Nytt lagförslag i Kalifornien vill tillåta uppmuntran till dödshjälp

17 augusti 2018

Det var 2016 som en lag som tillåter läkarassisterat självmord trädde i kraft i Kalifornien. Nu föreslås en ändring av strafflagen, så det inte längre skall vara förbjudet att uppmuntra någon att begå självmord, när det gäller just läkarassisterat...

Australiens senat röstar mot assisterat självmord

17 augusti 2018

I Australiens senat avslogs i början av veckan med knapp marginal en proposition, som skulle ha banat väg för att kunna legalisera assisterat självmord i hela landet.

”Regeringen har moralpanik om surrogatmödraskap”

17 augusti 2018

DEBATTINLÄGG · ”Idag föds mellan 50 och 80 svenska barn tack vare en värdmoder utomlands. Inom två år väntas dessa barn överstiga antalet barn som tillkommer genom adoptioner från utlandet. Detta är ett faktum, alldeles oavsett vad regeringen tyck...

Låt alla få en värdig död

17 augusti 2018

Ledare I Sverige har du rätt att bestämma det mesta i ditt liv, men inte alltid hur du ska avsluta det. Motsatsen till det senare finns i Belgien, där en händelse nyligen ställde diskussionen om aktiv dödshjälp på sin spets.Länk till ursprungsarti...

Schweiz öppnar för läkarassisterat självmord för "outhärdligt lidande"

16 augusti 2018

I Schweiz presenterades i början av sommaren nya riktlinjer som utvidgar möjligheten för läkarassisterat självmord även för "outhärdligt lidande" och inte bara för döende patienter. Landets största läkarförening är kritisk och varnar för tolknings...

Agnes Wolds kritik mot SD:s abortförslag: "Absurt"

16 augusti 2018

Sverigedemokraterna går till val med att vilja sänka den fria abortgränsen från vecka 18 till vecka tolv. Nu riktar Agnes Wold, hård kritik mot förslaget – och menar att partiet saknar kunskap i frågan. – Det är så klåfingrigt och dumt, säger hon....

Vården i Sverige förutsätter abort av barn med Downs

16 augusti 2018

Vinden ser ut att ha vänt i Danmark, men i Sverige fortsätter utvecklingen där allt färre barn föds med Downs syndrom. Länk till ursprungsartikeln

Avlivning av djur och dödshjälp – samma konsekvenser för personalen?

15 augusti 2018

Dödshjälp och/eller assisterat självmord är i dag lagligt i sju delstater i USA samt i Kanada, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Luxemburg, och ett av argumenten som framförts mot legalisering är hur det påverkar vårdanställda.

Är läkarassisterat självmord och självmord samma sak?

15 augusti 2018

Etiker har under många år diskuterat huruvida läkarassisterat självmord kan särskiljas från andra former av självmord.

Kritiserat förslag om abort i Queensland, Australien

15 augusti 2018

I Queensland, Australien, har politikerna lagt fram ett förslag som tillåter abort fram till graviditetsvecka 22 och hela graviditeten ut, om två läkare oberoende av varandra ger sitt tillstånd. Länk till ursprungsartikeln

Nioåring fick dödshjälp i Belgien

15 augusti 2018

Nyligen kom en rapport från Belgien, ett av få länder i Europa som tillåter aktiv dödshjälp, som visar att efterfrågan på eutanasi ökar kraftigt. Den visar även att tre barn fått dödshjälp de senaste åren. – Jag är djupt chockad, säger belgiske op...

Könsselektiva aborter även i Australien

14 augusti 2018

I Australien har forskare visat att kulturell förkärlek för söner förekommer bland vissa etniska grupper, vilket har lett till att fler pojkar än flickor fötts i delstaten Victoria de senaste åren.

Införande av dödshjälp vore att gå i skandalläkaren Macchiarinis fotspår

14 augusti 2018

Som läkare anser jag att dödshjälp aldrig kan införas inom vården då den inte någonsin kommer att uppfylla de vetenskapliga krav som gäller för medicinsk behandling. Dessa krav måste också gälla om vi läkare förkortar våra patienters liv.Länk till...

