Gamla livslutsdirektiv ger osäker information om inställning till dödshjälp

21 september 2018

Ett stort antal livslutsdirektiv i Nederländerna, som uppger att man vill ha dödshjälp om man blir dement eller svårt sjuk, anses vara värdelösa eftersom de inte har uppdaterats på länge, enligt en nederländsk husläkares undersökning.

Trots tydlig FN-konvention diskrimineras ofödda med funktionshinder

20 september 2018

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger ett tydligt skydd till människor med funktionshinder. Ändå är antalet aborter vid Downs syndrom stort och ingen EU-institution fördömer diskriminering av funktionshindrade so...

Utmaning att få fram rätt abortstatistik i Uganda

19 september 2018

En ny studie från amerikanska Guttmacherinstitutet och Ugandas Makerereuniversitet dokumenterar för första gången antalet aborter och abortrelaterade komplikationer hos ugandiska flickor i åldern 15–19 år. År 2013 gjordes 57 000 aborter i den ålde...

Kristna läkare ifrågasätter Världsläkarorganisationens planer att ändra inställning till samvetsfrihet

18 september 2018

Den internationella föreningen för kristna läkare och tandläkare (ICMDA) uppmanar Världsläkarorganisationen WMA att ta hänsyn till läkares rätt till samvetsfrihet vid abort och dödshjälp, eftersom nuvarande policy skall diskuteras senare i höst.

Systematiskt utnyttjande av surrogatmammor i Ukraina

17 september 2018

I hela Ukraina visas reklam för att värva surrogatmammor på bussar och tunnelbana med frågan: "Är du mellan 18 och 35 år? Har du friska barn? Är du fysiskt och psykiskt frisk? Lyder du lagen?" Nu avslöjas hur kvinnor systematiskt utnyttjas av ukra...

Högre risk för högt blodtryck för provrörsbarn, visar ny studie

13 september 2018

Barn som har blivit till genom provrörsbefruktning kan löpa större risk att utveckla högt blodtryck i tonåren, enligt en ny studie.

Läkare förväntas hjälpa med dödshjälp oavsett personlig hållning efter legalisering

12 september 2018

I Australiens delstat Victoria kommer dödshjälp att legaliseras i juni nästa år. Läkare kommer att ha rätt till samvetsfrihet och inte medverka, men det förväntas att de inte på något sätt skall försöka hindra patienter att få dödshjälp och i stäl...

Äldre på vårdhem i Schweiz vill fortsätta leva

11 september 2018

En undersökning på vårdhem i Schweiz belyser äldres syn på döden – ett tidigare förbisett ämne. Resultaten visar att fler än fyra av fem önskar leva.

Mottagningar ger alternativ till abort i USA

11 september 2018

I USA fick nära 2 miljoner kvinnor i fjol gratis vård från mottagningar som erbjuder hjälp och olika former av vård till oväntat eller oplanerat gravida. Personalen på mottagningarna är under ständig attack av abortförespråkare.

Brittiskt miljardbidrag till familjeplanering i utvecklingsländer

06 september 2018

Under sitt besök i Kenya nyligen kungjorde den brittiska premiärministern Theresa May ett nytt preventivmedelprogram som skall bidra med 200 miljoner pund (2,5 miljarder kr) till familjeplanering i Afrika och Asien.

Läkarassisterat självmord inte utan komplikationer

05 september 2018

Läkarassisterat självmord är inte en "snabb, fridsam död utan allvarliga komplikationer", påpekar två läkare i den medicinska nätportalen MD Magazine. Det kan t.ex. ta upp till fyra dagar för en person att dö efter att ha tagit ett dödligt läkemedel.

Nackdelar med social äggfrysning bör inte ignoreras, varnar läkare

04 september 2018

Trots att allt fler kvinnor väljer att frysa ner sina ägg som försäkring mot en förväntad sjunkande fertilitet när de blir äldre, är det få som verkligen kan dra fördel av metoden. Läkare menar därför att kvinnor bör få bättre information om möjli...

Har vårdpersonal skyldighet att behandla ebolapatienter?

30 augusti 2018

Frågan om vårdpersonals plikt att behandla ebolapatienter har blivit särskilt aktuell de senaste åren, med upprepade utbrott av ebola i Väst- och Centralafrika som resulterat i hög dödlighet bland vårdpersonal.

Betydelsen av genmodifiering för Downs syndrom

29 augusti 2018

Nya reproduktionstekniker som t.ex. genmodifiering har gett förhoppningar om att vissa tillstånd och sjukdomar ska kunna gå att undvika i framtiden.

Kritik mot förslag om globalt program för utbyte av njurar

28 augusti 2018

Den nationella organisationen för organtransplantation i Spanien vänder sig mot ett föreslag om ett globalt program för organutbyte – "global kidney exchange" eller "crossover donation" – och kallar det för "dold organhandel, som leder till exploa...

Donationssystem som tar donationsvilja för givet garanterar inte fler organ, visar studie

22 augusti 2018

Storbritannien planerar att år 2020 ändra systemet för organdonation till ett "opt-out organdonationsregister", dvs. ett system som tar för givet att alla vill donera sina organ, om de inte uttryckligen sagt nej. Enligt en ny studie är det dock os...

Danmarks fosterdiagnostik bidrar till fler aborter vid hjärtfel

21 augusti 2018

I Danmark föds allt färre barn med medfödda hjärtfel, visar en ny studie, eftersom allt fler aborteras efter fosterdiagnostik, trots att många av tillstånden kan korrigeras.

Storbritanniens läkarförening anklagas för att smyga in dödshjälp bakvägen

20 augusti 2018

I Storbritannien är ett utkast på nya riktlinjer om vård i livets slutskede ute på remiss, enligt vilka vårdpersonal inte behöver tillstånd från domstol för att avsluta vätske- och näringstillförsel för patienter med demens eller degenerativa sjuk...

Australiens senat röstar mot assisterat självmord

17 augusti 2018

I Australiens senat avslogs i början av veckan med knapp marginal en proposition, som skulle ha banat väg för att kunna legalisera assisterat självmord i hela landet.

Nytt lagförslag i Kalifornien vill tillåta uppmuntran till dödshjälp

17 augusti 2018

Det var 2016 som en lag som tillåter läkarassisterat självmord trädde i kraft i Kalifornien. Nu föreslås en ändring av strafflagen, så det inte längre skall vara förbjudet att uppmuntra någon att begå självmord, när det gäller just läkarassisterat...

Schweiz öppnar för läkarassisterat självmord för "outhärdligt lidande"

16 augusti 2018

I Schweiz presenterades i början av sommaren nya riktlinjer som utvidgar möjligheten för läkarassisterat självmord även för "outhärdligt lidande" och inte bara för döende patienter. Landets största läkarförening är kritisk och varnar för tolknings...

Avlivning av djur och dödshjälp – samma konsekvenser för personalen?

15 augusti 2018

Dödshjälp och/eller assisterat självmord är i dag lagligt i sju delstater i USA samt i Kanada, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Luxemburg, och ett av argumenten som framförts mot legalisering är hur det påverkar vårdanställda.

Är läkarassisterat självmord och självmord samma sak?

15 augusti 2018

Etiker har under många år diskuterat huruvida läkarassisterat självmord kan särskiljas från andra former av självmord.

Könsselektiva aborter även i Australien

14 augusti 2018

I Australien har forskare visat att kulturell förkärlek för söner förekommer bland vissa etniska grupper, vilket har lett till att fler pojkar än flickor fötts i delstaten Victoria de senaste åren.

Brist på palliativ vård driver patienter till dödshjälp, varnar läkare i Quebec

13 augus