visar att de flesta vill kunna ge dödshjälp till svårt sjuka barn.
14 september 2010
Appellationsdomstolen i Washington DC har hävt beslutet om statlig finansiering för forskning på mänskliga embryonala stamceller, som en distriktsdomare kungjorde i slutet av augusti.
14 september 2010
Brittiska forskare har lyckats få fram mänskliga leverceller från patienters egna hudceller och hoppas nu kunna studera uppkomsten av leversjukdomar.
14 september 2010
Antalet aborter i Kroatien faller för nionde året i rad och är nu inte längre högre än antalet födda barn.
8 september 2010
Den tyske läkaren Karl Beine har under 20 års tid forskat i varför vårdpersonal dödar sina patienter.
8 september 2010
Upptagna, barnlösa par och singlar som inte har råd att ta ledigt från jobbet kan numera skicka sina djupfrysta embryon med kurirpost för implantering hos en surrogatmamma.
8 september 2010
Det tyska forskarnätverket Mentale Retardierung (MRNET) letar efter genetiska orsaker för mental funktionsnedsättning och kritiseras för att i sin forskning använda sig av barn.
8 september 2010
Slutförandet av ”the Human Genome Project” (HUGO) år 2003 ledde till en explosion i studier av gener och sjukdomar, men fortfarande vet man inte mycket om på vilket sätt gener påverkar att barn växer och utvecklas normalt. En ny studie på barn i den amerikanska delstaten Minnesota syftar till att ge...
1 september 2010
En studie i USA av kvinnor som gjort abort har kommit fram till att de som genomgår senare aborter löper ökad risk att drabbas psykiskt, är mer ambivalenta inför aborten och är mer benägna att söka rådgivning och stöd.
30 augusti 2010
En ny studie från Sri Lanka, som gjordes för att utröna sambandet mellan bröstcancer och amning, har kommit fram till att en tidigare abort ger kvinnor tre gånger högre risk att drabbas av bröstcancer.
30 augusti 2010
Sveriges Radio rapporterar att antalet organdonatorer minskar i Sverige för andra året i rad. Enligt halvårsstatistiken från Donationsrådet har antalet donatorer inte varit så lågt på åtta år.
30 augusti 2010
En studie bland brittiska läkare har undersökt sambanden mellan läkarnas värderingar och beslutsfattande. Studien kom fram till att tro, och inte etnisk bakgrund, styr hur läkarna ställer sig till dödshjälp.
25 augusti 2010
En doktorsavhandling från Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att ofrivillig barnlöshet påverkar livskvaliteten mer negativt än man hittills trott.
25 augusti 2010
En federal domstol i USA har i veckan förbjudit att statliga pengar används till forskning på embryonala stamceller.
24 augusti 2010
Planer på världens första försök med att behandla strokepatienter med fosterstamceller möter kritik.
20 augusti 2010
En 72-årig kvinna som för 18 månader sedan födde en dotter visar stolt upp sitt barn i tidningarna. Hon är bara en av allt fler äldre kvinnor i Indien som blir gravida efter ivf.
16 augusti 2010
En ny tjänst – Beautiful Baby Service – från sajten BeautifulPeople.com har startat i dagarna.
16 augusti 2010
Nya officiella siffror visar att antalet fall av eutanasi i Nederländerna steg till 2 636 i fjol, en ökning med 13 procent jämfört med 2008.
16 augusti 2010
Två föräldrapar i Melbourne har stämt sina sjukhus efter att läkare hade missat att upptäcka att deras ofödda barn hade Downs syndrom och de därför inte fick möjlighet att göra abort.
16 augusti 2010
Hundratals överblivna embryon från brittiska par har getts till andra par, utan deras medgivande, vid en ivf-klinik i Spanien.
16 augusti 2010
Det har tidigare visats, att barn som kommit till genom ivf har högre risk för att födas med vissa typer av missbildningar. Nu visar en svensk studie att de även har något högre risk att drabbas av cancer.
16 augusti 2010
De tumultartade känslor föräldrar får, när de får veta att deras barn kommer att födas med Downs syndrom, omvandlas oftast så småningom till glädje och envishet, enligt forskare vid Kansas State Univerity och Texas Tech University.
16 augusti 2010
Danska kvinnor, som inte accepterar den danska abortgränsen på 12 veckor, åker utomlands för att göra abort, visar en rapport från Region Hovedstaden, det organ som administrerar sjukvården i Köpenhamn.
