Fysiskt frisk 29-åring får dödshjälp i Nederländerna

15 februari 2018

I Nederländerna fick en ung kvinna med psykiska problem, som kantats av självskadebeteende och självmordsförsök, dödshjälp i slutet av januari. Den 29-åriga Aurelia Brouwers var fysiskt frisk men tyckte att hennes liv med depression och psykoser v...

Mänskliga ägg odlade i laboratorium

14 februari 2018

Forskare i Edinburgh och New York har för första gången odlat fram mogna mänskliga äggceller i laboratoriemiljö. Det kommer dock att ta åratal innan metoden är mogen för klinisk användning, tror de.

Donation av befruktade ägg tillåts i Sverige nästa år

14 februari 2018

I en lagrådsremiss från regeringen till lagrådet, som överlämnades i slutet av förra veckan, föreslår regeringen att det fr.o.m. 1 januari 2019 skall bli lagligt att donera befruktade ägg till par eller ensamstående. Därmed tas det nuvarande krave...

Dödshjälp förstör vården, varnar belgisk professor

13 februari 2018

Belgiska sjuksköterskor och socialarbetare som specialiserat sig på palliativ vård överger sitt yrke eftersom klinikerna har omvandlats till "dödshjälpsinstitutioner", varnar belgisk professor i bok om erfarenheter med dödshjälp i Belgien.

Även brittiska barnmorskor överger yrket i brist på samvetsfrihet

12 februari 2018

I en dom i högsta domstolen för Storbritannien 2014 förlorade två chefsbarnmorskor möjligheten att slippa övervaka aborter, vilket ledde till att en av dem övergav sitt yrke. Frågan om samvetsfrihet kommer att bli ännu viktigare med tanke på vårde...

En av tre aborter i Australien trots att kvinnan använt p-piller

07 februari 2018

Enligt Marie Stopes Australia, en kedja av kliniker som erbjuder främst preventivmedelsrådgivning, aborter och sterilisering, använder nästan 60 procent av de kvinnor som gör abort preventivmedel vid tiden för befruktningen.

Ingen samvetsfrihet för läkare i Ontario

06 februari 2018

I Kanadas provins Ontario måste läkare, som har samvetsbetänkligheter mot läkarassisterat självmord, numera hänvisa patienten till en annan läkare, enligt ett nytt domslut.

Nej till surrogatmoderskap i Sverige, enligt regeringen

05 februari 2018

Sveriges regering kommer inte att tillåta surrogatmoderskap i den svenska hälso- och sjukvården, rapporterar Sveriges Radio.

Läkare som är för läkarassisterat självmord har sällan medverkat själva

01 februari 2018

I USA har en undersökning kommit fram till att även om allt fler läkare är positiva till läkarassisterat självmord eller dödshjälp, har få varit delaktiga. Ett antal av de tillfrågade uppger också att de avböjt att medverka, även läkare verksamma...

Livets systrar ger hopp åt pro-life-rörelsen

31 januari 2018

Den amerikanska orden Sisters of Life – Livets systrar – har ett budskap till kvinnor och till pro-life-rörelsen: "Du är inte ensam". Under 1990-talet var den amerikanske kardinalen John O'Connor i New York en framträdande ledare i kyrkans pro-liv...

Antalet aborter pga. gomspalt ökar kraftigt i Storbritannien

30 januari 2018

Ny statistik från Storbritannien visar att antalet aborter som görs pga. gom- eller läppspalt accelererat kraftigt de senaste 15 åren.

Inget statligt bidrag för sommarjobb i Kanada om arbetsgivaren inte är för abort

30 januari 2018

Kanadas premiärminister Justin Trudeau kräver att arbetsgivare som söker statligt bidrag för sommarjobbande ungdomar måste vara för abort. Många kyrkoledare, framförallt katoliker, protesterar nu för att de exkluderas av det statliga bidragssystem...

