Påven Franciskus om kondomer

15 december 2015

På hemresan efter sitt besök i Afrika i slutet av november höll påven Franciskus som brukligt en presskonferens, där han bl.a. kommenterade en fråga om användning av kondomer för att förhindra spridning av hiv och aids.

Jérôme-Lejeune-stiftelsen expanderar till Spanien

15 december 2015

Jérôme-Lejeune-stiftelsen, som arbetar med forskning kring Downs syndrom samt vård och opinionsbildning, kommer nu även att stödja forskning och studier om Downs syndrom och bioetik i Spanien, för att främja bättre vård för berörda.

Ingen dödshjälp för psykiskt sjuka, kräver belgiska läkare

14 december 2015

I Belgien har en grupp med bl.a. psykiatriker, psykologer, filosofer, läkare och apotekare publicerat ett öppet brev i den flamländska tidningen De Morgen, där de uppmanar regeringen att ta bort möjligheten till dödshjälp på grund av psykiskt lida...

Europeisk namninsamling mot surrogatmoderskap fortsätter

10 december 2015

En europeisk namninsamling för att uppmana Europarådet att verka för ett förbud av surrogatmoderskap har nu uppnått över 100 000 underskrifter.

Aids fortfarande ledande dödsorsak bland unga

07 december 2015

Trots framgångar i kampen mot immunbristsjukdomen aids är det fortfarande världens näst vanligaste dödsorsak bland tonåringar. I Afrika är aids den ledande dödsorsaken i åldersgruppen 10-19 år, rapporterade den tyska stiftelsen Weltbevölkerung på...

Kritik mot dom i Irland om att abortlag strider mot mänskliga rättigheter

07 december 2015

Högsta domstolen i Belfast fastslog förra veckan att Nordirlands nuvarande abortlag strider mot mänskliga rättigheter. Domslutet kritiseras för sin ton mot funktionshindrade och för att inte ta hänsyn till det ofödda barnet.

Global mödradödlighet minskar markant, enligt WHO

02 december 2015

De senaste 25 åren har mödradödligheten minskat kraftigt, enligt WHO:s nya rapport "Maternal Mortality 1990-2015".

Låg användning av donerade organ i Kina

02 december 2015

Enligt den kinesiska organdonationskommittén räknar man i år med mer än 2 500 organdonatorer, men bara en liten del av deras organ används, rapporterar tidningen Beijing Youth Daily.

Dödshjälpsorganisationer i Nederländerna distribuerar otillåtna läkemedel

02 december 2015

I Nederländerna, där dödshjälp är tillåten sedan 2002, arbetar nu dödshjälpsförespråkare för att den nederländska läkarföreningen skall godkänna läkemedel som gör det möjligt för människor att själva ta livet av sig, utan hjälp av läkare.

Amnesty International i kampanj för att få Irland att legalisera abort

23 november 2015

Inom ramen för en större kampanj för abort publicerar Amnesty International ett brev med 838 underskrifter från läkare i 44 olika länder för att förmå Irland och El Salvador att legalisera abort.

Nederländska läkare konfronteras med troendes syn på dödshjälp

17 november 2015

Läkare i Nederländerna, som är vana att erbjuda dödshjälp till sjuka patienter, möter ofta en annan inställning hos invandrare med olika trostillhörigheter.

Dödshjälpslagstiftning ifrågasätts i Belgien

17 november 2015

Efter att ett fall av dödshjälp för första gången har rapporterats till åklagare, ifrågasätts nu den belgiska dödshjälpslagstiftningen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill erbjuda livmodertransplantation i vården

10 november 2015

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg meddelar i ett pressmeddelande att de föreslagit Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att livmodertransplantation ska kunna utgöra ett alternativ till assisterad befruktning och ingå...

Surrogatmoderskapsmarknaden flyttar till Kambodja

09 november 2015

Den internationella marknaden för surrogatmoderskap har visat sig vara motståndskraftig. Efter att Indien, Nepal och Thailand har förbjudit internationella kunder att använda lokala surrogatmammor, flyttar kliniker och förmedlare nu verksamheten t...

