Debatt om legalisering av abort i Argentina

14 juni 2018

Det är jämnt när Argentinas kongress ska rösta om lagförslaget att tillåta abort fram till vecka 14. Idag är det bara tillåtet för en kvinna att göra abort om hon har blivit våldtagen eller om det är fara för hennes liv. Länk till ursprungsartikeln

Dödshjälp och en stressad vårdorganisation är en dålig kombination

14 juni 2018

Ekots uppmärksammade granskning "När vården inte räddar liv" aktualiserar frågan om dödshjälp. Men tankarna går inte i huvudsak till den etiska och filosofiska sidan av frågan, utan till den organisatoriska. Principer är enkelt – men rutiner är sv...

Ja till abort i Argentina - Utrikes

14 juni 2018

I Argentina röstade kongressens underhus ja till att legalisera abort till och med den fjortonde graviditetsveckan. Beslutet, som kom efter en maratondebatt, skickas nu till senaten. Men på gatorna i Buenos Aires firas det redan.Länk till ursprung...

Sjutton brittiska män pappor till 500 barn

13 juni 2018

Enligt uppgifter från den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority finns det 17 spermadonatorer som tillsammans gett upphov till 500 barn. Det gör diskussionen om risken för incest och genetiska avvikelser aktuell.

Japans befolkningsminskning stoppas inte med assisterad befruktning

13 juni 2018

Så många som fem procent av alla japanska barn föds efter provrörsbefruktning (ivf) trots att endast få behandlingar lyckas. Och landets befolkning fortsätter att minska.

Hård strid om abort i påvens hemland

13 juni 2018

Argentina blir nästa land att ta upp frågan om legalisering av abort. Men till skillnad från Irland, som höll folkomröstning i frågan i slutet av maj, kommer Sydamerikas folkrikaste land att fatta beslut i parlamentets deputeradekammare.Länk till...

Högsta domstolen i Storbritannien: kan inte överklaga Nordirlands abortlag

12 juni 2018

Högsta domstolen i Storbritannien avvisade förra veckan av formella skäl ett klagomål från Nordirlands människorättskommission mot landets abortförbud.

Nya riktlinjer för dödshjälp i Nederländerna

12 juni 2018

I Nederländerna får samtliga 14 000 husläkare i dagarna ett brev med nyskrivna riktlinjer för dödshjälp, som skall hjälpa dem att förstå hur de kommer att utvärderas av kommittén som övervakar dödshjälp.

Allt fler kvinnor väljer att göra abort hemma

12 juni 2018

Andelen kvinnor som väljer att göra abort hemma ökar. I Västerbotten väljer nära åtta av tio att göra medicinsk abort hemma istället för på sjukhus. För vården är det en besparing att alla kvinnor inte måste vara kvar på sjukhus. Länk till ursprun...

Vi kommer inte från en debatt om abort

12 juni 2018

Emma Persson har skrivit en stark text om att allt fler väljer att abortera foster med Downs syndrom. Det är lätt att instämma i de obehagliga och etiska dilemman och övergripande konsekvenser man kan ställas inför som blivande förälder.Länk till...

Nej tack till aktiv dödshjälp – ja tack till rätten till ett gott liv till slutet!

12 juni 2018

Intresset för aktiv dödshjälp har åter ökat. Rädslan för en plågsam död har fått debatten att återuppstå. En aspekt som ofta förbises är VEM är det som ska utföra den aktiva handlingen och hjälpa patienten att dö? Är det min uppgift som läkare? Ne...

Vandrade för de ofödda

12 juni 2018

I Linköping på nationaldagen gick ett drygt 50-tal personer i en marsch för att ge röst åt de tusentals ofödda som aborteras varje år i Sverige. – Det är jätteviktigt att visa att de har ett värde, säger Marie-Michelle Ask. Länk till ursprungsarti...

När vården inte räddar liv: livsavgörande beslut undanhålls

11 juni 2018

Många patienter får aldrig reda på att läkare beslutat att de inte ska få vård som hade kunnat förlänga deras liv, det visar Ekots granskning. Det händer till och med att vårdpersonal aktivt försöker att undanhålla besluten, helt i strid med de la...

JO ser över rättsläget för sen abort

11 juni 2018

Rättsläget verkar oklart när det gäller sena aborter, anser JO, som därför begär att Socialstyrelsen och inspektionen för vård och omsorg, IVO, yttrar sig i frågan.Länk till ursprungsartikeln

Barnmorska: Klimatet har hårdnat för barnmorskor

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Läkare slipper medverka vid aborter – men kan inte berätta om det

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Tidigare barnmorska: Flera kollegor var aldrig med vid aborter

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Svensk sjuksköterska: Jag slapp närvara vid aborter

08 juni 2018

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer...

Abort för fattiga vållar debatt i Bolivia

08 juni 2018

I flera länder i Latinamerika diskuteras just nu abortfrågan. Chile liberaliserade förra året sin abortlagstiftning, och i Argentina röstar kongressen nästa vecka om att legalisera abort.Länk till ursprungsartikeln

Så blir Grimmark ett fall för Europadomstolen

08 juni 2018

Det är fyra år sedan frågan om samvetsfrihet blev en het fråga i Sverige, då barnmorskan Ellinor Grimmark gjorde en DO-anmälan. Efter många turer är fallet uppe i Europadomstolen. Länk till ursprungsartikeln

Missionär hjälper ensamstående mödrar

07 juni 2018

I Burkina Faso arbetar missionären fader Maurice, som tillhör Vita fädernas orden, hårt för att hjälpa ensamstående tonårsmödrar. Han tar emot dem, ger dem vänskap och andlig uppmuntran och hjälper dem till boende och en inkomstkälla. Länk till ur...

