Tillbakagång av antalet aborter i EU

21 mars 2018

Sedan 2005 har det skett en markant tillbakagång av aborter i de flesta av EU-medlemsländer, enligt uppgifter analyserade av nyhetstjänsten Euronews.

Regeringens proposition om embryodonation presenterad

21 mars 2018

I det lagförslag som presenterades i veckan föreslår regeringen en förändring av reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning. Bland annat skall kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Målet är att fler skall få...

Fårembryon med mänskliga celler ett faktum

20 mars 2018

Forskare har skapat embryon som är en blandning mellan får och människa i syfte att i framtiden kunna låta mänskliga organ växa till i fullvuxna får. För att skapa hybriderna odlade forskarna embryon som bar på både får- och människoceller. Embryo...

Ukraina – växande destination för surrogatmoderskap

19 mars 2018

Ukraina, ett av Europas fattigaste länder, har snabbt blivit det nya landet dit många som letar efter en surrogatmamma söker sig. Pengarna som erbjuds attraherar många unga kvinnor, men det finns stor oro att de utnyttjas.

Indien tillåter avbrytande av behandling för terminalt sjuka

15 mars 2018

Indiens högsta domstol beslöt förra veckan att dödssjuka patienter skall ha rätt att vägra behandling och förklarade livsslutsdirektiv för giltiga.

Irlands regering anger 21 politiska principer för ny abortlag

15 mars 2018

Irlands hälsominister publicerade i veckan en lång rad principer som är tänkta att vara bakgrund till en ny abortlag, som kan bli resultatet av en folkomröstning i maj. Resultatet av folkomröstningen kommer att avgöra om man skall upphäva ett kons...

Femton år med ständigt ökande dödshjälpssiffror i Nederländerna

14 mars 2018

Den nederländska kommissionen för dödshjälp presenterade i dagarna sin årsrapport, som visar att 6 585 fall av dödshjälp rapporterades 2017, vilket är en ökning med åtta procent från 2016. Kommissionen rapporterar att det var 169 dementa som fick...

Nedsatt beslutsförmåga hos terminala cancerpatienter, enligt studie

13 mars 2018

Många cancerpatienter möts av svåra beslut när det gäller den egna vårdplaneringen. Nu pekar en ny studie på att dessa patienter kan vara mindre kapabla att fatta dessa beslut än vad läkare ofta utgår ifrån.

Sänkt abortgräns i Mississippi

12 mars 2018

Senaten i den amerikanska delstaten Mississippi godkände förra veckan en ny abortlagstiftning. Efter att guvernören har godkänt lagförslaget kommer abort efter graviditetsvecka15 att vara förbjuden.

Encyklikan Humanae vitae – 50 år

08 mars 2018

I en artikel från nyhetstjänsten MercatorNet uppmärksammar läkaren Jokin de Irala, ledamot i Påvliga livsakademin, att påven Paulus VI:s ifrågasatta encyklika Humanae vitae fyller 50 år i juli.

Kinesiska forskare kartlägger genomet hos två ofödda barn

07 mars 2018

En grupp forskare från Beijing Genomics Institute i Kina har kartlagt genomet hos två levande foster, i ett försök att upptäcka deras genetiska risk för ett visst antal sjukdomar.

Dödshjälp för fängelseinterner i Kanada

07 mars 2018

En intern på ett fängelse i Kanada har fått dödshjälp och tre andra förfrågningar har blivit godkända. Enligt medieuppgifter skedde dödshjälpen på ett sjukhus utanför fängelset under överinseende av två kriminalvårdare.

”Afrikanska läkare är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord”

06 mars 2018

Professor Mike Ozovehe Ogirima, ordförande för den afrikanska grenen av Världsläkarorganisationen WMA, säger i ett uttalande att "Afrika är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord".

FBI fortsätter att undersöka Planned Parenthoods organförsäljning

05 mars 2018

Den amerikanska polismyndigheten FBI har nu begärt information från kongressen för att fastställa huruvida Planned Parenthood säljer kroppsdelar från aborterade barn till kommersiella ändamål, vilket kan strida mot amerikansk lagstiftning.

