Storbritannien: samvetsfrihet för barnmorskor som ej är arbetsledare

18 december 2014

Högsta domstolen i Storbritannien upphävde i veckan ett tidigare beslut om två barnmorskors rätt till samvetsfrihet vid övervakning av abort.

Frankrike fastslår grundläggande rätt till abort

08 december 2014

Den franska nationalförsamlingen antog förra veckan, med 143 röster för och sju emot, en resolution som fastslår en grundläggande rätt till abort i Frankrike, Europa och världen.

Gravid kvinnas alkoholkonsumtion inget våldsbrott mot ofött barn, enligt brittisk domstol

08 december 2014

En domstol i Storbritannien har kommit fram till att kraftig alkoholkonsumtion under graviditet inte kan betraktas som ett våldsbrott mot det ofödda barnet.

Oro i Danmark över organ från nederländska dödshjälpspatienter

08 december 2014

Donerade organ från Nederländerna används även i Skandinavien, och i Danmark höjs nu kritiska röster mot att organ från dödshjälpspatienter kan komma till Danmark, där dödshjälp är olaglig.

Lobbyorganisationer driver abortfrågan med hjälp av FN

01 december 2014

FN:s övervakningskommittéer och interna granskningssystem blir alltmer fientligt inställda till länder vilkas lagar skyddar ofödda barn och definierar äktenskapet som något mellan en man och en kvinna.

Få schweiziska läkare vill assistera vid självmord

24 november 2014

Enligt en ny studie från schweiziska vetenskapsakademin vill majoriteten av schweiziska läkare inte delta i assisterat självmord, även om över hälften av läkarna i princip är positiva till assisterat självmord.

Nästan 2 000 frysta embryon kasseras i Nya Zeeland

20 november 2014

I Nya Zeeland kommer inom kort nära 2 000 frysta embryon, som lagrats på fertilitetskliniker de senaste tio åren eller längre, att kastas.

Påve Franciskus till läkare: välj civil olydnad hellre än abort och dödshjälp

19 november 2014

På en konferens för katolska läkare i Rom nyligen, framförde påve Franciskus sitt budskap: "att leka med livet är en synd mot Skaparen", och uppmanade deltagarna att göra "det modiga valet" att aldrig medverka till abort eller dödshjälp, även om d...

Ingen samvetsfrihet för personal vid assisterat självmord på schweiziska vårdhem

19 november 2014

Enligt lag måste nu statligt finansierade vårdhem i den schweiziska kantonen Neuchâtel ge tillträde till företrädare för dödshjälpsorganisationen Exit så att de kan informera om och utföra assisterat självmord. Det finns ingen möjlighet för samvet...

Storbritannien betalar ut stora summor för "felaktiga födslar"

17 november 2014

I Storbritannien betalar regeringen ut stora summor i skadestånd efter misslyckad preventivmedelsanvändning och steriliseringar.

Palliativ vård kan i stort sett alltid lindra, enligt läkare

10 november 2014

Den palliativa vården kan hjälpa så gott som alla svårt sjuka patienter och lindra symtom som smärta, andnöd, illamående eller ångest samt psykosocial stress, skriver tyska läkare i en aktuell artikel.

Dödsfall efter abort inte nödvändigtvis fler om abort förbjuds

10 november 2014

Ett av de tyngsta argumenten för laglig abort är oron över att många fler kvinnor kommer att dö om de tvingas vända sig till illegala abortkliniker. Erfarenheter från Chile, där abort är helt förbjudet, visar dock att detta inte nödvändigtvis händer.

Brittiska sjuksköterskor har inte tid att bry sig om döende patienter, enligt undersökning

03 november 2014

I Storbritannien visar en enkätundersökning bland sjuksköterskor att nio av tio av dem inte har tid att ta hand om döende eller uppfylla patientens sista önskemål. Nästan hälften svarade att de inte alltid får tid att tala med patienterna om vård...