14 juni 2010
Det amerikanska toppuniversitetet University of California Berkley har beslutat att erbjuda nya studenter ”möjlighet att upptäcka vad de är gjorda av” genom ett genetiskt test. Kungörelsen har mötts av en storm av protester.
14 juni 2010
Den ekonomiska krisen i Danmark påverkar nu behandling för barnlöshet. Det kommer från och med nästa år att bli betydligt svårare att få assisterad befruktning betalad av den offentliga sjukvården.
14 juni 2010
Den världskända, blinda operasångaren Andrea Bocelli tackade nyligen sin mamma i tv för att hon inte följde läkares råd att abortera honom.
10 juni 2010
Statens medicinsk-etiska råd (SMER) kommer fr.o.m. 1 juli även att ha hand om etisk bedömning av nya metoder i vården i de fall det krävs fördjupad etisk analys.
9 juni 2010
Bill & Melinda Gates-stiftelsen har uppmanat världens ledare att ge mödra- och barnhälsovård i utvecklingsländerna högsta prioritet. Samtidigt som stiftelsens insatser för hälsovård i utvecklingsländer lovordas kritiseras de även för arbetet med befolkningskontroll.
9 juni 2010
EU:s ministerråd kommer inom kort att formellt anta ett förslag till direktiv som ska stärka skyddet för djur som används för vetenskapliga ändamål.
8 juni 2010
Den första, stora amerikanska studien av hur unga vuxna påverkas av att få reda på att de kommit till genom en spermadonator har just publicerats.
8 juni 2010
En sydkoreansk domstol har slagit fast att frysta embryon inte är levande och därför fritt kan användas till forskning eller förstöras efter behov.
7 juni 2010
I Storbritannien kom det i helgen fram, att ett stort antal barn som kommit till genom dyra ivf-behandlingar aborteras efter att mamman ändrat sig. Nyheten har redan resulterat i högljudda protester.
7 juni 2010
I samband med att Storbritanniens abortstatistik för 2009 med lägre abortsiffror publicerades i slutet av maj, framkom det att även allt färre irländskor reser till Storbritannien för att göra abort.
7 juni 2010
Representanter för Vatikanen har i dagstidningen L’Osservatore Romano uttryckt försiktig optimism efter ett forskarlag på 24 medarbetare för första gången lyckats utveckla en cell med syntetiskt genom.
3 juni 2010
I veckan publicerades färsk abortstatistik för Storbritannien som visar, att antalet aborter för första gången på länge sjönk något i fjol.
31 maj 2010
I Frankrike pågår för närvarande en översyn av de bioetiska lagarna, och förslagen resulterar i olika protestaktioner. Senast är det en ung kvinna med Downs syndrom som vänder sig emot ett intensifierat sökande efter människor med en extra kromosom 21.
31 maj 2010
Högsta domstolen i den indiska delstaten Delhi i Indien har slagit fast att ett ofött barn kan anses vara likvärdigt ett minderårigt barn, och ett försäkringsbolag ska därför betala ersättning till en man som förlorade sin gravida hustru och sitt ofödda barn i en trafikolycka.
26 maj 2010
Ett brittiskt initiativ, som skulle minska antalet tonårsgraviditeter och som kostade flera miljoner pund, visade sig vid utvärderingen ha mer än fördubblat antalet flickor som blev gravida i försöksgruppen.
26 maj 2010
Vatikanen tillkännagav i veckan planer på ett samarbete med ett internationellt läkemedelsföretag för att öka medvetenheten och utöka forskning om behandlingar med adulta stamceller.
26 maj 2010
Hundratals infertila par från väst anlitar varje år indiska surrogatmödrar. Det förekommer samtidigt allt fler fall där barnen inte får resa hem med sina tilltänkta föräldrar pga. föräldrarnas okunskap om hemlandets lagar gällande surrogatmoderskap.
25 maj 2010
En 62-årig bulgarisk kvinna har blivit landets äldsta förstagångsmamma efter att ha fött tvillingar, som implanterats som embryon.
24 maj 2010
Ett spädbarn som dödförklarats efter en abort av läkare i provinsen Guangdong i södra Kina grät innan det skulle kremeras och dog några timmar senare, eftersom läkare vägrade att behandla det.
24 maj 2010
I brittisk TV görs nu reklam för abortkliniker. Redan i förväg har reklamfilmen orsakat debatt och hot om rättsliga åtgärder.
