Nyheter 2013


18 december 2013
En medborgarkommitté, tillsatt på uppdrag av Frankrikes president François Hollande, rekommenderar ett delvist godkännande av dödshjälp.
18 december 2013
Den japanska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer har utfärdat en varning till kvinnor som tar p-piller efter att en undersökning kommit fram till att p-piller har orsakat 11 kvinnors död samt allvarliga hälsoproblem för över 350 kvinnor de sen...
18 december 2013
Den israeliska hälsoministern Yael German vill ge ogifta par, ensamstående samt homosexuella män och kvinnor tillgång till surrogatmoderskap i Israel.
16 december 2013
Högsta domstolen i Storbritannien kommer att ta upp en långvarig juridisk strid gällande om det brittiska förbudet för läkarassisterad dödshjälp är "oförenligt" med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rätti...
16 december 2013
I Nederländerna gjordes nyligen en opinionsundersökning för att se i vilken grad allmänheten är för att äldre människor – som inte har ett allvarligt medicinskt tillstånd men önskar dö – skall få rätt till läkarassis...
16 december 2013
Forskare vid Columbia University Medical Center i New York har för första gången lyckats omvandla mänskliga iPS-celler, en sorts stamceller som tas fram från vanliga hudceller, till funktionella lung- och luftvägsceller.
11 december 2013
En undersökning i Nederländerna visar att en av tio husläkare har gett döende patienter en överdos morfin eller annat smärtstillande läkemedel för att påskynda döden, rapporterar tidningen de Volkskrant.
11 december 2013
I Danmark vill hälsovårdspolitiker kartlägga hur många danskar som åker utomlands för att få hjälp att dö.
11 december 2013
Den brittiske hälsoministern ämnar göra Storbritannien det första landet i världen som rutinmässigt analysera alla barns arvsmassa i samband med förlossningen för att kunna förutsäga risken för sjukdomar.
11 december 2013
Efter en månad av intensiva debatter om en rapport om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Europa, den s.k. Estrelarapporten, röstade en majoritet av Europaparlamentets ledamöter på tisdagen ner rapporten.
9 december 2013
I Australien har den kände dödshjälpsaktivisten Philip Nitschke startat sin första dödshjälpsklinik i Adelaide i delstaten South Australia.
9 december 2013
Efter år av motgångar minskar antalet hivsmittade och dödsfall i aids kraftigt, och forskare skönjer slutet på aidsepidemin i Afrika, framförallt i Swaziland, landet med flest hivsmittade i världen.
9 december 2013
Modeller och skådespelerskor i USA rapporteras vara eftertraktade som äggdonatorer för utseendets skull, och kontaktas av särskilda agenter som förmedlar könsceller på en växande marknad.
4 december 2013
En ny kinesisk studie belyser det faktum att förekomsten av bröstcancer i landet har ökat i en alarmerande takt de senaste 20 åren, samtidigt som ettbarnspolitiken lett till ett stort antal aborter. Studien pekar på att abort är den främsta orsaken till ökni...
3 december 2013
I Norge har en kvinna som nekats fostervattenprov och sedan fött ett barn med Downs syndrom fått rätt till skadestånd för psykiskt lidande i olika rättsinstanser. Fallet kommer nu även att tas upp i högsta domstolen.
3 december 2013
En forskargrupp under ledning av nobelpristagaren professor Shinya Yamanaka har kommit vidare med mänskliga iPS-celler, en sorts stamceller, genom att med hjälp av gener identifiera de iPS-celler som saknar differentieringsförmåga.
3 december 2013
I USA erbjuder privata företag kvinnor som använder spermadonatorer en ny metod för att minimera risken att få barn med en genetisk sjukdom. I Danmark befarar experter att metoden på sikt införs även där, och varnar för att den kommer förändra...
2 december 2013
Det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) drog i dagarna tillbaka licensen för gentestföretaget 23andMe för försäljning av dna-analyser.
28 november 2013
Ett utskott i Belgiens parlament röstade igår med stor majoritet för att legalisera dödshjälp för obotligt sjuka barn och dementa.
27 november 2013
Påven Franciskus bekräftar i sin nypublicerade apostoliska skrivelse Evangelii Gaudium att kyrkans lära om abort är konstant.
27 november 2013
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA lättar på bestämmelser för ivf-kliniker, som hittills satt en gräns vid att endast tio procent av graviditeter efter ivf får vara flerbördiga. Beslutet kommer efter varningar från fertilitetsex...
26 november 2013
Europarådet arbetar på en konvention mot handeln med organ. Konventionen planeras träda i kraft nästa år och är ytterligare ett steg i kampen för att få bukt med internationell organhandel. 
26 november 2013
Europaparlamentet godkände förra veckan Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, som ger fortsatt stöd till vissa forskningsprojekt med mänskliga embryonala stamceller.
22 november 2013
I Israel har ett par fått rätt att få barnbarn med hjälp av sin döde sons spermier och en surrogatmamma.
20 november 2013
Enligt en rapport från Socialstyrelsen, som presenteras i dag, föddes förra året 2 053 barn med fosterskada eller kromosomavvikelse, vilket är i nivå med siffrorna för de senaste åren, trots att mammors ålder ökar. Förklaringen ligger i att...
20 november 2013
På de amerikanska ögonspecialisternas årsmöte, American Academy of Ophthalmology, i New Orleans denna vecka presenterades en aktuell studie som visar att kvinnor som tagit p-piller längre än tre år har dubbelt så stor risk att drabbas av glaukom, en av de ...
