Avlivning av djur och dödshjälp – samma konsekvenser för personalen?

15 augusti 2018

Dödshjälp och/eller assisterat självmord är i dag lagligt i sju delstater i USA samt i Kanada, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Luxemburg, och ett av argumenten som framförts mot legalisering är hur det påverkar vårdanställda.

Könsselektiva aborter även i Australien

14 augusti 2018

I Australien har forskare visat att kulturell förkärlek för söner förekommer bland vissa etniska grupper, vilket har lett till att fler pojkar än flickor fötts i delstaten Victoria de senaste åren.

Brist på palliativ vård driver patienter till dödshjälp, varnar läkare i Quebec

13 augusti 2018

Brist på palliativ vård i delar av Kanadas provins Quebec kan tvinga patienter att välja dödshjälp för att få ett värdigt livsslut, varnar Quebecs läkarförening.

Genetiska hemmatest tolkas ofta fel, visar studie

10 augusti 2018

Efterfrågan på genetiska hemmatest ökar, särskilt i USA. Nu varnar forskare för att testresultaten bör utvärderas av yrkeskunniga, eftersom 40 procent av testen felaktigt hittar genetiska varianter.

Stor ökning av dödshjälp i Kanada

09 augusti 2018

Efter drygt två år med legaliserad dödshjälp i Kanada visar den tredje rapporten en markant ökning och sammanlagt 3 714 rapporterade fall.

Argentina röstar nej till legalisering av abort

09 augusti 2018

Det blev nej till legalisering av abort i Argentina. Inför en omröstning i senaten denna vecka var opinionen mycket splittrad, bl.a. förklarade sig provinsen Tucumán vara pro-life. Även ett hundratal läkare samlades nyligen i Buenos Aires i protes...

Ny rapport om dödshjälp i Belgien

09 augusti 2018

I Belgien presenterades nyligen den senaste rapporten från den kommission som övervakar dödshjälp. Den visar alla fall av dödshjälp som registrerades mellan 1 januari 2016 och 31 december 2017 för att göra det möjligt att klargöra om lagen har föl...

Samvetsfrihet under systematisk attack

08 augusti 2018

Samvetsfrihet har diskuterats mycket på senare år, och det framförs allt intensivare kritik mot vårdpersonal och institutioner som motsätter sig bl.a. abort, med uppmaningar om att lämna yrket eller vara beredd på rättsliga åtgärder.

Abortundersökning i Uganda

07 augusti 2018

Uganda kommer att delta i internationella studier om abort och post-abortvård i Afrika och Asien där forskare försöker ta reda på kvinnors kunskaper om abortmetoder och möjligheter, förekomsten av aborter,

Sjutton brittiska män pappor till 500 barn

13 juni 2018

Enligt uppgifter från den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority finns det 17 spermadonatorer som tillsammans gett upphov till 500 barn. Det gör diskussionen om risken för incest och genetiska avvikelser aktuell.

Japans befolkningsminskning stoppas inte med assisterad befruktning

13 juni 2018

Så många som fem procent av alla japanska barn föds efter provrörsbefruktning (ivf) trots att endast få behandlingar lyckas. Och landets befolkning fortsätter att minska.

Högsta domstolen i Storbritannien: kan inte överklaga Nordirlands abortlag

12 juni 2018

Högsta domstolen i Storbritannien avvisade förra veckan av formella skäl ett klagomål från Nordirlands människorättskommission mot landets abortförbud.

Nya riktlinjer för dödshjälp i Nederländerna

12 juni 2018

I Nederländerna får samtliga 14 000 husläkare i dagarna ett brev med nyskrivna riktlinjer för dödshjälp, som skall hjälpa dem att förstå hur de kommer att utvärderas av kommittén som övervakar dödshjälp.

Hälften av amerikanska kvinnor som fryser ned sina ägg visar viss ånger

07 juni 2018

En undersökning vid University of California bland kvinnor som valt att frysa ned sina ägg har visat att omkring hälften upplever viss ånger, trots att de flesta var nöjda med sitt beslut.

