S: Vi värnar kvinnors rätt till sina egna kroppar

16 juli 2018

Om Sverigedemokraterna fick bestämma skulle vår abortlag vara hårdare än Rumäniens, Tjeckiens och Bulgariens. Mitt och Socialdemokraternas besked är tydligt: kvinnors rätt till sin kropp och till en god vård måste stå i centrum. Abort är en naturl...

Regeringen fördummar abortdebatten

16 juli 2018

Abortfrågan kommer alltid att vara känslig. Den är både djupt personlig samtidigt som den rör väldigt svåra överväganden. Därför vore det rimligt att tänka att den som ger sig in i den bemöter både den och sina meningsmotståndare med respekt. Så d...

Höj nivån i abortdebatten

15 juli 2018

Praxis kring sena aborter kommer att behöva ändras. Men vanligen saknas ett moget samtal kring etiska frågeställningar.. Övriga partier stöder den nuvarande svenska abortlagen. Det är dock en lag som är formulerad så att den yttersta gränsen för n...

Paula Bieler: ”Avvägning mellan fostrets rättigheter och moderns”

15 juli 2018

Debatten om att Sverigedemokraterna vill sänka abortgränsen har blossat upp igen. Paula Bieler, SD:s jämställdhetspolitiska talesperson, säger i en intervju med Dagens Nyheter att frågan mår bra av att diskuteras. – Jag tror att man gör både kvinn...

Expert: ”Finns ingen medicinsk gräns vid vecka 12”

14 juli 2018

Sverigedemokraterna hävdar att en graviditet efter vecka 12 går in i ett helt nytt stadium och att en abort då skulle vara ett mycket större medicinskt ingrepp. Länk till ursprungsartikeln

Vad händer med aborträtten? - Människor och tro

13 juli 2018

USA:s president Donald Trump har i veckan utsett en ny domare i Högsta domstolen och många befarar att det kan påverka aborträtten i landet. Hör vår utsände Per Enander om den senaste utvecklingen. Nyligen röstade Irlands befolkning bort en av Eur...

Triumfen för USA:s abortmotståndare

12 juli 2018

Donald Trump har nominerat sin HD-domare och delstaten Indiana, med en av USA:s hårdaste abortlagstiftningar, kommer att spela en nyckelroll de närmaste månaderna. Här har kampanjen för Brett Kavanaugh pågått länge. Länk till ursprungsartikeln

Du är ingen Sverigevän, Jimmie Åkesson

11 juli 2018

Mona Sahlin: Aborträtten finns för att slippa vara beroende av män som du. Länk till ursprungsartikeln

Abort som lackmustest

11 juli 2018

Brett Kavanaugh blir president Donald Trumps kandidat att ersätta Anthony Kennedy som ny domare i USA:s högsta domstol. Utnämningen innebär, förutsatt att den godkänns av senaten, att den konservativa majoriteten bland de nio domarna befästs.Länk...

Låt inte SD inskränka den svenska aborträtten

10 juli 2018

Ledare LEDARE 11/7. Fram till den 18:e graviditetsveckan har kvinnor i Sverige rätt till fri abort och kan till dess utan motivering eller samtal med kurator avbryta en oönskad graviditet. Det är en mycket bra lagstiftning som speglar en respektfu...

Äldre inte mindre värda – säg nej till dödshjälp

08 juli 2018

Tidigare skulle sjukdomar elimineras, numera är människan problemet. Länk till ursprungsartikeln

Så många barn i världen är provrörsbarn

04 juli 2018

Mer än 8 miljoner barn har hittills fötts med hjälp av provrörsbefruktning, så kallad IVF. Det har rapporterats på en internationell konferens.Länk till ursprungsartikeln

Jurist: Fosters livsduglighet bör bedömas först efter abort

03 juli 2018

Livsdugligheten hos ett sent aborterat foster ska bedömas först efter själva framfödandet – det anser juridikprofessorn Anna Singer, som deltog i en debatt i Almedalen om det eventuella etiska dilemmat med foster som visar livstecken efter sen abo...

