Nyheter 2011


22 december 2011
En kommission som rådger president Barack Obama i bioetiska frågor säger att även om försökspersoner för forskning som finansieras av staten i USA i allmänhet skyddas av gällande regler och bestämmelser, kan deras säkerhet och välbefinnande förbättras med starkare åtgärder, inklusive ökad offentlig ...
21 december 2011
Enligt en färsk dom från en amerikansk federal appellationsdomstol kan donatorer av blodstamceller nu få betalt. Lagen, som förbjuder betalning för organdonation, gäller enligt domen inte när man tar stamceller från benmärg med en ny metod som undviker att man suger ut själva benmärgen.
21 december 2011
På Irlands 26 fertilitetskliniker, som erbjuder olika fertilitetsbehandlingar från ivf till äggfrysning och insemination, föds upp till 3 000 barn varje år.
20 december 2011
Enligt uppgifter från Georgiens statistikbyrå har nativiteten i landet de senaste tio åren ökat med mer än tre procent. Samtidigt gör läkaruppgifter gällande att antalet surrogatmammor har ökat på sistone.
19 december 2011
En studie på kvinnor från Armenien har funnit en 2,9 gånger ökad risk för bröstcancer efter abort, samtidigt som man på Irland – där abort är helt förbjudet – noterar låg förekomst av bröstcancer och jämförelsevis god psykisk hälsa bland kvinnor.
19 december 2011
Enligt aktuella uppgifter från den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) gjordes 19 procent av alla ivf-cykler under 2010 av kvinnor på 40 år eller äldre.
19 december 2011
I en rapport som släpptes i början av månaden framkommer att könsselektiva aborter även orsakar stor obalans mellan antalet födda pojkar och flickor i Taiwan.
13 december 2011
Den brittiska abortklinikkedjan British Pregnancy Advisory Service (BPAS) kommer i jul att skicka gratis dagen-efter-piller och kondomer hem till flickor på beställning för att de skall undvika att bli gravida över jul och nyår. I USA ingriper samtidigt president Obama för att förhindra att dagen-ef...
13 december 2011
I Kanada måste kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling enligt nya riktlinjer varnas för en sällsynt men potentiellt livshotande komplikation, ovariellt hyperstimuleringssyndrom.
12 december 2011
Forskare vid amerikanska Weill Cornell Medical College har använt genetiska metoder för att framgångsrikt behandla läpp-, käk- och gomspalt hos musembryon. Forskningens genombrott kan vara vägvisande för att förebygga eller behandla samma sak hos människor.
12 december 2011
Den 8 december undertecknade den tyska förbundspresidenten en ny preimplantationsdiagnostiklag, som därmed träder i kraft.
12 december 2011
På världsaidsdagen, 1 december, antog Europaparlamentet en resolution om EU:s åtgärder för hiv/aids i EU och angränsande länder, som inkluderar abort som medel i kampen mot aids. Resolutionen kan bli ett påtryckningsmedel på Afrikas länder att legalisera abort, befarar nu många.
7 december 2011
EU-kommissionen vill ge fortsatt stöd till stamcellsforskning med runt 80 miljarder euro mellan 2014 och 2020.
7 december 2011
Nederländska dödshjälpsförespråkare föreslår mobila läkarteam som kan ge människor dödshjälp i deras egna hem.
6 december 2011
Taya Kennedy, en storögd, engagerad 14 månader gammal flicka med Downs syndrom och full av självförtroende, har tagit den brittiska modellvärlden med storm, mot alla förväntningar om begränsningar hos barn med Downs.
5 december 2011
Den amerikanska Högsta domstolen kommer i vår att ta ställning till om barn som tillkommit genom ivf efter att den biologiska pappan har avlidit, har rätt till ekonomiskt understöd för efterlevande enligt amerikansk sociallagstiftning.
5 december 2011
Sydafrika ämnar halvera antalet nya smittade med hiv och tuberkulos fram till 2016, meddelade president Jacob Zuma i ett tal i Port Elizabeth på världsaidsdagen den 1 december. Samtidigt rapporterar UNAIDS om en global stabilisering av antalet hivsmittade.
5 december 2011
För första gången har en patient vid ett svenskt sjukhus fått en ny luftstrupe gjord av en syntetisk byggnadsställning och egna stamceller. Patienten är på god väg till full återhämtning.
5 december 2011
En amerikansk fertilitetsklinik stäms av en man för ”psykiska och ekonomiska skador” efter att kliniken ”stulit” hans spermier för att ha hjälpt hans före detta flickvän att bli gravid utan mannens medgivande.
29 november 2011
I en intervju med tidskriften National Review Online förklarar Edward C. Green, ordförande för New Paradigm Fund och tidigare chef för AIDS Prevention Research Project vid Harvard School of Health, hur det aidsförebyggande etablissemanget i hans mening har svikit utvecklingsländerna.
29 november 2011
Den första kliniska studien på patienters egna stamceller från hjärtat för att reparera skador på hjärtat, har gett överraskande resultat. Studien utformades egentligen för att testa metodens säkerhet, men läkarna kunde konstatera oväntad förbättring av hjärtfunktionen hos de patienter som fick beha...
29 november 2011
Fler och fler infertila asiatiska par vill ha ägg, men få unga asiatiska kvinnor registrerar sig för att donera. Därför betalas i USA och Kina överpris för ägg från asiatiska kvinnor med rätt utseende och hög utbildning.
22 november 2011
En studie publicerad i medicintidskriften The Lancet har funnit att många patienter i vegetativt tillstånd i själva verket är medvetna.
22 november 2011
Företaget Geron Corp i Kalifornien, som förra året startade världens första fas 1-studie med stamceller från mänskliga embryon på ryggmärgsskadade patienter, stoppar studien i förtid. Experter misstänker att företaget inte längre tror på metodens framgång.
17 november 2011
Läkare och vårdföretag i USA erbjuder allt oftare patienter behandlingar som pris i tävlingar – särskilt på Internet – som ett nytt sätt att nå patienter. Fertilitetsläkare, tandläkare och kosmetiska skönhetssalonger är ledande. Trenden kritiseras av etiker, som ser vård förvandlas till affärsverksa...
16 november 2011
Påven Benedikt XVI talade i lördags till deltagare vid en internationell konferens om adulta stamceller i Vatikanen.
16 november 2011
Tjugo år efter Sovjetunionens sönderfall bidrar bättre tillgång till preventivmedel och religionens ökade betydelse till att antalet aborter minskar, men abort är fortfarande den vanligaste formen för barnbegränsning i Ryssland.
16 november 2011
På tio år har antalet tvilling- och trillinggraviditeter i Storbritannien ökat markant på grund av allt fler fertilitetsbehandlingar. De har även bidragit till att födelsetalet har gått upp.
