Dödshjälp del av belgisk avancerad cancervård

19 april 2018

Enligt en undersökning av vårdbeslut i livets slutskede bland cancerpatienter i Belgien som har flamländska läkare ges dödshjälp eller läkarassisterat självmord i drygt tio procent av fallen. I nästan två procent av dödsfallen har dödshjälp aldrig...

Hawaii legaliserar assisterat självmord

19 april 2018

Hawaii har blivit den sjätte amerikanska delstat som tillåter assisterat självmord. Majoriteten av delstaterna, där frågan har kommit upp, har dock röstat ner lagförslag om att införa assisterat självmord.

Trump väcker liv i stödet för världens kvinnor

19 april 2018

När Donald Trump drog in sitt stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA gick Sverige och flera andra länder in och täppte hålen. Arthur Erken vid UNFPA ser en trend där Trumps strikta biståndspolitik väcker liv i kvinnorörelsen på andra håll i världen....

Nästan alla sena abortansökningar i Danmark godkänns

18 april 2018

I Danmark visar aktuella uppgifter att nya metoder kombinerat med förändrad inställning att abortgränsen har flyttats bakåt. Mellan 2012 och 2017 godkändes 94 procent av alla ansökningar om sen abort.

Brittiska sjuksköterskor protesterar mot förslag att tillåta abort under hela graviditeten

18 april 2018

I Storbritannien har 396 sjuksköterskor skrivit ett brev till Janet Davies, ordförande för det brittiska sjuksköterskeförbundet, för att motsätta sig hennes planer att stödja en kampanj om att tillåta abort under hela graviditeten.

Oenighet i finska riksdagen om dödshjälp

17 april 2018

I Finland samlade ett medborgarinitiativ om att legalisera dödshjälp, 50 000 underskrifter och överlämnades därefter till riksdagen. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott motsätter sig dock legaliseringen.

Bild på ofött barn förbjuds i Italien

17 april 2018

Enligt en artikel i den italienska dagstidningen Repubblica orsakade en stor bild på ett ofött barn nyligen ramaskri, eftersom den ansågs skada respekten för individuella fri- och rättigheter.

Annie Lööf: ”Jag har ändrat mig om dödshjälp”

17 april 2018

Tidigare drev hon på för att införa aktiv dödshjälp i Sverige. Men Annie Lööf berättade att efter händelser i sin absoluta närhet har hon ändrat uppfattning.Länk till ursprungsartikeln

Stoppa handeln med kvinnor och barn

14 april 2018

I dag arrangerar surrogatförmedlingen Tammuz återigen ett möte i Stockholm. I klartext handlar det om att förmedla en ”tjänst” där kvinnor i fattigare länder bär och föder barn åt svenska par eller ensamstående - och prislistan finns på hemsidan....

Heligt, okränkbart och fruktansvärt liv

11 april 2018

Dödshjälp är ett förnekande av livets villkor och vårt beroende av varandra.Länk till ursprungsartikeln

KD säger ja till viss embryodonation

11 april 2018

Regeringen har redan föreslagit att det inte ska behövas någon genetisk koppling mellan barn och förälder. Nu öppnar KD en dörr... Länk till ursprungsartikeln

Allt fler får dödshjälp i Nederländerna

11 april 2018

Antalet människor som begär och får aktiv dödshjälp i Nederländerna fortsätter att stiga. Länk till ursprungsartikeln

”Fokus måste ligga på livshjälp”

11 april 2018

Att öppna upp för att legalisera dödshjälp tror vi kan få allvarliga konsekvenser för individen och samhället. Vi menar att det skulle vara fel av samhället att signalera att självmord kan vara en godtagbar lösning för en del.Länk till ursprungsar...