Diabetes tillräcklig anledning till läkarassisterat självmord i Oregon

30 januari 2018

Enligt en rapport författad i Sverige – som blivit omtalad i utländsk media men inte här hemma – räcker det med att ha diabetes för att få tillgång till läkarassisterat självmord i delstaten Oregon.

Oro för kloning av människor efter framgång med apor

29 januari 2018

Efter att kinesiska forskare framgångsrikt klonat två långsvansade makaker varnar experter för att tekniken har kommit närmare att tillämpas på människor.

Oenighet i Nederländerna om dödshjälp för dementa

25 januari 2018

i Nederländerna avgår nu en ledamot från en regional kommission för kontroll av dödshjälp. Ledamoten menar att ett skriftligt livslutsdirektiv inte kan ersätta en muntlig förfrågan

Anglikanska kyrkan i England oroas över allt fler aborter pga. Downs syndrom

24 januari 2018

Kyrkoledare oroas över det stigande antal aborter pga. Downs syndrom. De menar att neutral information till gravida kvinnor skulle kunna ändra situationen.

Babyluckor flitigt använda i många tyska städer

23 januari 2018

Ett stort antal nyfödda i Tyskland har omhändertagits efter att mammorna lämnat dem anonymt i en så kallad babylucka.

Protest mot brist på noggrannhet i belgiska dödshjälpskommissionen

22 januari 2018

I Belgien har en ledamot i landets kommission för kontroll av dödshjälp avgått, i protest mot att en dement patient med Parkinsons sjukdom har fått dödshjälp.

Sjuksköterskor i Quebec vill kunna ge dödshjälp till dementa, visar undersökning

18 januari 2018

En överväldigande majoritet av sjuksköterskor, som arbetar på äldreboende i Québec, är för dödshjälp för demenspatienter som tidigare fyllt i ett livslutsdirektiv

Bör andra än läkare få ge dödshjälp?

17 januari 2018

I Kanada har det yttrats krav på att andra yrkesgrupper än läkare bör kunna ge dödshjälp eftersom ett stort antal läkare hänvisar till samvetsbetänkligheter.

Brister i vård i livets slutskede i Schweiz, enligt rapport

16 januari 2018

En aktuell rapport från Schweiz pekar på anmärkningsvärt stora brister i vården i livets slutskede. Enligt rapporten förekommer också dödshjälp, något som är olagligt i Schweiz.

Över 1,6 miljoner aborter under årets två första veckor

15 januari 2018

Siffrorna på den världsvida statistiksidan www.worldometers.info/se tickar på. Bland mycket annat visar statistiken att det bara drygt två veckor in i det nya året globalt har gjorts mer än 1,6 miljoner aborter.

Spanien fortfarande världsledande inom organdonation

15 januari 2018

Spanien behåller sin ställning som världsledande inom organdonation och transplantation. Antalet donatorer ökade i fjol jämfört med 2016 med mer än åtta procent.

Långt fler aborter i Indien än tidigare uppskattat

10 januari 2018

Enligt en aktuell studie är antalet aborter i Indien tjugo gånger högre än tidigare uppskattningar: 15,6 miljoner barn aborterades 2015. Samtidigt höjs krav på att utöka abortgränsen bortom 20 veckor.

Genetiskt test för Downs syndrom vinner mark

10 januari 2018

Det blodprov, som på ett tidigt stadium i graviditeten kan påvisa kromosomavvikelser hos foster, håller snabbt på att etableras runt om i Europa.

Statliga bidrag till Planned Parenthood ökar stort, visar årsrapport

09 januari 2018

Den amerikanska organisationen Planned Parenthood, som bl.a. utför många av aborterna i USA, publicerade nyligen sin årsrapport och gör gällande att de fick mer än 500 miljoner dollar i statsfinansiering förra räkenskapsåret och utförde över 300 0...

Övergivna nyfödda räddas i Belgien

08 januari 2018

Ökande fattigdom och matpriser kan vara en av orsakerna till att fler mammor i belgiska Antwerpen anonymt lämnar nyfödda i en så kallad babylucka. Förra året var det fyra nyfödda barn, som lämnades av mammor, som inte hade möjlighet att ta hand om...