14 november 2011
I många debatter om familjekonstellationer återkommer begrepp som "planerat föräldraskap" och "varje barn skall vara önskat", vilket skall säkerställa barnens möjlighet att växa upp glada och friska. En amerikansk studie visar dock att det att vara önskad inte är en garanti för att allt går bra.
14 november 2011
Enligt nya riktlinjer från den brittiska sjuksköterskeföreningen Royal College of Nursing (RCN) är det förbjudet för sköterskor att erbjuda information om dödshjälp; inte ens kontaktuppgifter till Dignitas i Schweiz får lämnas ut.
10 november 2011
En internationell kongress med titeln "Adulta stamceller: vetenskap och människans framtid och kultur" arrangeras denna vecka i Vatikanen för att stödja forskning och öka samhällets medvetande om behandlingsmöjligheter med adulta stamceller.
7 november 2011
Enligt nya, sydafrikanska riktlinjer har barn födda i Sydafrika det bättre i sitt eget land, och utlänningar måste bo i landet om de vill använda sydafrikanska kvinnor som surrogatmödrar.
7 november 2011
Europadomstolen för mänskliga rättigheter bekräftade i en prejudicerande dom förra veckan att Österrikes förbud mot att använda ägg och sperma från tredje part i assisterad befruktning inte strider mot artikel åtta i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggand...
7 november 2011
Mödrahälsovården i Afrika söder om Sahara är undermålig: det finns för få barnmorskor, material och el för belysning. Den kenyanska organisationen AMREF (African Medical and Research Foundation) är en av många som vill ändra situationen...
7 november 2011
Det förekommer allt oftare att israeliska barn, som fötts med missbildningar, stämmer läkare för att de inte upptäckte felet under graviditeten och lät dem födas.
7 november 2011
Det uppmärksammades stort i media när världens befolkning 31 oktober officiellt passerade sju miljarder. Mycket av fokus var på oron över hur resurserna skall räcka till de ytterligare 2-3 miljarder människor, som beräknas födas de kommande 50 åren. Enligt experter är dock det långsiktiga problemet ...
2 november 2011
Ny statistik från Socialstyrelsen visar att KUB-testet leder till markant fler aborter på grund av kromosomavvikelse.
1 november 2011
Den holländska läkarföreningen KNMG, som i juni utgav nya kriterier som reglerar hur läkare skall tolka eutanasilagen från 2002, vidgar kriterierna för vem som skall kunna få dödshjälp.
1 november 2011
Kvinnor som blir gravida med hjälp av ivf löper 40 procents högre risk för att drabbas av havandeskapsförgiftning mot slutet av graviditeten, enligt en ny, stor amerikansk studie.
1 november 2011
Nyckelpersonerna i surrogatmödraskap – surrogatmammorna – har hittills fått relativt lite uppmärksamhet. Nu avslöjar en ny studie att surrogatgraviditeter ofta upplevs som djupt upprörande för kvinnorna.
1 november 2011
Det har på sista tiden framkommit att vissa spermiedonatorer i USA har get upphov till över 100 barn. Nu avslöjas ännu större syskonkullar i Kanada.
31 oktober 2011
Ett blodprov som kan göras på gravida kvinnor fr.o.m. tio veckor in i graviditeten, som med stor säkerhet visar om fostret har Downs syndrom, kommer att finnas tillgängligt denna vecka i tjugo amerikanska städer.
31 oktober 2011
Det är inte bara i Sverige som debatter förs om att införa ersättning för organdonation. Nu presenteras liknande idéer även i Storbritannien.
25 oktober 2011
Tillgång till medicinsk abort är ett av målen för internationella grupper som driver reproduktiva rättighetsfrågor, särskilt i regioner där abort är begränsat enligt lag eller förbjudet.
25 oktober 2011
Allt fler brittiskor under 25 år letar efter spermadonatorer på nätet. Många av kvinnorna har fast arbete och ett välutvecklat nätverk, och ser ingen anledning att vänta med att bilda familj.
24 oktober 2011
Enligt en ny brittisk studie är riktlinjerna för ultraljudsundersökningar, som används för att avgöra om en kvinna har haft missfall, otillräckliga och opålitliga och kan leda till att friska och önskade barn aborteras.
24 oktober 2011
Myndigheten för fertilitetsfrågor i Storbritannien föreslår att den ekonomiska ersättningen till donatorer av könsceller trefaldigas. Förslaget kritiseras för att gå ivf-industrins ärenden.
24 oktober 2011
Möss som bär på mänskliga gener är enligt Tysklands etikråd etiskt acceptabla, medan forskare som vill producera transgena apor med mänskliga gener behöver tillstånd från en nationell etisk panel, enligt nya riktlinjer från rådet.
24 oktober 2011
Enligt ett förslag på nya amerikanska riktlinjer skall kirurger få ta organ för transplantation precis efter att donatorns hjärta slutat slå. De behöver inte längre vänta i minst två minuter för att vara säkra på att hjärtat inte spontant ska börja slå igen.
24 oktober 2011
Enligt Storbritanniens riksåklagare får nu också vårdpersonal assistera vid en patients självmord om motivet inte verkar vara personlig vinning. Rättsexperter varnar dock för att vårdpersonalen i så fall riskerar åtal eftersom brittisk lagstiftning inte tillåter läkarassisterat självmord.
20 oktober 2011
EU-domstolen, som tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder, beslöt i veckan att det inte är tillåtet att patentera förfaringssätt som innebär att stamceller tas från mänskliga embryon, om embryot sedan förstörs.
17 oktober 2011
Respekts råd beslöt i år att donera 137 600 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond donerat över 1,5 miljoner kronor sedan 2002 till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
17 oktober 2011
Enligt Socialstyrelsen ökar antalet organdonatorer i Sverige, men kön till transplantation är fortsatt lång. Landstingen behöver bli bättre på att identifiera donatorer, menar Socialstyrelsen, och pekar på att hög ålder och sjukdom inte nödvändigtvis är något hinder för organdonation.
17 oktober 2011
Ny forskning om Downs syndrom presenterar en överväldigande positiv bild av hur Downs syndrom kan påverka individer och familjer.
17 oktober 2011
Barn som föds med hjälp av ivf löper upp till tio gånger högre risk att drabbas av vissa sällsynta, genetiska sjukdomar.
17 oktober 2011
Irlands regering har avvisat rekommendationer från sex europeiska länder om att införa lagar som tillåter abort, men lovar att vidta åtgärder inom en rad andra områden, där man fått förslag om att förbättra mänskliga rättigheter.
17 oktober 2011
Förra veckan lanserades ett dokument på en presskonferens vid FN i New York som fastslår, att det inte finns en rätt till abort inskriven i internationell lagstiftning.
