Amerikanska läkare fortsatt mot dödshjälp

15 maj 2018

Den amerikanska läkarsammanslutningen American Medical Association (AMA) står trots påtryckningar fast vid sin avvisande hållning mot legalisering av assisterat självmord. Sammanslutningen för palliativläkare är neutrala i frågan medan läkare från...

Regeringen beslutar om nya regler för att förenkla organdonation

09 maj 2018

Regeringen har i dagarna antagit en ny förordning, som skall underlätta att både donera och att få organ donerade.

Funktionshindrade motsätter sig lagförslag om assisterat självmord i New York

09 maj 2018

I delstaten New York diskuterade hälsoutskottet nyligen ett lagförslag om assisterat självmord. Mer än 40 olika organisationer för funktionshindrade hade samlats för att visa sitt motstånd mot förslaget.

Dödshjälpsstatistik i Belgien opålitlig, visar undersökning

09 maj 2018

Endast cirka 15 procent av dödshjälpsfallen i Flandern, den mestadels nederländskspråkiga regionen i Belgien, rapporterades under det första halvåret 2013, enligt en undersökning bland läkare. Undersökningen föreslår att det även i andra länder är...

Fallet Alfie Evans väcker många frågor

30 april 2018

Den lille brittiske pojken Alfie Evans öde har rört upp känslor bland många i hela Europa pga. en juridisk konflikt mellan hans föräldrar och de vårdande läkarna, som i veckan avslutade hans livsuppehållande behandling, vilket ledde till att han d...

Abortförespråkande FN-resolution avvisad

26 april 2018

En FN-resolution om migration avvisades nyligen av USA och Afrikagruppen – den största av de fem regionala grupperna i FN – eftersom den europeiska gruppen insisterade på att inkludera abortförespråkande termer och utesluta skyddet av nationell sj...

Belgien planerar försäljning av mänsklig vävnad

26 april 2018

Belgiens hälsominister vill tillåta försäljning av mänsklig vävnad genom att ändra lagen om organtransplantation. Kritiker är oroliga för att det skall bidra till en global vävnadshandel, utan att patienten är informerad, vilket kan ge stora vinst...

Medborgarinitiativet En av oss får avslag av EU-domstol

25 april 2018

Europeiska unionens domstol avvisade i veckan ett klagomål från organisationerna bakom medborgarinitiativet En av oss. Klagomålet gällde EU-kommissionens beslut att inte ta upp medborgarinitiativet till vidare diskussion, och EU-domstolen motivera...

Ökande efterfråga på spermier från vita amerikaner i Brasilien

25 april 2018

I Brasilien är över 50 procent av befolkningen mörkhyade eller av blandras. Ändå väljer majoriteten en spermadonator med ljus hud och blåa ögon. Sedan 2011 har den amerikanska spermierimporten till Brasilien ökat med cirka 3 000 procent.

Dödshjälp del av belgisk avancerad cancervård

19 april 2018

Enligt en undersökning av vårdbeslut i livets slutskede bland cancerpatienter i Belgien som har flamländska läkare ges dödshjälp eller läkarassisterat självmord i drygt tio procent av fallen. I nästan två procent av dödsfallen har dödshjälp aldrig...

Hawaii legaliserar assisterat självmord

19 april 2018

Hawaii har blivit den sjätte amerikanska delstat som tillåter assisterat självmord. Majoriteten av delstaterna, där frågan har kommit upp, har dock röstat ner lagförslag om att införa assisterat självmord.

Nästan alla sena abortansökningar i Danmark godkänns

18 april 2018

I Danmark visar aktuella uppgifter att nya metoder kombinerat med förändrad inställning att abortgränsen har flyttats bakåt. Mellan 2012 och 2017 godkändes 94 procent av alla ansökningar om sen abort.

Brittiska sjuksköterskor protesterar mot förslag att tillåta abort under hela graviditeten

18 april 2018

I Storbritannien har 396 sjuksköterskor skrivit ett brev till Janet Davies, ordförande för det brittiska sjuksköterskeförbundet, för att motsätta sig hennes planer att stödja en kampanj om att tillåta abort under hela graviditeten.