Tyskland förbjuder organiserat assisterat självmord

09 november 2015

Den tyska förbundsdagen röstade förra veckan för ett lagförslag som förbjuder kommersiell och upprepad hjälp till självmord.

Ny indisk lag förbjuder surrogatmoderskap för utlänningar

09 november 2015

Den indiska regeringen har infört ny lagstiftning, som förbjuder utlänningar att anlita indiska kvinnor som surrogatmammor.

SMER i ny rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik

04 november 2015

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerade nyligen en ny rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, som används för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21.

Läkare saknas i Belgiens kommission som övervakar dödshjälp

03 november 2015

En kommissionen för att övervaka den då nya dödshjälpslagstiftningen inrättades i Belgien 2002. Den består av 16 ledamöter, varav åtta läkare (fyra måste vara professorer), samt 16 suppleanter. Av de totalt 32 platserna är dock sju vakanta, och en...

Högsta domstolen i London: kontakt mellan barn och spermadonator obligatorisk

03 november 2015

En domare i Londons högsta domstol har beslutat att två systrar som blivit till genom spermadonation måste ha kontakt med deras homosexuelle far och hans partner.

Läkare rapporterad för olaglig dödshjälp i Belgien

03 november 2015

Den belgiska läkaren Marc Van Hoey, ledande förespråkare för läkarassisterat självmord i Belgien, kan komma att åtalas för att ha gett en äldre kvinna dödshjälp pga. depression.

Fransk läkare dömd för dödshjälp

03 november 2015

Den franske läkaren Nicholas Bonnemaison har åtalats för att ha dödat sju äldre patienter under 2010 och 2011. Han friades på alla punkter i första instans, men åklagarna överklagade, och han har nu befunnits skyldig för ett dödsfall, för vilket h...

98 procent av diagnosticerade ofödda barn med Downs aborteras i Danmark

22 oktober 2015

Nya siffror om konsekvensen av den utbredda fosterdiagnostiken i Danmark har presenterats i dagarna. Samtidigt visar en undersökning att majoriteten av danskarna är positiva till utvecklingen, som, om den fortsätter, leder till att inga fler barn...

Amerikansk surrogatmamma avliden pga. graviditetskomplikationer

19 oktober 2015

I den amerikanska delstaten Idaho har en surrogatmamma, som var gravid med tvillingar åt ett spanskt par, avlidit pga. graviditetsrelaterade komplikationer.

Planned Parenthood slutar ta emot betalning för fostervävnad

19 oktober 2015

Den amerikanska organisationen Planned Parenthood har meddelat att man inte längre kommer att acceptera någon form av ersättning för fostervävnad, i ett öppet brev till den amerikanska hälsomyndigheten, National Institutes of Health, från ordföran...

Abort pga. mindre allvarliga kromosomavvikelser ifrågasätts i Danmark

14 oktober 2015

Den nya fosterdiagnostiken med ett blodprov på mamman, som nu erbjuds på privata kliniker i allt högre grad, har lett till att det blivit lättare att screena foster för kromosomavvikelser med mindre allvarliga konsekvenser. Nu ifrågasätts möjlighe...

Livmodertransplantationer godkända i Storbritannien

13 oktober 2015

Efter att en liten grupp kvinnor i Sverige – för första gången i världen – fött barn som de burit i en donerad livmoder, planerar man inom kort även i Storbritannien att påbörja kliniska försök med kvinnor, som ska få en donerad livmoder i syfte a...

Brett upprop för rätt till samvetsfrihet i vården

13 oktober 2015

I en debattartikel i Aftonbladet går biskop Anders Arborelius tillsammans med den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen och ett 90-tal andra ledare och representanter från en mängd kyrkor och samfund ut till stöd för rätten till samvetsfrihet för vårdperso...