Medborgarinitiativet för eutanasi delar riksdagsledamöterna: ”Det är långt en samvetsfråga”

10 april 2018

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott förkastar medborgarinitiativet att tillåta eutanasi i Finland. En av initiativtagarna Henrik Lax är besviken.Länk till ursprungsartikeln

Många felaktigheter om dödshjälp

10 april 2018

Thomas Lindén, ledamot i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, visar i Läkartidningen [1] prov på okunnighet i dödshjälpsfrågan. Vi hör till de många läkare som inte delar förbundets inställning och vill kommentera några av de felaktiga påståenden...

Viktigt med ärlig och öppen debatt om dödshjälp

10 april 2018

Än en gång förstärker dödshjälpsförespråkare sina argument med fula debattknep. De har tidigare tillskrivit meningsmotståndare okunnighet [1], ungdom och bristande erfarenhet (SVT, Aktuellt, 2 jan 2018) eller påtagit sig rollen att värdera validit...

Hjälp på liv och död

09 april 2018

I grund och botten handlar dödshjälpsdebatten om människovärdet. När friheten kommer i konflikt med rätten till liv, är det viktigt att liv står över frihet.Länk till ursprungsartikeln

Hellre dör jag, än åldras

07 april 2018

Min kritiska text om dödshjälp (4/2) renderade många och uppskattade läsarkontakter. Det blev så tydligt att önskan om rätt till dödshjälp nästan uteslutande springer ur rädsla för ålderdomen. För demens, ensamhet, förödmjukelse och för smärta.Län...

Rätten till livet bör innefatta rätten till döden

07 april 2018

Trots komplexiteten i frågan framstår det ur ett frihetsperspektiv som rimligt att man också i Sverige ska införa dödshjälp för den som är myndig; ty också den som är svårt sjuk måste få ha rätt att bestämma över sitt liv. Länk till ursprungsartikeln

Motigt för eutanasin - tummen ner för medborgarinitiativ

06 april 2018

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott vill förkasta medborgarinitiativet för en legalisering av eutanasi. Utskottet anser ändå att döende människors rätt till god vård och självbestämmande måste tryggas bättre än vad som nu sker. Länk till ursp...

HD säger nej - inte skäl pröva om biologisk mamma ska registreras i stället för surrogatmamma

06 april 2018

Den svenska kvinna som är biologisk mamma till ett barn men anlitade en surrogatmamma utomlands för att bära barnet under graviditeten får inte registreras som mamma i Sverige. Det står nu klart sedan Högsta domstolen har beslutat att det inte fin...

Timbro: Inför rätt till dödshjälp i Sverige nu

06 april 2018

Inför dödshjälp i Sverige! Det föreslår tankesmedjan Timbro i en ny rapport. I går drabbade Timbros Kajsa Dovstad, Elisabet Sandlund och Barbro Westerholm (L) samman i en het debatt. Länk till ursprungsartikeln

Aldrig skada, om möjligt bota

06 april 2018

”Hej, jag heter Doktor Andersson. Har du funderat på om du vill dö?” Är det så läkare i framtiden kommer att hälsa på oss?Länk till ursprungsartikeln

”De såg det som en sista utväg”

05 april 2018

Debatten om det ska vara tillåtet för ofrivilligt barnlösa att låta någon annan föda deras barn har varit het den senaste tiden. Doktoranden Anna Arvidsson tar ett samlat grepp om frågan genom att undersöka svenska föräldrars upplevelser av att an...

Irlands folkomröstning om abort hålls den 25 maj

29 mars 2018

Den irländska regeringen har nu lagt fast att folkomröstningen om att införa en ny "lag som reglerar avbrytande av graviditet" kommer att hållas fredag den 25 maj.

Om läkekonst kring livets slut

29 mars 2018

Den här boken tar sin utgångspunkt i de sista drygt 200 årens medicinska framsteg. Den berör många behandlingsframsteg, från utvecklingen av morfin i början av 1800-talet, anestesins tillkomst 1846, till dagens molekylärbiologiska genetik. Länk ti...

Afrikanska kvinnor ber FN att stoppa stöd till abort

28 mars 2018

En grupp afrikanska kvinnor uppmanade under ett FN-toppmöte förra veckan FN att sätta stopp för västerländska biståndsgivares påtvingande av preventivmedel och abort på afrikanska kvinnor, som inte efterfrågat det.

