Nyheter 2012


17 december 2012
Antalet sena aborter i Danmark ökar markant, och nya siffror visar att 16 procent av sent aborterade foster lever efter förlossningen.
17 december 2012
Fertilitetskliniker i USA använder allt oftare frysta, donerade ägg för att lösa fertilitetsproblem trots att långsiktiga följder för barn, som blir till med hjälp av snabbfrysta ägg, inte är kända än.
17 december 2012
Familjer med barn som tillkommit med hjälp av en anonym spermadonator fungerar lika bra eller bättre än andra familjer, enligt en ny australiensisk studie.
12 december 2012
En ny studie visar att amerikanska, välrenommerade Alan Guttmacher Institute överdriver antalet illegala aborter samt att institutet medvetet tar med kvinnor som dött av utomkvedshavandeskap, missfall och misshandel i beräkningar om dödsfall efter illegala aborter.
11 december 2012
Sedan 2002 har antalet nyfödda som drabbats av våldsamma dödsfall i Österrike mer än halverats efter att kvinnor tillåtits föda anonymt, visar en ny studie.
11 december 2012
Forskning på embryonala stamceller kan på vissa villkor bli tillåtet i Frankrike efter att senaten förra veckan med stor majoritet röstade för ett lagförslag.
11 december 2012
Organisationen European Institute of Bioethics i Bryssel publicerar en rapport om erfarenheterna från tio års dödshjälp och kommer fram till att resultaten är långt ifrån uppmuntrande. Samtidigt visar det sig att de nederländska dödshjälpskommissionerna inte hinner med arbetsbördan.
10 december 2012
En ny studie från Ryssland visar att landet fortsätter ha världens högsta antal aborter per 1 000 kvinnor trots att fler använder preventivmedel.
6 december 2012
Den irländska regeringen har börjat se över landets abortlagstiftning samtidigt som ordföranden för Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter kommer med krav om legalisering.
6 december 2012
En opinionsundersökning i 12 europeiska länder, genomförd av den schweiziska sammanslutningen för jurister specialiserade i medicinsk rätt, visar att majoriteten av de tillfrågade kan tänka sig att be om dödshjälp.
5 december 2012
Bara timmar efter att nyheten om en kvinnas död i Irland efter komplikationer av ett missfall blivit offentlig drog medier världen över slutsatsen att kvinnan dött som konsekvens av Irlands förbud mot aborter. Nu kommer det fram att mediedrevet mot landets lagstiftning bygger på "röriga" uppgifter f...
5 december 2012
I Danmark utsätts socialt svaga, gravida kvinnor för påtryckningar att göra abort av kommunens socialtjänst, enligt advokater som specialiserat sig på att hjälpa utsatta.
3 december 2012
Enligt aktuell statistik i USA minskade antalet aborter 2009 med fem procent jämfört med året innan. Anledningen till nedgången är osäker men kan bero på en förändrad syn i abortfrågan, tror amerikansk professor.
28 november 2012
Högsta domstolen i Tyskland, Bundesgerichtshof, går i ett utslag på samma linje som EU-domstolen och fastslår, att det inte är tillåtet att patentera metoder som innebär att stamceller tas från mänskliga embryon, om embryot sedan förstörs.
27 november 2012
Det amerikanska smittskyddsinstitutet Centers for Disease Control and Prevention (CDC), publicerade nyligen en rapport över antalet aborter i 48 av USA:s 52 delstater mellan 2000 och 2009 som visar att 12 kvinnor avled pga. abortkomplikationer enbart under 2008.
27 november 2012
Varje dag avlider runt 19 000 barn under fem år. Det är 14 000 färre än för 20 år sedan, vilket återspeglar den globala utvecklingen för barns överlevnad.
27 november 2012
Efter två och ett halvt års överläggningar i parlamentet antogs förra veckan en lag som legaliserar fri abort i Luxemburg.
27 november 2012
Som del av en aktion mot delvis legalisering av dödshjälp i Tyskland får samtliga 620 ledamöter i den tyska förbundsdagen denna vecka en läkemedelsförpackning, med innehåll som skall föreställa ett dödligt läkemedel.
21 november 2012
Förbättrad vård för människor med hiv har gynnsam effekt på den globala hivepidemin: antalet nysmittade minskade något 2011, visar en ny rapport från UNAIDS.
21 november 2012
Efterfrågan på en etiskt kontroversiell undersökning med ett blodprov på gravida kvinnor för Downs syndrom hos fostret har fördubblats jämfört med för tre månader sedan.
21 november 2012
Sedan man öppnande i början av mars har holländska Levenseindekliniek i Haag hjälpt 51 människor att dö, meddelade kliniken i samband med en konferens den 1 november.
20 november 2012
Mer än 220 miljoner kvinnor i utvecklingsländer har på grund av fattigdom, sociala påtryckningar och ihållande diskriminering inte möjlighet till familjeplanering. Uppskattningsvis 80 miljoner kvinnor blir därför oönskat gravida varje år och 80 000 dör till följd av graviditet, enligt en ny rapport ...
20 november 2012
Världshälsoorganisationen WHO:s andra upplaga av en handbok med vägledning i metoder och strategier för vårdsektorn kritiseras för att förespråka undermålig sjukvård och förbud mot alla abortbegränsningar.
20 november 2012
En grupp hivpositiva kvinnor i Kenya har lämnat in stämningsansökningar till domstolar i Zambia, Sydafrika, Malawi och Namibia efter att de steriliserats mot sin vilja efter sina förlossningar, samtidigt har en rapport publicerats om tvångssteriliseringar i Kenya.