Avvikelser på brittiska fertilitetskliniker ökar

21 december 2017

I Storbritannien har myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, publicerat sin första rapport om hur fertilitetsvården fungerar. Som den största framgången noterar man en minskning av flerbördsgraviditeterna efter ivf från 24 procent 2009 till 11 pr...

Kyrkoledare i Irland reagerar mot folkomröstning om abort

20 december 2017

Katolska biskopar i Irland har vädjat till parlamentsledamöter om att överväga hur landet med nuvarande lagstiftning, som erkänner det ofödda barnets rätt till liv, bäst kan svara på kvinnors behov och ge kvinnans liv likvärdiga rättigheter.

Amnesty riskerar åtal för utländsk finansiering av abortkampanj

20 december 2017

Amnesty International i Irland har fått ett stort ekonomiskt bidrag av finansmannen och miljardären George Soros till deras kampanj

Italien tillåter patienter att vägra vätska och näring

19 december 2017

Italiens parlament godkände förra veckan ett lagförslag som tillåter patienter att säga nej till vätske- och näringstillförsel. Även livsslutsdirektiv kommer nu att vara bindande. Lagen kritiseras som förklädd dödshjälp av kritiker, framför allt f...

Strid om reklam för abort i Tyskland

18 december 2017

I Tyskland pågår en politisk dragkamp om paragraf 219a i strafflagen, som förbjuder reklam för abort. I november dömdes en husläkare till böter efter att ha erbjudit abort på Internet. Nu höjs röster för att reklamförbudet för abort upphävs

Hormonella preventivmedel ökar risken för bröstcancer, enligt ny studie

14 december 2017

Hormonella preventivmedel medför en liten men markant riskökning för bröstcancer, enligt en stor, dansk studie.

Samvetsfrihet för att skriva ut preventivmedel för brittisk vårdpersonal

13 december 2017

Enligt ett beslut från den del av den brittiska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer som överser utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa, The Faculty of Sexual and Reproductive Health (FSRH)

Förslag i Ryssland om att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap

07 december 2017

I Ryssland finns en snabbt expanderande surrogatverksamhet, som ledamöter i parlamentet nu vill förbjuda. Surrogatmammorna hittas ofta bland Rysslands fattigaste kvinnor.

Rapporter om att läkare i Kanada vägrar behandla självmordsförsök pga. ny dödshjälpslag

06 december 2017

Kanadas nya dödshjälpslagstiftning rapporteras vara förvirrande för läkare som ställs inför självmordsförsök. Enligt medieuppgifter har det förekommit ett antal fall där läkare vägrat behandla människor som försökt ta sitt liv.

Fel att avsluta behandling för svårt sjuka ungdomar på deras egen begäran, varnar brittisk domare

05 december 2017

Barn och unga under 18 som lider av allvarlig sjukdom borde inte ha rätt att själva bestämma om att upphöra med livsviktig behandling, menar Storbritanniens mest seniora domare i familjerätt.

Högre risk för hjärtfel för provrörsbarn, visar ny studie

04 december 2017

En metaanalys av åtta studier visar att risken för medfödda hjärtfel ökar med 44 procent när barnet har blivit till genom ivf (in vitro-fertilisering) eller ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) jämfört med barn som har blivit till utan fert...

Storbritannien tillåter ensamstående att få vårdnad efter surrogatmoderskap

04 december 2017

En föreslagen lagändring kommer att gälla nya föräldrar och kommer att tillåta befintliga ensamstående föräldrar till barn födda av en surrogatmamma att ensamma ansöka om vårdnaden.

Bättre prognos för extremt tidigt födda i Irland, säger expert

30 november 2017

I Irland förväntas överlevnadschansen för prematura barn födda i graviditetsvecka 23 att fortsätta öka de närmaste åren, tack vare nya medicinska metoder och forskningsframsteg. Det säger professor Fergal Malone mitt under den pågående debatten om...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16