Amnesty i Irland högprioriterar kampanjer för abort

19 oktober 2017

Abort prioriteras högst av Amnesty International i Irland, visar aktuella uppgifter. Människorättsorganisationen spenderade över 275 000 euro på kampanjer för en ny abortlag förra året, långt mer än på någon annan av organisationens kampanjfrågor.

Samvetsfrihet vid abort i Chile även för institutioner

19 oktober 2017

Efter att Chile i slutet av augusti legaliserat abort, förklarade författningsdomstolen att samvetsfrihet vid abort även gäller institutioner.

Svenska pro-life-organisationer startar fördjupat samarbete

16 oktober 2017

Förra veckan samlades representanter från åtta organisationer, däribland Respekt, som värnar om livet från befruktning fram till naturlig död, och som tillsammans vill verka för en minskning av antalet aborter i Sverige.

Ökad ersättning får fler i Danmark att donera ägg

16 oktober 2017

Den förut så långa väntetiden för ägg till barnlösa kvinnor har fallit och i vissa fall helt försvunnit, skriver danska Kristeligt Dagblad. Det har i Danmark – liksom i Sverige – länge varit stor brist på donatorer och på ägg. Föreningen Dansk Fer...

Namninsamling för att förmå FN att inte utöva påtryckningar om abort och dödshjälp

11 oktober 2017

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter reviderar för närvarande sin definition av orden "rätten till liv", vilket kan få långtgående konsekvenser. Det befaras att om viss tolkning av orden anammas, kan det komma att leda till påtryckningar för me...

Kvinnas kampanj för omhändertagande av för tidigt födda får sjukhus i Wales att ändra rutiner

11 oktober 2017

En mamma vars son föddes redan i vecka 22 har efter flera års arbete förmått de offentliga sjukhusen i Wales att ändra rutiner för extremt för tidigt födda barn, så att de skall få den vård och hjälp hennes eget barn aldrig fick.

Kritik mot offentliga kostnader för förvaring av könsceller i Storbritannien

10 oktober 2017

Utredning för könskorrigering och efterföljande frysförvaring av könsceller görs av den offentliga vården i Storbritannien. Nu höjs kritik mot att vårdens begränsade medel går till framtida livsval, genom att frysförvara könsceller till framtida f...

Stor majoritet bland Quebecs vårdpersonal för dödshjälp vid Alzheimer

09 oktober 2017

En ny undersökning bland vårdpersonal i den kanadensiska provinsen Quebec visar att en majoritet av de tillfrågade är beredda att ge dödshjälp till patienter med Alzheimer eller demens.

Folkomröstning om Irlands konstitutionella abortförbud i vår

04 oktober 2017

Även i svensk media har det uppmärksammats att Irlands nya premiärminister, Leo Varadkar, nu kungjort att han planerar en folkomröstning om landets konstitutionella abortförbud i maj eller juni 2018. Formuleringen av folkomröstningen kommer att ku...

Ännu en kontroversiell studie från Kina på mänskliga embryon

04 oktober 2017

Kinesiska forskare presenterar en ny studie där de lyckats ta bort anlagen för den genetiska sjukdomen beta-thalassemi med hjälp av avancerad genteknik på mänskliga embryon.

Rekordmånga japanska barn föds efter assisterad befruktning

03 oktober 2017

Enligt aktuella uppgifter föddes 2015 ett av 20 japanska barn efter fertilitetsbehandling. Den uppåtgående trenden i antalet ivf-behandlingar i landet förväntas fortsätta, eftersom fler par gifter sig senare i livet och i allt högre grad söker inf...

Brittiskt domstolsbeslut om juridiskt tillstånd för att upphöra med livsuppehållande behandling

02 oktober 2017

Rättsligt tillstånd kommer inte längre att krävas av en domstol innan livsuppehållande behandling avslutas hos patienter med allvarliga, obotliga sjukdomar, har en domare vid engelska Court of Protection avgjort.

Rekordmånga aborter vid Planned Parenthood under 2016

28 september 2017

Enligt sin årsrapport utförde International Planned Parenthood Federation (IPPF) mer än en miljon aborter förra året.