20 november 2013
I Belgien såväl som i resten av Europa tilltar oron över den till synes kontinuerliga utvidgningen av dödshjälp, senast det belgiska parlamentets övervägningar att tillåta dödshjälp för barn och dementa. Ett konkret resultat av oron är en...
19 november 2013
En ny rapport från den italienska regeringen visar att antalet aborter i landet fortsätter att minska, samtidigt som långt de flesta italienska gynekologer vägrar att medverka vid eller utföra abort.
19 november 2013
En kvinna som tidigare i år förklarades hjärndöd, upptäcktes vara gravid i vecka 15, och man bestämde för att fortsätta ge henne vård, för att ha möjlighet att rädda barnet. Barnet föddes i friskt somras med kejsarsnitt i vecka 27, o...
14 november 2013
Statens medicinsk-etiska råd (SMER) presenterar idag sin syn på om det bör bli tillåtet att skapa barn med arvsanlag från tre föräldrar genom s.k. mitokondriebyte. I sin rapport konstaterar SMER att det med dagens teknik inte är etiskt godtagbart.
14 november 2013
Det har den senaste tiden gjorts stora framgångar inom genterapi. Forskare har hittat säkrare sätt att manipulera gener med hjälp av patientegna stamceller för att behandla genetiska sjukdomar.
14 november 2013
Ett globalt projekt som går ut på att ge så många människor som möjligt tillgång till genetisk information, the Personal Genome Project, planerar att kartlägga arvsmassan hos 100 000 frivilliga i Storbritannien. Meningen är att man därmed skall ...
14 november 2013
Respekts råd har i år beslutat att donera 296 550 kr från Livets fond. Totalt har Respekt genom Livets fond nu donerat över två miljoner kronor sedan 2002 till viktiga insatser för de allra svagaste, både i Sverige och i utlandet.
12 november 2013
I delstaten Western Australia godkände hälsovårdsmyndigheterna nyligen preimplantatorisk diagnostik för par med risk att få barn med autism.  
12 november 2013
Måndagen den 11 november avslutades inräkningen av stödunderskrifterna till medborgarinitiativet En av oss. Antalet underskrifter blev nära 1,9 miljoner, vilket gör initiativet till det mest framgångsrika hittills.
6 november 2013
Downsföreningen i Danmark uppmärksammar att det föds allt färre barn med Downs syndrom, eftersom föräldrar idag i högre grad väljer att abortera ofödda barn som fått diagnosen.
5 november 2013
Namninsamlingen för medborgarinitiativet En av oss är nu färdig och nära 1,8 miljoner stödunderskrifter mot forskning på mänskliga embryon har samlats in.
5 november 2013
Enligt amerikanska Natural News utnyttjar många stora läkemedelsföretag, de flesta från väst, den fattiga befolkningen i Indien som försökspersoner i oetiska och omänskliga kliniska prövningar. Indiens högsta domstol kräver nu av hälsomin...
5 november 2013
Inom den indiska surrogatmoderskapsindustrin finns nu en ny företeelse: så kallade "twiblings", barn födda samtidigt av två olika surrogatmödrar till en och samma familj.
24 oktober 2013
Ettbarnspolitikens Kina har världens snabbast åldrande befolkning och många kämpar för att kunna ta hand om sina föräldrar. Mer än tusen kinesiska föräldrar har de senaste 15 åren stämt sina barn för att få ekonomiskt stö...
23 oktober 2013
I en tumultartad omröstning beslutade EU-parlamentet igår med 351 röster för, 319 emot och 18 nedlagda röster att skicka tillbaka den kontroversiella s.k. Estrela-rapporten, som bl.a. uppmanade till legalisering av abort i alla EU-länder till jämställdhetsuts...
23 oktober 2013
I USA har det under de senaste tio åren skett en markant ökning i hur ofta donerade ägg används vid konstgjord befruktning (ivf), särskilt av kvinnor över 35 år.
23 oktober 2013
Enligt den internationella kommittén för övervakning av assisterad reproduktiv teknologi (ICMART) har sedan det första provrörsbarnet Louise Brown föddes i juli 1978 uppskattningsvis fem miljoner barn fötts med hjälp av ivf och annan assisterad befruktning. ...
22 oktober 2013
En kartläggning av samtliga färöingars arvsmassa planeras för att kunna förbättra diagnoser och behandlingar. Projektet kritiseras dock för bristande lagstiftning, information och debatt.
16 oktober 2013
Två veckor innan det europeiska medborgarinitiativet En av oss avslutas har man samlat in 1,3 miljoner underskrifter, långt över minimumkravet på en miljon. Det finns nu tydliga tecken på att abortförespråkare blivit nervösa, bland annat har ett lobbyarbe...
15 oktober 2013
Nobelpriset i medicin eller fysiologi gavs 2010 till engelsmannen Robert G. Edwards, som låg bakom världens första provrörsbarn 1978. Han firades som mannen som hjälpt fem miljoner barn till världen, men nu kommer även fram att han förespråkade genetisk...
15 oktober 2013
För snart ett år sedan avled gravida Savita Halappanavar på Universitetssjukhuset Galway i Irland efter en blodförgiftning, vilket väckte uppmärksamhet världen över. Nu visar ännu en rapport att kvinnan inte dog pga. att hon inte fick abort utan fö...
15 oktober 2013
I Danmark har fertilitetsbehandling utvecklats till en mångmiljonindustri. Samtidigt sätter möjligheterna press på många att ”skaffa” barn, menar en professor vid Aalborgs universitet.
15 oktober 2013
I ett utkast till en rapport kräver Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter legalisering av abort i hela Europa. Kritiker påpekar att utskottet ignorerar gällande EU-lagstiftning.