Hälften av amerikanska kvinnor som fryser ned sina ägg visar viss ånger

07 juni 2018

En undersökning vid University of California bland kvinnor som valt att frysa ned sina ägg har visat att omkring hälften upplever viss ånger, trots att de flesta var nöjda med sitt beslut.

”Genteknik går framåt snabbt – nu krävs ny lag”

07 juni 2018

Vi kan köpa gentester på nätet för hemmabruk, vi kan "få barn med oss själva" och överskrida gränserna mellan människa och djur. Tekniken går snabbt framåt men lagarna har inte hängt med, skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd. Länk...

Förslag möter stark kritik: "Ett kusligt språk"

07 juni 2018

De nya riktlinjerna för sena aborter är oroväckande. Det menar Helena D'Arcy vid Respekt och framhåller att riktlinjerna handlar om hur man som personal ska agera för att levande små, små människor inte ska kunna överleva. Länk till ursprungsartik...

Läkare: Foster som överlever abort ska lämnas att dö

07 juni 2018

Inget sent aborterat foster ska bli föremål för livräddande behandling. Det slår gynekologer, barnmorskor och neonatalläkare fast i ett förslag till nya riktlinjer. Om fostret flämtar eller om det rycker i dess armar eller ben, ska det lindas in v...

Efter abort nu även lagförslag om dödshjälp i Irland

06 juni 2018

Efter att Irland genom en folkomröstning öppnat dörren för att legalisera abort arbetar man nu på ett lagförslag för att legalisera dödshjälp.

Ny abortlag i Iowa stoppad av domare

06 juni 2018

En domare har beviljat en begäran om att tillfälligt blockera Iowas nya abortlag i avvaktan på ett slutgiltigt avgörande om huruvida lagen är i enlighet med grundlagen.

"Inte passande påtvinga Nordirland vår vilja"

06 juni 2018

Den brittiska regeringen tänker inte ändra Nordirlands hårda abortlagstiftning. Det säger regeringens minister med ansvar för Nordirland.Länk till ursprungsartikeln

Nya riktlinjer för sena aborter

05 juni 2018

Enligt nya riktlinjer för omhändertagande vid sena aborter skall foster som lever efter aborten inte få livräddande behandling av vårdpersonalen. Beslutet motiveras med att kvinnan, som fått aborttillstånd genom sin ansökan, redan har tagit ställn...

Åtal mot Dignitas läggs ner

05 juni 2018

Åklagaren kunde inte bevisa att grundaren av Schweiz mest kända dödshjälpsorganisation Dignitas, Ludwig Minelli, gått med oskälig vinst efter en tysk kvinnas självmord eller att han har tagit för mycket betalt av andra patienter.

Den tysta revolutionen på Irland - Utrikeskrönikan

05 juni 2018

I en vägkorsning i Irlands huvudstad Dublin står Brenda med en stor rosa skylt med texten YES. Den är formad som en pratbubbla och nästan dubbelt så bred som hon själv. Brenda är i 60-årsåldern, har vitt hår och jag träffade henne inför folkomröst...

Danska kliniken kritiserar svenska lagen

04 juni 2018

4000 svenska kvinnor har sökt sig till Storkkliniken i Köpenhamn under de senaste tre åren. För de lesbiska par som får hjälp att bli gravida på kliniken väntar en krävande adoptionsprocess hemma i Sverige. På den danska kliniken är man kritisk mo...

Lag om föräldraskap kan förändras

04 juni 2018

För elva år sedan kom ett förslag om att samma regler borde gälla för samkönade och olikkönade par som vill bli föräldrar. Nu kan detta bli verklighet. Men inte för alla familjer. Länk till ursprungsartikeln

Emma och Maria vill låna ut sina livmödrar. Varför stoppas de?

01 juni 2018

För en del personer är surrogatmödraskap det enda möjliga sättet att få barn. Och det finns svenska kvinnor som gärna vill hjälpa dem – så vad är problemet? En hel del, anser motståndarna. Länk till ursprungsartikeln

Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

01 juni 2018

Nu har Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet, i samråd med Svenska neonatalföreningen, lämnat ett förslag till riktlinjer för handläggning vid sen abort.Länk till ursprungsartikeln

Klara besked om sena aborter

01 juni 2018

Drygt ett år efter det uppmärksammade fallet då en barnläkare berättade på nyheterna om hur hon försökt återuppliva ett foster som fötts med svaga livstecken i graviditetsvecka 22 efter en abort finns nu riktlinjer för att en liknade situation int...

USAID drar tillbaka bidrag till abortkliniker i Afrika

31 maj 2018

Organisationen Marie Stopes International, vars anställda åker från by till by i bl.a. Burkina Faso och erbjuder gratis preventivmedel, rådgivning om familjeplanering och sexuell hälsa samt abort, förväntas avsluta sin verksamhet i landet i juni p...

Portugals parlament säger nej till läkarassisterat självmord

31 maj 2018

Portugals parlament röstade denna vecka mot ett lagförslag som skulle ha legaliserat läkarassisterat självmord för terminalsjuka patienter.

Om detta borde abortdebatten handla

31 maj 2018

Abortdebatten i Sverige är inte bara infekterad, den sviker de svagaste. Den senaste veckan har tyvärr inte varit något undantag. Som förväntat röstade en majoritet irländare för att avskaffa det åttonde tillägget i landets konstitution och öppnad...

Danska kvinnor reser utomlands för sena aborter

30 maj 2018

Hälsovården i både Sverige och Storbritannien hjälper danska kvinnor att göra abort efter den danska abortgränsen vid vecka 12. Samtidigt meddelar Sundhedsstyrelsen att av kvinnorna i Danmark är det dem med ursprung i Mellanöstern som gör flest ab...