Barnlösa danskar åker till Sverige för att få hjälp

03 juli 2018

I åratal har svenska kvinnor åkt till Danmark för att kunna bli gravida genom insemination. Men Danmark har samtidigt strikt lagstiftning när det gäller surrogatmoderskap.Länk till ursprungsartikeln

”Stå upp mot prostitution och surrogatmödraskap”

29 juni 2018

För att verkligen stå upp för kvinnors rättigheter krävs att regeringen också inkluderar den ökande kommersialiseringen och handeln med kvinnors kroppar genom prostitution och surrogatmödraskap i arbetet kring kvinnors sexuella och reproduktiva hä...

Människovärde: "Abortingrepp kränker oföddas mänskliga rättigheter"

29 juni 2018

Man kan inte undgå att fråga sig vilken slags kvinnokamp man förespråkar som samtidigt innebär att kvinnan låter sitt eget barn berövas rätten till liv. Är det inte istället ett kvinnoförtryck som bara har ändrat skepnad?Länk till ursprungsartikeln

Abort gjordes i vecka 30 - utreds som vållande till annans död

27 juni 2018

En abort har av misstag gjorts i vecka 30 på Karolinska sjukhuset. Åklagaren Jennie Nordin utreder händelsen som vållande till annans död. – Enligt min uppfattning är det ett barn som aborterats, säger hon till Dagen. Länk till ursprungsartikeln

Påvens uttalande om selektiva aborter inspirerar

26 juni 2018

Att vara katolik har blivit lättare i Sverige de sista åren. Men fortfarande finns fördomarna där, och de sticker alltid upp sitt fula tryne när sekulärmedierna blir påminda om att katolsk tro är något mer och mycket djupare än enbart vackra cerem...

Kvinna fick barn aborterat i vecka 30

25 juni 2018

En kvinna fick sitt barn aborterat så sent som i vecka 30. Nu polisanmäler Karolinska universitetssjukhuset sig självt.Länk till ursprungsartikeln

Har vi slutat bry oss om de ofödda?

25 juni 2018

I förra veckan berättade TV4-nyheterna att en abort har genomförts i graviditetsvecka 30. Efter en gynekologisk undersökning och ultraljud på en abortmottagning tror en specialistläkare att en kvinna som söker abort har varit gravid i tolv veckor...

Påven manar forskare till omfattande bioetiska hänsyn

25 juni 2018

Påven Franciskus har manat forskare inom biovetenskapen att respektera värdet i det mänskliga livet i alla dess faser. Bioetiken måste ta hänsyn till det mänskliga livet från konceptionen till döden i samma utsträckning som de sociala och ekologis...

KD sviker principer – väljarna sviker KD

24 juni 2018

Att förvänta sig trohet när man själv inte är trogen är naivt som bäst, skriver en av grundarna till Kristna värdepartiet.Länk till ursprungsartikeln

33 kvinnor hittades i "hyr en livmoder"-härva

23 juni 2018

33 gravida kvinnor hittades under en razzia mot en bostad i Kambodja, meddelade den kambodjanska polisen på lördagen. De gravida kvinnorna var alla surrogatmammor åt kinesiska klienter i en olaglig vinstdrivande ”hyr en livmoder”-härva. Länk till...

Rätten till abort måste fortsatt försvaras

22 juni 2018

I Irland och Argentina har man nyligen tagit steg för att legalisera abort, men kvinnors rätt till sexuella och reproduktiva rättigheter är fortsatt hotad. Att aborträtten behöver försvaras såväl i Sverige som i övriga världen är lika bergsäkert s...

Exemplet Nederländerna visar att dödshjälp innebär att vi hamnar på ett sluttande plan

17 juni 2018

I länder som Nederländerna där dödshjälp legaliserats har det lett till ett sluttande plan och är en återvändsgränd. I stället för dödshjälp måste vi satsa på optimal livshjälp och erbjuda en god vård i livet slutskede med maximal lindring av ånge...