11 oktober 2013
Storbritanniens chef för åklagarmyndigheten tillåter könsselektiva aborter i vissa fall. Beslutet kritiseras från flera håll och befaras legalisera könsselektiva aborter.
10 oktober 2013
Europadomstolens stora kammare tar upp fallet Alda Gross v. Schweiz, som gäller en äldre schweiziska som i flera instanser har klagat att hon inte får tillgång till läkemedel för att kunna begå självmord.
9 oktober 2013
En svensk studie från 2006 har fått mycket liten spridning i media men är värd att uppmärksamma, då den kommer fram till att nära var femte gynekolog har funderat på att byta arbete på grund av aborterna.
9 oktober 2013
I Nederländerna har en blind kvinna fått dödshjälp efter att läkare bedömt hennes tillstånd efter att ha tappat synen som outhärdligt lidande. Kritiker menar att Nederländerna har tappat kontollen över dödshjälp.
8 oktober 2013
Det amerikanska gentestföretaget 23andMe har i dagarna erhållit ett patent i USA, vilket kritiker menar möjliggör designade barn. I teorin kan företagets kunder komma att kunna välja rätt partner eller donator att få barn med, så att chansen för v...
7 oktober 2013
Kvinnor i Afrika, särskilt i länderna söder om Sahara, föder fler barn än i andra världsdelar, och stora familjer med många barn är på de flesta ställen den kulturella normen. Denna kulturella acceptans för barn kan förvärra sorgen f...
7 oktober 2013
Av ett samarbetsavtal mellan de nya norska regeringspartierna och Kristelig Folkeparti framgår, att husläkare kommer att få rätt till samvetsfrihet.
3 oktober 2013
En italiensk gynekolog överlämnade härom veckan sina gynekologiska instrument, som han använt för att utföra aborter, till påven Franciskus, som nu förvarar dem på sitt rum och uppmanar läkaren att kämpa för livet.
2 oktober 2013
I Danmark har en reklamfilm på bio som tipsar om en jourtelefon och websida som vill hjälpa kvinnor med oönskad graviditet fått så många biobesökare att klaga att distributören Dansk Reklame Film har tagit bort filmen.
2 oktober 2013
En belgisk man begick i måndags självmord genom att få laglig dödshjälp, på grund av att han var djupt olycklig efter ett könsbyte.
2 oktober 2013
Japanska forskare har lyckats få infertila kvinnor gravida genom att stimulera en del av äggstocken utanför kroppen. I ett litet försök på 27 kvinnor har en fött ett friskt barn och ännu en är gravid. Metoden befaras dock inte vara helt riskfri.
30 september 2013
Det franska bolaget Cellectis, som specialiserat sig på genomkartläggning och stamcellsbehandling, lanserar i dagarna en tjänst som gör det möjligt för allmänheten att lagra inducerade pluripotenta stamceller (iPS) som genereras från hudceller. 
30 september 2013
Den 8 oktober kommer Europaparlamentet att rösta om betänkandet "Gendercide: The missing women". Även om en eventuell resolution inte kommer att vara rättsligt bindande, innehåller betänkandet möjligheter för att motverka könsselektiva aborter....
30 september 2013
Ett kollektivt klagomål mot Sverige regering för att inte erkänna Europarådets resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal, som förbundet för katolska familjeföreningar (FAFCE) lämnade in i våras, har blivit godkänt av Europaråde...
26 september 2013
Antalet personer i Nederländerna som väljer att dö genom dödshjälp fortsätter att öka. I fjol steg siffran med 13 procent till 4 188, rapporterar de regionala kommittéer, som ska se till att kriterierna för dödshjälp följs.
24 september 2013
Påven Franciskus framhöll i helgen vid ett möte för den internationella katolska läkarföreningen vikten av att skapa en kultur som vördar livet. Samtidigt publicerades en utförlig intervju med honom, där han tydligt och klart framlägger sin syn p&ar...
23 september 2013
Antalet australier som betalar för surrogatmödrar i Indien har ökat dramatiskt de senaste fem åren. Enligt landets största surrogatförmedlare uppskattas att cirka 500 par får barn genom surrogatmoderskap utomlands varje år, trots juridiska begränsninga...
23 september 2013
I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Science ifrågasätts säkerheten med en ivf-metod som ska förhindra mitokondriella sjukdomar. 
19 september 2013
En ny genetisk analysmetod ger läkare och föräldrar i Danmark mer exakt information om huruvida foster har en allvarlig sjukdom. Danmark är ledande med metoden i Nordeuropa, men Danmarks Etiske Råd går nu ut och efterlyser en etisk debatt. Samtidigt planeras för ...
18 september 2013
Sjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn öppnade Danmarks första fertilitetsrådgivningsavdelning för två år sedan. Efterfrågan rapporteras vara stor och klinikens telefoner ringer oavbrutet.
18 september 2013
Den danska organisationen Retten til Liv, som arbetar mot abort, kommer på lördag den 21 september att omvandla en åker vid en motorväg i Jylland till en symbolisk kyrkogård genom att sätta upp 16 000 små vita kors, ett för varje abort under ett år i...
16 september 2013
I Australien närmar sig en kvinna en tvillingförlossning efter en äggstockstransplantation med sin egen äggstocksvävnad, som satts in i buken. Hon var tidigare infertil efter behandling mot äggstockscancer.
16 september 2013
Ett nytt initiativ, Genomic Sequencing and Newborn Screening Disorders Research Programme, som uppgår till 25 miljoner dollar kommer att kartlägga hundratals amerikanska barns arvsanlag direkt efter förlossningen. Syftet är att testa hur användbart och etiskt välgrunda...
