Hormonella preventivmedel ökar risken för bröstcancer, enligt ny studie

14 december 2017

Hormonella preventivmedel medför en liten men markant riskökning för bröstcancer, enligt en stor, dansk studie.

Samvetsfrihet för att skriva ut preventivmedel för brittisk vårdpersonal

13 december 2017

Enligt ett beslut från den del av den brittiska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer som överser utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa, The Faculty of Sexual and Reproductive Health (FSRH)

Nya riktlinjer för handläggning av sen abort

13 december 2017

Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstretik och gynekologi (SFOG) ska gemensamt ta fram förslag på nya riktlinjer för handläggning av sen abort. – Vi har känt att vi behöver mer detaljerade riktlinjer. Det har funnits en osäkerhet kring...

Aborträtten i Europa pressas från flera håll

13 december 2017

Rätten till en laglig och säker abort hotas på flera håll i Europa – från frontalattacker i Öst- och Central­europa till krav på samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige.Länk till ursprungsartikeln

Rebecka, 35, hamnade sist i kön för provrörsbefruktning när partnern gjorde slut

13 december 2017

Rebecka och hennes partner var förlovade och försökte skaffa barn. Men när han plötsligt lämnade henne hamnade hon sist i kön för assisterad befruktning. Nu måste hon vänta ett helt år innan hon ens får ställa sig i kön. Länk till ursprungsartikeln

Åldersgräns på Sahlgrenska ställer till det för ensamstående

12 december 2017

På Sahlgrenska universitetssjukhuset är det för närvarande köer på runt fyra år för dem som behöver donerade spermier för att bli gravida.Länk till ursprungsartikeln

Nathea, 13, vill ändra synen på lucia: ”Vill få en ändring”

12 december 2017

Självklart kan någon med en funktionsnedsättning vara lucia. Nathea Anemyr, 13, höjer nu rösten för alla som inte fått bära en ljuskrona. – Jag vill att det här leder till en förändring, säger Nathea Anemyr, vars 16-åriga storasyster Noelle stråla...

Efter lagändringen - fyra års kö för assisterad befruktning

11 december 2017

I april i fjol ändrades lagen så att även ensamstående kvinnor fick möjlighet till assisterad befruktning i den svenska sjukvården. Men för många ensamstående med barnlängtan har det inneburit en allt mer otålig och frustrerad väntan. Länk till ra...

Dödshjälp får aldrig användas

11 december 2017

Apropå Kajsa Dovstads ledare ”Låt människor själva få bestämma när de vill dö”, Kb 24/11. Man får aldrig använda dödshjälp, utan till varje pris rädda en människas liv. Vi ska inte ta liv och vi ska inte underlätta för någon att göra det. Vi ska i...

Vem vågar föda barn som har funktionsnedsättning i dag?

11 december 2017

Tillräckligt stöd från samhället kan man se sig om i stjärnorna efter, skriver Frida Park.Länk till ursprungsartikeln

Lucka i lagen gör att ensamstående inte kan få privat IVF-hjälp

11 december 2017

På universitetskliniker har provrörsbefruktning med donerade spermier varit tillåtet sedan 2003. Men på andra kliniker får enligt lagen bara insemination – och inte provrörsbefruktning – med donerade spermier ske.Länk till ursprungsartikeln

Skapar debatt om surrogatmödraskap

10 december 2017

Genom en surrogatmamma uppfylldes deras önskan om att skaffa barn. I dag är dottern Maïa fyra år gammal och i den nya romanen Moscow Baby berättar Håkan Lindgren delvis fiktivt, delvis verklighetsbaserat om den långa resan. Länk till ursprungsarti...

Per Wirtén: Slopa förbudet mot assisterad dödshjälp

10 december 2017

Det är förbluffande att riksdagen inte vågar ta i frågan om assisterad dödshjälp. Vi borde ha rätt att bestämma över livets livets slutskede – det är en rättvisefråga.Länk till ursprungsartikeln

Ett par i Danmark döms för att ha köpt spädbarn

08 december 2017

Ett danskt par köpte ett spädbarn från en kvinna i Polen – dagen efter att hon fött det. Nu har saken tagits upp i dansk domstol men rätten har bara kunnat fälla paret för att ha förfalskat bebisens födelseattest. – Jag vill överlåta det till någo...