Partierna: ”Kvinnor är inga barnfabriker”

14 augusti 2018

Surrogatbarnen blir allt fler. Det kunde SvD berätta nyligen. Vid årsskiftet ändras lagstiftningen för assisterad befruktning. Regeringen säger dock fortsatt nej till surrogatmoderskap i Sverige – men det finns öppningar för en ny syn. SvD har in...

Brist på palliativ vård driver patienter till dödshjälp, varnar läkare i Quebec

13 augusti 2018

Brist på palliativ vård i delar av Kanadas provins Quebec kan tvinga patienter att välja dödshjälp för att få ett värdigt livsslut, varnar Quebecs läkarförening.

Surrogatbarnen allt fler – trots politiskt motstånd

13 augusti 2018

Vid årsskiftet ändras lagstiftningen för assisterad befruktning – men förändringen kommer inte att gynna surrogatföräldrarna. Att underlätta för surrogatföräldraskap har aldrig varit meningen, enligt Linnéa Brossner på Justitiedepartementet. Ändå...

P C Jersild: Katolska kyrkans motstånd mot dödshjälp är inhumant

13 augusti 2018

Vatikanens motstånd mot dödshjälp är inhumant. Låt döende människor, för vilka allt hopp är ute, slippa en utdragen dödskamp och få dö i lugn och ro.Länk till ursprungsartikeln

Tillsätt en utredning om frivillig dödshjälp

13 augusti 2018

Frivillig dödshjälp är en livsviktig fråga som måste bli föremål för en utredning. Vi vet att 70-80 procent av svenskarna, oavsett religiös tro, som tillfrågats i undersökningar är positiva till frivillig dödshjälp. Den palliativa vården klarar nä...

Katoliker borde inte anamma sekulära värderingar

13 augusti 2018

Jag har varit katolik i över trettio år och följer olika katolska grupper på Facebook. När jag började göra det var jag glad att jag hade hittat andra likasinnade men nu undrar jag lite hur gemenskapen mellan katoliker ser ut egentligen. Länk till...

Kanadensiska biskopar fokuserar palliativ vård

13 augusti 2018

I ljuset av utvecklingen i Kanada, efterfrågar nu Kanadas biskopar en tydlig distinktion mellan palliativ vård och hjälp att dö. Den palliativa vården måste fortsätta vara en distinkt vårdform som upprätthåller personens värdighet i livets slutske...

Dödshjälp måste stoppas för att bevara mänsklig värdighet

12 augusti 2018

Dödshjälp hotar allt mänsklig värdighet och den självklara rätten till ett värdigt slut och en värdig död. Låt oss bevara Sverige från denna inhumana människosyn.Länk till ursprungsartikeln

Genetiska hemmatest tolkas ofta fel, visar studie

10 augusti 2018

Efterfrågan på genetiska hemmatest ökar, särskilt i USA. Nu varnar forskare för att testresultaten bör utvärderas av yrkeskunniga, eftersom 40 procent av testen felaktigt hittar genetiska varianter.

Storm kring Timo Soini igen - utrikesministerns abortåsikter upprör på sociala medier

10 augusti 2018

Utrikesminister Timo Soini är återigen målet för ilska på sociala medier, på grund av samma orsak som senast: hans åsikter i abortfrågor.Länk till ursprungsartikeln

Annie Lööf: ”Jag har ingen förståelse för samvetsfrihet”

10 augusti 2018

Centerpartiets ledare berättade tidigare i år att hon svängt i frågan om dödshjälp med motiveringen att vårdpersonal ska värna livet. Men när Världen idag frågar Annie Lööf om hennes syn på samvetsfrihet för barnmorskor vid aborter, är hållningen...

Stor ökning av dödshjälp i Kanada

09 augusti 2018

Efter drygt två år med legaliserad dödshjälp i Kanada visar den tredje rapporten en markant ökning och sammanlagt 3 714 rapporterade fall.

Argentina röstar nej till legalisering av abort

09 augusti 2018

Det blev nej till legalisering av abort i Argentina. Inför en omröstning i senaten denna vecka var opinionen mycket splittrad, bl.a. förklarade sig provinsen Tucumán vara pro-life. Även ett hundratal läkare samlades nyligen i Buenos Aires i protes...