Erbjudande om infrysning av ägg för kvinnliga anställda riskerar deras hälsa

22 oktober 2014

Företagen Apple och Facebook meddelade nyligen att de framöver kommer att betala för kostnaderna för kvinnliga anställda att frysa ner ägg, så att de kan skjuta upp barnafödande och satsa på karriären istället. Nyheten har mötts av hård kritik.

Inga svar från Europarådet om barn som överlever abort

22 oktober 2014

Ministerkommittén i Europarådet kommer inte att ta ställning till frågan om hur man skall göra med barn som lever efter misslyckade sena aborter, eftersom man inte kan enas om någon gemensam ståndpunkt.

Extremt för tidigt födda utmanar abortgränser

13 oktober 2014

I Storbritannien ifrågasätter två mammor till barn som föddes i graviditetsvecka 23 nu offentligt den lagliga abortgränsen, som där är vecka 24.

Hälsofarliga preventivmedel sprids i Afrika, varnar kvinnorättsexpert

13 oktober 2014

Afrikanska kvinnor får bristfällig information om preventivmedel och kontinentens hälsoministrar är omedvetna om läkemedlens allvarliga biverkningar. Det menar kvinnorättsexperten Kwame Fosu, som ifrågasätter att farliga preventivmedel sprids där...

Ännu en surrogattvilling övergiven

13 oktober 2014

I Indien har ännu ett fall med ett par från Australien, som har övergivit en surrogattvilling, avslöjats. Det har visat sig att tjänstemän vid Australiens ambassad i New Delhi visste om vad som hände.

Allt fler psykiskt sjuka får dödshjälp i Nederländerna och Belgien

08 oktober 2014

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider upp till 40 procent av alla människor minst en gång under sin livstid av en psykisk sjukdom. I Belgien och Nederländerna kan människor få ett slut på denna till synes outhärdliga livssituation, och efte...

Stockholms katolska stift i yttrande om ensamstående kvinnors möjlighet för assisterad befruktning

02 oktober 2014

Den utredning som under två år utreder en rad nya möjligheter för assisterad befruktning – däribland assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, surrogatmoderskap och embryodonation – presenterade i våras sitt första delbetänkande om ensamstå...

Svenska sjuksköterskor efterfrågar tydligare förhållningsorder vid livets slut

01 oktober 2014

Enligt en svensk studie, som nyligen publicerades i facktidskriften Nursing Ethics, efterfrågar vårdpersonal tydligare förhållningsorder vid livets slut samt regelbundna etiska diskussioner.

Tankeverksamhet hos patienter i permanent vegetativt tillstånd kan mätas, visar studie

01 oktober 2014

Patienter i permanent vegetativt tillstånd kan vara mycket mer medvetna om sin omgivning än man tidigare trott, visar en ny studie från universitetet i Western Ontario.

Belgiskt par får läkarassisterat självmord av rädsla för ensamhet

01 oktober 2014

I Belgien rapporteras ett äldre par planera att gemensamt få läkarassisterat självmord eftersom de är rädda för ensamhet om en av dem dör före den andra. Paret får stöd och hjälp att förverkliga sin plan av sina barn och en belgisk dödshjälpsklinik.

Gravida tonårsflickor söker stöd hos närvarande vuxna

22 september 2014

Enligt en studie som gjorts vid Chicagouniversitetet söker gravida tonårsflickor stöd hos sina föräldrar och hos vuxna som är engagerade i deras liv, oavsett om de beslutar att föda barnet eller göra abort.

Barn med ”tre föräldrar” ärver egenskaper från alla tre

22 september 2014

Storbritannien har forskning visat att avkommor som föds med arvsanlag från tre föräldrar, med en metod där två olika ägg används, ärver anlag från alla tre föräldrar.

Brittiska läkare emot läkarassisterad dödshjälp

16 september 2014

Motståndet mot legalisering av läkarassisterad dödshjälp växer bland brittiska läkare, särskilt bland dem som arbetar inom palliativ vård med döende patienter.