Efter abort nu även lagförslag om dödshjälp i Irland

06 juni 2018

Efter att Irland genom en folkomröstning öppnat dörren för att legalisera abort arbetar man nu på ett lagförslag för att legalisera dödshjälp.

Ny abortlag i Iowa stoppad av domare

06 juni 2018

En domare har beviljat en begäran om att tillfälligt blockera Iowas nya abortlag i avvaktan på ett slutgiltigt avgörande om huruvida lagen är i enlighet med grundlagen.

Nya riktlinjer för sena aborter

05 juni 2018

Enligt nya riktlinjer för omhändertagande vid sena aborter skall foster som lever efter aborten inte få livräddande behandling av vårdpersonalen. Beslutet motiveras med att kvinnan, som fått aborttillstånd genom sin ansökan, redan har tagit ställn...

Åtal mot Dignitas läggs ner

05 juni 2018

Åklagaren kunde inte bevisa att grundaren av Schweiz mest kända dödshjälpsorganisation Dignitas, Ludwig Minelli, gått med oskälig vinst efter en tysk kvinnas självmord eller att han har tagit för mycket betalt av andra patienter.

USAID drar tillbaka bidrag till abortkliniker i Afrika

31 maj 2018

Organisationen Marie Stopes International, vars anställda åker från by till by i bl.a. Burkina Faso och erbjuder gratis preventivmedel, rådgivning om familjeplanering och sexuell hälsa samt abort, förväntas avsluta sin verksamhet i landet i juni p...

Portugals parlament säger nej till läkarassisterat självmord

31 maj 2018

Portugals parlament röstade denna vecka mot ett lagförslag som skulle ha legaliserat läkarassisterat självmord för terminalsjuka patienter.

Danska kvinnor reser utomlands för sena aborter

30 maj 2018

Hälsovården i både Sverige och Storbritannien hjälper danska kvinnor att göra abort efter den danska abortgränsen vid vecka 12. Samtidigt meddelar Sundhedsstyrelsen att av kvinnorna i Danmark är det dem med ursprung i Mellanöstern som gör flest ab...

Surrogatgraviditeter mer komplicerade än naturliga, visar ny studie

29 maj 2018

Enligt en artikel i facktidskriften Fertility and Sterility förekommer det markant fler komplikationer vid surrogatgraviditeter än vid naturliga graviditeter.

Irland röstar mot ofödda barns lika rätt till liv

28 maj 2018

Irlands folkomröstning, som hölls i fredags, sade med två tredjedelar av de röstande ja till att legalisera abort genom att upphäva det åttonde tillägget i grundlagen, som i dag skyddar rätten till liv för ofödda barn.

Guernsey röstar nej till assisterat självmord

24 maj 2018

Guernsey, en av kanalöarna mellan Storbritannien och Frankrike, röstade i slutet av förra veckan efter en tre dagar lång debatt i parlamentet ned ett förslag om legalisering av assisterat självmord med siffrorna 24-14.

Portugals kyrkoledare förenade mot dödshjälp

23 maj 2018

Representanter från åtta trossamfund i Portugal undertecknade förra veckan ett gemensamt uttalande mot legalisering av dödshjälp och assisterat självmord. Uttalandet skrevs under knappt två veckor innan parlamentet förbereder sig för att rösta om...

Dignitas-grundare åtalad

22 maj 2018

Grundaren av Schweiz mest kända dödshjälpsorganisation Dignitas, Ludwig Minelli, står inför rätta eftersom han anklagas ha arrangerat en tyska kvinnas självmord efter att hon testamenterat en stor summa till organisationen, samt för att ha tagit f...

Abort och cancer främsta dödsorsak i Europa, enligt ny rapport

22 maj 2018

På den internationella familjedagen 15 maj presenterade det politiskt obundna Institutet för familjefrågor, IPF, rapporten "Familjens utveckling i Europa 2018" i Europaparlamentet. Rapporten konstaterar att den demografiska utvecklingen visar vikt...

