Dödshjälp del av belgisk avancerad cancervård

19 april 2018

Enligt en undersökning av vårdbeslut i livets slutskede bland cancerpatienter i Belgien som har flamländska läkare ges dödshjälp eller läkarassisterat självmord i drygt tio procent av fallen. I nästan två procent av dödsfallen har dödshjälp aldrig...

Hawaii legaliserar assisterat självmord

19 april 2018

Hawaii har blivit den sjätte amerikanska delstat som tillåter assisterat självmord. Majoriteten av delstaterna, där frågan har kommit upp, har dock röstat ner lagförslag om att införa assisterat självmord.

Nästan alla sena abortansökningar i Danmark godkänns

18 april 2018

I Danmark visar aktuella uppgifter att nya metoder kombinerat med förändrad inställning att abortgränsen har flyttats bakåt. Mellan 2012 och 2017 godkändes 94 procent av alla ansökningar om sen abort.

Brittiska sjuksköterskor protesterar mot förslag att tillåta abort under hela graviditeten

18 april 2018

I Storbritannien har 396 sjuksköterskor skrivit ett brev till Janet Davies, ordförande för det brittiska sjuksköterskeförbundet, för att motsätta sig hennes planer att stödja en kampanj om att tillåta abort under hela graviditeten.

Oenighet i finska riksdagen om dödshjälp

17 april 2018

I Finland samlade ett medborgarinitiativ om att legalisera dödshjälp, 50 000 underskrifter och överlämnades därefter till riksdagen. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott motsätter sig dock legaliseringen.

Bild på ofött barn förbjuds i Italien

17 april 2018

Enligt en artikel i den italienska dagstidningen Repubblica orsakade en stor bild på ett ofött barn nyligen ramaskri, eftersom den ansågs skada respekten för individuella fri- och rättigheter.

Irlands folkomröstning om abort hålls den 25 maj

29 mars 2018

Den irländska regeringen har nu lagt fast att folkomröstningen om att införa en ny "lag som reglerar avbrytande av graviditet" kommer att hållas fredag den 25 maj.

Afrikanska kvinnor ber FN att stoppa stöd till abort

28 mars 2018

En grupp afrikanska kvinnor uppmanade under ett FN-toppmöte förra veckan FN att sätta stopp för västerländska biståndsgivares påtvingande av preventivmedel och abort på afrikanska kvinnor, som inte efterfrågat det.

Dubbelmord att döda en gravid kvinna i Indiana

27 mars 2018

I den amerikanska delstaten Indiana undertecknade guvernören Eric Holcomb i söndags en ny lag, som behandlar ett ofött barn som brottsoffer när det avlider om mamman dödas. I en annan lag stärker guvernören även kontrollen av abortkliniker.

Personer med Downs syndrom skyddas inte av FN, varnar ärkebiskop

27 mars 2018

Ärkebiskop Bernardito Auza, den Heliga stolens ständige observatör i FN, menar att så länge FN förespråkar abort av "ofödda som visar någon form av ofullkomlighet", skyddas inte personer med t.ex. Downs syndrom.

Tillsammans för livet: välbesökt konferens om bemötande vid abort

26 mars 2018

Prolife-organisationen Livsval arrangerade i helgen den första nationella konferensen i Sverige om hur man bemöter någon som funderar på abort.

Europarådet varnar Polen för hårdare abortlagstiftning

26 mars 2018

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, har varnat den polska regeringen för att begränsa abortlagstiftningen.

Tillbakagång av antalet aborter i EU

21 mars 2018

Sedan 2005 har det skett en markant tillbakagång av aborter i de flesta av EU-medlemsländer, enligt uppgifter analyserade av nyhetstjänsten Euronews.

Regeringens proposition om embryodonation presenterad

21 mars 2018

I det lagförslag som presenterades i veckan föreslår regeringen en förändring av reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning. Bland annat skall kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Målet är att fler skall få...