Afrikansk präst protesterar mot illegala medicinska aborter

10 september 2014

En afrikansk katolsk präst ifrågasätter starkt hur läkemedel för medicinsk abort kan vara så vanliga i hans land Sydsudan, trots att abort är olagligt.

Aidsexpert upprepar krav på beteendeförändring för att minska aidsspridning

09 september 2014

Det är endast beteendeförändringar som kan stoppa aidsspridningen, fastslår aidsexperten Edward C. Green i ny artikel.

Belgien inför Europadomstolen för dödshjälp vid depression

09 september 2014

En belgier, vars mamma fått dödshjälp pga. depression, har fört ett fall till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, mot Belgiens lagstiftning om dödshjälp.

Europadomstolen dömer om "felaktig födelse"

27 augusti 2014

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna dömde under sommaren i två fall av s.k. "felaktig födelse" efter påstådd felbehandling inom mödravården som lett till att barn inte aborterats utan i stället föddes med funktionsnedsättning.

Norsk undersökning bland läkarstudenter om samvetsfrihet

25 augusti 2014

En studie i facktidskriften Journal of Medical Ethics har undersökt norska läkarstuderandes inställning till samvetsfrihet för vårdpersonal. Majoriteten skulle vilja motsätta sig dödshjälp, men studenternas tolerans mot samvetsvägran i allmänhet ä...

Självmordsturism i Schweiz fördubblas på fyra år

25 augusti 2014

Enligt en ny studie som publicerats i facktidskriften Journal of Medical Ethics har antalet självmordsturister till Schweiz fördubblats på fyra år.

Förgrundsgestalt inom dödshjälp i Nederländerna varnar Storbritannien för att legalisera assisterat självmord

19 augusti 2014

Nederländaren Theo Boer, professor i etik vid universitetet i Groningen och tidigare ledamot i dödshjälpskommittén, varnar nu Storbritannien att legalisera läkarassisterat självmord.

Quebec tillåter dödshjälp

18 juni 2014

I Kanada har Quebec blivit den första provinsen som legaliserar dödshjälp. Lagförslaget klubbades nyligen igenom i nationalförsamlingen med röstsiffrorna 94 mot 22.

Fertilitetsbehandling medför risk för depression

12 juni 2014

Män och kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling drabbas med hög sannolikhet av stress. Många blir överväldigade av en rad existentiella frågor, som kan vara svåra att hantera ensam, säger danska experter.

En av oss fortsätter som europeisk samarbetsgrupp

12 juni 2014

tyrelsen för medborgarinitiativet En av oss uttrycker i ett pressmeddelande sin upprördhet över EU-kommissionens beslut att inte vilja ge någon uppföljning till medborgarinitiativets lagförslag och meddelar att man bildar en ny sammanslutning som...

EU-kommissionen avvisar medborgarinitiativet En av oss

03 juni 2014

EU-kommissionen meddelade förra veckan att de inte kommer lägga fram ett lagförslag i enlighet med förslaget från medborgarinitiativet En av oss, som hade fått stöd av drygt 1,7 miljoner EU-medborgare.

Stamcellsforskning gör goda framsteg utan mänskliga embryon, menar expert

27 maj 2014

En fransk neurobiolog menar att även om forskningen på embryonala stamceller är jämförelsevis billig kostar den mänskliga liv och har de senaste tjugo åren inte visat någon framgång.

Schweizisk klinik vill erbjuda assisterat självmord till äldre utan läkarintyg

22 maj 2014

Den schweiziska dödshjälpsorganisationen Exit vill skingra tabun kring självmord bland äldre och menar att även friska äldre människor bör få begå assisterat självmord utan läkarintyg.

Vägledning från Europarådet om vårdbeslut vid livets slut

14 maj 2014

Den bioetiska kommittén i Europarådet presenterade nyligen en guide för beslut för behandling vid livets slut.

1 2