Avvikelser på brittiska fertilitetskliniker ökar

21 december 2017

I Storbritannien har myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, publicerat sin första rapport om hur fertilitetsvården fungerar. Som den största framgången noterar man en minskning av flerbördsgraviditeterna efter ivf från 24 procent 2009 till 11 pr...

Kyrkoledare i Irland reagerar mot folkomröstning om abort

20 december 2017

Katolska biskopar i Irland har vädjat till parlamentsledamöter om att överväga hur landet med nuvarande lagstiftning, som erkänner det ofödda barnets rätt till liv, bäst kan svara på kvinnors behov och ge kvinnans liv likvärdiga rättigheter.

Amnesty riskerar åtal för utländsk finansiering av abortkampanj

20 december 2017

Amnesty International i Irland har fått ett stort ekonomiskt bidrag av finansmannen och miljardären George Soros till deras kampanj

Italien tillåter patienter att vägra vätska och näring

19 december 2017

Italiens parlament godkände förra veckan ett lagförslag som tillåter patienter att säga nej till vätske- och näringstillförsel. Även livsslutsdirektiv kommer nu att vara bindande. Lagen kritiseras som förklädd dödshjälp av kritiker, framför allt f...

Strid om reklam för abort i Tyskland

18 december 2017

I Tyskland pågår en politisk dragkamp om paragraf 219a i strafflagen, som förbjuder reklam för abort. I november dömdes en husläkare till böter efter att ha erbjudit abort på Internet. Nu höjs röster för att reklamförbudet för abort upphävs

Hormonella preventivmedel ökar risken för bröstcancer, enligt ny studie

14 december 2017

Hormonella preventivmedel medför en liten men markant riskökning för bröstcancer, enligt en stor, dansk studie.

Samvetsfrihet för att skriva ut preventivmedel för brittisk vårdpersonal

13 december 2017

Enligt ett beslut från den del av den brittiska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer som överser utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa, The Faculty of Sexual and Reproductive Health (FSRH)

Förslag i Ryssland om att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap

07 december 2017

I Ryssland finns en snabbt expanderande surrogatverksamhet, som ledamöter i parlamentet nu vill förbjuda. Surrogatmammorna hittas ofta bland Rysslands fattigaste kvinnor.

Rapporter om att läkare i Kanada vägrar behandla självmordsförsök pga. ny dödshjälpslag

06 december 2017

Kanadas nya dödshjälpslagstiftning rapporteras vara förvirrande för läkare som ställs inför självmordsförsök. Enligt medieuppgifter har det förekommit ett antal fall där läkare vägrat behandla människor som försökt ta sitt liv.

Fel att avsluta behandling för svårt sjuka ungdomar på deras egen begäran, varnar brittisk domare

05 december 2017

Barn och unga under 18 som lider av allvarlig sjukdom borde inte ha rätt att själva bestämma om att upphöra med livsviktig behandling, menar Storbritanniens mest seniora domare i familjerätt.

Högre risk för hjärtfel för provrörsbarn, visar ny studie

04 december 2017

En metaanalys av åtta studier visar att risken för medfödda hjärtfel ökar med 44 procent när barnet har blivit till genom ivf (in vitro-fertilisering) eller ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) jämfört med barn som har blivit till utan fert...

Storbritannien tillåter ensamstående att få vårdnad efter surrogatmoderskap

04 december 2017

En föreslagen lagändring kommer att gälla nya föräldrar och kommer att tillåta befintliga ensamstående föräldrar till barn födda av en surrogatmamma att ensamma ansöka om vårdnaden.

Bättre prognos för extremt tidigt födda i Irland, säger expert

30 november 2017

I Irland förväntas överlevnadschansen för prematura barn födda i graviditetsvecka 23 att fortsätta öka de närmaste åren, tack vare nya medicinska metoder och forskningsframsteg. Det säger professor Fergal Malone mitt under den pågående debatten om...

Rekordstort skadestånd för barn med funktionshinder i Storbritannien

29 november 2017

En kvinna i Storbritannien har fått rekordhöga nio miljoner pund som skadestånd för sin son som har blödarsjuka och autism.