Brittiska läkare protesterar mot ändringar i abortlagstiftningen

27 september 2017

Mer än 600 brittiska läkare motsätter sig att den brittiska föreningen för gynekologer och obstetriker, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), vill tillåta fri abort fram till graviditetsvecka 24.

Turkiet föreslår skärpt lagstiftning om surrogatmoderskap

26 september 2017

Ett nytt lagförslag har lagts fram i Turkiet som går ut på att bestraffa surrogatmammor med två till fem års fängelse.

CRISPR-pionjär varnar för ”embryofabriker”

26 september 2017

Professor Jennifer Doudna, en av forskarna bakom den nya ”klipp-och-klistra-metoden” som möjliggör genförändringar med mycket större precision än tidigare, gick i dagarna ut i en intervju i brittiska The Times för att varna för vad konsekvenserna...

Förbud för abort vid Downs syndrom föreslås i Ohio

25 september 2017

Efter sommarens avslöjande om att nästan 100 procent av ofödda barn med Downs syndrom aborteras på Island, påskyndas nu ett lagförslag i USA:s delstat Ohio, som ämnar förbjuda abort pga. Downs syndrom.

Afrikas befolkningstillväxt inte hot för världens resurser

20 september 2017

Globalt sett fick kvinnor för 50 år sedan nästan dubbelt så många barn som idag. Ändå tilltar befolkningen på jorden, särskilt på grund av utvecklingen i Afrika. Befolkningsexperter menar att det kommer att krävas särskilda satsningar på utbildnin...

Amerikansk läkarförening bekräftar motstånd till legalisering av läkarassisterat självmord

20 september 2017

Den amerikanska läkarföreningen American College of Physicians (ACP) är, med sina 152 000 medlemmar globalt, den största specialistläkarföreningen i världen. I veckan publicerade föreningen ett nytt policydokument, där man klart och tydligt tar av...

Två fall av dödshjälp för minderåriga i Belgien sedan 2014

19 september 2017

För tre år sedan legaliserade det belgiska parlamentet dödshjälp för barn under 18 år. Nu meddelar kommissionens ordförande att två barn har fått dödshjälp sedan dess.

Första tvärvetenskapliga studien om dödshjälp i Belgien publicerad

18 september 2017

Förlaget Cambridge University Press publicerar i veckan en forskningsantologi, som granskar dödshjälpsverksamheten i Belgien. Ett antal författare från Belgien och Storbritannien belyser dödshjälp och assisterat självmord från juridiska, filosofis...

Belgisk orden insisterar på dödshjälp vid vårdhem trots order från Vatikanen

13 september 2017

Den belgiska orden, som tidigare i år började erbjuda dödshjälp till patienterna vid sina 15 vårdhem, insisterar på att fortsätta tillhandahålla dödshjälp för psykiskt sjuka patienter, stick i stäv med en uppmaning från påven om att genast upphöra...

Påven övertalar ung kvinna att inte ge efter för dödshjälp

13 september 2017

En ung kvinna, vars ansikte förstörts genom en syraattack och som hade bokat tid för läkarassisterat självmord, uppmuntrades av påve Franciskus under hans nyligen avslutade besök i Colombia, att fortsätta leva. Enligt media sade påven till kvinnan...

Ingen dödshjälp för psykiatripatienter, säger Kanadas förening för psykiskt sjuka

12 september 2017

Kanadas förening för uppmärksammande av psykisk sjukdom, Canadian Mental Health Association, menar att dödshjälp inte bör vara tillgänglig för psykiskt sjuka.

Facebook bidrar till anställdas kostnader för surrogatmoderskap

12 september 2017

Många stora företag attraherar sina anställda genom generösa förmåner, som t.ex. hjälp med med skolavgifter. Starbucks och Facebook bidrar även till de anställdas familjebildning, genom att stå för delar av kostnaden för provrörsbefruktning. Faceb...

Trendbrott när allt fler delstater i USA avvisar dödshjälp

11 september 2017

Efter att sex delstater i USA, samt District of Columbia, numera tillåter dödshjälp eller läkarassisterat självmord har bara i år 23 delstater röstat nej.