12 september 2013
Det europeiska medborgarinitiativet En av oss har nu fått in över en miljon underskrifter från hela Europa och nya underskrifter fortsätter att strömma in.
11 september 2013
I Kanada finns tusentals mänskliga embryon frysta på fertilitetskliniker, övergivna av de par som en gång gett upphov till dem. Nu uppmanar en av världens ledande organisationer för reproduktivmedicin fertilitetskliniker till att förstöra embryona av etiska ...
10 september 2013
Katolska kyrkan kritiseras ofta för sitt motstånd till att kondomer presenteras som den främsta förebyggande åtgärden mot hiv. En ny bok, Religion and AIDS in Africa, som publicerats av Oxford University Press, drar slutsatsen att trosutövning inte står i m...
9 september 2013
I Danmark har dryga 350 000 flickor och unga kvinnor vaccinerats med HPV-vaccinet, som skyddar mot de flesta av de virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Två danska läkare varnar nu för allvarliga biverkningar av vaccinet, som kan förekomma i sällsynta fall, och manar til...
9 september 2013
Europaparlamentet arbetar just nu med en översyn av EU:s lagstiftning om medicinsktekniska produkter. Kommissionen för EU:s biskopskonferenser (COMECE) välkomnar den pågående översynen men varnar samtidigt för vissa etiska brister och ger förbättringsf&...
9 september 2013
Belgiska läkare presenterar en ny lösning på bristen på organdonatorer: patienter med outhärdligt lidande kan donera sina organ efter att ha fått dödshjälp.
5 september 2013
Den spanske justitieministern Alberto Ruiz-Gallardón meddelade i veckan att en reform av den nuvarande abortlagstiftningen kommer att lanseras i oktober.
5 september 2013
Den kinesiska regeringen och landets läkarförbund har krävt livslångt yrkesförbud för läkare som dömts för oetiskt beteende. 
4 september 2013
Embryonala stamceller från människan har använts för att odla millimeterstora ”hjärnor”, vid motsvarande utvecklingsstadium som ett nio veckor gammalt foster, för att undersöka sjukdomen mikrocefali (för litet huvud).
2 september 2013
Den amerikanska surrogatmoderskapsagenturen Growing Generations i Los Angeles rapporterar att tillströmningen av ensamstående män stadigt ökar, med många som investerar upp till 175 000 dollar för att få barn.
2 september 2013
I Storbritannien varnar experter för att vissa kliniker erbjuder metoder som sätter klinikens vinst före embryots säkerhet. Samtidigt påpekar kritiker att en oroande stor andel embryon förstörs vid fertilitetsbehandlingar.
2 september 2013
En ny studie från Helsingfors universitet visar att nyfödda barn lär sig och minns ord som de hört upprepade gånger under den sista tredjedelen av graviditeten.
2 september 2013
I Norge noterar läkare och kuratorer att många vuxna kvinnor gör abort på grund av ett krävande arbetsliv och karriärambitioner, skriver den norska tidningen Verdens Gang.
29 augusti 2013
Den första kliniska studien för behandling av blindhet med inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) har väckt hopp om stamcellsbehandlingar där inga embryon förstörs. Det finns dock moraliska och medicinska betänkligheter om huruvida processen lever upp till...
28 augusti 2013
En ny studie från Bangladesh, publicerad i Journal of Dhaka Medical College, visar att abort medför en markant ökad risk för bröstcancer. 
23 augusti 2013
Forskare vid japanska RIKEN Centrum för utvecklingsbiologi i Kobe planerar att rekrytera patienter för världens första kliniska studie med inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler).
20 augusti 2013
Den ansedda vetenskapstidskriften Psychiatry and Clinical Neurosciences publicerade i juli en metastudie av psykiska konsekvenser efter abort, och framhåller abort som större riskfaktor än missfall och barnafödande.
20 augusti 2013
Enligt en ny brittisk studie visar sjuåriga barn, som fötts av surrogatmammor, fler anpassningsproblem än barn som tillkommit genom donerade könsceller eller på naturligt sätt.
20 augusti 2013
I den amerikanska delstaten Washington avled minst 83 människor förra året efter att ha intagit dödliga läkemedel, enligt delstatens fjärde årsrapport om dödshjälpslagen Death with Dignity Act.
20 augusti 2013
Tolv nya ämnen kommer att läggas till EU:s prioriteringslista över kända riskämnen för förorening av ytvatten. För första gången kommer även tre läkemedel ingå i en "bevakningslista" över ämnen som i framtiden kan...
20 augusti 2013
En ändring i den tyska personuppgiftslagen tillåter snart att föräldrar till barn med tvetydiga könsorgan inte behöver fylla i uppgifter om kön i födelseregistret.
19 augusti 2013
Japanska företag expanderar produktionen av vuxenblöjor för att tillgodose landets snabbt växande äldre befolkning. Försäljningen av vuxenblöjor förväntas gå om barnblöjor 2020.
19 augusti 2013
Ännu en rapport konkluderar att den boomande, oreglerade surrogatmarknaden i Indien leder till exploatering av fattiga kvinnor och att medicinska riktlinjer övertrampas.
14 augusti 2013
Enligt den norska facktidskriften för sjuksköterskor Sykepleien, får många kvinnor psykiska reaktioner som ångest och depression efter missfall eller abort. Reaktionerna hos kvinnor som gör abort varar längre än hos dem som fått missfall, och må...
14 augusti 2013
Den brittiska regeringen gav i juni tillstånd till att använda en metod, som skapar embryon med arvsanlag från tre föräldrar, i syfte att förhindra s.k. mitokondriella sjukdomar.