19 november 2012
I Irland har en kvinnas död efter komplikationer av ett missfall väckt stor medial uppmärksamhet, och fallet används nu både i Irland och internationellt för att sätta press på landets abortlagstiftning.
15 november 2012
Det amerikanska presidentvalet är över. Samtidigt röstades det om bl.a. dödsstraff och äktenskap för homosexuella i många delstater, vilket blir några av de etiska utmaningar landet står inför, enligt skribenten Michael Cook.
14 november 2012
Trots en rekommendation från en kinesisk tankesmedja att gradvis övergå till tvåbarnspolitik under de kommande tre åren och sedan upphöra med alla begränsningar 2020, lär Kina inte överge ettbarnspolitiken inom överskådlig tid, varnar kvinnorättsgruppen Women Without Frontiers.
14 november 2012
Vid aborter efter vecka 12 är det cirka var tionde foster som visar livstecken, enligt en artikel i danska Ugeskrift for laeger, vilket i några länder har lett till att fostret före aborten får en dödlig injektion av kaliumklorid i hjärtat. I Danmark pågår nu en diskussion om att göra sprutan till r...

Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) kommer att avgöra huruvida föräldrar har grundläggande rättighet till fosterdiagnostik och abort när det gäller ofödda barns sjukdomar eller funktionshinder. Stop Eugenics Now samlar därför underskrifter som stöd för en deklaration mot arvshygien s...

7 november 2012
Ett internationellt genomprojekt som kartlagt 1 092 människors genom avslutades nyligen. Resultaten kommer att ge kunskap om genetiska förändringar hos sjuka och har visat att också friska människor bär på ett antal genetiska defekter.
6 november 2012
När fosterdiagnostik visar att barnet bär på en allvarlig avvikelse erbjuds i regel abort som enda möjlighet. Den som väljer att föda barnet får i många fall driva en ensam kamp. Norskan Siri Fuglem Berg menar att det kan vara en bra erfarenhet att föda ett barn vars liv kan vara kort, och erbjuder ...
6 november 2012
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheter i Strasbourg dömde förra veckan Polen till böter för att ha förvägrat och förhalat möjligheten till abort för en tonårsflicka som blivit våldtagen.
5 november 2012
Brittiska tidningar rapporterar att sjukhus i Storbritannien får betalt för att söva ner patienter utan tillgång till näring och vätska även när det inte är medicinskt motiverat.
25 oktober 2012
Socialstyrelsens preliminära abortstatistik för första halvåret 2012 visar att antalet aborter är oförändrat jämfört med samma period förra året medan antalet tonårsaborter minskade med fyra procent.
24 oktober 2012
Sedan Nobelpriset i medicin eller fysiologi kungjordes har det pågått en debatt om huruvida forskning med inducerade pluripotenta stamceller (iPS) är etiskt försvarbar eller inte.
23 oktober 2012
EU-kommissionen vill underlätta för läkemedelsforskning och sätter marknaden framför etiken, enligt tyska etiker.
23 oktober 2012
Ukraina, som de senaste åren har blivit en av de främsta destinationerna för européer som söker en surrogatmamma, antog förra veckan en lag som förbjuder medborgare i länder där surrogatmoderskap är olagligt att använda en ukrainsk surrogatmamma.
22 oktober 2012
I Danmark tog en debatt i helgen fart i media om att danska kvinnor, som är missnöjda med sitt ofödda barns kön, gör abort i Sverige efter graviditetsvecka 12. Läkare med insyn är dock oense om hur vanlig företeelsen verkligen är.
17 oktober 2012
Respekts råd har i år beslutat att donera 186 000 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond donerat över 1,7 miljoner kronor under tio år till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
16 oktober 2012
En katolsk läkarförening i Nigeria, ACMPN, fördömer det amerikanska biståndsorganet USAID:s initiativ att ge över åtta miljoner dollar för att öppna abortkliniker och äggdonationskliniker i Nigeria.
16 oktober 2012
Medan Kina fortsätter sitt kontroversiella familjeplaneringsprogram, som har resulterat i otaliga framtvingade aborter och steriliseringar trots en skrämmande demografiutveckling, växer antalet föräldrar som förlorat sitt enda barn och inte kan få ett till.
16 oktober 2012
I Belgien förekommer det allt oftare att organ transplanteras från döda som har fått dödshjälp.
16 oktober 2012
FN-rapporten Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge (Åldrandet under 2000-talet: firande och utmaning) kommer efter att antalet människor över 60 nu är fler än dem under fem, vilket hände år 2000.
9 oktober 2012
Den 11 oktober infaller den första internationella dagen för flickor, som skall uppmärksamma de särskilda utmaningar som möter flickor i världens fattiga länder.
9 oktober 2012
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet tilldelar John B. Gurdon och Shinya Yamanaka årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras.
9 oktober 2012
Enligt Socialstyrelsens aktuella uppgifter har antalet avlidna organdonatorer hittills i år minskat till 102 jämfört med 111 under samma period förra året. Även organdonationerna från levande personer minskar, vilket är ett trendbrott efter flera års ökning.
9 oktober 2012
Självmordsorganisationer framhåller ett harmoniskt avsked för anhöriga till dem som får hjälp att begå självmord, men enligt en ny studie visar en av fem, som bevittnat ett assisterat självmord, tecken på depression.
3 oktober 2012
Underhuset i det schweiziska parlamentet avböjde förra veckan ett förslag om att skärpa kontrollen av assisterat självmord eftersom man anser att dödshjälpsorganisationernas egen reglering är tillräcklig.