19 maj 2010
Enligt Socialstyrelsens senaste statistik har antalet aborter minskat något för första gången på fem år.
19 maj 2010
Två studier har kommit fram till att dödshjälp praktiseras i Belgien även på dementa eller komatösa patienter utan deras medgivande. Läkemedlen ges ofta av sjuksköterskor, som riskerar straffpåföljd.
19 maj 2010
Forskare vid universitetet i Manitoba i Kanada har publicerat en studie som visar samband mellan abort, psykisk sjukdom och självmordstankar.
18 maj 2010
I en studie kartläggs den miljardindustri som utvecklats kring de aborter som sker i USA.
18 maj 2010
Efterfrågan på mänskliga ägg ökar pga. av assisterad befruktning och forskning på embryon. För att få tag i ägg annonserar man i USA i bl.a. studenttidningar, och universitetens status avgör ersättningen till donatorn.
18 maj 2010
De som värnar om livet har ofta kämpat för att motverka påståendet att fostret bara är en cellklump som inte liknar människan. Nu har det tagits fram en applikation till pekdatorerna iPad, som visar bilder av ofödda barn från graviditetsvecka fyra till 40.
18 maj 2010
Styrelsen för Spaniens olika läkarsällskap tog i ett uttalande från den årliga, spanska läkarkongressen i slutet av april i Madrid tydligt avstånd från Spaniens nya abortlag, som tillåter abort under de första 14 graviditetsveckorna.
11 maj 2010
Antalet tvilling- och trillingfödslar ökar i Australien till följd av att allt fler australiska kvinnor som genomgår ivf ber läkare om att implantera mer än ett embryo för att minska risken för att de måste göra om behandlingen.
11 maj 2010
Japans regering tilldelar i årets budget pengar till barnfamiljer och hoppas på så sätt öka födelsetalen.
11 maj 2010
För tidigt födda barn utsätts under sina första levnadsdagar för en lång rad smärtsamma undersökningar, ofta med magsond, kateter och många blodprover. Enligt en ny brittisk studie förblir de för tidigt födda barnen i intensivvård känsliga för smärta.
10 maj 2010
Samtidigt som p-pillret fyller 50 år visar en tysk studie samband mellan pillret och sexuell dysfunktion.
10 maj 2010
Redaktören för en ledande brittisk bioetiktidskrift, Bioethics, presenterar ett kontroversiellt förslag: att lösa den växande organbristen med organdonation efter dödshjälp för hjärndöda eller medvetslösa patienter.
5 maj 2010
Enligt en ny amerikansk studie ökade andelen fattiga kvinnor i USA som gjorde abort mellan 2000 och 2008 med nästan 60 procent.
5 maj 2010
Antalet rapporterade misstag på fertilitetskliniker i England och Wales har nästan fördubblats på ett år, från 182 under 2007/08 till 334 under 2008/09. Incidenterna är allt från tekniska fel till allvarliga förväxlingar, embryon som tappats bort, implanterats i fel patient eller befruktats med fel ...
3 maj 2010
Dykare har hittat ett stort antal urnor i Zürichsjön, och nu letar schweiziska myndigheter efter deras ursprung. Den schweiziska självmordskliniken Dignitas anklagas för att ha dumpat askan i sjön.
3 maj 2010
Enligt nyhetstjänsten LifeSiteNews (LSN) arbetar Internationella organisationen för migration (IOM) och FN-organet UNAIDS fortfarande hårt med att förse den jordbävningsdrabbade befolkningen på Haiti med kondomer.
28 april 2010
Med 228 röster emot och 59 för röstade Kanadas parlament nyligen mot legalisering av dödshjälp.
27 april 2010
Vatikanen kungjorde förra veckan att man kommer att finansiera forskning med adulta stamceller. Det är två miljoner euro (ca. 20 miljoner kr) som kommer att gå till ett forskningsprojekt om stamceller i tarmen.
27 april 2010
Under fjolåret minskade antalet avlidna som donerade sina organ till 128 personer jämfört med 152 året före, en minskning med 16 procent.
26 april 2010
Enligt den belgiska hälsoministern Laurette Onkelinx har 15 144 personer från 2008 fram till i början av året skrivit under ett livsslutsdirektiv, som ska ge dem möjlighet till dödshjälp.