Ofödda barn reagerar på musik redan i graviditetsvecka 16

12 oktober 2015

Lugna toner av Mozart och Bach såväl som rockigare musik av Queen gör att foster, så unga som 16 veckor, reagerar på musik i livmodern, visar en ny undersökning. Det är tio veckor tidigare än man tidigare trott.

Polens författningsdomstol bekräftar och utvidgar rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal

08 oktober 2015

I veckan publicerade författningsdomstolen i Polen ett beslut, som är avgörande för vårdanställdas rätt till samvetsfrihet.

Kaliforniens biskopar i hård kritik mot ny lag om assisterat självmord

08 oktober 2015

I ett uttalande riktar de katolska biskoparna i Kalifornien skarp kritik mot delstatens nya lag som tillåter assisterat självmord. Biskoparna menar att lagen visar att delstatens folkvalda politiker sätter omtanken om de svagaste åt sidan.

Europarådets presidium avslår namninsamling för spädbarn som överlever abort

07 oktober 2015

Trots 224 000 stödunderskrifter för rätten till vård för barn som överlever abort avslog presidiet för Europarådets parlamentariska församling förra veckan ansökan eftersom frågan anses vara politiskt olämplig.

Nederländsk läkare stämd för vägran att godkänna dödshjälp

28 september 2015

I Nederländerna har anhöriga beslutat att lämna in ett klagomål mot en allmänläkare som vägrat godkänna dödshjälp för deras 19-åriga dotter.

Påven uppmanar FN att upprätthålla rätten till liv

28 september 2015

I sitt tal inför FN:s generalförsamling förra veckan klargjorde påven Franciskus sambandet mellan omsorg om miljön med omsorg om mänskligheten.

Afrikanska biskopar protesterar mot västvärldens påtryckningar

28 september 2015

De katolska biskoparna i Afrika uppmanar västvärlden att upphöra med att sprida en "dödens kultur" på deras kontinent. I ett gemensamt uttalande fördömer biskoparna i Afrika och Madagaskar program med skönskrivningarna "sexuell och reproduktiv häl...

Majoritet av tyska palliativläkare mot läkarassisterat självmord

28 september 2015

I november kommer den tyska förbundsdagen att rösta om fyra lagförslag gällande dödshjälp, varav tre går ut på att legalisera läkarassisterat självmord.

USA-domstol avvisar klagan mot "felaktig födelse" pga. fel hudfärg

21 september 2015

En amerikansk domstol har avvisat en stämning för s.k. "felaktig födelse" från ett samkönat vitt par, där den ena kvinnan inseminerades med spermier från en afroamerikansk donator.

Ontarios läkare pressade om samvetsvägran vid läkarassisterat självmord

21 september 2015

Att Kanadas högsta domstol ogiltigförklarade landets förbud mot läkarassisterat självmord i februari börjar påverka läkare, visar nya riktlinjer för Ontarios läkarförening. Föreningen har i tysthet utfärdat nya direktiv, enligt vilket läkare med s...

UNFPA trycker på Nigeria att ta tillbaka reservation mot FN:s utvecklingsplan

21 september 2015

FN:s befolkningsfond UNFPA manar den nigerianska regeringen att dra tillbaka sin reservation mot innehåll gällande "sexuell och reproduktiv hälsa" och "reproduktiva rättigheter" i FN:s nya utvecklingsplan, så att medborgare kan gynnas av policyn.

Belgisk kvinna får dödshjälp pga. sorgen över dotterns bortgång

17 september 2015

I Belgien har en frisk 85-årig kvinna fått dödshjälp pga. sorgen över sin dotters plötsliga bortgång.

Spanien förbjuder abort för minderåriga utan föräldrars medgivande

16 september 2015

Efter nästan två års debatt, har det spanska parlamentet antagit en skärpning av abortlagstiftningen. I överhuset i Madrid röstade förra veckan 145 senatorer för att förbjuda att minderåriga gör abort utan föräldrarnas samtycke. Totalt 89 senatore...

1 2 3