3 oktober 2012
Det amerikanska biståndsorganet USAID ser till att p-staven Jadelle i stor skala implanteras på kvinnor i de fattigaste länderna för att förhindra 30 miljoner graviditeter på fem år och därigenom spara motsvarande 1,7 miljarder kr.
3 oktober 2012
Världshälsoorganisationen (WHO) lägger stora resurser på att främja legalisering av abort i alla länder och har nu gett ut andra upplagan av en handbok med vägledning i metoder och strategi för vårdsektorn.
3 oktober 2012
Utskottet för rättsliga frågor i Europaparlamentet röstade i mitten av september nej till EU-finansiering av forskning på mänskliga embryon och embryonala stamceller.
27 september 2012
Efter nyheten om att en dansk spermadonator har överfört en allvarlig ärftlig sjukdom till minst nio av sina 43 barn säger experter att ökad screening av donatorer varken är möjlig eller önskvärd.
27 september 2012
Den nederländska årliga dödshjälpsrapporten visar att antalet fall av dödshjälp fortsätter att stiga. Även antalet psykiatripatienter som får dödshjälp ökar.
25 september 2012
Ett ingrepp i livmodern när foster har medfödda missbildningar kan öka chanserna för att det överlever. Experter rekommenderar därför föräldrar som väntar barn med skador att inhämta råd om möjligheterna.
25 september 2012
EU-länderna är inte förberedda på det snabbt växande kravet på vård i livets slutskede, som den allt äldre befolkningen ställer. Färre människor dör plötsligt; istället dör de äldre och långsamt i kroniska sjukdomar.
24 september 2012
Danska medier rapporterar att spermabanken Nordisk Cryobank i flera månader har underlåtit att underrätta myndigheterna om att en av deras donatorer bar en allvarlig, ärftlig sjukdom.
19 september 2012
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) tillfrågar nu allmänheten om det skall bli tillåtet att skapa barn med arvsanlag från tre föräldrar.
17 september 2012
I Kina, känt för ettbarnspolitiken, oroas man nu för att infertiliteten ökar explosionsartat och efterlyser spermadonatorer.
13 september 2012
Nigerianen Beenzu Nwosu från Lagos har skrivit ett öppet brev till Bill Gates stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation och ifrågasätter deras ensidiga fokus på befolkningskontroll.
13 september 2012
Nya studier har funnit att läkemedel som används för medicinsk abort, som delas ut för att undvika illegala, osäkra aborter, kan kopplas till ökad mödradödlighet eftersom de missbrukas.
12 september 2012
På ett symposium om mödravård i Dublin förra veckan gjorde en internationell läkargrupp ett gemensamt uttalande om att abort "absolut aldrig" är medicinskt nödvändigt, vilket bekräftas av en ledande belgisk cancerläkare.
11 september 2012
Två nya nordiska studier pekar på ett samband mellan för tidig förlossning samt ökad risk för mödradödlighet efter tidigare aborter.
7 september 2012
Ledande asiatiska demografer, befolkningsexperter, och representanter från FN samlades i Bangkok nyligen för att diskutera regionens demografiska kris. Trots allvaret med åldrande och låg fertilitet, var det abort, preventivmedel och "reproduktiv och sexuell hälsa" som blev föremål för många av före...
7 september 2012
Allvarligt sjukas fråga om dödshjälp är inte nödvändigtvis en uppriktig önskan om en snabbare död utan kan ha många orsaker, visar en ny metastudie som har analyserat de senaste årens mest betydande internationella forskning på området. Slutsatsen bör beaktas i den nyuppblåsta debatten, menar ordför...
6 september 2012
Samtidigt som miljarder dollar utlovas för att förse fattiga länder med preventivmedel på grund av vad man kallar ett "icke tillgodosett behov", förklarar experter begreppet vara ett dåligt mått på biståndseffektivitet.
5 september 2012
I Storbritannien är det inte tillåtet att välja ut embryon med vissa egenskaper eller ett visst kön. Ett stort antal brittiska par åker därför till USA för att välja kön på sina ofödda barn.
4 september 2012
Genforskare arbetar med allt mer sofistikerade verktyg för att titta på cellers DNA, och ibland hittas resultat man inte letat efter, även sådan information som skulle kunna göra stor skillnad för en anonym donator.
3 september 2012
Enligt det amerikanska företaget ReproTech i Minneapolis har 40 år gammal sperma för första gången använts framgångsrikt till konstgjord befruktning.
3 september 2012
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg beslöt förra veckan att Italiens förbud mot preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) inte står i samklang med befintliga lagar som tillåter abort och ger ett italienskt par rätt till PGD för att välja ut ett friskt embryo.
30 augusti 2012
Läkarkåren är inte förberedd på de kliniska utmaningar och etiska frågor som åtföljer möjligheten att kartlägga fosters hela DNA, varnar bioetiker och genetiker.
30 augusti 2012
Sexualundervisning och gratis preventivmedel till ungdomar har liten inverkan på antalet tonårsgraviditeter, menar en brittisk ekonomiprofessor i en aktuell artikel.
29 augusti 2012
Trots mycket få studier marknadsförs redan stamcellsbehandlingar mot autism i många länder. Nu skall den första studien med stamceller från patienters eget navelsträngsblod till barn med autism inledas i USA.
28 augusti 2012
I Danmark har bristen på ägg till fertilitetsbehandlingar fått politiker att överväga att höja ersättningen till äggdonatorer. Samtidigt rapporteras från Storbritannien att höjd ersättning och lågkonjunktur som gör kvinnor beredda att donera sina ägg har löst äggbristen.