26 april 2010
Läkare i södra Kina arbetar just nu dygnet runt för att nå regeringsmålet att sterilisera 10 000 män och kvinnor som har brutit mot landets ettbarnspolitik. Myndigheterna är så ivriga att anhöriga till dem som motsätter sig fängslas.
26 april 2010
Socialstyrelsen meddelade i dag att en patient som vill avbryta sin behandling har rätt till det. Förutsättningen är att han eller hon förstår den information som läkarna ger och konsekvensen av sitt beslut. Vården är även skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande ...
26 april 2010
Över 50 medicinska studier pekar på ett samband mellan hormonella preventivmedel och risken att bli smittad av hiv. De har hittills fått liten eller ingen uppmärksamhet i media, trots att åtminstone 150 miljoner kvinnor i hela världen använder hormonella preventivmedel och det främst är kv...
26 april 2010
En nyligen genomförd opinionsundersökning i Irland visar att 70 procent står bakom landets grundlag, som uttryckligen skyddar ofödda barn och helt förbjuder abort.
21 april 2010
En brottmålsdomstol i den spanska staden Girona har dömt en restaurangägare till 19 månaders fängelse och böter för att han tvingat en servitris till abort om hon ville behålla sitt jobb. Kvinnan vägrade och beslöt att behålla barnet.
21 april 2010
Den växande fertilitetsindustrin medför ett stort antal överblivna frysta embryon. När forskningsbehoven har tillgodosetts växer en annan lösning fram: embryoadoption, vilket inte är helt okontroversiellt.
21 april 2010
I Florida har den ansvariga myndigheten fråntagit en gynekolog hans läkarlegitimation, på grund av att han för fyra år sedan utförde en selektiv abort och tog bort fel tvilling.
21 april 2010
Vetenskapstidskriften Nature rapporterar att brittiska forskare framgångsrikt transplanterat det genetiska materialet i cellkärnan i ett befruktat mänskligt ägg till ett annat befruktat ägg, och därmed skapat ett människoembryo med arvsanlag från tre föräldrar.
19 april 2010
Det är den ansedda medicintidskriften The Lancet som visar att mödradödligheten kraftigt överskattas av vissa FN-organ. The Lancet konkluderar också att satsningar på familjeplanering istället för bromsmediciner i kampen mot hiv blivit missriktade.
16 april 2010
I Storbritannien kan upp till 800 000 människor ha fått felaktiga uppgifter registrerat i det offentliga sjukvårdssystemet the National Health Service (NHS) om önskemål gällande vilka organ de ville donera.
14 april 2010
Dödshjälp legaliserades i Belgien för åtta år sedan. Enligt en ny undersökning blir det allt vanligt förekommande för unga cancerpatienter.
14 april 2010
En kontemplativ orden i Frankrike ger flickor med Downs syndrom möjlighet att följa en religiös kallelse.
13 april 2010
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) lanserade nyligen en tjänst som ger personer, som kommit till genom donation av könsceller, möjlighet att träffa sina genetiska syskon.
12 april 2010
I Storbritannien varnar juridiska experter för att par som betalar en surrogatmamma för mycket juridiskt sett inte kommer att betraktas som föräldrar.
12 april 2010
Sveriges Radio rapporterar att forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är nära att lyckas med att få fram mogna ägg ur äggstocksvävnad, som frysts in före cancerbehandling.
12 april 2010
För att öka antalet organ för transplantation har ett statligt finansierat projekt startat på några av USA:s akutavdelningar. Nu ska njurar, lever och eventuellt andra kroppsdelar omgående tillvaratas från avlidna i bilolyckor, hjärtattacker och andra som dör på akutavdelningar.
12 april 2010
Det egyptiska parlamentets utskott för hälsovård godkände nyligen ett lagförslag, där en artikel förespråkar abort samt sterilisering av kvinnor vilkas hälsa eller ekonomiska situation försvårar barnuppfostran.
7 april 2010
När sjuka barn lider av smärta, tänker föräldrar i högre grad på dödshjälp och läkare blir mer villiga att ge dödliga doser morfin, fastslår en amerikansk studie.
7 april 2010
Genom att förbjuda ägg- och spermiedonation för in-vitro fertilisering bryter Österrike mot rätten till skydd för familjer och diskriminerar ofrivilligt barnlösa par, fastslår den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.
7 april 2010
I en flod nära den kinesiska staden Jining hittades nyligen 21 döda spädbarn dumpade som sjukhusavfall.
