Surrogatbarn visar fler anpassningsproblem, enligt brittisk studie

05 juni 2017

Enligt en ny brittisk studie visar sjuåriga barn, som fötts av surrogatmammor, fler anpassningsproblem än barn som tillkommit genom donerade könsceller

Japansk läkarförening varnar kvinnor för p-piller

18 december 2013

japanska läkare har utfärdat en varning att en undersökning kommit fram till att p-piller har orsakat 11 kvinnors död samt allvarliga hälsoproblem för över 350 kvinnor

Europaparlamentet avvisar kontroversiell rapport om bl.a. abort inom EU

11 december 2013

Efter en månad av intensiva debatter om en rapport om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Europa, röstade en majoritet ner rapporten.

Flertal läkare i Nederländerna ger överdoser för att påskynda dödsfall

11 december 2013

En undersökning i Nederländerna visar att en av tio husläkare har gett döende patienter en överdos morfin eller annat smärtstillande läkemedel

Markant ökad risk för bröstcancer efter abort, visar ny metastudie

04 december 2013

Förekomsten av bröstcancer i Kina har ökat i en alarmerande takt de senaste 20 åren, samtidigt som ettbarnspolitiken lett till ett stort antal aborter.

FDA förbjuder gentestföretag att sälja genanalyser

02 december 2013

Det amerikanska läkemedelsverket FDA drog i dagarna tillbaka licensen för gentestföretaget 23andMe för försäljning av dna-analyser.

Belgien röstar för dödshjälp för barn och dementa

28 november 2013

Ett utskott i Belgiens parlament röstade igår med stor majoritet för att legalisera dödshjälp för obotligt sjuka barn och dementa.

Påven bekräftar kyrkans hållning till abort i ny skrivelse

27 november 2013

Påven Franciskus bekräftar i sin nypublicerade apostoliska skrivelse Evangelii Gaudium att kyrkans lära om abort är konstant.

Fortsatt EU-stöd till forskning på embryonala stamceller

26 november 2013

Europaparlamentet godkände förra veckan Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation,

Nytt europeiskt samarbete mot utvidgning av dödshjälp i Europa

20 november 2013

I Belgien tilltar oron över den till synes kontinuerliga utvidgningen av dödshjälp, därför bildas Euthanasia Prevention Coalition Europe.

Långvarig användning av p-piller fördubblar risken för glaukom, enligt studie

20 november 2013

kvinnor som tagit p-piller längre än tre år har dubbelt så stor risk att drabbas av glaukom, en av de främsta orsakerna till blindhet

Socialstyrelsen: KUB-test ökar antalet aborter pga. kromosomavvikelse

20 november 2013

Enligt en rapport från Socialstyrelsen, att allt fler landsting nu erbjuder fosterdiagnostik tidigt i graviditeten för att upptäcka kromosomavvikelser

Hjärndöd kvinna föder friskt barn och donerar organ

19 november 2013

En hjärndöd kvinna, upptäcktes vara gravid i vecka 15, och man bestämde för att fortsätta ge henne vård. Barnet föddes i friskt somras med kejsarsnitt

SMER säger nej till embryon med tre föräldrar

14 november 2013

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) presenterar idag sin syn på om det bör bli tillåtet att skapa barn med arvsanlag från tre föräldrar

Rekordstort stöd för En av oss

12 november 2013

Måndagen den 11 november avslutades inräkningen av stödunderskrifterna till medborgarinitiativet En av oss. Antalet underskrifter blev nära 1,9 miljoner

Allt färre barn med Downs syndrom i Danmark

06 november 2013

Downsföreningen i Danmark uppmärksammar att det föds allt färre barn med Downs syndrom,

Nya trender på den indiska surrogatmoderskapsmarknaden

05 november 2013

Inom den indiska surrogatmoderskapsindustrin finns nu en ny företeelse: så kallade "twiblings", barn födda samtidigt av två olika surrogatmödrar till en och samma familj.

Vårdslösa läkemedelsprövningar med fattiga indier som försökspersoner

05 november 2013

Enligt amerikanska Natural News utnyttjar många stora läkemedelsföretag, de flesta från väst, den fattiga befolkningen i Indien som försökspersoner

Medborgarinitiativet En av oss når sitt slut

05 november 2013

Namninsamlingen för medborgarinitiativet En av oss är nu färdig och nära 1,8 miljoner stödunderskrifter mot forskning på mänskliga embryon har samlats in.

Genetisk kartläggning på Färöarna kritiseras

22 oktober 2013

En kartläggning av samtliga färöingars arvsmassa planeras för att kunna förbättra diagnoser och behandlingar.