28 augusti 2012
Över 100 graviditeter i Storbritannien, som kommit till med hjälp av ivf, slutar med abort varje år efter att man upptäcker avvikelser på fostren.
27 augusti 2012
Ett växande antal prestigefyllda medicintidskrifter, som rutinmässigt publicerar stöd för olika former av dödshjälp, är en tydlig indikation på förändringar inom medicinsk etik, där grundläggande vårdprinciper, som går tillbaka till Hippokrates, är i fara, varnar läkaren Denise J. Hunnell.
23 augusti 2012
En kontroversiell brittisk professor i praktisk etik menar att det är en "moralisk skyldighet" att skapa så kallade designade barn eftersom det gör dem till "etiskt bättre barn" och gynnar både barnen och samhället. Rationell design är bara en naturlig utökning av existerande screeningsprogram, mena...
21 augusti 2012
Kanadas största läkarsällskap röstade förra veckan om att officiellt stödja en formulering i landets 400 år gamla strafflag, enligt vilken ett barn först blir människa efter förlossningen. Läkare som är av en annan åsikt fördömer beslutet som "skamligt", "oetiskt " och "en utmanande parodi".
21 augusti 2012
I en kontroversiell artikel i den brittiska facktidskriften Journal of Medical Ethics kräver två engelska barnläkare och en sjukhuspräst en lagändring för att reglera situationer när djupt religiösa föräldrar vill hålla sitt barn vid liv till varje pris.
16 augusti 2012
I Storbritannien uppger en av fem husläkare att den globala ekonomiska krisen leder till att alltfler kvinnor väljer att abortera sitt ofödda barn, enligt en undersökning som presenterades denna månad.
16 augusti 2012
Schweiz tillåter sedan början av månaden gravida kvinnor att göra ett blodprov, där man analyserar fostrets DNA i mammans blod. Provet kan göras mycket tidigt i graviditeten och kritiseras för att kunna leda till att fler Downsbarn aborteras.
14 augusti 2012
Efter 25 års enighet mot dödshjälp förekommer nu meningsskiljaktigheter angående dödshjälp i det etiska råd som ger vägledning till danska Folketinget.
14 augusti 2012
En europeisk studie föreslår att preimplantatorisk diagnostik (PGD) bör användas för att välja bort embryon som bär på vissa bröstcancergener, vilket redan görs i Australien.
20 juni 2012
Svenska läkare har framgångsrikt transplanterat in en ven gjord av en tioårig flickas egna stamceller i hennes kropp. Det är första gången en sådan operation har rapporterats och ett viktigt steg för läkares praktiska förmåga att kunna ersätta skadad eller sjuk vävnad med stamceller.
19 juni 2012
Risken för kromosomavvikelser, tidigt missfall, för tidig födsel och många andra komplikationer är högre bland äldre mammor, varför danska fertilitetsläkare nu uppmanar kvinnor att få barn tidigare i livet och inte ha orealistiska förväntningar på fertilitetsbehandling.
19 juni 2012
En bild på en ung kvinna med sitt tvångsaborterade barn bredvid sig i sjuksängen har denna vecka orsakat upprörda känslor både i Kina och i omvärlden, och motståndet mot ettbarnspolitiken växer.
18 juni 2012
Den schweiziska kantonen Vaud blir den första i landet som reglerar assisterat självmord med lagen. Väljarna vid söndagens folkomröstning sade ja till ett förslag från kantonstyret för tillgång till assisterat självmord på äldreboenden och sjukhus men avslog ett initiativ från dödshjälpsorganisation...
18 juni 2012
Det har hittills gjorts få studier om graviditet efter levertransplantation, men en metaanalys av åtta tidigare studier visar nu att risken för missfall är lägre och födelsetalet högre bland levertransplanterade än för den allmänna befolkningen i USA.
14 juni 2012
I den schweiziska kantonen Vaud hålls en folkomröstning om assisterat självmord på söndag. Samtidigt arbetar organisationen Exit för att alla offentliga äldreboenden ska bli skyldiga att på begäran bistå äldre med assisterat självmord, och experter varnar nu för att schweiziska läkare allt oftare ut...
12 juni 2012
Den ekonomiska krisen i Europa har bidragit till ökad handel med kroppsdelar, skriver New York Times.
11 juni 2012
Nyutvecklad fosterdiagnostik med hjälp av ett blodprov från mamman och saliv från pappan, som gör det möjligt att diagnostisera mer än 3 000 olika genetiska avvikelser innan barnet föds, kritiseras för att det kan komma att bidra till att fler funktionshindrade barn aborteras.
7 juni 2012
Ett föräldrapar i södra Kina har bötfällts med 1,3 miljoner yuan för att ha fått en syster till sin son, vilket är ett rekordhögt bötesbelopp inom landets ettbarnspolitik.
7 juni 2012
Den danska motsvarigheten till Socialstyrelsen har i nya riktlinjer gjort klart att vårdpersonal måste ta hand om foster som överlever en abort fram tills alla tecken på liv har upphört.
5 juni 2012
Trots att ett stort antal studier visat ett samband mellan för tidigt födda barn och tidigare abort, tar världshälsoorganisationen WHO:s rapport Born Too Soon inte upp detta, kritiserar amerikanska Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM).
1 juni 2012

Antalet dödsfall bland gravida kvinnor har halverats under de senaste 20 åren på grund av den medicinska utvecklingen, enligt den senaste FN-rapporten om mödradödligheten i världen. Fortfarande avlider dock en kvinna i världen varannan minut pga. graviditet, b...