Allt fler självmord bland Kinas ensamma äldre

02 mars 2018

Fastän Kina utvidgade sin tidigare ettbarnspolitik till två barn per familj 2015 har årtionden av befolkningskontroll bidragit till markant köns- och åldersobalans, med långtgående konsekvenser för samhället, som sexhandel och självmord bland äldre.

Adulta stamceller odlas till fungerande benvävnad

02 mars 2018

Israeliska forskare har rapporterat att de lyckats implantera benvävnad som odlats med en patients egna celler i laboratorium. På så sätt kunde de laga ett fyra centimeter stort hål i skenbenet med hjälp av adulta stamceller.

Värdighet används fel av dödshjälpsförespråkare, menar tankesmedja

01 mars 2018

De som förespråkar assisterat självmord och dödshjälp gör mer skada än att nytta när de menar att "värdighet" endast innebär en kontrollerad död, varnar den brittiska tankesmedjan Theos.

Nederländerna startar biobank för aborterade foster

01 mars 2018

Universitetssjukhuset i Amsterdam har börjat fråga föräldrar om de vill donera sitt ofödda barn efter abort eller missfall till en nystartad biobank i forskningssyfte.

Oregon tillåter demenssjuka att svältas till döds

01 mars 2018

Delstaten Oregon godkände denna vecka en ny lag som tillåter psykiskt sjuka, som t.ex. dementa och patienter med Alzheimers, att svältas till döds. När den amerikanska delstaten Oregon blev den första amerikanska delstaten som legaliserade läkaras...

Ny lag om organdonation i Nederländerna

28 februari 2018

Nederländerna har antagit en ny lag om organdonation, som liknar den i Belgien och Spanien. Vuxna måste nu välja om de vill bli organdonator eller ej, och om man inte uppger sitt beslut antas man automatiskt vilja bli donator.

Exit får allt fler medlemmar

28 februari 2018

I fjol anslöt sig 10 078 personer till den schweiziska dödshjälpsorganisationen Exit och antalet assisterade självmord ökade något. Enligt Exit beror ökningen på den åldrande befolkningen.

Kritiker tystas i Belgiens dödshjälpskommission

27 februari 2018

Samtidigt som det i Belgien framhållits i en rättegång att 1 000 personer får dödshjälp varje år, utan att ha begärt det, publiceras ett brev av en avgående ledamot i landets kommission för kontroll av dödshjälp, där han beskriver hur kritiska led...

Ohios abortförbud vid Downs utmanas

27 februari 2018

Den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU stämmer delstaten Ohio för en ny abortlagstiftning, som förbjuder abort på grund av Downs syndrom.

Fysiskt frisk 29-åring får dödshjälp i Nederländerna

15 februari 2018

I Nederländerna fick en ung kvinna med psykiska problem, som kantats av självskadebeteende och självmordsförsök, dödshjälp i slutet av januari. Den 29-åriga Aurelia Brouwers var fysiskt frisk men tyckte att hennes liv med depression och psykoser v...

Mänskliga ägg odlade i laboratorium

14 februari 2018

Forskare i Edinburgh och New York har för första gången odlat fram mogna mänskliga äggceller i laboratoriemiljö. Det kommer dock att ta åratal innan metoden är mogen för klinisk användning, tror de.

Donation av befruktade ägg tillåts i Sverige nästa år

14 februari 2018

I en lagrådsremiss från regeringen till lagrådet, som överlämnades i slutet av förra veckan, föreslår regeringen att det fr.o.m. 1 januari 2019 skall bli lagligt att donera befruktade ägg till par eller ensamstående. Därmed tas det nuvarande krave...

Dödshjälp förstör vården, varnar belgisk professor

13 februari 2018

Belgiska sjuksköterskor och socialarbetare som specialiserat sig på palliativ vård överger sitt yrke eftersom klinikerna har omvandlats till "dödshjälpsinstitutioner", varnar belgisk professor i bok om erfarenheter med dödshjälp i Belgien.