17 oktober 2011
Amerikanska forskare har för första gången skapat "personliga" mänskliga embryonala stamceller genom en form av kloning. Genetiska fel i cellerna gör dock att de ännu inte är lämpliga för terapeutisk användning
17 oktober 2011
Forskare på Färöarna har börjat kartlägga samtliga färöingars arvsmassa för att kunna förbättra diagnoser och behandlingar.
13 oktober 2011
Det mest populära preventivmedlet för kvinnor i östra och södra Afrika, hormonella p-medel, fördubblar enligt en ny studie risken för kvinnor att smittas med hiv.
13 oktober 2011
Europarådets parlamentariska församling antog förra veckan med stor majoritet en resolution och en rekommendation mot könsselektion.
28 september 2011
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) erkänner att den tillåtna gränsen för spermadonationer har överskridits, efter det framkommit att en man gett upphov till 17 familjer.
28 september 2011
På tio år har antalet barn tillkomna med hjälp av konstgjord befruktning i Danmark ökat stort, och de utgör nu nära tio procent av alla barn som föds.
28 september 2011
Läkare på ett nationellt möte för fertilitetsexperter i Kanada överväger nya riktlinjer om att förvägra överviktiga kvinnor ivf-behandlingar för att undvika komplikationer under graviditeten.
28 september 2011
En enkätundersökning bland norska läkarstudenter visar att 27 procent inte vill utföra aborter.
28 september 2011
Socialstyrelsens preliminära sammanställning av antalet aborter i Sverige mellan 1 januari och 30 juni visar att aborttalet minskat något och att antalet aborter bland tonårsflickor gått ner med åtta procent jämfört med samma period 2010.
28 september 2011
Forskare i Storbritannien har för första gången utvecklat en konstgjord fosterhinna från mänskliga adulta stamceller för att kunna täta fosterhinnan och på så sätt förhindra för tidiga förlossningar.
27 september 2011
Holländska läkare måste vänta i upp till åtta månader efter att ha givit dödshjälp för att få reda på om det kommer att göras en brottsutredning.
26 september 2011
En domstol i Italien har beslutat att en 70-årig pappa och en 57-årig mamma till ett ivf-barn är för gamla för att uppfostra dottern och har därför uppmanat dem att lämna bort henne för adoption. Barnet har omhändertagits av socialnämnden.
26 september 2011
Ett företag från USA har fått tillstånd att starta Europas första kliniska studie med mänskliga embryonala stamceller. Det rör sig om tolv patienter med progressiv synnedsättning som kommer att få stamceller sprutade i sina ögon på en ögonklinik i London.
26 september 2011
Genom en folkomröstning i Liechtenstein har befolkningen avvisat ett lagförslag som skulle ha legaliserat abort.
26 september 2011
USA:s kongress antog förra veckan en lag som permanent förbjuder patent på mänskliga embryon. Hittills sedan 2004 har det behövts att förbudet förnyas varje år.
22 september 2011
Enligt ett förslag till resolution från Europarådets kommitté för jämställdhet skall sjukvården få riktlinjer som inskränker möjligheten för gravida kvinnor att få veta vilket kön deras ofödda barn har.
22 september 2011
En ung kvinna i Kanada, som ströp sin nyfödde son efter förlossningen, har dömts till villkorligt straff eftersom domaren menar att Kanadas avsaknad av abortlagstiftning måste tolkas som en signal om sympati med kvinnan.
22 september 2011
En ung kanadensisk kvinna, som ställt upp som surrogatmamma åt ett brittiskt par, fick i våras med ett sms veta att de tvillingar hon bar på inte längre var önskade eftersom paret hade separerat.
22 september 2011
Designade barn kan vara närmare än de flesta tror, varnar en av Kanadas ledande experter inom reproduktionsmedicin.
15 september 2011
I en ny studie visas att patienter i tillstånd med minimalt medvetande kan drömma. Att studera hjärnsignaler som förknippas med sömn kan vara till hjälp för att skilja patienter med minimalt medvetande från dem i vegetativt tillstånd för att livsuppehållande åtgärder inte avslutas på fel patienter.
15 september 2011
En studie där fetala stamceller injiceras i hjärnan på strokepatienter har godkänts och får gå vidare till nästa steg efter att behandlingen inte visade några säkerhetsproblem hos de första tre behandlade patienterna.
15 september 2011
I USA finns inga begränsningar för hur många barn en donator av könsceller får ge upphov till. Tidningen The New York Times rapporterar att det finns en donator som gett upphov till över 150 barn, och nu höjs röster om krav på reglering av fertilitetsbranschen.
15 september 2011
Enligt nya riktlinjer från Nederländernas läkarförening KNMG har läkare med moraliska invändningar mot dödshjälp " moralisk och professionell plikt" att remittera patienter till en annan läkare som är villig att ge dödshjälp.
7 september 2011
Ett australiensiskt företag som utvecklar en behandling med adulta stamceller för att förebygga hjärtsvikt har fått klartecken för en klinisk studie i Europa.
7 september 2011
I Spanien riskerar vårdpersonal sanktioner eller åtal om de motsätter sig att utföra eller hjälpa till vid aborter, och det pågår nu en process i en domstol mot en spansk gynekolog som försvarar sin rätt till samvetsfrihet.
6 september 2011
En ny studie som publiceras i British Journal of Psychiatry visar att kvinnor som gör abort ökar risken för psykiska problem med 81 procent. Studien visar också att tio procent av kvinnors psykiska problem kan kopplas direkt till en tidigare abort.
6 september 2011
I Nederländerna fick 3 136 människor dödshjälp under 2010, enligt den kommission, som följer upp varje fall, en ökning med 19 procent jämfört med 2009. Det rapporteras även att läkare tänjer på föreskrifterna för vem som skall kunna få dödshjälp.
5 september 2011
Endast mycket begränsad forskning har gjorts om hur framgångsrikt äggfrysning är för äldre kvinnor och hur frysningsprocessen påverkar äggen och eventuella barn som skapas från dem. Trots det marknadsförs metoden i många länder som ett sätt att skjuta upp barnafödande.
5 september 2011
Medborgarinitiativ i Polen, Liechtenstein och Schweiz driver på förändring av abortlagstiftningen.
5 september 2011
Fjorton av totalt 16 barn som fått en helt ny form av genterapi mot svår immunbristsjukdom rapporteras i dag – nio år senare – vara helt friska.
31 augusti 2011
I Bangladesh har polis avslöjat en organhandelsliga, som hade övertalat en större grupp fattiga att sälja sina njurar, som sedan skulle säljas vidare till Indien och Singapore.
30 augusti 2011
Från USA kommer nya siffror som visar att andelen läkemedelstester som görs i utlandet ökar stort.
30 augusti 2011
En ny undersökning visar att endast 14 procent av alla gynekologer i USA är villiga att utföra aborter.
