Trovärdighet om dödshjälp saknas

26 juli 2018
Dagen

Förtjänstfullt skriver Tuve Skånberg om dödshjälp (Dagen 19/7). Skånberg har varit en politiker som vi sett upp till eftersom han har försökt att stå upp för kristna värderingar i ett alltmer liberalt KD. Givet det manövreringsutrymme Skånberg har, gör han säkert ett gott arbete. Problemet är att KD som parti saknar trovärdighet när man motsätter sig dödshjälp, och det av två skäl.

Länk till ursprungsartikeln