Debatt om legalisering av abort i Argentina

14 juni 2018

Det är jämnt när Argentinas kongress ska rösta om lagförslaget att tillåta abort fram till vecka 14. Idag är det bara tillåtet för en kvinna att göra abort om hon har blivit våldtagen eller om det är fara för hennes liv. Länk till ursprungsartikeln

Dödshjälp och en stressad vårdorganisation är en dålig kombination

14 juni 2018

Ekots uppmärksammade granskning "När vården inte räddar liv" aktualiserar frågan om dödshjälp. Men tankarna går inte i huvudsak till den etiska och filosofiska sidan av frågan, utan till den organisatoriska. Principer är enkelt – men rutiner är sv...

Ja till abort i Argentina - Utrikes

14 juni 2018

I Argentina röstade kongressens underhus ja till att legalisera abort till och med den fjortonde graviditetsveckan. Beslutet, som kom efter en maratondebatt, skickas nu till senaten. Men på gatorna i Buenos Aires firas det redan.Länk till ursprung...

Hård strid om abort i påvens hemland

13 juni 2018

Argentina blir nästa land att ta upp frågan om legalisering av abort. Men till skillnad från Irland, som höll folkomröstning i frågan i slutet av maj, kommer Sydamerikas folkrikaste land att fatta beslut i parlamentets deputeradekammare.Länk till...

Allt fler kvinnor väljer att göra abort hemma

12 juni 2018

Andelen kvinnor som väljer att göra abort hemma ökar. I Västerbotten väljer nära åtta av tio att göra medicinsk abort hemma istället för på sjukhus. För vården är det en besparing att alla kvinnor inte måste vara kvar på sjukhus. Länk till ursprun...

Vi kommer inte från en debatt om abort

12 juni 2018

Emma Persson har skrivit en stark text om att allt fler väljer att abortera foster med Downs syndrom. Det är lätt att instämma i de obehagliga och etiska dilemman och övergripande konsekvenser man kan ställas inför som blivande förälder.Länk till...

Nej tack till aktiv dödshjälp – ja tack till rätten till ett gott liv till slutet!

12 juni 2018

Intresset för aktiv dödshjälp har åter ökat. Rädslan för en plågsam död har fått debatten att återuppstå. En aspekt som ofta förbises är VEM är det som ska utföra den aktiva handlingen och hjälpa patienten att dö? Är det min uppgift som läkare? Ne...

Vandrade för de ofödda

12 juni 2018

I Linköping på nationaldagen gick ett drygt 50-tal personer i en marsch för att ge röst åt de tusentals ofödda som aborteras varje år i Sverige. – Det är jätteviktigt att visa att de har ett värde, säger Marie-Michelle Ask. Länk till ursprungsarti...

När vården inte räddar liv: livsavgörande beslut undanhålls

11 juni 2018

Många patienter får aldrig reda på att läkare beslutat att de inte ska få vård som hade kunnat förlänga deras liv, det visar Ekots granskning. Det händer till och med att vårdpersonal aktivt försöker att undanhålla besluten, helt i strid med de la...

JO ser över rättsläget för sen abort

11 juni 2018

Rättsläget verkar oklart när det gäller sena aborter, anser JO, som därför begär att Socialstyrelsen och inspektionen för vård och omsorg, IVO, yttrar sig i frågan.Länk till ursprungsartikeln

Barnmorska: Klimatet har hårdnat för barnmorskor

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Läkare slipper medverka vid aborter – men kan inte berätta om det

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Tidigare barnmorska: Flera kollegor var aldrig med vid aborter

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Svensk sjuksköterska: Jag slapp närvara vid aborter

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Abort för fattiga vållar debatt i Bolivia

08 juni 2018

I flera länder i Latinamerika diskuteras just nu abortfrågan. Chile liberaliserade förra året sin abortlagstiftning, och i Argentina röstar kongressen nästa vecka om att legalisera abort.Länk till ursprungsartikeln

1 2 3 4 5 6 7 8