Låt oss gå vidare till etiken

27 november 2017
Läkartidningen

Sedan flera år tillbaka har regeringen uppmanats att tillsätta en utredning om dödshjälp. Så har inte skett. Men nu har Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerat rapporten »Dödshjälp – en kunskapssammanställning«. Rapporten tar inte ställning till dödshjälp men levererar ett ambitiöst faktaunderlag. I sin presentation av rapporten [DN Debatt. 20 nov 2017] avslutar författarna med: »Det är dags att sätta etiken i förgrunden i dödshjälpsdebatten!«

Länk till ursprungsartikeln