Ojämlik mödravård inte bara i fattiga länder, enligt The Lancet

11 juni 2017

Enligt en artikelserie i facktidskriften The Lancet är risken att en kvinna dör vid förlossning en på 36 i Afrika söder om Sahara, jämfört med en på 4 900 i rikare länder.

Erbjudande från brittiskt företag: ett friskt barn med assisterad befruktning, eller pengarna tillbaka

20 december 2016

Par i Storbritannien som står inför att påbörja assisterad befruktning kan nu välja en helt ny tjänst från ett företag, vars affärsidé är att låna ut pengar till medicinska ingrepp. Det nya erbjudandet lyder: ”14 000 £ för ett friskt barn, eller p...

Högt aborttal på Kuba har lett till åldrande befolkning

19 december 2016

Trots att 80 procent av Kubas befolkning använder preventivmedel, enligt landets regering, har landet ett av de högsta aborttalen i världen. Enligt en studie gjord av två kubanska läkare slutade mer än en av tre graviditeter med abort de senaste 3...

Ekonomi före autonomi vid läkarassisterat självmord?

19 december 2016

De som förespråkar läkarassisterat självmord gör det i regel med autonomin i åtanke – att ge människor möjlighet att själva kunna bestämma över sitt liv och sin död.

Kanadensisk provins tillåter sjuksköterskor att ge dödshjälp

19 december 2016

I Kanada, som nyligen legaliserade dödshjälp, lättas reglerna för dödshjälp till och med snabbare än i Nederländerna och Belgien. I provinsen Alberta tillåts nu sjuksköterskor ge dödliga injektioner. I alla andra länder i världen där dödshjälp är...

USA:s psykiatrer tar ställning mot läkarassisterat självmord för psykiatripatienter

19 december 2016

Amerikanska läkarföreningen för psykiater fastställer i en ny skrivelse att psykiatrer inte bör förskriva eller ge läkemedel till icke-terminalt sjuka i syfte att orsaka döden.

Storbritannien tillåter barn med dna från tre föräldrar

19 december 2016

Nu har den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, gett tillstånd för att skapa barn med dna från tre personer, trots varning för hälsorisker och brist på studier.

Dödshjälpsaktivist Philip Nitschke arbetar nu för obegränsad tillgång till dödshjälp

12 december 2016

Den australiensiske läkaren Philip Nitschke, som blivit känd som dödshjälpsförespråkare, startade nyligen en ny organisation, Exit Action, en dotterorganisation till hans förening Exit International.

Ingen sista smörjelse vid assisterat självmord, enligt schweizisk biskop

12 december 2016

Efter att antalet assisterade självmord i Schweiz ökat kraftigt har biskop Vitus Huonder i Chur instruerat prästerna i stiftet att inte ge sista smörjelsen till dem som valt assisterat självmord.

Assisterat självmord olagligt i Sydafrika, fastslår domstol

12 december 2016

Medan assisterat självmord blir lagligt på allt fler platser, förblir det förbjudet i Sydafrika, enligt ett domslut förra veckan.

Förbud för hemsidor med ”fel” information om abort i Frankrike

12 december 2016

Den franska senatens utskott för sociala frågor antog förra veckan ett lagförslag, enligt vilket det är brottsligt att informera om negativa psykiska och fysiska konsekvenser som abort kan få för kvinnor.

Kristna sjukhus i Kanada vägrar ge assisterat självmord

06 december 2016

Två kristna sjukhus i Kanada har meddelat att man inte kommer att assistera vid patienters självmord, trots den nya lag som gick igenom i somras.

USA:s kongress fördubblar budget för utredning av Planned Parenthood

06 december 2016

Den amerikanska kongressen röstade förra veckan för att fördubbla anslagen för den utredningsskommitté, som tittar närmare på hur organisationen Planned Parenthood hanterat amerikanska skattepengar.