30 maj 2012
Aktuella rapporter visar att antalet fall av läkarassisterat självmord har ökat markant i de amerikanska delstater och europeiska länder, där det blivit legaliserat.
30 maj 2012
Spermadonation tas allt oftare till hjälp vid fertilitetsproblem eller i avsaknad av en manlig partner. Ett problem, som först nu börjar uppmärksammas, är att donatorns eventuella anlag för genetiska sjukdomar får stor spridning när samma donator ger upphov till ett mycket stort antal barn.
29 maj 2012
Över hela världen föds mer än 3,7 miljoner barn varje år med hjälp av assisterad befruktning. En australiensisk studie har jämfört risken för allvarliga fosterskador i samband med olika typer av assisterad befruktning och konstaterar att den större andelen missbildningar delvis kan bero på underligg...
29 maj 2012
Efter andra världskrigets slut för 67 år sedan ber nu den tyska läkarkåren om ursäkt för de experiment på människor, tvångssteriliseringar samt mord på intellektuellt funktionshindrade och psykiskt sjuka, som utfördes av läkare under nationalsocialismen.
29 maj 2012
För Danmarks första reservdelssyskon kommer det inte att räcka med att ge navelsträngsblod i ett försök att rädda en sjuk bror, vilket ursprungligen var planen. Det har nu framkommit att planen är att även ta stamceller från flickans benmärg för att optimera möjligheten för att behandlingen skall ly...
24 maj 2012
Föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar vittnar ofta om sin svåra ställning i samhället därför att de inte aborterat sina barn. En mamma vars son föddes utan ögon har nu gjort en inspirerande video för att berätta för världen hur mycket hon älskar sonen och för att visa att skönheten ko...
24 maj 2012
Storbritanniens bistånd går till tvångssterilisering av Indiens fattiga och har lett till missfall och dödsfall efter misslyckade operationer, skriver den brittiska tidningen The Guardian.
21 maj 2012
Även i Norge förekommer det att aborterade fosters hjärta fortsätter att slå i så länge som en timme innan de avlider. Några av de aborterade fostren är lika stora som för tidigt födda spädbarn som läkare gör allt för att rädda, rapporterar norsk radio. Den norska hälsoministern förklarar nu att abo...
15 maj 2012
Enligt Socialstyrelsens senaste statistik var antalet aborter i Sverige under 2011 kvar på samma nivå som året före. Totalt utfördes 37 696 aborter 2011, de flesta av kvinnor mellan 20 och 24 år.
10 maj 2012
Inför rundvisningar i den amerikanska presidentbostaden Vita huset i Washington måste gravida besökare anmäla sitt ofödda barn på samma sätt som alla andra besökare som bokar plats till rundvisningar.
7 maj 2012
I kölvattnet av Kinas ettbarnspolitik finns en raskt växande grupp äldre, vilkas barn inte kan eller vill ta hand om dem. Det har skapat en ny marknad i Kina i form av äldreboenden.
7 maj 2012
En ny studie från Chile undersöker mödradödlighet före och efter ett abortförbud och konstaterar att lagändringar inte nödvändigtvis resulterar i fler osäkra aborter med ökad mödradödlighet som följd.
7 maj 2012
Enligt en ny rapport från världshälsoorganisationen WHO föds varje år cirka 15 miljoner barn för tidigt. Det är mer än en av tio nyfödda och tendensen är ökande.
7 maj 2012
Det förekommer att kvinnor i Indien som använder surrogatmamma för att få barn använder en falsk gravidmage under graviditeten för att hålla surrogatmoderskapet hemligt, rapporterar den indiska tidningen The Times of India.
3 maj 2012
I Indien förekommer ett stort antal selektiva aborter på flickor på grund av längtan efter söner. En kvinna som tvingats abortera fem flickfoster har nu börjat göra motstånd och avslöjandet visar att aborterna fortgår tack vare korrupta läkare.
3 maj 2012
En artikel i tidskriften The Economist beskriver hur Kinas ettbarnspolitik tynger tillväxttakten och ger landet stora sociala utmaningar.
3 maj 2012
I Storbritannien kan kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling donera en del av sina ägg till andra kvinnor i utbyte mot lägre kostnader för fertilitetsbehandlingen. Två nya brittiska studier ger nya insikter om donatorers och mottagares erfarenheter av, åsikter om och inställningar till äggdonatio...
2 maj 2012
Intellektuell funktionsnedsatta, barn och demenssjuka bör kunna begära dödshjälp menar den belgiska humanistorganisationen Humanistisch Vrijzinnige Vereniging (HVV).
24 april 2012
En ny australiensisk studie om sambandet mellan barnafödande och dödlighet kommer fram till att kvinnor som har barn med högre sannolikhet lever längre än kvinnor utan barn, och att sannolikheten att leva länge ökar med antalet barn.
24 april 2012
Konstgjord befruktning i laboratorier innebär att embryon manipuleras vid en tidpunkt då de kan vara särskilt känsliga för yttre störningar. Två nya studier visar att fosterskador och långsiktiga cirkulationsproblem är vanligare bland barn som tillkommit på det sättet.
24 april 2012
I Danmark har fosterdiagnostik lett till att närmast samtliga ofödda som upptäcks ha Downs syndrom aborteras. Nu rapporteras att även allt fler foster med lindrigare kromosomrubbningar, som Turners och Klinefelters syndrom, väljs bort.