29 augusti 2011
Det brittiska parlamentet kommer nästa vecka att diskutera tillägg till ett lagförslag om vård och social omsorg, som syftar till att förankra kvinnors rätt till oberoende rådgivning före abort.
29 augusti 2011
I en inofficiell rapport i Storbritannien hävdas att rättsläkare ignorerar assisterade självmord.
29 augusti 2011
Det franska parlamentet antog i juli en ny bioetiklag, som ska ta hänsyn till nya vetenskapliga framsteg och metoder inom biologi och medicin.
26 augusti 2011
En ny studie från Storbritannien bekräftar vad man tidigare kommit fram till: att kvinnor som gör abort ökar risken för att senare föda för tidigt.
26 augusti 2011
Antalet människor som får dödshjälp fortsätter att öka i Nederländerna, samtidigt som det blir allt vanligare att dementa dör av dödshjälp.
26 augusti 2011
Nya siffror visar att antalet fel som begås på brittiska fertilitetskliniker har trefaldigats de senaste tre åren.
25 augusti 2011
I USA pågår en ny kampanj, driven av lobbyister för dödshjälp och assisterat självmord, som uppmuntrar personer som önskar att dö att frivilligt sluta äta och dricka.
25 augusti 2011
För 2011 räknar experter med att antalet som får dödshjälp kommer att överskrida 1 000 registrerade fall. Det är främst män som avslutar sitt liv med dödshjälp.
25 augusti 2011
I Storbritannien genomfördes i somras en webbundersökning, som visar att dödshjälp och abort är frågor av större vikt för unga kristna än äldre, medan äldre kristna är mer intresserade av ungdomsfrågor än yngre.
23 augusti 2011
En amerikansk neurolog som är pappa till ett barn med Downs syndrom har startat den första studien hittills på människor för att ta reda på om det är möjligt att förbättra intelligensen hos dem med Downs.
23 augusti 2011
Födelsetalet i Brasilien har sjunkit markant de senaste åren och är nu nere på europeiska nivåer.
22 augusti 2011
En stor andel av graviditeterna efter fertilitetsbehandlingar i USA är flerbördiga. På grund av medicinska och sociala risker aborteras ofta ett eller fler av fostren.
18 augusti 2011
Bör barn få veta om deras föräldrar använt donerade spermier eller ägg, och bör de få reda på donatorns identitet? De är några av de frågor som besvaras i en studie från California State University.
17 augusti 2011
I en ny rapport hävdar en brittisk kampanj – Right to Know – att två abortkliniker, British Pregnancy Advisory Service och Marie Stopes International, pressar kvinnor till abort.
17 augusti 2011
I Storbritannien har det i det tysta de senaste tre åren skapats mer än 150 embryon, en blandning av människa och djur. Samtidigt kräver en ny rapport från den brittiska akademin för medicinska vetenskaper att medicinsk forskning som omfattar djur som innehåller mänskligt material bör vara hårdare r...
16 augusti 2011
En webbundersökning bland 800 holländska husläkare i juli visar att en stor majoritet i princip är villiga att utföra eutanasi inom lagens ramar.
16 augusti 2011
Ny statistik från Norge visar att fattiga kvinnor utan inkomst oftare gör abort, medan kvinnor med lång utbildning och hög inkomst använder preventivmedel i högre utsträckning.
16 augusti 2011
Efter fem års ansträngningar har en pro-life-grupp i Storbritannien lyckats få detaljerad statistik om eugeniska aborter från det brittiska hälsodepartementet.
16 augusti 2011
I juli gav en domstol i staden Kfar Sava för första gången i landets historia tillåtelse till en israelisk familj att ta ut och frysa ner äggstockarna från familjens 17-åriga dotter, som hade dött kort tid dessförinnan efter en bilolycka.
15 augusti 2011
Japanska forskare vid Kyotos universitet har funnit ett sätt att omvandla embryonala stamceller från möss till förstadiet för könsceller, och visat att de kan ge upphov till friska spermier.
15 augusti 2011
Den brittiska myndigheten The Human Fertility and Embryology Authority (HFEA) meddelade i början av sommaren att över 700 kvinnor genomgått aborter efter att ha blivit gravida med hjälp av ivf.
15 augusti 2011
Läkare vid Zürichs universitetsbarnsjukhus har framgångsrikt utfört kirurgiska ingrepp på levande foster.
12 augusti 2011
Trots ett högt födelsetal jämfört med andra västländer – 2,9 – är Israel världsledande vad gäller antalet ivf-behandlingar per miljon invånare.
9 augusti 2011
Den tyska förbundsdagen beslöt i juli att tillåta preimplantatorisk genetisk diagnostik på embryon.
9 juni 2011
Brittiska läkare bör uppmuntra sina döende patienter att skriva ner hur de vill ha livsslutet, enligt nya riktlinjer från den brittiska läkarföreningen för allmänläkare Royal College of GPs (RCGP) och sjuksköterskeföreningen Royal College of Nursing.
8 juni 2011
Ortodoxa kyrkan i Ryssland samarbetar med konservativa parlamentsledamöter för att driva igenom lagstiftning som ska begränsa antalet aborter medan landet kämpar för att klara av ett av världens lägsta födelsetal.
8 juni 2011
Enligt Socialstyrelsens rapport över aborter 2010 har antalet aborter bland unga kvinnor och tonårsflickor minskat för andra året i rad. Antalet sena aborter efter graviditetsvecka 18 har däremot ökat markant.
7 juni 2011
Föreningen Ja till Livet har sammanställt statistik för antalet aborter i Europa 1999 och 2009, som visar att det har skett en tillbakagång under de senaste tio åren. I åtskilliga länder har aborterna minskat med mer än 30 procent, i flera med över 50 procent och som mest med över 70 procent. Störst...
7 juni 2011
Etikkommissionen vid universitetssjukhuset i Gent har gett grönt ljus för homosexuella par att få barn med hjälp av en surrogatmamma.
1 juni 2011
På brittiska sjukhus har läkare börjat förskriva dricksvatten till äldre patienter så att de inte dör av törst. Uttorkning var en bidragande dödsorsak för mer än 800 sjukhuspatienter 2009.
1 juni 2011
Enligt den senaste statistiken från England och Wales har antalet aborter pga. funktionsnedsättning ökat med tio procent det senaste året.
1 juni 2011
Europadomstolen för mänskliga rättigheter anklagar Polen för att bryta mot ett internationellt fördrag om mänskliga rättigheter genom att upprätthålla rättsligt skydd för ofödda.
26 maj 2011
Antalet kvinnor från Irland som reser till Storbritannien för abort fortsätter att minska, samtidigt som allt fler kvinnor i England och Wales gör upprepade aborter.