7 april 2010
Gemensamma ansträngningar från WHO och EU har lett till att det allt mer sällan förekommer att patienter från rika länder betalar stora summor för att snabbare få organ från fattiga länder.
7 april 2010
Ledande representanter för de stora religionerna har för första gången mötts på en konferens om aids. Representanterna förespråkar i sin slutförklaring allsidig prevention i kampen mot aids.
29 mars 2010
En ny norsk studie visar att antalet trillingfödslar har ökat, även när man bortser från graviditeter efter ivf-behandling. Risken för att trillingar avlider under sin första levnadsvecka är, enligt forskarna, tio gånger högre än för barn som föds ensamma.
29 mars 2010
Antalet fall av dödshjälp i Belgien är enligt expertuppskattningar långt över det som officiellt rapporteras.
29 mars 2010
När Nederländerna 2007 införde det så kallade Groningenprotokollet, inrättades en översynskommitté för att granska fall av dödshjälp på nyfödda. Det förväntades att 15-20 fall skulle rapporteras varje år, men hittills har bara ett fall rapporterats.
29 mars 2010
FN:s kommission för kvinnors ställning, CSW, har nyligen på ett årsmöte efter långa förhandlingar enats om en resolution om mödradödlighet där begreppet "reproduktiva rättigheter" inte inkluderar abort.
24 mars 2010
Den brittiska myndigheten för organ och vävnadsdonation, The Human Tissue Authority (HTA), varnar för farorna med att stamceller från navelsträngsblod samlas av okvalificerad personal.
24 mars 2010
En tioårig brittisk pojke har blivit det första barnet som fått en ny luftstrupe, skapad av hans egna stamceller. Luftstrupen med de nya stamcellerna växer nu till inne i hans hals.
23 mars 2010
Turkiska kvinnor som beger sig utomlands för att bli gravida genom insemination med donerad sperma riskerar upp till tre års fängelse enligt nya regler, som antogs av landets hälsoministerium tidigare denna månad.
23 mars 2010
I ett försök att tackla bristen på spermiedonatorer erbjuder en skotsk fertilitetsklinik män gratis frukostgröt om de donerar sperma.
23 mars 2010
Ofödda barn reagerar på mammans sinnesstämning, visar forskare i ny studie. De blir stilla och tysta vid sorg och livliga när mamman är lycklig.
23 mars 2010
Den schweiziska biskopskonferensen SBK:s bioetikkommission kräver förbud mot assisterat självmord och dödshjälpsorganisationer.
23 mars 2010
USA:s representanthus har röstat ja till president Barack Obamas förslag till sjukförsäkring. Abortfrågan kommer därmed att regleras i ett presidentdirektiv, men dess giltighet inför lagen är tveksam.
16 mars 2010
Ett femårigt moratorium för könsselektion vid ivf-behandlingar i Australien utlöper senare i år. Nu debatteras det om moratoriet ska avskaffas och det ska bli tillåtet att beställa barn av ett visst kön.
16 mars 2010
Ett amerikanskt par har tagit till okonservativa metoder för att få råd med ivf-behandling: de har gjort en webbsida där de ber allmänheten om bidrag.
16 mars 2010
För att skapa uppmärksamhet kring en ny tjänst som låter brittiska kvinnor få tillgång till donerade ägg från USA, lottar en brittisk fertilitetsklinik denna vecka ut en mänsklig äggcell.
15 mars 2010
Europaparlamentet kommer inom kort att anta nya EU-regler för att underlätta organtransplantation inom EU.
15 mars 2010
Abort har blivit en het fråga i Sydkorea efter åratal av närmast likgiltighet. En grupp läkare söker göra krafttag för att värna människolivet samtidigt som regeringen är ivrig att öka födelsetalet.
10 mars 2010
Den amerikanska delstaten Washington tillät i mars förra året läkarassisterat självmord. Rapporten över de dödsfall som skett under den nya lagens första nio månader visar att majoriteten begrundat sitt beslut på rädsla att förlora sin autonomi.
10 mars 2010
Ett par från södra Tyskland har låtit en indisk surrogatmamma föda deras tvillingar, vilket lett till att barnen nu är statslösa, eftersom den tyska lagstiftningen förbjuder surrogatmoderskap. Samtidigt publicerade nyligen det franska läkarsällskapet en rapport som förklarar surrogatmoderskap för ic...