Förslag i Ryssland om att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap

07 december 2017

I Ryssland finns en snabbt expanderande surrogatverksamhet, som ledamöter i parlamentet nu vill förbjuda. Surrogatmammorna hittas ofta bland Rysslands fattigaste kvinnor.

Frågar Smer om råd vid transplantation till asylsökande

07 december 2017

Hade ett organ som transplanteras till en asylsökande som sedan utvisas och avlider på grund av dålig uppföljning kunnat göra bättre nytta i en annan patient? Etiska dilemman gör nu att ett antal läkare i Lund vänder sig till Statens medicinsk-eti...

Adoptionsreglerna moderniseras

07 december 2017

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att modernisera adoptionsreglerna. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Länk till ursprungsarti...

Rapporter om att läkare i Kanada vägrar behandla självmordsförsök pga. ny dödshjälpslag

06 december 2017

Kanadas nya dödshjälpslagstiftning rapporteras vara förvirrande för läkare som ställs inför självmordsförsök. Enligt medieuppgifter har det förekommit ett antal fall där läkare vägrat behandla människor som försökt ta sitt liv.

Fel att avsluta behandling för svårt sjuka ungdomar på deras egen begäran, varnar brittisk domare

05 december 2017

Barn och unga under 18 som lider av allvarlig sjukdom borde inte ha rätt att själva bestämma om att upphöra med livsviktig behandling, menar Storbritanniens mest seniora domare i familjerätt.

Så långa är köerna för ensamstående som vill skaffa barn – i region för region

05 december 2017

Köerna för ensamstående kvinnor som vill ha hjälp med assisterad befruktning skiljer sig stort åt i landet. Det visar Metros granskning av samtliga regioner och landsting. Länk till ursprungsartikeln

Johanna, 36, står i en fyra år lång kö för att bli mamma

05 december 2017

Johanna Waara, 36, i Göteborg står i en fyra år lång kö för att bli gravid. I sin kamp för att få hjälp bollas hon mellan olika vårdgivare och ibland känner hon att hon håller på att gå sönder. Länk till ursprungsartikeln

Öppna Moderater: Tillåt surrogatmödraskap och inför könsneutral föräldraskapspresumtion

05 december 2017

I svensk politik finns det många som slår sig för bröstet och tycker att Sverige är världens bästa landa att leva i för hbtq-personer. Men stämmer det? Sverige har under den Socialdemokratiska regeringen tappat rejält i den internationella ranking...

Högre risk för hjärtfel för provrörsbarn, visar ny studie

04 december 2017

En metaanalys av åtta studier visar att risken för medfödda hjärtfel ökar med 44 procent när barnet har blivit till genom ivf (in vitro-fertilisering) eller ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) jämfört med barn som har blivit till utan fert...

Storbritannien tillåter ensamstående att få vårdnad efter surrogatmoderskap

04 december 2017

En föreslagen lagändring kommer att gälla nya föräldrar och kommer att tillåta befintliga ensamstående föräldrar till barn födda av en surrogatmamma att ensamma ansöka om vårdnaden.

Politisk oro kan påverka abortfrågan

04 december 2017

I Irland finns det en oro för att den utlovade folkomröstningen om de stränga abortlagarna inte ska bli av nästa år.Länk till ursprungsartikeln

Sjukvårdspersonal skall inte moralisera

04 december 2017

"Jag tycker verkligen att du och din pojkvän ska hålla ihop nu och jag vill inte säga något, men detta gäller faktiskt liv och död. Det är liv du har inuti dig." Så bemöttes en patient i Uppsala som planerade göra abort rapporterar P4 Uppland. Län...

