Skapar debatt om surrogatmödraskap

10 december 2017
Göteborgs Fria

Genom en surrogatmamma uppfylldes deras önskan om att skaffa barn. I dag är dottern Maïa fyra år gammal och i den nya romanen Moscow Baby berättar Håkan Lindgren delvis fiktivt, delvis verklighetsbaserat om den långa resan.

Länk till ursprungsartikeln