De inspirerade för de ofödda barnen

28 mars 2018

Att med kärlek och respekt tala med sina medmänniskor om den känsliga abortfrågan. Det var huvudtemat när ungefär 85 personer möttes i Kista i helgen för att utbildas och inspireras till att lyfta fram de ofödda barnen. Länk till ursprungsartikeln

Dubbelmord att döda en gravid kvinna i Indiana

27 mars 2018

I den amerikanska delstaten Indiana undertecknade guvernören Eric Holcomb i söndags en ny lag, som behandlar ett ofött barn som brottsoffer när det avlider om mamman dödas. I en annan lag stärker guvernören även kontrollen av abortkliniker.

Personer med Downs syndrom skyddas inte av FN, varnar ärkebiskop

27 mars 2018

Ärkebiskop Bernardito Auza, den Heliga stolens ständige observatör i FN, menar att så länge FN förespråkar abort av "ofödda som visar någon form av ofullkomlighet", skyddas inte personer med t.ex. Downs syndrom.

Miljöpartiet vill öka köerna till abort

27 mars 2018

MP vill subventionera abort för utländska medborgare i Sverige trots redan hårt tryck på vården. Kvinnor tvingas köa fast abort ska ses som akutsjukvård. Ännu en gång gör MP ingen konsekvensanalys. Länk till ursprungsartikeln

Tillsammans för livet: välbesökt konferens om bemötande vid abort

26 mars 2018

Prolife-organisationen Livsval arrangerade i helgen den första nationella konferensen i Sverige om hur man bemöter någon som funderar på abort.

Europarådet varnar Polen för hårdare abortlagstiftning

26 mars 2018

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, har varnat den polska regeringen för att begränsa abortlagstiftningen.

Het debatt om dödshjälp

26 mars 2018

Bör sjukvården medverka till att avsluta patienters liv? Det var frågan som stod i fokus i Kulturhuset i Stockholm i torsdags. ”Låt människor själva bestämma hur de ska dö”, menade dödshjälpsförespråkarna. ”Vården ska rädda liv, inte ta liv”, mena...

Att dö i ett främmande land

26 mars 2018

För 15 år sedan satte jag min fot på en palliativ avdelning för allra första gången i mitt liv. Och nästan från första dagen kände jag att jag har hittat hem. Vårdfilosofin passade mig som hand i handsken. Att se människan i sin helhet, kropp, sjä...

Embryodonation kan godkännas (26 min. in i programmet)

26 mars 2018

Debatt i Aktuellt om regeringens förslag att tillåta embryodonation. Länk till sändningen

Dags att även inkludera människor med Downs syndrom

25 mars 2018

Har du rockat sockarna i veckan? Initiativet till att bära udda strumpor startades för några år sedan av den då tioåriga Nathea Anemyr. Hon uppmanade till att bära udda strumpor på officiella World Downs Syndrome Day. För att visa att vi gillar an...

Äggförvaring värd miljarder – skapar ”boom” på börsen

24 mars 2018

Sedan techjättar som Google, Facebook och Spotify gjorde det till en löneförmån till kvinnliga anställda att frysa ned sina ägg och spara dem för framtiden, har en ny industri uppstått. I USA växer nu fertilitetsföretagen i rasande takt och skapar...

Tusentals i protest mot polsk abortlag

24 mars 2018

Tiotusentals personer demonstrerade i Polen på fredagen mot ett förslag om att förbjuda abort i landet.Länk till ursprungsartikeln

Ogrundade beskyllningar mot dödshjälp enligt Oregon-modellen

24 mars 2018

Den frivilliga dödshjälp som patienter i amerikanska Oregon har möjlighet att få i livets slutskede följs noga upp, och läkarna får stå till svars om några brister upptäcks. Så åter igen: frivillig dödshjälp måste vara en medborgarfråga och inte e...