Frågan om dödshjälp avgörs inte av opinionsundersökningar

21 december 2017

En majoritet av svenskarna är, enligt en färsk opinionsundersökning, positiva till dödshjälp enligt Oregonmodellen, där läkaren skriver ut dödliga preparat som patienten själv intar. Betyder det att en sådan reform bör genomföras i Sverige?Länk ti...

Genterapi – från idé till verklighet

20 december 2017

Ännu har få patienter behandlats och preparaten är ofta mycket dyra – men utvecklingen går fort nu. Länk till ursprungsartikeln

Värna samvetet – på riktigt

19 december 2017

Samvetet måste få utrymme vid svåra frågor om liv och död. Det är hög tid att införa verklig samvetsfrihet för sjukvårdspersonal, skriver tre kristdemokratiska kommunalråden Samuel Klippfalk, Jonas Segersam och Björn-Owe Björk. Länk till ursprungs...

Backlash för rätt till abort inom EU

19 december 2017

Europarådet varnar om en pågående backlash i tillgången till abort i flera EU-länder. En ny rapport visar på en oroande utveckling, allt fler försök görs för att via lagar inskränka aborträtten i flera europeiska länder. Länk till ursprungsartikeln

Farhågorna mot dödshjälp motbevisas i ny rapport

18 december 2017

De flesta svenskar är positiva till att människor som råkar ut för en dödlig sjukdom får möjlighet till dödshjälp om de vill. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har släppt en rapport som reder ut fakta i dödshjälpsdebatten. Den visar att dödshjäl...

Låt oss säga JA till livet

18 december 2017

Den senaste söndagen, tredje advent, har det varit Livets söndag i kyrkorna i Sverige. Det är ett initiativ från biskop Anders Arborelius, men ett antal kyrkor och samfund har under ett antal år aktivt ställt sig bakom initiativet, bland annat tro...

Sex av tio vill legalisera dödshjälp – varför är politikerna så tysta?

18 december 2017

Sex av tio svenskar vill legalisera aktiv dödshjälp, det visar KIT/Novus färska undersökning. Men folkopinionen är inte representerad i i riksdagen – där få politiker ens vill titta närmare på frågan. Länk till ursprungsartikeln

Kyrkor markerar mot urholkat människovärde

17 december 2017

Tredje advent uppmärksammas som "Livets söndag" i landets katolska församlingar, men har också stöd i frikyrkorna, ortodoxa kyrkan och enskilda i Svenska kyrkan. Länk till ursprungsartikeln

3:e söndagen i advent: Livets Söndag

16 december 2017

Den tredje söndagen i advent firar vi Livets Söndag. En söndag då vi visar vår tacksamhet över livet – men också står upp för de mest utsatta i vårt samhälle. Länk till ursprungsartikeln

”Varför får jag inte bestämma över min egen död?”

15 december 2017

Svenskarna har en av Europas mest liberala inställningar till dödshjälp, men Läkarförbundet säger nej och politikerna är tysta. För den som är svårt sjuk och själv vill bestämma över livets slut återstår att åka till Schweiz eller fixa läkemedel g...

Nationalskatt måste räddas

15 december 2017

Vilket ofött barn som helst kan vara en blivande Augustinus, Einstein eller Mozart.Länk till ursprungsartikeln

Jag hjälpte min man att dö. Det var mitt livs bästa beslut.

15 december 2017

I Oregon, USA, kan sjuka som vill avsluta sina liv få dödliga piller utskrivna av sin läkare. När Nora Millers cancersjuka man inte ville leva längre blandade hon ut tabletterna i äppelmos och omfamnade honom en sista gång. “Att hjälpa min man att...