13 augusti 2013
Justitiedepartementet beslöt den 19 juni att tillsätta en utredning för att närmare undersöka möjligheterna för att införa assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, embryodonation och s.k. altruistiskt surrogatmoderskap.
12 augusti 2013
I Irland har både parlamentet och senaten drivit genom en ny lag som tillåter abort under samtliga nio graviditetsmånader när mammans liv är i fara, framför allt om hon hotar att begå självmord.
12 augusti 2013
I Storbritannien har en parlamentarisk kommitté efterlyst radikala förändringar i den brittiska abortlagen vad gäller abort på grund av funktionshinder.
12 augusti 2013
Frankrikes president François Hollande vill ha en nationell debatt om dödshjälp, för att parlamentet skall kunna rösta om det före årets slut.
12 augusti 2013
Den franska riksdagen röstade i juli för ett lagförslag som tillåter forskning på mänskliga embryon och mänskliga embryonala stamceller.
18 juni 2013
I Belgien planeras denna vecka en omröstning i parlamentet om en lagändring som ska möjliggöra för minderåriga att få dödshjälp. Inte alla partier står bakom; de vill i stället se mer resurser och ökat fokus på palliativ vård...
17 juni 2013
Föräldrars lidande kan motivera att barns död påskyndas, enligt den nederländska läkarföreningen KNMG i nya riktlinjer om dödshjälp för barn.
17 juni 2013
USA:s högsta domstol fastslog förra veckan att företag inte kan patentera delar av naturligt förekommande, mänskliga gener. Beslutet förväntas påverka den framväxande, lukrativa medicin- och bioteknikindustrin i grunden.
13 juni 2013
Det amerikanska representanthuset kommer inom kort att rösta om ett lagförslag som förbjuder abort efter graviditetsvecka 20. Lagförslaget "Pain-Capable Unborn Child Protection Act" syftar till att förbjuda abort efter den tidpunkt då medicinska experter anse...
13 juni 2013
Länge har Uganda framhållits som ett exempel i kampen mot aids. Nu rapporteras dock att många har förlorat sin tidigare rädsla, tror att sjukdomen kan botas och avstår från kondom – även om de är hivsmittade.
11 juni 2013
Resultaten från en ny studie leder forskare vid de brittiska universiteten Durham och Lancaster till att anta att fosters förmåga att visa "smärta" med ansiktsuttryck är en utvecklingsprocess som potentiellt skulle kunna ge läkare en fingervisning om fostret...
11 juni 2013
Nyligen skakades världen av nyheten om "avloppsbabyn", som efter förlossningen föll ned i en toalett. Nu vill kinesiska familjeplanerare straffa kvinnor för utomäktenskapliga barn, men kritiker befarar fler aborter och barnamord.
11 juni 2013
Två barnmorskor i Skottland som nyligen fick rätt i en appellationsdomstol i Edinburgh att undvika att delta i abortverksamhet kan behöva driva sitt mål vidare till Högsta domstolen.
5 juni 2013
En aktuell undersökning  i Danmark visar att nio av tio danskar stöder fri abort medan två av tre är för rätten till sen abort vid risk för funktionshinder. Samtidigt efterfrågar var tredje politiskt fokus på att minska antalet aborter, och å...
5 juni 2013
Danska folketinget har antagit en ny lag som gör det lättare för personer som så önskar att bli steriliserade. Lagen gör det även lättare att permanent sterilisera utvecklingsstörda och psykiskt sjuka, vilket kritiker befarar kommer att öppna fö...
3 juni 2013
I Nederländerna trycker politiker på läkarföreningen att övervinna läkares betänkligheter mot dödshjälp för dementa.
3 juni 2013
Från Kina rapporteras att man vill komma bort från att använda organ från avrättade fångar genom att inrätta ett nationellt organdonationssystem.
30 maj 2013
Europaparlamentet publicerar en ny rapport, som betonar att flickaborter är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och uppmanar varje land att bekämpa dem.
30 maj 2013
Vid årets världshälsomöte i Genève i veckan presenterades en forskningsöversikt, som visar att kvinnor riskerar lida på flera sätt efter abort.
30 maj 2013
Litauens parlament röstade i veckan för ett lagförslag som vill förbjuda abort utom vid våldtäkt, incest eller komplikationer.
27 maj 2013
Nyheten om att forskare i Oregon har skapat mänskliga embryonala stamceller genom kloning har fått stor uppmärksamhet. Nu visar det sig att det förekommer felaktigheter i den publicerade artikeln.
27 maj 2013
Ett fall från den amerikanska delstaten Montana visar hur svårt det är för läkare att avgöra om en patient är döende.
23 maj 2013
I slutet av april kungjordes världen över att kvinnan som fått världens första lyckade livmodertransplantation var gravid. Nu rapporteras att hon fått missfall. 
22 maj 2013
Socialstyrelsen har beslutat att stoppa insamlingen av abortstatistik tillsvidare för att vara säker på att personuppgifter hanteras på rätt sätt.
21 maj 2013
I Tyskland får nu dödfödda barn som väger mindre än 500 gram registreras i födelseregistret. 
21 maj 2013
I Tyskland får en mamma inget underhåll av staten för ett barn som fötts efter anonym spermadonation från utlandet, enligt ett aktuellt domslut.
21 maj 2013
Ett ökande antal patienter dör till följd av dödshjälp i de europeiska länder där det är lagligt – men trycket att ständigt utöka ramarna för dödshjälp är det som verkligen oroar experter.
16 maj 2013
Forskare i Oregon har skapat mänskliga embryonala stamceller genom att
transplantera cellkärnor, vilket beskrivs som ett steg på väg mot skräddarsydda medicinska behandlingar. Det finns dock både etiska och praktiska invändningar.