24 april 2012
I USA rapporterar nyhetskanalen ABC News att alltfler hustrur till anställda inom militären ställer upp som surrogatmammor för att bidra till sina mäns magra löner. Samtidigt föreslår två nyzeeländska etiker att surrogatmoderskap erkänns som yrke.
18 april 2012
En ny studie från Kina visar att kvinnor som genomgått en abort ofta besväras av psykiska problem under en efterföljande graviditet, samt att negativa psykiska effekter efter abort är allvarligare än efter missfall och kvarstår längre.
18 april 2012
Den australiensiska läkarföreningen Australian Medical Association efterlyser en utredning av vad som har kallats "tidig sexualisering av barn i marknadsföring och reklam", vilket de anser är skadligt för barns hälsa och utveckling.
18 april 2012
Trots strängare riktlinjer från det kinesiska hälsoministeriet och förbud mot klinisk användning av icke- godkända stamcellsbehandlingar tar kliniker runt om i landet fortfarande emot patienter och tusentals dollar för oprövade behandlingar, enligt tidskriften Nature.
16 april 2012
De metoder som används för medicinsk övervakning av graviditeter blir alltmer sofistikerade med ökad kunskap om ofödda barn som följd. Även om fosterdiagnostik har bidragit till förbättrad hälsa för både mammor och barn, väcks frågan huruvida det är viktigt att veta allt om ens ofödda barn.
16 april 2012
EU-kommissionen använder utvecklingsfonder för att betala aborter i länder med strikt abortlagstiftning samt ge bidrag till de två största organisationerna som driver abortkliniker, International Planned Parenthood Federation och Marie Stopes International, enligt en rapport från nätverket European ...
11 april 2012
Sveriges riksdag har gett regeringen i uppdrag att snarast återkomma med ett lagförslag, som innebär att ensamstående kvinnor skall få rätt till assisterad befruktning.
11 april 2012
Den nederländska gruppen Rätten att dö (NVVE) planerar att ge dödshjälpskurser för utländska läkare.
11 april 2012
Enligt en amerikansk studie får fattiga människor i Bangladesh som säljer sina organ, inte den utlovade betalningen och plågas dessutom av skam och depression samt allvarliga hälsoproblem, som hindrar dem från att arbeta.
10 april 2012
Ny teknik som använder en njurmottagares egna stamceller kan ersätta eller minska användning av läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ, visar ny forskning.
10 april 2012
I Kina kommer många organ för transplantationer från avrättade fångar. Enligt uppgifter från statsledningen skall detta system nu fasas ut och istället skall befolkningen uppmuntras att donera sina organ frivilligt.
10 april 2012
Spanska läkare kungjorde nyligen att de för 1,5 år sedan lyckades med en lungoperation på ett ofött barn i graviditetsvecka 26, som då vägde 800 gram. Flickan föddes elva veckor senare och är nu 16 månader gammal och helt frisk.
10 april 2012
Antalet äldre kvinnor som försöker bli gravida med hjälp av konstgjord befruktning ökar. En brittisk kvinna, som orsakade uppståndelse när hon 2008 blev Storbritanniens äldsta förstföderska, säger nu att hennes beslut att bli gravid vid 57 års ålder med hjälp av ivf var ett misstag.
21 mars 2012
De flesta är eniga om att det är en tragedi att inte ha någon mamma. Trots det skapas nu moderslösa barn genom surrogatmoderskap och äggdonation, med risk för framtida problem, skriver den amerikanska forskaren Elizabeth Marquardt.
21 mars 2012
Efter den kände tyske fotbollspelaren Timo Konietzkas död hos dödshjälpsorganisationen Exit i Schweiz nyligen bekräftar den tyska läkarorganisationen att de inte står till förfogande för att ge läkarassisterat självmord eller dödshjälp.
20 mars 2012
Antalet barn som föds med Downs syndrom sjunker stadigt i Danmark, eftersom gravida kvinnor väljer abort av rädsla för både barnens och sina egna liv.
20 mars 2012
Ny teknik gör det möjligt att skapa barn med tre genetiska föräldrar. Flera barn har redan fötts på detta sätt i USA, och metoden testas sedan en tid i Storbritannien.
20 mars 2012
Ett kontroversiellt ingrepp för att begränsa allvarligt funktionsnedsatta barns tillväxt har börjat sprida sig i USA och Europa.
19 mars 2012
Livmoderhals- och äggstockscancer är de vanligaste formerna för gynekologisk cancer som upptäckts på gravida kvinnor. Behandlingen har hittills i regel föregåtts av abort, men en grupp franska forskare har nu kommit fram till att abort kan undvikas.
14 mars 2012
En enkätundersökning visar att en stor majoritet av fransmännen är för dödshjälp medan politikerna vill behålla det nuvarande förbudet.
14 mars 2012
I Storbritannien har vårddistrikt inom det offentliga sjukvårdssystemet, the National Health Service (NHS), infört restriktioner för ivf-behandlingar för patienter som röker eller är överviktiga.
13 mars 2012
Fattiga surrogatmammor i Indien, som blir gravida med andras barn för att öka familjens inkomster, får ofta lite betalt och blir övergivna av sina män.
8 mars 2012
Att skydda embryon från laboratoriemiljö under ivf-behandling ökar chansen för graviditet från 35 till 45 procent. Det visar en ny studie där forskare utvecklade en kedja av slutna, sammanlänkade inkubatorer, som gav embryona en skyddad miljö, liknande livmodern.
8 mars 2012
En ledande expert på infertilitet, amerikanen Thomas Hilgers, avfärdar traditionell fertilitetsbehandling som ineffektiv, kostsam och oetisk jämfört med den mer naturliga och framgångsrika metoden NaPro Technology.