Be en extra bön för alla de förhärdade hjärtan som vägrar att se det ofödda barnet

04 december 2017

2017 närmar sig sitt slut och som alltid så här års vandrar tankarna gärna bakåt. Hur har året sett ut? Vad har hänt i Sverige och utomlands, och vilka är förhoppningarna inför nästa år? Länk till ursprungsartikeln

Läkarlarm: Transplanterade patienter kan dö om de utvisas

04 december 2017

Läkare i Lund vänder sig nu till Statens medicinsk-etiska råd angående transplantationer av hjärta och lungor på asylsökande när de inte vet om patienten kommer att få uppföljande vård. Länk till ursprungsartikeln

Skulle du modifiera dina gener för att förbättra ditt utseende? Det kan snart vara möjligt

02 december 2017

Framtiden närmar sig med stormsteg och med den rullar nya, etiska dilemman in. Ska det vara tillåtet att "förbättra" sig själv om ny teknik gör det här möjligt? Länk till ursprungsartikeln

Sköterskan lade sig i Saras beslut om abort

01 december 2017

Sara anmälde en sjuksköterska på Aleris närakut i Uppsala efter att ha fått en kommentar om sin planerade abort. Länk till radioinslaget

Bättre prognos för extremt tidigt födda i Irland, säger expert

30 november 2017

I Irland förväntas överlevnadschansen för prematura barn födda i graviditetsvecka 23 att fortsätta öka de närmaste åren, tack vare nya medicinska metoder och forskningsframsteg. Det säger professor Fergal Malone mitt under den pågående debatten om...

Rekordstort skadestånd för barn med funktionshinder i Storbritannien

29 november 2017

En kvinna i Storbritannien har fått rekordhöga nio miljoner pund som skadestånd för sin son som har blödarsjuka och autism.

Surrogatmödraskap är en frihetsfråga

29 november 2017

Det är inte en rättighet att få barn. Det betyder dock inte att vi inte ska avstå från att underlätta för fler att kunna bilda familj. Det är hög tid att vi låter människor själva få avgöra om man vill hjälpa sina medmänniskor att nå drömmen om fa...

Den svåra rätten till vår egen död

29 november 2017

Döden. Alla ryggar inte för den eller det faktum att ingen undgår slutet. Men de flesta mitt i livet känner nog ett visst besvär vid tanken på det ofrånkomliga. Mer obehag än entusiasm, så att säga.Länk till ursprungsartikeln

Australiens delstat Victoria röstar ja till dödshjälp

28 november 2017

Delstaten Victoria är den första i Australien som legaliserar dödshjälp efter att delstatsparlamentets överhus antog ett lagförslag förra veckan. Landets anglikanske överhuvud, ärkebiskopen av Melbourne, har tillsammans med andra kyrkoledare, mots...

Anhörigveto försvårar organdonation

28 november 2017

Donationsutredningen under ledning av Anders Milton [1] framhåller med emfas att vi svenskar är synnerligen villiga att donera organ och att donationsviljan ska respekteras. Viljan att tillkännage donationsönskan är dock inte så uttalad. Länk till...

Ny rapport: Många får hivdiagnos sent

28 november 2017

Hivfallen fortsätter att öka i Europa visar en ny rapport. En anledning är att mer än hälften får sin diagnos sent. – Detta tyder på bestående problem med tillgång till hiv-testning i många länder, säger Andrew Amato-Gauci vid ECDC. Länk till urs...

Mamman riskerade sitt liv efter detaljen i bilden

28 november 2017

Barnmorskor, läkare och specialister var säkra på att Mickayla Jordan-Smyths dotter inte skulle överleva när de såg ultraljudet. Men familjen vann mot, vad läkarna trodde var, alla odds.Länk till ursprungsartikeln

Läkare vägrade sätta in spiral – vann i hovrätten

28 november 2017

Sauherad kommun i Norge bröt mot Europakonventionens bestämmelser om samvetsfrihet när man sa upp en läkare som inte velat sätta in spiral. Det slår lagmansretten fast, och går därmed emot tingsrätten. Länk till ursprungsartikeln

Dansk studie utpekar hormonella preventivmedel som riskfaktor för självmord

27 november 2017

En studie från Rigshospitalet i Köpenhamn, publicerad i American Journal of Psychiatry, har funnit ett samband mellan hormonella preventivmedel, självmordsförsök och självmord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21