16 maj 2013
Tidskriften Journal of Medical Ethics har publicerat ett temanummer om spädbarnsmord efter att två välkända etiker i samma tidskrift tidigare argumenterat för varför spädbarnsmord under vissa omständigheter bör tillåtas.
15 maj 2013
Representanthuset i delstaten Vermont har godkänt en lag som ger patienter med högst ett halvår kvar att leva rätt att avsluta sitt liv med hjälp av dödliga läkemedel, som skrivs ut av läkare.
15 maj 2013
Ett nytt lagförslag i Irland vill tillåta abort om det finns en påtaglig risk för mammans liv, vilket även kommer att gälla kvinnor med självmordstankar. Medan läkarföreningar är emot lagförslaget är politiker splittrade.
15 maj 2013
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna kritiserar Schweiz för otydliga riktlinjer för läkarassisterat självmord.
14 maj 2013
För första gången har en person med Downs syndrom utnämnts till hedersdoktor. Det skedde vid Portlanduniversitetet i delstaten Oregon.
13 maj 2013
I Australien har en domstol avslagit ett föräldrapar som drivit ett krav om att deras son utsatts för "felaktig födelse" efter att en ivf-specialist inte talat om risken för funktionshinder.
7 maj 2013
En tvåårig koreansk flicka född utan luftstrupe har nu fått en konstgjord inopererad, gjord av flickans egna stamceller. Hon är den yngsta patienten i världen som har gått igenom operationen, som än så länge är på experimentell niv&ar...
3 maj 2013
Två katolska barnmorskor i Edinburgh har fått rätt i en appellationsdomstol att undvika att delta i abortverksamhet även när det gäller att delegera, handleda eller stödja personal, som utför aborter.
30 april 2013
Irlands regering förväntas godkänna ett lagförslag, som tillåter abort när det finns risk för att kvinnan skall begå självmord. Den nya lagen kommer att träda i kraft före sommaren.
30 april 2013
Läkare vid ett par av sjukhusen i Danmark anser att gravida kvinnor inte bör informeras om barnets kön, så länge de kan göra abort, eftersom det finns risk att föräldrar väljer bort barnet på grund av könet.
30 april 2013
Ny statistik avslöjar att en liten grupp på 500 män har gett upphov till över 6 000 barn i Storbritannien. Eftersom barnen fötts före 2005, innan anonymitetsrätten upphävdes, kommer de inte att kunna ta reda på sitt ursprung och sina många halvsys...
24 april 2013
En turkisk kvinna som fick världens första lyckade livmoderstransplantation är enligt läkare nu gravid.
23 april 2013
En rapport från det oberoende brittiska bioetiska rådet The Nuffield Council on Bioethics, rekommenderar att föräldrar som har fått barn med hjälp av donerade könsceller själva skall bestämma huruvida barnen får reda på sitt verkliga urspru...
23 april 2013
Helsingforsdeklarationen, som ger etiska principer för medicinsk forskning på människor, har nu reviderats och kommer att diskuteras av experter och allmänheten.
22 april 2013
Att gravida Savita Halappanavar avled i höstas berodde på en felbehandlad blodförgiftning och inte på att hon förvägrades abort, fastslår en nyligen avslutad utredning.
22 april 2013
Det första läkemedlet, som är tänkt att hjälpa personer med Downs syndrom att övervinna kognitiva brister, har nu börjat testas på människor, enligt schweiziska läkemedelsföretaget Roche.
18 april 2013
En ny studie från den amerikanska delstaten Washington visar att legaliseringen av läkarassisterat självmord inte lett till någon drastisk ökning.
18 april 2013
I den amerikanska kongressen börjar ledamöter nu reagera på den totala mediala tystnaden kring rättegången mot abortläkaren Kermit Gosnell från Philadelphia, som anklagas för att ha begått åtta mord.
16 april 2013
Med tolv frågor vill ett nytt amerikanskt test besvara frågan hur lång tid äldre människor har kvar i livet och avgöra huruvida förebyggande vårdåtgärder är lönsamma. 
16 april 2013
Ett läkarteam vid Kings College Hospital har rört upp känslor efter att det framkommit att de utfört minst 19 levertransplantationer till betalande utlänningar med organ som ursprungligen donerats till det offentliga sjukvårdssystemet the National Health Service. ...
15 april 2013
I Kina är det över en tredjedel av alla familjer, som endast har ett barn, och det blir nu allt tydligare att dessa barn saknar sociala färdigheter, vilket även påverkar landets konkurrenskraft.
15 april 2013
En metastudie från Nya Zeeland gör gällande att abort vid oönskade eller oplanerade graviditeter inte bidrar till att reducera riskerna för problem med psykisk hälsa hos kvinnan, utan tvärtom medför större risk för senare problem.
11 april 2013
I USA växer abortmotståndet även bland ateister. En rundfrågning bland ateister i Danmark visar emellertid att fenomenet än så länge är främmande där.
10 april 2013
I Australien är kommersiellt surrogatmoderskap olagligt, och allt fler australier betalar kvinnor utomlands – främst i Indien, USA och Thailand – för att föda deras barn. Samtidigt hörs allt oftare om aborter, tvivelaktiga vårdräkningar och förv&a...
10 april 2013
Forskare runt om i världen samlar blod och vävnad från miljontals människor. Nu uppmärksammas de problem detta innebär.
10 april 2013
Ny fosterdiagnostik i form av enkla blodprov för t.ex. Downs syndrom förändrar mödravården, och den snabba utvecklingen väcker farhågor om att dålig kunskap om testerna kan leda till förvirring bland blivande föräldrar och läkare.