Även brittiska barnmorskor överger yrket i brist på samvetsfrihet

12 februari 2018

I en dom i högsta domstolen för Storbritannien 2014 förlorade två chefsbarnmorskor möjligheten att slippa övervaka aborter, vilket ledde till att en av dem övergav sitt yrke. Frågan om samvetsfrihet kommer att bli ännu viktigare med tanke på vårde...

En av tre aborter i Australien trots att kvinnan använt p-piller

07 februari 2018

Enligt Marie Stopes Australia, en kedja av kliniker som erbjuder främst preventivmedelsrådgivning, aborter och sterilisering, använder nästan 60 procent av de kvinnor som gör abort preventivmedel vid tiden för befruktningen.

Ingen samvetsfrihet för läkare i Ontario

06 februari 2018

I Kanadas provins Ontario måste läkare, som har samvetsbetänkligheter mot läkarassisterat självmord, numera hänvisa patienten till en annan läkare, enligt ett nytt domslut.

Nej till surrogatmoderskap i Sverige, enligt regeringen

05 februari 2018

Sveriges regering kommer inte att tillåta surrogatmoderskap i den svenska hälso- och sjukvården, rapporterar Sveriges Radio.

Läkare som är för läkarassisterat självmord har sällan medverkat själva

01 februari 2018

I USA har en undersökning kommit fram till att även om allt fler läkare är positiva till läkarassisterat självmord eller dödshjälp, har få varit delaktiga. Ett antal av de tillfrågade uppger också att de avböjt att medverka, även läkare verksamma...

Livets systrar ger hopp åt pro-life-rörelsen

31 januari 2018

Den amerikanska orden Sisters of Life – Livets systrar – har ett budskap till kvinnor och till pro-life-rörelsen: "Du är inte ensam". Under 1990-talet var den amerikanske kardinalen John O'Connor i New York en framträdande ledare i kyrkans pro-liv...

Antalet aborter pga. gomspalt ökar kraftigt i Storbritannien

30 januari 2018

Ny statistik från Storbritannien visar att antalet aborter som görs pga. gom- eller läppspalt accelererat kraftigt de senaste 15 åren.

Inget statligt bidrag för sommarjobb i Kanada om arbetsgivaren inte är för abort

30 januari 2018

Kanadas premiärminister Justin Trudeau kräver att arbetsgivare som söker statligt bidrag för sommarjobbande ungdomar måste vara för abort. Många kyrkoledare, framförallt katoliker, protesterar nu för att de exkluderas av det statliga bidragssystem...

Diabetes tillräcklig anledning till läkarassisterat självmord i Oregon

30 januari 2018

Enligt en rapport författad i Sverige – som blivit omtalad i utländsk media men inte här hemma – räcker det med att ha diabetes för att få tillgång till läkarassisterat självmord i delstaten Oregon.

Oro för kloning av människor efter framgång med apor

29 januari 2018

Efter att kinesiska forskare framgångsrikt klonat två långsvansade makaker varnar experter för att tekniken har kommit närmare att tillämpas på människor.

Oenighet i Nederländerna om dödshjälp för dementa

25 januari 2018

i Nederländerna avgår nu en ledamot från en regional kommission för kontroll av dödshjälp. Ledamoten menar att ett skriftligt livslutsdirektiv inte kan ersätta en muntlig förfrågan

Anglikanska kyrkan i England oroas över allt fler aborter pga. Downs syndrom

24 januari 2018

Kyrkoledare oroas över det stigande antal aborter pga. Downs syndrom. De menar att neutral information till gravida kvinnor skulle kunna ändra situationen.

Babyluckor flitigt använda i många tyska städer

23 januari 2018

Ett stort antal nyfödda i Tyskland har omhändertagits efter att mammorna lämnat dem anonymt i en så kallad babylucka.

1 2