Begravning eller kremering efter abort, enligt ny lag i Texas

05 december 2016

Enligt ett beslut från hälsoministeriet i Texas måste aborterade foster numera alltid begravas eller kremeras och får inte längre behandlas som medicinskt avfall.

Australiens läkarförening mot dödshjälp

29 november 2016

Efter en undersökning bland medlemmarna i Australiens läkarförening har föreningen bekräftat sitt motstånd mot dödshjälp och assisterat självmord.

2,3 miljoner överblivna embryon förstörda i Storbritannien sedan 1991

29 november 2016

Enligt officiella uppgifter har över 2,3 miljoner embryon kastats i Storbritannien sedan det infördes ett omfattande regelverk för assisterad befruktning 1991.

Allt fler homosexuella par i USA anlitar surrogatmammor

29 november 2016

Enligt en informell studie, genomförd av ett företag som driver en webbsida om assisterad befruktning, anlitar allt fler homosexuella par i USA surrogatmammor.

Dödshjälp för kronisk alkoholist i Nederländerna

29 november 2016

I Nederländerna kan nu även alkoholister få dödshjälp. Journalisten Marcel Langedijk skildrar i en artikel i det holländska magasinet Linda hur hans broder Mark, som var gravt alkoholiserad, i somras avled efter att ha fått dödshjälp.

Belgiska bioetiker kritiska mot ökningen av assisterat självmord

24 november 2016

I Belgien kritiserar en bioetisk expertgrupp ökningen av assisterat självmord bland sjuka äldre. Det är inte alltid klart om det finns ett orsakssamband mellan ett obotligt lidande till följd av sjukdom och dödshjälpsbegäran, anser de.

Oenighet i Nederländerna om dödshjälp för friska människor

24 november 2016

Skall även friska människor kunna få hjälp att begå självmord? I Nederländerna möter hälsoministerns planer på detta hård kritik, och inför nedskärningar inom äldreomsorgen anses utvidgningen av dödshjälp av många rentav cynisk.

Framgång och nya utmaningar i kampen mot aids, enligt UNAIDS

24 november 2016

I kampen mot immunbristsjukdomen aids sker enligt FN-organet UNAIDS betydande framsteg, men samtidigt pekar man på nya utmaningar i den senaste rapporten.

Påve Franciskus gör prästers möjlighet till absolution vid abort permanent

24 november 2016

I en apostolisk skrivelse vid avslutningen av Barmhärtighetens jubelår i helgen gav påven samtliga präster även fortsatt möjligheten att ge absolution till kvinnor som ångrar en abort.

Unga män som blivit till genom assisterad befruktning löper risk att ärva pappans infertilitet

16 november 2016

Unga män som har blivit till med en typ av assisterad befruktning, där spermien injiceras direkt in i ägget, har lägre fertilitet än genomsnittet, enligt belgiska forskare.

Colorado legaliserar assisterat självmord

14 november 2016

Samtidigt med presidentvalet röstade även 66 procent av invånarna i delstaten Colorado för att legalisera assisterat självmord för terminalt sjuka patienter med mindre än sex månader kvar att leva.

Efter ett par månader med laglig dödshjälp: problem med samvetsfrihet för vårdpersonal i Kanada

14 november 2016

I Kanada känner sig personal på katolska sjukhus, palliativa vårdcentraler och enskilda läkare redan trängda av krav om att alla skall bistå med dödshjälp.

Dödshjälp i Quebec tre gånger vanligare än förväntat

08 november 2016

Nästan tre gånger fler än man förutspått har dött genom dödshjälp eller assisterat självmord i den kanadensiska provinsen Quebec, enligt den första officiella statistiken. Sedan lagen trädde i kraft i december förra året har 262 personer avlidit g...

Påvliga livsakademin får utökade uppgifter

08 november 2016

Påvliga livsakademin har fått nya stadgar och därmed även nya ansvarsområden som bland annat gäller köns- och generationsfrågor, individuella rättigheter, humanekologi och förhållandet mellan människa och miljö.