25 maj 2011
Trots att det enligt indisk lag är förbjudet att ta reda på ofödda barns kön, har en studie funnit att upp till 12 miljoner selektiva aborter av flickor har inträffat i Indien de senaste tre decennierna, och att ökat välstånd och utbildning bidrar till bristen på flickor.
25 maj 2011
Abort har ökat oroväckande mycket bland sydafrikanska unga flickor, som enligt vissa använder sig av möjligheten till abort som en form av preventivmedel. Nu har omfattningen blivit så allvarlig att läkare i den offentliga sektorn har börjat slå larm.
24 maj 2011
Varje år betalar ca 5 000 svårt sjuka människor från länder som USA, Israel och Saudiarabien andra människor för att donera ett organ, trots att det är olagligt. De fattiga donatorerna lämnas sedan ensamma med efterföljande komplikationer.
23 maj 2011
Högsta domstolen i den kanadensiska provinsen British Columbia har förklarat att lagstiftningen, som förnekar dem som kommit till genom donerade könsceller vetskap om deras biologiska förälder, strider mot grundlagen.
23 maj 2011
I Kina förekommer det att sjukhus vägrar att ge vård till aidssjuka och hivsmittade.
19 maj 2011
Ett kontroversiellt blodprov kommer senare i år att finnas till försäljning på den brittiska marknaden. Med hjälp av provet ska det gå att ta reda på hur snabbt man åldras – och hur länge man har kvar att leva.
18 maj 2011
Tysklands familjeminister Kristina Schröder vill ändra landets kraftigt sjunkande födelsetal genom subventionerade ivf-behandlingar och enklare adoptioner.
18 maj 2011
En undersökning, som nyligen genomförts bland funktionshindrade i Storbritannien, fann att 70 procent befarar påtryckningar på andra funktionshindrade att avsluta livet i förtid, om lagen om assisterat självmord ändras.
18 maj 2011
En irländsk kvinna i slutskedet av den neurologiska sjukdomen multipel skleros (MS) har gett upp sin plan att resa till självmordskliniken Dignitas i Schweiz med en nära vän efter en varning från polisen om att väninnan riskerade fängelse vid hemkomsten.
17 maj 2011
I Nederländerna kan kvinnor numera frysa ner sina ägg för en framtida graviditet i väntan på att hitta en partner eller för att inte avbryta karriären. En fertilitetsklinik i Amsterdam erbjuder kvinnor nedfrysning, trots experters rekommendation att förfarandet behöver utredas ytterligare.
17 maj 2011
En ny australiensisk studie har funnit starka belägg för att det vid medicinsk abort i högre grad förekommer allvarliga komplikationer än vid kirurgisk abort.
16 maj 2011
I ett pressmeddelande beklagar biskop Anders Arborelius riksdagens beslut om att vårdpersonal inte ska kunna slippa att utföra sådant som strider mot deras samvete.
11 maj 2011
En ny avhandling från Karolinska Institutet belyser läkarstudenters och döende cancerpatienters syn på vården i livets slut och på dödshjälp, och kommer fram till att ingen av dessa grupper efterfrågar dödshjälp så länge det finns tillit till vården.
10 maj 2011
Ny forskning visar att kvinnor med Turners syndrom, som oftast är infertila, riskerar högriskgraviditeter om de väljer att bli gravida med hjälp av donerade ägg.
10 maj 2011
Efter att FN:s befolkningsfond UNFPA förra veckan presenterade sin senaste befolkningsprognos ökar kraven på åtgärder för att begränsa befolkningstillväxten. Kritiker kallar det för global rasism och vill istället se bättre hälsovård.
10 maj 2011
Ett förslag om att låta för tidigt födda eller svårt sjuka nyfödda barn dö, även om deras liv skulle anses värt att leva av medicinsk personal, har fördömts av en ledande medlem av den påvliga livsakademin.
9 maj 2011
En domstol i Berlin slog nyligen fast att den tyska ambassaden i Indien var i sin fulla rätt att vägra ett pass till ett barn, som i december föddes av en surrogatmamma. Domstolen ansåg att den biologiska faderns tyska medborgarskap var irrelevant i sammanhanget.
9 maj 2011
Ungerns president Pál Schmitt undertecknade förra veckan en ny grundlag som innehåller en bestämmelse som ska ge skydd åt människolivet från befruktningen och som definierar äktenskapet som ett giftermål mellan en man och en kvinna.
9 maj 2011
Den brittiska välgörenhetsorganisationen Compassion in Dying planerar en jourtelefon, som skall ge råd om att avsluta livet.
4 maj 2011
På långfredagen svarade påven Benedikt XVI i den italienska tv-kanalen RAI Uno på tittarfrågor om lidande orsakat av krig, sjukdom och naturkatastrofer.
3 maj 2011
Kinas plan på att uppmuntra dem som tar körkort att anmäla sig som organdonatorer får kritik.
3 maj 2011
I ett av de senaste utspelen i en pågående brittisk debatt om dödshjälp pekar en forskare på att det i Nederländerna finns dem, som är så oroliga att bli dödade av läkare att de bär kort med sig med ett budskap om att de inte vill få dödshjälp.
3 maj 2011
En amerikansk appellationsdomstol gav förra veckan grönt ljus till statligt stöd för forskning på embryon.
3 maj 2011
Enligt Kinas president Hu Jintao kommer landet att fortsätta med sitt kontroversiella familjeplaneringsprogram och ettbarnspolitiken, som sedan 1980 har resulterat i otaliga framtvingade aborter och steriliseringar, trots en skrämmande demografiutveckling.
2 maj 2011
En undersökning av sexuellt beteende bland mer än 1 000 hivpositiva i Sydafrika har kommit fram till att människors riskbeteende är ungefär likadant oberoende av huruvida ens långvariga partner är hivpositiv, osmittad eller har okänd hivstatus.
2 maj 2011
Det ryska parlamentet, duman, presenterade förra veckan ett lagförslag som inte längre klassar abort som en medicinsk åtgärd i den nationella hälsoplanen. Läkare ska också få möjlighet att vägra genomföra aborter.
28 april 2011
Tidsfristen för Costa Rica att avskaffa förbudet mot in vitro-fertilisering (ivf) har förlängts till den 31 maj.
27 april 2011
Med en 20 minuter lång film undervisas brittiska skolelever om dödshjälp och assisterat självmord genom att en australiensisk dödshjälpsaktivist demonstrerar olika självmordsmetoder.
27 april 2011
I Indien är nu obalansen mellan könen som störst sedan landet blev självständigt 1947 och befolkningen började registreras, vilket befaras bidra till ett mer instabilt samhälle.
27 april 2011
En fransk familj har i dagarna fått beskedet att de får bo kvar i Kanada trots dotterns cp-skada, efter en lång kamp mot myndigheterna.