Australiens delstat Victoria röstar ja till dödshjälp

28 november 2017

Delstaten Victoria är den första i Australien som legaliserar dödshjälp efter att delstatsparlamentets överhus antog ett lagförslag förra veckan. Landets anglikanske överhuvud, ärkebiskopen av Melbourne, har tillsammans med andra kyrkoledare, mots...

Dansk studie utpekar hormonella preventivmedel som riskfaktor för självmord

27 november 2017

En studie från Rigshospitalet i Köpenhamn, publicerad i American Journal of Psychiatry, har funnit ett samband mellan hormonella preventivmedel, självmordsförsök och självmord.

Norsk läkare vinner överklagande om samvetsfrihet

27 november 2017

Husläkaren Katarzyna Jachimowicz, som i december 2015 blev uppsagd från sin tjänst pga. samvetsbetänkligheter med att sätta in spiral, vann i torsdags ett överklagande om uppsägningen. Det är snart två år sedan den i Norge verksamma husläkaren, ur...

Allt fler äldre i Schweiz vill själva bestämma när de skall dö

23 november 2017

Antalet schweizare som avslutar sina liv genom assisterat självmord har ökat markant, enligt den senaste statistiken. Antalet förväntas öka ytterligare i takt med att fler blir äldre.

Påve Franciskus: Nej till dödshjälp betyder inte att envist spjärna emot döden

23 november 2017

Inför ett möte för Världsläkarföreningen i Vatikanen förra veckan, som handlade om bland annat läkarassisterat självmord och dödshjälp, publicerades ett brev från påven Franciscus, där han slår fast den katolska läran att dödshjälp ”alltid är fel”.

Domstol i Storbritannien: surrogatmamma som ändrar sig måste ändå ge bort barnet

22 november 2017

Ett fall i Storbritannien med en surrogatmamma som ändrade sig strax efter förlossningen och ville behålla barnet har nått vägs ände efter att en domstol beslutat att kvinnan trots allt måste överlåta barnet till beställarparet.

Krav på debatt om dödshjälp för psykiskt sjuka i Belgien

15 november 2017

I Belgien höjs allt fler röster som ifrågasätter dödshjälp för psykiskt sjuka. I ett öppet brev ställer 43 psykiatrer, psykologer och akademiker krav på en nationell debatt om dödshjälp vid psykisk sjukdom.

Amerikanska forskare hittar nya verktyg för att åtgärda genetiska mutationer

14 november 2017

Amerikanska forskare presenterade nyligen två nya molekylära redigeringsverktyg för att återställa mutationer som står bakom ett antal genetiska sjukdomar, varav några saknar behandlingsmöjlighet.

Efterlyser register över långsiktiga risker med äggdonation

14 november 2017

En stor artikel i nyhetsmagasinet Newsweek satte nyligen strålkastaren på ett problem som inte ofta omtalas: att ingen långtidsuppföljning görs av kvinnor som donerar ägg.

Dödshjälp ”inget som helst tabu” längre i Nederländerna

13 november 2017

Dödshjälp har blivit så vanligt i Nederländerna att landets enda klinik som specialiserar sig på dödshjälp har svårt att möta efterfrågan, och efterkrigsgenerationen, som nu blivit äldre, förväntas att spä på antalet ytterligare under de kommande...

Hård kritik mot brist på kontroll av dödshjälp i Nederländerna

09 november 2017

Forskare från amerikanska National Institutes of Health (NIH) skriver i en ny studie att den nederländska dödshjälpsgranskningskommittén har svårt att bedöma om läkare tillämpar kriterierna för läkarassisterat självmord på ett korrekt sätt. Kommit...

Iran tillåter försäljning av njurar – på bekostnad av de mest utsatta

08 november 2017

Iran är det enda landet i världen som tillåter försäljning av njurar. Landets myndigheter bekräftar att "systemet tillåter fattiga att tjäna pengar och samtidigt rädda liv " för att minska "väntetiderna".

Allt fler kanadensiska barnläkare tillfrågas om dödshjälp för barn

07 november 2017

Enligt en aktuell undersökning bland Kanadas barnläkare har mer än tio procent haft samtal om att ge dödshjälp till patienter under 18. Nästan hälften av de svarande barnläkarna uppgav att de är positiva till att "mogna minderåriga" får välja läka...