Fårembryon med mänskliga celler ett faktum

20 mars 2018

Forskare har skapat embryon som är en blandning mellan får och människa i syfte att i framtiden kunna låta mänskliga organ växa till i fullvuxna får. För att skapa hybriderna odlade forskarna embryon som bar på både får- och människoceller. Embryo...

Ukraina – växande destination för surrogatmoderskap

19 mars 2018

Ukraina, ett av Europas fattigaste länder, har snabbt blivit det nya landet dit många som letar efter en surrogatmamma söker sig. Pengarna som erbjuds attraherar många unga kvinnor, men det finns stor oro att de utnyttjas.

Indien tillåter avbrytande av behandling för terminalt sjuka

15 mars 2018

Indiens högsta domstol beslöt förra veckan att dödssjuka patienter skall ha rätt att vägra behandling och förklarade livsslutsdirektiv för giltiga.

Irlands regering anger 21 politiska principer för ny abortlag

15 mars 2018

Irlands hälsominister publicerade i veckan en lång rad principer som är tänkta att vara bakgrund till en ny abortlag, som kan bli resultatet av en folkomröstning i maj. Resultatet av folkomröstningen kommer att avgöra om man skall upphäva ett kons...

Femton år med ständigt ökande dödshjälpssiffror i Nederländerna

14 mars 2018

Den nederländska kommissionen för dödshjälp presenterade i dagarna sin årsrapport, som visar att 6 585 fall av dödshjälp rapporterades 2017, vilket är en ökning med åtta procent från 2016. Kommissionen rapporterar att det var 169 dementa som fick...

Nedsatt beslutsförmåga hos terminala cancerpatienter, enligt studie

13 mars 2018

Många cancerpatienter möts av svåra beslut när det gäller den egna vårdplaneringen. Nu pekar en ny studie på att dessa patienter kan vara mindre kapabla att fatta dessa beslut än vad läkare ofta utgår ifrån.

Sänkt abortgräns i Mississippi

12 mars 2018

Senaten i den amerikanska delstaten Mississippi godkände förra veckan en ny abortlagstiftning. Efter att guvernören har godkänt lagförslaget kommer abort efter graviditetsvecka15 att vara förbjuden.

Encyklikan Humanae vitae – 50 år

08 mars 2018

I en artikel från nyhetstjänsten MercatorNet uppmärksammar läkaren Jokin de Irala, ledamot i Påvliga livsakademin, att påven Paulus VI:s ifrågasatta encyklika Humanae vitae fyller 50 år i juli.

Kinesiska forskare kartlägger genomet hos två ofödda barn

07 mars 2018

En grupp forskare från Beijing Genomics Institute i Kina har kartlagt genomet hos två levande foster, i ett försök att upptäcka deras genetiska risk för ett visst antal sjukdomar.

Dödshjälp för fängelseinterner i Kanada

07 mars 2018

En intern på ett fängelse i Kanada har fått dödshjälp och tre andra förfrågningar har blivit godkända. Enligt medieuppgifter skedde dödshjälpen på ett sjukhus utanför fängelset under överinseende av två kriminalvårdare.

”Afrikanska läkare är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord”

06 mars 2018

Professor Mike Ozovehe Ogirima, ordförande för den afrikanska grenen av Världsläkarorganisationen WMA, säger i ett uttalande att "Afrika är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord".

FBI fortsätter att undersöka Planned Parenthoods organförsäljning

05 mars 2018

Den amerikanska polismyndigheten FBI har nu begärt information från kongressen för att fastställa huruvida Planned Parenthood säljer kroppsdelar från aborterade barn till kommersiella ändamål, vilket kan strida mot amerikansk lagstiftning.

Allt fler självmord bland Kinas ensamma äldre

02 mars 2018

Fastän Kina utvidgade sin tidigare ettbarnspolitik till två barn per familj 2015 har årtionden av befolkningskontroll bidragit till markant köns- och åldersobalans, med långtgående konsekvenser för samhället, som sexhandel och självmord bland äldre.

