26 mars 2019

Seminarium om samvetsfrihet:

Varför ligger Sverige efter?

 

Lördagen 4 maj 2019 kl 14-18

Citykonditoriet, Stockholm

 

Talare:

Linda Steen, barnmorska med arbetsförbud i Sverige

Jörgen Olsson, advokat i barnmorskemålen

Roland P. Martinsson, författare och filosof

Håkon Bleken, advokat som vunnit samvetsfrihetsmål i Norge

Per Ewert, Claphaminstitutet

 

Seminariet arrangeras av organisationen Människovärde i samarbete med:

Respekt, Världen idag, Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund och Claphaminstitutet

Anmälan görs på www.manniskovarde.se