26 april 2011
En brittisk utredning om en kontroversiell fertilitetsmetod, som går ut på att undvika vissa ärftliga sjukdomar genom att använda olika delar av ägget från två olika kvinnor, har kommit fram till att metoden måste utredas ytterligare innan den eventuellt kan tillåtas.
26 april 2011
En schweizisk kanton föreslår i ett nytt lagförslag att de äldreboenden i kantonen som får offentligt stöd ska möjliggöra assisterade självmord.
19 april 2011
Två framstående amerikanska bioetiker menar att moraliska normer krävs för att styra vetenskaplig forskning och medicinsk praxis. De varnar för att etiken nedvärderas samtidigt som vetenskapliga resultat övervärderas.
18 april 2011
En spansk allmänläkare, som är emot abort, får enligt domslut inte åberopa den samvetsklausul som gäller.
18 april 2011
En irländsk man med en degenerativ motorneuronsjukdom berättar i tidningen The Irish Times hur han pressats av läkare till att tacka nej till respiratorvård, som han behöver för att kunna leva.
18 april 2011
Europeiska kommissionen har presenterat sin tredje demografirapport, som visar att européer lever både längre och friskare liv samt att befolkningens struktur förändras: antalet personer över 60 ökar varje år, födelsetalen är för låga, och allt fler unga arbetar i ett annat EU-land.
13 april 2011
Amerikanska forskare pekar i en ny studie på, att omkring 500 hivpositiva patienter med njur- eller leversvikt varje år skulle kunna få transplantationer inom bara några månader om kongressen skulle upphäva förbudet för hivsmittade att donera organ.
13 april 2011
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) har slagit fast att flerbördsfrekvensen inte får överskrida 15 procent efter ivf-behandlingar.
12 april 2011
På grund av en förväxling på en ivf-klinik blev en amerikansk kvinna för två år sedan ofrivillig surrogatmamma åt ett annat par. Nu har hon själv anlitat en surrogatmamma för att uppfylla sin önskan om ytterligare ett barn.
12 april 2011
Högsta domstolen i Frankrike fastslog förra veckan att två tvillingflickor, som fötts av en surrogatmamma i Kalifornien åt ett franskt par, inte kan få franskt medborgarskap.
11 april 2011
Ett rådgivande organ till den brittiska regeringen rekommenderar i en aktuell rapport att barn i samband med sexualundervisning ska lära sig om genetiska sjukdomar och uppmuntras till genetiska tester innan de går in i en sexuell relation. Rapporten kritiseras för att bana väg för eugenik.
11 april 2011
Enligt aktuell statistik från den schweiziska självmordsorganisationen Exit ökade antalet assisterade självmord under 2010.
11 april 2011
I USA deltar de flesta blivande läkare i samband med utbildningens avslut i en ceremoni för att avlägga en läkared, men få tror att detta har påverkat deras yrkesutövning.
6 april 2010
Efter att ha avslutat en stor studie om användning av placeboläkemedel, finner tyska läkarförbundet att läkare bör skriva ut placebo oftare, till och med utan att uttryckligen tala om det för patienten. Experter från USA och Storbritannien ifrågasätter råden och anser dem vara oetiska.
5 april 2011
Forskare från University of Western Ontario i Kanada har funnit att enäggstvillingar inte är exakt identiska, tvärt emot vad man hittills hävdat.
5 apil 2011
I en ny studie slås ett redan välkänt faktum fast: när föräldrar till minderåriga flickor som vill göra abort måste informeras eller godkänna aborten sjunker antalet aborter bland minderåriga markant.
5 april 2011
Allt fler i Storbritannien väljer att donera en njure – helt utan att veta vem som får ta emot den.
5 april 2011
En fransk gymnasielärare, som avstängdes från sin lärartjänst i november, har nu sagts upp efter att ha tillhandahållit material mot aborter och visat bilder av aborterade foster under en abortdebatt för sina elever i 10:e klass.
30 mars 2011
I Storbritannien finns tusentals par, som så gärna vill välja sitt barns kön att de är beredda att genomgå en kontroversiell fertilitetsbehandling utomlands, som av etiska skäl är förbjuden i större delen av Europa.
30 mars 2011
Amerikanska forskare har kommit fram till att det råder stor brist på adekvat information till föräldrar om vad som händer med överblivna blodprov efter rutinundersökningar på nyfödda barn.
29 mars 2011
Sedan ett par år tillbaka har forskare i Newcastle experimenterat med embryon med ”tre föräldrar”. Nu har forskarna bakom metoden sökt tillstånd för att kunna använda metoden kliniskt.
29 mars 2011
Samtidigt som många länder i Latinamerika möter stor press från biståndsgivarländer att legalisera abort, visar en opinionsundersökning i Peru att fler än tre av fyra är emot en legalisering.
29 mars 2011
Från och med 25 april kommer alla flickor i gymnasie- och yrkesskolor i och runt Paris att få ett ”preventivmedelskort” som ger dem rätt till fyra vårdbesök, ett blodprov och tre-sex månaders hormonella preventivmedel - gratis.
29 mars 2011
Guvernören i den amerikanska delstaten South Dakota har godkänt ett lagförslag som kräver att kvinnor genomgår ett läkarsamtal före abort för att säkerställa att aborten inte sker pga. påtryckningar.
28 mars 2011
På indiska fertilitetskliniker töjs medicinska och etiska gränser, när allt äldre kvinnor får hjälp att få barn. En brittisk kvinna ifrågasätter nu sitt eget beslut att vilja få tvillingar vid en ålder av 58 år.
28 mars 2011
I Österrike har antalet läkarstudenter som är för dödshjälp mer än tredubblats de senaste tio åren.
24 mars 2011
Ett amerikanskt företag ska starta en klinisk studie där stamceller från aborterade foster injiceras på ryggmärgsskadade patienter.
24 mars 2011
Den italienska deputeradekammaren (underhuset) har i dagarna börjat diskutera ett nytt lagförslag som skulle förbjuda att avsluta närings- och vätsketillförsel för patienter, även om de har lämnat ett livsslutsdirektiv som medger detta.
24 mars 2011
Hälsoministeriet för delstaten Washington meddelar att 87 personer fick recept på en dödlig dos medicin i fjol. Ministeriets rapport anklagas för vara bristfällig, eftersom den inte tar upp huruvida patienterna verkligen önskat dödshjälp eller utsattes för påtryckningar.
22 mars 2011
Adulta stamceller har ännu en gång framgångsrikt kunnat användas i en behandling. Denna gång gäller det stamceller från navelsträngsblod, som användes för att behandla en liten spansk flicka med en hjärntumör.
22 mars 2011
Under de närmaste 20 åren kommer det i stora delar av Asien att finnas 10 till 20 procent fler män än kvinnor på grund av könsselektion. Obalansen kommer att få stora sociala konsekvenser, förutspår forskare i en artikel i medicintidskriften Canadian Medical Association Journal.