5 mars 2012
Forskare vid amerikanska Harvarduniversitetet har upptäckt en särskild sorts stamceller i äggstockar hos möss, som kan producera nya ägg. Om cellerna visar sig finnas även hos kvinnor betyder det att deras fertilitet inte längre behöver vara över i och med klimakteriet.
5 mars 2012
För att motverka bristen på donerade organ kommer man i Tyskland, enligt ett nytt lagförslag, regelbundet att tillfråga samtliga medborgare över 16 år om inställning till organdonation.
28 februari 2012
Den höga växelkursen mellan euron och den danska kronan rapporteras orsaka kris för spermiebanks- och fertilitetsverksamheten på Irland.
28 februari 2012
I Schweiz visar aktuella uppgifter att antalet personer som avslutar sina liv med hjälp av de organisationer som ger assisterat självmord ökade betydligt under 2011.
27 februari 2012
En ny studie från en oberoende forskargrupp visar att Världshälsoorganisationen (WHO) markant har underskattat uppgifterna för malariadödlighet i sin malariarapport för 2011. För andra gången inom två år ifrågasätts hälsoorganisationens trovärdighet.
27 februari 2012
En brittisk läkarförening har presenterat ett antal kontroversiella förslag på hur bristen på organdonatorer kan åtgärdas, bland annat elektiv ventilation för patienter med hjärninfarkt och organdonation efter hjärtattack.
27 februari 2012
Den brittiska tidningen The Daily Telegraph har i hemlighet filmat abortrådgivningssituationer, som visar att läkare är beredda att förfalska papper för att ordna aborter pga. kön, trots att det är olagligt i Storbritannien.
27 februari 2012
I USA får ett litet men växande antal tonåringar och även yngre barn, som tror att de är födda som fel kön, stöd från föräldrar och läkare till könsbyte, enligt en artikel i medicintidskriften Pediatrics.
15 februari 2012
En sjukförsäkringskassa i Tyskland belönar kvinnor med 300 euro för varje barn hon väljer att föda. Tysklands nationella förbund för sjukförsäkringskassor avråder dock från systemet för att "för att undvika politisk skada".
15 februari 2012
I USA har en mammas indignation över att en läkare förklarat hennes utvecklingsstörda dotter olämplig för en njurtransplantation lett till en debatt om vilka patienter som är lämpliga för transplantation.
15 februari 2012
Sex mobila dödshjälpsteam bestående av en läkare och en sjuksköterska kommer att börja göra hembesök i Nederländerna den 1 mars. Teamen kommer att besöka människor, som vill avsluta sina liv, men vilkas husläkare inte går med på deras önskemål.
14 februari 2012
Den norska regeringen fråntar husläkare möjlighet till samvetsvägran, så att alla måste remittera kvinnor som så önskar till abort. Husläkarna svarar nu med uppror mot att bli berövade det de kallar en mänsklig rättighet.
13 februari 2012
Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat nya riktlinjer för granskning av forskning på människor. Samtidigt publiceras en amerikansk studie som pekar på att personer som deltar i fas 1-studier för potentiella cancerbehandlingar underskattar riskerna och överskattar eventuella fördelar.
8 februari 2012
Inom ramen för den brittiska regeringens strävan att sänka antalet tonårsgraviditeter förses flickor så unga som 13 år med p-stavar av skolhälsovården, utan att föräldrarna informeras.
8 februari 2012
Japans befolkning förväntas minska med en tredjedel till 2060 då 40 procent av befolkningen förväntas vara i pensionsåldern, vilket kommer att innebära en större börda för den mindre arbetsföra gruppen att stå för social trygghet och skatter.
8 februari 2012
Danska barn som har kommit till med hjälp av anonyma spermadonatorer, samt deras mammor, använder allt oftare och framgångsrikt sociala medier för att spåra sina halvsyskon.
7 februari 2012
Norska husläkare får inte längre vägra att utföra vissa uppgifter på grund av sitt samvete, enligt ett nytt direktiv från hälso- och omsorgsdepartementet.
7 februari 2012
En brittisk man som lider av så kallat ”locked-in-syndrome” har ansökt om ett uttalande från Högsta domstolen om straffrihet för den läkare som ger honom dödshjälp.
6 februari 2012
I Australien stämmer ett föräldrapar en fertilitetsläkare för att han lät ett barn med en genetisk avvikelse, som lett till funktionsnedsättning, bli till.
1 februari 2012
Danmark erbjuder sedan årsskiftet återigen gratis fertilitetsbehandling inom den offentliga vården och efterfrågan har ökat snabbt.
1 februari 2012
En ny metod för att hitta kromosomförändringar i embryon kan, enligt en brittisk studie, öka antalet framgångsrika ivf-behandlingar.
31 januari 2012
Den nya, konservativa regeringens justitieminister planerar att förändra abortlagen i restriktiv riktning, enligt ett uttalande förra veckan.
30 januari 2012
I USA visar en ny opinionsundersökning att en stor majoritet av befolkningen anser att tillgången till abort bör begränsas.
30 januari 2012
Frågan om huruvida en kontroversiell fertilitetsmetod, som går ut på att undvika vissa ärftliga sjukdomar genom att använda olika delar av ägg från två olika kvinnor, bör tillåtas leds nu över till olika remissinstanser.
30 januari 2012
I sin målformulering för Afrika för åren 2010-2015 har USA:s största kedja av abortkliniker, International Planned Parenthood Federation (IPPF), satt målet att öka "aborttjänsterna" med 82 procent.
