Många felaktigheter om dödshjälp

10 april 2018
Läkartidningen

Thomas Lindén, ledamot i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, visar i Läkartidningen [1] prov på okunnighet i dödshjälpsfrågan. Vi hör till de många läkare som inte delar förbundets inställning och vill kommentera några av de felaktiga påståendena i artikeln.

Länk till ursprungsartikeln