Oenighet i finska riksdagen om dödshjälp

17 april 2018

I Finland samlade ett medborgarinitiativ om att legalisera dödshjälp, 50 000 underskrifter och överlämnades därefter till riksdagen. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott motsätter sig dock legaliseringen.

Bild på ofött barn förbjuds i Italien

17 april 2018

Enligt en artikel i den italienska dagstidningen Repubblica orsakade en stor bild på ett ofött barn nyligen ramaskri, eftersom den ansågs skada respekten för individuella fri- och rättigheter.

Irlands folkomröstning om abort hålls den 25 maj

29 mars 2018

Den irländska regeringen har nu lagt fast att folkomröstningen om att införa en ny "lag som reglerar avbrytande av graviditet" kommer att hållas fredag den 25 maj.

Afrikanska kvinnor ber FN att stoppa stöd till abort

28 mars 2018

En grupp afrikanska kvinnor uppmanade under ett FN-toppmöte förra veckan FN att sätta stopp för västerländska biståndsgivares påtvingande av preventivmedel och abort på afrikanska kvinnor, som inte efterfrågat det.

Dubbelmord att döda en gravid kvinna i Indiana

27 mars 2018

I den amerikanska delstaten Indiana undertecknade guvernören Eric Holcomb i söndags en ny lag, som behandlar ett ofött barn som brottsoffer när det avlider om mamman dödas. I en annan lag stärker guvernören även kontrollen av abortkliniker.

Personer med Downs syndrom skyddas inte av FN, varnar ärkebiskop

27 mars 2018

Ärkebiskop Bernardito Auza, den Heliga stolens ständige observatör i FN, menar att så länge FN förespråkar abort av "ofödda som visar någon form av ofullkomlighet", skyddas inte personer med t.ex. Downs syndrom.

Tillsammans för livet: välbesökt konferens om bemötande vid abort

26 mars 2018

Prolife-organisationen Livsval arrangerade i helgen den första nationella konferensen i Sverige om hur man bemöter någon som funderar på abort.

Europarådet varnar Polen för hårdare abortlagstiftning

26 mars 2018

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, har varnat den polska regeringen för att begränsa abortlagstiftningen.

Tillbakagång av antalet aborter i EU

21 mars 2018

Sedan 2005 har det skett en markant tillbakagång av aborter i de flesta av EU-medlemsländer, enligt uppgifter analyserade av nyhetstjänsten Euronews.

Regeringens proposition om embryodonation presenterad

21 mars 2018

I det lagförslag som presenterades i veckan föreslår regeringen en förändring av reglerna om föräldraskap vid assisterad befruktning. Bland annat skall kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Målet är att fler skall få...

Fårembryon med mänskliga celler ett faktum

20 mars 2018

Forskare har skapat embryon som är en blandning mellan får och människa i syfte att i framtiden kunna låta mänskliga organ växa till i fullvuxna får. För att skapa hybriderna odlade forskarna embryon som bar på både får- och människoceller. Embryo...

Ukraina – växande destination för surrogatmoderskap

19 mars 2018

Ukraina, ett av Europas fattigaste länder, har snabbt blivit det nya landet dit många som letar efter en surrogatmamma söker sig. Pengarna som erbjuds attraherar många unga kvinnor, men det finns stor oro att de utnyttjas.

Indien tillåter avbrytande av behandling för terminalt sjuka

15 mars 2018

Indiens högsta domstol beslöt förra veckan att dödssjuka patienter skall ha rätt att vägra behandling och förklarade livsslutsdirektiv för giltiga.

Irlands regering anger 21 politiska principer för ny abortlag

15 mars 2018

Irlands hälsominister publicerade i veckan en lång rad principer som är tänkta att vara bakgrund till en ny abortlag, som kan bli resultatet av en folkomröstning i maj. Resultatet av folkomröstningen kommer att avgöra om man skall upphäva ett kons...