27 januari 2012
Europarådets parlamentariska församling antog i veckan en resolution för att skydda mänskliga rättigheter och värdighet genom att ta hänsyn till patienters tidigare uttryckta önskemål, där det dock samtidigt uttryckligen framgår att dödshjälp ”alltid måste vara förbjudet”.
24 januari 2012
I veckan har det framkommit att en domare beordrat abort och sterilisering för en kvinna med schizofreni och bipolär sjukdom, samtidigt som en flicka nekats njurtransplantation av skälet att hon är ”mentalt efterbliven”. Båda avslöjanden har startat intensiva debatter.
24 januari 2012
En genomgång gjord vid Köpenhamns universitet visar, att sena aborter påverkar läkare, barnmorskor och övrig vårdpersonal på ett annat sätt än tidiga aborter.
24 januari 2012
Ett nytt blodprov gör det möjligt att ännu tidigare än förut – endast fem veckor efter befruktningen – upptäcka könet på ett embryo.
24 januari 2012
Kanada är ett av få länder i världen som saknar abortlagstiftning. Runt 100 000 aborter genomförs årligen och nu efterlyser medicintidskriften Canadian Medical Association Journal en begränsning av aborterna – när det gäller abort av flickor. Förslaget kritiseras från flera håll.
23 januari 2012
Efter flera års nedgång minskar antalet aborter i världen inte längre, och osäkra aborter med åtföljande mödradödlighet ökar, enligt en studie från amerikanska Guttmacher Institute i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO, som presenterades i London förra veckan. Studien har dock redan blivit o...
23 januari 2012
Belgiska forskare i en forskargrupp för vård i livets slutskede vid universitet i Ghent och Vrije Universiteit i Bryssel beklagar vad de anser vara det låga utnyttjandet av specialistläkartjänster för dödshjälp.
18 januari 2012
Forskare vid universitetet i Cambridge, som odlat fram de tre huvudtyper av celler som bildar väggar i blodkärl, menar att genombrottet skulle kunna bidra till att skapa nya blodkärl som alternativ till bypassoperationer och stentning.
18 januari 2012
Rapporter om könsobalansen mellan pojkar och flickor i framförallt Kina och Indien har duggat tätt de senaste åren, men nu kommer nya siffror som tyder på att trenden börjar vända i Indien.
17 januari 2012
Minst 973 barn har lämnats på särskilda uppsamlingsställen, babyluckor, eller fötts av en anonym mamma sedan 1999 i Tyskland, visar en studie från det tyska Jugendinstitutet.
17 januari 2012
En surrogatförmedling i Kalifornien ökar chanserna att deras kunder skall få barn genom att erbjuda att implantera parets embryon i två indiska surrogatmammor på samma gång.
16 januari 2012
En fertilitetsklinik i amerikanska Philadelphia lockar kvinnor med reklam via e-post för att "arbeta deltid" som äggdonator eller surrogatmamma.
16 januari 2012
Forskare i Tyskland och Israel har lyckats få fram musspermier från omogna könsceller. Det är första gången man på konstgjord väg lyckats skapa spermier, och samma forskare arbetar redan på att på liknande sätt få fram spermier från infertila män.
11 januari 2012
I Frankrike gör idag nästan hälften av alla gravida kvinnor ett så kallad kub-test, vilket är en tidig screening för Downs syndrom. Ett nytt test där man analyserar fostrets DNA i mammans blod, som kan göras mycket tidigt i graviditeten, utvecklas nu även i Frankrike men kritiseras för att leda till...
11 januari 2012
Park Se-Pil, professor vid Sydkoreas universitet Jeju, vill vara först med att klona mänskliga embryonala stamceller för att skapa stamcellslinjer. Han planerar att påbörja sitt forskningsprogram i början av året och avsluta det 2015.
11 januari 2012
En norsk studie visar att indisk-norska kvinnor föder onormalt många pojkar, och forskare tror att döttrarna aborteras.
11 januari 2012
Perus regering drev på 1990-talet under president Fujimori en familjepolitik med påtvingade preventivmedel och sterilisering av över 300 000 kvinnor, särskilt bland ursprungsbefolkningen och fattiga. Några av kvinnorna stämmer nu staten, och president Humala efterlyser en utredning av händelserna.
11 januari 2012
Över 100 ofödda barn aborterades genom så kallad fosterreduktion i Storbritannien 2010 av kvinnor som väntade tvillingar, trillingar, fyrlingar eller femlingar men som ville föda färre barn, visar officiella uppgifter.
11 januari 2012
Ett lesbiskt före detta par i Florida befinner sig i en ovanlig vårdnadstvist då båda kvinnor hävdar att de är den verkliga mamman till sin dotter. En av kvinnorna är genetisk mamma till flickan medan den andra väntade och födde henne.
11 januari 2012
I Storbritannien föreslår en kommission, som behandlat frågan om assisterat självmord, att hjälp till terminalt sjuka människor att begå självmord bör göras lagligt med nya, stränga säkerhetsåtgärder.
11 januari 2012
Amerikanska forskare har skapat hybridapor, dvs. apor som består av celler med olika genetiskt ursprung.
11 januari 2012
Australiska forskare har upptäckt att stamceller från modersmjölk liknar embryonala stamceller, vilket skulle kunna bidra till att undvika den kontroversiella användningen av stamceller från embryon. Andra forskare är dock skeptiska.
10 januari 2012
Många amerikanska fertilitetskliniker meddelar inte äggdonatorer att embryon, som framställs av äggen, kan komma att användas inom stamcellsforskning, visar en ny statlig undersökning.