Det potentiella barnet har eget skyddsvärde

25 juli 2018
Dagens Samhälle

Abort är inte enbart en fråga om kvinnans rätt till sin kropp. Abortproblematiken är snarast att förstå som en intressekonflikt mellan kvinnan och det potentiella barnet, skriver Ann Heberlein (M) i en replik till Annika Strandhäll (S). 

Länk till ursprungsartikeln