Bristande kunskap om hjälpmedel kan driva funktionshindrade till dödshjälp

06 november 2017

MS-sjuke Colin Campbell från Skottland hade planerat att dö torsdagen den 15 juni i år på en dödshjälpsklinik i Schweiz, 56 år gammal. Ett möte med MS-sjuka Rona Tynan, som upplyste honom om hans möjligheter och rättigheter, ledde till att han bes...

Finska kyrkoledare i gemensamt uttalande mot dödshjälp

25 oktober 2017

I Finland har fyra kyrkoledare skrivit ett gemensamt uttalande, där de tydligt tar avstånd från legalisering av dödshjälp och istället kräver att vård i livets slutskede utvecklas.

Babyluckor snart även i Danmark

25 oktober 2017

Efter att det framkommit att man i Danmark diskuterar möjligheten att på de två största sjukhusen öppna för möjligheten att lämna bort sitt nyfödda barn anonymt, har debatten blivit intensiv – i Sverige. Så kallade babyluckor är dock mindre kontro...

Små flickor får ofta sämre vård än pojkar, enligt FN-rapport

23 oktober 2017

Enligt en aktuell FN-rapport förkommer markanta könsskillnader vad gäller dödlighet i vissa länder. Särskilt i södra och västra Asien dör fler flickor före fem års ålder än i resten av världen. I vissa asiatiska länder föredras pojkar tydligt meda...

Amnesty i Irland högprioriterar kampanjer för abort

19 oktober 2017

Abort prioriteras högst av Amnesty International i Irland, visar aktuella uppgifter. Människorättsorganisationen spenderade över 275 000 euro på kampanjer för en ny abortlag förra året, långt mer än på någon annan av organisationens kampanjfrågor.

Samvetsfrihet vid abort i Chile även för institutioner

19 oktober 2017

Efter att Chile i slutet av augusti legaliserat abort, förklarade författningsdomstolen att samvetsfrihet vid abort även gäller institutioner.

Svenska pro-life-organisationer startar fördjupat samarbete

16 oktober 2017

Förra veckan samlades representanter från åtta organisationer, däribland Respekt, som värnar om livet från befruktning fram till naturlig död, och som tillsammans vill verka för en minskning av antalet aborter i Sverige.

Ökad ersättning får fler i Danmark att donera ägg

16 oktober 2017

Den förut så långa väntetiden för ägg till barnlösa kvinnor har fallit och i vissa fall helt försvunnit, skriver danska Kristeligt Dagblad. Det har i Danmark – liksom i Sverige – länge varit stor brist på donatorer och på ägg. Föreningen Dansk Fer...

Namninsamling för att förmå FN att inte utöva påtryckningar om abort och dödshjälp

11 oktober 2017

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter reviderar för närvarande sin definition av orden "rätten till liv", vilket kan få långtgående konsekvenser. Det befaras att om viss tolkning av orden anammas, kan det komma att leda till påtryckningar för me...

Kvinnas kampanj för omhändertagande av för tidigt födda får sjukhus i Wales att ändra rutiner

11 oktober 2017

En mamma vars son föddes redan i vecka 22 har efter flera års arbete förmått de offentliga sjukhusen i Wales att ändra rutiner för extremt för tidigt födda barn, så att de skall få den vård och hjälp hennes eget barn aldrig fick.

Kritik mot offentliga kostnader för förvaring av könsceller i Storbritannien

10 oktober 2017

Utredning för könskorrigering och efterföljande frysförvaring av könsceller görs av den offentliga vården i Storbritannien. Nu höjs kritik mot att vårdens begränsade medel går till framtida livsval, genom att frysförvara könsceller till framtida f...

Stor majoritet bland Quebecs vårdpersonal för dödshjälp vid Alzheimer

09 oktober 2017

En ny undersökning bland vårdpersonal i den kanadensiska provinsen Quebec visar att en majoritet av de tillfrågade är beredda att ge dödshjälp till patienter med Alzheimer eller demens.

Folkomröstning om Irlands konstitutionella abortförbud i vår

04 oktober 2017

Även i svensk media har det uppmärksammats att Irlands nya premiärminister, Leo Varadkar, nu kungjort att han planerar en folkomröstning om landets konstitutionella abortförbud i maj eller juni 2018. Formuleringen av folkomröstningen kommer att ku...

1 2 3 4 5