9 april 2013
Den amerikanska läkarföreningen American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) rekommenderar nu att patienter informeras om förändringar i arvsmassan som kan leda till framtida sjukdomar, även om informationen inte efterfrågats av patienten.
9 april 2013
En tidigare dansk spermadonator kan ha fört en ärftlig och behandlingsbar cancerframkallande sjukdom vidare till sina barn, vilket de aldrig kommer att få veta pga. de danska kraven på anonyma donatorer.
27 mars 2013
Mer än hälften av alla behandlingar på danska kliniker med donerad sperma gjordes förra året på kvinnor från utlandet, majoriteten av dem ensamstående.
27 mars 2013
Friska kvinnor i klimakteriet bör inte avskräckas från att bli gravida med hjälp av donerade ägg eller embryon, enligt det amerikanska läkarsällskapet American Society for Reproductive Medicine (ASRM).
26 mars 2013
Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA meddelade förra veckan att man har fått " brett folkligt stöd" i frågan om det skall bli tillåtet att skapa barn med arvsanlag från tre föräldrar. Rapporten får kritik för...
26 mars 2013
Vid ett möte i FN:s kvinnokommission, som avslutades i New York förra veckan, ville abortförespråkare driva fram aborträttigheter, men konferensen valde att inte förklara abort som en mänsklig rättighet.
20 mars 2013
En utredning från universitetet i Bristol visar att personer med inlärningssvårigheter dör tidigare än de borde på grund av dålig diagnos och behandling.
20 mars 2013
I Australien är det brist på donerade ägg, och en australiensisk fertilitetsklinik har nu börjat importera ägg från USA.
20 mars 2013
Nya rapporter från Belgien visar att antalet fall av dödshjälp fortsätter att öka. 
14 mars 2013
Regeringar och internationella biståndsorgan som finansierar massteriliseringsläger i Indien anklagas för att blunda för de grova människorättskränkningar som sker i en hänsynslös strävan att sänka Indiens födelsetal.
14 mars 2013
FN:s särskilda rapportör i tortyrfrågor förklarar i sin senaste rapport att det är "tortyr och misshandel" att vägra en kvinna att göra abort.
14 mars 2013
FN:s befolkningsfond USAID:s rapport 2011-2015 till den amerikanska kongressen visar att tyngdpunkten för det amerikanska biståndet ligger på familjeplanering.
14 mars 2013
I Italien är det allt fler gynekologer som inte vill utföra aborter, och det höjs nu krav att möjligheten till samvetsfrihet för läkare regleras.
12 mars 2013
Förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, lämnar in ett kollektivt klagomål mot Sverige för att inte erkänna Europarådets resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal.
6 mars 2013
Sveriges kristna råds referensgrupp för medicinsk-etiska frågor har i dagarna skickat en skrivelse om surrogatmödraskap till justitiedepartementet, där arbetet med direktiven till en kommande utredning pågår.
6 mars 2013
En studie av hiv-förebyggande strategier bland kvinnor i Afrika har avbrutits eftersom studiedeltagarna, som oftast var unga och ensamstående, inte följde vårdplanen och underskattade smittorisken.
5 mars 2013
Enligt en ny amerikansk studie ökar konstgjord befruktning inte risken för bröst-eller livmodercancer.
5 mars 2013
Amerikanska läkare har för första gången lyckats bota ett barn som smittats med hiv kort före födseln. En tidig, kraftig behandling förhindrade att viruset förökade sig; barnet är nu två år och bär endast på spår av viruset.
5 mars 2013
Enligt en artikel i facktidskriften Cell Stem Cell finns mänskliga embryonala stamcellslinjer i USA, som skapats med hjälp av donerade spermier eller ägg utan donatorernas medgivande.
5 mars 2013
Antalet sena aborter efter vecka 12 har börjat minska i Danmark. Experter anser att det beror på välutvecklad fosterdiagnostik.
4 mars 2013
I en ny rapport från amerikanska Guttmacher Institute om Uganda rekommenderas ökad tillgång till preventivmedel och abort som ett sätt att förbättra kvinnors hälsa och minska oönskade graviditeter. Ännu en gång anklagas institutet för att använda tvivelaktiga uppgifter för att driva abortfrågan.
27 februari 2013
Den tyska katolska biskopskonferensen beslöt nyligen att tillåta katolska sjukhus att ge dagen-efter-piller till våldtäktsoffer när pillerna förhindrar befruktning och inte orsakar tidig abort. Ordföranden för påvliga livsakademin ger sitt stöd till beslutet och understryker, att Kyrkan sedan 50 år ...
27 februari 2013
Enligt det danska forskningsinstitutet Statens Seruminstitut (SSI) sattes nytt rekord i fjol vad gäller antalet barn födda av mammor mellan 40 och 45 år. Många föddes med hjälp av konstgjord befruktning.
27 februari 2013
I Storbritannien förekommer mer än tio gånger fler aborter pga. läppspalt än vad som registreras i statistiken från brittiska hälsodepartementet, enligt nätverket Eurocat.
27 februari 2013
Olika rapporter visar att användning av dagen-efter-piller i USA bland både vuxna kvinnor och skolelever har ökat markant. Offentliga skolor i New York erbjuder elever en lång rad olika preventivmedel för att minska antalet tonårsgraviditeter.
13 februari 2013
Aktuella uppgifter från den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) visar att antalet ivf-cykler fortsätter att öka medan antalet flerbördsgraviditeter minskar.
13 februari 2013
Kinesiska hälsovårdsmyndigheter inledde nyligen en kampanj för att ta itu med missbruk av assisterad befruktning på fertilitetskliniker.