Fertilitetsindustrin sätter press på människor att ”skaffa” barn, anser professor

15 oktober 2013

I Danmark har fertilitetsbehandling utvecklats till en mångmiljonindustri. Samtidigt sätter möjligheterna press på många att ”skaffa” barn

Omtalat ”abortdödsfall” i Irland skedde pga. brister i grundläggande vård

15 oktober 2013

Savita Halappanavar dog inte pga. att hon inte fick abort, utan för att sjukhuset misslyckades med att ge henne basal vård.

Provrörsbefruktningens upphovsman förespråkade eugenik

15 oktober 2013

Nobelpriset i medicin eller fysiologi gavs 2010 till engelsmannen Robert G. Edwards, som låg bakom världens första provrörsbarn 1978.

Kvinna får dödshjälp i Nederländerna pga. förlorad syn

09 oktober 2013

I Nederländerna har en blind kvinna fått dödshjälp efter att läkare bedömt hennes tillstånd efter att ha tappat synen som outhärdligt lidande.

Svensk studie: var femte gynekolog har funderat på att byta arbete på grund av aborter

09 oktober 2013

En svensk studie från 2006 kommer fram till att nära var femte gynekolog har funderat på att byta arbete på grund av aborterna.

Norska husläkare får samvetsfrihet

07 oktober 2013

Av ett samarbetsavtal mellan de nya norska regeringspartierna och Kristelig Folkeparti framgår, att husläkare kommer att få rätt till samvetsfrihet.

Belgisk man får dödshjälp efter könsbyte

02 oktober 2013

En belgisk man begick i måndags självmord genom att få laglig dödshjälp, på grund av att han var djupt olycklig efter ett könsbyte.

Europarådet godkänner klagomål om samvetsfrihet för vårdpersonal mot Sveriges regering

30 september 2013

Ett kollektivt klagomål mot Sverige regering för att inte erkänna Europarådets resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal, har blivit godkänt

Påven om viktiga livsfrågor

24 september 2013

Påven Franciskus framhöll i helgen vid ett möte för den internationella katolska läkarföreningen vikten av att skapa en kultur som vördar livet.

Ny ivf-metod för embryon med "tre föräldrar" inte säker, varnar biologer

23 september 2013

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Science ifrågasätts säkerheten med en ivf-metod som ska förhindra mitokondriella sjukdomar.

Danska läkare uppmuntrar kvinnor att inte skjuta upp barnafödande

18 september 2013

Sjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn öppnade Danmarks första fertilitetsrådgivningsavdelning för två år sedan.

Amerikanska barns arvsanlag kartläggs direkt efter förlossningen

16 september 2013

Ett nytt initiativ kommer att kartlägga hundratals amerikanska barns arvsanlag direkt efter förlossningen.

Ny bok om religion och aids i Afrika: kondomer är inte lösningen

10 september 2013

En ny bok, Religion and AIDS in Africa drar slutsatsen att trosutövning inte står i motsättning till aidsbekämpning.

Danska läkare varnar för HPV-vaccins biverkningar

09 september 2013

I Danmark har dryga 350 000 flickor och unga kvinnor vaccinerats med HPV-vaccinet,

Kinas läkarförening kräver krafttag mot kollegor som agerar oetiskt

05 september 2013

Den kinesiska regeringen och landets läkarförbund har krävt livslångt yrkesförbud för läkare som dömts för oetiskt beteende.

Nyfödda minns ord från före födseln

02 september 2013

En ny studie från Helsingfors universitet visar att nyfödda barn lär sig och minns ord som de hört upprepade gånger under den sista tredjedelen av graviditeten.

Allt fler ensamstående män som vill bli pappa använder surrogatmamma

02 september 2013

Den amerikanska surrogatmoderskapsagenturen Growing Generations i Los Angeles rapporterar att tillströmningen av ensamstående män stadigt ökar,

Abort ökar risken för bröstcancer, visar studie från Bangladesh

28 augusti 2013

En ny studie från Bangladesh, publicerad i Journal of Dhaka Medical College, visar att abort medför en markant ökad risk för bröstcancer.

EU påbörjar övervakning av vattenföroreningar från preventivmedel

20 augusti 2013

Tolv nya ämnen kommer att läggas till EU:s prioriteringslista över kända riskämnen för förorening av ytvatten. Nu kommer även tre läkemedel ingå i en "bevakningslista"

Samlad vetenskap pekar ut abort som riskfaktor för psykisk ohälsa

20 augusti 2013

Psychiatry and Clinical Neurosciences publicerade en metastudie av psykiska konsekvenser efter abort, och framhåller abort som större riskfaktor än missfall och barnafödande.

1 2 3