Femton år med ständigt ökande dödshjälpssiffror i Nederländerna

14 mars 2018

Den nederländska kommissionen för dödshjälp presenterade i dagarna sin årsrapport, som visar att 6 585 fall av dödshjälp rapporterades 2017, vilket är en ökning med åtta procent från 2016. Kommissionen rapporterar att det var 169 dementa som fick...

Nedsatt beslutsförmåga hos terminala cancerpatienter, enligt studie

13 mars 2018

Många cancerpatienter möts av svåra beslut när det gäller den egna vårdplaneringen. Nu pekar en ny studie på att dessa patienter kan vara mindre kapabla att fatta dessa beslut än vad läkare ofta utgår ifrån.

Sänkt abortgräns i Mississippi

12 mars 2018

Senaten i den amerikanska delstaten Mississippi godkände förra veckan en ny abortlagstiftning. Efter att guvernören har godkänt lagförslaget kommer abort efter graviditetsvecka15 att vara förbjuden.

Encyklikan Humanae vitae – 50 år

08 mars 2018

I en artikel från nyhetstjänsten MercatorNet uppmärksammar läkaren Jokin de Irala, ledamot i Påvliga livsakademin, att påven Paulus VI:s ifrågasatta encyklika Humanae vitae fyller 50 år i juli.

Kinesiska forskare kartlägger genomet hos två ofödda barn

07 mars 2018

En grupp forskare från Beijing Genomics Institute i Kina har kartlagt genomet hos två levande foster, i ett försök att upptäcka deras genetiska risk för ett visst antal sjukdomar.

Dödshjälp för fängelseinterner i Kanada

07 mars 2018

En intern på ett fängelse i Kanada har fått dödshjälp och tre andra förfrågningar har blivit godkända. Enligt medieuppgifter skedde dödshjälpen på ett sjukhus utanför fängelset under överinseende av två kriminalvårdare.

”Afrikanska läkare är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord”

06 mars 2018

Professor Mike Ozovehe Ogirima, ordförande för den afrikanska grenen av Världsläkarorganisationen WMA, säger i ett uttalande att "Afrika är emot dödshjälp och läkarassisterat självmord".

FBI fortsätter att undersöka Planned Parenthoods organförsäljning

05 mars 2018

Den amerikanska polismyndigheten FBI har nu begärt information från kongressen för att fastställa huruvida Planned Parenthood säljer kroppsdelar från aborterade barn till kommersiella ändamål, vilket kan strida mot amerikansk lagstiftning.

Allt fler självmord bland Kinas ensamma äldre

02 mars 2018

Fastän Kina utvidgade sin tidigare ettbarnspolitik till två barn per familj 2015 har årtionden av befolkningskontroll bidragit till markant köns- och åldersobalans, med långtgående konsekvenser för samhället, som sexhandel och självmord bland äldre.

Adulta stamceller odlas till fungerande benvävnad

02 mars 2018

Israeliska forskare har rapporterat att de lyckats implantera benvävnad som odlats med en patients egna celler i laboratorium. På så sätt kunde de laga ett fyra centimeter stort hål i skenbenet med hjälp av adulta stamceller.

Värdighet används fel av dödshjälpsförespråkare, menar tankesmedja

01 mars 2018

De som förespråkar assisterat självmord och dödshjälp gör mer skada än att nytta när de menar att "värdighet" endast innebär en kontrollerad död, varnar den brittiska tankesmedjan Theos.

Nederländerna startar biobank för aborterade foster

01 mars 2018

Universitetssjukhuset i Amsterdam har börjat fråga föräldrar om de vill donera sitt ofödda barn efter abort eller missfall till en nystartad biobank i forskningssyfte.

Oregon tillåter demenssjuka att svältas till döds

01 mars 2018

Delstaten Oregon godkände denna vecka en ny lag som tillåter psykiskt sjuka, som t.ex. dementa och patienter med Alzheimers, att svältas till döds. När den amerikanska delstaten Oregon blev den första amerikanska delstaten som legaliserade läkaras...

1 2