”Oroväckande språkförskjutning i dödshjälpsdebatten”

15 december 2017

Dödshjälpförespråkarna undviker en saklig terminologi och övergår till ”Orwellsk” retorik med för­skönande omskrivningar, skriver tre företrädare för den kristna tankesmedjan Clapham­institutet. Länk till ursprungsartikeln

25-årig kvinna dog efter hon sökt vård för missfall

14 december 2017

Kvinnan sökte vård för buksmärtor och blödningar men insjuknade sedan i blodförgiftning. Dagen därpå drabbades hon av hjärtstopp. Nu utreds händelsen som ägde rum i somras på SUS i Malmö.Länk till ursprungsartikeln

Nya riktlinjer för handläggning av sen abort

13 december 2017

Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstretik och gynekologi (SFOG) ska gemensamt ta fram förslag på nya riktlinjer för handläggning av sen abort. – Vi har känt att vi behöver mer detaljerade riktlinjer. Det har funnits en osäkerhet kring...

Aborträtten i Europa pressas från flera håll

13 december 2017

Rätten till en laglig och säker abort hotas på flera håll i Europa – från frontalattacker i Öst- och Central­europa till krav på samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige.Länk till ursprungsartikeln

Rebecka, 35, hamnade sist i kön för provrörsbefruktning när partnern gjorde slut

13 december 2017

Rebecka och hennes partner var förlovade och försökte skaffa barn. Men när han plötsligt lämnade henne hamnade hon sist i kön för assisterad befruktning. Nu måste hon vänta ett helt år innan hon ens får ställa sig i kön. Länk till ursprungsartikeln

Smer efterlyser uppdatering av föråldrad lag

13 december 2017

Gentekniken utvecklas i rasande fart men etiken och juridiken hänger inte med. Nu efterlyser Statens medicinsk-etiska råd en utredning för att se över lagstiftningen på området. Länk till ursprungsartikeln

Oroande ökning av ungas psykiska ohälsa

13 december 2017

På tio år har det blivit dubbelt så vanligt att barn mellan 10 och 17 år lider av psykisk ohälsa. Även för unga vuxna har en alarmerande ökning skett, enligt Socialstyrelsen. Länk till ursprungsartikeln

Åldersgräns på Sahlgrenska ställer till det för ensamstående

12 december 2017

På Sahlgrenska universitetssjukhuset är det för närvarande köer på runt fyra år för dem som behöver donerade spermier för att bli gravida.Länk till ursprungsartikeln

Nathea, 13, vill ändra synen på lucia: ”Vill få en ändring”

12 december 2017

Självklart kan någon med en funktionsnedsättning vara lucia. Nathea Anemyr, 13, höjer nu rösten för alla som inte fått bära en ljuskrona. – Jag vill att det här leder till en förändring, säger Nathea Anemyr, vars 16-åriga storasyster Noelle stråla...

Efter lagändringen - fyra års kö för assisterad befruktning

11 december 2017

I april i fjol ändrades lagen så att även ensamstående kvinnor fick möjlighet till assisterad befruktning i den svenska sjukvården. Men för många ensamstående med barnlängtan har det inneburit en allt mer otålig och frustrerad väntan. Länk till ra...

Dödshjälp får aldrig användas

11 december 2017

Apropå Kajsa Dovstads ledare ”Låt människor själva få bestämma när de vill dö”, Kb 24/11. Man får aldrig använda dödshjälp, utan till varje pris rädda en människas liv. Vi ska inte ta liv och vi ska inte underlätta för någon att göra det. Vi ska i...

Vem vågar föda barn som har funktionsnedsättning i dag?

11 december 2017

Tillräckligt stöd från samhället kan man se sig om i stjärnorna efter, skriver Frida Park.Länk till ursprungsartikeln

Lucka i lagen gör att ensamstående inte kan få privat IVF-hjälp

11 december 2017

På universitetskliniker har provrörsbefruktning med donerade spermier varit tillåtet sedan 2003. Men på andra kliniker får enligt lagen bara insemination – och inte provrörsbefruktning – med donerade spermier ske.Länk till ursprungsartikeln

Skapar debatt om surrogatmödraskap

10 december 2017

Genom en surrogatmamma uppfylldes deras önskan om att skaffa barn. I dag är dottern Maïa fyra år gammal och i den nya romanen Moscow Baby berättar Håkan Lindgren delvis fiktivt, delvis verklighetsbaserat om den långa resan. Länk till ursprungsarti...