17 mars 2011
Marknadsförening för äggdonation riktar sig i USA särskilt till collegestudenter eftersom de för det mesta är unga, friska, intelligenta och i behov av extra pengar. Frågan är dock om pengarna är värda den påfrestande donationen och riskerna.
16 mars 2011
Ny teknik leder ofta till nya etiska dilemman; det gäller särskilt när tekniken påverkar känsliga, personliga frågor som fortplantning. I tidskriften Bioethics diskuterar en filosof om döva föräldrar ska få välja ut döva barn med hjälp av PGD.
15 mars 2011
En av Australiens ledande fertilitetskliniker har blivit delägare till en klinik i Thailand med ett enda syfte: att undkomma ett förbud mot könsselektion.
15 mars 2011
En undersökning nyligen utförd i Frankrike visar att 92 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att abort är en traumatisk händelse.
15 mars 2011
En ny studie visar att de nya blodproven för gravida kvinnor, som kan användas för att se om fostret har en kromosomavvikelse, avslöjar Downs syndrom med stor exakthet.
15 mars 2011
Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter kommer att debattera eugenik och rätten till att bilda familj i ett fall av påstådd tvångssterilisering.
15 mars 2011
Den kände dödshjälpsaktivisten Philip Nitschke säger i ett uttalande, att Australiens första dödshjälpsklinik kommer att öppnas inom överskådlig framtid.
15 mars 2011
Enligt en studie från danska intresseföreningen Dansk Fertilitetsselskab görs två av tre fertilitetsbehandlingar i Danmark på ensamstående eller lesbiska kvinnor. Samtidigt ökar antalet utländska kvinnor som behandlas på danska fertilitetskliniker dramatiskt.
14 mars 2011
En genomgång av studier från de senaste 20 åren tyder på att brittiska läkare konsekvent motsätter sig dödshjälp och läkarassisterat självmord.
9 mars 2011
Socialstyrelsen släpper i dag nya siffror som visar att antalet assisterade befruktningar fortsätter att öka i Sverige.
9 mars 2011
Ett företag i Australien avskedade i fjol en anställd pga. orimligt uppförande. Nu får företaget betala skadestånd, eftersom kvinnan vid den tiden undergick behandling för konstgjord befruktning, och uppförandet var en biverkning av behandlingen.
9 mars 2011
En ny studie från Australien visar att sannolikheten att ivf resulterar i en graviditet ökar för vart och ett av de första fem försöken.
9 mars 2011
EU-parlamentet har avvisat hälso- och miljöutskottets ansökan om slopad åldersgräns för konstgjord befruktning.
9 mars 2011
Indiens Högsta domstol avvisade i början av veckan en begäran om dödshjälp till en kvinna som sedan 37 år ligger i permanent vegetativt tillstånd på ett sjukhus.
8 mars 2011
Efter närmast ett år har ett projekt i Kina om att få organ från frivilliga donatorer endast bidragit till ett 40-tal organtransplantationer i 11 testregioner, samtidigt som mer än 100 frivilliga donerat organ i projektet, meddelar biträdande hälsominister Huang Jiefu.
8 mars 2011
En förmyndare utsedd av domstol har avbrutit näringstillförseln för en 58-årig kvinna på ett vårdhem i amerikanska Maryland, eftersom kvinnan saknar sjukförsäkring och hennes barn inte har råd att betala hennes vård.
7 mars 2011
Gravida kvinnor bör få veta att abort är säkrare än en graviditet, menar den brittiska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
7 mars 2011
EU-parlamentet kommer inom kort att rösta om ett förslag enligt vilket medlemsländerna kan tillåta konstgjord befruktning utan åldersgräns.
2 mars 2011
Frances Kissling, tidigare ordförande för organisationen Catholics for Choice och ledande abortförespråkare, råder abortrörelsen att sluta ignorera att det ofödda barnet är en människa och komma bort från föråldrad argumentering, innan pro-liferörelsen tar över abortlagstiftningen.
2 mars 2011
I USA förvånar en treårig pojke, som föddes utan lillhjärnan, läkare genom att ha lärt sig gå.
1 mars 2011
Som verksamhetschef för abortkliniker var Bernard Nathanson medansvarig för runt 75 000 aborter. På grund av övertygande ultraljudsbilder blev han senare abortmotståndare och känd genom filmen The Silent Scream. Amerikanen Bernard Nathanson blev 84 år.
1 mars 2011
USA:s representanthus har enats om att strypa statliga bidrag till Planned Parenthood, en amerikansk organisation som driver ett stort antal abortkliniker.
1 mars 2011
Obamaadministrationen har återkallat en statlig förordning från 2008, som gav samvetsfrihet till vårdgivare som motsätter sig att tillhandahålla abortframkallande preventivmedel.
1 mars 2011
En brittisk domstol skall avgöra huruvida en förståndshandikappad ung kvinna bör steriliseras eller inte.
1 mars 2011
Bioetikkommittén vid Keiouniversitetet i Japan har gett tillstånd till forskare vid universitet att skapa mänskliga könsceller med hjälp av inducerade pluripotenta stamceller (iPS).
1 mars 2011
En panel för juridiska frågor i delstaten Hawaii röstade nyligen enhälligt mot ett lagförslag som skulle ha legaliserat läkarassisterat självmord för obotligt sjuka.
1 mars 2011
En etiker från Australien förespråkar genetisk screening av embryon för att skapa smartare samhällen med hjälp av utvalda barns högre intelligens.
17 februari 2011
Ännu en studie visar nu att den mest effektiva strategin mot hiv/aids är att främja trohet i äktenskapet och sexuellt ansvar.
17 februari 2011
Storbritanniens Högsta domstol har avslagit en begäran från landets ledande abortorganisation, British Pregnancy Advisory Service (BPAS), om att tillåta aborter i hemmet utan medicinsk övervakning.
17 februari 2011
I en första omröstning enades den franska nationalförsamlingen om en ny etiklag, där den enda stora förändringen är att tillåta embryoöverföring även efter att fadern har avlidit.
17 februari 2011
Barn med ryggmärgsbråck, som opereras redan i livmodern, får färre komplikationer än de som opereras efter födseln, visar en ny studie.
15 februari 2011
Den tyska vetenskapsakademin Leopoldina publicerade nyligen ett betänkande som rekommenderar tyska parlamentariker att legalisera preimplantatorisk genetisk diagnostik på embryon, när ett par vet att de bär på gener som kan orsaka en allvarlig obotlig sjukdom.
15 februari 2011
Rwandas regering planerar en steriliseringskampanj med målet att göra 700 000 män, en sjundedel av den manliga befolkningen, ofruktbara inom tre år. Kampanjen bekostas av bland annat amerikanska skattemedel.