10 mars 2010
I Storbritannien startades nyligen för första gången en organdonationspool, som ett led i att öka antalet passande njurar till transplantationer.
9 mars 2010
Tidningen Dagens Medicin rapporterar om en dansk studie som gör gällande att kvinnor som blir gravida med hjälp av provrörsbefruktning, ivf, löper större risk att föda ett dött barn, medan svensk forskning motsäger rönen.
9 mars 2010
Australiens hälsominister har godkänt ett program som på tre år ska öka antalet organdonationer genom att intensivvård ges till patienter som inte kan återupplivas. Två holländska läkare har samtidigt fört en teoretisk diskussion om transplantation av organ från döende donatorer innan de har dött.
8 mars 2009
Institute for Family Policies (IPF), ett Madridbaserat institut som arbetar med familjepolitik, har nyligen lämnat sin årliga rapport till EU-parlamentet. I rapporten framgår att 2,9 miljoner graviditeter i Europa avslutades genom abort 2008.
2 mars 2010
Ett enkelt hormontest som visar hur många ägg kvinnor har i sina äggstockar kan revolutionera familjeplanering och fertilitetsbehandling, tror australiensiska forskare.
2 mars 2010
Omkring 20 000 benmärgstransplantationer utförs varje år i USA för att behandla blodsjukdomar som leukemi och anemi. I upp till 30 procent av fallen är donatorn en släkting, oftast ett syskon. För de övriga transplantationerna används benmärg från främmande donatorer, och nu höjs krav på ekonomisk e...
2 mars 2010
Den kanadensiska provinsen Quebec planerar att inom kort införa allmän screening av foster för Downs syndrom samtidigt som funktionshindrade nekas inresa.
1 mars 2010
En dansk kvinna har fått två barn efter att läkare tog ut delar av hennes äggstock inför en cancerbehandling, fryste ner den och sedan opererade tillbaka den efter behandlingen.
1 mars 2010
Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen gjorde 132 utländska kvinnor abort i Sverige förra året.
1 mars 2010
Belgaren Rom Houben, som i höstas blev känd som ett medicinskt mirakel, kan trots allt inte kommunicera med omvärlden.
17 februari 2010
I Nederländerna har antalet sena aborter fördubblats sedan gravida kvinnor erbjuds ultraljudundersökningar i vecka 20. Nu höjs krav på ändring av rutinundersökningen.
16 februari 2010
En engelsk studie antyder att pojkar som blir till genom provrörsbefruktning kan ärva pappornas infertilitet.
16 februari 2010
En ny studie visar att nedfrysning av embryon inte påverkar fostrets utveckling negativt jämfört med embryon som blir implanterade direkt.
16 februari 2010
Trenden blir allt tydligare i New Delhi: unga kvinnor, som studerar eller just har börjat arbeta, donerar ägg för att tjäna snabba pengar.
15 februari 2010
EU-parlamentet röstade förra veckan för en resolution om skärpta åtgärder mot kvinnovåld, införande av pappaledighet samt fri tillgång till abort och preventivmedel.
15 februari 2010
Även i Nederländerna, som tillåter dödshjälp, är det straffbart att assistera vid självmord. Ett nytt initiativ arbetar nu för att förbudet slopas om man hjälper någon över 70 år att ta sitt liv.
10 februari 2010
En fransk familj som emigrerat till Kanada har fått besked på att lämna landet eftersom dottern har en cp-skada och därför ”lägger en orimlig börda på socialtjänsten”.
10 februari 2010
På 27 år har judar i USA och Israel med hjälp av genetisk screening satt stopp för Tay-Sachs, en genetisk sjukdom som tidigare drabbade judiska barn i hög utsträckning. Nu erbjuder ett amerikanskt företag liknande screening för vem som helst – för Tay-Sachs och 108 andra genetiska sjukdomar.
9 februari 2010
Infertilitet ökar snabbare i utvecklingsländer än i rika länder, varnade experter förra veckan vid en infertilitetskongress i Sevilla.
9 februari 2010
Forskare från Stanforduniversitetet i Kalifornien kungjorde i slutet av januari att de lyckats omvandla hudceller till nervceller utan några mellansteg, resultat som ses som ett stort framsteg inom stamcellsforskningen.
8 februari 2010
Patienter som är djupt medvetslösa på grund av stora hjärnskador kan ha fler mentala funktioner kvar än man tror, enligt en studie som publicerades förra veckan.