Per Wirtén: Slopa förbudet mot assisterad dödshjälp

10 december 2017

Det är förbluffande att riksdagen inte vågar ta i frågan om assisterad dödshjälp. Vi borde ha rätt att bestämma över livets livets slutskede – det är en rättvisefråga.Länk till ursprungsartikeln

Ett par i Danmark döms för att ha köpt spädbarn

08 december 2017

Ett danskt par köpte ett spädbarn från en kvinna i Polen – dagen efter att hon fött det. Nu har saken tagits upp i dansk domstol men rätten har bara kunnat fälla paret för att ha förfalskat bebisens födelseattest. – Jag vill överlåta det till någo...

Frågar Smer om råd vid transplantation till asylsökande

07 december 2017

Hade ett organ som transplanteras till en asylsökande som sedan utvisas och avlider på grund av dålig uppföljning kunnat göra bättre nytta i en annan patient? Etiska dilemman gör nu att ett antal läkare i Lund vänder sig till Statens medicinsk-eti...

Adoptionsreglerna moderniseras

07 december 2017

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att modernisera adoptionsreglerna. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Länk till ursprungsarti...

Så långa är köerna för ensamstående som vill skaffa barn – i region för region

05 december 2017

Köerna för ensamstående kvinnor som vill ha hjälp med assisterad befruktning skiljer sig stort åt i landet. Det visar Metros granskning av samtliga regioner och landsting. Länk till ursprungsartikeln

Johanna, 36, står i en fyra år lång kö för att bli mamma

05 december 2017

Johanna Waara, 36, i Göteborg står i en fyra år lång kö för att bli gravid. I sin kamp för att få hjälp bollas hon mellan olika vårdgivare och ibland känner hon att hon håller på att gå sönder. Länk till ursprungsartikeln

Öppna Moderater: Tillåt surrogatmödraskap och inför könsneutral föräldraskapspresumtion

05 december 2017

I svensk politik finns det många som slår sig för bröstet och tycker att Sverige är världens bästa landa att leva i för hbtq-personer. Men stämmer det? Sverige har under den Socialdemokratiska regeringen tappat rejält i den internationella ranking...

Politisk oro kan påverka abortfrågan

04 december 2017

I Irland finns det en oro för att den utlovade folkomröstningen om de stränga abortlagarna inte ska bli av nästa år.Länk till ursprungsartikeln

Sjukvårdspersonal skall inte moralisera

04 december 2017

"Jag tycker verkligen att du och din pojkvän ska hålla ihop nu och jag vill inte säga något, men detta gäller faktiskt liv och död. Det är liv du har inuti dig." Så bemöttes en patient i Uppsala som planerade göra abort rapporterar P4 Uppland. Län...

Be en extra bön för alla de förhärdade hjärtan som vägrar att se det ofödda barnet

04 december 2017

2017 närmar sig sitt slut och som alltid så här års vandrar tankarna gärna bakåt. Hur har året sett ut? Vad har hänt i Sverige och utomlands, och vilka är förhoppningarna inför nästa år? Länk till ursprungsartikeln

Läkarlarm: Transplanterade patienter kan dö om de utvisas

04 december 2017

Läkare i Lund vänder sig nu till Statens medicinsk-etiska råd angående transplantationer av hjärta och lungor på asylsökande när de inte vet om patienten kommer att få uppföljande vård. Länk till ursprungsartikeln

Skulle du modifiera dina gener för att förbättra ditt utseende? Det kan snart vara möjligt

02 december 2017

Framtiden närmar sig med stormsteg och med den rullar nya, etiska dilemman in. Ska det vara tillåtet att "förbättra" sig själv om ny teknik gör det här möjligt? Länk till ursprungsartikeln

Sköterskan lade sig i Saras beslut om abort

01 december 2017

Sara anmälde en sjuksköterska på Aleris närakut i Uppsala efter att ha fått en kommentar om sin planerade abort. Länk till radioinslaget

Surrogatmödraskap är en frihetsfråga

29 november 2017

Det är inte en rättighet att få barn. Det betyder dock inte att vi inte ska avstå från att underlätta för fler att kunna bilda familj. Det är hög tid att vi låter människor själva få avgöra om man vill hjälpa sina medmänniskor att nå drömmen om fa...

1 2 3 4 5 6 7