14 februari 2011
Belgiens kommission för dödshjälp publicerade nyligen sin fjärde rapport för 2008 och 2009.
11 februari 2011
Påven Benedikt XVI uppmärksammar den 19:e världsdagen för de sjuka - 11 februari - med ett budskap till alla församlingar.
10 februari 2011
Det indiska parlamentet debatterar för närvarande en ny lag som ska ge surrogatmödraskap ett tydligt regelverk och göra avtal om surrogatmödraskap juridiskt bindande.
8 februari 2011
Nya forskningsresultat från USA visar på brister hos konstgjort framtagna pluripotenta stamceller.
8 februari 2011
En brittisk apotekskedja börjar nu sälja ett faderskapsprov, som snabbt och smidigt jämför en mans DNA med ett barns, för att kunna se om barnets är hans.
7 februari 2011
Ännu ett par tvillingpojkar som fötts av en indisk surrogatmamma är statslösa. Det sker samtidigt som polis och två olika regeringar under mer än ett år har försökt reda ut förvirringen om barnens nationalitet.
7 februari 2011
Tyska läkarförbundet planerar nya riktlinjer som ska underlätta för läkare som konfronteras med svårt sjuka patienters begäran om assisterat självmord.
2 februari 2011
Enligt nya riktlinjer kommer fertilitetskliniker i Storbritannien att bli tvungna att informera blivande föräldrar om de ökade risker för vissa missbildningar för barn som kommer till med hjälp av ivf.
2 februari 2011
En ledare i den brittiska vetenskapstidskriften British Medical Journal uppmärksammar att ivf kan innebära allvarliga hälsorisker och dödsfall för kvinnan.
2 februari 2011
En utvärdering av den brittiska regeringens ansträngningar att dela ut gratis dagen-efter-piller till tonåringar har funnit att antalet tonårsgraviditeter inte har sjunkit, samtidigt som antalet som smittats av könssjukdomar ökat.
2 februari 2011
En domstol i Storbritannien har gett en surrogatmamma rätt att behålla sitt barn, efter att hon ändrat sig trots det avtal hon slutit med paret som skulle få barnet.
31 januari 2011
Belgiska läkare beskrev på en konferens för den kungliga belgiska läkarföreningen i december hur patienter som fått dödshjälp kan användas till organdonatorer.
31 januari 2011
Danska forskare har publicerat en studie, som jämför andelen kvinnor som kontaktar psykvården före och efter tidig abort med antalet som har kontakt före och efter en första förlossning. En expert på området pekar dock på allvarliga brister i studien.
31 januari 2011
Den franska senaten röstade förra veckan mot ett lagförslag som gick ut på att legalisera dödshjälp.
26 januari 2011
Ett nyutvecklat genetiskt test för blivande föräldrar kan screena paret för hundratals genetiska sjukdomar för att säkerställa att deras eventuella anlag inte förs vidare till kommande barn.
26 januari 2011
Det finns många fora där kvinnor som får fertilitetsbehandling kan utbyta erfarenheter. Numera finns även ett forum för dem som skapats med hjälp av reproduktiva tekniker, som t.ex. ägg och spermadonation.
26 januari 2011
Storbritannien har hittills – liksom Sverige – inte tillåtit att äggdonatorer får betalt. Nu överväger den ansvariga myndigheten en policyändring så att kvinnor ska få ekonomisk ersättning för ägg.
26 januari 2011
En professor i endokrinologi i USA skriver i ett pressmeddelande att han uppskattar att antalet aborter i USA lett till 300 000 fler dödsfall i bröstcancer.
26 januari 2011
I Storbritannien har en ny affärsverksamhet vuxit fram i form av stamcellsbanker, som lovar att stamcellerna någon gång i framtiden ska visa sig vara ett universalmedel mot hjärtsjukdomar, diabetes, cancer, ledinflammation och Alzheimers.
25 januari 2011
Världens första behandling med xenotransplantation, när djurceller transplanteras till människor, har godkänts i Ryssland för diabetespatienter.
24 januari 2011
Costa Rica är ett av få länder i världen där in vitro-fertilisering (ivf) är olagligt. Nu hotas landet att hamna inför den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter för att tvinga fram en legalisering av ivf.
24 januari 2011
En schweizare har i ett mål vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg anklagat sitt hemland för att förvägra honom sömnmedlet pentobarbital, som han menar skulle ge honom en värdig, säker och smärtfri död.
24 januari 2011
I Nya Zeeland har en medborgargrupp samlats för att protestera mot ett screeningprogram som införts för att upptäcka Downs syndrom och andra sjukdomar.
19 januari 2011
I Frankrike är det 60 procent som föredrar en utvidgning av den palliativa vården istället för legalisering av dödshjälp, visar en enkätundersökning.
19 januari 2011
Forskare har undersökt ett ofött barns hela DNA genom ett blodprov från modern, för att se om barnet bär på genetiska avvikelser. Den nya testmetoden väcker etiska frågor, t.ex. om den kommer att användas för att välja "designer babies" och sortera bort ofödda barn med mindre allvarliga avvikel...
19 januari 2011
I USA, där man genomfört noggranna, molekulärgenetiska analyser på olika stamceller, har forskarna upptäckt att snabbväxande embryonala stamceller utvecklar påfallande många genetiska fel.
18 januari 2011
För första gången har man i Storbritannien utfört en transplantation från ett barn, som skapats för att kunna donera vävnad till ett svårt sjukt syskon.
18 januari 2011
Japans låga antal födslar i kombination med det höga antalet dödsfall har resulterat i att befolkningen även 2010 minskade dramatiskt och för fjärde året i rad går mot en demografisk implosion.
18 januari 2011
Enligt en brittisk undersökning använde så många som en femtedel av alla unga kvinnor i Storbritannien dagen-efter-piller efter oskyddat sex förra året.
13 januari 2011
Ett par som nyligen aborterade två tvillingpojkar, eftersom de redan har tre söner, går nu till domstol för att få välja kön på sitt nästa barn med hjälp av provrörsbefruktning.
13 januari 2011
En ny studie visar att antalet aborter i Spanien de senaste tio åren har ökat markant, samtidigt som även preventivmedelsanvändning blivit mycket vanligare.
13 januari 2011
Ny statistik från New York City visar att 41 procent av alla graviditeter i staden slutar med abort.
4 januari 2011
Österrike har fått rätt att försvara sin lag om konstgjord befruktning inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som tidigare i år gjorde ett utlåtande om att landets förbud mot att använda donerade könsceller är ”diskriminerande” enligt Den europeiska konventionen angående skydd för mänsklig...
4 januari 2011
Utvecklingen fortsätter i Danmark: aldrig förr har det fötts så få barn med Downs syndrom.