Amerikanska läkare fortsatt mot dödshjälp

15 maj 2018

Den amerikanska läkarsammanslutningen American Medical Association (AMA) står trots påtryckningar fast vid sin avvisande hållning mot legalisering av assisterat självmord. Sammanslutningen för palliativläkare är neutrala i frågan medan läkare från...

Regeringen beslutar om nya regler för att förenkla organdonation

09 maj 2018

Regeringen har i dagarna antagit en ny förordning, som skall underlätta att både donera och att få organ donerade.

Funktionshindrade motsätter sig lagförslag om assisterat självmord i New York

09 maj 2018

I delstaten New York diskuterade hälsoutskottet nyligen ett lagförslag om assisterat självmord. Mer än 40 olika organisationer för funktionshindrade hade samlats för att visa sitt motstånd mot förslaget.

Dödshjälpsstatistik i Belgien opålitlig, visar undersökning

09 maj 2018

Endast cirka 15 procent av dödshjälpsfallen i Flandern, den mestadels nederländskspråkiga regionen i Belgien, rapporterades under det första halvåret 2013, enligt en undersökning bland läkare. Undersökningen föreslår att det även i andra länder är...

Fallet Alfie Evans väcker många frågor

30 april 2018

Den lille brittiske pojken Alfie Evans öde har rört upp känslor bland många i hela Europa pga. en juridisk konflikt mellan hans föräldrar och de vårdande läkarna, som i veckan avslutade hans livsuppehållande behandling, vilket ledde till att han d...

Abortförespråkande FN-resolution avvisad

26 april 2018

En FN-resolution om migration avvisades nyligen av USA och Afrikagruppen – den största av de fem regionala grupperna i FN – eftersom den europeiska gruppen insisterade på att inkludera abortförespråkande termer och utesluta skyddet av nationell sj...

Belgien planerar försäljning av mänsklig vävnad

26 april 2018

Belgiens hälsominister vill tillåta försäljning av mänsklig vävnad genom att ändra lagen om organtransplantation. Kritiker är oroliga för att det skall bidra till en global vävnadshandel, utan att patienten är informerad, vilket kan ge stora vinst...

Medborgarinitiativet En av oss får avslag av EU-domstol

25 april 2018

Europeiska unionens domstol avvisade i veckan ett klagomål från organisationerna bakom medborgarinitiativet En av oss. Klagomålet gällde EU-kommissionens beslut att inte ta upp medborgarinitiativet till vidare diskussion, och EU-domstolen motivera...

Ökande efterfråga på spermier från vita amerikaner i Brasilien

25 april 2018

I Brasilien är över 50 procent av befolkningen mörkhyade eller av blandras. Ändå väljer majoriteten en spermadonator med ljus hud och blåa ögon. Sedan 2011 har den amerikanska spermierimporten till Brasilien ökat med cirka 3 000 procent.

Dödshjälp del av belgisk avancerad cancervård

19 april 2018

Enligt en undersökning av vårdbeslut i livets slutskede bland cancerpatienter i Belgien som har flamländska läkare ges dödshjälp eller läkarassisterat självmord i drygt tio procent av fallen. I nästan två procent av dödsfallen har dödshjälp aldrig...

Hawaii legaliserar assisterat självmord

19 april 2018

Hawaii har blivit den sjätte amerikanska delstat som tillåter assisterat självmord. Majoriteten av delstaterna, där frågan har kommit upp, har dock röstat ner lagförslag om att införa assisterat självmord.

Nästan alla sena abortansökningar i Danmark godkänns

18 april 2018

I Danmark visar aktuella uppgifter att nya metoder kombinerat med förändrad inställning att abortgränsen har flyttats bakåt. Mellan 2012 och 2017 godkändes 94 procent av alla ansökningar om sen abort.

Brittiska sjuksköterskor protesterar mot förslag att tillåta abort under hela graviditeten

18 april 2018

I Storbritannien har 396 sjuksköterskor skrivit ett brev till Janet Davies, ordförande för det brittiska sjuksköterskeförbundet, för att motsätta sig hennes planer att stödja en kampanj om att tillåta abort under hela graviditeten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17