11 februari 2013
Ett tyskt domslut fastlade nyligen att dottern till en anonym spermadonator får ta reda på vem hennes biologiska far är.
11 februari 2013
Efter en kampanj i östra Indien, som lett till massterilisering lades ett stort antal nyopererade kvinnor medvetslösa på ett fält utanför staden Malda i distriktet Västbengalen, eftersom det inte fanns plats för dem på sjukhuset.
7 februari 2013
I USA har en ny organisation, Save the 1, nyligen grundats av kvinnor som blivit utsatta för eller blivit till genom våldtäkt och menar att abort inte är en självklar lösning.
4 februari 2013
"Vi bevittnar en trivialisering av dödshjälp i Belgien", skriver det Europeiska institutet för bioetik i sin analys över fallet med ett belgiskt tvillingpar som i december fick dödshjälp p.g.a. diagnosen glaukom, ett degenerativt tillstånd som kan leda till blindhet.
4 februari 2013
Under FN:s arbete med en ny utvecklingsplan, som skall ersätta millenniemålen 2015, har det blivit alltmer tydligt att befolkningskontroll och familjeplanering inte är avgörande för ett lands utveckling.
30 januari 2012
Japanska forskare rapporterar hur de omprogrammerat mänskliga inducerade pluripotenta stamceller (iPS) till ett mellanting mellan stamceller och njurvävnad.
29 januari 2013
Sydkoreas låga födelsetal innebär att storleken på landets unga befolkning, 9-24 år, kommer att ha minskat till hälften 2060, varnar en statlig rapport.
29 januari 2013
Allt fler äldre, för få i arbetsför ålder och höga sociala kostnader har lett till att en hög tjänsteman i Kina nu ifrågasatt ettbarnspolitikens framtid.
28 januari 2013
En ny studie från Japan visar att sjuksköterskor och barnmorskor som deltar i aborter visar tecken på utbrändhet, eftersom de anser att de aborterade barnen förtjänar att leva.
28 januari 2013
Japans finansminister Taro Aso uppmanar sina äldre landsmän att "skynda sig och dö" i stället för att kosta allmänheten pengar med livsförlängande vård.
24 januari 2013
Amerikanska forskare har upptäckt att celler från barn förekommer i deras mammors hjärnor, vilket visar att länken mellan mor och barn är djupare än tidigare antagit.
23 januari 2013
En opinionsundersökning i USA från december visar att över 80 procent vill att tillgången till abort begränsas. Samtidigt försöker nu de två kvinnorna bakom de två domslut 1973 som fastslog rätten till fri abort under hela graviditeten i USA att få till en lagändring – mot abort.
22 januari 2013
En förändring av regleringarna för utländska par som hyr en kommersiell surrogatmamma i Indien innebär att endast heterosexuella par som har varit gifta i mer än två år nu får använda surrogatmammor i landet.
22 januari 2013
Norska allmänläkare bör inte få generell rätt att neka till att göra något mot sitt samvete, som att remittera till abort eller förskriva preventivmedel, fastslår Stålsett-utvalget, en kommitté som tillsatts av Norges kulturdepartement för att titta närmare på regeringens politik inom tro- och livså...
21 januari 2013
Efter den senaste tidens hårda abortdebatt i Irland har nu utfrågningar i parlamentet inför en eventuell lagändring påbörjats. Under en av utfrågningarna förklarade tre förlossningsläkare i början av januari att de inte känner till några fall av "mödradödlighet som skett i onödan" på grund av att ab...
21 januari 2013
Det är inte endast i Kina och Indien som ofödda flickor aborteras pga. kön. Ny statistik från FN: s befolkningsfond (UNFPA) visar att det även förekommer i Europa, särskilt på Balkan, i högre grad än man hittills trott.
17 januari 2013
Ett par döva tvillingbröder fick föra månaden dödshjälp i Belgien med motiveringen att de höll på att bli blinda.
17 januari 2013
Den schweiziska dödshjälpsorganisationen Exit fick i fjol fler nya medlemmar än någonsin förr.
15 januari 2013
Den danska spermabanken Cryos meddelar att deras spermadonatorer kan vara pappor till över 100 barn.
15 januari 2013
Antalet par i Storbritannien som registrerar sina barn som födda av utländska surrogatmammor har nästan tredubblats på fem år, enligt tidningen The Independent.
14 januari 2013
En brittisk domstol har avslagit en begäran om tvångsabort för en psykiskt funktionshindrad kvinna, med motiveringen att kvinnan har rätt att ta egna beslut.
14 januari 2013
I Storbritannien har över 3,5 miljoner mänskliga embryon skapats för in vitro-fertilisering sedan 1991. Nästan hälften har kastats bort.
9 januari 2013
Den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, som har till uppgift att tolka och verkställa den amerikanska människorättskonventionen, har i en dom avvisat Costa Ricas förbud mot in vitro-fertilisering.
9 januari 2013
Global förekomst av infertilitet har varit relativt stabil mellan 1990 och 2010, enligt en WHO-studie som sammanställt uppgifter från 277 nationella undersökningar i 190 länder.
8 januari 2013
Belgiens styrande socialistparti har lagt fram ett förslag om dödshjälp för minderåriga i parlamentet.
8 januari 2013
Irlands regering planerar att införa ny lagstiftning för att förtydliga att abort skall tillåtas om en kvinnas liv är i fara, meddelade hälsominister James Reilly kort före jul.
8 januari 2013
Frankrikes president François Hollande planerar att presentera ett nytt lagförslag om dödshjälp, som öppnar för assisterat självmord, i juni.