Många misslyckade aborter vid stor kedja av kvinnokliniker i Storbritannien

05 september 2017

Vid de abortkliniker som tillhör brittiska Marie Stopes International förekom 373 misslyckade aborter under en månad förra året och ytterliga flera allvarliga incidenter, enligt den brittiska motsvarigheten till Inspektionen för vård och omsorg.

Ivf-kliniker blandar ägg för att öka resultat

30 augusti 2017

I den ständiga dragkampen om patienter har några ivf-kliniker hittat en ny konkurrensfördel. De kallar metoden för "tandem-ivf" och vänder sig till framförallt äldre kvinnor med låg fertilitet. Metoden går ut på att blanda kvinnans egna ägg med do...

Markant ökning av fertilitetsbehandling i Belgien väcker frågor

29 augusti 2017

Under de senaste åren har det skett en avsevärd ökning av antalet fertilitetsbehandlingar i Belgien. Belgiska tankesmedjan Institut Européen de Bioéthique varnar nu för att tekniken överutnyttjas.

Nederländsk spermadonator biologisk far till 102 barn

28 augusti 2017

Den nederländska föreningen för gynekologer och föreningen för klinisk embryologi kräver ett centralt register för spermadonatorer efter att det blivit känt, att en donator är biologisk far till 102 barn.

Makar väljer dödshjälp pga. rädsla för vårdhem

22 augusti 2017

I Nederländerna har ett gift par valt att tillsammans få dödshjälp, inte på grund av sjukdom utan av rädsla för att behöva bo på vårdhem.

Australiens kyrkoledare enade mot dödshjälp

22 augusti 2017

En ekumenisk grupp av sju kyrkoledare från Australiens delstat Victoria uttrycker sitt motstånd mot assisterat självmord och dödshjälp i ett öppet brev till Daniel Andrews, den politiske ledaren för delstatsparlamentet.

Påtryckningar mot samvetsfrihet vid dödshjälp i Ontario

22 augusti 2017

I den kanadensiska provinsen Ontario har mer än 630 medborgare hittills fått dödshjälp av en sjuksköterska eller läkare. Inga fall har dock förekommit på något av de sjukhus som är knutna till katolska kyrkan. Dödshjälpsförespråkare hävdar nu att...

Genetisk diagnostik av embryon på rask uppgång i Kina

22 augusti 2017

I Kina ökar antalet fertilitetskliniker, som erbjuder preimplantatorisk diagnostik (PGD) för att utrota vissa sjukdomar, lavinartat.

Extremt få barn med Downs syndrom föds på Island

22 augusti 2017

Nästan 100 procent av barnen med Downs syndrom aborteras på Island, men ett till två om året slinker igenom och föds, eftersom vissa kvinnor inte gör fosterdiagnostik och andra fått missvisande resultat.

Nya siffror: 100-tals i Nederländerna får dödshjälp utan att ha begärt det

18 augusti 2017

Nya siffror som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine visar att hundratals människor får dödshjälp i Nederländerna varje år utan att någonsin ha bett om det. Samtidigt beklagar en av dödshjälpslagens förkämpar att dödshjälp för...

Chile legaliserar abort

18 augusti 2017

Chile, som hittills haft en mycket strikt abortlagstiftning, legaliserar abort i vissa fall.

Över hälften av brittiska kvinnor som gjorde abort förra året använde preventivmedel

14 augusti 2017

Enligt aktuell statistik från Storbritanniens största abortkedja British Pregnancy Advisory Service (BPAS) använde mer än hälften av kvinnorna som gjorde abort i Storbritannien förra året minst en typ av preventivmedel.

Stamcellsexperter från 15 länder kräver strängare internationella bestämmelser

14 augusti 2017

Experter inom medicin och juridik från 15 länder kräver strängare regler för att förhindra att patienter utsätts för potentiellt dödliga experimentella stamcellsbehandlingar, vilkas säkerhet inte har bevisats.

Kommersiellt surrogatmoderskap fortsätter i Indien

14 augusti 2017

Även om det har gjorts stora ansträngningar i Indien att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap för utlänningar blomstrar fortfarande den inhemska surrogatverksamheten.

1 2 3 4