8 februari 2010
En studie om utbildning i sexuell avhållsamhet tyder på framgång och har fått förespråkare att uppmana till att statligt stöd återinförs för liknande program.
1 februari 2010
Den brittiska tidningen The Sunday Times uppmärksammar i en lång artikel den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor och dens lista på 116 ärftliga sjukdomar, som fertilitetskliniker kan screena embryon för, utan att begära tillstånd först.
1 februari 2010
För att få bukt med den växande självmordsturismen föreslår nu schweiziska politiker en självmordsskatt på
35 000 euro (370 000 kr) för varje utlänning som vill få hjälp med att ta livet av sig.
1 februari 2010
Forskare har upptäckt att kvinnors fertilitet avtar snabbare än man trott. Vid 30 års ålder har så många som 90 procent av äggcellerna förbrukats.
28 januari 2010
I Frankrike är specialister oeniga om huruvida föräldrar ska ha rätt att lagra sina barns navelsträngsblod för eget bruk.
27 januari 2010
Trots obestridliga bevis på att bromsmediciner gör nytta finns det fortfarande dem som förnekar värdet av aids- och hivbehandling. I ännu en studie bekräftas nu att när bromsmediciner undanhölls i Sydafrika ledde det till 330 000 människors för tidiga död.
25 januari 2010
I London dömdes förra veckan en kvinna till livstids fängelse för mord på sin son, som efter en olycka var svårt funktionshindrad. Kvinnan bedyrade sin oskuld och att hon agerat på grund av kärlek till sin son.
25 januari 2010
Den brittiske överåklagarens riktlinjer för åtal för assisterat självmord kritiseras av jurister och läkare.
25 januari 2010
Med hjälp av ett nytt lagförslag, som omfattar rådgivning till kvinnan och förebyggande arbete, ska man i Luxemburg försöka sänka antalet aborter.
20 januari 2010
Den första stora studien av hur preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD, påverkar de barn som sedan föds visar att PGD inte innebär någon ökad risk för missbildningar.
20 januari 2010
Irlands motsvarighet till Socialstyrelsen, Irish Medical Council, ger med nya riktlinjer tillåtelse till att mänskliga embryon förstörs. Beslutet är den största medicinsk-etiska förändringen i republiken någonsin, enligt läkare.
20 januari 2010
Ryssland är i stort behov av mer arbetskraft, och landets hälsominister vill som åtgärd minska antalet aborter.
20 januari 2010
Amerikanska forskare har utvecklat en ny teknik för att öka mängden stamceller i navelsträngsblod. Tekniken har prövats för första gången på människor, och på sikt kan den komma att undanröja behovet av passande benmärgsdonatorer.
18 januari 2010
En amerikansk studie av en agressiv form av bröstcancer har kommit fram till att abort och p-piller ökar risken för denna bröstcancertyp. Trots att studien publicerades i april förra året har det inte lett till att kvinnor informeras om riskerna, enligt representanter för am...
18 januari 2010
Spanien var i fjol världsledande i antalet organdonationer för 18:e året i rad, trots en kraftig minskning av antalet dödsolyckor i trafiken, en viktig källa till donerade organ.
18 januari 2010
Gruppen barn tillkomna genom spermadonation ökar, och i samma takt växer deras undran om deras genetiska arv. Samtidigt föredrar spermadonatorer anonymitet av rädsla för ekonomiska krav från sina barn.
15 januari 2010
I Manchesters St Mary's Hospital inrättas ett nationellt centrum för spermadonation. Tanken är att stadens stora idrottspublik ska tillfrågas om donation för att motverka Storbritanniens brist på sperma.
13 januari 2010
Ett nytt lagförslag i Finland, som går ut på att organ från en avliden ska kunna användas för transplantation om personen ifråga inte tydligt har motsatt sig detta under livstiden, presenteras nästa månad.
13 januari 2010
Antalet som får dödshjälp fortsätter att öka stadigt i Nederländerna. Under 2009 fick 200 fler dödshjälp än 2008, och regeringen uppskattar att det finns ytterligare fall som inte rapporteras.
13 januari 2010
I Bangladesh finns planer på att införa ettbarnspolitik enligt kinesiskt förebild inom fem år, med målet att begränsa den snabbt växande befolkningen.
11 januari 2010
En ny transplantationslag i Israel från 1 januari ger den som anmält sig som organdonator förtur om han eller hon senare själv behöver en organtransplantation.