Adulta stamceller odlas till fungerande benvävnad

02 mars 2018

Israeliska forskare har rapporterat att de lyckats implantera benvävnad som odlats med en patients egna celler i laboratorium. På så sätt kunde de laga ett fyra centimeter stort hål i skenbenet med hjälp av adulta stamceller.

Värdighet används fel av dödshjälpsförespråkare, menar tankesmedja

01 mars 2018

De som förespråkar assisterat självmord och dödshjälp gör mer skada än att nytta när de menar att "värdighet" endast innebär en kontrollerad död, varnar den brittiska tankesmedjan Theos.

Nederländerna startar biobank för aborterade foster

01 mars 2018

Universitetssjukhuset i Amsterdam har börjat fråga föräldrar om de vill donera sitt ofödda barn efter abort eller missfall till en nystartad biobank i forskningssyfte.

Oregon tillåter demenssjuka att svältas till döds

01 mars 2018

Delstaten Oregon godkände denna vecka en ny lag som tillåter psykiskt sjuka, som t.ex. dementa och patienter med Alzheimers, att svältas till döds. När den amerikanska delstaten Oregon blev den första amerikanska delstaten som legaliserade läkaras...

Ny lag om organdonation i Nederländerna

28 februari 2018

Nederländerna har antagit en ny lag om organdonation, som liknar den i Belgien och Spanien. Vuxna måste nu välja om de vill bli organdonator eller ej, och om man inte uppger sitt beslut antas man automatiskt vilja bli donator.

Exit får allt fler medlemmar

28 februari 2018

I fjol anslöt sig 10 078 personer till den schweiziska dödshjälpsorganisationen Exit och antalet assisterade självmord ökade något. Enligt Exit beror ökningen på den åldrande befolkningen.

Kritiker tystas i Belgiens dödshjälpskommission

27 februari 2018

Samtidigt som det i Belgien framhållits i en rättegång att 1 000 personer får dödshjälp varje år, utan att ha begärt det, publiceras ett brev av en avgående ledamot i landets kommission för kontroll av dödshjälp, där han beskriver hur kritiska led...

Ohios abortförbud vid Downs utmanas

27 februari 2018

Den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU stämmer delstaten Ohio för en ny abortlagstiftning, som förbjuder abort på grund av Downs syndrom.

Fysiskt frisk 29-åring får dödshjälp i Nederländerna

15 februari 2018

I Nederländerna fick en ung kvinna med psykiska problem, som kantats av självskadebeteende och självmordsförsök, dödshjälp i slutet av januari. Den 29-åriga Aurelia Brouwers var fysiskt frisk men tyckte att hennes liv med depression och psykoser v...

Mänskliga ägg odlade i laboratorium

14 februari 2018

Forskare i Edinburgh och New York har för första gången odlat fram mogna mänskliga äggceller i laboratoriemiljö. Det kommer dock att ta åratal innan metoden är mogen för klinisk användning, tror de.

Donation av befruktade ägg tillåts i Sverige nästa år

14 februari 2018

I en lagrådsremiss från regeringen till lagrådet, som överlämnades i slutet av förra veckan, föreslår regeringen att det fr.o.m. 1 januari 2019 skall bli lagligt att donera befruktade ägg till par eller ensamstående. Därmed tas det nuvarande krave...

Dödshjälp förstör vården, varnar belgisk professor

13 februari 2018

Belgiska sjuksköterskor och socialarbetare som specialiserat sig på palliativ vård överger sitt yrke eftersom klinikerna har omvandlats till "dödshjälpsinstitutioner", varnar belgisk professor i bok om erfarenheter med dödshjälp i Belgien.

Även brittiska barnmorskor överger yrket i brist på samvetsfrihet

12 februari 2018

I en dom i högsta domstolen för Storbritannien 2014 förlorade två chefsbarnmorskor möjligheten att slippa övervaka aborter, vilket ledde till att en av dem övergav sitt yrke. Frågan om samvetsfrihet kommer att bli ännu viktigare med tanke på vårde...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17