Ny rapport om dödshjälp i Belgien

09 augusti 2018

I Belgien presenterades nyligen den senaste rapporten från den kommission som övervakar dödshjälp. Den visar alla fall av dödshjälp som registrerades mellan 1 januari 2016 och 31 december 2017 för att göra det möjligt att klargöra om lagen har föl...

Nej till att legalisera abort i Argentina

09 augusti 2018

Den argentinska senaten röstar nej till förslaget att legalisera abort för graviditeter upp till 14 veckor. Frågan om att legalisera abort eller inte har delat landet.Länk till ursprungsartikeln

"Gud i himmelen tillät inte detta"

09 augusti 2018

Det var med 38 röster mot 31 som Argentinas senat i morse svensk tid röstade nej till förslaget att legalisera abort, efter 16 timmars debatt. Två ledamöter lade ner sina röster.Länk till ursprungsartikeln

Moder och livmoder hör ihop

09 augusti 2018

Signerat: Men surrogatmödraskap utmanar idén om vad det innebär att vara förälder och leder till en teknifierad människosyn, skriver Jonatan Lönnqvist. tmoder som ändrar sig och vill behålla barnet? Ska de tilltänkta föräldrarna ha rätt att kräva...

Kvinnor som tvingar tillbaka kvinnors rättigheter

09 augusti 2018

Röda kappor varnar för att aborträtten är hotad.Länk till ursprungsartikeln

Kanadensisk man bad om vård i hemmet men erbjöds dödshjälp

08 augusti 2018

En kanadensisk man som lider av en obotlig sjukdom bad upprepade gånger ett sjukhus i delstaten Ontario, där han bor, om sjukvård i hemmet men fick till svar att det enda som kunde erbjudas honom var hjälp till självmord, det vill säga dödshjälp....

"Dödshjälp är början till slutet"

08 augusti 2018

Dödshjälp är början till slutet. Det säger Maria, som har egna erfarenheter av att en anhörig väljer döden före livet. Länk till ursprungsartikeln

L: Ibland räcker inte den palliativa vården

08 augusti 2018

"Jag kommer inte att ha något att säga till om då jag ska dö. Oavsett hur meningslös den sista tiden blir. Oavsett smärta. Då blir jag omyndigförklarad." Så skrev journalisten Harald Norbelie i Dagens Nyheter, bara någon månad innan han dog. Länk...

Samvetsfrihet under systematisk attack

08 augusti 2018

Samvetsfrihet har diskuterats mycket på senare år, och det framförs allt intensivare kritik mot vårdpersonal och institutioner som motsätter sig bl.a. abort, med uppmaningar om att lämna yrket eller vara beredd på rättsliga åtgärder.

Abortundersökning i Uganda

07 augusti 2018

Uganda kommer att delta i internationella studier om abort och post-abortvård i Afrika och Asien där forskare försöker ta reda på kvinnors kunskaper om abortmetoder och möjligheter, förekomsten av aborter,

”En injektion är inget värdigt slut”

07 augusti 2018

Att avsluta livet med en injektion är allt annat än värdigt. Det säger Anna och Karin, som båda arbetar inom vården. Länk till ursprungsartikeln

Danmark: Fler barn med Downs syndrom får födas

07 augusti 2018

Under flera år har nästan samtliga danska kvinnor som upptäckt att de väntar ett barn med Downs syndrom valt att göra abort. Men nu ser ett trendbrott ut att ha skett. Länk till ursprungsartikeln

Allt fler kvinnor föder barn efter 49

06 augusti 2018

1973 födde en kvinna i genomsnitt sitt första barn när hon var 24 år, 2016 låg samma siffra på drygt 29 år, enligt Statistiska centralbyrån. Och mönstret syns överallt i statistiken. 2017 föddes 69 barn av mödrar som var 49 år eller äldre, vilket...

Katolsk ordenskongregation för kvinnor med Downs syndrom

06 augusti 2018

Den engelskspråkiga katolska webbportalen uCatholic, som bland annat förmedlar nyheter från hela den katolska världen, publicerade i början av veckan ett reportage om den franska, katolska ordenskongregation ”de Små systrarna Lammets lärjungar” fö...