Kinesiska kvinnor fortfarande tvingade till abort

08 november 2016

Den brittiska nyhetstjänsten BBC publicerade nyligen rapporten “China’s forbidden babies still an issue”, som pekar på att Kinas nyinförda tvåbarnspolitik fortfarande innebär ett hot om tvångsabort för kvinnor som väntar sitt tredje barn.

Svarta marknaden för människoägg blomstrar i Kina

08 november 2016

Agenturer som arbetar med "insamling av ägg" marknadsför sina illegala tjänster till desperata infertila par i Kina. Samtidigt lockas unga kvinnor, särskilt universitetsstuderande, av möjligheten att tjäna stora summor pengar i betalning.

Kambodja förbjuder surrogatmoderskap

08 november 2016

Kambodja har blivit Sydostasiens senaste nation att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap, efter att landets regering utfärdat ett förbud i slutet av oktober.

Vårdhem i Schweiz tvingas tillåta assisterat självmord

08 november 2016

I Schweiz har en domstol fastslagit att ett vårdhem, som drivs av Frälsningsarmén, måste tillåta assisterat självmord eller avstå från statusen som välgörenhetsorganisation.

Ingen babyboom i Kina efter lagändring

25 oktober 2016

Att Kina nyligen började tillåta familjer att få två barn förväntas få en relativt liten effekt på befolkningstillväxten, med en förväntad topp på 1,45 miljarder 2029, jämfört med 1,4 miljarder 2023 om ettbarnspolitiken hade fortsatt, enligt en ar...

Allt fler danska föräldrar väljer att behålla barn med Downs syndrom

25 oktober 2016

Enligt uppgifter från officiell dansk statistik väljer allt fler danska kvinnor att föda sina barn efter att de fått reda på att barnet har Downs syndrom.

Försäkringsbolag i Kalifornien nekar ersättning för cellgiftsbehandling men beviljar självmordspiller

25 oktober 2016

Efter att lagstiftning för assisterat självmord hade antagits i Kalifornien nekade försäkringsbolaget den obotligt sjuka Stephanie Packer cytostatikabehandling, som hennes läkare hade rekommenderat. Försäkringen skulle dock täcka läkemedel för att...

Ensamstående skall få rätt att få barn, enligt kommande WHO-definition för infertilitet

25 oktober 2016

Ensamstående män och kvinnor, utan medicinska problem med infertilitet, kommer att klassas som "infertila" om de är ofrivilligt barnlösa, enligt en kommande definition för infertilitet från Världshälsoorganisationen WHO.

Amerikansk studie om kvinnors känslor kring att ha valt abort

20 oktober 2016

Enligt en aktuell amerikansk studie är kvinnor som söker abort säkrare på sitt beslut, även efter aborten, än personer som tar andra sjukvårdsbeslut.

Läkarassisterat självmord allt vanligare i Schweiz

18 oktober 2016

De senaste uppgifterna om läkarassisterat självmord i Schweiz visar en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Majoriteten av de döda befann sig i livets slutfas.

Priset för dödshjälpsmedicin ökar stadigt

18 oktober 2016

Enligt en artikel i facktidskriften JAMA Oncology blir det läkemedel, som vanligen används vid läkarassisterat självmord i delstaten Washington, snabbt allt dyrare.

Metod för barn med ”tre föräldrar" även för behandling av infertilitet

18 oktober 2016

Mitokondriebyte, en metod för assisterad befruktning som man i vissa länder planerar använda för att förhindra att genetiska sjukdomar förs vidare, har nu även börjat användas för infertila par: i Ukraina är två kvinnor gravida med foster som bär...

Chilenska gruvarbetare i öppet brev mot planerad abortlag

14 oktober 2016

För sex år sedan räddades under stor dramatik 33 chilenska gruvarbetare, som hade varit instängda under jorden i 69 dagar. Nu vädjar några av dem till regeringen om att Chile också i fortsättningen ska bevara och skydda rätten till liv för ofödda...

1 2 3 4